1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Yorumlar

Transkript

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ARALIK
2010
Aylık Aile, Çocuk
ve Kültür Dergisi
YIL: 16, SAYI: 154
FİYATI: 1,50 lv.
ISSN 1310-6422
N
Jİ
L
A I
T
S
IS
Y
O
SA1
Декември
2010
içindekiler
Декември 2010, брой: 154
съдържание
Aralık 2010, Sayı: 154
4
10
14
k
Ço cu
Ai le,
rg isi
Ay lık
ltü r De
ve Kü
ARALIK
2010
NO
S
SA TA
YI L
SI Jİ
SAYI: 154
YIL: 16,
1,50 lv.
FİYATI: -6422
ISSN 1310
ри
Декемв
2010
1
4
8
10
14
20
24
33
34
38
40
42
44
28
2 Aralık
2010
Başkalarına karşıdavranışlarımı nasıl düzenliyorum
Как изграждам отношенията си към другите хора
Hazin bir realitede ışık olarak aile
Сeмейството светлината в една тъжна действителност
Kahve ve Evlilik
Кафето и бракът
Küreselleşen dünyada aile değerleri
Семейството като ценност в глобализиращия се свят
Türkçe ve Edebiyat
Cimri Adam
Скъперника
Nasreddin Hoca
Насреддин ходжа
Sayımızın okulu
Училище на броя
Sizden Gelenler
Вашите отзиви
Genç Ressamlar
Млади художници
Mizah
Хумор
Bulmaca
Кръстословица
30
34
Editör’den
Издава: „A-PRESS“ OOD
GENEL YAYIN MÜDÜRÜ
Главен редактор
ELVEDA VE MERHABA
Elveda 2010! Evet, yine koskoca bir yılın son sayısıyla huzurlarınızdayız kıymetli Ümit
dostları. Belki bir basamak, belki bir hayır kapısı, belki yeni bir sayfa, belki de kötü bir
hatıra oldu bizim için 2010. Her şeye rağmen geride kaldı, hüzünlü veya sevinçli. Bize
kalan ise tek bir şey var. Ondaki en küçük iyiliği bile her daim hatırlamak ve en küçük
kötülüklerin bile gerek bize gerekse de çevremizdekilere bir şeyler kaybettirdiğini unutmamak. Diğer bir tabirle; bizde olsun bizim dışımızdakilerde olsun, iyilikleri kendimize
örnek alıp kötülüklere hayallerimizde bile hayat hakkı tanımamak.
Kıymetli dostlar, elinizdeki sayının bizim için ayrı bir önemi daha var. Kapağında yer
alan küçük bir ayrıntı gibi görünse de bizim için kelimelere sığmayan bir heyecen, ağır
bir sorumluluk ve zor bir görev, ama yine de engin bir mutluluğun ifadesi olan bir detay.
Bu sayımızla brilikte derginiz Ümit, tam 15 yılını dolduruyor. Dile kolay, yüz elli dördüncü sayı! Bu vesileyle dergimizin yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana hazırlanmasında emeği geçen herkese, el emekleri ve göz nurları olan bu dergiye hakkıyla sahip
çıkacağımız ümidiyle, en derin şükranlarımızı ve vefa hislerimizi arz etmek isteriz.
Bir teşekkür daha borçluyuz. O da siz, okuyucularımıza. Her sene yeniden abone olarak, Ümit’e hayat verdiğiniz için. Bu teşekkürümüzü gelecek yıl da tekrarlamak istiyoruz
ve yine haddimiz olmayarak dergimizin tirajının sadece ve sadece abone sayısına göre
şekillendiğini hatırlatmak istiyoruz. Sadece kendinizi değil, tüm dost ve sevdiklerinizi de
Ümit’lendirin ve unutmayın:
ÜMİT Sizlersiniz...
СБОГОМ И ЗДРАВЕЙ!
Сбогом 2010-та година! Да, отново сме с вас, скъпи приятели на Юмит, с последния ни брой за тази година. Може би изминалата 2010 година за нас бе едно
ново начало, нова врата към благодеяния, една нова страница, а може би и един
лош спомен. Въпреки всичко тя отмина, изпълнена с щастие или тъга. За нас остава едно единствено нещо. И то е да си спомняме дори и за най-малката добрина и
да не забравяме, че и най-малката беда е причина да загубим нещо ценно. Казано
с други думи, дали за нас или за тези около нас, трябва да се поучаваме от добрините и дори и през ума ни да не минават мисли да навредим на някого.
Скъпи приятели, броят, който държите в ръцете си е специален за нас. Може
би е една малка подробност, но за нас вълнение, което не може да се опише с
думи, една отговорност и трудна задача, но в същото време ние сме много щастливи. С този брой, вашето списание Юмит е пред вас вече 15
години. Лесно е да се каже - сто петдесет и четвърти брой! Затова
искаме да изразим нашата дълбока благодарност и признателност
на всички, от първия брой до сега, които са допринесли за просперитета на списанието ни.
Но сме задължени да благодарим на още някого. И това
сте Вие – нашите читатели. Защото всяка година се абонирате и дарявате с живот списание “Юмит”. Искаме да споделим тази благодарност и следващата година и затова
желаем да ви припомним, че тиражът на списанието се
оформя от броя на абонатите. И не забравяйте да дарите с Юмит (Надежда) не само себе си, а и всички
ваши близки и познати...
Юмит (надеждата) – това сте вие...
Şevki ŞEN
[email protected]
YAYIN EDİTÖRÜ
GÖRSEL YÖNETMEN
Отговорен редактор и
Графично оформление
Nihat DAVUT
[email protected]
YAYIN KURULU
Издателски колектив
Sami Nuri
Mehmet Ömer
İlhan Halibryam
Ahmet Aptulov
ABONE - 2011 / АБОНАМЕНТ - 2011
12 месеца: 18.00 лв.
6 месеца: 9.00 лв.
3 месеца: 4.50 лв.
ABONE VE DAĞITIM
BULGARİSTAN POSTASI
PK No: 1940
Абонамент и разпространение
БЪЛГАРСКИ ПОЩИ
ПК No: 1940
BÜROLAR / ОФИСИ
Kırcali/Кърджали: 0361 / 814 53
Şumen/Шумен: 054 / 830 693
Varna/Варна: 052 / 612 634
Plovdiv/Пловдив: 032 / 63 11 58
Haskovo/Хасково: 038 / 66 21 67
Ruse/Русе: 082 / 87 55 32
Burgas/Бургас: 0897 080 117
Smolyan/Смолян: 0897 080 108
www.umitdergisi.com
e-mail: [email protected]
Adres: Sofya 1202, ul. “Timok” No: 2,
Tel/Faks: 02-832 31 11
Адрес: София 1202, ул. “Тимок” № 2,
тел./факс: 02-832 31 11
Dergiye gönderilen eserler iade
edilmez. Yayınlanan yazı ve şiirler
kaynak gösterilerek yayınlanabilir.
Yazılarda gerekli görülen düzeltmeler
yapılır. Yazıların sorumluluğu yazara
aittir.
Получени материали не се връщат.
Всички материали се публикуват
с посочен източник. Материалите
се редактират по необходимост.
Отговорност за материала носи
авторът.
NOT: Dergide yer alan tercümeler, harfiyyen olmayıp mana olarak
verilmiştir.
B İL İM / Н А У К А
Başkalarına karşı
davranışlarımı nasıl düzenliyorum
Как изграждам отношенията си към другите хора
Seycan ALİ - Ruse
Her insan toplumun önemli bir parçasıdır. Bir
toplumun geleceği onu oluşturan kişilerin aralarındaki ilişkilere bağlıdır. İnsan her zaman kendisi için
en iyi olanı arar. Fakat bunu elde etmesi için kişi,
kendisine hedefler koymalı ve bunlara ulaşmaya çalışmalı. İnsan, öteki insanlarla iyi ilişkiler içinde olduğu ve onlar tarafından sevildiği sürece mutludur.
Başkaları tarafından saygı görmek ve iyilikle anılmak
ne güzeldir. Herkesin ihtiyaç duyduğu değerli dostların olması, diğer ihtiyaçlarımızdan daha az değer
taşımamaktadır. Başkalarıyla olan ilişkilerinde emin
ve güvenilir olanlar, diğer konularda da emin olacaklardır. Akıllı insan odur ki, etrafındakilerle arası
bozulduğu zaman bu anlaşmazlığı hemen düzeltir.
Fakat bundan daha akıllı olanı ise, diğerleriyle anlaşmazlığa düşmemek için gayret gösterendir. İnsanlar
arasındaki sevgi, birbirlerine karşı gösterdikleri anlaşma ve hoşgörü ile ayakta tutulur. Başkalarının
4 Aralık
2010
Всеки човек е една важна част от обществото, чието бъдеще зависи от отношенията между
личностите, които го изграждат. Човек винаги е
настроен да търси най-доброто за себе си. Но за
да го получи, той трябва да си постави определени цели и да се старае да ги постигне. Човек е
щастлив, когато е в добри отношения с другите и
е обичан от тях. Колко хубаво е да бъдеш уважаван от хората и да бъдеш споменаван с добро от
тяхна страна. Необходимостта от предани приятели, която изпитва всеки не е по-малоценна от
другите ни нужди. Тези, които са сигурни и честни в отношенията си с другите, ще бъдат сигурни
и от гледна точка на много други неща. Умният
човек е този, който премахва най-бързо неразбирателството, когато се развалят отношенията
му с заобикалящите го. Но по-умният от него е
този, който прояви твърдост за да не изпада в
неразбирателство с тях. Любовта и обичта меж-
Bazı kimseler az miktarda maddi şeylerle satın alınabilir, bazıları ise öyle değerlidir ki, sayısız mücevherlerle bile satın alınamaz. Onlar
yağmur yüklü bulutlar gibidirler. Belki onlardan kimsenin haberi yoktur, fakat geçtikleri
yerler yeşerir. Her insan diğerleriyle olan
münasebetlerinde çok dikkatli olmalıdır.
düşünce ve davranışlarına karşı hoşgörülü olmayanların dostlukları kısa sürer ve geleceği yoktur. Muhatabını tanımak ve onun seviyesini anlamak her
insan için önemlidir. Bir alimin şu sözleri ne kadar
manidardır: “Başkalarını sevindirmeyi ihmal etme,
bir tebessümle olsa bile.” Unutmayalım ki, bizim
başkalarının kalplerindeki yerimiz, onlara kendi
kalbimizde ayırdığımız yere bağlıdır. Muhataplarıyla sürekli kavga edenlerin dostları da azdır ve onlar
da yalnız menfaatlerinden dolayı dostluk sergiler.
Sadık dost isteyenler, dostlarıyla küçük şeylerden
dolayı kavga etmekten kaçınmalıdırlar. Başkalarıyla
olan iyi ilişkiler gönül meselesidir. Yalancılık ve iki
yüzlülükle dost edinebileceklerini düşünenler her
zaman aldanmışlardır. Sadık kişi, başkasını cezalandırabilecekken onu bağışlayandır. O zaman onun
affı büyük kıymet kazanır. İyilik görmenin yolu, iyilik yapmaktan geçer. Bilinmeyen düşmanların olduğu gibi, bilinmeyen dostların olduğu da bir gerçek.
Onlar kendilerini anlatmaz ve övmezler. Bu yüzden
insan arkadaş aramayı unutmamalı ve düşmanını
tanımaya çalışmalı. Hiç aramadan bulunan dostlar
zannettiğimiz kadar kıymetli değildir. Bazı kimseler
az miktarda maddi şeylerle satın alınabilir, bazıları ise öyle değerlidir ki, sayısız mücevherlerle bile
satın alınamaz. Onlar yağmur yüklü bulutlar gibidirler. Belki onlardan kimsenin haberi yoktur, fakat
geçtikleri yerler yeşerir. Her insan diğerleriyle olan
münasebetlerinde çok dikkatli olmalıdır. Her kişi
göründüğü gibi değildir. Sevgi ile nefret iyi değerlendirilmelidir. Bir görüşte şöyle deniyor: “Sevgide
ve nefrette ölçülü ol. Gün gelir en kötü düşmanın
en yakın dostun olabilir ve en yakın arkadaşın da en
büyük düşmanın olabilir.” Bu düşünceye sadık kalarak insanlarla olan ilişkilerimizde çok dikkatli olmamız gerekiyor. Kapıyı hiçbir zaman sonuna kadar
kapatmamalı, biraz aralık bırakmalı. Böylece hatalarını anlayanlar ordan geçebilecekler. Bu bizler için
de geçerlidir. Eğer başkaları da aynısını yaparlarsa
bizim hatalarımızı düzeltme ve onların dostluklarını tekrar kazanma şansımız olmaz. Hataya düşebileceğimizi kimse inkar edemez. Hepimiz insanız ve
hepimiz hata işleyebiliriz.
(Bu yazı dergimizin 114. sayısından alınmıştır)
ду хората се поддържат чрез разбирателството
и толерантността, която проявяват помежду си.
Приятелството на тези, които не проявяват толерантност към мислите и действията на другите трае много кратко и няма бъдеще. Много е
важно всеки човек да притежава способността
да опознае събеседника си и равнището му. Колко значими и мисловно обогатени са думите на
един учен: “Никога не пренебрегвай да зарадваш
хората, дори и с една усмивка”. Нека не забравяме, че мястото ни в сърцата на другите зависи
от мястото, което сме отделили за тях в нашите
сърца.
Тези, които се карат често със събеседниците
си могат да имат много малко приятели, които ще
бъдат до тях заради своите изгоди. Желаещите да
имат предани приятели трябва да избягват да се
карат с тях за дребни неща. Добрите отношения
с другите са свързани с душевността. Тези, които са мислели, че ще имат приятели чрез лъжите
и двуличи-ето си, са се лъгали винаги. Истински
предан е този, който прощава на другия тогава,
когато може да го накаже. Тогава опрощението
му придобива голяма ценност. Пътят да получиш
добро минава през пътя да го направиш.
Факт е, че освен неизвестните врагове има и
такива приятели, за които не знаем. Те не обичат
да се хвалят и говорят за себе си. Затова човек
трябва да не забравя да търси приятели, както
полага усилия да опознае врага си. Приятелите,
които се открият без да бъдат търсени не са толкова ценни, колкото се предполага от нас. Някои
хора могат да се подкупят с много малко материални неща, а други са толкова ценни, че не могат
да се подкупят дори и с безброй диаманти. Те
приличат на облаците носещи дъжд. Може никой да не знае за тях, но местата, през които са
минали се раззеленяват след тях.
Всеки човек трябва да бъде много внимателен в отношенията си с другите. Не всеки е такъв, какъвто изглежда. Обичта и омразата трябва да бъдат преценени добре. “Обичай и мрази
равномерно хората. Може да дойде ден, в който
най-злият ти враг да стане твой най-добър приятел, и най-добрият ти приятел да се превърне в
най-злия ти враг”- гласи една висша мисъл. Придържайки се към нея ние трябва да бъдем много
внимателни в своите отношения спрямо хората.
Никога не трябва да затваряме вратата докрай,
а да я оставим отворена. Така хората осъзнали
грешката си ще могат да преминат през нея. Това
се отнася и за нас. Ако другите направят същото
ние няма да имаме шанс да поправим грешката си
и да спечелим отново приятелството им. Никой
не може да отрече, че можем да сгрешим. Всички
сме хора и всички сме склонни да грешим.
Декември
2010
5
HABER / НОВИНИ
Ümit dergisi
Türkçe sevdalılarını bir araya getirdi
B
ulgaristan’da Türkçe ve Bulgarca yayınlanan
ÜMİT dergisinin, 15. yıldönümü nedeniyle derginin Kırcali temsilciliği, Türkçe öğretmenlerini öğle yemeğinde buluşturdu. Onların
arasında öğretmenliğin yanı sıra ressamlık da yapan
Seyfi Halilov da bulunuyordu. Bu davete icabet eden
Ruse, Razgrad ve Veliko Tırnovo’dan gelen misafirler de vardı. Çok sıcak ve dostane bir ortamda geçen yemekte, Türkçe sevdalıları okul ve iş ortamlarından eski anılarını tazelediler ve hasret giderdiler.
Birçoğu, ilk defa aynı sofrada bulunmalarından dolayı heyecan dolu anlar yaşadılar. Bazıları ise marka
olmuş yemeğin tadına o gün baktılar.
Kırcali temsilcisi İdris Ali: “Dergimizin 15. yıl
jübilesi vesilesiyle birbirimizi daha iyi tanımak ve
aramızdaki samimi dostluk ve kardeşlik havasını
devam ettirmek amacıyla siz değerli öğretmenleri
ofisimizde ağırlamaktan çok mutluyuz. Daha önce
çeşitli nedenlerle gürüşüyorduk. 8 Mart Kadınlar
Günü kutlamasına birçoğunuz katılmıştı, fakat ilk
defa bu ofiste bu kadar çok misafir bir arada ağırlıyoruz.” şeklinde konuştu.
Ali, “Kültür, aile ve çocuklara yönelik konular
içeren ÜMİT dergisi, bundan sonra da ekip olarak
aynı yolda, aynı çizgide devam etmeyi düşünüyor.
Amacımız, insanlara, hayatın güzel yanlarını en güzel şekilde sunmak. Sosyal hayatla ilgili bilgiler verip
6 Aralık
2010
onlara bir nevi ışık, rehber olmak. Bunu Ümit ekibi
olarak başarabilirsek, ne mutlu bize.” diyerek sözlerine devam etti.
ÜMİT çalışanları, derginin iki dilde yayınlanmasının insanlar аrasında bir köprü oluşturup kaynaşmaya vesile olduğunu düşünüyorlar. Tirajı her ne kadar yaz aylarında düşse de, her ay Kırcali Bölgesinde
yaklaşık 850- 900 okuyucuyla buluşuyor. Aynı zamanda bölge, derginin en çok aboneye sahip yeridir.
Bölge temsilcisi, “Dergimizde hemen hemen her
sayıda değişik okullar tanıtılıyor. Öğrencilere şiir,
serbest yazı yazma imkanı sunuluyor. Genç yeteneklerin kabiliyetlerini tanıtarak kendilerini ifade etme
fırsatı veriliyor. Güncel konularda bilgi de sunulan
dergide, Türkçe grameri ve Türk Edebiyatı üzerine
sayfalar da mevcut. Çocuklar için bol bol oyun türünden çözümlemeler de bulunmakta. Bizler, genç
okuyucularımıza, onları yetiştiren öğretmenlere,
bizlere her konuda yardımda bulundukları için teşekkür ederiz. Ayrıca derginin içeriği hakkında gelen önerilere de daima açık olduklarını” belirtti.
Ali sözlerini, “Tüm okuyucularımıza öncelikle
sağlık, sıhhat dilerim ve bizleri bu zor şartlarda yalnız bırakmadıkları için tekrar teşekkürlerimi sunarım. Dergiyi okumaya devam etsinler ve her zaman
ona sahip çıksınlar. Çünkü “Ümit” dergisi hepimizin
dergisidir.” diyerek tamamladı. Resmiye MÜMÜN
Uyuşturucu maddeler (narkotikler)
Hazin bir realitede ışık olarak aile
ПАВ (наркотиците)
Сeмейството светлината в една тъжна действителност
Dr. Kemal MUTİŞEV – Sofya*
Madde itibariyle uyuşturucular, ne şekilde alınırsa alınsın (sigara, koklama, çiğneme, içme, kas veya
damar yoluyla) insan psikolojisinde değişikliklere yol
açar (psikomotorik, bilinç, dikkat, görme ve algılama,
düşünme, akıl ve hafıza, duygu, irade).
Çeşitleri
Genel olarak uyuşturucu maddelerin sadece bir
kısmı yasal ilaç olarak bulunuyor. Bunlardan bazıları
psikolojik bozuklukların tedavisinde kullanılıyor, bazıları başka amaçlarla marketlerde satılıyor, kimileri
ise yasa dışı olarak “kara borsa”da satılıyor.
Uyuşturucu maddeler şu sınıflara ayrılıyor:
1. Depresyona yol açanlar (alkol, barbituratlar,
benzodiazepinler, uyku ve sedatif ilaçlar) - bunlar genellikle üzüntüyü ve gerginliği önledikleri için alınırlar.
2. Uyarıcı maddeler (kokain, amfetamin, ekstazi,
piko) - genellikle heyecan meydana getirirler, hareketliliği artırırlar, uyku ve yemek ihtiyacını azaltırlar. Kafein ile nikotinin de uyarıcı özellikleri bulunmaktadır.
3. Uyuşturucular (morfin, kodein, lidol, eroin, metadon vb.) - heyecana ve gevşekliğe yol açarlar, ağrı
kesici özellikleri var.
4. Kenevir kökenli olanlar (bunlar hint kenevirinin
ürünleridir: marihuana, haşhaş, haşhaş yağı) - hafif
heyecan meydana getirirler ve algılamada değişikliklere sebep olurlar.
5. Halüsinasyon yapanlar (LSD, meskalin, psilocibin, parkizan vb.) - algılamada güçlü uyarmalar meydana getirirler, halüsinasyona sebep olurlar.
6. İnhalasyon yoluyla kullanılanlar (yapıştırıcılar,
benzin, uçucu yağ asitlerinden elde edilen ürünler) kafa dönüklüğü ve karışıklığa yol açarlar.
Kullanılışları, kötüye kullanılışları, bağımlılıkları
Uyuşturucu maddeler, az miktarda ve kısa süre
için kullanılır. Bazı uyuşturuculara (kahve, alkol) karşı kültürel tolerans oluşmuştur. Kötüye kullanıldıkları zaman uyuşturucular, kişinin sağlığında ve sosyal
8 Aralık
2010
ПАВ - психо-активни вещества са такива субстанции, които независимо от начина на приемане, (чрез цигари, смъркане, дъвчене, пиене, мускулно или венозно инжектиране) предизвикват
промени в психичния апарат (психомоторика,
съзнание, внимание, възприятно-представна дейност, мислене, интелект, памет, емоции, воля).
Видове ПАВ
Най-общо една част от ПАВ съществуват като
легални медикаменти-използват се за лечение
на психични разстройства и в други области на
медицината, други се продават в магазините свободно с друго предназначение, трети са нелегални и съществуват в така наречения “черен пазар”.
Съществуват следните класове ПАВ:
1. Депресанти - (алкохол, барбитурати, бензодиазепини, др. сънотворни и седативни вещества) - основно се приемат, защото премахват
тревогата и напрежението.
2. Стимуланти (кокаин, амфетамини, екстази,
пико) - предизвикват еуфория, повишават двигателната активност, намалят нуждата от сън и
храна. Кофеина и никотина също имат стимулиращи свойства.
3. Опиати и опиоиди - (морфин, кодеин, лидол,
хероин, метадон и др.) - предизвикват еуфория,
отпуснатост, имат обезболяващ ефект.
4. Канабиноиди (продуктите на индийския коноп-марихуана, хашиш, хашишово масло) - предизвикват лека еуфория и промяна в усещанията.
5. Халюциногени (LSD, мескалин, псилоцибин,
паркизан и др.) - предизвикват мощна стимулация на сензориума и халюцинации.
6. Инхаланти (лепила, бензин, ацетонови продукти) - предизвикват замайване и объркване.
Употреба, злоупотреба, зависимост
Употребата е приемането на ПАВ в не голямо количество и за непродължителен период. За
някои видове ПАВ има културно изградена толерантност (кафе, алкохол в съответни количества).
Злоупотребата е прием на ПАВ, при което има
сериозно негативно отражение върху здравето
и социалното (семейство, работа, закона) функ-
hayatında (aile, iş ve kanunlarla ilgili) olumsuz etki
yapar. Bağımlılık durumunda disfonksiyonlar kompleksi gelişir ve bağımlı artık “hasta” durumundadır. Bu
kompleks şunları içerir:
1. İhtiyaç halinde uyuşturucuyu şiddetle kullanma
isteği.
2. Toleransın değişmesi, yani gereken sonuca ulaşabilmek için uyuşturucudan daha fazla doz alma gereksinimi duymak.
3. Abstinens sendromu - uyuşturucu maddesinin
kandaki seviyesinin düşmesiyle psikolojik ve fiziksel
belirtiler meydana gelir. Genellikle bunlar maddenin
yaptığı etkiye zıttır.
4. Uyuşturucuyu alma hem doz, hem durum açısından kontrol edilemez hale gelir.
5. Uyuşturucu maddeleriyle aşırı derecede meşgul
olarak, önemli sosyal faaliyetlerden çekinme.
6. Olumsuz etkilerin açıkça görüldüğü halde
uyuşturucu kullanmaya devam edilmesi.
“Bağımlılıkların” tedavisi gayet zor bir süreç, zira
bağımlının bütün kişiliği etki altındadır (fiziği, psikolojisi ve sosyal hayatı) ve uzman kadrolar (psikyatrist,
psikolog, sosyal yardımcı) tarafından uzun süre belirli
önlemler kompleksi uygulanması gerekir. Bağımlının
yakınları tarafından problemin gizli tutulması ve uygunsuz şartlarda ve sözde uzmanlar tarafından yapılan tedavi denemeleri neticeye götürmemektedir.
Uyuşturucu maddeleri kullanmaktan korunma
Üç korunma düzeyi vardır.
1. İlk düzeyde uyuşturucu maddelerine karşı rahatsızlık gelişmesini önlemek amaçlanır.
2. İkinci düzeyde daha erken aşamada maddelerle
ilgili rahatsızlığın keşfedilip, önlenmesi amaçlanır.
3. Üçüncü düzeyde bağımlılığın meydana getirdiği
sıhhi sorunların ve zararların azaltılması ve gelişmelerinin yavaşlatılması amaçlanır.
Uyuşturucu maddelerden kaynaklanan rahatsızlıkların tedavisiyle ilgili sorunların çözümlenmesi oldukça karmaşıktır. Bu birçok faktöre ve şartlara bağlıdır - yasadaki düzenlemeler, polis, mahkeme, gümrük
daireleri gibi müessese ve kurumlar ve toplumunun
bu hastalara ve bu sınıf insanlara karşı tutumu. Fakat
bu problemlerin çözümlenmesinde büyük ölçüde temel rol oynayan faktör ailedir. Çünkü yetişen gençlerin mayası ailede oluşur, temel değerler, farklı durumlarla karşı karşıya kalındığında nasıl hareket edilmesi
gerektiği hep ailede öğrenilir. Yine ailede gençlerin
problemleri ve karşılaştıkları güçlükler bilinmeli ve
arkadaşlık ettikleri kişiler iyice tanınmalı. Ve unutmayalım ki, çocuklar üzerinde en fazla etkili olan araç
ebeveynlerin şahsiyetleridir. Anne-babaların düşündükleri, yaptıkları, konuştukları ne ise çocukları da
öyle olacaktır. (Bu yazı dergimizin 108. sayısından kısaltılarak alınmıştır)
* Uyuşturucu ve Alkol Bağımlılığını Tedavi Etme Devlet Psikiyatri
Hastahanesi
циониране на личността. Зависимостта е състояние, при което вече е развит цял комплекс от дисфункции и зависимият е в състояние на “болест”.
Този комплекс включва:
1. Силно желание до принуда за приемане на
веществото.
2. Промяна в толеранса - необходимост от
приемане на много по-голямо количество от веществото за постигане на желания резултат.
3. Абстинентен синдром - физически и психични симптоми, които се появяват при спадане
нивото на веществото в кръвта. Обикновено те
са противоположни на ефектите на веществото.
4. Загуба на контрол върху приема - количествен и ситуативен.
5. Оттегляне от важни социални активности
за сметка на свръх ангажираност с ПАВ.
6. Продължаване на употребата, въпреки явните негативни последици.
Лечението на “зависимостите”е изключително
труден процес, защото са засегнати всички сфери
на личността на зависимия (физически, психически и социални) и изисква продължителен период на въздействие с комплексни мерки от екип
специалисти (психиатър, психолог, социален работник). Всички опити за криене на проблема от
близки и опити за лечение с неподходящи условия и “терапевти” са обречени.
Превенция (предпазване) от употреба на
ПАВ.
Съществуват три нива на осъществяване на
превенция.
1. Първо - при което се цели предпазване от
развитие на разстройство свързано с вещества.
2. Второ - при което се цели откриване и прекратяване на разстройството свързано с вещества в ранния момент;
3. Трето - при което се цели забавяне на развитието и намаляване на усложненията и щетите
от зависимостта.
Решаването на въпросите свързани с превенцията и лечението на разстройствата свързани с
ПАВ е сложен и комплексен проблем. То зависи
от много фактори и условия, свързани със законодателство, органи и институции като полиция, съд, митници, медии, обществото като цяло
с отношението си към този род заболявания и
категория хора. Но основният фактор, от който
зависи в най-голяма степен решаването на тези
въпроси е семейството. Защото тук се изгражда ядрото на подрастващата личност, тук се изграждат основните ценности, тук се придобиват
основните умения за справяне в различни ситуации. Тук би трябвало да се познават проблемите
и премеждията на подрастващите, и тук би трябвало да се познават в детайли приятелите, с които общуват. И нека не забравяме, че основният
инструмент, с който се въздейства върху децата е
личността на родителите. От това те какви убеждения имат, какво правят, какво говорят, такива
ще бъдат и децата им.
* ДПБЛНА - гр. София
Декември
2010
9
Kahve ve Evlilik
Кафето и бракът
Şevki ŞEN
aba, oğluna; “Son tavsiyemi mutfakta vermek
дин баща казал на сина си: “Искам да ти
istiyorum”demiş, Mutfağı ve yemek yapmayı
кажа последната си препоръка в кухняbilmeyen delikanlı “Olur” demiş çekine çekine.
та.” Младежът, който не можел да готви,
Baba, ocağa aynı büyüklükte üç kap koymuş,
приел смутено.
hepsini suyla doldurup üçünün de altını yakmış.
Бащата поставил върху трите котлона по
“Şimdi, istediğim her şeyden iki tane vereceksin
един съд с еднаква големина, напълнил ги с
bana” demiş oğluna. Sırasıyla havuç, yumurta ve
вода и включил котлоните. После казал на сина
kavrulmamış kahve çekirdeği istemiş... Oğlu hepси: “Сега ще ми даваш по два броя от всяко
sinden ikişer tane vermiş babasına.
нещо, което поискам.” Той поискал последоваAdam iki havucu birinci kaba, iki yumurtayı
телно моркови, яйца и печени кафени зърна...
ikinci kaba ve iki kavrulmamış kahve çekirdeğini
Синът дал по две от тези неща.
üçüncü kaba koymuş. Her üçünü de yirmi dakika
Бащата сложил двата моркова в единия съд,
süreyle kaynatmış. Daha sonra kapları indirip yeдвете яйца във втория съд, а двете кафени зърmek masasına buyur etmiş oğlunu.
на в третия. Той ги варил 20 минути. След това
Yemek masasında üç tabak duruyormuş. Kaplarмахнал съдовете от котлоните, поставил ги на
da kaynayan havuçları, yumurtaları ve kahve çekirмасата и поканил сина си да седне.
deklerini büyük bir özenle tabaklara yerleştirmiş.
На масата имало три чинии. Бащата премесSonra oğluna dönüp sormuş: “Ne görüyorsun?”
тил сварените моркови, яйца и кафени зърна
Oğlu düşünürken açıklamaya başlamış.
от съдовете в чиниите. После попитал сина си:
“Havuçlar haşlandıkça aslını kaybedip yumuşa“Какво виждаш?”
mış.
Синът му се замислил и отговорил: “СвареYumurtalar görünüşte baştaki gibi sert duruyorlar ama içleri katılaşmış.
ните моркови са омекнали и им се променил
B
10 Aralık
2010
Е
Kahve taneleri ise olduğu gibi duruyor, başta
neyseler sonunda da öyleler.. “
Sonra asıl tavsiyesine sıra gelmiş:
“Evlilikte aşk ve şefkat birlikte olmalıdır.
Aşksız bir evlilikte her iki eş de şu gördüğün havuçlar gibi birbirlerini tüketirler, eskitirler, pörsütürler.
Şefkatsiz bir evlilikte ise eşler birbirlerine ne kadar tahammül etseler de, şu gördüğün yumurtalar
gibi içten içe katılaşırlar, birbirlerinden uzaklaşırlar.
Aşkın da şefkatin de olduğu bir evlilikte ise,
şartlar ne olursa olsun, eşler tıpkı şu kahve taneleri
gibi, birbirlerinin yanında kalırlar, kendi kişiliklerini yitirmezler. Kahve tanelerinin tekrar kaynatılmaya hazır olmaları gibi, onlar da birbirleriyle baş başa
uzun yıllar geçirmeye isteklidirler.
Oğlu aldığı bu dersten tatmin olmuşa benziyordu.
“Asıl ders bu değil!” dedi baba. Oğlunun elinden
tuttu, ocağın üzerinde bıraktığı kapların içinde kalan suları gösterdi.
“Havuçlardan ve yumurtalardan arta kalan suya
bak... İkisinde de bir tat yok “ Kahve çekirdeklerini
çıkardığı kaptaki suyu yavaşça bir fincana boşalttı. Mis gibi taze kahve kokuyordu. Fincanı oğluna
uzattı. “İçmek istersin herhalde” dedi. Oğlu kahvesini yudumlarken konuşmasını sürdürdü.
“Kahve çekirdekleri gibi birbirlerini tüketmeyen
eşlerin paylaştığı yuva da işte böyle olur. Mis gibi,
temiz ve huzur verici. Başka herkesin fincanına koyup yudumlayacağı taze kahve gibi... Çünkü onlar
birbirlerini harcamayarak, birbirlerine aşkla ve şefkatle davranarak hayata kendi tatlarını, kokularını
ve renklerini katmayı başarırlar.”
(Bu yazı dergimizin 116. sayısından alınmıştır)
формата. Яйцата изглеждат все така твърди, но
вътрешността им е станала по-твърда. А кафените зърна изобщо не са се променили...”
След това дошъл редът за препоръката на
бащата: “В брака любовта и състраданието
трябва да са заедно. Без любов съпрузите биха
се похабили взаимно като тези моркови. В
брак без състрадание, колкото и да се търпят,
съпрузите ще закоравеят духовно точно като
тези яйца. А в брак, в който има и любов, и
състрадание, независимо от обстоятелствата
съпрузите винаги остават рамо до рамо и никога не се променят. Точно както тези кафени
зърна. Така както няма проблем пак да се сварят, така и такива съпрузи желаят да са заедно
дълги години.
Синът изглеждал задоволен от тази поука.
“Но това не е основната поука!”, казал бащата,
като хванал сина за ръката и му показал водата
в съдовете, в които били сварени морковите,
яйцата и кафените зърна. “Виж водата, в която
са сварени морковите и яйцата - тя няма никакъв вкус.” После изсипал водата, в която били
сварени кафените зърна, в една чаша. Водата
имала приятен аромат на кафе. Бащата подал
чашата на сина: “Сигурно искаш да опиташ.”
Докато синът пиел кафето, бащата продължил:
“Ето така е и с брачното гнездо, в което цари
обич и солидарност. То излъчва приятен аромат, чистота и покой. Точно като чаша кафе,
приготвено от прясно изпечени зърна, защото
съпрузи, които се отнасят един към друг с любов и съчувствие, се допълват и обогатяват взаимно със собствения си вкус, аромат и цвят.”
Декември
2010
11
Rodoplardaki ilginç taşlar
Cantay KOCAÖMER
R
odoplar deyince son derece doğa güzelliklerle dolu bir coğrafi bölge gelir aklımıza. Gözleri
delen yüksek tepeler, zümrütü andıran yeşil
yaylalar, kıvrım kıvrım berrak sulu ırmaklar, dereler,
nehirler seriliverir gözlerimizin önüne. Doğu Rodoplarda Kırcaali’ye bağlı Benkovski köyü ve diğer
köyleri dolaşıyoruz. Yoldan geçerken ilginç taşları
görüyoruz, timsah şeklindeki benzer iki taş adeta
gözümüzü büyülüyor. Güzel görüntülü ‘timsah’ taş
5 m. yüksekliğinde, diğeri ise küçük ve uzun bir
boyutu var. Taşın üzerinde küçük delikler yağmur
yağınca dolmuş. Uzaktan baktığınızda timsahın ağzını ve gözlerini görüyorsunuz. Taşın üzerine çıktığınızda Benkovski ve civardaki köyler görünüyor.
Diğer ilginç taşlar ise Benkovski’den 5 km. uzaklıkta Kayaloba köyünde bulunuyor. Taşın ilginç yeri fil
şeklinde olması. Ormanlık alanda yer alan taşı köy
halkı ‘rüzgar taşı’ olarak adlandırmış. Uzaktan baktığınızda filin gözlerini, kulaklarını hatta burnunu da
görebiliyorsunuz.
12 Aralık
2010
КАТ
АЛ
№ ОЖЕН
304
АБОНАМЕНТНА КАМПАНИЯ
2011
12 МЕСЕЦА - 35.70 лв.
6 МЕСЕЦА - 17.50 лв.
3 МЕСЕЦА - 8.40 лв.
Bilimsel Konferans
Küreselleşen dünyada
AİLE DEĞERLERİ
Ümit dergisinin 15. yılı vesilesiyle dergi ve semeystvo.bg sitesi Sofya NDK’da “Küreselleşen dünyada aile
değerleri” adlı bir konferans düzenledi. Konferansa katılan konuşmacılar, ailenin toplumun en önemli birimi
olduğu ve mutlaka korunması gerektiğine vurgu yaptı.
Konferansta konuşan Ümit Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Şevki Şen, toplumun en küçük birimi olan ailenin, hem devlet hem de toplumun kendisi tarafından
korunması gerektiğini belirtti. Ailenin kurulması ve çocuklara güzel ahlak verilmesi olarak iki önemli hususa
dikkati çeken Şen, ailenin sağlam olması toplumun da
sağlam olması anlamına geldiğini ifade etti. Bulgaristan Bilimler Akademisi Nüfus ve İnsan Enstitüsü’nden
Marta Sugareva, yeni aile modellerinin olduğunu, fakat
devletin nikahı desteklemesi gerektiğini söyledi.
Demografik sorunun Batı’da genel bir problem olduğunu, bilimin ise aile yapısının toplumda nasıl konumlandırılacağı konusunda bilgi veremediğini aktaran Sugareva, “Şu anda öğrencilere bundan 20 yıl öncesine kadar bir
otelde yabancı bir erkekle kadının aynı odada kalmasının
yasak olduğunu söylüyorum, onlar bana gülüyorlar. Böyle bir şeyi tahayyül bile edemiyorlar.” diye bahsediyor.
Semeistvo.bg’nin kurucusu ve aile terapisti Stoyan
Georgiev, boşanmaların temel nedenlerinden birinin
iletişim eksikliği olduğunu belirtti. “Yaşadığımız toplum duyguları ön planda tuttuğu için eşler arasındaki
Проф. Марта
Сугарева
Институт за
населението и
човека, БАН
14 Aralık
2010
“Модерните общества изживяват дълбока семейна криза. Вече е невъзможно да се запази единството
в семейството, което е основополагащият камък на
обществото и цивилизацията. Лишените от святост
развити индустриални общества разглеждат семейството като полезна или вредна връзка. Те оценяват
важността и смисъла му, когато имат полза. Но когато то противоречи на личната изгода, те виждат семейството като товар.” Това са констатациите на д-р
Ахмет Атлъг от фондация „Журналисти и писатели”
в Турция по време на научната конференция „Семейството като ценност в глобализиращия се свят”.
Конференцията бе организирана от сп. „Юмит” и
semeystvo.bg по случай 15-годишнината на двуезичното списание. „Усилията за модернизация играят
голяма роля за променянето на структурата на традиционното семейство.
Разбира се, тежките икономически и социални условия на градския живот оказват негативно влияние
върху широката семейна структура”, казва д-р Ахмет
Атлъг. По думите му, хората са принудени да живеят
в жилища със средна площ от 70-80 кв м. Младите
хора в семейството се принуждават да се откъснат от
семейната структура заради тясното пространство и
да се нанесат в друго жилище. Така се появява и прекъсването на роднинските връзки. „Кой би могъл да
подслони майка си и баща си под един покрив в свят,
в който дори домовете се стесняват? След такава социална трансформация има само един изход, както е
на Запад. Родителите принудително да се настанят в
местата, наречени старчески домове”, коментира д-р
Атлъг. Според него в света, в който живеем, всички
модерни парадигми се разрушават. „Защо семейството
стигна до това състояние в съвременните общества?”,
пита специалистът. Тук според д-р Атлъг проличава
стойността на притежаването на морални ценности.
Лишеният от вяра живот, нещо повече - живот, който е
обвързан с изгодата, повишава самотата, разложението и стреса вътре в обществото. Чувството на изоставеност тласка членовете на обществото към различни
пътища за удоволствие. Това води до различни трагедии като непрекъснати самоубийства, зависимост от
hisler kaybolduğu zaman problemler ortaya çıkıyor. Biz
terapist olarak onlara en önemli kararın birlikte kalmaları olduğunu, duyguların ise daha arka planda kaldığını
anlatmaya çalışıyoruz. Bu perspektiften bakmalarını istiyoruz.” sözlerine yer verdi.
İnternetin boşanma oranları üzerinde gittikçe artan bir faktör olmaya devam ettiğini belirten Georgiev,
eşlerin birbirlerinden tatmin olmayıp bunu internette
bulmaya çalışmaları olayı için ‘cinsel anoreksi’ tabirini
kullandı. Ülkede 160 tanışma sitesi olduğunu, bunların
birçoğunun ise gizli cinsel taciz konumunda görev yaptığını aktaran Toplum ve Değerler Birliği’nden Mihaela Djorgova, yasada pornonun her ne kadar yasak olsa
da medya araçlarının erotik ifadesiyle müstehcenliği
yaygınlaştırdığını ifade etti. Aile konusundaki tehditler
arasında müstehcenliği empoze eden reklam ve filmlerin de yer aldığını belirten Djogrova, yaşamın her kesiminde rastlanan bu filmlerin çocukların ve ailelerin değerlerini bozduğunu aktardı. Djorgova, bu eğilime karşı
gelmenin topluma bağlı olduğunu ve insanların kendi
tepkilerini göstermeleri gerektiğini vurguladı.
“Modernizasyon döneminde aileyi yıpratan faktörler” konulu bir konuşma yapan Gazeteciler ve Yazarlar
Vakfı’ndan Dr. Muharrem Atlığ, başkasını düşünmeye
yönelik adımların atıldığı takdirde aile yapısının korunabileceğine vurgu yaptı. Atlığ, “Eğer biz her toplumun her
Д-р. Мухаррем
Атлъг
Фондация
“Журналисти
и писатели”,
директор на
Международна
конференция за
семейството
- Р. Турция
Д-р Клара
Стаматова
СУ Богословски
Факултет
алкохола и упойващите вещества, произвеждане на
агресивни и антисоциални групи, плячкосване, вандализъм, полова извратеност, кражби, престъпления,
насилие. „В основата на всички тези безизходни положения стои изповядването на материалистическото
разбиране и мислене, което противоречи на човешката природа”, акцентира Ахмет Атлъг. Спасението, по
думите му, е възможно само с връщането на човека
отново към моралните ценности, които той изгуби,
казано накратко, това е възможно с придаването на
смисъл на живота. „Съхраняването и защитаването
на структурата на идеалното семейство е възможно
да стане чрез връщане отново към екзистенциалните
корени, благодарение на които нацията съществува”,
обобщава д-р Ахмет Атлъг.
„Семейството е най-важната градивна единица на
обществото и трябва да бъде защитавано от самото
него и държавата”, заяви гл. редактор на сп. „Юмит”
Шевки Шен. По думите му, здравината на семейството означава здравина на обществото и държавата. Нехайството в това отношение би означавало нехайство
за бъдещето на обществото и държавата ни. Шен смята още, че семейство, създадено на базата единствено
на страсти и емоции, не само че няма никакво бъдеще, то се превръща във фактор, съдържащ в себе си
потенциала за генериране на негативи в обществото.
Декември
2010
15
Голяма е вероятността подобно семейство да отгледа невъзпитани деца. „Това планиране ние наричаме
сключване на брак и по пътя, водещ към брака, страстите и увлеченията трябва да бъдат съпътствани от
разума и сърцето”, изтъкна Шевки Шен.
Стоян
Георгиев
редактор на
www.semeistvo.bg
kültürün kendi değerlerini günümüz modern dünyamıza
taşırsak aileyi de kurtarmış olacağız. Biliyorum ki, bizim
toplumumuz da dünyadaki her toplumun da ortak değeri
başkasını mutlu etmeye dayalıdır. Bireysellikten vazgeçip
başkasının mutluluğunu hedeflemeliyiz. Ailenin temelleri bence bu şekilde kurtulacak.” şeklinde konuştu.
Türkiye’de AB ile müzakereler sonucu nikahsız birlikteliğin yasak olmaktan çıktığını ve meşru bir vaziyet kazandığını ifade eden Atlığ ilginç bir hatırasını şu
şekilde anlattı: “Chikago bölgesinden ünlü bir iş adamı vakfımıza gelmişti. Kendisi zengin olmakla birlikte
varlığını çevresindeki fakir halkla paylaşıyor olması ile
ünlü biri. Bireysel toplumlarda başkasını düşünmek
pek öne çıkan bir şey değil. Ben ona cömertliğin iyi bir
Hristiyan olmandan mı kaynaklanıyor diye sordum. O
bana agnostik olduğunu, yani yaratıcıya inanmadığını
söyleyince o zaman kendisinin cömertliğin nereden
kaynaklandığını sordum. Tecrübelerim, dedi ve başından geçen şu hadiseyi anlattı. Orta yaşlarda makam ve
mevki sahibi olduğunda hedeflediği her şeye kavuştuğu
bir anda krize girdiğini ve intihar etmeye karar verdiğini anlattı. Tam o zamanda yakın bir dostu kendisinden
borç para isteyince nasıl olsa artık bana lazım olmayacak diyerek arkadaşına karşılıksız olarak hibe etmiş.
Kendisinin ifadesiyle parayı verdiği anda kalbinde bir
rahatlama hissetmiş. Daha sonra bunun tesadüf olup
Обществото има нужда от информация
и дискусия по проблемите на брака
„Семейството в България се променя под влиянието на различни фактори, като демографския преход и
„втория демографски преход” - характерен за всички
развити страни, отварянето на България към Европа
и възприемането на нови модели на поведение - „нови
модели на семейство”, миграцията - вътре в страната
и международната, и информационното „отваряне”
на страната към Европа и света”, посочва проф. Марта Сугарева от Институт за изследване на населението и човека при БАН. По думите й, вследствие демографското остаряване са се увеличили семействата и
домакинствата, в които има стари хора, част от които
се нуждаят от специални грижи. Това от своя страна
променя разпределението на ресурсите в семейството и в обществото, което увеличава „натоварването”
на системите за пенсионно и социално осигуряване,
както и членовете на семейството с грижи за стари
хора. Тя смята, че както науката, така и училището
имат нужда от обществена подкрепа, за да могат да
изпълняват повишените изисквания към тях в този
период на преход към нови ценности и поведенчески
модели в областта на семейството. „Обществото има
нужда от информация и дискусия по проблемите на
брака, развода, децата, старите хора, уязвимите групи и морала”, казва още проф. Сугарева.
„Върху кризата в християнското семейство влияе основно „десакрализацията” на брака. Тревожен
е броят на разводите, двойките, живеещи на семейни начала, извънбрачното забременяване, абортите,
прелюбодеянието, вкл. хомосексуалните отношения”,
заявява гл. ас. д-р Клара Стаматова от Богословския
факултет на СУ. Според нея разрешението на проблема трябва да се търси в християнското семейно
възпитание и религиозното образование, които да
Çalışma ve Sosyal Politika Bakan yardımcısı Valentina Simeonova:
Çocukların gelecekteki başarılarının anahtarı ailenin desteğine bağlıdır
‘İnanıyorum ki, çocuklar Bulgaristan’ın
en değerli zenginliğidir ve o zenginliği
korumak bizim ana vazifemiz olmalı.
Ve bu uğurda çocukların gelecekteki
başırılarının anahtarı ailenin desteğine
bağlıdır.’ Bu sözleriyle Çalışma ve Sosyal
Politika Bakan yardımcısı Valentina Simeonova konferansa gelen misafirleri
selamladı. Konferansın konusu ‘Globalleşen dünyada ailenin rolü’. Ümit dergisinin 15. kuruluş yılı münasebetiyle,
semeystvo.bg sitesinin partnörlüğü ile
16 Aralık
2010
düzenlendi. Bakan yardımcısı Simeonova, çocukların yetişmesi ve terbiye
alması adına, ailenin ne kadar büyük
rolünün olduğu herkes tarafından
biliniyor ve bütün kurumlar, devletin
desteğiyle, sosyal kurumlar ve medyaların bu konudaki mesajları çok
önemli ve değerlidir. Ümit dergisine
de başarılar dileyen Bakan yardımcısı
Simeonova, yüksek insani hedeflerine
ulaşması için daha emin adımlarla yürümesi gerektiğini söyledi.
препятстват секулаторските тенденции, улесняващи
нахлуването на сектите, отчуждението, агресията и
антисоциалното поведение: наркотици, алкохол, анорексия, булимия, извънмерна сексуалност, депресия,
дори и самоубийства.
Михаела
Джоргова
„Асоциация
общество и
ценности“
olmayacağını denemek için birkaç kez daha yapmış.
Her karşılıksız iyiliğinden sonra kendi mutluluğunun
başkasının tebessümünde gizli olduğunu anlamış.”
Aileye de bu bakış açısıyla yaklaşmak gerektiğini
vurgulayan Atlığ, her kültürün kendi değerlerini günümüz modern dünyasına taşırsak ailenin de kurtarılmış
olacağını, bireysellikten vazgeçip başkasının mutluluğunu hedeflediğimiz zaman ailenin temellerinin kurtulacağını sözlerine ekledi.
Delegeler deklarasyon imzaladı
Bilim konferansında konuşan katılımcılar ortak bir
deklarasyon imzaladı. Deklarasyonda ailenin doğal ve
temel toplumsal birim olduğunu ve devlet ile toplumun
bunu desteklemesi gerektiğine yer verildi.
Konferans sonunda jübile vesilesiyle organize edilen
yarışmada dereceye giren çocuklar ödüllendirildi. Genel Yayın Yönetmeni Şevki Şen, 15. yıl pastasını katılımcılarla birlikte kesti.
1995 yılında ilk sayısı yayınlanan Ümit dergisi Türkçe olarak yayın hayatına başladı. İlmî, edebî, ahlakî,
bilim ve araştırma alanlarındaki yayınlarıyla kısa sürede Bulgaristan’da tanındı. 2001 yılından bu yana hem
Türkçe, hem Bulgarca yayınlanmaya başlanan dergi
çocuk ve aile üzerine yazılara ağırlık vermeye başladı.
Beynur Süleyman, Sofya
В семейното консултиране – личното решение
е решаващо
„Семейното консултиране представлява изграждане на взаимоотношение, за което е необходимо
време и усилие. Ако съществува доверие към обучения професионалист, резултатите могат да бъдат изключително добри”, казва Стоян Георгиев от
semeystvo.bg. Според него, ако трябва да бъде честен,
всеки брачен терапевт би се съгласил, че мотивацията на двойката представлява най-важния фактор
в определянето успеха на брачното консултиране.
„Трудно е дори и за най-опитните брачни и семейни
терапевти да спасят брак, в който единият или и двамата партньори предварително са взели решение за
развод”, изтъква Георгиев.
„Моделът на семейството, който се демонстрира
в медийното пространство, е този на изгубените патриархални ценности, на духовно оскотелите човешки отношения. Уважението, толерантността, любовта
към изконните добродетели - съхранители на семейната памет, са морално принизени, така че да изгубят
същинския си облик”, отбелязва Михаела Джоргова
от Асоциация Общество и ценности. По думите й,
ние, като граждани в едно демократично общество,
можем да осъзнаем, че нашият глас и действия са изключително важни, както и образоването ни по отношение на законовите ни права като граждани и начините, по които можем да оказваме позитивен натиск
и да отстояваме активно гражданската си позиция,
като противодействаме на рушенето на семейните
ценности и общоприетия морал.
Всички участници в конференцията приеха декларация, която гласи, че семейството е естествената и
основна единица на обществото и трябва да бъде защитавано от обществото и държавата. Ахмед Ахмедов, София
Заместник Министър на труда и социалната политика – Валентина Симеонова:
Ключът към успеха за добро бъдеще на децата е в подкрепата на семейството
„Дълбоко вярвам, че децата на България са
едно от най-ценните й богатства, чието опазване е наш основен приоритет. Ключът към успеха на общата ни кауза да гарантираме по добро
бъдеще за децата е в подкрепата на семейството”, с тези думи заместник Министъра на труда
и социалната политика – Валентина Симеонова
поздрави участниците в научната конференция
– „Семейството като ценност в глобализиращия
се свят”. Форумът е организиран от списания
„Юмит” по случай 15-годишнината със съдействието на semeystvo.bg.
Заместник министър Симеонова казва още,
че е убедена затова, че всички ние си даваме
сметка за изключителната роля, която има семейството за отглеждането и възпитаването
на децата. Според нея партньорството между
държавата, неправителствените организации и
медиите в отправянето на послания към обществото за ролята и значението на семейството
били решаващо за развитието на общественото
съзнание. „Желая на списание „Юмит” още повисоки постижения в осъществяването на високохуманните му цели, които си поставя”, пожелава заместник социалния министър Валентина
Симеонова.
Декември
2010
17
Rahmet içinde rahmet
G
eçen hafta Ümit dergisinin on beşinci yıl
dönümü dolayısıyla organize etmiş olduğu
“Globalleşen Dünyada Ailenin Önemi” adlı
konferansa katılma şansına nail oldum. Konferans
boyunca, aileye verilen önemin toplumu nasıl etkilediği değişik platformlarda incelendi. Nikâhsız
beraberliklerin önce şahıslara daha sonra da dolaylı
bir şekilde topluma açacağı zararlar üzerinde duruldu ve dinleyicilerden gelen sorular cevaplandı.
Ümit dergisini bu kadar ciddi bir meseleyi konferans konusu yaptığından dolayı, bir Ümit okuru
olarak tüm samimi düşüncelerimle takdir ediyorum. Alanında uzman kişilerin bizleri aydınlatmak
için konferansa davet edilmesi de teşekküre ve takdire şayan bir konudur. Konferansa Gazeteciler ve
Yazarlar Vakfı’ndan davet edilmiş olan ve sırf insanlara tecrübelerinden iyi bir şeyler aktarabilmek için
Türkiye’den gelen bir konuşmacı (Dr. Muharrem
Atlığ) da iştirak etti. Kendisine ayrılan konuşma süresinde, inançsız ve hayattan her istediğini elde etmiş ama en sonunda gerçek huzuru insanlara karşılıksız iyilik yapmakta bulduğunu söyleyen birisiyle
tanıştığını anlattı.
Evet, konuşmaya göre gerçek huzur hiç beklentisiz tam bir samimiyetle yapılmış olan iyiliklerden
sonra kapımızı çalabilirdi ancak. Aslında karşılıksız
iyilik yapmak inançlı insanların düşünce dinamiklerini oluşturan ana direklerden biri ve işin ilginç
yanı bu adamın yalnızca tecrübeleriyle dahi bu sonuca varabilmiş olmasıydı. Bu tecrübelerin de bizim inançlarımızı destekler yönde olması beni çok
etkiledi. Konferans sona erdiğinde Ümit pastamızdan yiyerek salondan ayrıldık.
Yolculuk esnasında bizim şoförlüğümüzü yapan
Mehmet Beye, sırf bu konferans için özel olarak
gelmiş olan konuşmacı hakkındaki düşüncelerimi
söyledim. “Ağabey her şey gerçekten çok güzeldi,
çok emek verilmişti ama bu konuşmacıya ne kadar zahmet olmuştur buraya gelmek. Onun yerine Bulgaristan’dan biri bulunamaz mıydı?” dedim.
Mehmet Bey sözlerim üzerine hemen şöyle cevap
verdi: “Önemli olan zahmet değil, rahmet!”. Ne demek istediğini hemen ertesi gün yaşadığım bir olayla
çok daha iyi idrak ettim. Yaşlı babaannemin ilaçlarını almak için eczaneye gitmiştim. Dönüşte farklı bir
yoldan eve gideyim dedim. Yol boyunca karşılıksız
iyilik yapmak konusu üzerinde düşüncelere dalmıştım. İlerledikçe yolun sağ tarafında evinin önündeki
18 Aralık
2010
merdivenlere oturmuş yaşlı bir nine gördüm. İçimden bir ses, ‘’Acaba selam versem mi?’’ dedi. Başka
bir ses ise, ‘’Ne gerek var ki o nine seni tanımıyor
bile...’’ diyerek karşılık verdi. Böyle tereddütler yaşarken, nineye iyice yaklaşmıştım ve ona selam verirsem belki de bundan dolayı kendisini iyi hisseder,
onu mutlu etmiş olurum; yani neticede karşılıksız
bir iyilik yapmış olurum diye düşündüm.
Yaşlı nineye selam verdim… O da selamımı havada bırakmadı sağ olsun. Selam verdikten sonra
tam birkaç adım attım ki sesinin çıkabildiği kadar
arkamdan; “Bana selam verdin ya kızım, çok yaşa
Allah senden razı olsun!” dedi. Seksen beş yaşına
geldiğini ama yakını olan tanıdığı bazı gençlerin
ondan bir selamı dahi esirgediklerini, hep suratları asık olarak yanından geçip gittiklerini söyledi.
İşte o zaman anladım ki bir tebessüme, bir selama
hasret gönüller vardı. Yaşlı ninenin yapmış olduğu
dualardan bu karşılıksız iyiliğe aracı ve sebep olan
herkese bir nasip vardı… İşte o zaman anladım ki
zahmet değil, rahmet içinde rahmet vardı… Ninenin bir selama bu kadar sevinebileceğini, bu kadar
içten dua edebileceğini hiç tahmin dahi etmemiştim. Bu olaydan sonra, etrafımdaki herkese tanımasalar bile yaşlılara bir tebessüm edip selam vermenin onları ne kadar mutlu edebileceğini anlatmaya
karar verdim.
Ümit dergisine böyle bir iyilik ve samimiyet
zinciri oluşturma çabasında olduğundan ve bunları yaparken de toplumun geleceğine hatırı sayılır
hizmetler bıraktığından dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Biz okurlara düşen de toplumun geleceği
hakkındaki karamsar ve ön yargılı düşüncelerden
kurtulmak ve sanırım bu iyilik zincirine bir isim
vermek, mesela; “ÜMİT”…
Müge Doğanay, Plovdiv
Bir daha unutamayacağınız lezzette
Çorbalar
Salatalar
Kebap Çeşitleri
Tava çeşitleri
Pide Çeşitleri
Tatlılar
Haftanın her günü farklı sulu yemek çeşitleri
Yıllardır Sofya’da arayıp bulamadığınız Türk
damak tadının benzersiz lezzetleriyle hizmetinizde
Adres:
Sipariş ve rezervasyon:
Sofya, ul. Tsar Simeon 87
0878 681 19648
Декември
2010
Derleyen: Şevki ŞEN
CEMAL
SÜREYYA
HAYATI (1931 - 1990)
Erzincan’da doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni
bitirdi. Maliye Bakanlığı’nda müfettiş muavini
ve müfettiş olarak çalıştı. Bir süre İstanbul’da
Darphane Müdürlüğü yaptı.
İlk şiiri 8 Ocak 1958’de Mülkiye dergisinde
çıktı. Şiirlerindeki şekil, muhteva ve anlatım
özellikleri ile İkinci Yeni şiirine katıldı. Bu akımın önde gelen şairlerinden biri oldu.
Söyleyiş biçimi ile İkinci Yeni şiirinin karanlık ve kapalılığını biraz olsun dağıtmış sayılır. İlk
şiirleri, geleneğe dayalı, yenilikçi, ince, zarif, aydınlık şiirlerdi. Bu şiirlerde daha çok aşk konusunu işlemiştir.
Şahsiyetli bir şiir dili vardır. Canlı halk dilini kullanması, onu okuyucuya yaklaştırır. Üslubundaki mizah ve istihza, ona ayrı bir özellik
kazandırmaktadır.
ESERLERİ
Şiir kitapları: Üvercinka (1958), Göçebe
(1965), Beni Öp Sonra Doğur Beni (1973), Sevda Sözleri (1984)
20 Aralık
2010
ADAM
Adam şapkasına rastladı sokakta
Kimbilir kimin şapkası
Adam ne yapıp yapıp hatırladı
Bir kadın hatırladı sonuna kadar beyaz
Bir kadın açtı pencereyi sonuna kadar
Bir kadın kimbilir kimin karısı
Adam ne yapıp yapıp hatırladı
Yıldızlar kıyamet gibiydi kaldırımlarda
Çünkü biraz evvel yağmur yağmıştı
Adam bulut gibiydi, hatırladı
Adamın ayaklarının altında
Yıldızların yıldız olduğu vardı
Adam yıldızlara basa basa yürüdü
Çünkü biraz önce yağmur yağmıştı.
BİR KIŞ
Bir kış göğü gibi o saat alçalır ölüm,
Yalnız işitme duyusu kalır ortada.
Asya kentleri yürür dururlar,
Höyükler burnumda hızma.
.......
Birkaç Atasözü
•
Pulsuz iş, yolsuz iş: Karanlık işler çeviren, yasal olmayan yollara sapar.
•
Altın yere düşmekle pul olmaz: Üstün nitelikli kişinin değeri, bulunduğu yerden uzaklaştırılmasıyla
azalmaz.
•
Ala keçi her vakit püsküllü oğlak doğurmaz: Değerli bir şeyden her zaman istenilen verim alınmaz.
•
Tilki tilkiliğini anlatıncaya kadar post elden gider: Bir gerçeği anlatıncaya kadar çoğu kez başa gelmedik şey kalmaz.
•
Birkaç Deyim
Polemiğe girmek (girişmek): Siyasi, bilimsel veya
edebî konularda sert tartışmalar yapmak: Delegasyonumuz aleyhine çalakalem bir polemiğe girişmiş
bulunuyordu.
•
Poz vermek: Resim yaptırmak veya fotoğraf çektirmek için durum almak: Tam çizerken bir arkadaşı
geliyor, poz veren çocuğun ensesine bir şamar yapıştırıyor.
•
Pöstekisini çıkarmak: Öldürmek, yok etmek: Sonra peşine herifleri taksın ha! Alimallah pöstekisini
çıkarırdım.
•
Pula dönmek: Değersizleşmek: Altın idin pula döndün / Yere düşer paslanırsın-Halk türküsü.
•
Put kesilmek: Sessiz ve hareketsiz bir durum almak:
Görmediniz mi, adını söyleyince herkes put kesiliyor.
İsimler ve Anlamları
Erkek İsimleri
Kadir:
Değer, onur, incelik.
Kadri:
İtibar, değerle ilgili.
Kamil:
Tam, eksiksiz, olgun.
Kamuran: Dileğine, kavuşmuş olan.
Kazım: Kızgınlığını, öfkesini belli etmeyen.
Bayan İsimleri
Kerime: Cömert - ulu, büyük - kız çocuk.
Kevser: Cennette bir akarsuyun adı.
Kezban: Vekilharç kadın (evi çekip çeviren).
Kibariye: İnce, zarif - cömert, asil.
Kübra: En büyük.
İmla Klavuzu
Noktalama İşaretleri
Duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, cümlenin
yapısını ve duraklama noktalarını belirlemek, okumayı
ve anlamayı kolaylaştırmak, sözün vurgu ve ton gibi
özelliklerini belirtmek üzere noktalama işaretleri kullanılır.
Noktalama işaretlerinden nokta, virgül, noktalı virgül,
iki nokta, üç nokta, soru, ünlem, tırnak işaretleri, ayraç ve
kesme ait oldukları kelimelere bitişik olarak yazılır ve kesme
dışındaki işaretlerden sonra bir harf boşluğu ara verilir.
Nokta ( . )
1. Cümlenin sonuna konur: Türk Dil Kurumu, 1932 yılında
kurulmuştur.
Saatler geçtikçe yollara daha mahzun bir ıssızlık
çöküyordu.
(Reşat Nuri Güntekin)
2. Bazı kısaltmaların sonuna konur: Alb. (albay), Dr.
(doktor), Yrd. Doç. (yardımcı doçent), Prof. (profesör), Cad.
(cadde), Sok. (sokak), s. (sayfa), sf. (sıfat), vb. (ve başkası, ve
benzeri, ve bunun gibi), Alm. (Almanca), Ar. (Arapça), İng.
(İngilizce).
3. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur: 3. (üçüncü),
15. (on beşinci); II. Mehmet, XIV. Louis, XV. yüzyıl; 2. Cadde, 20.
Sokak, 4. Levent.
UYARI: Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya
çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan
sonra nokta konur: 3, 4 ve 7. maddeler; XII – XIV. yüzyıllar
arasında.
4. Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya
harflerden sonra konur:
I.
1.
A.
a.
II.
2.
B.
b.
5. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları
birbirinden ayırmak için konur: 29.5.1453, 29.X.1923.
Tarihlerde ay adları yazıyla da yazılabilir. Bu durumda ay
adlarından önce ve sonra nokta kullanılmaz: 29 Mayıs 1453,
29 Ekim 1923.
6. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak
için konur: Tren 09.15’te kalktı. Toplantı 13.00’te başladı.
Tören 17.30’da, hükûmet daireleri kapandıktan yarım saat
sonra başlayacaktır. (Tarık Buğra)
7. Bibliyografik künyelerin sonuna konur:
Agâh Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme
Evreleri, TDK Yayınları, Ankara, 1960.
8. Beş ve beşten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak
üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur:
326.197, 49.750.812, 28.434.250.310.500.
9. Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır: 4.5=20
Декември
2010
21
22 Aralık
2010
Декември
2010
23
П
С
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
Ч
31
3
10
17
24
С
В
П
Я Н УА Р И
ñïèñàíèå
2
9
16
23
30
Н
В
1
7 8
14 15
21 22
28
П
2
9
16
23
С
3
10
17
24
Ч
4
11
18
25
П
Ф Е В Р УА Р И
5
12
19
26
С
6
13
20
27
Н
В
1
7 8
14 15
21 22
28 29
П
2
9
16
23
30
С
3
10
17
24
31
Ч
4
11
18
25
П
МАРТ
5
12
19
26
С
6
13
20
27
Н
В
С
Ч
П
В
С
Ч
П
С
w w w.umitdergisi.com
2
9
16
23
30
Н
3
10
17
24
31
Н
3
10
17
24
Н
В
2
9
16
23
30
В
31
3
10
17
24
В
1
7 8
14 15
21 22
28 29
П
1
8
15
22
29
П
30
2
9
16
23
П
Ч
П
С
Н
4
11
18
25
Ч
5
12
19
26
П
2
9
16
23
30
С
3
10
17
24
Ч
4
11
18
25
П
НОЕМВРИ
3
10
17
24
31
С
АВГУСТ
5
12
19
26
С
6
13
20
27
С
6
13
20
27
Н
7
14
21
28
Н
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
С
МАЙ
В
С
В
С
Ч
В
С
Ч
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29
П
3
10
17
24
П
2
9
16
23
30
П
2
9
16
23
30
П
ДЕКЕМВРИ
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29
П
2
9
16
23
30
Ч
4
11
18
25
С
3
10
17
24
31
С
3
10
17
24
С
СЕПТЕМВРИ
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29
П
ЮНИ
4
11
18
25
Н
4
11
18
25
Н
5
12
19
26
Н
Офиси: Кърджали: 0361 / 814 53, Шумен: 054 / 830 693, Варна: 052 / 612 634, Пловдив: 032 / 63 11 58, Хасково: 038 / 66 21 67, Русе: 082 / 87 55 32, Бургас: 0897 080 117, Смолян: 0897 080 108
Адрес на редакцията: София 1202, ул. “Тимок” № 2, тел./факс: (02) 832 31 11, e-mail: [email protected], Пощенски каталожен № 1940
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
П
31
3
10
17
24
Ч
В
С
2
9
16
23
30
С
2
9
16
23
30
С
П
ОК ТОМВРИ
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
П
ЮЛИ
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
П
АПРИЛ
26 Aralık
2010
Декември
2010
27
Derleyen: Menevsiye BİLAL
BALLI GÜZELLİK REÇETELERİ
РЕЦЕПТИ ЗА РАЗКРАСЯВАНЕ С МЕД
Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunan
balın, aynı zamanda bir güzellik iksiri olduğunu biliyormuydunuz? Kabızlık gidermede, balgam söktürmede ve
daha birçok hastalığın tedavisinde kullanılan balı, cilt ve
saç sağlığınız için de kullanabilirsiniz. Doğal bir güzellik
istiyorsanız işte size ballı formüller:
Знаете ли, че освен за закуска, медът може да бъде и
много добро средство за разкрасяване? Медът е полезен,
както за лечението на различни заболявания, като запек,
кашлица и т.н., така и в козметиката – за по-здравословна
коса и кожа. Ако предпочитате натуралните продукти, ви
предлагаме няколко рецепти, които се приготвят с мед:
Yüz temizleyicisi: 1 yemek kaşığı balı, 1 avuç ince
çekilmiş badem ve 1 çay kaşığı limon suyuyla karıştırın.
Karışımı yüzünüze sürüp bir süre ovalayın. Cildinize iyice
nüfuz ettiğinden emin olduktan sonra bol suyla yüzünüzü
yıkayın.
За почистване на лицето: Разбъркайте 1 супена лъжица
мед, 1 шепа ситно смлени бадеми с 1 кафяна лъжичка
лимонов сок. Намажете лицето си с тази смес като търкате
известно време. След като се уверите, че кожата е попила
добре приготвената маска, измийте лицето си с вода.
Sıklaştırıcı yüz maskesi: 1 yemek kaşığı balı, 1 yumurta beyazını, 1 çay kaşığı gliserini mikserde çırpın. Karışımı
yüzünüze ve boynunuza sürün. 10 dakika kadar bekledikten sonra ılık suyla yıkayın.
Стягаща маска за лице: Разбийте с миксер 1 супена
лъжица мед, 1 белтък, 1 кафяна лъжичка глицерин. Намажете
лицето и шията си с получената смес. След като престои
около 10 минути, изплакнете с хладка вода.
Saç kremi: ½ fincan balı 1 fincan saf zeytinyağı ile
karıştırın. Saçlarınız normal kuruluktaysa yalnızca bir yemek kaşığı yağ katın. Karışımı saçlarınıza sürdükten sonra
başınıza bir bone takıp yarım saat bekleyin. Saçlarınızı
şampuanla yıkadıktan sonra durulayın. Kuru saçlarınızın canlanıp parladığını güreceksiniz.
Балсам за коса: Смесете половин чашка мед с една
чашка чист зехтин. Ако косата ви е с нормална сухота, тогава
добавете само 1 супена лъжица зехтин. Намажете косата си
с тази смес, сложете си боне ( някаква шапка) и изчакайте
около половин час. След това измийте косата с шампоан и
изплакнете. Ще видите, че сухата коса ще изглежда по-жива
и с по-вече блясък.
El maskesi: Maskeyi uygulamadan önce bir süre
ellerinizi ılık suda yumuşatın. Ardından tırnaklarınızı 5
dakika boyunca ılık zeytinyağı ve 1 çay kaşığı balın içinde bekletin. Sonra da zeytinğaı ile ellerinize ve parmaklarınıza masaj yapın.
Маска за ръце: Преди да намажете ръцете, първо ги
потопете за известно време в хладка вода, за да омекне
добре кожата. След това потопете ноктите си в смес от леко
затоплен зехтин и 1 лъжичка мед. Задръжте около 5 минути.
Направете със същата смес масаж на пръстите и ръцете.
Tonik: 1 yemek kaşığı balı ve kabukları soyulmuş elmayı mutfak robotunda iyice ezin. Yüzünüze sürüp 15 dakika bekledikten sonra ılık
suyla yüzünüzü durulayın.
Тоник маска: Пасирайте една обелена ябълка с 1
супена лъжица мед. Намажете лицето си с получената
смес и оставете да престои около 15 минути, след което
изплакнете с хладка вода.
Saç maskesi: 2 yemek kaşığı balı bir limondan elde ettiğiniz suyla karıştırarak kuru
saça ve dibine çok fazla değdirmeden uçlarına doğru uygulayın. 10 dakika bekledikten
sonra saçınızı iyice durulayın.
Маска за коса: Ако имате суха коса, намажете я със
сок от един лимон, смесен с 2 супени лъжици мед, като
внимавате сместта да е по-обилна по самата коса, а не в
корените. Оставете да престои 10 минути и изплакнете
добре.
28 Aralık
2010
KAĞITTA TAZE BAHARATLI TAVUK ПИЛЕШКО МЕСО В ХАРТИЯ ЗА ПЕЧЕНЕ
Malzemeler:
1 tavuk göğsü, 2 diş sarımsak, 1 soğan, 4-5 mantar, 4 çorba kaşığı domates sosu, fesleğen, biberiye,
tuz, karabiber, kaşar peyniri, yağlı kağıt.
Hazırlanışı:
1 tavuk göğsünü küp olarak kesin. 1 soğanı
yemeklik doğrayın. Sarımsakları ince olarak kesin.
Tavaya sıvıyağı alın. Tavaya soğanı ve sarımsağı
alın ve kavurun. Soğanın üzerine mantarları ilave
edin. Tavuk etlerini ilave edin ve kavurmaya devam edin. Daha sonra üzerine domates sosu ilave
edin.
Yağlı kağıttan bir karış genişliğinde kesin. Yağlı
kağıda tavuklu harcı ilave edin. Tavukların üzerlerine biberiye fesleğen ilave edin. Üzerine bir dilim
kaşar peynir dilimi yerleştirin. Yağlı kağıdı kapatın.
Fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış olan 190
derecelik fırında pişirin.
Необходими продукти:
1 брой пилешки гърди, 2 скилидки чесън, 1 глава кромид лук, 4-5 гъби, 4 супени лъжици доматено
пюре, босилек, розмарин, черен пипер, кашкавал,
хартия за печене.
Начин на приготвяне:
Нарежете на кубчета пилешкото месо. Нарежете
лука и чесъна на ситно. Сложете олио в тигана и запържете лука и чесъна. Прибавете след тях гъбите.
След това добавете пилешкото месо и запържете.
Към края сложете доматеното пюре.
Разрежете хартията за печене с широчина около една педя. Сложете в хартията от запърженото
в тигана пилешко месо, листа от пресен босилек и
розмарин. Върху тях сложете едно парче кашкавал,
след което запечатайте хартията. Направете същото
с останалата смес и подредете в тава за печене. Сложете да се пече в предварително загрята фурна от
190 градуса.
SAĞLIK/ЗДРАВЕ
H AYAT I N İÇ İN D E N / Н Е Щ А Т А
ОТ
ЖИВОТА
Cimri Adam
Скъперника
Hatice İBRAHİM
P
arasını saymak onun çin dünyanın en zevkli
işiydi. Her gün parasını sayıyor ve yeni gelirleri olduysa mutlu ve memnun oluyordu,
gündüz para kazanmadığı zamanlarda da neşesi kaçıyordu. Para kelimesi lügatında en çok kullandığı
sözdü. Nasıl daha çok kazanabilirm diye, her gün
durmadan hesaplar yapıyordu. Parayı düşünmek
bile onu mutlu etmeye yetiyordu. Gerçi zengin bir
insandı ama, hayatını fakir gibi sürdürüyordu. Para
harcamayı sevmiyordu çünkü. İyi kazanmasına rağmen hep parasızlıktan şikayet ederdi. Arkadaşları
da zaten ona “cimri” lakabını takmışlardı. Hiçbir
bayramda arkadaş ve yakınlarını güzel bir hediye
ile sevindirdiği görülmezdi. Vermekten belki nefret
ediyordu ama, almayı çok severdi. Verdiği borçları
mutlaka faizleriyle geri alırdı. Bütün bu özelliklerinden dolayı da çevresinde çok sevilmiyor, samimi
tek bir dostu bile yoktu. Kazandığı bütün paraları
ise evindeki gizli kasasında saklardı.
Bir gün evlendi. Hanımını para harcama konusunda sıkı sıkı tenbihledi. Evlendiklerinde ev için
hanımına söz verdiği şeylerden biri bile alınmamış-
30 Aralık
2010
Н
а този свят най-много обичаше да брои
парите си. Броеше ги всеки ден и беше
щастлив, когато имаше нови приходи.
В дните пък, когато нямаше приходи, нямаше
и настроение. Думата “пари” беше най-употребяваната в неговия речник. Постоянно мислеше как да спечели повече и повече пари. Дори
самата мисъл за парите го правеше щастлив.
Беше много богат, но живееше като последния
бедняк, защото никак не обичаше да харчи парите си. Макар и да печелеше добре, все се оплакваше от безпаричие. Затова и познатите му го
наричаха Скъперника. Никога не се беше случвало да подари подарък на близък или познат.
Мразеше да подарява, но обичаше да получава
подаръци. Когато даваше пари назаем, винаги взимаше лихва от тях. Затова и много не бе
обичан от околните, нямаше никакви приятели.
И всички пари, които печелеше, съхраняваше в
една каса вкъщи.
Един ден се ожени. Предупреди жена си да
не харчи много пари. Не купи нищо от това,
което беше обещал да набави за домакинство-
tı. Sadece eskileri bozulduğu için yeni bir ütü alınто. Купи само една нова ютия, защото старата
се беше развалила. Жена му си мислеше, че се
mıştı. Haliyle kadın çok üzülmüş, çünkü hiçbir şey
е омъжила за заможен човек, но завиждаше на
hayal ettiği gibi olmamıştı. Zengin biriyle evlendiсъседките си за удобствата, на които се радват в
ğini sanmıştı ama, hep komşu kadınların evlerindeдомакинствата им.
ki eşyalara imrenir dururdu.
Един ден, докато гладеше, на вратата се поBir gün ütü yaptığı sırada kapı heyacanla çalınзвъни
настойчиво и тя изтича да отвори, без да
mış, kadın da hemen gelirim diyerek ütünün fişini
изключи
ютията. Беше съседката. “Ела у нас! Ела
çekmeden kapıya koşmuştu. Gelen komşusuydu.
да ти покажа новите дивани, които мъжът ми
“Bize gel! Sana kocamın evlilik yıl dönümümüz için
купи за годишнината от сватбата ни!” - покани
aldığı yeni koltuk takımını göstereyim.” demişti.
я тя. Жената на скъперника винаги си бе мечтаKendisi de durmadan böyle bir koltuk takımının
ла за нова мека мебел, тръшна вратата и отиде
hayalini kuran kadın kapıyı hemence örtüp komşuпри съседите. Видя новите мебели и решиха да
sunun evine gitmişti. Yeni koltuk takımı gördükten
пият по едно кафе настанявайки се върху тях.
sonra bir de üstünde ilk kahvelerini içmeye karar
Прекараха доста време в сладки приказки. По
verdiler. Kahve muhabbeti, muhabbet sohbeti koедно време чуха сирена от пожарна. Помислиyulaştırdı ve aradan epey zaman geçti. Bir ara itха си, че някъде има пожар, и продължиха да си
faiye arabasının acı acı çalan sirenlerini işittiler.
говорят.
Herhalde bir yerde yangın var deyip laflamaНо щом се върна у тях, беше поразена. Нямаше и следа от дома им. Разбра
larına devam ettiler.
Neden
какво се бе случило и причината за
Neden sonra eve döndüğünde ise
пожара, но вече беше твърде късно.
tam bir dehşete kapıldı. Ev diye bir şey
sonra eve dönоще се опитваха
kalmamıştı. Sebebini anladı ama iş işdüğünde ise tam bir Пожарникарите
да
потушат
пламъците.
А върнаten geçmişti. İtfaiyeciler hala ateşle
dehşete
kapıldı.
Ev
diye
лият се от работа мъж се чувстsavaşıyordu. İşten dönen kocası ise
ваше така, сякаш беше осъден
bir
şey
kalmamıştı.
Sebeidama mahkum olmuşçasına donup kalmış bakışlarla küle dönüşen bini anladı ama iş işten geç- на смърт: цялото му имане беше
изгоряло. Единственото, коеservetini izliyordu. Mırıldanabildimişti. İtfaiyeciler hala ateşle то можеше да промълви, беше:
ği tek şey ise “Ben bittim, ben artık
savaşıyordu. İşten dönen “Край! Аз изгорях! Целият ми
yokum; bütün hayatım, bütün gayживот, всичките ми усилия се
retlerim, her şeyim kül oldu.” gibi kocası ise idama mahkum превърнаха в пепел!” Точно тоcümleciklerdi. Tam bu esnada herolmuşçasına donup
гава Фахри, когото уважаваха и
kes güzel ahlakıyla tanıdığı ve sevdiği
обичаха
като етичен човек, слоkalmış bakışlarla küle
Fahri Beyin şu sözlerini duydu. Elini
жи ръка на рамото му и каза: “Ела
dönüşen servetini на себе си! Нищо не е свършило!
onun omuzuna koyarak: “Kendine gel!
Hiçbir şey bitmiş değil. Sen hayattasın
izliyordu.
Още си жив!” Скъперника обаче отya!” dedi. Cimri adam: “Sen anlamıyorsun,
върна: “Ти не разбираш! Вече нямам
пари.” И започна да плаче като дете, заbenim artık hiç param yok!” Ellerini yüzüne
творил
очите си с длани. Фахри му рече: “Такоkapatarak bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlamaya
ва е земното имане. Един ден го има, на другия
başladı. Fahri Bey: “Dünya malı böyledir. Bu gün
го няма. Затова и човек не трябва толкова да се
varsa yarın yok olabilir. Ona, ona göre gönül bağобвързва с него. Виж как парите ти се превърlamak gerek. Bak senin canın kadar sevdiğin malın
наха в пепел за няколко минути. Нима тогава си
bir kaç dakikada kül oldu. Böyle kolayca yok olan
заслужава цялата ти душа да е посветена на тях?
bir şeye bütün kalbinle bağlanman doğru mu? DeЧовек трябва да се посвети на нещо, което не
mek değeri ondan geriye kalan kül kadarmış. İnsan
е преходно и не гори! И това са добрите дела.
ateşin yakmadığı bir şeyi biriktirmek için çalışmaПолзата от тях ще усетиш както тук, така и в отlı. O da iyi amellerindir. Onların faydasını her iki
въдното. В това се крие тайната на безкрайното
dünyada da göreceksin. Sonsuz mutluluğun sırrı da
щастие.”
bunda gizli.”
В този момент Скъперникът не можеше да
Cimri adam o gün anlamadığı bu sözleri Fahri
разбере смисъла на тези думи, но на сутринта,
Beyin evinde sabahladığı gün tekrar hatırladı. Ticaкогато се събуди в дома на Фахри, си ги спомreti çok iyi biliyordu ama hayatının tümüne hiç bu
ни. Много добре разбираше от търговия, но не
açıdan bakmamıştı. O gün akşama kadar düşünceбеше разбрал в какво се състои смисълът на жиlere daldı ama bu seferki planları öncekilerden çok
вота. Този ден мисли до вечерта, но новите му
farklıydı. (Bu yazı dergimizin 111. sayısından alınmıştır)
планове вече бяха по-различни от предишните.
Декември
2010
31
Списание “Юмит“ организира
ФУТБОЛЕН ТУРНИР В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
През месец октомври с подкрепата на списание Юмит в община Дъллгопол област Варна
бе организирано футбулен турнир за абонатите и приятелите на списание “Юмит”. В турнира участваха младежките отбори от селата Медовец, Партизани, Лопушна и Поляците.
Първото място бе спечелено от младежите на село Медовец, които на финала победиха
съперниците си от село Лопушна. Участниците на финала бяха почерпени с безалкохолни
напитки и наградени с футболни топки.
Хюсеин Хюсеинов, Али Селим
32 Aralık
2010
N A S R E D D iN H O C A / Н А С Р Е Д Д И Н
İki Arşın*
Nasreddin Hoca Valiyi ziyarete gitmiş. Valinin iki arşın ötesinde yer göstermişler. Oturmuş. Biraz sohbetten sonra Vali sormuş:
- “Hoca, Eşekle senin aranda
ne fark var?”
Hoca hiç düşünmeden:
- “İki arşın” deyivermiş.
Öğüt: İnsanlık, makam ve
mevkide değil, kişinin özündedir. Özümüzü güzel ve sağlıklı
tutalım.
*Uzunluk ölçü birimi.(1 arşın
= 0.68 metre )
ХОДЖА
Два аршина*
Един ден Насрeддин ходжа посетил
валията. Валията му посочил да седне
на място, отдалечено на два аршина от
него. Ходжата седнал. След като побъбрили малко, валията го попитал:
- Ходжа, каква е разликата между
теб и магарето?
Ходжата му отговорил, без да се замисли:
- Два аршина!
Поука: Човечността не се измерва
с поста и положението, а с характера
на човека. Бъдете добри по нрав.
*Мерна единица за дължина (1 аршин = 0,68 м)
Декември
2010
33
S AY I M I Z I N
OKULU/УЧИЛИЩЕ
НА
БРОЯ
ОУ “КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
село Копринка, община Казанлък
Р
одолюбивото население на с.Салтъково,
днес Копринка, създава огнище на просвета и култура в далечната 1890 г. с три
отделения и един учител, Миньо Аджаров
от Шипка. Училището се помещавало в една
класна стая, наричана “коптор” в гюлпаната на
Санди рака, първия българин заселил се в селото, розопроизводител. В стаята имало груби, дълги чинове за 7-8 ученика и черна дъска.
През учебната 1897/98 година е учителствал
Георги Николов Подскокчиев.
През 1906/07 година започва да се строи
с помощта на кметството първата училищна
сграда – две класни стаи и коридор, който се
ползвал за читалищна дейност. Първи учи-
34 Aralık
2010
тели в новото училище били Васил Коскин и
Мария Мараджиева, а от следващата учебна
година на нейно място Анка Коскина. Учителят Коскин е организирал вечерно училище за
възрастни, за което е възнаграждаван от училищната инспекция. Същият е бил директор
на училището. През негово време са събрани
220 000 лева за построяване на ново училище
и е определено място за училищен двор от 10
декара и 8 ара.
След уволнението на Васил Коскин по болест на негово място като главен учител (директор) е назначен Григор Генчев Скордев.
Първата учебна година учителства с Анка
Коскина и Пенка Енчева Бакалова.
След преврата през 1934 г. се поставя въпросът за построяване на ново училище.
Строителството е започнало в 1937 г. и през
октомври 1938 година учебните занятия са
започнали в новата училищна сграда. Същата
е била построена с държавни средства (в т.ч.
и спестените 400 000 лева, предадени на общината в 1934 г.). Строителството е извършено от предприемач. Камъните са извозени от
селската кория южно от селото. За тази цел е
била разбита монолитна скала, наречена “Амбар кая”, от Лазар Иванов Чапразов.
Относно училищното обзавеждане: Училището е било обзаведено с обикновени чинове за двама ученика, подвижни черни дъски
и други необходими за обучението пособия
като глобус, географски и исторически карти,
препарирани птици и др. Отоплението се извършвало с високи пернишки печки за дърва
и въглища. В училището не е имало вода за
пиене. За пръв път се прекарва чешма за пи-
тейна вода в 1950 година с активното съдействие на директора на строящия се язовир
“Г.Димитров” (сега яз.”Копринка”) Павел Димов. Самото прекарване на чешмата, която е
била единствена в селото, от водопровода за
язовира е станало за два дена. Родителите изкопават за един ден 2000 метра изкоп за полагане на водопроводните тръби и на другия
ден Павел Димов изпраща водопроводчици,
които полагат тръбите и пускат чешмата. През
учебната 1955/56 година се открива основно
седмокласно училище, отначало със слети, а
по-късно самостоятелни класове.
През 1977 г. училищната сграда се разширява с четири класни стаи и работилница. С
разрастването на селото и това се оказва недостатъчно и през 1980 г. е направена първата
копка на новото осемкласно училище, което
на 5.11.1985 г. е тържествено открито с ОДЗ
като учебен комплекс. Сградата има 8 класни
стаи, 7 кабинета за учебни занятия по пред-
Декември
2010
35
мети, физкултурен салон, 4 работилници,
библиотека, стол. Изграден е музей по народно творчество. За оформяне облика на училището допринася и всеотдайния, дългогодишен труд на учителите Дона Лячева, Чонка и
Иван Начеви, Спаска Миткова, Донка Абова.
В училището много години са функционирали
танцов и гъдулков състав, носители на медали от прегледите на художествената самодейност, група за автентични песни - със златни
медали от VІІ-ия преглед на художествената
самодейност.
През 1986 г. отборът по лека атлетика е зонален първенец, през 1987 г. отборът по борба е републикански първенец – голяма част от
борците са медалисти.
През 2001 г. вокалната група на училището получава голямата награда на Първия общински конкурс за ученическо музикално изпълнителско изкуство „Милениум Музикум”.
През 2005 г. ученичката Емануела Ивова получава първа награда на фондация „Етнопа-
36 Aralık
2010
литра Трубадури”. През 2006 г. отборите на
момчетата и момичетата се класират на 3-то
място на общинското първенство по лека атлетика, а на общинското първенство по тенис
училищния отбор се класира на второ място.
Днес в училището се учат 160 ученика в 9 паралелки от 13 педагогически кадри с добра научна, методическа и педагогическа подготовка. Целият училищен екип осъзнава голямата
си отговорност за обучението и възпитанието
на учениците, стреми се да внедрява най-новите изисквания в педагогическата дейност
за повишаване качеството и ефективността в
учебно възпитателната дейност.
През цялото си съществуване училището в
с. Копринка способства за формиране на прогресивни разбирания у своите възпитаници.
Обучени са хиляди ученици, дадена е основата на стотици специалисти и изпълнители във
всички области на живота (учители, лекари, инженери, юристи, офицери, икономисти и др.)
Мария Божилова
HABER/НОВИНИ
С ТАТКО И БАТКО НА СТАДИОНА
Сякаш по поръчка 13 ноември 2010 г. бе слънчев и топъл. В съботната сутрин на стадиона в
гр. Куклен дойдоха около 100 деца с техните родители, каки и батковци. Децата от забавачката
и от начална степен се състезаваха помежду си в
различни щафетни игри. Борбата за надпревара
бе съпроводена с виковете на агитките и много
смях. Но емоцията достигна кулминация когато
на старта застанаха деца и родители. От
силното дърпане въжето се скъса, някои родители паднаха
на тревата, но победители в игрите станаха
децата.
Малките
колоездачи
също
показаха своите
умения. Под ръководството на гн Панайотов те се
състезаваха за бързина и прецизност, и
доставиха истинско удоволствие на публиката.
Всички участници получиха отборни и индивидуални награди осигурени от ЦОИДУЕМ по
проект: „Три етноса в гр. Куклен-едно училище
на радостта”. Фирма „Тякове” подсигури лакомство за всяко дете.
Спортният празник бе подготвен и осъществен от екипите по двата проекта на СОУ „Отец
Паисий” гр. Куклен,стартирали на 18.10.2010 г., и
с интересната анимация на г-жа В. Дечева. Като ръководител на проект
изказвам своята благодарност на всички ученици,
родители и учители,
които ни подкрепиха да бъдем заедно
и да превърнем
този хубав ноемврийски ден в истински празник.
Мария Георгиева,
гр. Куклен
Декември
2010
37
Çocuk
Kulübü
Üyelerimiz
Kerem Veli - Plovdiv
Fikret (1 yaşında) ve Enes Ali
(6 yaşında)
- Plovdiv
Bayram
Geldi mübarek bayram
Çocuklar geziyor ev ev
Herkes mutlu oluyor
Gönül neşeyle doluyor.
Gelmiş bayram
Neyime ki
Yoksullar üzülüyor
Zenginler eğleniyor.
Geldi bayram
Küçükler büyüklerin
Ellerini öpüyor
Bayram günü herkes
Mutlu oluyor.
Hafise Halil
Dobra Polyana/Burgas
Üyelerimizin kartları adreslerine
gönderilecektir.
38 Aralık
2010
Ahmet ve Rabia - Hasko
vo
България
Аз живея в България и много я обичам, защото
тя има много красиви места.
Едно от тях е Черноморското крайбрежие. Черно море е много чисто и хубаво. В България има и
много планини. От тях най-дългата е Стара планина. В Рила, Пирин и Родопите има много курортни
места. А Казанлъшката котловина е известна с розовата долина и българското розово масло из цял
свят. Има много реки и езера. Най-дългата река е
Дунав. Известни са езерата в Рила и Пирин.
Затова според мен България е най-красивата
държава на света.
Мийрем Шукри
с. Добра Поляня, Бургас
Есен
Тих ветрец се вее
и дъждец се лее.
Да разберем ни е трудно,
че след горещото лято идва есенното чудо.
Хълмът ме поглежда тъжно,
че през лятото играхме задружно,
а през пролетта се забавлявахме прекрасно
сега е Есен и ми е ужасно.
Родино
Твоята красота омайна,
твоята земя безкрайна
и твоите птици красиви,
огласят облаци сини.
Дърветата зелени,
с големи рога елени,
животни, растения в гората някъде,
в моята родина обич навсякъде.
Мариям Реджеб
Добра Поляна, Бургас
Мелиса 5 години, гр. Пловдив
POSTA
ПОЩА
Bize yazı, şiir ve resim gönderme zahmetinde bulunan; yarışmalara katılan fakat sayfa sayımızın sınırlı olması sebebi ile çalışmalarının
tamamını yayınlayamadığımız, aşağıdaki isimleri yazılı okuyucularımıza dergimize olan sevgilerinden dolayı çok teşekkür ederiz.
Eşref Alis-Kamenyak/Burgas, Ayten Hasan-Kamenyak/Burgas, Zeliha Selatin-Dobra Polyana/Burgas,
Emne Ahmet-Kamenyak/Burgas, Nefise İsmail-Sredna Mahalla/Burgas, Meral Hasan-Dobra Polyana/
Burgas, Emel Mutalip-Sredna Mahalla/Burgas, Pecep Selatin-Dobra Polyana/Burgas, Hasan TasimMiladinovo/Kırcali, Caner Fehim-Miladinovo/Kırcali, Emirhan İsmet-Oreşene/Silistra, Aydın Mehmet-Leştarka/Kırcali, Pedrie Rufad-Most/Kırcali, Gülsüm Mehmed-Sredna Mahalla/Burgas, Anife Rujdi-Yabılçevo/Burgas, Salim Mustafa-Sredna Mahalla/Burgas, Fatma Adem-Yabılçevo/Burgas, Tuçe Hasan-Beli Plast/Kırcali,
Mervin Mejnun-Beli Plast/Kırcali, Nalan Sedat-Hitrino/Şumen, Esma Ömer-Buk/Kırcali, Orhan Yarmacı-Buk/
Kırcali, Meriam Mustafa-Karavelovo/Şumen, Zeynep Sabri-Medovets/Varna, Hanife Sabri-Medovets/Varna,
Emine Sabahatin-Proseni/Burgas, Nalan Sedat-Hitrino/Şumen.
Декември
2010
39
SEVİM SEYHAN - ZVEZDEL/KIRCALİ
OKAN MÜMÜN - ZVEZDEL/KIRCALİ
MELEK RAMİZ - DJEBEL/KIRCALİ
ENES ŞILDIR - LÜLYAKOVO
EŞREF FEVZİ - KAMENYAK/BURGAS
AYTEN HASAN - KAMENYAK/BURGAS
ZELİHA SELATİN - DOBRA POLYANA
EMİNE AHMET - KAMENYAK
HASAN TASİM - MİLADİNOVO/KIRCALİ
CANER FEHİM - MİLADİNOVO/KIRCALİ
İBRAM SABATİN - KONÇE
40 Aralık
2010
HANDE - LYASKOVO
ESRA AYHAN - LYASKOVO
SEMA MEHMET - BUK/KIRCALİ
DUYGU MEHMET - LYASKOVO
SİBEL OSMAN - ZVEZDEL/KIRCALİ
AYNURSEL HÜSEYİN - PROSENİK
VALENTİNA MİTEVA - JEGLARTSİ/DOBRİÇ
KİBARİYE EMZİLET
HATİCE AHMET - RAZBOYNA/BURGAS
ÜNZİLE NURULLA - RAZBOYNA/BURGAS
HATİCE AHMET - RAZBOYNA
RECEB BIRGAN - GOTSE DELÇEV
EMİRHAN İSMET - OREŞENE
NEFİSE İSMAİL - SREDNA MAHALA
Декември
2010
41
Е
В
О
Ц
ВИ
Момиче и момче седят на пейка. Момичето пита момчето:
– Защо няма хора на Луната?
А момчето отговаря:
– Ами защото половината население ще
изпопада, когато луната е наполовина.
☺
☺
☺
Майката:
– Защо вчера си подарил на баба си за рождения ден футболна топка?
Момчето:
– А тя защо все книги ми подарява?
☺
☺
☺
☺
– Не издържам
повече! Бавно хващаш, бавно риташ, бавно ставаш. Има ли нещо,
което правиш бързо?
Момчето:
– Бързо се уморявам.
☺
☺
☺
☺
Учителката:
– Добре, разбрах. Излязъл си
късно от дома, но защо не излезе порано?
Закъснял ученик:
– Беше вече късно да изляза по-рано.
☺
Разговор между двама ученици:
– Твоята майка е учителка, а допускаш толкова много грешки при писане.
– И твоят баща е зъболекар, но малкото ти
братче няма нито един зъб.
☺
Треньорът:
☺
☺
Майката:
– Защо не ядеш? Нали каза, че си гладен
като вълк?
Момчето:
– Ти да си виждала вълк да яде спанак?
☺
☺
☺
Heeeyy! Aranıza beni de
alın!!! Neden yüzüme
bakmıyorsunuz???
42 Aralık
2010
☺☺
СМЕШНИ СНИМКИ!
☺☺
ELEKTRİK
Cimrinin biri arkadaşının evine gittiği zaman onu
kabartma alfabe başında çalışırken buldu.
– Yahu gözlerinin bu kadar az
görmeye başladığını bilmiyordum.
Geçmiş olsun.
– Yok canım, gözlerim iyi… Ben sadece
elektrik harcamadan okumayı öğrenmeye
çalışıyorum.
ÇEKİM KANUNU
Öğretmen sınıfta yer çekimi kuvvetini anlatıyordu.
– Çocuklar biliyor musunuz? Dünya üzerinde, yer çekimi
kanunu sayesinde duruyoruz.
– Peki öğretmenim, bu kanun kabul edilmeden önce nasıl duruyorduk?
GERİDE KALAN
Müşterek bir arkadaşlarının vefatı hakkında konuşan iki kişiden biri:
– Demek çocuklarına geride hiçbir şey bırakmamış
ha…
– Ya işte böyle… Evvela servet kazanmak için sağlığını kaybetti, sonra da sağlığını kazanabilmek için
servetini…
GARAJDA BEDAVA
Arabasıyla seyahat eden bir cimri, akşam üzeri yol kenarında, kapısında “Garaj bedavadır.” yazılı bir otelin önünde durdu. Koşup gelen görevliye,
– Lütfen bana garajın yerini gösterir misiniz, dedi.
Ona garajın yerini gösterdiler. Müşteri arabasını içeri
soktuktan sonra görevli,
– Valizlerinizi odanıza çıkarayım mı, deyince tereddüt
etmeden cevap verdi:
– Gerek yok, otomobilde yatacağım.
Декември
2010
43
44 Aralık
2010
КЛАСИРАНЕ
от конкурса за най-добро стихотворение или разказ
За най-добро стихотворение:
1. Енес Мустафа Шълдър – с. Люляково, Бургас
2. Селиме Низаметин Осман – с. Люляково, Бургас
3. Гюлай Джелилова – с. Врани кон, Търговище
Поощрителни награди:
1. Синем Айдън Моролу – гр. Тутракан, Силистра
2. Гюлсюм Реджеб Енвер – с. Люляково, Бургас
3. Зейнеп Ахмет Хюсеин
4. Есма Билял Юмер – с. Бук, Кърджали
5. Гюлшен Гюнер Юсуф – с. Мост, Кърджали
6. Гамзе Мустафа Сали – с. Пашинци, Кърджали
7. Айдън Хасан Мехмед – с. Лещарка, Кърджали
8. Нагихан Исовас – с. Врани кон, Търговище
9. Селиме Исмаилова- с. Врани кон, Търговище
10. Еркан Исов- с. Врани кон, Търговище
11. Шемсие Хасан Мустафа– с. Люляково, Бургас
За най-добър разказ:
1. Деря Тунджай Кадир – с. Белинци, Разград
Поощрителни награди:
Üyelik Formu / Членски формуляр
1. Мерйем Чери – гр. Пловдив
2. Юсуф Хюсеин
3. Гюлсюм Йозджан Мюмюн – с. Соколяне, Кърджали
Genç Okuyucu Kulübü
fotoğraf
снимка
Клуб на младия читател
................................................................................
Adınız, Soyadınız / Име, фамилия
................................................................................
Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) ve Doğum Yeri / Дата (ден, месец, година) и място на раждане
...........................................................................................................
Okuduğunuz Okul ve Sınıf / Училището, в което учите и клас
...........................................................................................................
Adresiniz / Адрес
...........................................................................................................
Ev Telefonu, GSM ve e-mail Adresiniz / Домашен телефон, GSM и е-mail
✁
...........................................................................................................
Hobileriniz / Вашето хоби
%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%
Пазарувайте с отстъпки*
Всички членове на списание “Юмит” ползват отстъпки със членските си карти в следните фирми:
ХАСКОВО: Nikitex (Спортни облекла за Мъже и Жени), ул. Тих Труд 2, Намаление: 10%; ET ФАР (Книжарница и детски играчки), книжен пазар №6, (Зад Кино Клокотница) - Гюнер Расим, GSM: 0898 835 502, Намаление: 10%; Фризьорски Салон (Мъшко постригване), ул. Цар Освободител №19 - Мехмет Али, GSM: 0893 754 808,
Намаление: 20%; Стоматологичен Кабинет, ул. Македония №11, ет. 1, каб. 5, - Сейхан Мурат, GSM:0886 785 870, тел: 038/ 580 634, Намаление: 10%; Момина Сълза
(Строителни материали), бул. Съединение №43 (Зад автогарата) - Метин Хашим, тел: 038/ 624 314, GSM: 0889 552 476, Намаление: 5%; КЪРДЖАЛИ: DOĞTAŞ (Мебели),
кв. Възрожденци 1, магазин №1, тел: 0885 379 737, GSM: 0887 236 520, www.dogtas.com.tr, Намаление: 20%; POLİSAN (Усмихваща се Боя), кв. Възрожденци, блок: 58,
GSM: 0878 893 478, www.polisan.bg, Намаление: 10%; МЕЧО ПУХ (Верига Книжарници), гр.Момчилград, ул. Кокиче №6А, гр.Момчилград, ул. Момчил Войвода №2, GSM:
0887 640 048, Намаление: 10%; ВАРНА: Магазин Мъпет Мар (Верига магазини за дрехи втора употреба), ул. Константин Стоилов, №10, ул. Цар Симеон І, №1, тел: 052
631488, ул. Цар Симеон І, №21, ул. Тодор Влайков, №65А, тел: 052 636 449, Намаление: 10%; Болканоливен ЕООД (Дом на маслини и Хранителни Стоки), ул. Академик
Курчатов №1 (складова борса Лазур), тел: 052 74 23 10, Намаление: 2%; ПЛОВДИВ: ЕТ ‘’МЕХ-ХАЙ-СЕМРА АЛИМОЛЛА” (Търговия със спално бельо и дунапрен) м-н:
Пловдив, ул. Йоаким Груев 20, м-н гр. Асеновград, ул. 6-ти януари 19 (GSM: 0885 025051), Намаление:10%; ZLATNA TOPKA (спортни дрехи и аксесоари), бул. Източен 43
(GSM: 0894 357933), email:www.zlatnatopka.bg, Намаление: 10%.
* Отстъпките не важат за промоционални стоки или услуги.
Месечно списание за
семейството, детето и културата
ДЕКЕМВРИ
2010
ГОДИНА: 16, БРОЙ: 154
ЦЕНА: 1,50 лв.
ISSN 1310-6422
Е
Ч
И
48 Aralık
2010
НО
Г
Л
А Й
СТ БРО
Н

Benzer belgeler

KASIM 2010 ñïèñàíèå

KASIM 2010 ñïèñàíèå Абонамент и разпространение БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ПК No: 1940

Detaylı

всеки месец раздава надежди

всеки месец раздава надежди ABONE VE DAĞITIM BULGARİSTAN POSTASI PK No: 1940 Абонамент и разпространение БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ПК No: 1940

Detaylı

aylik ai̇le, çocuk ve kültür dergi̇si̇ mayis 2008

aylik ai̇le, çocuk ve kültür dergi̇si̇ mayis 2008 ABONE VE DAĞITIM BULGARİSTAN POSTASI PK No: 1940 Абонамент и разпространение БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ПК No: 1940

Detaylı

всеки месец раздава надежди

всеки месец раздава надежди ABONE VE DAĞITIM BULGARİSTAN POSTASI PK No: 1940 Абонамент и разпространение БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ПК No: 1940

Detaylı