DEĞERLİ ÖĞRENCİ İŞLERİ ÇALIŞANLARI,

Transkript

DEĞERLİ ÖĞRENCİ İŞLERİ ÇALIŞANLARI,
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
(............................................. Enstitü Müdürlüğü)
Mazeretli Ders Kayıt Formu
Öğrenci Adı Soyadı : .......................................................................
Öğrenci No : ...................................................................................
Enstitü : ...............................................................................
Program : ............................................................................
Yarıyıl : 20 ... /20 .... Güz - Bahar
AGNO (otomasyon sisteminde görünen AGNO) : .............................
Düzenleme
Tarihi
..../…./20…
Aşağıda belirttiğim mazeretim nedeniyle 20…/20… eğitim öğretim yılı Güz / Bahar yarıyılı normal kayıt
süresinde ders kaydımı yapamadım. Ders kaydımın yapılması hususunda gereğini arz ederim.
Mazeret : ……………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
*İmzası eksik olan formlar geçersizdir.
DERSİN
KODU
DERSİN
GRUBU
DERSİN KREDİ/
AKTS DEĞERİ
DERSİN ADI
TOPLAM
(İmza)
Adı Soyadı
Telefon: ……………………………………
E-posta: ……………………………………
Danışman
Onay
Uygun
Uygun Değil
(İmza)
(Adı - Soyadı)