2015 Türkiye Bursları Lisansüstü ve Lisans Burs Programları

Yorumlar

Transkript

2015 Türkiye Bursları Lisansüstü ve Lisans Burs Programları
2015 Türkiye Bursları Lisansüstü ve Lisans Burs Programları Başvuruları
Başvuruların Başlangıç Tarihi: 25 Şubat 2015
Son Başvuru Tarihi: 31 Mart 2015
Türkiye Bursları Lisans ve Lisansüstü Burs Programları, tüm ülkelerden başarılı uluslararası
öğrencilerin Türkiye'deki lisans ve lisansüstü eğitimleri için Türkiye Cumhuriyeti devlet kurumları
tarafından sağlanan burs programlarıdır.
Türkiye Bursları başvuruları online olarak yapılmakta ve ücretsizdir.
Türkiye Bursları Lisans ve Lisansüstü Burs Programları kapsamında adaylara şu programlar
sunulmaktadır:






Lisans Burs Programları
Bölgesel Lisans Burs Programları
İbni Sina Sağlık Bilimleri Burs Programı
Yunus Emre Türk Dili Burs Programı
İlahiyat Burs Programı
Sanat Burs Programı
Spor Burs Programı






Lisansüstü Burs Programları
Ali Kuşçu Bilim ve Teknoloji Burs
Programı
İbni Haldun Sosyal Bilimler Burs
Programı
Yunus Emre Türk Dili burs Programı
İlahiyat Burs Programı
Sanat Burs Programı
Spor Burs Programı
Adaylar, geçmiş eğitimleri ve gelecekteki akademik hedeflerine uygun olarak burs
programlarından yalnızca birine başvuru yapabilecektir.
Türkiye Bursları, kazanan adaylara hem burs hem de bir programa kabul hakkını aynı zamanda
sunmaktadır. Burs kazanan adaylar, başvuru esnasında tercih etmiş olduğu programlardan birine
yerleştirilmektedir.
Türk üniversitelerindeki pek çok programın eğitim dili Türkçedir. Ancak bazı üniversite ve
programlar İngilizce yada Fransızca eğitim imkânı sunmaktadır. Bu dillerde eğitim almak isteyen
adaylar, bu diller için gerekli uluslararası düzeyde kabul edilen bir dil belgesini sağlamak
durumundadır. Ayrıca yabancı dilde eğitim veren bu üniversite ve programların bir çoğu, GRE,
GMAT vb. uluslararası sınav sonuçlarını kayıt şartı olarak aramaktadır. Adaylar kayıt esnasında
üniversite ve program seçerken yabancı dil ve programın özel şartlarını kontrol edebilir.
Türkiye Burslarına yerleştirilen ve Türkçe Yeterlik Belgesi olmayan tüm adayların (İngilizce ya da
Fransızca eğitim verilen bir programa yerleştirilenler dahil) 1 yıl Türkçe eğitim alması zorunludur.
Bu yıl başvuruya ilk defa açılacak olan Sanat ve Spor Burs Programları, sanat ve spor alanlarında
tüm dünyadaki yetenekli öğrencilerin ülkemiz üniversitelerinde Türkiye Bursları imkânlarıyla
lisans, yüksek lisans veya doktora (sanatta yeterlilik) öğrenimi görmelerini teşvik etmeyi
amaçlamaktadır. Programa kabul edilen adaylar öncelikle Türkçe Eğitim Bursu kapsamında 1 yıl
süreli burslu olarak Türkçe eğitimi alacaklardır. Ardından adaylardan başvuru yaptıkları alana göre
ülkemiz üniversitelerinin sanat ve spor fakültelerinden kabul almaları beklenmektedir. Programa
başvuran adayların, başvuru yaptıkları alana ilişkin başarılarını kanıtlayan belge (resmî sertifika,
portföy vb.) sahibi olmaları beklenmektedir.
Bursun Kapsamı






Aylık burs (lisans için 600 TL, yüksek lisans 850 TL, doktora 1200 TL)
Üniversite harcı
1 yıl Türkçe dil eğitimi
Ücretsiz yurt
Gidiş-dönüş uçak bileti
Sağlık sigortası
Başvuru Şartları
Adayların lisans programlarına başvuru
yapabilmeleri için;






Türkiye dışında bir ülke vatandaşı
olması (Şimdi ya da geçmişte Türk
vatandaşlığı bulunan adaylar
başvuramamaktadır)
Başvurduğu düzeyde Türkiye'de bir
üniversite ve programa kayıtlı
olmaması,
Eğitim yılının sonu itibariyle lise veya
dengi bir eğitim kurumdan mezun
olması,
Lisans başvurusu için 21 yaşın altında
olması (01.01.1994 ve sonrası
doğumlu olmalı)
Transkript notu, diploma notu, ulusal
veya uluslararası sınav notu
kriterlerinden en az birinden
belirlenen (sağlık bilimleri lisans
programları için % 90, diğer lisans
programları için % 70) asgari başarıyı
sağlamış olması,
Eğitime engel bir sağlık sorunu
bulunmaması gerekir.
Adayların lisansüstü programlarına başvuru
yapabilmeleri için;







Türkiye dışında bir ülke vatandaşı
olması (Şimdi ya da geçmişte Türk
vatandaşlığı bulunan adaylar
başvuramamaktadır)
Başvurduğu düzeyde Türkiye'de bir
üniversite ve programa kayıtlı
olmaması,
En geç 30 Temmuz 2015 tarihi
itibariyle bir lisans veya yüksek lisans
programından mezun olması,
Yüksek lisans başvurusu için 30 yaşın
altında olması (01.01.1985 ve sonrası
doğumlu olmalı)
Doktora başvurusu için 35 yaşın
altında olması (01.01.1980 ve sonrası
doğumlu olmalı)
İlgili not sistemindeki azami not
üzerinden asgari % 75 ağırlıklı genel
not ortalaması veya diploma notu ya
da geçerliliği olan bir ulusal veya
uluslararası lisansüstü sınavda % 75
oranında başarı göstermiş olması ve
Eğitime engel bir sağlık sorunu
bulunmaması gerekir.
Başvuru Belgeleri
Lisans Başvuruları





Online başvuru
Adayın mezun ya da son sınıfta
olduğunu gösterir belge/diploma,
Adayın aldığı dersleri ve not
ortalamasını gösteren not dökümü
Geçerli bir kimlik belgesinin kopyası
(pasaport, kimlik, doğum belgesi vb.)
Vesikalık fotoğraf
Lisansüstü Başvurular





Online başvuru
Lisans veya yüksek lisans diplomasının
kopyası ya da bir lisans veya yüksek
lisans programında son sınıfta
olduğunu gösterir öğrenci belgesinin
kopyası,
Onaylı lisans ve/veya yüksek lisans
transkript belgesinin kopyası (adayın
aldığı dersleri ve notları gösterir)
Geçerli bir kimlik belgesinin kopyası
(pasaport, kimlik, doğum belgesi vb.)
Vesikalık fotoğraf
Adaylardan;
 www.turkiyeburslari.gov.tr adresine girmeleri,
 online başvuru formunu tıklamaları,
 elektronik posta adresi ve şifre girerek kullanıcı hesabı oluşturmaları,
 başvuru formunu okumaları,
 sisteme giriş yaparak başvuru formunu doldurmaları,
 gerekli belgeleri sisteme yüklemeleri
 ve son olarak başvurularını tamamlamaları
beklenmektedir.
Türkiye Scholarships Undergraduate and Postgraduate Programmes Applications for 2015
Application Starting Date : 25 February 2015
Application Deadline : 31 March 2015
Türkiye Scholarships Postgraduate and Undergraduate Programmes are full government funded
programmes for successful international students from all over the world for undergraduate and
postgraduate studies in Turkey.
The application to Türkiye Scholarships programmes is online and totally free process.
Postgraduate and Undergraduate scholarships are:






Undergraduate Programmes
Regional Undergraduate Scholarship
Programmes
Ibni Sina Medical Sciences Scholarship
Programme
Yunus Emre Turkish Language
Scholarship Programme
Islamic Theology Scholarship
Programme
Art Scholarship Programme
Sport Scholarship Programme






Postgraduate Programmes
Ali Kuşçu Science and Technology
Scholarship Programme
İbni Haldun Social Sciences
Scholarship Programme
Yunus Emre Turkish Language
Scholarship Programme
Islamic Theology Scholarship
Programme
Art Scholarship Programme
Sport Scholarship Programme
Candidates can apply only one scholarship programme in accordance with their educational
background and academic goals.
Türkiye Scholarships include both scholarship and university placement at the same time.
Applicants will be placed in a university and programme among their preferences specified in the
online application form.
Most programmes in Turkish universities are instructed in Turkish. However, some departments
and universities offer programmes in English or French. The candidates who want to study in these
languages need to have an internationally recognized certificate to prove their language
proficiency. Also, most of these foreign language programmes may ask international admission
test scores such as GRE, GMAT etc. Candidates can check the language of instruction while
selecting the programmes.
All Türkiye Scholarships winners who do not have C1 Level Certificate for Turkish Proficiency
(including those who are placed into English or French-taught programmes) must attend 1-year
Turkish Preparatory Course.
Art and Sport Scholarship Programmes, available for the first time this year, is specifically designed
to encourage the skilled international students in the fields of art and sport to study at
undergraduate, master or PhD (proficieny in art) degree levels in the prestigious Turkish
universities with opportunities of Türkiye Scholarships. Applicants selected to be funded take oneyear Turkish Language Course covered by scholarship. Subsequently, they have to receive an
acceptance from the relevant faculties of Turkish universities. Applicants are expected to have
documents (offical certificate, portfolio, etc.) to prove their success in the field they apply for.
The Scholarship Covers...
 Monthly stipend (600 TL for undergraduate, 850 TL for master and 1200 TL for PhD )
 Full tuition fee
 Free 1-year Turkish language course
 Free accommodation
 Round-trip air ticket
 Health insurance
Eligibility
To be eligible for Undergraduate
Programmes, applicants must;






be a citizen of a country other than
Turkey (Anyone holding or ever held
Turkish citizenship before cannot
apply),
not be a registered student in Turkish
universities at the level of study they
are applying,
be have graduated or are likely to
graduate from a secondary education
institution,
be under the age of 21 (no earlier
than 01.01.1994),
have at least specified (% 90 for
medical sciences, % 70 for other
undergraduate programs) cumulative
grade point average, diploma grade,
national exam or international exam
score,
be in good health
To be eligible for Postgraduate Programmes,
applicants must;







be a citizen of a country other than
Turkey (Anyone holding or ever held
Turkish citizenship before cannot
apply)
not be a registered student in Turkish
universities at the level of study they
are applying.
be a bachelor's or master's degree
holder by 30th of July 2015 at the
latest
be under the age of 30 for master's
programmes (no earlier than
01.01.1985)
be under the age of 35 for doctorate
programmes (no earlier than
01.01.1980)
have at least 75 % cumulative grade
point average or diploma grade over
their maximum graduation grade or
have at least 75 % success in any
accepted national or international
graduate admissions test.
be in good health
Required Documents





Undergraduate Level
Online application
A copy of a secondary school diploma
or document indicating that the
candidate is secondary school senior
student,
A certified secondary school transcript
(indicating courses taken and relevant
grades of the candidate)
A copy of a valid ID card (passport,
national ID, birth certificate etc.)
Passport photo





Postgraduate Level
Online application
A copy of a bachelor or master's
diploma or document indicating that
the candidate is bachelor or master's
senior student
A certified bachelor and/or master's
transcript (indicating courses taken
and relevant grades of the candidate)
A copy of a valid ID card (passport,
national ID, birth certificate etc.)
Passport photo
Application Procedure
Candidates are supposed to;







go to www.turkiyeburslari.gov.tr
click the online application form,
create an account by entering an e-mail and password,
read the application guide,
log in to the system and fill out the application form,
upload the required documents,
and finally finish the application.

Benzer belgeler

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI ACCOUNTING AND TAX

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI ACCOUNTING AND TAX 13) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal adalet, kalite kültürü ve çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür. Implement field-related practices having...

Detaylı

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN BURS İMKÂNI Başarı Bursu

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN BURS İMKÂNI Başarı Bursu Bursaries are only open to those currently enrolled in Turkish universities and cannot be held in conjunction with any other scholarship (Exhance students cannot apply). Turkish citizens and those ...

Detaylı

BalkanUlke[1]

BalkanUlke[1] their academic studies immediately. Those who do not have a proficiency certificate may take a Turkish proficiency test if they desire. Those who take and pass this test can immediately enroll in t...

Detaylı

2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ

2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ Eksik evrak ile kesinlikle kayıt yapılmayacaktır! a) Öğrenci Vizesi/Ġkametgah Belgesi: Üniversiteye yeni kabul edilen lisans ve lisansüstü uluslararası öğrenciler, kabul mektuplarıyla birlikte, ülk...

Detaylı

2014 Türkiye Bursları Lisansüstü Burs Program Başvuruları

2014 Türkiye Bursları Lisansüstü Burs Program Başvuruları Candidates can apply only one scholarship programme in accordance with their educational background and academic goals. Türkiye Scholarships include both scholarship and university placement at the...

Detaylı