Çevreye Duyarlı Helvar

Yorumlar

Transkript

Çevreye Duyarlı Helvar
Çevreye Duyarlı Helvar
People | Innovations | Solutions
Çevreye Duyarlı Helvar
Helvar İçin Çevrenin Önemi
• Enerji verimliliği yüksek ve tam uyumlu ürünler
ve aydınlatma sistemleri üretir.
• Tüm faaliyetlerde iddialı enerji verimliliği ve
enerji tasarrufu hedefleri koyar.
• Eko-tasarim ile ürünlerin çevresel etkilerini
ürünün
tüm
yaşam
döngüsü
süresince
azaltmayı hedefler.
• AB yasama hazırlık çalışmalarına katılarak
aydınlatma sistemlerinin düşük çevresel etki
yapmasına yönelik faaliyetlerinde yer alır.
• Yüksek kaliteli aydınlatma sistemleri ile sağlıklı
ve güvenli bir çevre yaratılmasına katkıda
bulunur.
Helvar’da Enerji Verimliliği
Aydınlatma endüstrisinde enerji verimliliği yüksek
çözümleri ile sektörün öncüsü olan Helvar, yenil
Enerji tasarrufu Helvar’ın tüm faaliyetlerinde
ikçi aydınlatma uygulamaları ile net ve ölçülebilir
itici bir güçtür. Şirket, Finlandiya’da sanayinin
enerji tasarruf sağlar. Helvar, ürünlerinin tüm
2016
kullanım süresince çevresel etkilerini en aza
% 9 azaltılmasını öngören Enerji Koruma
indirmeyi
malzemeleri
Anlaşması’na gönüllü olarak katılmıştır. Buna ek
asgaride tutmak için sistemli çalışmalar yürütür
olarak Helvar’da tüm çalışma ortamları en son
ve çevreye duyarlı üretim tekniklerini kullanır.
tekniklerle donatılmış, enerji verimliliği esasına
Tüm bu faaliyetler Helvar’ın çevre koruma
dayalı aydınlatma sistemleri uygulanmıştır.
amaçlar,
kullanılan
yılına
kadar
tüm
enerji
tüketiminin
felsefesinin bir parçasıdır.
Eko-Tasarım
H
AM
M
Malzeme/
Komponent Seçimi,
Ürün Tasarımı
AD
E
JI
R
NE
Ürünün
Üretilmesi
E
Ekolojik ürün tasarımı sayesinde doğal kaynakları
en verimli şekilde kullanmayı amaçlayan Helvar,
havaya salınan emisyonların azaltılmasına katkı
Hammadde
temini,Çıkarılması,
İşlenmesi
Geri dönüşüm
sağladığı gibi, to prağı ve suyu daha az kirletir ve
Ambalajlama,
Nakliye, Dağıtım,
Perakende
atık miktarlarını azaltır. Böylece, enerji tasarrufu
sağlanır, ürünlerin yaşam süresi optimize edilir,
Tekrar
kullanılabilir
AT
I
K
Yakma
→ Enerji
Bertaraf etme
→ depolama
Geri kazanılabilir
Ürünün Yaşam
Süresinin Sonu
geri dönüşüm miktarı artar ve ürünlerin yaşam
Montaj, Kullanım,
Bakım
dönemi boyunca zararlı maddelerin kullanımı
en aza indirilir. Ekolojik ürün tasarımına öncelik
EM
IS
veren Helvar ürünlerinde zararlı maddelerin
YO
N
kullanımını sürekli azaltmaktadır.
-25%
Armatür T8
-40%
Armatür T8
1)
-65%
Armatür T8
1)
-80%
Armatür T5 2)
1)
Manyetik balastlar HF
elektronik balastlar ile
değiştirilir
(EEI=C --> EEI=A2)
Manyetik balastlar HF
elektronik balastlar ile
değiştirilir
Manyetik balastlar HF
elektronik balastlar ile
değiştirilir
T8 armatür modern HF
elektronik balastlı T5
armatür ile değiştirilir
Tasarruf edilen enerji
PIR fonksiyonu
PIR fonksiyonu
+
Sabit ışık
PIR fonksiyonu
+
Sabit ışık
Tüketim
7:00
12:00
17:00
Azaltılmış
karbondioksit
emisyonları,
yıllık
eşdeğer*:
/100 armatür
Tasarruf edilen enerji
7:00
12:00
17:00
Tasarruf edilen enerji
/100 armatür
Tasarruf edilen enerji
7:00
12:00
17:00
/100 armatür
7:00
12:00
17:00
/100 armatür
1) Tipik 2x58W armatür
2) Tipik 2x49W armatür
*) Referans araba: 200g/km (CO2), 13500km/a
Ölçülebilir Enerji Tasarrufu
Helvar Çözümü
AB ülkelerinde tüketilen elektriğin % 14’ü
Helvar DIGIDIM Sistemi enerji verimliliğini hedefleyen ve farklı
aydınlatmada
miktarın
uygulamaları kapsayan özel bir çözümdür. Esnek yapısı ve uygulama
yarısı ticari aydınlatma için harcanırken bu
kolaylığı ile kullanim esnasinda sağladığı esneklikler, sistem tercihlerini
alandaki olağanüstü tasarruf potansiyeli gözden
yaparken aydınlatma tasarımcılarına, tesis işletmecilerine, bina
kaçabilmektedir. Yukarıdaki şemada % 80’e
sahiplerine ve nihai kullanıcılara sonsuz kolaylıklar sağlamaktadır.
kullanılmaktadır.
Bu
varan enerji tasarrufunun çeşitli aşamaları
göstermiştir.
Helvar Balastlari Türkiye’de
www.helvar.com
Helvar,aydınlatma endüstrisi için balastlar ve aydınlatma kontrol elemanları
geliştirmektedir. Üretmekte olduğu ürünlerde; yüksek kalite,yenilikçilik ve en son
teknolojiyi kullanma geleneğine sahiptir. Helvar, faaliyetlerini mekanik balastlar,elektronik
balastlar ve aydınlatma kontrol ürünleri üzerine odaklamıştır. Bu şekilde müşterilerinin
ihtiyaç duyduğu geniş bir ürün yelpazesinde çözümler sunar. Helvar’ın balastlar için
merkez ofisi Finlandiya-Karkkila’dır. Kontrol sistemleri için merkez Londra’dadır.
Ürün dizaynı ve imalattaki gücü; dünya çapındaki satış organizasyonu ile
desteklenmektedir. Elektrocom ve Elekon’un, iyi pazar bilgileri,tecrübesi ve Helvar
organizasyonunun aktif desteği müşterileri ile arasında güçlü bir işbirliği yaratır.
Helvar ve iki iş ortağımız organizasyonumuzu yeni satış ve ürün yöneticileri ile
geliştireceklerdir.
AYDINLATMA KONTROL SİSTEMLERİ İÇİN
Elekon Enerji Sistemleri Ltd Sti
Farabi Sokak No:38/10 06690
Cankaya Ankara
Turkiye
Tel: +90 312 466 19 10
Fax: +90 312 466 19 75
E-Posta: [email protected]
www.elekon-tr.com
İlgili: Mr. Safak Koc
BALASTLAR İÇİN
Elektrocom Ltd.
Perpa Is Merkezi B Blok No. 1646
Kat 11, Okmeydani Istanbul
Turkiye
İlgili: Mr. Hasan Çağlayan
Paper used on this product is manufactured according to
ISO 14001 and millwork reported according to EMAS.
REF 013 1201A TR
Tel: +90 (212) 320 46 50 / 4hat
Fax: +90 (212) 320 46 54
E-Posta: [email protected]

Benzer belgeler

P O S T A

P  O  S  T  A Önemli Not: Verilen Fiyatlar 2002 tarihlidir. 2003’te muhtemelen artmiº olacaktir.

Detaylı