530.07.104 DUALOGIC 500L ING 1a Ed.qxd

Transkript

530.07.104 DUALOGIC 500L ING 1a Ed.qxd
530.07.104 DUALOGIC 500L ING 1a Ed
23.01.2014
09:00
Sayfa 1
Bu ilave kitap, Dualogic elektronik kontrollü vites kutusunun kullanlmas ile ilgili talimatlar açklamaktadr.
Şanzmann doğru kullanm için bu kitab tamamyla okuyunuz. Bu, sizin başlangçtan itibaren doğru işlemleri gerçekleştirmenizi sağlayacaktr.
Bu kitabn kapsamadğ diğer bilgiler için, kitap ile birlikte verilen Kullanc El Kitab’na baknz.
530.07.104 DUALOGIC 500L ING 1a Ed
23.01.2014
09:00
Sayfa 2
İÇİNDEKİLER
DUAL FUNCTION SİSTEMİ VİTES KUTUSU.............................................................................................................................................. 3
OTOMOBİLİN HAREKET ETTİRİLMESİ........................................................................................................................................................ 3
ÇALIŞMA ŞEKLİ .................................................................................................................................................................................................... 5
EKRANDAKİ BİLGİLER .................................................................................................................................................................................... 8
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR.............................................................................................................................................................. 13
OTOMOBİLİN ÇEKİLMESİ ............................................................................................................................................................................ 15
SİGORTA DEĞİŞİMİ ........................................................................................................................................................................................ 16
PERİYODİK BAKIM TABLOSU .................................................................................................................................................................... 16
DUALOGIC
SEVİYE KONTROLLERİ .................................................................................................................................................................................. 17
MOTOR KODU - ŞASİ VERSİYONLARI ................................................................................................................................................... 18
AKTARMA ORGANLARI .............................................................................................................................................................................. 18
PERFORMANS .................................................................................................................................................................................................. 18
AĞIRLIKLAR .................................................................................................................................................................................................... 19
KAPASİTELER .................................................................................................................................................................................................... 20
YAKIT TÜKETİMİ. ............................................................................................................................................................................................ 21
CO2 EMİSYONLARI ........................................................................................................................................................................................ 21
23.01.2014
09:00
Sayfa 3
DUALOGIC VİTES KUTUSU
OTOMOBİLİN HAREKET ETTİRİLMESİ
Otomobil, iki işletim modunda (MANUAL ve AUTO) çalşabilen “Dualogic” olarak adlandrlan elektronik kontrollü bir vites kutusu ile donatlmştr.
MANUEL MOD
Vites kutusu, debriyaj ve vites değişimini otomatik olarak
kontrol eden, elektronik kontrollü elektro hidrolik cihaz
olan, geleneksel manuel aktarma organndan oluşmaktadr.
DİKKAT Bu sistemin doğru kullanlmas için, pedallara sadece sağ ayağnz ile basmanz tavsiye edilir.
Aşağdaki işlemleri yapnz:
❒ Fren pedalna basnz.
❒ Motoru çalştrnz.
❒ Ekranda AUTO yazs görünürse MANUAL moda geçmek için vites kolunu (şekil 1) A/M konumuna (şekil 2)
getiriniz.
❒ Birinci vitese takmak için vites kolunu + (YUKARI) yönünde hareket ettiriniz (eğer vites kolu N veya R konumunda ise sadece ortaya alnz) veya geri vitese takmak istiyorsanz vites kolunu R konumuna getiriniz.
❒ Fren pedaln serbest braknz ve gaz pedalna basnz.
şekil 1
DUALOGIC
530.07.104 DUALOGIC 500L ING 1a Ed
F0Y0313
3
530.07.104 DUALOGIC 500L ING 1a Ed
23.01.2014
09:00
Sayfa 4
❒ Sürüş srasnda vites kolunu (şekil 1), vites yükseltmek
için +, vites küçültmek için – yönlerinde hareket ettiriniz.
OTOMATİK MOD
DİKKAT Bu sistemin doğru kullanlmas için, pedallara sadece sağ ayağnz ile basmanz tavsiye edilir.
Aşağdaki işlemleri yapnz:
❒ Fren pedalna basnz.
❒ Motoru çalştrnz.
DUALOGIC
❒ Ekranda AUTO yazs görünmezse AUTOMATIC moda geçmek için vites kolunu (şekil 1) A/M konumuna
(şekil 2) getiriniz.
4
şekil 2
F0Y0323
❒ Birinci vitese takmak için vites kolunu + yönünde hareket ettiriniz (eğer vites kolu N veya R konumunda ise
sadece ortaya alnz) veya geri vitese takmak istiyorsanz vites kolunu R konumuna getiriniz.
❒ Fren pedaln serbest braknz ve gaz pedalna basnz.
Sistem araç hzna uygun vites konumuna geçiş yapar.
23.01.2014
09:00
Sayfa 5
ÇALIŞMA ŞEKLİ
VİTES KOLU
Vites kutusu iki farkl modda çalştrlabilir:
Vites kolu değişen “multi-stable position” (birden fazla konumda durabilen) tiptir. Örneğin üç sabit, üç hareketli konum.
❒ Birinci mod manuel çalşma (MANUAL): Sürücü direkt
olarak vites değişimi yapabilir.
❒ İkinci mod otomatik çalşma (AUTO): Sistemin kendisi
direkt olarak vites değişiminin ne zaman gerçekleşeceğini belirler.
Vites ve çalşma modu (MANUAL veya AUTO) seçimi vites kolu (A-şekil 3) ile sağlanr.
Üç sabit konum boş (N), geri (R) ve (+) ve
(–) sabit olmayan konumlara ayarlanmştr.
Hareketli konumlar (vites kolu serbest brakldğnda devreye alnr) yüksek konum (+), düşük konum (–) ve otomatik mod konumu (A/M).
Otomatik vites konumuna dönmek için vites kolunu tekrar A/M konumuna getiriniz.
Otomobil duruyor iken ve kontak anahtar yerinden çkartlmş iken, fren pedalna basl/basl değilken vites kolunu hareket ettirmek mümkündür. Sistem vites kolu hareket ettirilirken harekete geçmeyecek, kontak anahtar
yerinden çkartlmadan önceki vites konumu kaytl kalacaktr.
DUALOGIC
530.07.104 DUALOGIC 500L ING 1a Ed
DİKKAT Otomobili çalştrdğnzda, kumanda kolu konumu ile bulunulan vites arasnda pozisyon hatas olursa, fren
pedal serbest brakldğnda tutarszlk giderilinceye kadar sesli bir sinyal duyulacaktr.
şekil 3
F0Y0313
5
530.07.104 DUALOGIC 500L ING 1a Ed
23.01.2014
09:00
Sayfa 6
MANUEL ÇALIŞMA (MANUAL)
Bu çalşma modunda, otomobilin durumuna göre sürücü
vitesi en iyi oranda seçip değiştirmekten sorumludur.
Manuel modda vites değiştirmek için aşağdaki işlemleri
uygulaynz:
❒ Vites kolunu + yönünde hareket ettirerek bir yüksek
vitese taknz.
DUALOGIC
ya da
DİREKSİYON ÜZERİNDEKİ KUMANDALAR
(öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
Baz tiplerde, direksiyon üzerinde ard arda kullanlarak
değişim yaplabilen kumandalar mevcuttur (şekil 4).
Kumandalar kullanabilmek için vites kolu orta konumda,
+ ve – arasnda olmaldr.
❒ Vites kolunun + konumuna getirilmesi: Vitesin yükseltilmesi.
❒ Vites kolunu – yönünde hareket ettirerek bir düşük vitese taknz.
❒ Vites kolunun – konumuna getirilmesi: Vitesin küçültülmesi.
Eğer vites değişimi motorun ve aktarma organlarnn normal çalşmasn engelleyecek ise sistem vites değişimini gerçekleştirmez. Sistem sürücüyü, istenen vites değişiminin
yaplmadğna dair bir uyar sesi ile bilgilendirir. Sistem, motor rölanti hzna erişince vitesi otomatik olarak değiştirecektir (örneğin otomobil yavaşladğnda).
Vitesin yükseltilmesi ve küçültülmesi, motor hz izin verdiği sürece gerçekleşir.
Vites değişimi işlemi haricinde veya Otomatik/Manuel modda iken elinizi vites kolu üzerinde bulundurmaynz.
6
şekil 4
F0Y0312
530.07.104 DUALOGIC 500L ING 1a Ed
23.01.2014
09:00
Sayfa 7
OTOMATİK ÇALIŞMA (AUTO)
Otomatik çalşma (AUTO-ECO)
Otomatik çalşma modunu (AUTO) devreye almak/devreden çkartmak için, kumanda kolunu A/M konumuna getiriniz.
ECO fonksiyonu sadece otomatik konum devrede iken
çalşr.
Devreye alndğnda göstergede bulunan vites ve AUTO
(şekil 5-şekil 6) yazs görüntülenecektir (“Hz Snrlayc”ya
sahip tipler - öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda).
AUTO modu aktif olduğunda, sistem otomobilin hzna,
motor devrine ve gaza nasl basldğna bağl olarak vitesin değiştirilmesine karar verir.
ECO fonksiyonu devrede iken, sistem yakt tüketimini snrlamak için, araç hz, motor devri ve gaz pedalnn baslma şiddetine bağl olarak en uygun vitesi seçecektir.
ECO fonksiyonunu devreye almak için, ön panel üzerindeki ECO butonuna basnz (şekil 7).
DUALOGIC
Bununla birlikte, otomatik çalşma konumunu değiştirmeden vites kolu kullanlarak vites değiştirilebilir. “Klavuz vites” olarak adlandrlan bu fonksiyon vites kolu kullanlarak vites değişimi istendiğinde otomatik çalşma durumunu erteler.
Vites değişimi işlemi haricinde veya Otomatik/Manuel modda iken elinizi vites kolu üzerinde bulundurmaynz.
şekil 5
F0Y1140
şekil 6
F0Y1141
7
530.07.104 DUALOGIC 500L ING 1a Ed
23.01.2014
09:00
Sayfa 8
“Kick Down” (ani hzlanma) fonksiyonu
EKRANDAKİ BİLGİLER
“Kick Down” (ani hzlanma) fonksiyonu sürücünün ivmelenmek için uygun güç ve devri sağlamas amacyla gaz pedalnn son kursuna kadar hzl bir şekilde baslmas durumunda (motor devir says max. altnda ise) bir ya da birden fazla vites küçültmesini sağlamaktadr.
Kontak anahtarn MAR-ON konumuna çevirdikten bir saniye sonra, bulunulan vites (şekil 8-şekil 9) (“Hz Snrlayc”ya sahip tipler - öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda)
ve çalşma modu (AUTO veya MANUAL) göstergede görüntülenir:
Bu şekilde motor hz ve gücü aniden artmakta ve sonrasnda önceden belirlenmiş şartlara tekrar dönüldüğünde
otomatik olarak eski halini almaktadr.
N = Boş
DUALOGIC
DİKKAT “Kick Down” (ani hzlanma) fonksiyonunun, yakt tüketimini arttrmamak adna, yalnzca sollama yaparken veya hzl bir şekilde ivme kazanrken kullanlmas tavsiye edilmektedir.
1 = Birinci vites
2 = İkinci vites
3 = Üçüncü vites
4 = Dördüncü vites
5 = Beşinci vites
R = Geri vites.
8
şekil 7
F0Y0311
şekil 8
F0Y1140
23.01.2014
09:00
Sayfa 9
DİKKAT Eğer 10 saniye sonra (kontak anahtar MAR-ON
konumunda) ekranda bulunulan vites görüntülenmez ise,
kontak anahtarn STOP konumuna çeviriniz ve göstergenin kapanmas için bekleyiniz, daha sonra sistemi tekrar açnz. Eğer bir problem olursa yetkili bir Fiat servisi
ile temasa geçiniz.
MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI
Motor, vites takl ya da boştayken (N) çalştrlabilir.
Bir vitese takl iken daima önce fren pedalna basnz. Motoru çalştrmadan önce, vitesi (N) konumuna almanz tavsiye edilir.
Çalştrma işleminden sonra:
❒ Vites otomatik olarak boş (N) konuma geçer.
❒ Vites kolu çalştrma öncesindeki konumunu muhafaza
eder.
❒ Eğer vites kolu konumu ile seçilen vites ayn değil ise,
göstergede (N) (boşta) görüntülenir ve sürücü sesli bir
şekilde uyarlr.
❒ Taklabilecek vitesler: Fren pedal basl iken, 1., 2. veya geri vites (R).
DİKKAT Eğer motorun çalştrlmas esnasnda vites kolu
boş konumda değilse (boş konum N haricinde başka bir
konumdaysa) ve fren pedalna baslmaz ise göstergede ilgili bir mesaj görüntülenir (“Uyar Lambalar ve Mesajlar”
bölümüne baknz). Bu durumda motoru çalştrmak için
işlemi tekrarlayn ve fren pedaln basl tutunuz.
DİKKAT Vitesi çalştrmaya uygun olmadğ bir konumda
kalmas durumunda, “Ertelenmiş Çalşma” prosedürünü
yürütünüz (“Uyar lambalar ve mesajlar” ksmna baknz). En az 7 saniye süreyle, fren pedalna basl haldeyken
kontak anahtarn AVV konumuna getiriniz, motor çalşacaktr. Sistem recovery modunda kalacaktr (izin verilen
en yüksek vites 3’tür, otomatik mod çalşmamaktadr). Motorun çalşmamas durumunda, yetkili bir Fiat servisiyle temasa geçiniz.
DUALOGIC
530.07.104 DUALOGIC 500L ING 1a Ed
DİKKAT Motor çalşmaz iken sürücü kapsnn açlmas
motorun bir sonraki çalşmasna hazrlk amac ile sistemin
hidrolik bölümünün çalştrmasn sağlayacaktr.
şekil 9
F0Y1141
9
530.07.104 DUALOGIC 500L ING 1a Ed
23.01.2014
09:00
Sayfa 10
UYARI
Eğer bir vitese takl iken motor çalşmaz
ise, sürücü vitesin otomatik olarak boşa
geçmesi nedeni ile olas bir tehlikeli durum için
sesli olarak uyarlr.
OTOMOBİLİN İLK HAREKETİ
Motor hem 1., hem 2. (zayf yol tutuşunda önerilir) hem
de geri (R) viteste çalştrlabilir.
1. viteste
DUALOGIC
❒ Fren pedalna basnz.
❒ Boşta (N) veya geri (R) viteste iken, vites kolunu orta
konuma getiriniz ya da vites kolu orta konuma gelir gelmez, kolu + yönünde getiriniz.
❒ Fren pedaln serbest braknz ve gaz pedalna basnz
(daha iyi bir çalştrma için hzl bir şekilde gaz pedalna
sonuna kadar basnz ve ön panel üzerindeki buton ile
ASR (mevcutsa) fonksiyonunu devreden çkartnz).
2. viteste
❒ Fren pedalna basnz.
❒ Vites kolu (N) veya (R) konumunda iken kolu orta konuma ve sonra + konumuna hareket ettiriniz ya da vites kolu orta konuma gelir gelmez, kolu + yönünde hareket ettiriniz.
❒ Fren pedaln serbest braknz ve gaz pedalna basnz.
1. ve 2. viteste yokuş yukar kalkş
1. ve 2. viteste orta seviye bir yokuş yukar kalkşta el freninin de kullanlmas tavsiye edilir.
Eğimi % 5'ten daha fazla olan bir yolda hareketsiz halde
bulunan otomobilde motor çalşyor, debriyaj ve fren pedallar basl, vites kutusu boşta veya geri vites hariç herhangi bir viteste iken aracn kalkşn desteklemek için Hill
Holder sistemi otomatik olarak devreye girer. Daha fazla bilgi için kullanm klavuzunda "Otomobilin Tantm" başlğ altnda bulunan "ESC Sistemi" paragrafna baknz.
Geri viteste (R)
❒ Fren pedalna basnz (Otomobil tamamen hareketsiz).
❒ Vites kolunu (R) konumuna getiriniz.
❒ Fren pedaln serbest braknz ve gaz pedalna basnz.
10
23.01.2014
09:00
Sayfa 11
DİKKAT Otomobil hareket halinde iken, eğer hz 3
km/saatten daha düşük ise, geri vites konumuna 1,5 saniye içinde geçecektir. Eğer geri vitese geçmez ise, sistem
bulunulan viteste kalacak veya eğer otomobilin hz 10
km/saatten daha düşük ise sistem vitesi boşa (N) alacaktr. Bu durumda hareket tekrar edilmelidir.
SESLİ UYARI
Güvenlik nedeni ile otomobil vites boşta (N) braklarak
park edildiğinde sesli uyar devreye girer (kontak anahtar STOP konumuna çevrilirken duyulacak ses).
Motor çalşyor ve vites (1.), (2.) veya geri (R) iken, sistem sesli uyary devreye alr ve vitesi otomatik olarak boş
(N) konumuna aşağdaki durumlarda alr:
❒ En az 3 dakika içerisinde gaz pedalnda ve/veya fren pedalnda herhangi bir çalşma yaplmamşsa.
OTOMOBİLİN PARK EDİLMESİ
Otomobili, güvenli bir şekilde park edebilmek için birinci
vitese veya geri (R) vitese takmak kesinlikle gereklidir ve
bir yokuşta ise el freni çekilmelidir, ayrca kesinlikle fren
pedal serbest braklmadan önce göstergenin kapanmas
beklenmelidir.
Motor durdurulduğunda ve kontak anahtar STOP konumuna çevrildikten sonra fren pedaln brakmadan önce ekrandaki vites göstergesinin sönmesini beklemeniz gereklidir.
DİKKAT Otomobilden ayrlrken ASLA vitesi boşta (N)
brakmaynz.
ÖNEMLİ NOTLAR
❒ Fren 10 dakikay aşkn bir süredir basl duruyorsa.
❒ Otomobil duruyor ve bir vites seçili iken hareket edinceye kadar daima fren pedaln basl tutunuz, daha sonra serbest braknz ve yavaşça gaz pedalna basnz.
❒ Sürücü kaps açlmş ve gaz pedal ile frene en azndan
1,5 saniyedir dokunulmuyorsa.
❒ Motoru çalşr durumda uzun süreli duraklamalar yaparken vitesi boşa (N) almanz tavsiye edilir.
❒ Bir vites kutusu hatas tespit edilmişse.
❒ Etkin debriyaj korumas sağlamak amacyla, debriyajn
aşr snmas hasara neden olabileceği için gaz pedaln
otomobili hareketsiz tutmak için kullanmaynz (otomobil yokuş yukar park edildiği zaman). Fren pedaln
kullannz ve gaz pedalna sadece hareket etmek istediğiniz zaman basnz.
DUALOGIC
530.07.104 DUALOGIC 500L ING 1a Ed
11
530.07.104 DUALOGIC 500L ING 1a Ed
23.01.2014
09:00
Sayfa 12
❒ İkinci vitesi sadece düşük hzl manevralarda daha iyi kalkş kontrolü elde etmek için kullannz.
❒ Geri vites (R) seçili iken birinci vitesi seçmek isterseniz ya da tam tersi bir durum söz konusuysa, otomobil
tamamen durduktan sonra fren pedalna basarak işlemi
gerçekleştiriniz.
DUALOGIC
❒ Aslnda hiç tavsiye edilmiyor olsa da eğer vites boşta
iken (N) beklenmedik bir nedenle yokuş aşağ sürüş yaplyor ise herhangi bir vitese taklmak istendiğinde sistem otomatik olarak otomobilin hzna en uygun olan
vitesi seçerek, tekerleklere doğru torkun iletilmesine
izin verir.
❒ Gerekirse, motor çalşmyor, kontak anahtar MAR-ON
konumunda ve fren basl iken vitesi 1’e veya geri vitese almak mümkündür. Bu durumda, hidrolik sistem ve
özellikle pompann korunmas için bir sonraki vites değişimi için en az 5 dakika geçmesi beklenmelidir.
❒ Motorun daha iyi çalştrlmas için gaz pedalna hzl bir
şekilde sonuna kadar basn ve eğer varsa ASR fonksiyonunu ilgili tuşu kullanarak devre dş braknz.
❒ Arac yokuş yukar bir konumda çalştrrken el freni indirildikten veya fren pedaln serbest braktktan sonra
gaz pedalna tamamen basarak motor devrinin hzlca
artmas ile gerekli kalkş sağlanabilir.
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR
“DUALOGIC”
(krmz)
VİTES
KUTUSU
ARIZASI
Vites kutusu arzasn belirtmek için ekranda
sembolü görüntülenir (bir mesaj ve sesli uyar ile birlikte).
Vites kutusu arzas durumunda, sistemin
kontrol edilmesi için, mümkün olan en ksa zamanda yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
VİTES KÜÇÜLTME MESAJI
Vites kutusunun yanlş kullanlmas durumunda göstergede mesaj gösterilir.
Bu durumda, sistem otomatik olarak koruma işlemini başlatr.
Eğer mesaj görüntülenmeye devam ederse
yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
MANUEL VİTES KULLANILAMAZ MESAJI
Motor çalşyor iken, MANUAL modun seçilemeyeceği durumda göstergede bu mesaj görüntülenir.
Eğer mesaj görüntülenmeye devam ederse
yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
12
23.01.2014
09:00
Sayfa 13
OTOMATİK VİTES KULLANILAMAZ MESAJI
“FREN PEDALINA BASINIZ” MESAJI
Motor çalşyor iken, AUTO modun seçilemeyeceği durumda göstergede bu mesaj görüntülenir.
Otomobil, fren pedal basl konumda değilken çalştrlmak
istenirse bu mesaj göstergede görüntülenir ve bir uyar sesi duyulur.
Eğer mesaj görüntülenmeye devam ederse
yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
FREN PEDALINA BASINIZ - ERTELENMİŞ
ÇALIŞMA MESAJI
DEBRİYAJIN AŞIRI ISINMASI MESAJI
Otomobil fren pedal basl konumda değilken çalştrlmak
istenirse ilgili mesajlar göstergede ard arda görüntülenir
ve eşzamanl olarak bir uyar sesi duyulur.
Debriyajn aşr sndğn belirtmek için göstergede ilgili
mesaj, sesli bir uyar ile görüntülenir. Bu durumda, normal koşullar sağlanncaya kadar vitesi küçültünüz ve arac
durdurunuz (motoru kapatnz).
Bu durumda, fren pedal basl haldeyken en az 7 saniye süreliğine anahtar AVV konumunda tutunuz. Motor çalşacaktr. Sistem recovery modundadr (izin verilen vites
3’tür).
Eğer mesaj görüntülenmeye devam ederse
yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
Debriyajn etkinliğini korumak, otomobili
hareketsiz tutmak için gaz pedaln kullanmaynz (örneğin otomobil yokuş yukar
park edildiği zaman). Zira debriyajn aşr snmas
otomobile zarar verebilir. Fren pedaln kullannz
ve gaz pedalna sadece hareket etmek istediğiniz
zaman basnz.
DİKKAT Vitesin çalştrmaya uygun olmadğ bir konumda kalmas durumunda, “Ertelenmiş Çalşma” prosedürünü yürütünüz (ilgili mesajlara baknz). En az 7 saniye süreyle, fren pedalna basl haldeyken kontak anahtarn AVV
konumuna getiriniz, motor çalşacaktr. Sistem recovery
modunda kalacaktr (izin verilen en yüksek vites 3’tür, otomatik mod çalşmamaktadr). Motorun çalşmamas durumunda, yetkili bir Fiat servisiyle irtibata geçiniz.
DUALOGIC
530.07.104 DUALOGIC 500L ING 1a Ed
DİKKAT Mesajlar sadece, boş (N) vites dşndaki herhangi bir konumdayken marş basldğnda gösterilmektedir.
13
530.07.104 DUALOGIC 500L ING 1a Ed
23.01.2014
09:00
Sayfa 14
Eğer mesaj görüntülenmeye devam ederse
yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
“VİTES KULLANILAMAZ” MESAJI
FRENE PEDALINA BASIN VE HAREKETİ
TEKRAR EDİN MESAJI
Fren pedalna basmadan önce vites değiştirme girişiminizin olmas durumunda, güvenlik sebebiyle sesli uyaryla birlikte ekranda mesaj belirecektir.
Göstergede mesaj, sesli uyar ile birlikte aşağdaki durumlarda devreye girer:
❒ Vites değişimini engelleyen sistem arzas.
veya
DUALOGIC
❒ Sadece birinci (1), ikinci (2), üçüncü (3) veya geri vitese (R) geçmesine izin veren sistem arzas.
Eğer mesaj görüntülenmeye devam ederse
yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
“HAREKETE İZİN VERİLMEDİ” MESAJI
Baz şartlarda sistem vites değişimine izin vermediği durumda sesli uyar ile birlikte göstergede uyar mesaj görüntülenir.
14
Eğer mesaj görüntülenmeye devam ederse
yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
VİTESİN BOŞ KONUMA (N) ALINMASI
MESAJI
Sürücünün vitesi boşa almas gerektiğine dair sesli uyar ile
birlikte göstergede bir mesaj gösterilir.
Vites boşa (N) alndğnda göstergede mesaj görüntülenmez.
Eğer mesaj görüntülenmeye devam ederse
yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
530.07.104 DUALOGIC 500L ING 1a Ed
23.01.2014
09:00
Sayfa 15
OTOMOBİLİN ÇEKİLMESİ
SİGORTA DEĞİŞİMİ
Vitesin boşta olduğundan (N) (otomobilin itildiğinde ileri
doğru gidip gitmediğini kontrol ederek) emin olunuz ve
çekme işlemini manuel vites kutulu otomobilin çekilmesi
yöntemine göre yapnz (Kullanc El Kitabna baknz).
Dualogic sistemi bileşenleri özel sigortalar ile korunmaktadr. Bir sigorta değişmesi gerektiğinde yetkili Fiat servisine başvurunuz.
DUALOGIC
Vitesin boş konuma alnamamas durumunda otomobili
çekmeyiniz ve yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
15
530.07.104 DUALOGIC 500L ING 1a Ed
23.01.2014
09:00
Sayfa 16
PERİYODİK BAKIM TABLOSU
SEVİYE KONTROLLERİ
Dualogic vites kutusu yaðý seviyesini her 35.000 km’de
kontrol ettiriniz.
DUALOGIC VİTES KUTUSU
HİDROLİK İŞLETİM SİSTEMİ SIVISI
Seviye kontrolü için yetkili bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
DUALOGIC
Atk vites kutusu yağ, çevre için zararl
maddeler içermektedir. Yağ değişimi için
çevreyi ve yasalar da dikkate alan ve atk
yağ tasfiyesi için gerekli donanma sahip yetkili
Fiat servisleri ile temasa geçmenizi tavsiye ederiz.
16
530.07.104 DUALOGIC 500L ING 1a Ed
23.01.2014
09:00
Sayfa 17
02725.2'/$5,Ã$6¿9(56¿<21/$5,
0RWRU.RGX
ÃDVLYHUVL\RQX
199LXY11 L3H
9 0XOWL-HW
199LXY11 L3D (*)
199B4000
199LXY11 L3E (**)
199LXY11 L3F (***)
$.7$50$25*$1/$5,
9 0XOWL-HW
Vites kutusu
'HEUL\DM
„HNLÄ
%HÄLOHULYHELUJHULYLWHVHOHNWURQLNNRQWUROO¹
hidrolik sistem
DUALOGIC
(*) Trekking tipleri
(**) 500L LIVING tipi (5 koltuklu)
(***) 500L LIVING tipi (7 koltuklu)
(OHNWURQLNNRQWUROO¹KLGUROLNVLVWHP
Ön
17
530.07.104 DUALOGIC 500L ING 1a Ed
23.01.2014
09:00
Sayfa 18
3(5)250$16
Otomobilin ilk kullanýmýndan sonra km/saat cinsinden kabul edilen en üst hýz.
/ WLSL
7LS
NPK
9 0XOWL-HW
164
9 0XOWL-HW 7UHNNLQJ
158
/ /,9,1*7LSL Y H NROWXNOXWLSOHU
7LS
DUALOGIC
9 0XOWL-HW
18
NPK
164
530.07.104 DUALOGIC 500L ING 1a Ed
23.01.2014
09:00
Sayfa 19
$½,5/,./$5
/ /,9,1*7LSL
/ WLSL
%RÄD¾þUOþNW¹PVþYþODU\DNþWGHSRVX
GROXYHRSVL\RQHOGRQDQþPODUROPDNVþ]þQ
NROWXNOX
NROWXNOX
132
56 545 55
715
Ò³QDNV
15
15
15
ÒDUNDDNV
1
1
18
– WRSODP
185 1855 187
ÒIUHQOLU³PRUN
1
1
1
ÒIUHQVL]U³PRUN
4
4
4 7DYDQGDNLPDNVLPXP\¹N
6
6
6
„HNPHED¾ODQWþVþQGDPDNVLPXP\¹N
IUHQOLU³PRUN
6
6
6¹U¹F¹GDKLOL]LQYHULOHQPDNVLPXP\¹NNJ
5³PRUN¤HNPHNJ
DUALOGIC
¿]LQYHULOHQD]DPL\¹NNJ
TUHNNLQJ WLSOHUL
“]HOGRQDQºPD¤ºOºUWDYDQ¤HNPHED­ODQWºVºYVWDNºOPº»VD\¹NV¹]RWRPRELOD­ºUOº­ºDUWDUDNEHOLUWLOHQWD»ºQDELOLU\¹NPLNWDUºD]DOºU
<¹NGH­HUOHULD»ºOPDPDOºGºU%DJDMGDNLYHYH\DWDYDQGDNL\¹NOHULD\DUODPDNYHGROD\ºVº\ODEXVºQºUODUDX\XPV¹U¹F¹Q¹Q
VRUXPOXOX­XQGDGºU
19
530.07.104 DUALOGIC 500L ING 1a Ed
23.01.2014
09:00
Sayfa 20
.$3$6¿7(/(5
9 0XOWL-HW
“QHULOHQ¹U¹QOHU
litre
kg
DUALOGIC
Dualogic kutusu hidrolik sistemi
20
8\JXQNDWNþPDGGHVLQLL¤HUHQ
TUTELA CS SPEED tam
VHQWHWLN\D¾),$76$,
VþQþIþ6³]OHÄPHWHNQLN
UHIHUDQVþ1R))
530.07.104 DUALOGIC 500L ING 1a Ed
23.01.2014
09:00
Sayfa 21
<$.,77™.(7¿0¿
$ÄD¾þGDNLWDEORGDYHULOHQ\DNþWW¹NHWLPGH¾HUOHUL$YUXSD%LUOL¾L1RUPODUþQDJ³UHEHOLUOHQPLÄWLSRQD\
KRPRORJDV\RQWHVWOHULHVDVDOþQDUDNEHOLUOHQPLÄWLU
$9583$1250/$5,1$*“5(<$.,77™.(7¿0¿OLWUH[NP
/ WLSL
9 0XOWL-HW
ÃHKLUL¤L
ÃHKLUGþÄþ
2UWDODPD
4,5 / 4,7 3,7 / 3,9 4,0 / 4,2 ÃHKLUL¤L
ÃHKLUGþÄþ
2UWDODPD
4,5
3,7
4 ,0
/ /,9,1*WLSL
9 0XOWL-HW
$872(&2PDQWþ¾þQGDW¹NHWLP
DUALOGIC
(* TUHNNLQJ WLSOHUL
&2 (0¿6<21/$5,
&2HPLV\RQGH¾HUOHULNDUPDW¹NHWLPNRÄXOODUþQDJ³UHEHOLUOHQPLÄWLU
2
/ WLSL
$9583$1250/$5,1$*“5(&2(0¿6<21/$5,
2
JNP
9 0XOWL-HW
105 / 109 (* TUHNNLQJ WLSOHUL
/ /,9,1*WLSL
9 0XOWL-HW
$9583$1250/$5,1$*“5(&2(0¿6<21/$5,
2
JNP
105
21
530.07.104 DUALOGIC 500L ING 1a Ed
23.01.2014
09:00
Sayfa 22
127/$5
530.07.104 DUALOGIC 500L ING 1a Ed
23.01.2014
09:00
Sayfa 23
530.07.104 DUALOGIC 500L ING 1a Ed
23.01.2014
09:00
Sayfa 24
Fiat Group Automobiles S.p.A. - Parts & Services - Technical Services - Service Engineering
Largo Senatore G. Agnelli, 3 - 10040 Volvera - Torino (Italia)
Bask no. 530.07.470 - 07/2013 - 1. Bask

Benzer belgeler

www.grandepunto.com.tr

www.grandepunto.com.tr • Full Kit: 15" alaşım jantlar, ön sis farları, deri direksiyon simidi ve vites topuzu, gövde rengi kapı kolları, elektrik ayarlı buğu çözücülü gövde rengi dış dikiz aynaları, boyalı ön ızgara, üç ...

Detaylı