m-ofıs archıtects - m

Yorumlar

Transkript

m-ofıs archıtects - m
®
M-OFIS ARCHITECTS
Seçilmiş İşler
Selected Works
1997 - 2010
Seçilmiş İşler
Selected Works
M-Ofis Mimarlık Ltd. Şirketi 1997’de kuruldu. Kurulduğu günden
bugüne Yüksek Mimar Sinan Timoçin ve Mimar Serkan İğdelipınar
önderliğinde mimari ve iç mimari tasarım ve proje yönetimi alanlarında
birçok önemli projede yer aldı.
Türkiye’de ve yurtdışında, birçok ofis binası, konut, otel, kültür ve
sosyal merkez yapıları, eğitim yapıları, alışveriş merkezleri, şirket
merkez yapıları ve çeşitli dekorasyon işleri gerçekleştirmiştir.
M-Ofis Mimarlık tasarımlarını yalınlık ilkesi doğrultusunda ele alır.
M-Ofis Architecture Consulting Ltd. Company was founded on 1997.
Since then a great many projects in the domains of architectural
design, project management and interior design have been completed
under the leadership of M.Arch. Sinan Timoçin and Arch. Serkan
İğdelipınar.
In Turkey and abroad, many office buildings, residental estates, hotels,
cultural and social centers, educational buildings, shopping centers,
corporate headquarters and various inteior design works have been
realized.
M-Ofis architecture emphasizes innovative designs in accordance with
the principle of simplicity.
Ödüller
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Uluslararası Turizm Fuarları Türkiye Standları Mimari Proje Yarışması
Birincilik Ödülü 2003
MITT Moskova Fuarı En İyi Stand Yarışması
En İyi Stand Ödülü 2004
XII. Ulusal Mimarlık Ödülleri
Yapı Dalı Ödül Adayı 2010
Awards
Republic Of Turkey Ministry Of Culture And Tourism
International Tourism Fairs Turkey Fairstands Competition
First Prize 2003
MITT Moscow Fair Best Fairstand Competition
Best Fairstand Award 2004
12th National Architecture Awards
Building Category Nominee 2010
Gürcistan İçişleri Bakanlığı Yeni Yönetim Binası
The Ministry of Internal Affairs of Georgia New Headquarters
İşveren
Employer
Yer
Location
Arsa Alanı Site Area
İnşaat Alanı Construction Area
Yıl
Year
Gürcistan İçişleri Bakanlığı
Tiflis - Gürcistan
49.652m²
11.660m²
2007 - 2009
Tiflis uluslar arası havaalanı ve kent
merkezi arasındaki ana arter olan
Kakheti otoyolu üzerinde tasarlanan
bina
Gürcistan
İçişleri
Bakanlığının yeni yönetim ve polis
merkez binası olarak projelendirildi.
Binanın kurumsal yapı olarak
öneminin yanı sıra tasarımı ile ön
plana çıkan ve başkent Tiflis’te
çağdaş Gürcistan’ın şeffaf yönetim
ilkesini vurgulayan bir simge bina
olması projenin ana felsefesini
oluşturmuştur.
The New Administration Building
and Patrol Police Headquarters for
Ministry of Internal Affairs of
Georgia was designed to be near
the Kakheti highway, between
Tbilisi International Airport and the
city center. Not only is it an official
building, but also a landmark which
represents clear administrational
approach for Tbilisi and Georgia.
in collaboration with aMDL and F&P
Altur Turizm Yönetim Binası
Altur Turizm Headquarters
İşveren
Employer
Yer
Location
Arsa Alanı Site Area
İnşaat Alanı Construction Area
Yıl
Year
Altur Turizm
Güneşli - İstanbul
6.150m²
15.000m²
1999 - 2000
İstanbul Atatürk Havalimanı güzergahında, Basın Ekspres yolu üzeri Güneşli mevkiinde
yeralan 6150 m² lik arsa üzerinde kaba inşaatı mevcut olan bina taşımacılık sektöründe
faaliyet gösteren Altur Turizm için tasarlanmıştır. Bina 1840 m² lik bir tabana oturmakta ve
zemin katı kiraya verilmek üzere araç show-roomu olarak tasarlanmış ve girişi iş merkezi
girişi ile farklı düşünülmüştür. Arsaya kuzey yönünden girilmekte ve araç servisi olarak
kullanılması planlanan bodrum kata inen rampanın etrafından binanın kuzey yönündeki
girişten binaya girilmektedir. Bina bir bodrum kat, zemin kat, asma kat ve üç ofis katı olmak
üzere toplamda altı kattan oluşmaktadır.
The building whose rough construction was completed on a plot of 6,150 m2, on the road to
the Istanbul Ataturk Airport, at the Güneşli locality along the Basın Expressway, was
improved to act as the headquarters for the transportation company Altur Turizm. The
entrance to the site is at the north, and the entrance to the building is also at the north, around
the service car ramp that leads into the basement. The building is comprised of six floors, with
a basement floor, the ground floor, a mezzanine, and three office floors.
Zeytinburnu Konutları
Zeytinburnu Residence
İşveren
Employer
Yer
Location
Arsa Alanı Site Area
İnşaat Alanı Construction Area
Yıl
Year
Özel Confidential
Zeytinburnu - İstanbul
6.130m²
25.000m²
2010
İstanbul Zeytinburnu ilçesinde bulunan yapı iki kat zemin
altı otopark, 2900 m² ticari alan, 500 m² lobi resepsiyon
alanlarından oluşan zemin kat ve 30 kat olarak yükselen
toplamda 11.200 m² lik konut kulesi olarak tasarlanarak,
bir simge yapı olarak çevreden algılanması amaçlanmıştır.
Marmara denizine hakim bir manzaraya sahip olan bina
olabildiğince şeffaf bir kütleye sahip olarak tasarlanmıştır.
The building which is in Zeytinburnu County of Istanbul has
been designed as an anticipation landmark in 11.200 m²
with two floors of underground parking, 2900m² trade
space, 500 m² ground floor for lobby and reception, 30
floors of apartments.
The mass has been designed in maximum transaparency
for this vista of Marmara Sea.
Hilton Garden Inn Otel İstanbul
Hilton Garden Inn Hotel Istanbul
İşveren
Employer
Yer
Location
Arsa Alanı Site Area
İnşaat Alanı Construction Area
Yıl
Year
Özel Confidential
Esenler - İstanbul
2.846m²
30.000m²
2007 - sürüyor in progress
Yapı TEM otoyolundaki Tekstilkent karşısındaki
parsel üzerinde dört bodrum kat, zemin kat, bir
asma kat ve 15 kattan oluşan 5 yıldızlı otel olarak
tasarlanmıştır.
The building is designed as a 5 star hotel in
Tekstilkent located on the TEM Highway, on a
2846 m2 parcel. It features 4 basement floors,
ground floor, a mezzanine, and 15 additional
floors.
Avek İş Merkezi ve Avek Otomotiv
Avek Business Center & Avek Auto
İşveren
Employer
Yer
Location
Arsa Alanı Site Area
İnşaat Alanı Construction Area
Yıl
Year
Paşalı Grup
Mahmutbey - İstanbul
8.800m²
55.000m²
2006 - sürüyor in progress
İstanbul TEM otoyolu Mahmutbey mevkiinde Giy-Koop
kompleksinin girişinde yaklaşık 8800m² arsa üzerinde
tasarlanan Avek İş ve Ticaret Merkezi binası, az katlı
bir ön blok ve arkasında yükselen çok katlı ofis bloğu
olarak tasarlanmıştır. İlk olarak yüksek blok beş yıldızlı
otel olarak projelendirilmiş ve ruhsatı alınmış, fakat
işverenin yatırım düşüncesini değiştirmesi üzerine
proje ofis binası olarak tekrar tasarlanarak yeni bir
ruhsat alınmıştır. Proje arsasının kuzey-batı yönünde
kalan Tem otoyolu tarafından bu üç otomobil showroomunun girişleri tasarlanmıştır. Üst yapı olarak Audi,
Volkswagen ve Seat markalarının show-room bloğu ve
bir yüksek ofis binası bloğu olarak tasarlanan yapı,
bodrum katta arsaya tamamen yayılan üç zemin altı
kattan oluşmaktadır.
The Avek Business and Trade Center is designed to be
on Mahmutbey locality of the TEM Highway, at the
entrance of the Giy-Koop complex, on an 8800 m2 plot.
It has a lower front block and a high-rise office block.
The office block was first designed to be a 5 star hotel
and licensed thus; but due to the change in the investment plans of the employer, it was redesigned as an
office building and relicensed. The entrance to the
showrooms is placed at the northwest side of the site
towards the TEM highway. The building whose
superstructures are the 3 showrooms (Audi, Volkswagen and Seat) and the high-rise office building has
three basement floors that span the entire plot.
Avek Otomotiv
Avek Auto
Esenler Belediyesi Hizmet Binası
Esenler City Hall
İşveren
Employer
Yer
Location
Arsa Alanı Site Area
İnşaat Alanı Construction Area
Yıl
Year
Esenler Belediyesi Municipality of Esenler
Esenler - İstanbul
15.778m²
48.005m²
2008 - 2009
Tem otoyolu üzeri Esenler mevkiinde tasarlanan kompleks, İstanbul’un hızla
büyüyen Esenler ilçesinin yeni belediye hizmet binası olarak tasarlanmıştır.
Tasarımda tek bir büyük kütle yaratmak yerine, binanın fonksiyonlara ayrılarak
parçalanması ile bir iç meydan ve bu meydana ulaşan yaya akslarının
oluşturduğu dinamik bir açık ve kapalı alan ilişkisi yaratılmaya çalışılmıştır.
Geniş yaya aksları ve bu aksların kesişmeleri ile oluşan belediye meydanı
projenin en önemli unsurlarından biridir. Bu meydan binalara girişlerin
oluşturduğu bir iç avlu şeklinde tasarlanmış ve merkezinde yeralan kafe, büyük
havuz ve köprüler ile hareketli bir alan haline getirilmiştir.
The complex, located in Esenler by the TEM Highway, is designed as a new
municipal service building for the rapidly growing Esenler district. Instead of
coming up with a single solid mass, the design aims on producing a closed
space/open space relationship by using an inner court created through the
functional separation of the building, and pedestrian axes leading to the
court. Wide pedestrian axes and the court where these axes converge are
the most important components of the design. The inner court that houses
the entrances to the buildings is animated by a café at its centre, a large pool,
and bridges.
Tarabya Park Evleri
Tarabya Park Houses
İşveren
Employer
Yer
Location
Arsa Alanı Site Area
İnşaat Alanı Construction Area
Yıl
Year
3S İnşaat
Tarabya - İstanbul
7.079m²
7.810m²
2007 - 2009
Tarabya-Park konutları İstanbul Tarabya merkezde yeralan ve eğimli
olan arazide sekiz adet konut binasının alt ve üst dubleks daireler
olarak toplamda 32 dairelik bir konut sitesi olacak şekilde
tasarlanmıştır. Kompleks içinde bir sosyal tesis ve kapalı yüzme
havuzu yeralmakta, aynı zamanda arsanın tümü bodrum katta kapalı
otopark olarak görev yapmaktadır.
Binaların cephelerinde geniş cam yüzeyler amaçlanarak mümkün
olduğunca ferah ve şeffaf bir yapı kabuğu amaçlanırken ahşap cephe
kaplaması ile bütünleşmesi bu şekilde de dış yeşil doku ile uyum
sağlaması planlanmıştır.
Tarabya Park Residences are at the center of Tarabya, Istanbul, and
spread into 8 buildings on a slope as 32 upper and lower duplex
apartments. There are community facilities and a closed swimming pool
in the complex, and the entire basement of the plot is a closed parking
lot.
The buildings contain wide windows, creating a spacious and transparent feeling, while the façade is wooden, which lets the houses meld into
the green space.
Maltepe Konutları
Maltepe Residence
İşveren
Employer
Yer
Location
Arsa Alanı Site Area
İnşaat Alanı Construction Area
Yıl
Year
Özel Confidential
Maltepe - İstanbul
11.720m²
23.520m²
2010
İstanbul Maltepe’de tasarlanan proje kapsamında 54 adet 1+1, 54
adet 2+1 , 60 adet 3+1 daire ile, 15 adet 4+1 villa tipi bahçe dubleks,
4 adet villa tipi teras dubleks ile çatı katı loft tipi daireler ve bir sosyal
merkez ve sosyal donatı alanları yeralmaktadır.
Temelde her dört katta bir teras bahçeler ile birbirine bağlanan iki
kule bloğu, birbirine asimetrik olarak yükselmekte ve villa bloğu bu
kule bloklara zeminde bağlanarak iç bahçeler ve sosyal donatı
alanları ile yapı arsası arasında bir sınır yaratmaktadır. Yüksek
bloklardaki konutlar Marmara denizi manzarasına ve açık yüzme
havuzun merkezinde bulunduğu açık aktivite alanının olduğu iç
kısıma yönelmiştir.
There are 54 of 1+1, 54 of 2+1, 60 of 3+1 apartments and 15 of 4+1
two storey garden houses, 4 of terrace houses, a couple of
penthouse loft apartments, a social center and social activity zones
in the residance project designed for Maltepe, Istanbul.
Basically two asymetrical towers that connect to each other by
terrace gardens and a housing block intersect with each other at the
ground level and create a boundary between social zones and site.
The apartments at the higher floors are oriented to the scenery of
Marmara Sea and the pool in the center of activity zone.
Esenler Spor Merkezi
Esenler Sports Center
İşveren
Employer
Yer
Location
Arsa Alanı Site Area
İnşaat Alanı Construction Area
Yıl
Year
İstanbul İl Spor Müdürlüğü Sports Office of Istanbul City
Esenler - İstanbul
9.200m²
6.670m²
2006 - 2009
Esenler Spor Merkezi, Esenler İlçesi Kemer
Mahallesi mevkiinde Kemer Stadyumu ve Spor
tesislerinin yan parselinde inşa edilmiştir. Bina
giriş bloğu ve spor fonksiyonlarını barındıran blok
olmak üzere birbirine takılan iki kütle olarak
tasarlanmıştır. Merkez, temel olarak yarı olimpik
bir yüzme havuzu ve basketbol,voleybol, hentbol
gibi oyunlara yönelik bir spor salonu gereksinimi
temel alınarak projelendirilmiştir.
Esenler Sports Center is built in the Kemer
quarters of Esenler district, on the adjacent
parcel of the Kemer Stadium and Sports
Facilities. The building is designed in two blocks
as the entrance block and the block which
houses the sports complex. The project has been
prepared considering the need of a semi-olympic
swimming pool and a sports hall that hosts
basketball, volleyball, handball and similar
games.
Magicrock Evleri
Magicrock Houses
İşveren
Employer
Yer
Location
Arsa Alanı Site Area
İnşaat Alanı Construction Area
Yıl
Year
Çevre İnşaat
Yalıkavak - Bodrum - Muğla
22.750m²
6.000m²
2005 - 2008
Muğla ili Bodrum ilçesindeki Yalıkavak bölgesinde deniz kenarında
toplam 19 adet ikiz evden oluşan bloklar olarak tasarlanmış projede,
ayrıca bir açık yüzme havuzu ve açık yeşil alanlar bulunmaktadır. Bu açık
yeşil alanlar proje alanı kapsamındaki iki ayrı plaja yönlenmektedir. Her
bir blok üç kat ve ayrı daireler olarak düşünülmüş, bu şekilde 57 tane
bağımsız konut tasarlanmıştır. Vaziyet planında yerleşim başta hakim
deniz manzarası ve ikincil olarak eğimli topoğrafik değerlere bağlı olarak
ele alınmıştır. Geleneksel Bodrum mimarisine atıfta bulunan cepheler
renk olarak beyaz ve mümkün olduğunca şeffaf yüzeyler ile yalın olarak
projelendirilmiştir.
The seaside plot located in Yalıkavak region of Bodrum district of Muğla
contains 19 blocks of twin houses, an open swimming pool, and open
green spaces. These green spaces lead to two different beaches. Each
block is designed to have three stories of the same apartment, resulting
in 57 independent residences. The design decisions on the plan are
made primarily with the sea view, and secondarily with the inclined
topography in mind. The white façades conform to the traditional austere
Bodrum architecture, and contain large transparent surfaces.
Mecidiyeköy Alışveriş ve Yaşam Merkezi
Mecidiyeköy Shopping Mall
İşveren
Employer
Yer
Location
Arsa Alanı Site Area
İnşaat Alanı Construction Area
Yıl
Year
Paşalı Grup
Mecidiyeköy - İstanbul
20.500m²
99.415m²
2004
Mecidiyeköy Alışveriş Merkezi eski Likör fabrikasının arsasında
ve Ali Sami Yen stadının hemen yanında konsept proje olarak
tasarlanmıştır. Arsa Mecidiyeköy’ün merkezinde Büyükdere
Caddesi`nin üzerinde yeralmaktadır. Bina yuvarlak bir forma
sahip bir alışveriş merkezi ve bu kütleye takılan dört yüksek
bloktan oluşmaktadir. Bu yüksek blokların üçü ofis binası, diğeri
ise beş yıldızlı bir otel olarak ele alınmıştır.
Mecidiyeköy Shopping Mall is a concept design on the site of
the old liqueur factory next to the Ali Sami Yen Stadium. The
plot is located at the center of Mecidiyeköy, next to the Büyükdere Avenue. The building comprises of a shopping mall with
round form and four attached high-rise blocks. Three of these
high-risers are offices, and the other one is a 5 star hotel.
ITB Berlin Turizm Fuarı Türkiye Standı
ITB Berlin Fair Turkey Fairstand
İşveren
Employer
Yer
Location
Arsa Alanı Site Area
İnşaat Alanı Construction Area
Yıl
Year
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı
Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism
Berlin - Almanya Berlin - Germany
2.000m²
2.000m²
2003 - 2005
WTM Londra Turizm Fuarı Türkiye Standı
WTM London Fair Turkey Fairstand
İşveren
Employer
Yer
Location
Arsa Alanı Site Area
İnşaat Alanı Construction Area
Yıl
Year
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı
Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism
Londra - İngiltere London - England
750m²
750m²
2003 - 2005
MITT Moskova Turizm Fuarı Türkiye Standı
MITT Moscow Fair Turkey Fairstand
İşveren
Employer
Yer
Location
Arsa Alanı Site Area
İnşaat Alanı Construction Area
Yıl
Year
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı
Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism
Moskova - Rusya Moscow - Russia
600m²
600m²
2003 - 2005
Turizm Bakanlığı’nın, 2004 ve 2005 yıllarında iki yıl üst
üste uygulanacak uluslar arası turizm fuarlarında Türkiye
standlarının tasarımı için açtığı mimari proje yarışmasında
tek bir konsept tasarım üzerinden toplam 11 dünya şehri
için ayrı ayrı proje üretilmiştir. M-Ofis yarışmada birincilik
ödülünü almıştır.
Başta Londra olmak üzere tüm fuar standlarında ana
mantık 45º açılı olarak ve birbiri ile geniş alanlarda kesişen
sirkülasyon aksları ve bu aksların arasında kalan alanların
açık ve kapalı kulanım alanı oluşturulması üzerine
kurgulanmıştır. Bu şekilde ziyaretçilerin standa girişlerinin
daha davetkar olacağı düşüncesi ile hareket edilmiştir.
Ministry of Culture and Tourism held a competition for a
series of international tourism fairs to be held in 2004 and
2005, and accepted designs for 11 cities over a single
concept design. The design of M-Ofis Mimarlık that
received the top prize.
The design concept, primarily in its London application,
relies on 45° circulation axes that intersect with each other
in a wide space, and open and closed spaces created
between these axes. This aims at making the stand more
inviting and engaging for the visitors.
Çankaya Konser Salonu, Sanat Merkezi ve Belediyesi Hizmet Binası
Çankaya Concert Hall, Art Center And City Hall
İşveren
Employer
Yer
Location
Arsa Alanı Site Area
İnşaat Alanı Construction Area
Yıl
Year
Çankaya Belediyesi Municipality of Çankaya
Çankaya - Ankara
12.029m²
55.955m²
2010
Genelde sıkıcı, kasvetli, tekdüze, insanların içine girmekten kaçındıkları devlet hizmet
binalarının aksine disiplinini rasyonel bir ifade ile ortaya koyan, olabildiğince halka şeffaf
yaklaşan bir devlet yapısı yaratarak bu kütleyi sanatın kendine özgü, özgür, yaratıcı, eleştirel
aynı zamanda da rasyonel mantığını sanat yapısı kabuğuna yansıtarak bu iki kütle arasındaki
kontrasttan bir uyum ve denge yaratmaya çalıştık. Yapı kabuğunun bir köprü şeklinde birleşmesi
Ulvi Cemal Erkin’in müziğinin Anadolu’nun kokusunu, rengini ve sesini Batı’nın tekniği ile
çağdaş kalıplar içine ustaca dökmesi ve bu iki kültür arasında bir köprü oluşturmasına da atıfta
bulunur.
Bu eksende vurgulanması gereken iki kütle ortaya koyduk. Bunlardan biri konser salonları ve
sanat merkezinin bir bölümünü içinde bulunduran konser salonu kütlesi, diğeri belediye
başkanlık hizmet mekanlarının bulunduğu belediye binasıdır. Bu iki kütlenin yapı arsasındaki
yerleşimlerinde ve genel bütünleşik kütle formunun ortaya çıkışında ana felsefe tasarım
alanımızın yakın çevresinde bir toplanma alanı ve yaya trafiğini maksimumda tutarak yaşayan
bir açık mekan kurgusu hedefiyle tasarımımıza şekil vermiştir.
We aimed to create harmony and balance from the contrast between two blocks that interact. In
opposition to monotonous, dull and oppressive ones, we aimed to design an open authority
building which uses a rational style to state dicipline and interacts with the art building carrying
the markings of authentic, independent, creative, questioning and at the same time rational
sides of art itself. The bridge-like connection between two blocks refers to the great musician
Cemal Ulvi Erkin who combines the cultures by composing diversity of Anatolia with the
technique of Western World.
In this axis two blocks emerged. The one is the concert hall containing two halls and an art
center, and the other one is the municipal building with the office of the mayor. The main
principle of the layout and the mass volumes has been shaped to create a gathering place and
an open space with maximum pedestrian traffic.
competition
İstanbul Zen Konutları
Istanbul Zen Residence
İşveren
Employer
Yer
Location
Arsa Alanı Site Area
İnşaat Alanı Construction Area
Yıl
Year
Yapı Kredi Koray
Göktürk - İstanbul
10.000m²
20.000m²
2005
İstanbul Göktürk’te 3 bloğun U şeklinde yerleşimiyle havuz ve 3
boyutlu çiçek bahçelerini içeren iç avlu oluşturularak
tasarlanmıştır. Altyapı olarak bodrum katın tamamına yayılan
otopark alanı, üstyapı olarak da 74 yaşama birimini içeren 3 blok
ve sosyal alanlardan oluşur. Blokların kesişim köşelerinde dublekslere ait teraslar bulunmaktadır. Bahçe özellikle çeşitli çiçek türleri
ile düzenlenmiş 3 boyutlu bir topografyaya sahiptir.
The housing project in Göktürk has a U shaped masterplan with a
pool and a 3D inner garden. There is a full layout of parking area at
the basement level as substructure and 74 living units and social
areas as superstructure. At the intersecting corners of 3 blocks of
apartments, there are the terraces of two storey houses. The
garden has been designed with distorted triangulation grid
covered by a variety of flower species.
in collaboration with Han Tümertekin
İzmir Opera Binası
İzmir Opera House
İşveren
Employer
Yer
Location
Arsa Alanı Site Area
İnşaat Alanı Construction Area
Yıl
Year
İzmir Büyükşehir Belediyesi
İzmir Metropolitan Municipality
Karşıyaka - İzmir
24.431m²
32.539m²
2010
Opera binasi olarak İzmir Karşıyaka’da projelendirilen yapının olabildiğince şeffaf bir yapı kabuğu örtüsü içinde kalarak dışarıdan algılanılırlığının maksimumda
tutulması amaçlanmıştır. Toplumun bu sanatlar hakkındaki ilgi ve bilgisinin artması amaçlı opera ve bale prova salonlarını gizli saklı tutulmak yerine fuaye gibi
çevredeki insanların görsel algısına açık olacak şekilde kontrollü olmak kaydıyla olabildiğince dışa dönük olarak tasarlanmıştır.
Binanın kent ölçeğinde bir merkez ve simge yapı olarak projede ele alınması ve bu proje ölçeğinde yapılabilmesi muhtemel tüm toplu taşıma birimlerinin bu
merkeze ulaşması ve merkezinde bu binayı bulmaları amaçlanmıştır. Bu bağlamda deniz yönünde binanın giriş aksına şehir hatları vapur iskelesi önerilmiş, bu
şekilde hem binaya kentin diğer bölgelerinden direk ulaşımın sağlanması amaçlanırken bir yandan da Karşıyaka ve Bostanlı iskelelerinin yükünü hafifletecek,
opera binası ulaşımının yanı sıra çevredeki konut yerleşimi için de kullanılacak bir tasarım hazırlanmıştır. Bu şekilde opera binasının yakın çevresinin hareketli
bir yaya trafiğine sahip olması ve binanın kent belleğinde daha belirgin şekilde yer alması amaçlanmıştır.
The building has been designed as the new opera house of Izmir in Karşıyaka by a transparent façade to maximize the visual contact between interior and
exterior areas. The extravert design of the practice halls has controlled visibility through foyer and close surrounding instead of keeping the practice halls
seperated from the public.
In urban proportions, the building is aimed to be a center, a landmark and by all types of public tranportation it should be an intersection node. According to this
concept, a ferry port has been offered which is meant to share the load of Bostanlı Port. The port is supposed to be used by the residents of the surrounding
urbanscape as well as the users of the opera house. More pedestrian traffic is going to take place and as a result of this, more data is going to be saved in the
memory of cityscape.
competition
Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü
Esenler Police Department
İşveren
Employer
Yer
Location
Arsa Alanı Site Area
İnşaat Alanı Construction Area
Yıl
Year
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Istanbul Police Department
Esenler - İstanbul
1.160m²
6.025m²
2006
İstanbul Esenler İlçesi Atışalanı mevkiinde yeralan proje arsasının kuzey-batı yönüne doğru oldukça daralması
işveren tarafından ihtiyaç duyulan kapalı alanın tasarımını zorlarken diğer yandan arsanın güney yönünde tören
meydanı olarak kullanılabilmesi için bir açık alan ayrılmıştır. Arsada bir uçtan bir uca 6 metreden fazla olan kot farkı
olması, hem Atışalanı caddesi hem de Köyiçi caddesinden verilmesi gereken girişlerin farklı katlardan olmasını
zorunlu kılmıştır.
Bina cephesinde güney yönüne bakan bölüm eğrisel ve tamamıyla cam olarak tasarlanmış bu şekilde olumlu yönde
güneş ışığının maksimumda mekan içine alınması sağlanmıştır
The narrow side of the site at north-west made it difficult to cover the space requirements needed by the employer,
on the other hand a ceremonial area has been designed at the south side of the site. The entrances of Atışalanı
Street and Köyiçi Street has been opened at different levels because of 6 meters ground level difference at the site
from edge to edge.
South façade has been designed as a curved glass curtain wall to maintain maximum positive sun rays inside the
building.
M-Ofis Architects
Özden Sokak No:26/7 Etiler İstanbul Turkey
T +90 212 287 6450
F +90 212 257 0938
[email protected]
www.m-ofis.com.tr

Benzer belgeler

mektup-letter-mektup-letter-mektup-letter

mektup-letter-mektup-letter-mektup-letter taþýmamaktadýr; sadece ve sadece Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzerlikleri-ilginçlikleri ortaya çýkartmak ve tekrarlanmasýný önlemektir... The cartoons we are going to publish in this page are tho...

Detaylı