tur broşürü için tıklayınız

Yorumlar

Transkript

tur broşürü için tıklayınız
Turlarımızdan
haberdar olmak
için facebook
sayfamızı
beğenebilirsiniz
KAYSERİ TUR PLATFORMU
ÇANAKKALE - BURSA – ESKİŞEHİR
TURU
2 GECE 3 GÜN OTEL KONAKLAMALI
ÇANAKKALE – BURSA - ESKİŞEHİR
1GeceÇanakkaleKolinOtel(5yıldız)
1GeceEskişehirAnemonOtel(5yıldız)
www.turplatformu.com
1.GÜN:(HAREKET)
Değerlimisafirlerimiz,sizleriKayseriParkönünden18:00’dabuluşarak,turumuzageceyolculuğuilebaşlıyoruz.
GELİBOLU YARIMADASI – KİLİTBAYIR KALESİ – SEYİT ONBAŞI – ŞAHİNDERE ŞEHİTLİĞİ – SARGI YERİ – ABİDE
YAHYA ÇAVUŞ – CONK BAYIRI – 57. ALAY
2.GÜN:
SabahsaatlerindeÇanakkale’yeulaşıyoruz.FeribotlaEceabat’ageçiyoruz.Eceabat’avardıktansonraGelibolu
Yarımadası’nagelmişoluyoruzve1914yılındabaşlayan,toplam253.000askerimizinşehitolduğuÇanakkale
Savaşınınizlerinibirbirgörmeyebaşlıyoruz.İlkdurağımızbüyükbirkahramanlıkgösterenSeyyidOnbaşı’nınHeykeli
olacaktır.KısafotoğrafmolasıverdiktensonrakidurağımızyarımadadakienbüyükanıtımızolanÇanakkaleŞehitler
Abidemizolacaktır.AbideziyaretimizinardındaneskiadıKitreolanAlçıtepeKöyündengeçerekÇanakkaleSavaşları
sırasındakahramanlıklarıdestanlaşanvetümüileşehitolan57.PiyadeAlayışehitlerimizinanısınaT.CKültür
Bakanlığınca1994yılındayapılan57.AlayŞehitliğiniziyaretediyoruz.ArdındanConkBayırınaçıkıyorveoradan
panoramikolarakEgeDeniziniveAnafartalarOvasınıgörmeimkânıbuluyoruz.AynızamandaConkBayırındaMustafa
Kemal’insaatininkırıldığıyeridegörüyoruz.ŞehitlikgezimizinsonundatekrarferibotlaÇanakkaleşehirmerkezine
geridönüyoruz.KonaklamayapacağımızKolinOtel’eyerleşiyoruz.Akşamyemeğiotelimizde.
.SabahKahvaltısı:Çanakkale’dealıyoruz.
ÖğleYemeği:Çanakkale’dealıyoruz.
AkşamYemeği:Kolinotel’dealınacaktır.Turücretinedahildir.
Konaklama:Kolinotel(5yıldız)
OteleGirişSaati:19:00
OteldenÇıkışSaati:08:30
BURSA – ULU CAMİİ – EMİRHAN – YEŞİL TÜRBE – CAMİİ KÜLLİYESİ – HÜDAVENDİGAR CAMİİ VE KÜLLİYESİ –
ESKİ HAN
3.GÜN:
Sabahoteldealacağımızkahvaltınınardındanerkensaatteoteldençıkışyapıyoruz.ÇanakkaleDenizSavaşındabüyük
yararları olan Nusret Mayın Gemisinin bir kopyasınıda barındıran Çimenlik Kalesi içindeki günümüzdeki Piri Reis
DenizMüzesinigeziyoruz.MüzegezimizsonrasıBursa’yaulaşıyoruz.Bursa’daTophaneParkı,OsmanGaziveOrhan
Gazi Türbeleri, Bursa Ulu Camii, gezdikten sonra. Ardından alışveriş için serbest zaman veriyoruz. Arzu edenler Ulu
Camiiiçerisindekiçarşılardanalışverişyapabilir.SerbestzamandansonraYeşilCamiiveYeşilTürbe,EmirSultancamii
ve Türbesi (Arzu Edenler Zeki Müren'in kabrini ziyaret edebilir). Daha sonrasında Eskişehire doğru yola çıkıyoruz.
KonaklamayapacağımızAnemonOtel’eyerleşiyoruz.Akşamyemeğiotelimizde.
SabahKahvaltısı:Kolinotel’dealıyoruz.Turücretinedahildir.
ÖğleYemeği:Bursa’daalıyoruz.
AkşamYemeği:Anemonotel’dealınacaktır.Turücretinedahildir.
Konaklama:Anemonotel(5yıldız)
OteleGirişSaati:19:00
OteldenÇıkışSaati:08:30
PORSUK CAYI – BALMUMU MÜZESİ – ODUNPAZARI – KENT PARK KURŞUNLU KÜLLİYESİ – MODERN CAM
MÜZESİ – ŞELALE PARK
4.GÜN:
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltının ardından. Eskişehir'i gezmeye başlıyoruz. İlk olarak Porsuk Çayı ( Adalar,
Çarşı) etrafında serbest zaman veriyoruz. Porsuk çayında dileyen misafirler tekne turuna ya da Gondol turuna
çıkabilir. (Ekstra). Buradan ayrıldıktan sonra Yılmaz BÜYÜKERŞEN imzalı Balmumu Heykel Müzesini zamanda
yolculuk yaparcasına keyifle geziyoruz. Ardından sahiliyle, havuzlarıyla, kafeteryalarıyla adından söz ettiren Kent
Parkıziyaretediyoruz.HallerGençlikmerkezindeçayımızı,kahvemiziyudumladıktansonraSazovaBilim,Sanatve
Kültür Parkına gidiyoruz. Burada sizlere serbest zaman veriyoruz. Bu serbest zamanda dileyen misafirler Masal
Şatosunun, Korsan Gemisinin, Nuh’un Gemisinin, Göletin etrafında geziyapabilirler.Buradanayrılarak19.yüzyıl
mimarisinin en güzel örneklerinin sergilendiği Odunpazarı'na ulaşıyoruz. Burada alacağımız ekstra öğle yemeğinin
ardından, her biri birer tarih olan ve o eski yaşantıyı gözlerimizin önünde canlandıran tarihi konaklar arasında
dolaşırken kendimizi Osmanlı döneminin içerisinde hissedeceğiz. Türkiye’de bilinen ilk Modern Cam Müzesi’ni,
birbirindengüzelcameserlerigörüpfotoğrafladıktansonraAtlıHan’da(GelenekselElSanatlarıÇarşısı)Lületaşı
yapım ve satım atölyelerini görüyor ve burada serbest zamanımızı değerlendiriyoruz. Ardından Dünya’da tek olan
LüleTaşıMüzesiniveKurşunluKülliyesi’ni(Camii,Medrese,Kervansaray,SıbyanMektebi,Şadırvan)geziyoruz.
Ardından dönemin izlerini taşıyan Cumhuriyet Tarihi müzesini ve Karikatür Müzesini ziyaret ediyoruz. Eskişehir’i
kuşbakışıseyredebileceğimiz,güzelfotoğraflarçekebileceğimizŞelalePark’agidiyoruz.SonolarakTürkiye’mizinilk
vetekyerliotomobiliolanDevrimArabasınıgörüyoruz.Gezilerimizinardındandönüşyolculuğumuzabaşlıyoruz.
SabahKahvaltısı:Anemonotel’dealıyoruz.Turücretinedahildir.
ÖğleYemeği:Eskişehir’dealıyoruz.
AkşamYemeği:Yolgüzergahındaalınacaktır.
Konaklama:DÖNÜŞGÜNÜDÜR.KONAKLAMABULUNMAMAKTADIR.
OteldenÇıkışSaati:08:30
TurunAdı
İkiKişilik
OdadaKişi
Başı
İlaveYatak
TekKişilik
Oda
03–06,99
YaşÇocuk
07–12
YaşÇocuk
0–02,99
YaşÇocuk
ÇANAKKALE-BURSA
ESKİŞEHİRTURU
TURHAREKETTARİHLERİ 540.00TL
520.00TL
670.00TL
280.00TL
440.00TL
ÜCRETSİZ
(koltuksuz)
560.00TL
710.00TL
320.00TL
480.00TL
ÜCRETSİZ
(koltuksuz)
18.05.2016
21.07.2016
11.08/25.08.2016
15.09/29.09.2016
13.10/27.10.2016
ÇANAKKALE-BURSA
ESKİŞEHİRTURU
TURHAREKETTARİHLERİ 580.00TL
4.07.2016
11.09.2016
ÜCRETEDAHİLOLANHİZMETLER
Belirtilenotellerde2GeceYarımPansiyonKonaklama
LüksAraçlarlaUlaşım
ProfesyonelRehberlik OtellerdeAçıkBüfe2SabahKahvaltısı
OtellerdeAçıkBüfe2AkşamYemeği Sınırsızikramlar
FerdiKazasigortası
ĞÜCRETEDAHİLOLMAYANHİZMETLER
İlkgünkahvaltı
TümÖğlenyemekleri
TümYemeklerdealınacakiçecekler
MüzeÖrenyeriGirişÜcretleri
EkstraBelirtilenTümOrganizasyonlar
TümEkstraHarcamalar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ÖNEMLİBİLGİLER
-OtobüslüTurlarda00-2,99YaşÇocuklardanÜcretAlınmaz.EğerÇocuklarİçinOtobüsteKoltukİstenirse3-6,99YaşÇocuk
FiyatıUygulanır.
-GeziSüresi3Gece4Gündür1GecesiYoldaGeçmekKaydıİleOtelKonaklaması2Gece3Gündür.
-ÇocukİndirimleriİkiYetişkinYanındaUygulanır.TekBirÇocukİçinKullanılır.0–6yaşçocuklardaotelkonaklamasında
yatakverilmeyebilir.
-RehberimizProgramıTamamenGerçekleştirmekKaydıİleProgramınSeyrindeDeğişiklikYapabilir.
-TurlarımızOtel,Otobüs,Turprogramıverehberlikhizmetleriilebirbütündürayrıayrıdüşünülemez.
-Turiçerisindekullanılmayanulaşım,konaklama,çevregezilerivb.haklariadeedilmez.
-Rezervasyonesnasındakoltuksözüverilemez.
-Haftalıkturlardaoturmadüzenibirersırakaydırılır.Konaklamabölgelerindeveotellerindeyoğunluğagöreaynı
standartlardaolmakkaydıiledeğişiklikyapılabilir.
-TuröncesiveturiçindehavamuhalefetinedeniyleyapılamayanturlardaKayseriTurPlatformununsorumluluğuyoktur.
-Yeterlisayıdayoğunlukolmadığındaturu3günöncedenhabervermekkaydıileiptalhakkıKayseriTurPlatformunda
saklıdır.TuruniptalidurumundaKayseriTurPlatformuiptalinibizzatbildirmekzorundadır.
İPTALVEİADEHİZMETİKAPSAMI
TuraÇıkışGününden,7Günöncesinekadarrezervasyoniptaltalebindebulunulmasıveyadeğişiklikhalindekoşulsuz%
100kesintisiziadegarantisisunuyoruz.1,2veya3GeceKonaklamalıTurlardaSigortaBedeliKişibaşı20TLdir.4Geceve
ÜzeriKonaklamalıTurlardaSigortaBedeliKişiBaşı35TL
TAVSİYELER
- Yanınızdan hiç ayırmadığınız ilacınız var ise yanınıza alın mutlaka. Turumuz yürüyüş turu olduğu için her yerde
bulunmadığınıdüşündüğünüzvemutlakaalmakistediğinizbirşeyvarsayanınızaalmanızıtavsiyeederiz.
- Karadeniz bölgesinde 4 mevsimi bir gün içerisinde yaşayabileceğinizi düşünürsek; Yağmurluk ve hava serinleyince
giyeceğinizkazak,polar,beregibikıyafetleryanınızaalmayıunutmayınız.
- Doğanın eşsiz güzelliklerini fotoğraf karelerine almak isterseniz, Fotoğraf Makinenizi, Video Kameranızı, Yedek
Pillerinizi,ŞarjAletinizi,YedekHafızaKartınızıgetirmeyiunutmayınız.
1618NOLUZORUNLUSEYAHATSIGORTASIKAPSAMI
Acentenin iflası veya herhangi bir nedenle paket tur hizmetinin verilememesini kapsar. Sağlık sigortası değildir, tedavi
masraflarınıkarşılamaz.(Özelsağlıksigortasımisafireaitözelharcamadır.)
MİNİBÜSLER
Mercedes Sprinter &WolksvagenCrafter 17+1 kişilik Lüx Klimalı araçlar, 27 Kişilik Isuzu, Royal, Prestij Marka
Midibüslerdir.
Turdakişisayısınagörebuaraçlarkullanılacaktır.KullanımhakkıKayseriTurPlatformundasaklıdır.
OTOBÜSLER
Travego&Tourismo MERCEDES & Man FORTUNA 46+1+1 veya 54+1+1 koltuklandırma,Abs, Asr, Klimalı, Karoseri
indirmekaldırmasistemiTempomat(hızsınırlayıcıvesabitleyici),TV,DVDPlayer(DVD,VCD,CD,MP3),öndeveortada
15"LCDmonitör,buaraçlarımızdaceptelefonukullanılmaz.
Turdakişisayısınagörebuaraçlarkullanılacaktır.KullanımhakkıKayseriTurPlatformundasaklıdır.

Benzer belgeler