Özgeçmiş - İstanbul Arel Üniversitesi

Yorumlar

Transkript

Özgeçmiş - İstanbul Arel Üniversitesi
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: KORHAN MAVNACIOĞLU
Unvanı: Yrd. Doç. Dr.
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Bölüm/Program
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Üniversite
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Yıl
2002
2004
2011
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı :
“Türkiye`de Elektronik Devlet Hizmetlerinin Tanıtım Çalışmaları Üzerine Bir İnceleme”
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Veli POLAT
Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:
“Kurumsal İletişimde Sosyal Medya Yönetimi: Kurumsal Blog Odaklı Bir İnceleme”
Danışman: Prof. Dr. Serra GÖRPE
Görevler:
Görev Unvanı
Görev Yeri
Yıl
Araştırma Görevlisi
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi
2002-2011
Yardımcı Doçent Dr.
İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi
2012-
1
ESERLER
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

Ustakara Fuat, Korhan Mavnacıoğlu ve Serra Görpe, The Change In The Perception
Of Public Relations In The Public Sector: From Publicity To Consensus Building?
EUPRERA Congress, 20-22 September 2012, İstanbul University.

Mavnacıoğlu Korhan ve Fuat Ustakara, Communication Strategies in the Context of
Sustainable Development Activities: A Content Analysis in the Turkey Context, 10th
Communication in The Millenium Conference, 24-26 May 2012, İstanbul University.

Taşkaya Merih, Korhan Mavnacıoğlu, Usability of New Media Applications on Local
Governments as a Communication Channel for Measuring Satisfaction: The Case of
Antalya Metropolitan Municipality, 10th Communication in The Millenium
Conference, 24-26 May 2012, İstanbul University.

“European Parliamentary 2009 Elections Through The Eyes of Turkish Printmedia”,
hosted by Istanbul University, Araştırma Görevlisi Adem Ayten ile birlikte, 2nd
Turkish-Austrian Conference on Intercultural Communication in National Contexts
and 2nd Turkish – Austrian Summer Academy, 1-5 September 2009, İstanbul.

Kandemir, Ceyhan, Korhan Mavnacıoğlu ve Ümit Sarı. “Habits of Watching
Television of Students in Radio-Television-Cinema Department: The Viewpoint of
Communicators of the Future”, Turkish-Austrian Conference on Intercultural
Communication in National Contexts and 2nd Turkish – Austrian Summer Academy,
1-5 September 2009, İstanbul.

“Blogging in Turkey”, “1st Summer Academy Social Changes Die” 3-6 Eylül 2008,
İstanbul.

Mavnacıoğlu, Korhan, Cenk, Demirkıran ve Ahmet Kadri Kurşun. “Podcasting in
Turkey” III. Turkish-Deutschen Sommerakademie, 10-16 Eylül 2007, İstanbul.

The Usage of ICTs as a tool in Lecturs by Lecturers of Communication Faculties in
İstanbul Region”, Araş. Gör. Adem Ayten ile birlikte, 3rd International Symposium
Communication in the Millennium A Dialogue between Turkish and American
Scholars, May 11 – 13, 2005, Hosted by University of North Carolina, Chapel Hill ve
Elon University.
2
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler:

Görpe, Serra, Korhan Mavnacıoğlu. “The Most Admired Companies Of Turkey’
Research: How They Use Social Media? An Analysis Of Their Social Media
Strategy”, Euprera Spring Symposium, 25-27 Şubat 2010, Gent, Belçika.

Mengü, Seda, Ceyda Ilgaz Büyükbaykal ve Korhan Mavnacıoğlu. “Toplumsal
Cinsiyetçilik ve İş Yaşamında Kadınların Karşılaştığı Sorunlar”, Uluslararası
Multidisipliner Kadın Kongresi (IMWC), 13-16 Ekim 2009, İzmir.

Görpe, Serra, Korhan Mavnacıoğlu. “ How Public Relations is Portrayed in The
Turkish National Newspapers? Insight to the Perception and Reputation of a
Profession” 7th International Symposium Communication in the Millenium, 17-20
Mayıs 2009, Austin, USA.

Mavnacıoğlu, Korhan, Varol, Aslı. “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinde Yeni
Medyanın Kullanımı: “Eczacıbaşı Sanal Müze” Örnek Olayı”, Yeni İletişim Ortamları
ve Etkileşim Uluslararası Konferansı, 1-3 Kasım 2006, İstanbul.

Çelik, Candan; Mavnacıoğlu Korhan ve Ebru Ulusoy. “Varoş Çocuklarının Pahalı
Markalara Ve Kullanıcılarına Karşı Geliştirdiği Tutumlar”, 2. Uluslararası Çocuk ve
İletişim Konferansı, 4 – 6 Nisan 2005, İstanbul.

Demirkıran, Cenk; Korhan Mavnacıoğlu. “Kitle İletişim Araçlarında Türkçe’nin
Kullanımı, Mevcut Uygulamalar ve Fransa Örneği”,
Türk Dil Kurumu V.
Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 20-26 Eylül 2004, Ankara.

Kamiloğlu, Fatma; Korhan Mavnacıoğlu. “Türk Kamuoyu Gözüyle ABD İmajı”, 2nd
International Symposium Communication in the Millenium, 17-19 Mart 2004,
İstanbul.
3
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Mavnacıoğlu, Korhan, Fuat Ustakara. “Pazarlama İletişiminde Mizah Unsurlarının
Kullanımı”, Ulusal İletişim Kongresi, 13-15 Mayıs 2010, Erzurum.

Mavnacıoğlu, Korhan. “İnternette Kullanıcıların Oluşturduğu ve Dağıttığı İçeriklerin
Etik Açıdan İncelenmesi: Sosyal Medya Örnekleri”, Medya ve Etik Sempozyumu, 7-9
Ekim 2009, Elazığ.

Mavnacıoğlu, Korhan. “Elektronik Belediye Hizmetlerinin Tanıtımı”, (Çağrılı bildiri),
Türkiye Bilişim Derneği Yapı Ve Kentte Bilişim IV. Kongresi, 8-9 Haziran 2006,
Ankara.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

“Elektronik Devlet Hizmetlerinin Tanıtımı” Genç İletişimciler Buluşması, Anadolu
Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, 12-13 Şubat 2009, Eskişehir.

Suher, H. Kemal, Korhan Mavnacıoğlu. “Türkiye’de Pazarlama, Reklamcılık Ve
Medya Alanlarında Sıklıkla Kullanılan Sosyo-Ekonomik Statü Ölçekleri”, Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) 16. İstatistik Araştırma Sempozyumu, 10-11 Mayıs 2007,
Ankara.
Kitaplar ve Kitaplarda Bölümler:
Kitap Yazarlığı:

Ongan, Serdar, Fang Meng, Korhan Mavnacıoğlu, Nur Dilbaz, Aytuğ Bolcan, Berat
Kırık. Gelişen Çin Turizm Pazarı ve Türkiye, İstanbul, İstanbul Ticaret Odası (İTO)
Yayınları, 2010.
4
Kitapta Bölüm Yazarlığı:

Mavnacıoğlu, Korhan “Polis Halkla İlişkilerinde Bilgi Toplama ve araştırma
Tekniklerinin Önemi”, Polis ve Halkla İlişkiler (ed: Yrd. Doç. Dr. Yıldız Dilek
Ertürk), İstanbul, Kutup Yıldızı Yayınları, s. 359-373, 2010.

Mavnacıoğlu, Korhan “Basın Okurluk Araştırmaları ve Yerel Basın”, Türkiye’de
Yerel Basın (ed: Prof. Dr. Suat Gezgin), İstanbul, İstanbul Üniversitesi İletişim
Fakültesi Yayınları, s. 385-396, 2007.

Turan, Ersin; Korhan Mavnacıoğlu “Üniversite Gençliğinin Gündemindeki İnsan
Hakları”, İnsan Hakları (Editörler: Prof. Dr. Edibe Sözen, Murat İri, Adem Ayten),
İstanbul, Alfa Yayınları, s. 153-174, 2006.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Çelik, Candan, Sergün Kurtoğlu, Korhan Mavnacıoğlu ve İbrahim Karavelioğlu.
“Bant Reklamların Maç Sırasında Yayınlanmasının İzleyici Üzerindeki Etkileri”,
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı 20,s .253-259, 2004.
Projeler:

2010 Avrupa Kültür Başkenti kapsamında gerçekleştirilen “Tercüman-ı Ahval’in 150.
yılında İstanbul’da Fikir Gazeteciliği Sempozyumu ve Fikir Gazeteleri Sergisi” proje
asistanlığı.

İstanbul Üniversitesi iletişim Fakültesi ev sahipliğinde 17-19 Mart 2004 tarihlerinde
gerçekleştirilen 2nd International Symposium Communication in the Millenium,
organizasyonunda organizasyon komitesi üyeliği.
Katıldığı Sertifika Programları

SPSS Türkiye “İstatiksel Analizler Temel Eğitimi”

Sağlık İçin Sosyal Bilimler Derneği (SASBİL)-Yeditepe Üniversitesi Antropoloji
Bölümü “Niteliksel Araştırma Kursu”

TSE “Kurum İçi Kalite Kontrol Eğitimi”
5
Ödüller
Aydın Doğan Vakfı 14. Genç İletişimciler Yarışması Yazılı Basın Dalı En İyi Araştırmaİnceleme Kategorisi Üçüncülük Ödülü (2002)
Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Akademik
Yıl
Dönem
2011-2012
Bahar
2012-2013
Güz
Dersin Adı
Siyasal İletişim (HİR)
Siyasal İletişim (GZT)
Turizm ve Halkla İlişkiler
Uluslararası Halkla İlişkiler
Siyasal Kampanyalar
Bütünleşik Pazarlama
İletişimi (GZT)
Bütünleşik Pazarlama
İletişimi (RST)
Yeni Toplumsal Hareketler
(Yüksek Lisans)
Sosyal Sorumluluk
Kampanyaları
İnternette Halkla İlişkiler
İnternet Yayıncılığı (GZTGİT)
İnternet Yayıncılığı (RST)
Yeni İletişim Teknolojileri
Reklamcılık I
Yeni Toplumsal Hareketler
(Yüksek Lisans)
e-posta: [email protected]
6

Benzer belgeler