Yrd. Doç.Dr. Hany İsmaiel Mohamed Ramadan

Transkript

Yrd. Doç.Dr. Hany İsmaiel Mohamed Ramadan
Kişisel Bilgiler
Ünvanı :
Yrd. Doç. Dr.
Adı Soyadı :
Hany RAMADAN
Görevi :
Birimi :
İslami İlimler Fakültesi
Bölüm :
Arap Dili ve Belagatı
Bilim Dalı :
İletişim Bilgileri
Adres :
Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültes
E-mail :
[email protected]
Telefon :
0 (454) 310 17 80 -/55 85
Faks :
Eğitim Bilgileri
Doktora : Arap Dili
Alan : Menofia Üniversitesinde Edebiyat Bilimleri ( Derecesi : Onur
derecesi 2013)
Master : Arap Dili - Cenûbu'l-Vâdi Ünİversitesi – Kıne/Mısır
(Derece : Çok iyi 2010)
Formasyon : Cenûbu'l-Vâdi Ünİversitesi, Eğitim Fakültesi 2010 –
Kıne/Mısır
Yüksek Lisans: Tanta Üniversitesi, Edebiyat fakültesi 2002
Lisans : Arap Dili ve Edebiyatı - Cenûbu'l-Vâdi Ünİversitesi, Edebiyat
Fakültesi 2000
İmam-Hatiplik Diploması: İslam Kültür Merkezi (Eski ismiyle : İmamHatip yetiştirme enstitüsü) –Vakıflar Bakanlığı / Mısır 2007
Verdiği Dersler
Arap Dili
Bulunduğu Görevler
Sufera Akademisi – Arapça öğretmenliği, Katar
Kurtuba Arapça ve İslami İlimler Enstitüsü –Arap Dili ve Edebiyatı
öğretmenliği, Mısır
Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitim ve Kalite bölümü Başkanı Luxor/Zeyniyye, Mısır
Misrnews.net haber sitesinde editörlük
Arapça öğretmenliği – Mısır Milli eğitim Bakanlığı
Aldığı Ödüller
Mısır Eğitim Sendikası Takdir Belgesi
İslamonline.net sitesinden Takdir Belgesi
islamselect.net sitesinden Takdir Belgesi
Mısır Eğitim Müdürlüğü Takdir Belgesi
El-Aziz Derneği Takdir Belgesi
Üyelikleri
Dünya Müslüman Alimler Birliği üyeliği
Dünya Arapça Konseyi üyeliği
Mısır Kültür Bakanlığı, Edebiyat Kulübü üyeliği
Mısır İmam-Hatip sendikası kurucu üyeliği
Eğitim Sendikası, Yönetim Kurulu üyeliği ve İzleme Komisyonu raportörü
Mısır Vakıflar Bakanlığı - Vaiz
Yayınlar
1. Edgar Allan Poe'nun Modern Arap Edebiyatı Üzerindeki Etkisi:
Karşılaştırmalı çalışma – Doktora tezi 2013
2. T. S. Eliot ve Salâh Abdussabûr'da Şiirde Modernleşme Teorisi:
Karşılaştırmalı çalışma – Master Tezi 2010
3. Yayınlanmış Makale ve Araştırmalardan Öne Çıkanlar:
4. Arap-İslamî kimliğinin yerleştirilmesinde Arapça öğretiminin rolü–
Geleceğe dönük bir vizyon, Kültür ve Medeniyet Dergisi – Birleşik
Arap Emirlikleri
5. Peygamberin(s.a.s) anlattığı kıssalarda eğitsel rehberlik, İslam
Hukûku ve Ahlâkı Araştırmaları Merkezi - Katar
6. İslam Hukûkçularının İhtilaflarında Nahiv ilminin etkisi, İslami
Şuur Dergisi
7. İmam Şafiî'nin er-Risâlesinde Nahiv Delilleri, İslami Şuur Dergisi
8. Kur'ân-ı Kerîm'in Tefsirinde Şiirin Rolü, İslami Şuur Dergisi
9. Peygamberin Kültür Mirasında Şiirin Görevi, İslami Şuur Dergisi Kuveyt
10.
Bugünün ve Dünün Şiiri Arasındaki Büyük Benzerlik, Arap
Dili Dergisi – Suud Arabistan
11.
Modernitenin Çelişkileri, el-Beyân dergisi – Suudi Arabistan
12.
Gazetelerde Yayınlanan Makalelerden Öne Çıkanlar:
13.
İngiliz Şiirinde Kur'ân'ın Etkisi
14.
İslamî Edebiyat : Toplumsal Bir Zorunluluk ve Kültürel Bir
Ödev
15.
Din ve Sanat diyalektiği
16.
Dil Bir Milletin Hayatıdır
17.
İnternet Sitelerinde Yayınlanmış Makalelerden Öne Çıkanlar:
18.
Teori ve Pratik Açısından Akide
19.
Kur'ân-ı Kerîm'de Betimsel Bir İroni
20.
İnsaf ve Zulüm Arasında Tasavvuf
21.
Direnenler ve Sessiz Kalanlar Arasında Tebliği Konumu
22.
Azim ve Hezimet arasında Arapça