asR - HOBART

Transkript

asR - HOBART
Durulama teknolojisi
Kurulum kılavuzu
ASR PERMANENT
CLEAN KİR TAHLİYESİ
Sadece AMX-14-01 serisinin
AUP makineleri için
Service Manual (Servis
Kılavuzu)
8660 30001 seri numarasından
itibaren
Yazılım sürümü ≥ 003-0001.000
23. April 2015
TR
TR
ASR
Service Manual (Servis Kılavuzu)
Yayıncı
HOBART GmbH
Robert-Bosch-Str. 17
77656 Offenburg
Telefon +49(0)781.600-0
Faks +49(0)781.600-23 19
E-posta: [email protected]
İnternet: www.hobart.de
Ürün sorumluluk reddi
Kurulum ve onarım işlerinin yetkili uzman kişiler tarafından yapılmamış
veya söz konusu bu işler için orijinal yedek parçaların kullanılmamış
olması ve de makine üzerinde üretici tarafından onaylanmamış her türlü
teknik değişiklikler, garantinin geçerliliğinin kaybolmasına ve üreticinin
ürüne ilişkin sorumluluğunun ortadan kalkmasına yol açmaktadır.
HOBART firması, önceden bildirmeksizin tüm ürünlerde değişiklik veya
iyileştirme yapma hakkını saklı tutar.
Ayrıntılı bilgiler için uzman satıcınıza
veya şu adrese başvurun:
SERVICE Tel. 01803 45 62 58
İnternet: www.hobart.de
E-posta: [email protected] (Almanya içerisinde)
© HOBART GmbH, Offenburg 2015
2
BA-22347-003-TR / 23.04.15
HOBART
ASR
Service Manual (Servis Kılavuzu)
Revizyon:
Eylül 2014: - InDesign içerisinde yeni düzenleme
Mart 2015: - Bölüm 6, poz. 9 ürün numarası değişikliği
- Bölüm 9.1 Görsel değiştirildi
HOBART
BA-22347-003-TR / 23.04.15
3
TR
TR
ASR
Service Manual (Servis Kılavuzu)
İçindekiler
Sayfa
Bölüm
İçerik
5
1.
Dokümantasyona ilişkin bilgiler
5
1.1.
Kullanım
5
1.2.
Dokümantasyonun yapısı
5
1.3.
Tipografi kuralları
6
2.
Güvenlik uyarıları ve talimatlar
6
2.1.
Güvenlik uyarıları ve ikazlar
6
2.2.
Temel güvenlik uyarıları
6
2.3.
Yeni kurulum/onarım sonrasında VDE ölçümü
7
2.4.
Personel nitelikleri
8
2.5.
Ürüne özgü tehlikeler
8
2.6.
Maddi hasarlar
9
3.
Genel bilgiler
10
4.
Kurulumdan önce ortam koşullarının kontrol edilmesi
11
5.
Sağa AUP montajı örneğinde kurulum planı
12
6.
Sağa AUP montajı örneğinde ASR tesisine genel bakış
13
7.
01-539625-001 montaj setinin eksiksizlik kontrolü
14
8.
Nakliye boru bağlantılarının (baypas) çıkarılması (erişim arkadan)
15
9.
ASR kutusunun montajı
16
9.1.
AUP: ASR sağ tarafta
19
9.2.
AUP: ASR sol tarafta
21
9.3.
AUPL: ASR sağ tarafta
24
9.4.
AUPL: ASR sol tarafta
27
9.5.
AUPT: ASR sağ tarafta
30
9.6.
AUPT: ASR sol tarafta
4
BA-22347-003-TR / 23.04.15
HOBART
ASR
Service Manual (Servis Kılavuzu)
1.
1.1.
Dokümantasyona ilişkin bilgiler
Dokümantasyona ilişkin bilgiler
Sembol
Kayma tehlikesi uyarısı
Kullanım
Tehlikeli yer uyarısı
Bu doküman, servis teknikerinin çalışma sırasında göz
atabileceği onarım uygulamaları ve hata mesajlarıyla
ilgili en önemli bilgileri içermektedir.
1.2.
Anlamı
Faydalı ek bilgiler ve ipuçları
Dokümantasyonun yapısı
Makineyi açmadan önce şebeke
fişini çekin
İşbu dokümantasyon haricinde, cihazın kurulumunu,
kullanımını, bakımını ve onarımını anlatan tüm kılavuzlar
ve de kullanılan tüm aksesuar parçalarının kılavuzları
da geçerlidir.
Koruyucu gözlük kullanın
Koruyucu kask kullanın
Kullanıcılar için:
–– Comic Card (kısa kılavuz)
–– İşletim kılavuzu
İş eldiveni kullan
Uzman teknisyenler için:
–– Kurulum kılavuzu
PSA'nın uygulanmasına ilişkin
birkaç örnek:
Delme, zımparalama, esnetme
Dozajlama tekniğinde/kimyasalda
çalışma
Kireç giderme maddeleriyle çalışma
Makinenin kurulumu/sökülmesi
onarımı
–– Service Manual (Servis Kılavuzu)
–– Hata arama listesi
–– Devre planı
–– Yedek parça kataloğu
1.3.
Tipografi kuralları
1.3.1.
Kullanılan semboller
Sembol
1.3.2.
Anlamı
Tehlikeli elektrik gerilimi uyarısı
Patlama tehlikesi uyarısı
Ezilme veya çarpma uyarısı
Metindeki işaretlerin anlamları
İşaret
Anlamı
BILGI
Makinenin işletimi için önemli uyarı,
ikaz değil

İşlem adımı

Sonuç
–
Sıralı anlatım, 1. düzlem
•
Sıralı anlatım, 2. düzlem
Tehlikeli maddeler uyarısı
El yaralanmaları uyarısı
HOBART
BA-22347-003-TR / 23.04.15
5
TR
TR
ASR
Service Manual (Servis Kılavuzu)
Güvenlik uyarıları ve talimatlar
2.
2.1.
Güvenlik uyarıları ve talimatlar
2.2.
Temel güvenlik uyarıları
2.2.1.
Ürün güvenliği
Güvenlik uyarıları ve ikazlar
Makine, en güncel teknoloji seviyesi esas alınarak imal
edilmiştir ve güncel emniyet kurallarına uygundur. Buna
rağmen çeşitli tehlikeler oluşabilir.
►► Makinenin kullanımı sırasında, genel güvenlik
uyarılarını ve de her bir uygulama tanımı öncesi
sunulan ikazları dikkate alın.
2.1.1.
Tehlike seviyeleri
Tehlike seviyesi, güvenlik uyarısının bir parçasıdır ve bir
uyarı sözcüğü ile vurgulanmaktadır. Tehlikelerin muhtemel sonuçları, uyarı sözcükleri aracılığıyla birbirinden
ayrılmaktadır.
WARNUNG
VORSICHT
2.1.2.
Ürün üzerindeki her türlü donanım değişikliği veya
değişiklik, sadece HOBART tarafından yetkilendirilmiş
kişiler tarafından yapılabilir. Parametre ayarları bir şifre
ile korunmaktadır.
2.2.2.
Beş güvenlik kuralı
doğrudan tehdit edici tehlike:
Ağır vücut yaralanmalarına veya
ölüme yol açar
GEFAHR
ACHTUNG
Makine, sadece kusursuz durumda olduğunda ve işletim
kılavuzu dikkate alınarak çalıştırılmalıdır.
tehlikeli olabilecek durum:
Ağır vücut yaralanmalarına veya
ölüme yol açabilir
tehlikeli olabilecek durum:
Hafif vücut yaralanmalarına yol
açabilir
zarar verebilecek durum:
Üründe veya objelerde hasarlara
yol açabilir
İkazların yapısı
İkazlar, ikaz sembolleri ve ilgili güvenlik rengindeki arka
plan üzerine uyarı sözcüğü ile vurgulanmaktadır.
DIKKAT
Tehlikenin türü ve kaynağı
Tehlikenin türüne ve kaynağına ilişkin
açıklama
►► Tehlikenin önlenmesi için yapılması gereken işlemler
►► gerektiğinde tehlikenin önlenmesi için
yapılması gereken diğer işlemler
Bu beş güvenlik kuralı makinedeki çalışmalardan önce
aşağıda belirtilen sırada uygulanmalıdır. Çalışmalardan
sonra tersi sırada tekrar kaldırılır.
2.3.
Yeni kurulum/onarım sonrasında
VDE ölçümü
Yeni bir kurulumdan ve ayrıca bir onarımdan sonra DIN
VDE701/702 doğrultusunda bir ölçüm önerilir. Ayrıca
bkz. BGVA3 servis kılavuzu. Geçerli tüm DIN VDE
düzenlemelerinin kontrolü üç adımda gerçekleştirilmeli.
–– Gözetim: örn. sıkıştırma yerlerinin, kontakların,
PE kontaklarının, ayrıca ezilmiş kabloların gözle
kontrol
–– Deneme: örn. ısıtma gövdesindeki geçme
kontakların çekme kontrolü, gerektiğinde yenileyin,
–– Ölçüm: örn.
• Koruyucu iletken sisteminin geçişli bağlantısı
(Low Ω)
• RS, IK sürtünme direnci (sadece FI mevcut
değilse yürütün, devreye girer!)
• UB temas gerilimi (FI/RCD olduğunda)
Akım farkı ölçümü
6
BA-22347-003-TR / 23.04.15
HOBART
ASR
Service Manual (Servis Kılavuzu)
2.4.
Güvenlik uyarıları ve talimatlar
Personel nitelikleri
►► İş güvenliği yönetmeliklerini dikkate alın.
►► Kullanım öncesi işletim kılavuzunu dikkatle okuyun.
►► Makinedeki çalışmalara başlamadan önce servis
kılavuzunu itinayla okuyun.
Yapılacaklar
Kullanıcı grubu
Nitelik/eğitim
Kurulum
Uzman personel
Yetkili elektrik teknisyeni (elektrik uzmanı veya eşdeğer
eğitimli kişiler)
Stajyer
sadece yetkili uzman kişilerin gözetimi ve kontrolü altında
işlem yapabilir
Uzman personel
Yetkili elektrik teknisyeni (elektrik uzmanı veya eşdeğer
eğitimli kişiler)
Stajyer
sadece yetkili uzman kişilerin gözetimi ve kontrolü altında
işlem yapabilir
Elektrik tesisatındaki
işler
Uzman personel
Elektrik uzmanı
Kullanım
Deneyimsiz kişiler
İşletim kılavuzu doğrultusunda işletmeci tarafından
eğitilmeli ve muhtemel tehlikeler konusunda bilgilendirilmelidir
Engelli insanlar
İşletim kılavuzu doğrultusunda işletmeci tarafından
eğitilmeli ve muhtemel tehlikeler konusunda bilgilendirilmelidir
14 yaş üzeri çocuklar
İşletim kılavuzu doğrultusunda işletmeci tarafından
eğitilmeli ve muhtemel tehlikeler konusunda bilgilendirilmelidir; bunlar, sadece gözetim altında işlemler yapabilir
13 yaş altı çocuklar
çalıştırılmamalı
Uzman personel
Hobart servisi veya Hobart tarafından eğitilmiş servis
teknikerleri
Stajyer
sadece yetkili uzman kişilerin gözetimi ve kontrolü altında
işlem yapabilir
İşletime alma
Bakım, onarım
HOBART
BA-22347-003-TR / 23.04.15
7
TR
TR
ASR
Service Manual (Servis Kılavuzu)
Güvenlik uyarıları ve talimatlar
2.5.
Ürüne özgü tehlikeler
man (eldivenler, koruyucu gözlük, koruyucu giysi)
kullanın.
Vücut uzuvları için ezilme ve darbe tehlikesinin
önlenmesi:
►► Makinenin depolanması, kaldırılması veya
taşınması sırasında ambalaj üzerindeki uyarıları
dikkate alın.
Patlama tehlikesinin önlenmesi:
►► Makineyi, patlama tehlikesi bulunan bir ortama
kurmayın.
Elektrik çarpması tehlikesinin önlenmesi:
►► Akım ileten yapı parçalarının üzerine su akıtmayın.
• Makinenin tekniğe uygun şekilde depolanmasını
sağlayın.
• Doldurma sırasında makinede taşma
olmamasına dikkat edilmelidir.
Yanıkların ve haşlanmanın (ellerde) önlenmesi
►► İşletim sırasında kapağı açmayın ve devam eden
programın bitmesini bekleyin.
►► Temizlik işlerine başlamadan önce makineyi elektrik şebekesinden ayırın.
►► Temizlik sırasında yıkama suyu ile kaplanmış
parçalar tutulacağı zaman uygun koruyucu ekipman (eldivenler, koruyucu gözlük, koruyucu giysi)
kullanın.
Kayma tehlikesinin önlenmesi
Makinenin önündeki zeminde ıslaklık söz konusu olabilir.
►► Islaklık durumunda kayma tehlikesi
oluşturmayacak uygun bir yer döşemesi öngörülmelidir.
►► Makinenin, gerilim besleme şebekesine sadece
uzman personel tarafından bağlanmasını sağlayın.
Bulaşıklarda artıklar mevcut, hijyen yönetmeliklerine
uyulmamıştır.
►► Ek dozaj haznesinin, sadece uzman personel
tarafından monte edilmesini sağlayın.
►► Ulusal talimatlar uyarınca hijyen yönetmeliklerine
uyulmalı veya bu yönetmeliklere uyulduğu ispat
edilmelidir.
Yangın tehlikesinin önlenmesi:
►► Akım ileten yapı parçalarının üzerine su akıtmayın.
• Makinenin tekniğe uygun şekilde depolanmasını
sağlayın.
• Doldurma sırasında makinede taşma
olmamasına dikkat edilmelidir.
2.5.1.
Ek tehlikeler
Kullanılan ekipmanlar nedeniyle mevcut olası tehlikeler,
birlikte verilen güvenlik veri sayfalarından öğrenilmelidir.
Çalışma yerleri, uygun bir şekilde işaretlenmelidir.
►► Makinenin, gerilim besleme şebekesine sadece
uzman personel tarafından bağlanmasını sağlayın.
2.6.
►► Makine üzerindeki tüm adaptasyonların, sadece
uzman personel tarafından yapılmasını sağlayın.
Don hasarlarının önlenmesi
Cilt üzerinde tahrişlerin, hassaslaşmaların ve de
zehirlenmenin önlenmesi:
Taşıma/depolama sırasında 0°C'nin altındaki sıcaklıklar,
çalışma kısıtlamalarına yol açmaktadır.
►► Kimyasal maddeler ile yapılan işlemlerde, uygun
koruyucu ekipman (eldivenler, koruyucu gözlük,
koruyucu giysi) kullanın.
►► Sadece uygun kimyasal maddeler kullanın. Üretici
bilgilerini dikkate alın.
►► Kimyasal madde sensörünün, sadece bu konuda eğitimli yetkili servis teknikerleri tarafından
ayarlanmasını sağlayın.
►► İşletim sırasında kapağı açmayın ve devam eden
programın bitmesini bekleyin.
Maddi hasarlar
►► Makineyi, kurulumdan önce 24 saat boyunca ortam
sıcaklığında (en az 15°C) depolayın.
Su hasarlarının önlenmesi
►► Makineyi, gözetimsiz bir şekilde çalıştırmayın.
Çevre için tehlikelerin önlenmesi
►► Makineyi çevreye zarar vermeyecek biçimde
tekniğe uygun şekilde tasfiye edin.
►► Temizlik işlerine başlamadan önce makineyi elektrik şebekesinden ayırın.
►► Temizlik sırasında yıkama suyu ile kaplanmış
parçalar tutulacağı zaman uygun koruyucu ekip8
BA-22347-003-TR / 23.04.15
HOBART
ASR
Service Manual (Servis Kılavuzu)
3.
Genel bilgiler
Genel bilgiler
Gerekli olan özel aletler / yardımcı maddeler:
Silikon sprey:
00-603262-000
Hızlı yapıştırıcı:
00-603750-000
Başlık tutucusu:
01-539619-001 (tezgah montajı için ASR
elemanı çözüldüğünde)
ASR, AMX-14-01 neslinin Premax giyotin tip bulaşık
makinelerinde standarttır.
Temel olarak ASR sistemi sadece 8660 30001 seri
numarasından itibaren olan AUP makineleri (AMX-14-01
neslinin) için öngörülmüştür.
Şu AUP modelleri ASR (kurulum kiti olarak) donatılmıştır:
–– AUP ASR sağa montaj
–– AUP ASR sola montaj
–– AUPL ASR sağa montaj
–– AUPL ASR sola montaj
–– AUPT ASR sağa montaj
–– AUPT ASR sola montaj
İstisna Hoodliftli AUP ve AUPL sadece sola montaj
Kurulum kiti (tüm modelleri kapsayan) 01-539625-001
parça numarasına sahiptir ve teslimat sırasında ek
olarak birlikte verilir.
Her bir model için farklı borular DN40 HT borusu / DN50
HT borusu kesilmeli ve çapakları alınmalı ve ayrıca farklı
hortum dirsekleri takılmalı, bkz. devam eden sayfalar
(silikon spreyi kullanın). Modele bağlı olarak materyal
kalır (bunları tasfiye edin).
HOBART
BA-22347-003-TR / 23.04.15
9
TR
TR
ASR
Service Manual (Servis Kılavuzu)
Kurulumdan önce ortam koşullarının kontrol edilmesi
4.
Kurulumdan önce ortam
koşullarının kontrol edilmesi
• ASR kutusu için yeterli montaj alanı mevcut
mu? Bkz. sağdaki kurulum planı. Bu işletme
tarafından öncesinde açıklığa kavuşturulmalıdır.
• Kutunun işlenmesi için makine mekanda serbest olarak durması gerekir. Arka taraftan bir
montaj serbestliği sağlanmalıdır.
• Servis teknikeri hareket yönünün gerçekten
nasıl olduğunu kontrol eder: sol/sağ veya sağ/
sol.
• İmkanlar doğrultusunda ASR kutusunu her
zaman makinenin kir tarafına (giriş tarafı) takın.
Mahaldeki montaj durumu uygun değilse ASR
kutusu diğer tarafa kurulmalıdır.
10
BA-22347-003-TR / 23.04.15
HOBART
ASR
Service Manual (Servis Kılavuzu)
5.
Sağa AUP montajı örneğinde kurulum planı
Sağa AUP montajı örneğinde
kurulum planı
400
1510*
210
6
107
200*/**
837*
860*
635
815
1995*
440
107
711
HOBART
BA-22347-003-TR / 23.04.15
635
845
11
TR
TR
ASR
Service Manual (Servis Kılavuzu)
Sağa AUP montajı örneğinde ASR tesisine genel bakış
6.
Sağa AUP montajı örneğinde
ASR tesisine genel bakış
Örnek: ASR sağa takılı
➀ Sabitlemeli ASR filtresi
➁ ASR depo eleği (delik yok)
➂ ASR depo eleği havalandırma
➃ Dik boru
➄ ASR pompası M9 01-297380-001
➅ ASR haznesi
➆ ASR S15 elek denetimli elek çekmecesi
➇ S16 taşma şamandıra şalteri
➈ ASR tahliye pompası M10 01-297707-002
➉ Tahliye hortumu ASR'li makine 2 tahliye hortumuna
sahiptir
M9, M10 pompaları önceden monte edilmiştir


 






12
BA-22347-003-TR / 23.04.15
HOBART
Service Manual (Servis Kılavuzu)
7.
ASR
01-539625-001 montaj setinin eksiksizlik kontrolü
01-539625-001 montaj setinin
eksiksizlik kontrolü
Şu parçalar montaj setinde bulunmalıdır
Poziyon
Miktar
Parça
numarası
Tanımlama
BGRP (kurulum)/ET
(bölüm)
1
1
01-515795-001
Kir karteri ASR komple
Kurulum
2
1
01-539594-001
Somunlu ASR adaptör plakası
Kurulum
3
4
00-609868-000
Yarı yuvarlak cıvata flanşı M5x12
Bölüm
4
3
01-539534-001
ASR dirsek
Bölüm
5
1
01-539535-001
ASR kir karteri hortumu
Bölüm
6
1
01-539592-001
ASE tahliye borusu
Bölüm
7
2
01-539586-003
ASR borusu
Bölüm
8
2
00-323945-053
Telli hortum kıskacı
Bölüm
9
6
00-323945-064
Telli hortum kıskacı
Bölüm
10
1
01-539631-001
Çift hortum başlığı
Bölüm
11
1
01-539609-001
Hortum kapağı
Bölüm
12
2
00-609762-000
Yarı yuvarlak cıvata flanşı M6x16
Bölüm
13
1
00-323945-029
Telli hortum kıskacı
Bölüm
14
1
01-539608-001
Hortum kapağı
Bölüm
15
1
01-539646-001
ASR mesafe şeridi
Bölüm
HOBART
BA-22347-003-TR / 23.04.15
13
TR
TR
ASR
Service Manual (Servis Kılavuzu)
Nakliye boru bağlantılarının (baypas) çıkarılması (erişim arkadan)
8.
Nakliye boru bağlantılarının
(baypas) çıkarılması (erişim
arkadan)
Bileşenlerin kontrolü için fabrikada, ASR M9 pompasını
➄ doğrudan ASR kutusunun M10 tahliye pompasıyla
➈ birleştiren bir baypas yerleştirilir.
Baypas (bağlantı manşonu) artık gerekli değildir.
Bağlantı manşonunu hortum kelepçelerini açarak
çıkarın.
Bağlantı manşonu iptal olur (tasfiye edin).
14
BA-22347-003-TR / 23.04.15
HOBART
ASR
Service Manual (Servis Kılavuzu)
9.
ASR kutusunun montajı
ASR kutusunun montajı
Sağa montaj örneği
ASR'nin takıldığı yan kaplamayı çıkarın.
ASR kutusunu birlikte teslim edilen flanşlı yarı yuvarlak
vidalarla (M5x12 Poz 3) ile birlikte adaptör levhasına
vidalayın. Bu esnada her zaman ASR kutusunun makinenin hangi tarafında asılı olacağına dikkat edilmeli.
Ardından mesafe şeritlerini (Poz. 15) sabitleyin.
Adaptör levha ASR kutusuyla (Poz. 1) bitişik takılmalı
(Poz. 3 ile).
Sağa montaj örneği
Kutunun montajı (Poz. 2)
Kutu, adaptör levhasıyla eteğe tezgah sabitlemesi için
de öngörülmüş olan yan deliklere vidalanır.
Bu esnada önden bakıldığında ikinci ve son kaynak
somunu kullanılmalıdır.
HOBART
BA-22347-003-TR / 23.04.15
15
TR
TR
ASR
Service Manual (Servis Kılavuzu)
ASR kutusunun montajı
9.1.
AUP: ASR sağ tarafta
Gerekli boruları / boru uzunluklarını kesin
DN40 HT borusu (Poz.
6)
DN50 HT borusu (Poz.
7)
1 x 480 mm
1 x 80 mm
1 x 200 mm
1 x 310 mm
16
BA-22347-003-TR / 23.04.15
HOBART
ASR
Service Manual (Servis Kılavuzu)
ASR kutusunun montajı
1. H
ortum dirseğini (Poz. 5) kutuya
takın (Poz. 8 ile).
2. DN40 HT borusunu (480 mm)
takın (Poz. 6) Poz. 8 ile.
3. Hortum dirseğini M9'da ➄ dikin.
4. 3 adet DN50 HT borusunu (Poz.
7) 3 adet dirsek takın (Poz. 4)
(kelepçeler Poz. 9).
5. Ayrıntılı görünüm
6. P
erforasyonu işaretli yerlerden
kırın ve kenar koruması (Pos.
11/14) öngörün.
7. Yan levhayı monte edin.
8. Dış görünüm.
9. Kabloyu X16B fişiyle delikten
geçirin
HOBART
BA-22347-003-TR / 23.04.15
17
TR
TR
ASR
Service Manual (Servis Kılavuzu)
ASR kutusunun montajı
10. X16B ASR kutusundan
11. Süzgeç çekmecesini yerleştirin.
12. Tahliye hortumunu ➄ sifon adaptöründe (Poz.
10) kelepçeyle (Poz. 13) takın. Ardından zeminde
durmaması için tahliye hortumunu sabitleyin.
13. Makineyi açın/doldurma işletimi/sızdrımazlık testi
14. S
üzgeç çekmecesini test için çıkarın/Hata mesajı
054 Süzgeç çekmecesi doğru yerleştirilmedi
görüntülenir.
15. A
SR kutusunu bilinçli olarak su ile doldurun, ASR
M10 ➈ tahliye pompasının (artçı çalışma süresi
ile) devreye girdiğini kontrol edin. Hata mesajı 055.
16. ASR kutusunu masa montajı için sökün ve tutun
(başlık tutucuyu destek olarak kullanın), cıvatalara
sızdırmazlık kiti uygulayın. Tezgahı ve ASR kutusunu sabitleyin.
17. Makineyi konumlandırın.
18
BA-22347-003-TR / 23.04.15
HOBART
ASR
Service Manual (Servis Kılavuzu)
9.2.
AUP: ASR sol tarafta
ASR kutusunun montajı
Gerekli boruları / boru uzunluklarını kesin
DN40 HT borusu (Poz.
6)
DN50 HT borusu (Poz.
7)
1 x 60 mm
1 x 100 mm
1 x 350 mm
HOBART
BA-22347-003-TR / 23.04.15
19
TR
TR
ASR
Service Manual (Servis Kılavuzu)
ASR kutusunun montajı
1. Hortum dirseğini uzatın ve ASR
kutusunu altta takın Poz. 6 ve
Poz. 8
2. Hortum kutuya
3. Monte edilmiş hortum dirseğini
döndürün
4. 2
adet DN50 HT borusu DN50
(Poz. 7) 2 adet dirseği takın
(Poz. 4) (kelepçeler Poz. 9)
5. Perforasyonu kırın, kenar
koruması öngörün (Poz 11 /
14)
6. Kabloyu fiş X16B ile delikten
geçirin
7. F
işi birleştirin
X16 A makineden.
X16B ASR kutusundan.
8. Süzgeç çekmecesini yerleştirin.
9. T ahliye hortumunu ➄ sifon adaptöründe (Poz.
10) kelepçeyle (Poz. 13) takın. Ardından zeminde
durmaması için tahliye hortumunu sabitleyin.
10. M
akineyi açın/doldurma işletimi/sızdrımazlık testi
20
BA-22347-003-TR / 23.04.15
HOBART
ASR
Service Manual (Servis Kılavuzu)
ASR kutusunun montajı
11. S
üzgeç çekmecesini test için çıkarın/Hata mesajı
054 Süzgeç çekmecesi doğru yerleştirilmedi görüntülenir.
12. A
SR kutusunu bilinçli olarak su ile doldurun, ASR
M10 ➈ tahliye pompasının (artçı çalışma süresi
ile) devreye girdiğini kontrol edin Hata mesajı 055.
13. ASR kutusunu masa montajı için sökün ve tutun
(başlık tutucuyu destek olarak kullanın), cıvatalara
sızdırmazlık kiti uygulayın. Tezgahı ve ASR kutusunu sabitleyin.
14. Makineyi konumlandırın.
9.3.
AUPL: ASR sağ tarafta
Gerekli boruları / boru uzunluklarını kesin
DN40 HT borusu (Poz.
6)
DN50 HT borusu (Poz.
7)
1 x 570 mm
2 x 80 mm
1 x 350 mm
HOBART
BA-22347-003-TR / 23.04.15
21
TR
TR
ASR
Service Manual (Servis Kılavuzu)
ASR kutusunun montajı
1. Hortum dirseğini (Poz. 5) kutuya
takın (Poz. 8 ile).
2. DN40 HT borusunu (570 mm)
takın (Poz. 6) Poz. 8 ile.
3. Hortum dirseğini M9'da ➄ dikin.
4. 3 adet DN50 HT borusu DN50
(Poz. 7) 3 adet dirseği takın
(Poz. 4) (kelepçeler Poz. 9)
5. Ayrıntılı görünüm
6. Perforasyonu işaretli yerlerden
kırın ve kenar koruması (Pos.
11/14) öngörün
7. Yandan görünüm
Yan levhaları monte edin.
9. Fişi birleştirin X16 A makineden.
10. X16B ASR kutusundan.
8. Kabloyu X16B fişiyle delikten
geçirin.
11. Süzgeç çekmecesini yerleştirin.
12. Tahliye hortumunu ➄ sifon adaptöründe (Poz.
10) kelepçeyle (Poz. 13) takın. Ardından zeminde
22
BA-22347-003-TR / 23.04.15
HOBART
ASR
Service Manual (Servis Kılavuzu)
ASR kutusunun montajı
durmaması için tahliye hortumunu sabitleyin.
13. Makineyi açın/doldurma işletimi/sızdrımazlık testi
14. S
üzgeç çekmecesini test için çıkarın/Hata mesajı
054 Süzgeç çekmecesi doğru yerleştirilmedi görüntülenir.
15. A
SR kutusunu bilinçli olarak su ile doldurun, ASR
M10 ➈ tahliye pompasının (artçı çalışma süresi
ile) devreye girdiğini kontrol edin Hata mesajı 055.
16. ASR kutusunu masa montajı için sökün ve tutun
(başlık tutucuyu destek olarak kullanın), cıvatalara
sızdırmazlık kiti uygulayın. Tezgahı ve ASR kutusunu sabitleyin.
HOBART
BA-22347-003-TR / 23.04.15
23
TR
TR
ASR
Service Manual (Servis Kılavuzu)
ASR kutusunun montajı
9.4.
AUPL: ASR sol tarafta
Gerekli boruları / boru uzunluklarını kesin
DN40 HT borusu (Poz.
6)
DN50 HT borusu (Poz.
7)
1 x 60 mm
1 x 150mm
1 x 350mm
24
BA-22347-003-TR / 23.04.15
HOBART
ASR
Service Manual (Servis Kılavuzu)
ASR kutusunun montajı
1. Hortum dirseğini uzatın ve ASR kutusunu altta takın Poz. 5 ve Poz. 8.
2. Hortum kutuya.
3. Monte edilmiş hortum dirseğini
döndürün.
4. 2
adet DN50 HT borusunu (Poz.
7) 2 adet dirsek takın (Poz. 4)
(kelepçeler Poz. 9).
5. Perforasyonu kırın, kenar koruması
(Poz 11 / 14) öngörün.
6. K abloyu X16B fişiyle delikten
geçirin.
7. F
işi birleştirin
X16 A makineden.
X16B ASR kutusundan.
8. Süzgeç çekmecesini yerleştirin.
9. T ahliye hortumunu ➄ sifon adaptöründe (Poz.
10) kelepçeyle (Poz. 13) takın. Ardından zeminde
durmaması için tahliye hortumunu sabitleyin.
10. Makineyi açın/doldurma işletimi/sızdrımazlık testi
11. S
üzgeç çekmecesini test için çıkarın/Hata mesajı
HOBART
BA-22347-003-TR / 23.04.15
25
TR
TR
ASR
Service Manual (Servis Kılavuzu)
ASR kutusunun montajı
054 Süzgeç çekmecesi doğru yerleştirilmedi
görüntülenir.
12. A
SR kutusunu bilinçli olarak su ile doldurun, ASR
M10 ➈ tahliye pompasının (artçı çalışma süresi ile)
devreye girdiğini kontrol edin (Hata mesajı 055).
13. ASR kutusunu masa montajı için sökün ve tutun
(başlık tutucuyu destek olarak kullanın), cıvatalara
sızdırmazlık kiti uygulayın. Tezgahı ve ASR kutusunu
sabitleyin.
14. Makineyi konumlandırın.
26
BA-22347-003-TR / 23.04.15
HOBART
ASR
Service Manual (Servis Kılavuzu)
9.5.
AUPT: ASR sağ tarafta
ASR kutusunun montajı
Gerekli boruları / boru uzunluklarını kesin
DN40 HT borusu (Poz.
6)
DN50 HT borusu (Poz.
7)
1 x 530 mm
1 x 80 mm
1 x 200 mm
1 x 310 mm
HOBART
BA-22347-003-TR / 23.04.15
27
TR
TR
ASR
Service Manual (Servis Kılavuzu)
ASR kutusunun montajı
1. Hortum dirseğini (Poz. 5) kutuya
takın (Poz. 8 ile)
2. DN40 HT borusunu (530 mm)
takın (Poz. 6) Poz. 8 ile.
3. Hortum dirseğini M9'da ➄ dikin.
4. 3 adet DN50 HT borusu (Poz. 7)
3 adet dirsek takın (Poz. 4).
5. Ayrıntılı görünüm
6. Perforasyonu kırın, kenar
koruması öngörün (Poz 11 / 14).
7. Yan levhayı monte edin.
8. Dış görünüm.
9. Kabloyu X16B fişiyle delikten
geçirin.
10. Fişi birleştirin X16 A makineden.
X16B ASR kutusundan.
11. Süzgeç çekmecesini yerleştirin.
12. Tahliye hortumunu ➄ sifon adaptöründe (Poz.
10) kelepçeyle (Poz. 13) takın. Ardından zeminde
durmaması için tahliye hortumunu sabitleyin.
13. Makineyi açın/doldurma işletimi/sızdırmazlık testi
28
BA-22347-003-TR / 23.04.15
HOBART
ASR
Service Manual (Servis Kılavuzu)
ASR kutusunun montajı
14. S
üzgeç çekmecesini test için çıkarın/Hata mesajı
054 Süzgeç çekmecesi doğru yerleştirilmedi
görüntülenir.
15. A
SR kutusunu bilinçli olarak su ile doldurun, ASR
M10 ➈ tahliye pompasının (artçı çalışma süresi ile)
devreye girdiğini kontrol edin (Hata mesajı 055).
16. ASR kutusunu masa montajı için sökün ve tutun
(başlık tutucuyu destek olarak kullanın), cıvatalara
sızdırmazlık kiti uygulayın. Tezgahı ve ASR kutusunu sabitleyin.
HOBART
BA-22347-003-TR / 23.04.15
29
TR
TR
ASR
Service Manual (Servis Kılavuzu)
ASR kutusunun montajı
9.6.
AUPT: ASR sol tarafta
Gerekli boruları / boru uzunluklarını kesin
DN40 HT borusu (Poz.
6)
DN50 HT borusu (Poz.
7)
1 x 610 mm
1 x 350 mm
1 x 690 mm
30
BA-22347-003-TR / 23.04.15
HOBART
ASR
Service Manual (Servis Kılavuzu)
1. Hortum dirseğini uzatın ve ASR kutusunu altta takın Poz. 5 ve Poz. 8
ASR kutusunun montajı
4. 2 adet DN50 HT borusu (Poz. 7)
2 adet dirsek takın (Poz. 4).
5. Perforasyonu kırın ve kenar
koruması (Poz 11 / 14) öngörün.
8. Fişi birleştirin X16 A makineden.
X16B ile ASR kutusundan.
2. Hortum kutuya.
3. M onte edilmiş hortum dirseğini
döndürün.
6. Yan levhayı monte edin.
7. K
abloyu X16B fişiyle delikten
geçirin.
9. Süzgeç çekmecesini yerleştirin.
10. Tahliye hortumunu ➄ sifon adaptöründe (Poz.
10) kelepçeyle (Poz. 13) takın. Ardından zeminde
durmaması için tahliye hortumunu sabitleyin.
11. Makineyi açın/doldurma işletimi
12. S
üzgeç çekmecesini test için çıkarın/Hata mesajı
054 Süzgeç çekmecesi doğru yerleştirilmedi
görüntülenir.
13. A
SR kutusunu bilinçli olarak doldurun, ASR tahliye pompasının (artçı çalışma süresi ile) devreye
girdiğini kontrol edin.
Hata mesajı 055: ASR kutusunu masa montajı için
sökün ve tutun (başlık tutucuyu destek olarak kullanın),
cıvatalara sızdırmazlık kiti uygulayın. Tezgahı ve ASR
kutusunu sabitleyin.
HOBART
BA-22347-003-TR / 23.04.15
31
TR
HOBART GmbH
Robert-Bosch-Str. 17
77656 Offenburg
Deutschland
Tel.: +49 (0)781.600-0
Fax: +49 (0)781.600-23 19
E-Mail: [email protected]
Internet: www.hobart.de
Hobart UK.
Southgate Way,
Orton Southgate,
Peterborough
PE2 6GN
United Kingdom
Tel.: +44 (0)844 888 7777
Republic of Ireland: +353 (0)1246 0248
Fax: +44 (0)1733 361 347
E-mail: [email protected]
Internet: www.hobartuk.com
Hobart Norge
Gamle Drammenvei 120
N-1363 Høvik
Tlf.: +47-67109800
E-post: [email protected]
Hjemmeside: www.hobart.no
Hobart Scandinavia ApS
Håndværkerbyen 27
2670 Greve
Danmark
Tlf.: +45 4390 5012
Fax.: +45 4390 5002
E-mail: [email protected]
Internet: www.hobart.dk
Hobart Sweden/Finnland
Tel: +46 8 584 50 920
E-mail: [email protected]
Internet: www.hobart.se
Compagnie HOBART SAS
Allée du 1er mai
77183 Croissy Beaubourg
FRANCE
Tel: +33 (0)1 64 11 60 00
Fax: +33 (0)1 64 11 60 10
E-mail: [email protected]
Internet: www.hobart.fr
Australia
Hobart Food Equipment
Unit 1 / 2 Picken Street,
Silverwater NSW, 2128
Tel: +61 1800 462 278
Fax: +61 02 9714 0222
E-mail: [email protected]
Internet: www.hobartequipment.com.au
Hobart Nederland BV
Pompmolenlaan 12
3447 GK Woerden
Telefoon +31 (0)348 462626
Fax: +31 (0)348 430117
E-mail: [email protected]
Internet: www.hobartnederland.nl
HOBART China
15th Floor, Building A
New Caohejing International Business
Center
391 Gui Ping Road
Shanghai, 200233
Telephone: +86 (0)21 34612000
Fax: +86 (0)21 34617166
Internet: www.hobartchina.com
Hobart Foster Belgium bvba/sprl
Industriestraat 6
1910 Kampenhout
Telefoon +32 (0) 16.60.60.40
Fax +32 (0) 16.60.59.88
E-mail: [email protected]
Internet: www.hobart.be
Almanya'da basıldı
32
BA-22347-003-TR / 23.04.15
HOBART

Benzer belgeler

ecomax 702

ecomax 702 uygun koruyucu ekipman (eldivenler, koruyucu gözlük, koruyucu giysi) kullanın. Yanıkların ve haşlanmanın (ellerde) önlenmesi: ►► Makineyi işletim ve buharlaşma aşaması sırasında açmayın, programın ...

Detaylı