hukuk afiş kadınlar günü 1cdr.cdr

Transkript

hukuk afiş kadınlar günü 1cdr.cdr
Akdeniz Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Dünya Kadýnlar Günü Etkinlikleri
7 Mart 2012 Çarþamba
14:00 - 17:00
Açýlýþ Konuþmasý: Prof. Dr. Muharrem KILIÇ
Video Gösterisi ve Söyleþi: 40'ýnda 40 Kadýn
Konuþmacý: Gazeteci -Yazar Tuluhan TEKELÝOÐLU
Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuarý Müzik Dinletisi
F. Mendelssohn; Yaylý Çalgýlar Dörtlüsü op.13 Adagio-Allegro Vivace Adagio Non LentoPoco Piu Animato
17:00 Çay- Kahve Ýkramý
Yer: Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu
8 Mart 2012 Perþembe
PANEL: KADIN VE HUKUK
Açýlýþ Konuþmasý: Prof. Dr. Muharrem KILIÇ
1. Oturum 13:30-14:30
Oturum Baþkaný: Prof. Dr. Meral GÜLTEKÝN
Panelistler:
Prof. Dr. Zafer ZEYTÝN -Türk Medeni Hukuku ve Kadýn
Yrd. Doç. Dr. Ý. Uður ESGÜN 1982 Anayasasý'nda Pozitif Ayrýmcýlýkla Ýlgili Geliþmeler
Yrd. Doç. Dr. Erdal ÖZSUNAR Roma Hukuku'nda Kadýnýn Hukuki Statüsü
Soru ve Yanýtlar
Çay- Kahve Ýkramý
2. Oturum 15:00-16:00
Oturum Baþkaný: Prof. Dr. Aziz TAÞDELEN
Panelistler:
Yrd. Doç. Dr. M. Erdem CAN Yazýlý Olmayan Kurallar Ekseninde; Kadýna Yönelik Ayrýmcýlýk ve Þiddet - Çözüm Önerileri
Yrd. Doç. Dr. Necla ÖZTÜRK Türk Vatandaþlýk Hukukunda Kadýna Ýliþkin Kurallar
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nihat KANBUR Ceza Hukuku Boyutuyla Kadýna Karþý Þiddet Sorunu ve Çözüm Önerileri
Soru ve Yanýtlar
Yer: Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu
Düzenleyenler:
Yrd. Doç. Dr. Necla ÖZTÜRK
Arþ. Gör. Güven YARAR

Benzer belgeler