ofis teknik oce foyler P1.FH11

Transkript

ofis teknik oce foyler P1.FH11
TDS700 Teknik Özellikler
TDS 700
Geniþ ebat siyah & beyaz baský, kopya ve renkli tarama için
Océ TDS 700 Yazýcý
Océ TDS 700 Esnek Tarayýcý
Teknoloji
Tip
Çözünürlük
Kalite Seçenekleri
LED elektrofotografi
Organik Drum ve kapalý toner sistemi
600 x 1200 dpi
Lines&Text, Standart ve Poster
Çözünürlük
Océ patentli Direct Scan Colour Technology,
geliþtirilmiþ ýþýk kaynaðý, tek aynalý, yüksek
çözünürlüklü kamera
600 dpi
Hýz
Dakikada 6 metre
Hýz
Dakikada 3 m. S/B veya Dakikada 1 m. Renkli
Isýnma Süresi
Yok
Orijinal Besleme
Saða yanaþýk yüz aþaðý
Medya Kaynaklarý
Medya Çeþitleri
2 Rulo standart, 6 ruloya yükseltilebilir
Normal kaðýt, aydýnger, polyester,
kontrast film. pastel ve fluo kaðýdý, kontrast
kaðýdý, 110gr/m2 kadar
A4 - A0 (914 mm kadar)
<58 dB(A) çalýþýrken, 18dB uyku modu
<1520 W çalýþýrken, <90 W bekleme
konumunda
Çýktý büyüklüðü
Gürültü düzeyi
Güç
Elektriksel Ýhtiyaçlar
100/120/230 V, 50/60 Hz
Boyutlarý
1440mm(g)x1475mm(y)x800mm(d)
Güvenlik Sertifikalarý
Diðerleri
TÜV-GS, CETECOM, CE, (o)UL, FCC
EPA Energy Star ®
Océ Power Logic® Kontrol Ünitesi
Platform
Hafýza
HDD
Dosya Formatlarý
Arayüzler
Að Protokolleri
Güç
Elektriksel Ýhtiyaçlar
Windows XP Embeded
1024 MB, 2048MB yükseltilebilir
80 GB HardDisk
Dosya iþleme ve Set memory için
HPGL, HPGL 2, HPRTL, Tiff 6.0, CALS
Type 1, NIRS, C4, Calcomp, ASCII, isteðe
baðlý Adobe PS3/PDF
Standart: RJ45 ile Ethernet
Orjinaller
Tarama þekli
Maksimum Kalýnlýk
Iþýk Kontrolü
Özel Modlar
Otomatik besleme
Orjinali önden geri verebilme
Ýmaj geniþliði: 200 - 914 mm
Orijinal geniþliði: 200 - 1016 mm
Orijinal uzunluðu: 200mm - 15 m
Tek sayfa, Set
3 mm
Otomatik ve elle ayarlanabilir
Lines & Text, Photo, Blue Print, Colour
Grays&lines, Dark Original, Transparent
Operasyon Özellikleri
Zoom
Çoklu kopyalama 1 - 999
Standart, senkronize kesme
Baþtan, sondan kenar düzeltme
10 % - 1000 % (0,1% ayarlanabilir)
Programlanabilir ad›mlarla
Océ Power Logic Remote
Uzaktan Yönetim
Print Job Management:
Yazýlýmlarý
- tüm iþleri görme, düzenleme ve tekrar baský
- Scheduled Jobs, Printed Jobs
Preferances:
10/100 Mbits/s
- sistemin ayarlarýnýn düzenlenmesini saðlar
TCP/IP, SMB, IPX/SPX,
FTP, LPD
<100 W Kontrol Ünitesi
230 V, 50/60 Hz
System Status
- sistemin durumunu gösterir
Desteklenen iþletim
sistemleri
Windows 2000, XP, Server 2003, Windows Terminal
Server, Citrix Metaframe
Océ TDS 700 Teknik Özellikler
Fonksiyonlar
- Çoklu yazdýrma: 1-999
Océ Sürücü ve uygulama yazýlýmlarý
- Otomatik dil algýlama
Océ HDI
ACAD (LT) 2000, 2000i, 2002, 2004, 2005, 2006
- Otomatik rulo/kaset seçimi ve devamý
Océ WIN sürücüsü
Windows 2000, XP, Windows Server 2003
- Rotasyon, ölçekleme, konumlandýrma
Windows Terminal Server, Citrix Metaframe
- Kontrol ünitesi üzerinde dosya iþleme
- ACAD için optimize
- Set Memory: bir kere gönder, bir kere
iþle, çoklu baský yap.
- Ayný anda; alým, iþleme, yazdýrma,
tarama, son iþlem
- Kalem ayarý
- Microsoft Signature
Océ Postscript 3
isteðe baðlý
Océ Print Exec
isteðe baðlý
Océ Scan Logic® Uygulamalar
Windows 2000, XP, Windows Server 2003,
MAC OS9, X
Çalýþma gruplarý için Web tabanlý setli baský
yapabilen iþ gönderim yazýlýmý.
- Yazýcý durumunu da gösterir
- Etiketleme
- Baský Konfigürasyonu
- Görüntüleme
- iþleri kaydetme, tekrar kullanma
- iþleri tekrar bastýrma
Ýsteðe Baðlý Kullanýcý Yazýlýmlar
Océ View Station
Océ Scan Manager tarama yazýlýmý
10 programlanabilir að adresi
Tarama Yollarý
Çözünürlük
Scan 2 Web (FTP kullanarak)
Scan 2 Network
Scan 2 Controller
200, 300 ve 400 dpi
Bilgi Formatlarý
Tiff, CALS, isteðe baðlý PDF
Tarama Teknolojisi
Tarama Modlarý
Océ Image Logic
Tek tarama, sürekli beslemeli çoklu tarama.
Deneme baskýlý yada deneme baskýsýz
Tarama esnasýnda görüntüleme
6 özel orijinal modu ile
Optimum tarama kalitesi
Görüntüleme
Image Logic
Taranmýþ dokümanlarý düzenlemek için
kullanýlýr
Ýsteðe baðlý muhasebeleþtirme yazýlýmý
Océ Account Center
isteðe baðlý
Makineyi kullanmak için kullanýcý kodu girilir. Bu sayede yapýlan kopya,
baský ve tarama iþleri kiþi, departman yada proje bazýnda tutulabilir.
ORTAKLAR CADDESÝ BAHÇELER SOKAK EFE HAN NO:20 KAT:3 MECÝDÝYEKÖY 34394 ÝSTANBUL TEL: +90 (212) 267 45 00 PBX FAX:+90 (212) 288 90 94
www.ofisteknik.com

Benzer belgeler