Kasia Rybka

Transkript

Kasia Rybka
LEDEN 2006
Kasia Rybka
Manažerka se Zlatou palmou
ZenThonic: slosování o Velkou cenu
Nová pobočka CV v Turecku
Slavíme další 10. výročí
vzkaz
prezidenta CaliVita ® International
Drazí přátelé a kolegové,
těší mne, že u příležitosti konce
starého a začátku nového roku
mohu napsat tento článek. Víte,
že začínáme svůj patnáctý rok?
Díky společnému úsilí byl
náš uplynulý rok opět rekordní. Náš globální prodej vzrostl
oproti roku 2004 o 30% a počet členů o 45%.
Během uplynulých čtyř let
jsme náš prodej téměř ztrojnásobili. Rád bych si s vámi všemi
potřásl rukou a poděkoval vám.
Již není pochybností o tom,
že vytváříme něco zvláštního.
Poskytujeme příznivé informace o zdraví stejně jako o podnikání. Učíme lidi, jak je důležitá fyzická aktivita a nezávislý
úspěšný život.
V uplynulém roce dosáhly dvě
ženy pozice zlatého palmového
manažera. A co vy muži? Chcete snad v této bitvě prohrát?
Přidaly se k nám tři země,
Mexiko, Kosovo a Turecko. Na
zeměkouli je asi 210 států a
pouze do 175 z nich jsme zatím ještě nepronikli.
Představili jsme opět nové
produkty včetně jednoho z nejslibnějších ZenThonic. Dlouho
jsem čekal na biologicky aktivní potravní doplněk, který nám
dodá energii ze slunce. Prosím,
udělejte si čas na to, abyste jej
vyzkoušeli a začněte se usmívat.
Jak je možné, že jsme
v roce 2005 dosáhli
tak dobré výsledky?
• Myslím, že většina z vás věří,
že je možné mít vyrovnaný a
úspěšný život.
• Věříte si více než jindy.
• Věříte ve své schopnosti.
• Věříte, že jste právě tak dobří
jako kdokoliv jiný.
• Věříte, že ani váš věk ani pohlaví nesouvisí s možnostmi,
které máte.
• Věříte, že poté, co jste se
stali úspěšnými sami, byste měli pomoci i jiným, aby
toho dosáhli.
• Věříte, že se vyplatí následovat náš projekt a ideály.
• Věříte, že i ostatní jsou dobří
jako vy.
• Věříte, že ti, co tvrdě pracují,
si zaslouží úspěch.
Podnikatel je ten, kdo je
schopen trvale nutit sám sebe
k přemýšlení, stále promýšlí celý projekt a třeba začne znovu,
když zjistí, že něco není v pořádku. Je to ten, co má vize, je
flexibilní a dokáže riskovat.
Samozřejmě, být podnikatelem má své klady a zápory.
Kladem je, že jste sám sobě šéfem. Záporem je, že stále máte
spolupracovníky, zákazníky a
obchodníky, kteří se spoléhají,
že dostanou práci. Lidé, kteří
podnikají, mají často jen pocit,
že mají vše pod kontrolou. Ale
něco se může zvrtnout a vše je
jinak. Být šéfem znamená, že
na vás vše závisí. Jste za svůj
úspěch plně odpovědni.
Podívejte se na následujících
patnáct tvrzení a zjistěte,
které se vás týká:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jsem cílevědomý.
Jsem schopen sám začít.
Jsem sebevědomý.
Jsem vytrvalý.
Rád riskuji.
Pokud je třeba, jsem flexibilní a adaptabilní.
Dokáži řešit problémy.
Dokáži myslet nově.
Dokáži prodat sebe a své výrobky.
Umím přijmout zodpovědnost za své činy.
Rád pracuji s lidmi.
Umím fungovat v nejistotě.
Rád někoho řídím.
Přeji si obětovat čas a energii
na to, abych se stal úspěšným.
• Umím odhadnout, co je třeba, a pak to udělám.
Pokud souhlasíte alespoň
s deseti z těchto tvrzení, pravděpodobně směřujete k tomu,
abyste byli úspěšní. Pokud je
to méně než deset, pomůže
vám sponzor nebo my všichni
v CaliVita. Pamatujte, že nejste
sami.
Blahopřeji a děkuji všem za
skvělý rok 2005, členům CaliVita a všem zaměstnancům.
Rád bych také osobně přivítal
i ty ostatní s přáteli a rodinami mezi fantastickou skupinou
těch, co věří CaliVita.
Můžete se rozhodnout hned
a změnit svůj život k lepšímu.
To je začátek patnáctého
roku života CaliVita.
Proč by se rok 2006 neměl
stát rokem, kdy začnete žít
optimistický, zdravý, úspěšný,
vyrovnaný a šťastný život? Tak
jako každým rokem od roku
1991 budeme s vámi spolupracovat a podporovat vás. Budeme zde i dalších patnáct let
a i potom.
Srdečně,
Gerry G. Hargitai,
prezident
Sleva na
CALINEWS • www.CaliVita.com
Z OBSAHU:
2
Nezapomeňte, že sleva na produkt ZenThonic stále platí! Pořád ještě
není pozdě koupit si láhev ZenThonicu a zapojit se do slosovatelné hry o
ceny. Slosování o Velkou cenu proběhne 28.ledna 2006 na každoroční
Mezinárodní večeři CaliVita v Praze. Losování druhé a třetí ceny se uskuteční ve vedení firmy CaliVita® International 1.března 2006.
ZenThonic...................str. 3
Ceny:
Zahájení prodeje
v Turecku ....................str. 4
3.cena:
pobytový víkend pro dvě osoby
2.cena:
účast na 5. letním táboře 2006 pro dvě osoby
Zkušenosti manažerů
s výrobky ....................str. 8
Rhodiolin ....................str. 9
Manažerka se Zlatou palmou
Kasia Rybka .............str. 11
Lion Kids D ........str. 12 - 13
Velká cena: týdenní pobyt v Thajsku pro dvě osoby
CaliVita® International vám přeje hodně štěstí a zdraví
John. b. ritch
p¤EDSEDA SPRÁVNÍ RADY
John B. Ritch je generálním ředitelem Světového jaderného sdružení
(WNA), neziskové organizace, která
byla založena v Londýně a zajišťuje
bezpečné a mírové využití nukleární
energie na celém světě. Je rovněž
členem Mezinárodního institutu
strategických studií, výboru pro zahraniční vztahy a Amerického sdružení Rhodes Scholars.
Spojení Johna Ritche s Organizací spojených národů a jeho oddanost pozitivnímu využití jaderných
technologií má kořeny v minulosti. Předtím než začal v roce 2001
pracovat pro WNA, byl sedm let
velvyslancem prezidenta Billa Clin-
tona u OSN ve
Vídni. Byl rovněž americkým
reprezentantem
Mezinárodní agentury
pro atomovou
energii (IAEA)
a
Organizace
pro úplný zákaz
zkoušek jaderných zbraní.
Velvyslanec
Ritch
úzce
spolupracoval s
ředitelem IAEA
Mohamedem Elbaradei, který v roce 2005 získal
Nobelovu cenu za mír. Byl jedním
z těch, kteří pana Elbaradei doprovázeli na slavnostní ceremoniál do Osla. Rovněž spolupracoval
s Elbaradeiovým předchůdcem
Hansem Blixem, který je nyní předsedou Světového jaderného sdružení. Společně založili Světovou
jadernou univerzitu.
V roce 1965 absolvoval John
Ritch Americkou vojenskou aka-demii ve West Pointu. V letech
1968-72 byl kapitánem americké
armády s působností v korejské demilitarizační zóně. Pak navštěvoval
univerzitu v Oxfordu a promoval ve
filozofii, politice a ekonomii. Po vojenské službě se začal angažovat
v politice. V roce 1972 jej oslovil
senátor William Fulbright, zakladatel Fulbrightovy nadace a předseda
zahraničního výboru amerického
Senátu. John Ritch pak pro tento
zahraniční výbor pracoval 22 let
jako poradce senior. Za tu dobu se
tam vystřídalo sedm předsedů, a to
jak demokratů, tak republikánů.
V senátu se John Ritch zabýval
především evropskými záležitostmi
včetně NATO a kontrolou východní
a západní armády. V roce 1989 navrhl zákon na Podporu východoevropské demokracie (SEED), který
se stal východiskem pro americkou
pomoc demokraciím bývalého sovětského bloku.
Velvyslanec Ritch rovněž podniká. Od roku 1974 byl střídavě
prezidentem nebo předsedou Vikonského managementu, realitní
rozvojové kanceláře, která získává,
financuje, opravuje a spravuje bytové domy ve Washingtonu. V roce
1992 se stal velvyslanec Ritch spoluzakladatelem mezinárodní firmy
CV (dříve California Fitness).
Johnovy podnikatelské a politické
instinkty byly zjevné již od dětství.
V roce 1953 získal jako desetiletý
národní uznání a jízdní kolo, proto-
že chodil po domech v sousedství
a sbíral boty pro uprchlíky z korejské války. Fotografie na první straně největších amerických novin jej
ukazuje, jak sedí na vrcholu obrovské pyramidy 1325 párů bot.
Velvyslanec Ritch a jeho rodina
jsou si vědomi důležitosti pravidelného cvičení a správné výživy
a během posledních 15 let užívají
produkty CaliVita. Vztah ke sportu
měl velvyslanec Ritch již v mládí,
ve West Pointu byl vybrán do akademického celoamerického družstva hráčů basketbalu.
Se svou chotí Christinou má dvě
děti, Ninu a Alyssu. Jsou také kmotry dvou dětí Gerryho Hargitaie, Levente Johna a Dia Christiny.
V několika dalších číslech
budeme publikovat seriál
o bioflavonoidech od profesorky
Dr. Valerie Szedlák-Vadócz,
která představí tyto sloučeniny
z různých úhlů pohledu.
Flavonoidy jsou podobně jako
ostatní polyfenoly druhotné produkty metabolismu rostlin. Jejich
základním úkolem je chránit rostlinné buňky před poškozením ultrafialovým zářením, plísněmi, viry,
hmyzem a zhoubnými volnými radikály. Laboratorní a epidemiologické
studie potvrdily širokou škálu jejich
chemických, biologických a biochemických účinků.
Jejich příznivý vliv na zachování
zdraví a prevenci nemocí je neoddiskutovatelný.
Při posuzování vlivu bioflavonoidů
na lidské zdraví je důležitá jejich chemická struktura, biochemický účinek, metabolismus, příjem bioflavonoidů v potravě, jejich role v uchování zdraví a příznivý účinek na různé zdravotní problémy.
V úvodu bychom nejprve chtěli
představit bohatství polyfenolů a
bioflavonoidů v ZenThonicu, posledním výrobku CaliVita. Zmíníme
se jen o několika nejdůležitějších
sloučeninách v ZenThonicu,
vyzdvihneme
jen ty, u nichž byl prokázán příznivý
fyziologický účinek na téměř každou zdravou i nemocnou osobu.
Mangustan, hvězdná složka produktu ZenThonic, obsahuje 17
sloučenin, které jsou podobné xantonu (ten patří mezi polyfenoly). To
je největší a nejširší škála obsahu
xantonu v ovoci, které zná a používá
člověk. Ale to ještě není konec. Další ovoce, jako jsou maliny, borůvky,
brusinky, červené hrozny, třešně či
jablka rovněž velkou měrou přispívají do této nebývalé „zásobárny“
flavonoidů.
Tento úvod představuje produkt
jen zběžně, zaměříme se na příznivý účinek několika flavonoidů,
které se nacházejí v borůvkách a
brusinkách. Byl u nich prokázán
vliv na prevenci šedého zákalu a
šeroslepost stejně jako to, že podporují udržování ostrého zraku. Tyto
flavonoidy příznivě ovlivňují chorobný proces, i když se již rozběhl.
Kromě toho mají výrazné antibakteriální, antivirové, protiplísňové a
protiparazitární vlastnosti. Léčebné
vlastnosti borůvek a brusinek znají
sestry pracující pro charitu a mniši,
kteří léčí v klášterech. S používáním
borůvek a brusinek je spojeno jméno abatyše Hildegardy a její slavný
recept „Klosterfrau”, který se doporučuje při léčbě infekce močových
cest a při poruchách menstruace.
CALINEWS • www.CaliVita.com
Výrazný účinek flavonoidů na zachování zdraví
3
Nové možnosti
v Turecku
Jedním z nejdůležitějších úkolů
v životě naší firmy je její rozvoj.
Naše firma, CaliVita, proniká do
stále více míst a přitom mají naši
členové všude stejné podmínky a
možnosti.
Nyní jsme udělali další krok, a to
směrem k Asii. S radostí sdělujeme
všem našim čtenářům, že jsme 28.
listopadu otevřeli naši novou pobočku v Istanbulu v Turecku.
áš management se v Istanbulu snažil co nejlépe představit firmu CaliVita tak, aby se k této 160 tisícové
skupině připojilo co nejvíce lidí.
Ve dnech 22.-26. listopadu absolvoval ředitel obchodu a rozvoje sítě Zoltán Parókai
bezpočet konzultací a programů, prezentoval firmu, produkty a obchodní možnosti
našim novým a budoucím členům.
První seminář CaliVita v Turecku začal
26.listopadu ve čtyři
odpoledne v kongresovém sálu hotelu
Eresin. Jménem ma-
nagementu CaliVita se jej zúčastnil náš mezinárodní operační manažer Gábor Czakó.
Na semináři bylo přítomno více než 250
lidí. Dobrou zprávou je, že díky výborným
přednáškám se z těchto 250 účastníků
120 okamžitě připojilo ke skupině CaliVita. Během tohoto
semináře představil CV také Zoltán
Parókai. Vysvětlil,
jak se přihlásit,
informoval o možnostech výdělku,
marketingovém
poří práci budovatelů sítě. Další
dobou zprávou je,
že brzy bude otevřena i zásilková
služba.
Slavnostní otevření pobočky CaliVita proběhlo 28. listopadu. Úvodní krátkou řeč pronesl Gábor Czakó, pak pan Cumali Firat přestřihl červenou
stužku, a tím se začaly výrobky CaliVita oficiálně v Turecku prodávat.
CALINEWS • www.CaliVita.com
N
4
plánu a systému odměn. Pozdravil rovněž
management turecké firmy. V Turecku zodpovídá za úkoly managementu pan Cumali
Firat, za prodej a rozvoj pan Ozan Partal.
Produkty, které jsou od nynějška k dispozici i tureckým členům, představí veřejnosti
detailně naši kvalifikovaní lékaři.
Informace Zoltána Parókaie uvítalo obecenstvo s opravdovým překvapením, zejména proto, že v prvních třech měsících bude
možné naše produkty v Turecku nakupovat
za počáteční zvýhodněnou cenu, která pod-
V Turecku budou k dispozici následující
produkty: Nopalin, Noni Liquid, OxyMax,
Pro-State Power, VirAgo, New Life, Cholestone, ParaProtex, Vital A, AB, B,0
Vstupní poplatek je 25 TRL (tureckých lir)
Tiskoviny, které se dostávají automaticky při vstupu, jsou již k dispozici
i v turečtině. Jedná se o katalog výrobků, Kvalitní život, stanovy, ceník,
které jsou ve známých deskách.
Další informace dostanete u svých sponzorů nebo na webových stránkách
www.calivita.com
Přejeme vám úspěšný začátek obchodu v Turecku.
Již od 28. listopadu loňského roku vítá nadšené budovatele sítě také Turecko.
OSLAVUJEME
výročí
Srbsko a Černá Hora
V čele společnosti je od jejího založení
pan Imre Zoltán Parókai, který dosáhl vynikajících výsledků, a to nejenom ve vlastní
zemi, ale i na mezinárodní úrovni. Je rovněž ředitelem mezinárodního oddělení obchodu a rozvoje sítě CV. Zkušenosti, které
získal v oblasti rozvoje sítě, uznávají a jeho
metody využívají ve všech zemích. Není
divu, že se tato oblast rozvíjela a i dnes rozvíjí daleko rychlejším tempem než ostatní.
K dosažení tak významných výsledků je
zapotřebí týmová práce, která je pro práci společnosti charakteristická. Její vedení věnuje velkou pozornost školení svých
členů a lékařů: po celé zemi se pravidelně
konají infovečery a odborná setkání. O tom,
že úroveň akcí neustále roste, svědčí stoupající počet účastníků. Lékařské konzultace, které jsou zdarma, pomáhají členům a
manažerům při jejich práci. Odborné lékařské zázemí zajišťuje Prof. Dr. Valéria Szedlák-Vadócz, DrSc., která se rovněž stará o
profesionální růst lékařů.
Vedení společnosti je právem hrdé na to,
že dva ze sedmi manažerů se Zlatou palmou globální sítě působí na území tohoto
státu. Jedná se o Sándora Matisze a Ildikó
Rákóczi.
Když hovoříme o Srbsku a Černé Hoře,
nemůžeme opomenout válku, která tuto
oblast postihla. Sankce, bombardování ani
vysoká inflace neodradila členy od další
práce: výrobky byly průběžně pro všechny
k dostání. Díky CaliVita® International si
hodně lidí mohlo zachovat zdraví. Mnozí
členové z tohoto státu dosáhli významných
výsledků a spousta z nich strávila podnětné
chvíle na akcích, které firma pořádala, ať
to již byly semináře úspěchů, letní tábory
či jiné akce.
Rumunsko
„Těžko dokážu popsat ten příjemný pocit, který mne naplňuje při příležitosti 10.
výročí zahájení činnosti naší společnosti,“
píše v úvodu svého novoročního pozdravu
Dan Fetescu, rumunský ředitel. Před deseti
lety měli lidé v Rumunsku díky prezidentu společnosti Gerry G. Hargitaiovi poprvé
možnost stát se prostřednictvím naší firmy
úspěšnými. Mnoho lidí v Rumunsku to motivovalo, znamenalo to povzbuzení v těžkých dobách a členy sítě to podnítilo k tomu, aby dosáhli neuvěřitelných výsledků.
Posuďte sami, zda byl vliv Gerry G. Hargitaie úspěšný.
Během uplynulých deseti let si desítky
tisíc lidí osvojily zdravý styl života, což jim
kromě zdraví zajišťuje i odpovídající materiální jistotu. Na počátku cesty, která vede
k úspěchu, mají všichni stejné šance, všem
jsou také dány stejné možnosti. Díky tvrdé
práci dosáhli mnozí z rumunských členů
úspěchů, někdy dokonce vynikajících výsledků.
K těm nejúspěšnějším patří bezesporu
Eva Schlezak, letošní rumunská manažerka
se Zlatou palmou. Všem členům sítě v Rumunsku srdečně blahopřejeme.
A co můžeme očekávat od následujících
10 let? Ještě více možností! Je to pouze několik dní, co byla zahájena činnost
společnosti v další zemi. V Turecku jsme
teprve na počátku cesty, ale životní styl
CV si tam již osvojilo několik set lidí.
Co můžeme přát sami sobě, společnosti CaliVita® International? Ještě hodně
výročí a tisíce šťastných a úspěšných
členů.
CALINEWS • www.CaliVita.com
Naše společnost se od
svého založení v roce
1993 v mnoha zemích
dynamicky rozvíjí a působí na
pevných základech. Pokud si vzpomeneme
na dobu, kdy činnost naší firmy, tehdy ještě
California Fitness, začínala, zdá se nám, jako
by se sítě v těchto státech začaly vytvářet
teprve nedávno. Čas je však neúprosný,
rychle letí, a tak nastal okamžik oslav dalšího
desetiletého výročí. Naše společnost působí
úspěšně již desátým rokem v Srbsku,
Černé Hoře a v Rumunsku. Zavzpomínejte
spolu s námi, jakých těch uplynulých
deset let bylo.
5
IMUNITA
Důležitá je
Náš organismus denně bojuje s množstvím choroboplodných zárodků.
Teoreticky bychom tedy měli přecházet z jedné choroby do druhé.
Proč však tomu tak není? Proč tak obrovské množství patogenních
činitelů nevyvolá pokaždé nemoc? Je to z toho důvodu, že
choroboplodné zárodky, které se v organismu v případě snížení jeho
odolnosti rozmnožují, jsou jen spouštěči choroby.
Podmínkou vzniku nemoci je oslabená imunita.
Imunitní systém tvoří fantastický vnitřní svět, bez kterého bychom
v průběhu několika dní nebyli schopni života. Proto je třeba, abychom
tento životně důležitý systém podporovali a posilovali, zvlášť v období,
kdy nám hrozí zvýšené riziko nákazy.
Široká škála přípravků CaliVita® International nám v každém věku
umožňuje preventivně působit proti nemocem. Tato prevence by se
měla skládat z kombinace: komplex vitaminů a minerálních látek pro
danou věkovou skupinu + přípravek s přiměřeným obsahem vitaminu C
+ specifický doplněk zaměřený na stimulaci imunitního systému.
Pro těhotné a kojící ženy: New Life + C Plus + Bee Power
Pro kojence a batolata do 1 roku života: Infant Formula – mimořádně důležitý je tento přípravek u dětí, které pily velmi krátkou dobu
mateřské mléko.
Starší děti (které už mají zoubky) Lion Kids Multivitamin + Lion Kids
C a od 6. roku života postupně přecházet na Vital podle krevní skupiny
a C Plus. Dětem s oslabenou imunitou můžeme přidat denně 1 kapsli
Bee Power (výjimkou jsou děti s potvrzenou alergií na pyl), resp. 3x1
čajovou lžičku NONI. Výborným doplňkem zvlášť u dětí, které nerady
konzumují ovoce, je ZenThonic – 1 polévková lžíce denně.
Dětem ve školním věku a dospívajícím postupně zvyšujte příjem vitaminu C – vhodné je kombinovat přípravky C Plus a C 500, zvláště u
těch dětí, na něž je kladena vyšší zátěž (např. aktivně sportují), vhodným komplexním doplňkem je Vital, popř. Full Spectrum. Specifický
doplněk na stimulaci imunity je možné vybrat z následujících přípravků: NONI (1 pol. lžíce), Bee Power (3x1), Ocean 21 (1 pol. lžíce),
ZenThonic (1 pol. lžíce.), ImmunAid (1-2 kaps.) – v případě častých
infekcí, VirAgo (1-2 kaps.) – v případě převážně virových nákaz.
CALINEWS • www.CaliVita.com
Každý z uvedených doplňků je svým způsobem specifický, proto je
dobré střídat je. Podle mých zkušeností dávají většinou rodiče přednost
tomu potravinovému doplňku, který užívají i oni sami, takže se stává
“rodinným doplňkem” v prevenci nemocí.
Z hlediska správného fungování imunitní soustavy má jedinečné postavení zinek, který nemůže být nahrazen žádným jiným prvkem. Platí
totiž, že čím je v organismu nižší hladina zinku, tým slabší je imunitní
soustava. Pro uvedenou věkovou kategorii je vhodný přípravek Chelated
Zinc, který bych doporučila přidat ke stravě u mladších dětí 2-3x týdně
(1tabl.), u starších dětí denně 1 tabl., zvlášť během zimního období.
6
Dospělí jedinci a senioři mají možnost vybrat si ze široké škály komplexních doplňků: Vital, Mega Protect 4 Life, Super Mega 50, Senior
Formula. Vitamin C by měli užívat přinejmenším v přípravku C 500,
mnohem lepší je kombinace – obden střídat C 1000 (1-2) a C Plus
(3x2) a k tomu je možné vybrat si z výše uvedených specifických doplňků na stimulaci imunity.
Pokud jste během roku neprováděli účinnou prevenci a začínáte pociťovat příznaky choroby– nesahejte hned po lécích! Nasaďte si zvýšenou dávku vitaminu C, přírodní antibiotikum – Garlic&Parsley a vypoťte
se za pomoci přírodního aspirinu – White Willow! Zvyšte příjem tekutin
a omezte těžko stravitelná jídla. Pomozte svému organismu, aby se
zbavil nevítaných “návštěvníků” kombinací přípravků ParaProteX, AC-Zymes a OxyMax! Dobře větrejte místnosti, ve kterých se zdržujete!
Méně poslouchejte poplašné zprávy, raději se vydejte na zimní procházku!
Hodně zdraví a optimismu vám přeje
MUDr. Melita Hromadová, CSc.
Chřipka
zabiják
Již od roku 1994 nás v tisku a
mediích bombardují články o chřipce zabijáku. Celý svět se za posledních pár let proměnil pod dojmem
této hrozby v nádobu strachu.
Máme se bát? Je to tak zlé?
Podívejme se na začátek. V roce
1994 se v Asii objevuje nový virus,
který se velmi rychle a snadno šíří.
Nejdříve jen u zvířat, v několika dalších dnech se však objevují první
případy i u lidí. Zpočátku je velmi
nepřehledná i forma přenosu a začíná vládnout chaos. Vědecký svět
jej nazval “SARS”. Lidé se brání
jak mohou, v marné snaze ochránit
se skupují roušky. Vlády se snaží
zničit ohniska nákazy a vybíjejí miliony kusů drůbeže (více než 100
milionů). Virus “ustoupil”.
Virologové a další odborníci se
snaží nalézt lék či vakcínu pro případ návratu viru chřipky zabijáka.
Špatné zprávy se objevují hned
v zápětí. Chřipka zabiják opět útočí. Případy úmrtí hlásí Thajsko,
Vietnam, Kambodža, Laos i další země. Proč je tak nebezpečný?
Není to zbytečný povyk nad chřipkou? Není. Jeho nebezpečnost je
skryta v nakažlivosti, je 39tisíckrát
nakažlivější než obyčejná chřipka.
Dr. Robert Webster poukazuje na
děsivou rychlost, s kterou zabíjí .
Po kontaktu s virem kuřata nebo
savci napuchnou, začnou krvácet
a uhynou během jednoho či dvou
dní! Dr. Jeremy Farrar z univerzity
v Oxfordu říká:
“…někdy se některý z virů naučí přeskočit z člověka na člověka…nepochybně se to stane a pak
budeme čelit děsivé pandemii…”
Ostatně v historii se to stalo už několikrát: španělská chřipka 1918
– 100 milionů obětí, asijská 1957
– milion obětí, hongkongská 1968750000 obětí. Přicházejí ovšem
další zprávy. Rok 2005- Dr. Jeffrey
Taubenberger “zrestauroval” virus
španělské chřipky a konstatoval “
…virus, který kosí v současné době
drůbež a lidi v Asii, je totožný s vi-
Marcel Černoch
EM
rem španělské chřipky a domnívám
se, že v Asii již mutuje, aby se mohl
přenést na lidi…” Badatelé z hongkongské univerzity zjistili, že součástí jeho nebezpečnosti je i vyvolání autoimunitní reakce. Malik Piris,
vedoucí projektu, říká: “ je to, jako
by se sjely do plic náklaďáky plné
dynamitu”. V jednom se vědci shodují “pandemii se lidstvo nevyhne,
zbývá jen otázka. Kolik za sebou
nechá obětí?”
Zde by bylo na místě připomenout slova jednoho z největších
mikrobiologů p. Louise Pasteura:
TAJEMSTVÍ JE SKRYTO V ODOLNOSTI ŽIVÝCH TVORŮ. Znamená
to, že při dobrém imunitním systému nemusíme mít z nákazy strach.
Těžko lze říct, že pandemii unikneme – není se kam schovat. Nemusíme však podlehnout.
Existuje mnoho perel, které naše
firma dodává a které nám mohou
být velmi užitečné. Snad nejsilnější
protivirovou zeď můžeme postavit
z následujících preparátů: Vital,
Power Mins, Mega Protect 4Life,
ImmunAid, VirAgo, C 1000- to vše
jako prevence 1x1 denně. V případě pandemie by měly být dávky několikanásobně vyšší.
Nepodceňujte prevenci, na léčbu
již nemusí zbýt čas!!!
Přeji hodně zdraví
Nepříjemné pocity v ústech
MUDr.
Alica Sedláková
Kdo z nás se nesetkal s páchnoucím dechem? Nevábný zápach
z úst, odér neboli foetor ex ore
není nic příjemného a ztrpčuje život. Mezi nejčastější příčiny patří
kouření. Víte, jak chutná polibek
od kuřáka, když sám jste nekuřák?
Zápach často provází zkažené zuby,
příčinou je špatná hygiena, povla-
ky na zubech a zubní kámen se
zbytky potravy. Nevoní ani neošetřované zubní protézy. Málokdo ale
ví, že zápach z úst indikuje nástup
některých onemocnění jako jsou
např. záněty horních cest dýchacích, resp. hnisavé angíny s čepy
na mandlích.
Závažnější jsou pachy pronikající
ze žaludku a střev. Za normálních
podmínek je jícen stažený a brání
šíření pachů. Při nemocech jícnu je
ale cesta otevřená. Po požití některých potravin a nápojů se i zdraví jedinci občas setkávají s problémem
zápachu z úst, případně s častým říháním. Dech diabetika je cítit
po acetonu, nasládlý dech cítíme
při otravě olovem. Chronicky známý zápach po konzumaci česneku,
který trvá dlouhé hodiny, nepochází z úst ani ze žaludku, ale z látek
vstřebaných do krevního oběhu až
ve střevě.
Další různé nepříjemné pocity,
které ztrpčují život, se souhrnně nazývají glosodynie, resp. stomatodynie. Pacienti si stěžují na pálení jazyka, patra, brnění či svědění v dutině ústní. Nepříjemně obtěžuje zvýšená či snížená produkce slin. Na
prvním místě je jako příčina opět
nedostatečná hygiena ústní dutiny,
zánětlivé procesy, pokažený chrup,
vadné stomatologické výrobky, nevhodné či příliš časté používaní
ústních vod a sprejů, kouření, alkohol. Často stomatodynte provází
nemoci, jako je cukrovka, choroby
krve, dnu, hormonální poruchy, ale
také duševní nemoci, silné deprese, těžké migrény, používání psychofarmak.
Obranou proti těmto neduhům je
správná léčba vedoucí k odstranění
pravé příčiny nemoci a používaní
potravinových doplňků. Aktivním i
pasivním kuřákům doporučuji užívání preparátu Smokerade. Zlepšuje stav dýchacích cest, plic i úst,
zmírňuje účinky nikotinu tím, že
má detoxikační, čistící a ochranný
efekt přímo uvnitř buněk.
Dalším preparátem, který mírní
zápach z úst, je AC-Zymes. Tím, že
doplňuje užitečné střevní bakterie,
uplatňuje se hlavně při rozkladných
procesech ve střevech a boji proti
plísním i nadýmání. Acidophilus
with Psyllium je dalším výborným
pomocníkem při zmírnění zápachu,
jehož příčina je ve střevech. Kapsle
obsahují bakterie, které pozitivně
ovlivňují střevní mikroflóru, a rozdrcená semínka jitrocele, která mechanicky čistí střeva.
PARADENTÓZA
Na to, že se něco děje, upozorní pacienta přítomnost zubního kamene, krvácení z dásní, bolestivost při čištění, dásňové choboty, zápach z úst,
nepříjemné pocity v dutině ústní a v neposlední
řadě přítomnost zubního plaku, který je ideální pro
množení bakterií a plísní. Tvorbě zánětu lze zabránit důkladnou péčí o chrup a to nejen pravidelným
čištěním zubů po jídle, používáním správných zubních kartáčků a pomůcek na čištění zubů a pravidelnými návštěvami u svého stomatologa, ale také
kvalitní životosprávou a v neposlední řadě užíváním
preparátů, které pomáhají udržet poměry v dutině
ústní na správné úrovni.
Pomocníkem zdravého paradontu je koenzym
Q10, nazývaný také vitamin Q. Ten si tělo vytváří
z přijímané potravy a každá buňka v těle ho používá
pro svoji práci. Buňka bez koenzymu Q10 je jako
motor bez paliva. Při nedostatku této látky klesá
správná funkce všech buněk v celém těle, nastává
únava a klesá výkonnost. Po čtyřicátém roku života
– postrach úsměvu
vytváří tělo tento vitamin v menším množství.
Je proto vhodné dodat koenzym Q10 ve formě
kapslí. Přípravek Coenzyme Q10 firmy CaliVita
obsahuje dále vitamin E, selen a betakaroten, látky, které pomáhají lépe vstřebat a využít koenzym
Q10. Tato kombinace posílí imunitní systém, dodá
energii a zpomalí proces předčasného stárnutí. Je
to zpětný krok do našeho mládí. V ústní dutině
chrání přípravek buňky dásní a závěsného aparátu
zubu před škodlivými volnými radikály a bakteriemi. Pomáhá zastavovat záněty, otoky i krvácivost
v ústech, a udržuje tak zuby i dásně zdravé, pevné
a bez bolesti. A to za to určitě stojí!
O užívání je možné se poradit s odborníkem,
nicméně všeobecně platí, že kapsle používáme
pro nastartování všech buněk v těle nejlépe ráno
před jídlem. Je to budíček do nového dne, na který
je dobré si zvyknout. Koenzym Q10 je mimořádně vhodný pro sportovce, těžce pracující, řidiče
či podnikatele. Nezbytný je pro těžce nemocné,
rekonvalescenty a pro lidi žijící v závadném prostředí. Aby se jeho účinky jasně projevily, je nutné
dlouhodobé používání. Tato péče se nám jistě vrátí
ve formě zdraví a pohody, kdy budeme mít ve všech
životních situacích úsměv na rtech.
CALINEWS • www.CaliVita.com
Zub je ukotven pomocí vazů v zubním lůžku v dásni a tvoří se svým paradontem funkční jednotku. Paradentóza začíná většinou
zánětem dásní, který se neléčený šíří až dolů
do úzkých dásňových chobotů mezi dásněmi
a krčky zubů. Postupně rozvolní vazy, naruší
kostní lůžko, a dochází k uvolňování zubu,
který se začne viklat.
7
Ze zkušeností našich členů
Ob
ráz
ky
z
mikroskopu
Rychlá rekonvalescence
Chylomikrony
Jsou to malé kulaté částečky tuku viditelné v mikroskopu často v hojném
počtu jako pohybující se objekty (někdy dokonce mraky částeček) v temném poli. Vysoký počet značí genetický
sklon k hyperlipidémii, nedostatek enzymu lipázy, špatné trávení tuků nebo
nevhodnou stravu s přemírou tuků.
Moje dlouholetá známá ze Žďáru nad Sázavou
měla shodou nešťastných náhod velkou smůlu
a stal se jí úraz na kole. Diagnóza zněla: zlomeHana Kaplanová
ná levá ruka a zlomenina krčku na pravé noze.
TPM
Takže dvě operace, dvě sádry, dlouhá rekonvalescence a následná rehabilitace.
Protože je dlouholetou členkou CV, sama zvolila
tu nejoptimálnější kombinaci produktů CaliVita. Hned po operaci začala brát Noni
v dávkách 3 polévkové lžíce denně, k tomu Digest Ease 3x1 denně a Vital dle KS
1 tabletu denně. Její zdravotní stav se velmi rychle zlepšoval, neměla pooperační
problémy a po rehabilitaci se mi pochlubila, že měla ze všech osob, které se s ní
rehabitovaly, nejlepší kondici.
Jak na alergii
Asi před měsícem jsem se po třech letech setkala se svou bývalou kolegyní, která
měla celá léta v období květu černého bezu alergickou rýmu. Kdo zná tyto alergické reakce, ví, jak to probíhá.
Setkání s ní mi udělalo velkou radost. Před těmi třemi lety jsem jí doporučila Noni
a C Plus. Od té doby neměla v období květu černého bezu žádné problémy a s účinky Noni je celkově velmi spokojená.
Na komplikace po chřipce
Doporučení: Cholestone, Nopalin, Green
Health, Super Soya Lecithin, Fat Absorber, Fat Burners, Mega Protect 4Life,
Digest Ease, Digestive Enzymes.
Shluky trombocytů
CALINEWS • www.CaliVita.com
Příčinou je vysoké množství triglyceridů, nadmíra červeného masa, kávy,
sody, čokolády a stresu. Indikují kardiovaskulární choroby. Na co se soustředit:
krevní oběh, srdce, „ředění” krve.
8
Doporučení: OxyMax, Co Q10, Nopalin,
White Willow, Omega 3, Evening Primrose Oil, vit. A, C, E, ZenThonic, Mega
Protect 4Life, Cholestone.
MUDr. Jana Jelínková, TPM
Na jaře jsem dostala chřipku, se kterou jsem se ocitla v nemocnici. Nezůstalo
to jen u chřipky, nechtělo mě poslouchat celé tělo, necítila jsem ruce ani nohy a
psychicky jsem byla na dně. Lékaři si se mnou nevěděli rady. Pak mě kamarádka
seznámila s panem Černochem, který mi doporučil produkty Calivita: Noni, Ocean
21, Rhodiolin, Strong Bones, Stress Management B – Complex. K tomu jsem ještě
absolvovala lymfatické masáže, které prováděla Mgr. Miluška Koňaříková. Dnes už
chodím do práce, cítím se skvěle a nemusím ležet na psychiatrii. Moc děkuji.
Ludmila Zavičáková, Halenkov
Odložila jsem francouzské hole
Ráda bych se s vámi podělila o radost a štěstí, které mě potkalo. Konečně opravdu
žiji plný život.
Před 19 lety mi byla odebrána pravá ledvina, pak se přidaly potíže s klouby. Došlo
to tak daleko, že jsem byla nucena pohybovat se jen pomocí francouzských holí.
Ztratila jsem chuť do života, musela jsem se vzdát radosti z projížďky na kole,
procházek do lesa apod. Byla jsem stále unavená, sužovaly mě migrény, vysoký
krevní tlak...
Před rokem a půl se na mě usmálo štěstí. Setkala jsem se s panem Marcelem
Černochem, který mi doporučil lymfatické masáže u paní Mgr. Milušky Koňaříkové a přírodní produkty CaliVita - Mega Protect 4Life, Super Soya Lecithin, Pure
Yucca a Noni. Všechno chtělo svůj čas. Naučila jsem se trpělivosti a kázni a dnes
se cítím skvěle. Pomalu se zařazuji do normálního života, jezdím na kole, chodím
do lesa.
Přátelé, odložila jsem, a věřím, že navždy, francouzské hole!
Tímto srdečně děkuji všem těmto skvělým lidem a přeji i vám, abyste je ve správnou chvíli potkali také.
Ludmila Duníková, Velké Karlovice
?
Deprese
či sklíčenost
Jsme rozdílní a máme různé zkušenosti. Své
úspěchy, pády a změny posuzuje každý z nás jinak a také se s nimi jinak vyrovnává. Jedno je
ale jisté, všichni z nás mají zkušenosti se smutkem, sklíčeností a zoufalstvím. Z mezinárodních
a národních statistik vyplývá, že přibližně 20%
dospělé populace prošlo nejméně jedním obdobím deprese. Bohužel se ale deprese stává běžnou i mezi dětmi a dospívajícími. Někdy jako o
depresi hovoříme o smutku, špatné náladě, zoufalství, rozčarování, pocitu ztráty. Díky tomuto
zjednodušení můžeme vidět, že určitá nálada se
může projevovat jako symptomy choroby.
Deprese?
Rozdíl mezi špatnými dny a depresí spočívá
v intenzitě a délce období, kdy máme špatnou
náladu. V depresi se poruchy nálady projevují
několika způsoby a v epizodách různé délky.
Intenzivní smutek a pocity viny mohou být doprovázeny pocity marnosti a zoufalství. Postižení lidé jsou znatelně pesimističtí, nemají žádné
sebevědomí, mají nižší schopnost koncentrace,
někdy nejsou schopni udělat žádné rozhodnu-
Kontrolní test
tí. Necítí nadšení, ztrácejí o všechno zájem,
neustále jsou unaveni. Jejich stravovací zvyky
jsou extrémní, buď jedí příliš nebo naopak příliš málo. Mohou se u nich objevovat poruchy
spánku. Rovněž mohou klesat jejich sexuální
schopnosti a touha. Jejich nálada se v průběhu
dne mění, obvykle je horší ráno a v zimě, kdy je
méně slunečního svitu.
V zimě následuje jeden deštivý den za druhým. Je jen málo hodin, kdy svítí slunce, oproti
létu je to jen zlomek. Vzhledem k ošklivému počasí, se dostaneme ven jen občas. Je to období,
kdy máme sklony ke sklíčenosti, pesimismu a
špatné náladě. V tomto období je velmi důležité žít vyrovnaně, k tomu je nezbytná vyvážená
dieta a pravidelné cvičení. Ovšem někdy ani to
vše nepostačuje, protože stresující ošklivé dny
následují jeden za druhým. Přesto, že jsme si
promyšleně sestavili jídelníček a pravidelně cvičíme, býváme sklíčení a náladoví. Ale to ještě
nemusí být deprese, přestože nás změny nálady
postihují dlouhodobě, někdy dokonce po celé
týdny a odrážejí se na naší práci a vztazích v rodině. V tomto případě bychom měli požádat o
odbornou pomoc.
V případě lehké deprese a sklíčenosti s nimi
musíme začít ihned bojovat pomocí přírodních
metod. Za tímto účelem můžeme nabídnout
velmi účinnou zbraň z arzenálu CaliVita: Rhodiolin, který obsahuje rozchodnici růžovou (Rhodiola rosea).
Rozchodnice růžová roste až do nadmořských
4. Jsem příliš unaven/a, a proto
nejsem schopen/na nic udělat.
❒
❒
❒
❒
na zjištění stupně deprese*
1. Přestal/a jsem se zajímat o jiné lidi.
❒
❒
❒
❒
Vůbec ne
Občas
Často
Stále
5. Zabývám se natolik svými fyz. problémy, že
nejsem schopen/na myslit na nic jiného.
❒
❒
❒
❒
2. Už se vůbec nedokáži rozhodnout.
❒
❒
❒
❒
Vůbec ne
Občas
Často
Stále
3. Probouzím se mnohem dříve než obvykle
a nedaří se mi opět usnout.
❒
❒
❒
❒
Vůbec ne
Občas
Často
Stále
Vůbec ne
Občas
Často
Stále
6. Nedokážu pracovat.
❒
❒
❒
❒
Vůbec ne
Občas
Často
Stále
7. Mám pocit, že budoucnost je beznadějná.
Vůbec ne
Občas
Často
Stále
*(Stupeň deprese je pouze informační, neodpovídá diagnóze deprese.)
❒
❒
❒
❒
Vůbec ne
Občas
Často
Stále
výšek 3000 metrů. Užívali ji lidé na Dálném
východě a ve střední Asii, její vlastnosti chránící zdraví byly popsány Tibeťany před 1200 lety.
Rozchodnice růžová je známá
díky následujícím účinkům, které
byly vědecky ověřeny.
• Adaptogen (zvyšuje schopnost adaptace);
posiluje imunitu.
• Chrání srdce, působí proti kardiovaskulárním problémům..
• Uvolňuje stres.
• Zlepšuje mentální a poznávací funkce.
• Zlepšuje zásobování mozku a svalů krví.
• Zlepšuje pocit pohody, mentální pozornost a
aktivitu.
• Podporuje sexuální funkce.
• Zvyšuje vylučování inzulinu.
• Chrání proti poruchám a
chorobám, které jsou spojené
se starším věkem.
Rhodiolin
Obsahuje:
Rhodiola rosea .....100 mg
Zinek ......................5 mg
Dávkování:
2x1 kapsle denně
8. Se vším jsem nespokojen/a, vše mě nudí.
❒
❒
❒
❒
Vůbec ne
Občas
Často
Stále
9. Pořád se obviňuji za své chyby.
❒
❒
❒
❒
Vůbec ne
Občas
Často
Stále
Hodnocení:
Odpověď vůbec ne má hodnotu 1 bod, odpověď
občas má hodnotu 2 body, odpověď často má
hodnotu 3 body a odpověď stále má hodnotu 4
body.
Pokud jste dosáhli 19 a více bodů, můžete trpět
vážnou depresí a měli byste začít užívat náš
produkt Rhodiolin.
Pokud máte více než 26 bodů, měli byste svůj
problém konzultovat s odborníkem – obraťte se
na odborníky, kteří spolupracují s naší firmou
CaliVita.
CALINEWS • www.CaliVita.com
O tom, že každý by chtěl být šťastný,
se zpívá v mnoha písních. Bohužel
podle statistiky se za šťastné považuje
velmi málo lidí.
9
Seminář
v Hrádku u Ústí nad Orlicí
spoň něco málo víte, neboť o něm
byla zmínka i v našem časopise.
Nebyl to můj první seminář, který
jsem absolvovala s firmou CaliVita®
International, ale musím přiznat, že
patřil mezi nejlepší.
Pro mě osobně měl význam především z pohledu účasti mých nejaktivnějších členů a určitě nebudu
skromná, když na základě reakcí
všech zúčastněných ze své sítě
napíšu, že to byl nejdynamičtější
seminář ze všech do té doby pořádaných. Jsem velmi potěšena, že
jsme se ho mohli účastnit a že jeho
pozitivní vliv je už nyní dost výrazně
patrný i na bodové bilanci jak mnou
sponzorovaných účastníků, tak samozřejmě i na mojí vlastní.
Pokud chcete zažít skvělou atmosféru na vlastní kůži, získat ne-
Chtěla bych se s vámi podělit o
své zážitky ze semináře, který se
uskutečnil v listopadu v krásném
prostředí penzionu v Hrádku u Ústí
nad Orlicí. Všichni o něm určitě ale-
spočet potřebných a inspirujících
znalostí nejen o obchodu s CV, ale
i důležitých informací týkajících
se zdraví a zdravého životního stylu, není nic jednoduššího než se
podobného semináře zúčastnit.
Změňte nejen svůj životní postoj,
ale rovněž postoj blízkých i vzdálených lidí. A o to nám všem jde.
Život si přece musíme prožít a užít.
Závěrem mi dovolte poděkovat
Srdečně vás zveme
na startovací seminář, který se uskuteční 11. února v Olomouci.
C
a
l
i
V
i
t
a
®
firmě CaliVita® International a manažerům, kteří tento seminář připravili, za jeho uspořádání a věřím,
že i další plánované semináře v příštím roce budou minimálně stejně
úspěšné, přínosné a zajímavé.
Zdravím vás všechny a do
nového roku přeji hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.
Ilona Tylšarová
Bližší informace získáte
od svých sponzorů nebo
na telefonním čísle
244 401 827 - 8
I n t e r n a t i o n a l
Ve svùtle
refLektorÒ
Miroslav Navrátil
Hradec Králové 9 (Soňa Navrátilová).
AEON
Kujavy (Marcel Černoch).
MVDr. Ivana Štěrbová, Choceň 1 (Miroslav Navrátil),
Marie Lichtenbergová, Nasavrky (Ing. Antonín Zámyslický).
CALINEWS • www.CaliVita.com
Jana Smrčková, Lubná u Poličky (MVDr. Ivana Štěrbová),
Marie Benediktová, Prostějov 1 (Ilona Tylšarová).
10
Anna Tobková, Litomyšl (Jana Smrčková),
Eva Sandtnerová, Karlovy Vary 1 (Ing. Jarmila Zajíčková),
Ing. Ilona Veselá, Dobříš 1 (Zdenka Jenková),
Ing. Jarmila Zajíčková, Dalovice (Monika Ettlerová),
Jaroslav Hykel, Štramberk (Jarmila Jahnová),
Lenka Tomíčková, Vrchlabí 4 (Miroslav Němec),
Mgr. Romana Pávková, Brno 21 (Petra Engelhardtová),
Vlasta Svobodová, Prostějov 4 (Dagmar Frömelová).
Touto cestou vyjadřujeme uznání za práci všem členům sítě, kteří získali
poprvé svou dosavadní nejvyšší úroveň. Uveřejňujeme bydliště a v závorce
jméno přímého sponzora. Postupujícím členům srdečně blahopřejeme!
Zlatá rybka
Manažerka se Zlatou palmou
Kasia Rybka
Již při prvním setkání s výrobky CaliVita
jsem vycítila sílu, kterou v sobě skrývají.
Pochopila jsem jimi nabízené možnosti:
kolika různými způsoby dokáží pomoci lidem dosáhnout zdravější a lepší život.
Výrobky mne natolik okouzlily, že jsem
sama začala zjišťovat podmínky spolupráce a opět jsem byla příjemně překvapená.
Poprvé v životě jsem se setkala se společností, která podporuje svobodný osobní růst, uplatňování osobních schopností
jednotlivců a dokonce umožňuje i to, abychom realizovali vlastní sny: jak malé, tak
i ty velké.
Jediné rozhodnutí, členská karta…
Učinila jsem rychlé a překvapující rozhodnutí: chci to dělat. Je to místo jako
stvořené pro mě.
Když si vzpomenu, jak jsem začínala u
společnosti CaliVita, pokaždé se na mé
tváří objeví úsměv. O MLM jsem neměla
ani ponětí. Měla jsem strach z neúspěchu, měla jsem obavy z vystupování, měla
jsem obrovskou trému. Měla jsem však i
jiný problém: v Polsku pracovali v tomto
systému samí starší a vážení lidé. V tom
čase jsem byla mezi nimi sama v mladém
věku!
Vlastní cestu jsem budovala krok za krokem, přičemž jsem naslouchala své intuici, neustále jsem se zlepšovala a pořád
jsem měla na paměti dobrou radu, kterou
jsem dostala od svého dobrého známého:
“Nepodlehni tlaku svého okolí. Překážky
jsou od toho, abychom je překonávali. Pozorně sleduj, jak to dělají ostatní.”
P
okud by mi někdo řekl
před osmi lety, že za ně kolik měsíců bude mou životní ná plní síťový marketing, pak bych se
mu nevěřícně vysmála. Právě jsem
dokončila vysokou školu a měla jsem
vynikající zaměstnání, které mi dá valo pocit úspěchu a nabízelo spoustu
možností. A přesto…
zprávy předávají: “Můžeš získat vynikající výrobky, které
pozitivně ovlivní tvůj život,
ale jenom pokud chceš. Možnosti prožít lepší život a uskutečnit své sny máš ve vlastních rukou, je však zapotřebí
je uchopit.” A je to pravda…
Spolupráce s CV je plná radostí a bohatá na pocity.
Jenom si představte ten
dobrý pocit, když vám někdo zavolá s tím,
že vámi doporučený výrobek pomohl. Jenom si představte, že na stránkách CaliNews se dočtete o tom, že členové vaší
skupiny dosáhli vyšší úrovně. Jenom si
představte, že některý z vašich obchodních partnerů napsal následující řádky:
“CaliVita změnila můj život. Díky CaliVita mohou moje děti studovat na renomovaných univerzitách. Nyní si již mohu dovolit
uskutečnit své sny a podívat se do světa.
Můj život je již jako pohádka.”
Je to neuvěřitelně krásný a dojímavý pocit. Prožijte ho i vy!
CaliVita nabízí četné možnosti, ale
všechno, čeho jsem dosáhla, je výsledkem
práce mnoha báječných lidí, kteří pracují
v mé skupině. Mezi nimi je jedenadvacet
brilantních manažerů. Děkuji vám všem,
že jsem zde, že jste byli ochotni mne poslechnout a podělit se se mnou o vášeň,
kterou cítím vůči CaliVita. Děkuji vám za
to z celého srdce.
Ráda bych poděkovala i svým rodičům
za to, jaká jsem.
Přeji vám všem, aby se i vaše sny staly
skutečností!
Kasia Rybka
P.S.: Protože mé příjmení polsky znamená “ryba”, u CaliVita mne nazývají Zlatou
rybkou. Je to milé. Prozradím vám tajemství. Pohádková zlatá rybka vám splní pouze tři přání, zatím co s CaliVita se mohou
uskutečnit všechny vaše sny.
Vyberte si.
CALINEWS • www.CaliVita.com
Poslechla jsem tuto radu, která mi
pomohla přežít. Časem jsem zjistila, že je to báječný pocit podělit se
s ostatními o dobrou zprávu. U nás
v CaliVita totiž platí pravidlo, že se
11
RNDr.
Petr Fořt, CSc.,
CALINEWS • www.CaliVita.com
expert ve výživě, konzultant
12
Také jsou vaše děti zase nemocné? Také se jejich tak zvané “banální” zdravotní problémy rády vracejí,
a to ještě ke všemu v ten nejnevhodnější okamžik, například na Vánoce
nebo před odjezdem na dovolenou?
Možná s nimi máte trápení i při jídle, protože jednou nechtějí jíst nic,
jindy by do sebe nasoukaly, na co
přijdou. Bohužel v době, kdy není
připraveno žádné vhodné jídlo. A
tak musíte narychlo namazat chléb
s máslem a džemem, nebo dokonce se “salámkem”? Také by vaše
děti nejraději jedly jen hranolky,
pop-corn, čipsy, zmrzlinu, sladké
pečivo a pro změnu sladké pečivo,
zmrzlinu, čipsy a – limonády? Vadí
vám neetické reklamy na sladkosti
v televizi, protože děti inzerované
produkty kategoricky vymáhají? A
co takhle “happy meal” u McDonald? Ještě štěstí, že je nakonec
z toho jídla zajímá jen ta hračka.
Asi pět minut.
Co říkáte na opakované podávání antibiotik? Nebo vaše péče jde
tak daleko, že uvažujete o očkování
proti chřipce? Mimochodem, bojíte
se ptačí chřipky? Myslím, že obojí není nutné, nebo přinejmenším
– nebylo by kdyby...
Možná jste si dostatečně neuvědomili, že ony “banální dětské
nemoci” jsou v podstatě správným
mechanismem, díky němuž se
dětský organismus vlastně připravuje na zvládnutí vážnějších útoků
bakteriálních či dokonce virových
onemocnění? Je to takové základní
školení imunity. Jakmile do toho
zasáhnete antibiotiky, je po školení
– a po imunitě. A to na hodně dlouhou dobu – možná téměř navždy.
Co tedy udělat pro to, aby děti
byly alespoň v přijatelné míře zdravé tak, aby nebylo nutné jim dávat
antibiotika? Je možné nějakým
způsobem docílit teoretické jistoty,
že po stránce výživy mají skutečně
všechno to, co potřebují k tomu,
aby mohly být zdravé?
Předpokládám, že jste se už setkali s kategorickým přístupem většiny lékařů – to dítě musí dostat antibiotika (ačkoliv má jasnou virózu),
protože “co kdyby”? A také, aniž by
se provedl test citlivosti na antibiotika a případně výtěry, a to dokonce
Lion Kids +D
i u jeho rodičů? Takže se nezřídka
stane, že se musí podat druhá antibiotika. Možná i další?
Také jste už slyšeli, že dítě nemusí dostávat žádné vitaminy, pokud to
zrovna není dítě makrobiotiků nebo
veganů, pokud není vážně nemocné
a pokud je jeho strava “pestrá”?
Jistěže se s tím vším setkáváte.
Přestože se možná najdou děti, které podle vyjádření jejich rodičů “nikdy nebyly vážněji nemocné” (možná to jsou šťastní lidé, možná že je
to imunitou a problémy se objeví
v dospělosti), ještě to neznamená,
že ty ostatní necháme “růst jako kůl
v plotě”. Pochopitelně děti mohou,
a také bývají, častěji nemocné než
dospělí. Je to tím, že jsou v kolektivu, kde v danou chvíli je vždy
některý spolužák nemocný nebo je
bacilonosičem. Samozřejmě je to
také způsobeno tím, že čím menší
dítě, tím nevyzrálejší imunita.
Doporučuji vám vzít rozum a
nervy do hrsti a nepanikařit při
sebemenší rýmě nebo kašli. Je nevhodné “chodit s dělem na vrabce”
a okamžitě vyžadovat předepsání
antibiotik či dokonce kortikoidů a
v každém případě při sebeméně zvýšené teplotě okamžitě podávat léky
na snížení teploty. Proč ne, vždyť
to dokonce doporučují i v televizi.
Není to správné, protože zásada je,
že pomocí léků nesmíte likvidovat
základní obranný mechanismus
– zvýšenou teplotu (horečku)!
Vraťme se k problému stravování. Doufám, že si nemyslíte, že vaše
děti se stravují skutečně “pestře a
racionálně”, tedy tak, aby jim podávané potraviny poskytly všechny potřebné mikroživiny (vitaminy, stopové prvky, enzymy, vlákninu a všechny možné a důležité ochranné látky,
přítomné především v potravinách
rostlinného původu) v dostatečném
sortimentu a především v potřebném množství? Pokud by tomu tak
bylo, pak by přece nemohly být stále
nemocné! Chci vám vysvětlit, že ani
při vaší nejlepší vůli (když odhlédnu
od nevhodného školního stravování
a nedostatečné kvality běžných potravin) nedokážete v současných
podmínkách všechny důležité látky
zajistit. Předpokládám, že těm, kdo
jsou v kontaktu s CaliVita Bohemia,
to vysvětlovat nemusím. Ne všichni
členové si však přečtou všechno, co
firma vydává, ne všichni si nechají
poradit distributorem či konzultujícím lékařem. Stále ještě je příliš
mnoho těch, kteří podléhají vyjádřením odborné lékařské veřejnosti o
zbytečnosti použití doplňků stravy.
Těm jsou určeny moje články.
V době, kdy vyjde tento článek,
by již měla být k dispozici moje
publikace věnovaná potravním doplňkům (nakladatelství Ikar-Euromedia Praha, tuším se bude jmenovat Malá encyklopedie potravních
doplňků). Máte šanci se dovědět
mnohé….dokonce se seznámíte i
s argumenty, které jasně ukazují, že
doplňky stravy jsou nezbytné. A pro
ty, kdo si neumí udělat představu
o výživě v celém rozsahu, dopisuji
rukopis obsáhlé publikace, kterou
vydá nakladatelství Grada Praha a
která vyjde na jaře 2006.
Tím, že jsem se zmínil o svých
publikacích, si nechci dělat reklamu. Chci vám poskytnout možnost
podrobného studia. Chci také naznačit, že právě ti, kdo přemýšlejí o
zdraví svém i svých dětí a současně
se dostanou do kontaktu s firmou,
jakou je CaliVita Bohemia, mají
mnohem větší šanci být zdraví než
ti, kteří naprosto chaoticky “konzumují reklamu” a pod jejím vlivem
si občas v lékárně koupí nějaký
ten multivitamin či cokoliv jiného.
I když teď by asi všichni nejraději
koupili vakcínu proti ptačí chřipce.
Mimochodem, také je vám jasné, že
je to uměle vyvolaná hysterie?
Dobře, už jste se rozhodli, že pro
zdraví svých dětí opravdu něco uděláte. To “něco” by měly být v prvé
řadě komplexní doplňky. Je to tak
správně, protože děti hrozně nerady polykají nějaké “pilulky” - mají
k nim odpor, protože většinou mají
zkušenosti s nepříjemnou chutí i
vedlejšími projevy léků. Ne nadarmo se pro ně vyrábějí například
sirupy, např. proti kašli. Občas se
najde i nějaký ten multivitamin
ve formě sirupu. Nicméně sirupy
jsou problém, protože některé vitaminy skupiny B nelibě páchnou a
chuť také nic moc. Většina rodičů
je ráda, když do dítěte dostane jakýkoliv “prášek”, a to ještě jen za
cenu nátlaku. Přesto existuje řešení! Spočívá v tabletování, jehož
speciální technologie umožňuje
takový doplněk cucat jako bonbon.
A bonbony? Jéje, jak je děti mají
rády, že? Ano, je to na ně finta. Ale
oprávněná.
Existuje celá řada “multivitaminů v cucavé nebo žvýkací formě”.
My však budeme věnovat pozornost
produktu, který nyní nabízí CaliVita
Bohemia. Ekonomické a distribuční
výhody pomineme, zaměříme se výhradně na analýzu obsahu. Myslím,
že kvalitu výrobce produktu není
třeba podtrhovat. V USA většinou
vyrobí produkt, který má velmi dobrou kvalitu. To za prvé. Za druhé
odborníci, kteří formulovali recepturu, asi hodně umějí. A přitom
musí respektovat zákony. Takže je
to jistota, pochopitelně umocněná
schválením produktu českým ministerstvem zdravotnictví.
Lion Kids D je z mého pohledu
velmi dobrý také proto, že neobsahuje cukry. Přitom v produktu obsažená “umělá” sladidla jsou schválena pro použití u dětí – a kdyby jen
to – jsou akceptovatelná i z mého
velmi přísného pohledu. Xylitol a
manitol jsou naprosto O.K. Žádný
aspartam, acelsulfam, sacharin či
snad dokonce cyklamát. Produkt
pro děti prostě sladký být musí a to
tím spíš, je-li určen k cucání nebo
rozkousání. Když už jsem “narazil”
na to cucání a kousání….tento způsob konzumace doplňků je v mnoha
případech velmi výhodný! Sliznicí
ústní dutiny se totiž “leccos” vstřebá daleko lépe než ze žaludku. Například vitamin B12 zcela určitě.
Jak a proč “multivitamin”?
Už jsem naznačil, že produkt,
který obsahuje co nejvíce důležitých mikroživin, je výhodný, a to
tím spíše u dětí. Kromě toho máte
jistotu, že dítě tak dostane široké
spektrum, mnohdy dokonce téměř
všechny důležité látky. V případě
Lion Kids D jsou to nejenom vitaminy, ale také řada dalších mikroživin a ochranných látek, byť převažují minerální látky. Ale tak je to
správné.
Nejprve si povšimněme vitaminů. Na etiketě můžete číst, že ten
či onen vitamin poskytuje v případě, že je použit v denní doporučené
dávce, tolik a tolik procent denní
doporučené dávky. Aby bylo jasno
– doporučené dávky, protože jsou
určeny legislativně, jsou nekriticky
nízké, a ve svém důsledku jen málo
účinné. Nicméně, pro základní prevenci postačí. A kromě toho díky
tomu nehrozí riziko předávkování,
a to ani v případě, že by dítě v domnění, že jsou to “jen bonbónky”,
snědlo místo jedné tabletky deset.
Další výhodou relativně malých
dávek obsažených látek je možnost
manipulace s množstvím podávaných tablet (dávkováním) – jednak
s ohledem na věk a váhu dítěte,
jednak s respektováním aktuálního
stavu výživy či dokonce nemoci.
Podle mého názoru by na etiketě
mohlo být podrobněji rozepsáno,
v jakých situacích použít kolik tabletek. Není tomu tak, proto to
udělám sám:
1. Děti do 6ti let: Jsou-li “zdravé”,
postačí jim preventivní dávka 1
tablety. Jsou-li “nakřapané”, nebojte se jim dát po dobu 1 týdne
až 3 tablety denně.
Pokud si někdo zakoupí nový produkt CaliVita Lion
Kids D, dostane jako dárek tužku. Během prvních dvou
měsíců dostane každý, kdo si nové produkty zakoupí,
150% bonusových a obchodních bodů.
Zpět k obsahu vitaminů v popisovaném produktu – hodně se mi líbí,
že je dostatek kyseliny pantothenové, protože to je tak zvaný “klíčový
vitamin”, podporující například růst
tkání (například slizničního epitelu) včetně vlasů. Stejně tak mám
radost z vitaminu E. Toho je totiž
v běžné stravě příliš často dokonce
“nula procent” denní doporučené
dávky. Velmi se mi zamlouvá kyselina listová, jeden z mimořádně potřebných vitaminů, který má například pozitivní vliv na vývoj mozku,
podporuje krvetvorbu a dokonce má
i protinádorový efekt. A nejenom to.
Také jásám nad vitaminem B12 stejně jako nad vitaminem D. Obou je
nedostatek, oba mají naprosto zásadní význam. Přitom právě ony dva
někdy nebývají v multivitaminech
jiných výrobců obsaženy.
Lion Kids D obsahuje nejenom
vitaminy, ale také řadu minerálních
látek, což mne těší dvojnásob. Nejde o vápník, fosfor, hořčík a draslík
(jako o tak zvané makroprvky), jejichž obsah je záměrně symbolický,
protože slouží spíše jen k vyvážení
obsahu ostatních, ale o takzvané
mikroprvky, kterými jsou železo,
zinek, mangan, měď, jód, selen
a chrom. Snad s výjimkou železa
všechny ostatní v běžné stravě téměř nenajdete – a právě to je vysvětlení mnoha zdravotních problémů dětí i dospělých.
Jen v rychlosti: mangan – vývoj
kostí a pohlavní soustavy, měď – krvetvorba, selen – protinádorový a
ochrana srdce a antioxidační efekt,
jód – pro štítnou žlázu a pro vývoj
mozku, chrom – pro dokonalou přeměnu hojně konzumovaných cukrů
a pro přeměnu tuků.
Ano, musím říci, že mám radost,
že takový produkt je dětem k dispozici. Měl by být na prvním místě
v seznamu doplňků, které prostě
musíte používat. Přesněji – vaše
děti. Vyplatí se to jak jim, tak i vám,
protože lze očekávat, že nebudou
tak často nemocné a kromě toho
budou mít zajištěny optimální podmínky pro tělesný i duševní vývoj.
Přeji vám
mnoho pochopení pro doplňky
a dětem pevné zdraví.
CALINEWS • www.CaliVita.com
2. Děti okolo 7-10 let: Mohou mít
každý den 1-2 tablety. Nic tím
nezkazíte, ale hodně zvýšíte jistotu, že mají dostatek všech obsažených mikroživin. Nikdy totiž
nevíte, kolik jich mají ve stravě.
A kromě toho, někdy dojde k překotnému růstu, což se nazývá
“růstový spurt”. Pak je “každý
vitaminek či minerálek navíc jen
k dobru”.
3. Děti okolo 12-15 let: Měly by dokonce pravidelně používat 2 tabletky denně a v případě, že jsou
napadeny onou banální infekcí,
klidně to mohou být tabletky tři
i po dobu 14 dní až tří týdnů.
Větší děti by už mohly používat
“dospělácké” produkty, je-li třeba. A třeba je, to mi tedy věřte.
13
Zeptali jsme se našich manažerů
Co mi přinesl rok 2005?
tu. Každý sám u sebe. Žádní “ouředníci” ani farmaceutická lobby to přece neudělají! Nepůjdou
proti svým zištným zájmům.
Mezinárodní lékařská
CALINEWS • www.CaliVita.com
KONFERENCE
14
Dvacátého šestého listopadu loňského
roku se v Budapešti konala mezinárodní lékařská konference. Proběhla v konferenčním
středisku CEU a zúčastnili se jí přední lékaři
ze sousedních zemí. Hostitelkou konference byla všeobecně známá prof. Dr. Valéria
Szedlák-Vadócz. Tato vynikající profesorka
také připravila celý program.
Představila naše produkty a srovnala je
s podobnými, podtrhla shody a rozdíly mezi
nimi. To pomůže členům vybrat si v různých
případech ten nejlepší výrobek na daný problém.
Na konferenci byl podrobně představen
náš poslední produkt ZenThonic, který dostal
přízvisko “Příchuť slunečních paprsků”.
Pak následovalo srovnání tří výtečných produktů: ZenThonic, Ocean 21 a Noni. Každý
přítomný lékař mohl zhodnotit skvělé vlastnosti produktu CaliVita ZenThonic.
Po přestávce byly představeny a porovnány
další dva výrobky, ImmunAid a VirAgo.
Poté Dr. Jaroslava Chovan-Somborac seznámila účastníky se zkouškami, které dělala
v černém poli mikroskopu. Na základě více
než stovky pokusů dokázala, jak příznivě působí produkty CaliVita na naše tělo a že je
možné tyto změny pozorovat i v krvi. Z každého svého pokusu pořídila videozáznam, který
rovněž představila obecenstvu. Její vystoupení mělo velký ohlas.
Přednášky končily kolem dvacáté hodiny.
Účastníci diskutovali, hovořili o svých zkušenostech jako ve work-shopu. Konzultovali
rovněž s profesorkou Szedlák, která jim podala detailní odpověď na každou otázku. Před
rozloučením se prof. Szedlák zeptala přítomných lékařů, zda by někdo z nich chtěl pracovat ve výboru odborníků. Ocenila, že lékaři
tím, že píší články, pomáhají nejen lékařské
komisi, ale také celé síti.
Účastníci odjížděli plni dojmů, na konferenci získali cenné informace a zkušenosti.
Všichni se těší na další setkání a doufají, že
se sejdou v daleko vyšším počtu. Příští lékařská konference, které by se měli zúčastnit
především lékaři ze slovanských zemí, se již
připravuje. Proběhne v únoru v Bělehradě.
Rok 2005 byl jako každý, který prožívám,
velmi různorodý a rušný. Přesto to byl rok velmi
úspěšný. Hned na počátku se podařilo uskutečnit můj dlouhodobý sen – získali jsme pozemek
pro dům u lesa. Nebude sloužit jen k bydlení,
ale také jako místo pro přátelská i obchodní setkání. Na podzim k tomu přibyl zvlášť milý dáreček vnouček Davídek. Osobně jsem poznala
spoustu zajímavých lidí a někteří z nich se stali
mými přáteli a obchodními partnery. S těmito
báječnými lidmi se realizovalo další mé přání:
vytvořit nový, úspěšný tým budovatelů našeho
úžasného obchodu. Závěr roku nám všem přinesl
krásný dar: nový produkt ZenThonic. Je to elixír
plný mocné energie, která se slovy nedá popsat,
je možné ji pouze procítit a prožít. ZenThonic
je prostě báječný. V těchto dnech oslavím 10
let společného života s CaliVitou. Děkuji vám
všem, kteří jste po dlouhá léta věrní zákazníci
a obchodní partneři. Bez vás by to prostě nešlo.
Děkuji i vám “nováčkům” za krásné nakažlivé
nadšení a elán. Z celého srdce vám přeji mnoho
štěstí a radosti v novém roce 2006.
Soňa Navrátilová, SPM
•••
Tento rok byl obecně nazýván velmi obtížným
rokem. Do všech důsledků to platí i o sféře našeho zdravotnictví. Mnoho lidí se této situace
obává. My ale říkáme – čím hůře, tím lépe! Zdá
se vám to cynické? Nám vůbec. Je-li něco prohnilé, musí se to zbořit a postavit nově na jiných
základech. Lidé se musí naučit, že o své zdraví
musí pečovat především sami, že musejí preferovat prevenci, že přístup – zničím si, co mohu a
pak: “Doktore, dej mi honem pilulku!” – prostě
nemůže dlouhodobě fungovat. Pouze my lidé/pacienti můžeme začít měnit tuto dosavadní reali-
CaliNews
obchodní zpravodaj sítě CaliVita® International pro distributory i konzumenty
ročník XIII., číslo 1, leden 2006 • Z pověření americké CaliVita® International a.s. vydává CV BOHEMIA spol. s r.o.
• Vychází každé dva měsíce • Redaktorka Jana Arcimovičová • e-mail: [email protected] • Odpovědný vydavatel
Mgr. Jiřina Nagyová, jednatel. • Adresa pražského centra: Soukalova 3355, 143 00 Praha 4 – Modřany • ISSN 12139645. Povoleno MK ČR pod reg. číslem E 8199 • Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s.p., odštěpný
závod Praha • č.j. nov.6039/96 ze dne 4.3.1996. • Internetová adresa: www.calivita.com
V každém případě nás rok 2005 ujistil, že
cesta, kterou kráčíme společně s firmou CaliVita,
dává šanci nejen nám a našim blízkým, ale všem
lidem, a proto je to správná cesta: za zdravím i za
úspěchem. Všem současným i budoucím členům
spotřebitelské sítě CaliVita tedy přejeme trpělivost a píli v prosazování rozumnějšího přístupu
ke zdraví a pevnou víru ve “šťastné zítřky”. Už
v roce 2006.
Ivan a Miluška Matoušovi, PM
•••
Rok 2005 byl v mém
osobním i pracovním
životě šťastný i úspěšný. Číslice 5 na konci
letopočtu znamená pro
naši rodinu vždy oslavy
kulatých životních jubileí, a protože je nás
patnáct, bývají nezapomenutelné. Pracovně
byl pro mne rok 2005 také jubilejní, protože
jsem dovršila 10. rok spolupráce s firmou CaliVita. Jsem ráda, že jsem se s jejími výrobky
tehdy setkala. Celou tu dobu si neumím představit ani jeden den bez porce svých “vitaminů”. Však mi je také má tělesná schránka za to
vděčná, neboť ve svých 60 letech nepotřebuji
žádné léky, a přesto se cítím skvěle. Proto mám
s firmou CaliVita naplánovanou spolupráci ještě
alespoň na 30 let V dalším roce přeji vám všem
štěstí a pevné zdraví.
Mgr.Miroslava Haršániová, SPM
•••
S CaliVitou je každý
rok jiný díky tomu, že
firma přichází s novými
unikátními produkty a
máme se stále na co
těšit. Letos mě i mé
blízké přátele mile překvapily dva úplně nové
produkty, a to Ocean
21 a novinka na našem trhu ZenThonic. A
protože všechny naše produkty přinášejí zdraví, radost a spokojenost všem členům CaliVita,
našim blízkým a neznámým, naplňuje mě to
dobrým pocitem spokojenosti, že s touto firmou
stále mohu být. A to, že každý může dosáhnout
zlepšení zdraví, finanční nezávislosti a svobody,
je přece příjemné.
Hana Kaplanová,TPM
Doplňky výživy od 1. ledna do 28. února jsou:
Power Mins (FL0066),
Super Soya Lecithin (PN0104)
a Digestive Enzymes (CV0127).
Ti z členů, kteří si zakoupí Power Mins a
Super Soya Lecithin (100 ks) na jedné
faktuře, obdrží na jejich nákup 15% slevu.
Členové, kteří si zakoupí najednou 2 kusy
Digestive Enzymes na jedné faktuře, budou mít nákup o 10% levnější.
BB body se nesnižují, OB ano!
Akce trvá do vyprodání zásob!
Pátý letní tábor CaliVita
V červnu 2006 se bude opět konat Mezinárodní letní tábor CaliVita. Tentokrát jsme
vybrali oblast poblíž Rovinj na poloostrově Istria. Rovinj představuje mezi množstvím měst s historickou hodnotou skutečný klenot. Účastníci budou ubytováni ve
čtyřhvězdičkovém hotelu, v pohodlně zařízených bungalovech.
Tak jako každý rok budou očekáváni s nadšením a je pro ně připraven zábavný program. Kromě tradičních seznamovacích večerů a večírků, na které každý rád přijde,
budeme organizovat výlety do blízkých historických měst. Účastníci budou rovněž
moci porovnat své síly ve sportovních kláních.
Ubytovací kapacita je omezená, tak prosím neváhejte a přihlaste se hned, jak se
dozvíte další podrobnosti.
Objednávky poštou
u
o
v
e
l
s
%
s 10
Objednejte si již nyní, vyplatí se to
Chcete získat na svou objednávku prostřednictvím zásilkové služby
10% slevu? Abyste ji dostali, musíte udělat následující:
1. Objednat si výrobky prostřednictvím zásilkové služby.
2. 15% z hodnoty vaší objednávky poskytneme jako slevu při vaší příští objednávce, a to pouze na produkty CaliVita (Nopalin, ImmunAid, Ocean 21, Rhodiolin, Virago, Vital 0, A, B,
AB, Smokerade, Cholestone, Pro-State Power, XenaForm, Digestive Enzymes, Lion Kids D,
VeinCare, ZenThonic),
za následujících podmínek:
• Hodnota produktů CaliVita objednaných přes zásilkovou službu musí být přinejmenším stejná nebo vyšší než sleva, kterou jste získali minulou objednávkou.
• Tyto podmínky platí i pro další objednávky.10% hodnoty (po odečtení 10% slevy) druhé zásilky bude odpovídat slevě na třetí balíček za stejných podmínek a tak dále!
Poznámka:
• BB produktů se při slevě nemění, OB se mění v souvislosti se změnou ceny.
• Bio-Harmonex není zahrnut do této akce.
Písemné objednávky zasílejte na adresu:
CV BOHEMIA spol. s r.o., Soukalova 3355, 143 00 Praha 4, nebo na e-mailovou adresu
[email protected], eventuálně si můžete objednat i telefonicky na číslech 244 401 827-28.
Mexiko 2005
Vzhledem k nešťastné přírodní katastrofě v Cancunu v Mexiku se mění místo a doba konání semináře, který je každým rokem připraven pro nejúspěšnější
manažery. Můžeme vás s potěšením informovat, že jsme našli jiné nádherné
místo v Mexiku. Je to luxusní letovisko u
moře Paradise Village.
Šestihvězdičkový hotel a lázně Paradise
Village uspokojí každý požadavek, nabízí
účastníkům ubytování all inclusive a širokou
škálu programů, výletů a památek. Můžete
např. navštívit lihovar, kde se vyrábí slavná
Tequila.
Během semináře úspěchů bude mít každý
účastník příležitost osobně konzultovat s Gerry G. Hargitaiem, prezidentem firmy, a Zoltánem Parókaiem, ředitelem obchodu a rozvoje
sítě. Kromě toho si může vyměnit zkušenosti
s nejúspěšnějšími mezinárodními manažery.
Nový termín bude možná manažerům lépe
vyhovovat, protože mohou cestovat z chladné zimy do horkého léta. Seminář proběhne
v prvním únorovém týdnu tohoto roku.
Výrobky objednané
do 14 00 hod
doručíme následující den!
Vážení členové,
v rámci zlepšení zásilkové služby jsme zahájili
spolupráci s přepravní společností GLS Česká
republika. Pokud si objednáváte výrobky dopisem, e-mailem nebo telefonicky, uvádějte
prosím vždy kontaktní telefonní číslo (nejlépe
mobil). V případě, že vás přepravce nezastihne,
bude vás kontaktovat a domluví s vámi nový termín pro doručení.
CALINEWS • www.CaliVita.com
Power Mins • Super Soya Lecithin • Digestive Enzymes
Seminář úspěchů
15
pf 2006
Je konec roku, čas bilancování, a tak mi dovolte, abych se
s vámi podělila o radost z toho, co se nám v roce 2005 povedlo a
poděkovala vám za vaši přízeň a práci.
Tento rok byl opravdu bohatý na novinky, které jsme pro vás
připravili, a velmi nás potěšilo, že jste je přijali pozitivně. V roce
2005 více než 90% členů využilo při prodlužování členství nebo
registraci nového člena možnosti zakoupení vybraných produktů,
velmi příznivě jste také přijali nové propagační materiály.
Nové produkty jako jsou Digestive Enzymes na podporu trávení, výjimečný ovocný koncentrát ZenThonic, nový dětský multivitamin obohacený o vitamin D a multivitaminový přípravek pro
seniory Senior Formula se okamžitě po uvedení na trh staly velmi
oblíbenými. Děkujeme vám za vaši přízeň a slibujeme, že vás
nezklameme ani v budoucnu.
Chtěla bych také poděkovat paní Soně Navrátilové, která ve
spolupráci s ostatními manažery představila velmi ambiciózní
koncepci vzdělávání členů a manažerů. Na příští rok je pro aktivní členy připraven čtyřstupňový systém vzdělávání, který zahrnuje
semináře pro začínající členy, semináře pro prodejce a distributory, semináře pro budovatele sítě a semináře pro manažery a lídry.
Jak nám ukázaly zkušenosti z letošního podzimu, je tato koncepce velmi motivující a již přináší své první výsledky – stoprocentní
nárůst nových členů, zvýšení prodeje a téměř raketový start nového přípravku ZenThonic, který jsme uvedli na trh 1.prosince.
Pokud se i vy chcete stát ve spolupráci s [email protected] International
úspěšní, nepropásněte svou příležitost a zapojte se. Vyzkoušejte
nový přípravek ZenThonic, který vám teď v zimním období dodá
energii slunce a možná vás přenese do Thajska nebo alespoň na
wellness weekend v romantickém hotelu v Čechách.
Do nového roku vám přeji, abyste jej prožili s [email protected]
International a abyste jej prožili aktivně. Věřím, že vám k tomu
pomohou nejen naše produkty, ale i další akce, které pro vás na
rok 2006 připravujeme.
Mgr. Jiřina Nagyová
jednatel CV BOHEMIA spol. s r.o.

Benzer belgeler

„PROROKOVO BLÁZNOVSTVÍ“

„PROROKOVO BLÁZNOVSTVÍ“ Představ si, jak byl asi král zaskočen, když Bileám začal žehnat Izraelským. I když ho to nahněvalo, nechtěl se tak snadno vzdát. Vzal proroka na jiný vrchol pohoří, odkud bylo možno spatřit jen ma...

Detaylı

SEDMICKA_PIONYRU_18.rocnik_(1984-85)

SEDMICKA_PIONYRU_18.rocnik_(1984-85) DalŠíoddílovou táborovou základnu isme postavili v Rajnochovicích, každá družina měla odpovědnost za část vystavby, kluci už byli samostatní a odpovědni. oddil aktivně pracoval cely rok. Zučastnova...

Detaylı

Oznámení o svolání valné hromady Genel Kurul Toplantısı İlanı

Oznámení o svolání valné hromady Genel Kurul Toplantısı İlanı centrum v Praze jsme připraveni otevřít, co nejdříve to bude možné. Centrum by také mohlo spolupracovat

Detaylı

türkçe – çekçe konuşma - Multi phrase book for travelers

türkçe – çekçe konuşma - Multi phrase book for travelers same as in English as in gear as in ham i as in pit; same as y i lengthened as in meet; same as ý as in yes same as in English same as in English same as in English same as in English as in new o a...

Detaylı

Prezentace CzechTrade na 16. mezinárodním veletrhu

Prezentace CzechTrade na 16. mezinárodním veletrhu růstem. Index navýšení HNP (hrubý národní produkt) pro rok 2005 byl na úrovni 7,6 % a pro rok 2006 byl původně plánován jeho nárůst o dalších 5%. V nedávné době však turecká vláda revidovala tento ...

Detaylı

Fráze: Osobní | Všechno nejlepší (turecky-rusky)

Fráze: Osobní | Všechno nejlepší (turecky-rusky) профессиональной жизни!

Detaylı