kastamonu pmyo tanıtım broşürü

Yorumlar

Transkript

kastamonu pmyo tanıtım broşürü
Kastamonu Polis Meslek Yüksek Okulu
Turizm Belgeli Konaklama Tesisleri:
Yüksekokulumuz 25/08/2010 tarihinden itibaren, ilimiz merkez
Saraçlar Mahallesi Huzurevi Caddesi no: 52 adresinde hizmet
vermektedir.
Yüksekokulumuz toplam; 117729 m2 alan üzerine kurulmuş
olup, 3 katlı idari bina, 4 katlı 2 adet eğitim binası, 4 katlı 2 adet
ve 5 katlı 1 adet yurt binaları, 2 katlı yemekhane binası, kapalı
spor salonu, halı saha 10 yollu 1 adet kapalı atış poligonu, 1 adet
açık atış poligonu ve 5 katlı iki blok lojman olmak üzere toplam 9
ayrı binadan oluşmaktadır.
Yüksekokulumuz eğitim binalarında toplam 34 derslik, yurt
binalarında toplam 260 adet koğuş bulunmaktadır.
Turaş Otel (0366) 212 67 30-31
Mütevelli Otel (0366) 212 20 19-21
Rugancı Otel (0366) 214 95 00-01
Osmanlı Sarayı(Özel Otel)0 366 214 84 08-09
Toprakçılar Konakları(Özel-Butik- Otel) 0 366 212 18 12-13
İletişim Bilgileri
Adres: Saraçlar mah. Huzurevi cad. no:52 37000 Kastamonumerkez
Tel: (0366) 212 48 34-35-36
(0505) 318 37 59
Fax: (0366) 212 48 32
Otobüs Firmaları İrtibat Numaraları
Konaklama
Kamu Konaklama Tesisleri
T.C.
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI
Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Yerel Yönetim Belgeli Konaklama Tesisleri
Selvi Otel 0 366 214 18 31
İdrisoğlu Otel 366 214 17 57
Kayı Otel 0366 212 94 00
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA
BÜRO AMİRLİĞİ
Kastamonu Güven (0366) 215 47 43 (merkez)
Kastamonu Özlem (0366) 215 47 47-215 48 48(Otogar)
Kastamonu Huzur (0366) 215 49 49-215 49 50 (merkez)
Kastamonu Özen (0366) 215 46 26-215 46 36 (merkez)
Metro Turizm (0366) 215 45 45 (merkez)
Ulusoy (0366) 214 24 16 (çarşı)-2151358-2151359 (otogar)
Kamil Koç -4440562 ve (0366) 2154717 (otogar)
Kastamonu Polisevi:
Adres: Saraçlar mahallesi Kiliktepe Mevki No:50-KastamonuMerkez Tel: (0366) 212 81 67- 212 05 66--Gsm (Avea)
05053183703
Şerife bacı Öğretmenevi: Tel: (0366) 214 64 40
Köy Hizmetleri Tesisleri 0 366 239 10 55-Ilgaz
A.Ü. Ilgaz Tesisleri 0 366 239 10 61-Ilgaz
Şehir Meydanından bir görünüm
KASTAMONU PMYO TANITIM BROŞÜRÜ
KASTAMONU
Tarihçe ve Kültürel Yapı:
Coğrafi Konum:
Tarihçesi binlerce yıl öncesine dayanan önemli uygarlıklar
merkezi olan ve kültür şehri olarak gelişen Kastamonu zengin
tarihi ile arkeolojik bakımdan zengin illerimizden biridir.
Türkiye’nin Batı Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Kastamonu İli
doğusunda Sinop, batısında Bartın ve Karabük, güneyinde Çankırı
ve güney-doğusunda Çorum İl’ i ile sınır oluşturmaktadır.
Kuzeyinde ise Karadeniz ile çevrilidir. Türkiye’nin Karadeniz’e
doğru uzanan çıkıntısının büyük bölümünü kapsar. Doğuda
Çatalzeytin ilçesinin Sinop ile birleştiği noktadan, batıda Kerempe
burnuna kadar kıyı düz bir şerit halinde uzanır. Kerempe
Burnunda bariz bir çıkıntı meydana getirerek güney batı
doğrultusunda Bartın il sınırına kadar kıyı devam eder. 13.108
km2
alan
üzerinde
yer
alan
Kastamonu
Türkiye
topraklarının %1,7'sini oluşturmaktadır. İl merkezinin denizden
yüksekliği 780 metredir. Karadeniz’e 170 km’lik sahil kıyısı ile
açılır. Merkez ile birlikte toplam 20 ilçesi mevcuttur; Abana, Ağlı,
Araç, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekâni,
Doğanyurt, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Seydiler,
Şenpazar, Taşköprü ve Tosya.
Kastamonu’nun yüzölçümünün %74,6’sı dağlık ve ormanlık,
%21,6’sı plato ve %3,8’i ovadan oluşur.
Kastamonu, Anadolu Türk-İslâm kültürünün önemli
merkezlerinden biridir. Bu kültür, yörenin Türkler tarafından
fethinden sonra Beylikler-Selçuklu-Osmanlı ve Cumhuriyet
döneminde inşaa edilen ve bir kısmı günümüze kadar gelen
mimarî eserler ve yer isimleri yanında, halkın günlük yaşantısında
etkili örf-adet ve geleneklerde de kendini göstermektedir.
İl'in görülmeye değer başlıca tarihî-kültürel eserleri arasında
camiler, külliyeler, medreseler, türbeler ve kale bulunmaktadır.
Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi, ilin en büyük ve en önemli dini
turizm merkezidir. Hisarardı semtinde yer alan külliye; Camii,
Türbe, Asa Suyu, Şadırvan, Kütüphane ve Ahşap Konaklardan
meydana gelmektedir. Külliyede M.1575-1900 yılları arasında
yapılanmalar ile genişlemiştir. Buna ek olarak Karanlık Evliya
Türbesi, Aşıklı Sultan Türbesi, Atabey Gazi Türbesi, Hepkebirler
Türbesi, Müfessir Alaaddin Türbesi, Hatun Sultan Türbesi, Şeyh
Mehmet Efendi (Sacayaklı Sultan) Türbesi, Yılanlı Külliyesi,
Nasrullah Külliyesi ve içerisinde yer alan Münire Medresesi
(Bayraklı Medrese), Benli Sultan Külleyisi diğer başlıca turizm
noktaları arasında yerini almaktadır.
Daha sonra Halk Fırkası ve Türk Ocağı burada faaliyetini
sürdürmüştür
Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Ağustos 1925'te Kastamonu’yu
ziyaretinde Şapka ve Kıyafet İnkılabı bu binada ilan edilmiştir.
Atatürk’ün şapka devrimini Kastamonu’da gerçekleştirme kararını
ve bunun sebebini kendi sözleriyle şöyle özetliyor: “Niçin
Kastamonu’yu seçtiğimi bilmezsin. Dur, anlatayım. Bütün
vilayetler beni tanırlar; ya üniformayla veya fesli, kalpaklı sivil
elbiseyle görmüşlerdir. Yalnız Kastamonu’ya gidemedim. İlk
önce nasıl görürlerse öyle alışırlar, Türkiye beni öyle görür,
yadırgamazlar. Üstelik bu vilayetin hemen hepsi, asker ocağından
geçmişlerdir, itaatlidirler, munistirler. Bunun için şapkayı orada
giyeceğim.” der.
Bina 1940 yılında Eski Eserler Deposu olarak kullanılmıştır.
1952 yılında da Müze Müdürlüğü haline getirilmiştir. Müzede
Jeolojik fosil kalıntıları ile Prehistorik çağlardan zamanımıza
kadar gelen çeşitli medeniyetlerin kültür kalıntıları ve etnoğrafik
eserler teşhir edilmektedir.
Taşköprü ilçesinde Pompeipolis (Zımbıllı) harabeleri ve hâlen
kullanılan-ilçeye ismini veren tarihî "taşköprü", Kastamonu
Endüstri Meslek Lisesi yanında Ev-Kaya mezarı, İsmailbey
Şehinşah kaya mezarları, Arslantaş mezar odası, Tekkeşin ve
Ömerli köyleri arasında Kalenderağa kaya mezarları, Emirler
köyünde Berat kaya mezarları, Kayalı köyünde İnönü mağaraları,
Kavak köyünde Arı kayası, Baltacıkuyucağında Molla Ahmet
kayası, Pınarbaşında Ilgarini Mağaraları arkeolojik alanlardan bir
kaçıdır.
Kastamonu Arkeolojik ve Etnoğrafya Müzesi Batı Karadeniz
bölgesinin Milli Sanat ve kültür kalıntılarının toplandığı bir
müzedir. Müze binası Mimar Celaleddinbey tarafından 1909
yılında planı çizilmiş ve 1910 yılında İttihak ve Terakki Kulübü
olarak inşa edilmiştir. İstiklal Savaşı yıllarında Kastamonu
Gençlik Teşkilatı, sonra İstiklal Mahkemesi olarak kullanılmıştır.
Kastamonu Arkeolojik ve Etnoğrafya Müzesi’nden bir görünüm