SASAD ASD Mutabakat Belgesi

Transkript

SASAD ASD Mutabakat Belgesi
SASAD-ADS SAVUNMA SANAYİİ MUTABAKAT BELGESİ
İMZA TÖRENİ
Sayın Nigel MADDOX, Sayın AVCI, Sayın Rees WARD, Değerli
katılımcılar, İngiltere Büyükelçiliği Temsilcileri, Milli Savunma
Bakanlığı Temsilcileri,
ADS ve SASAD’ın değerli üyeleri
İngiliz Havacılık - Uzay, Savunma ve Güvenlik Sanayiini temsil eden ve
İngiltere Hükümetince tanınan, ADS Kuruluşu ile Türkiye Havacılık, Uzay
ve Savunma Sanayii İmalatçılarını temsil eden, Türkiye Resmi
makamlarınca tanınan SASAD arasında imzalanacak olan Mutabakat
Belgesi imza törenine hoş geldiniz. Bu belge, iki ülke arasında mevcut
işbirliğini geliştirmek ve yeni iş birliktelikleri tesis etmek, bir bakıma iki
ülke sektör paydaşlarını daha da birbirine yakınlaştıracak, iki ülke
menfaatleri kapsamında etkin bir network oluşumuna hizmet edecektir.
SASAD 154 üyesi ile Türk Savunma Sanayiinin gelişimine ve
güçlenmesine katkıda bulunmaktadır. 1985 yılından bu yana Türk
Savunma Sanayii süratle gelişerek, bu gün Dünya Savunma Sanayi
Gelişmiş ülkeler arasında yerini almıştır. Uygulanan politika ve
stratejilerle Türk Savunma Sanayii, Sinerjik bir teknolojik alt yapının
oluşumu sağlamıştır. Nitekim SASAD, Çatısı altında büyük ölçekli
firmalar yanında, 81 tane Küçük ve Orta Ölçekli, ileri teknoloji yetenekli
firmaları ve bünyelerinde 200 civarında küçük ölçekli işletmeleri ihtiva
eden 3 kümeyi üyeleri arasına katarak yetenek yelpazesini olabildiğince
genişletmeye çalışmaktadır.
Bu gün imzalanacak olan Mutabakat belgesi ile iki kuruluş arasındaki
yakın iş birliği, karşılıklı menfaatlere daha kuramsal bir yaklaşım
sağlayacak var olan işbirliğini daha da ileriye götürecektir.
Sektör olarak imzaladığımız bu belgenin iki ülke savunma sanayileri için
güzel gelişmelere yön vereceği inancı ile hayırlı olmasını diliyorum.
Belgenin imzalanmasına tanıklık eden sizlere de saygılarımla
teşekkürlerimi arz ediyorum.

Benzer belgeler

stratejik plan

stratejik plan Derneğimiz üye yapısı Genel Kurulda temsil ve oy hakkı olan, Dernek organlarında görev alabilecek asil üyeler ile bu haklardan mahrum fakat Derneğin diğer faaliyetlerine katılabilen ve Dernek

Detaylı