Çokkültürlü Festivalleri ve Etkinlikleri Para Yardımı Dizi İki 2012/13 1

Yorumlar

Transkript

Çokkültürlü Festivalleri ve Etkinlikleri Para Yardımı Dizi İki 2012/13 1
Turkish
Çokkültürlü Festivalleri ve Etkinlikleri Para Yardımı Dizi İki 2012/13
1 Ocak 2013 ile 30 Haziran 2013 tarihleri arasında yapılacak etkinlikler için
Başvurular 17 Eylül 2012 tarihinde açılır ve 31 Ekim 2012 tarihine kadar gönderilmelidir
Victoria Hükümeti, tüm Victorialılara kültürel çeşitliliklerin sosyal, kültürel ve ekonomik yararlarınını
tanıtmaya büyük önem vermektedir. Çokkültürlü Festivali ve Etkinlikleri Para Yardımı tüm toplumu,
kültürel çeşitlilikleri kutlamaya ve bu çeşitliliklere değer vermeye teşvik etmek için hazırlanmıştır.
Para yardımları çok kültürel bilinçliliği teşvik etmek ve kültürlerarası ilişkileri, toplum katkılarını, karşılıklı
saygıyı, anlayışı ve toplumun bütünlüğünü beslemek için ödüllendirilir.
Çokkültürlü Festivalleri ve Etkinlikleri Para Yardımı Programı’nın Amaçları
Çokkültürlü Festivali ve Etkinlikleri Para Yardımı, aşağıdakileri hedefleyen festivaller, konferanslar
ve/veya özel çokkültürel toplum etkinlikleri için maddi katkı sağlar:

Kültürel çeşitlilikleri kutlamakta ve bunlara değer vermekte, geniş çapta toplumla birlikte katılım ve
ilişkiler kurmayı teşviklemek;

Kültürler arası ilişkiler kurmaya yardımcı olmak için çokkültürel alışverişi beslemek;

Etkileşimli kültürel etkinliklerle, geniş toplum çapında karşılıklı saygı, bilinçlilik ve kültürel
çeşitliliklerde anlayışı teşvik etmek;

Çokkültürel toplumların Eyaletimize katkılarını vurgulamak; veya

Anlamlı kentsel yükümlülükler ve toplum hizmetleri için taban sağlayan diyaloglar ve bilgi paylaşımı
yapmak.
Fon Koşulları
Para yardımı alacak projeler için aşağıdaki koşulları uygulanacaktır:

Festival veya etkinlik 1 Ocak 2013 ile 30 Haziran 2013 tarihleri arasında yer almalıdır. Harcanmayan
fonlar geri iade edilmelidir.

Fonlar başvuru formunda belirlenen proje üzerinde harcanılmalıdır; ve

Onaylanan projeye yapılacak her hangi bir değişikliğin, uygulanmadan önce onayı için başvuru
yapılmalıdır.
Ne tür projelere fon verilebilir?
Başarılı olan Çokkültürlü Festivali ve Etkinlikleri Projesi tüm toplumu içermeyi ve Victoria’nın zengin
çokkültürel mirasının değerini sergilemeyi amaçlamalıdır.
Çokkültürel festival genelde yılda bir kez yer alan ve kültürel müzik, dans ve gösterileri içeren bir
kutlamadır. Etkinlikler konferansları, forumları ve sergileri kapsayabilir.
Bu alanın dışında kalan etkinlikler kurul tarafından göz önünde bulundurulacaktır ancak başvuru,
etkinliğin para yardımı programının hedefini ne şekilde karşılayacağını sergilemelidir.
Fon alabilecek etkinlik örnekleri aşağıdakileri kapsar:

Kültürel açıdan ve kaynak ülke için önem taşıyan günlerin, yiyecekler, performanslar ve diğer kültürel
unsurlar içeren kutlamaları ile, geniş çaptaki toplumla bağlantı kurmak;

Yeni gelmiş olan mülteci toplumlara ve daha bağlantıları olmayan göçmen toplumlara, birbirleri ile ve
daha yerleşmiş olan Avustralyalı toplum ile ilişkiler geliştirmeleri için fırsatlar sağlayan etkinlikler; ve

Tüm Victorialılara çeşitli toplumlarımızın kültürlerinin promosyonunu yapan etkinlikler.
Kimler başvurabilir?
Kuruluşlar aşağıdakileri yerine getirmelidir:
 Australian Corporations Act altında anonimin şirketleşmiş olması veya Associations Incorporation
Act altında Dernek olması;
 Ticari kuruluş veya bireysel olmayan Australian Business Number (ABN) olması gerekmektedir;
ve
 Daha önce fon verilmiş ise tüm gerekli Yükümlülük Raporlarının (Accountability Reports)
sağlanması da dahil olmak üzere, kuruluşların para yardımının şart ve koşullarına uymuş olmaları
gerekmektedir.
Daha önceki para yardımları için raporları gecikmiş olan başvuru sahipleri, Toplum Para Yardımı
Programı (Community Grants Program)’ından fon almaya hak sahibi değillerdir.
Fon nelere verilmeyecektir?
Çokkültürlü Festivali ve Etkinlikleri Para Yardımı Programı aşağıdakilere fon vermeyecektir:

Bireysel olarak yapılan başvurular;

1 Ocak 2013 tarihinden önce veya 30 Haziran 2013 tarihinden sonra yer alacak etkinlikler;

Ana başvuru sahibi olarak şehir belediyeleri (ancak yerel belediyelerin himayesinde olan veya
onlardan destek alan toplum kuruluşları göz önünde bulundurulacaktır);

Ticari veya fon sağlama amaçlı etkinlikler;

Geziler ve düzenli öğle yemekleri gibi tekrarlı idari, altyapı ve kuruluşa ait diğer giderler;

İş yerinin kuruluş veya işletme giderleri, sermaye teçhizatının satın alımı (bilgisayar donanımı veya
yazılımı dahil), veya İnternet sitelerinin kuruluşu ve bakımı;

Victoria dışında etkinlikler veya Victoria dışına seyahat ve Victoria’yı ziyaret etmeleri için yurtdışından
bireylere veya kuruluşlara fon verilmesi;

Politik faaliyetlerle ilgili etkinlikler; ve

OMAC veya VMC tarafından daha önce fon yardımı almış olup, bu yardımların şart ve koşullarına
uymamış olan kuruluşlar
Himaye Olanakları
Resmi kuruluş olarak kayıtlı olmayan ancak fon için başvuruda bulunmayı arzu eden kuruluşlar, festival
veya etkinlik için kendilerine himaye edecek bir başka kuruluşla ortaklık içinde başvuruda bulunabilir.
Başvuruların sunulması
Başvurular 31 Ekim 2012 tarihine kadar sunulmalıdır.
Başvurular websitesinden online yapılabilir:
http://www.multicultural.vic.gov.au/grants/application-forms
Başvurular aynı zamanda basılı nüsha ile de sunulabilir:

Posta ile:
Community Strengthening Team
GPO Box 4698
Melbourne VIC 3001

Faks ile:
9651 0612
Daha Fazla Bilgi
Başvuru sahipleri yardım programı için hak sahibi olup olmadıklarını görüşmek için veya daha fazla bilgi
edinmek amacıyla Community Strengthening Team ile irtibat kurabilirler.

Benzer belgeler