Introduction to Economics II

Transkript

Introduction to Economics II
DERS BİLGİLERİ
Ders
Ekonomiye Giriş II
Kodu
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
ECON 122
2
3
3
3
Ön Koşul Dersleri
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Murat Çokgezen
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Bu dersin amacı öğrencilere makro iktisat ile ilgili temel kavramları ve
konuları tanıtmaktır
İşsizlik, enflasyon, büyüme ve bu parametreleri etkileyen iktisat
politikalarına ilişkin kuram ve uygulamalar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğrencilerin işsizlik, enflasyon ve büyüme gibi temel makro iktisat
konuları ve iktisat politikalarının bu parametreler üzerindeki etkileri
hakkında temel bilgilere sahip olması
Program
Öğrenme
Çıktıları
Öğretim
Yöntemleri
Ölçme
Yöntemleri
3,4,5
1,2,3
A
Öğretim
Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Pratik Çalışma
Ölçme
Yöntemleri:
A: Sınav B: Sunum C: Ödev
DERS AKIŞI
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
Milli Gelir
2
Enflasyon
3
Üretim ve büyüme
4
Tasarruf yatırım ve finansal sistem
5
Finansın temel araçları
6
İşsizlik
7
ARA SINAV
8
Parasal sistem
9
Paranın büyümesi ve enflasyonu
10
Açık ekonominin temel kavramları
11
Açık ekonominin makro ekonomisi
12
Toplam talep toplam arz
13
Para ve maliye politikasının toplam talep üzerindeki etkileri
14
İşsizlik ve enflasyon arasındaki kısa dönem ilişki
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
Principles of Economics, Gregory Mankiw, South-Western College Pub.
Diğer Kaynaklar
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SIRA
KATKI YÜZDESİ
Vize
1
40
Toplam
40
Finalin Başarıya Oranı
60
Yıl içinin Başarıya Oranı
40
Toplam
100
DERS KATEGORİSİ
Uzmanlık / Alan Dersleri
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1
Hukuki sorunları algılayıp, çözme becerisine, analitik ve eleştirel düşünce
yetisine sahip olmak
2
Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, hukuk alanında edinilen bilgileri
X
yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek
3
Hukuk alanında bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakim olmak, ulusal ve
uluslararası alanda karşılaştırmalı hukuk analizleri yapabilmek
4
Uzlaşma seçeneklerini geliştirebilmek, yaratıcı ve yenilikçi çözümler
üretebilmek
5
6
7
8
9
X
X
X
Hukuk alanında edinilen bilgilerin, sosyal ve iktisadi alana aktarılmasını
sağlayan kapsayıcı ve karşılaştırmalı bilgilerle donanımlı olmak, disiplinler arası
analiz yetisine sahip olmak
X
Küresel ekonominin hukuki sorunlarını algılayıp çözme becerisine sahip olmak
X
X
İngilizceyi kullanarak, güncel hukuki konularda bilgi sahibi olmak
İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek
Hukuk biliminin mesleki ve bilimsel etik ilkeleri yanında, toplumsal etik
değerlere de sahip olmak
X
X
10
11
Hukuk alanında etkin yazma, konuşma ve dinleme becerisine sahip olmak
X
Bireysel ve/veya ekip çalışması içinde açık fikirli, karşıt görüşlere müsamahalı,
yapıcı, özgüven ve sorumluluk sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak
X
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati)
14
4
56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
14
Ara Sınav
1
1
1
Final
1
1
1
Etkinlik
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 25 (s)
Dersin AKTS Kredisi
2
28
86
3.44
3