Akdeniz Şehirlerinde Kent İçi Hareketlilik : Geribildirim ve

Transkript

Akdeniz Şehirlerinde Kent İçi Hareketlilik : Geribildirim ve
Akdeniz Şehirlerinde Kent İçi Hareketlilik :
Geribildirim ve perspektifler
Marsilya Akdeniz Entegrasyon Merkezi
" Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Kapanış Semineri"
12-14 Kasım 2014 - Izmir, Türkiye
Taslak Program
Çarşamba 12 Kasım
10h30-11h00
Katılımcıların ağırlanması (Café)
11h00-12h00
Açılış konuşmaları
12h00-14h00
Öğlen yemeği
14h00-15 :30
İzmir ‘de Ulaşım Modeli Sunumu
15h30
Saha ve teknik ziyaretler
19h00
Hoşgeldin Kokteyli




Aziz Kocaoğlu, İzmir Belediye Başkanı
Alain Ries, AFD
“Yaşanabilir Şehirler: İstanbul ve
İzmir’de Sürdürülebilir Ulaşım” AFD
Janette Uhlmann, Dünya Bankası

Fidan Aslan (İzmir Belediyesi Ulaşım
Dairesi Başkanı) (Onaylanacak)
 …… - ESHOT
 Sönmez Alev- Metro Genel Müdürü
(Onaylanacak)
Konak çoklu ulaşım şekilleri (Onaylanacak)
Perşembe 13 Kasım
9h00 - 10h30
10h30 – 11h00
11h00 -12h30
Değişim dinamiği olarak Toplu
Taşımaya Ayrılmış Özel Alan
Projeleri
(Referans : Akdeniz’de
Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım)
Moderatör : Ayman Smadi, Amman, Ulaşım
Genel Müdürü
 Julien Allaire, CODATU
 Ziad Nasr, Toplu ve Ray Ulaşım Başkanı,
Lübnan
 Rachid Zaier, Hızlı Tren Firma Başkanı

Coffee-Break
Toplu ve Informal Taşıma Ağlarının Moderatör : Aziz Berrhou, Casatransport
Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Kalkındırma ve Araştırma Daire Başkanı
 Pablo Salazar Ferro
 Ayman Smadi, Amman, Ulaşım Genel


12h30-14h00
14h00- 15h30
15h30-16h00
16h00- 17h00
20h00
Müdürü, Greater Amman, Ürdün
Ali Hassan, İskenderiye, Mısır
Erhan Öncü, Planofis
Öğlen yemeği
Kentsel Ulaşımın Yatırımı
(Referans : QPQ Edition 2014)
Moderatör : Mohamed N’Gadi –İç İşleri Bakanlığı
Fas


Lise Beuil, AFD
Aziz Berrhou, Casatransport Kalkındırma
ve Araştırma Daire Başkanı

Fraj Ali, Kara Ulaşım Müdürü, Ulaşım
Bakanlığı,Tunus (Onaylanacak)
Coffee-Break
Şehirler, Medinalar ve Akdeniz’de
Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım
(Referans: Medinalarda
erişilebilirlik)
Moderatör : Rachid Ouezane, Wilaya Cezayir
Ulaşım Müdürü (Onaylanacak)
 Lorenza Tomasoni (CODATU)
 M. Enbata, Eskisehir, Türkiye
 M. Lemghari ESSAKL, Bouregreg
Planlama Uygulama Firması Genel
Müdürü Rabat Fas (Onaylanacak)
 Riahd Haj Taieb, Ulaşım Müdürü, Sfax
Şehri Tunus (Onaylanacak)
 Khaled Abo Aisheh, Mimarlık ve Şehir
Planlama Müdürü, ASEZA Aqaba, Ürdün
Gala yemeği – İzmir Büyükşehir Belediyesi
Cuma 14 Kasım (sabah)
Saat
9h00- 10h30
10h30-11h00
11h00-12h00
Etkinlik
Yorumlar
Tunus ve Fas Ulusal İçerik Sunumu Moderatör : Thierry Gouin (CEREMA)
 Mohamed N’Gadi –İç İşleri Bakanlığı Fas
ve Sürdürülebilir Kentsel
 Fraj Ali, Kara Ulaşım Müdürü, Ulaşım
Hareketlilik için Yol Haritaları
Bakanlığı,Tunus (Onaylanacak)
Coffee-Break
Kapanış oturumu

Benzer belgeler