Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu

Yorumlar

Transkript

Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu
İçindekiler
DAÜ - Giriş ve Burs Sınavı Başvuru Formu
1. DAÜ - Giriş ve Burs Sınavı - 2016....................................................1
2. Kimler Başvurabilir?.......................................................................1
3. Sınava Başvuru Nasıl Yapılabilir?....................................................1
4. Sınav Tarihi, Saati, Yeri ve Süresi ...................................................3
5. Başvuru Harcı.................................................................................3
6. Sınav Takvimi.................................................................................3
7. Sınav Giriş Belgesi..........................................................................4
8. Sınava Girebilmek İçin Gerekli Belgeler...........................................4
9. Sınav Esnasında Gerekli Gereçler ...................................................4
10. Sınav Salonuna Getirilmesi Yasak Olan Araç ve Gereçler................4
11. Sınav Kuralları ..............................................................................4
12. Sınavda Uygulanacak Testler .........................................................7
13. Sınav Soru Kitapçıkları....................................................................7
14. Hangi Testlere Cevap Verilmelidir?.................................................7
15. Cevap Kağıdının Doldurulması........................................................7
16. Müzik ve Spor Yetenek Sınavları ...................................................8
17. Sınavın Değerlendirilmesi...............................................................8
18. Puan Nasıl Hesaplanır? ..................................................................9
19. Sorular, Cevap Anahtarı ve Puanların Açıklanması..........................11
20. Sınav Sonuçlarına İtiraz .................................................................11
21. Programlara Başvuru ve Yerleştirme ..............................................11
22. Önlisans Programlarına Sınavsız Giriş Hakkı ...................................11
23. Öğrenim Harçları ve Başarı Bursları................................................12
24. Adayların Kesin Kayıt İşlemleri........................................................12
25. GCE A LEVEL, GCE AS LEVEL ve IGCSE/GCSE O LEVEL
Sınavları ile Öğrenci Kabulü ..........................................................13
26. GCE A/AS Level ile Girişte Uygulanacak Burslar.............................13
Tablo 1 Puan Türleri ve Test Ağırlıkları...........................................15
Tablo 2A Test Kapsamları ve Soru Dağılımları.....................................16
Tablo 2B Test İçerikleri: Matematik - Geometri ................................18
Tablo 2B Test İçerikleri: Fizik - Kimya - Biyoloji - İngilizce
Felsefe - Görsel Yetenek......................................................19
Tablo 2B Test İçerikleri: Türkçe - Tarih - Coğrafya ............................20
Tablo 3 Lisans ve Önlisans Programları:
Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi - Eczacılık Fakültesi
Eğitim Fakültesi ..................................................................22
Fen ve Edebiyat Fakültesi - Hukuk Fakültesi
İletişim Fakültesi
İşletme ve Ekonomi Fakültesi .............................................22
Mimarlık Fakültesi - Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi......................................................23
Adalet Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu
İşletme ve Finans Yüksekokulu ..........................................23
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu..........................................24
Tablo 4 Lise / Meslek Lisesi Mezunu Adaylardan Sınavsız Öğrenci
Alan Önlisans Programları:
Adalet Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu..........................................24
Tablo 5 2016 - 2017 Akademik Yılı KKTC Uyruklu Öğrencilere
Ait Yıllık Öğrenim Ücretleri..................................................25
Tablo 6 GCE A Level, GCE AS Level ve IGCSE/GCSE ile Girişte
UygulanacaK Puanlar..........................................................25
Tablo 7 DAÜ Giriş ve Burs Sınavı 2016 Başvuru Kabulü İçin
Okul Ziyaret Programı.........................................................26
Giriş ve Burs Sınavı 2016
Başvuru Formu
Adı - Soyadı :.....................................................................................
Doğum Yeri :.....................................................................................
Doğum Tarihi :............../.............../....................
Cinsiyet :
Uyruğu :
K E
 KKTC  KKTC - TC 
TC
KKTC Kimlik No : ....................................
TC Kimlik No :
(sadece TC vatandaşı olanlar):
.......................................
Baba Adı :............................................................ Anne Adı :..........................................................
Mezun Olduğu / Olacağı Okul :........................................................................................................
Mezun Olduğu / Olacağı Bölüm :.....................................................................................................
3
Adres :.............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Telefon : 0 392 .................................................. Cep Tel : 0 5 .....................................................
E - posta :.........................................................................................................................................
Sınav Tercihi : Sınav Yeri Tercihi : Yetenek Sınavına girmek istiyor musun?
 Spor Yetenek Sınavına girmek istiyorum
 Müzik Yetenek Sınavına girmek istiyorum
 Hayır Yetenek Sınavlarına girmek istemiyorum
“Sınavsız girişten yararlanmak” isteyen adaylar, Sayfa 24’te (DAÜ Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu
2016) bulunan Tablo 4’ten tercih edecekleri Önlisans Program’larının kodlarını aşağıya
doldurmaları gerekmektedir.
Tercih 1 :

Tercih 2 :

Tercih 3 :

DAÜ Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu 2015

Sınava girmek istiyorum
 Sınavsız girmek istiyorum

Hem sınava girmek hem de sınavsız girişten yararlanmak istiyorum

DAÜ Kampüsü, Gazimağusa  Türk Maarif Koleji, Lefkoşa
Giriş ve Burs Sınavı 2016
Başvuru Formu
Başvuru Tarihleri ve Yerleri
Başvurular,
02 Mayıs 2016 ile 06 Haziran 2016 tarihleri arasında DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne
23 Mayıs 2016 ile 06 Haziran 2016 tarihleri arasında Lefkoşa’da Atatürk Öğretmen Akademisi’ndeki DAÜ Sınav Başvuru Merkezi’ne
02 Mayıs - 06 Haziran 2016 tarihleri arasında www.emu.edu.tr adresinden çevrimiçi (online)
olarak yapılabilir.
Gerekli Belgeler
• KKTC Kimlik Kartı fotokopisi (KKTC veya KKTC/TC vatandaşı olanlar için),
• İki adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf,
4
• Başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz / banka dekontu.
• TC Kimlik Kartı fotokopisi (Sadece TC vatandaşı olanlar için)
• Lise öğrenimini kesintisiz olarak (4yıl) KKTC’de örgün eğitim veren bir eğitim kurumunda
okuyor olduğuna veya mezun olduğuna dair belge (Sadece TC vatandaşı olanlar için)
DAÜ Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu 2015
Sınav Harcı
DAÜ Giriş ve Burs Sınavı - 2016 başvuru harcı, 50 ¨ olup Kıbrıs Türk Kooparatif Merkez
Bankası - DAÜ Şubesi, 100640 numaralı DAÜ hesabına şahsen veya havale yolu ile yatırılabileceği gibi, Başvuru Merkezlerine de yatırılabilecektir. Başvuru harcı yatırılırken, açıklama
kısmına sırası ile adayın,
a. KKTC veya TC Kimlik Kartı Numarası
b. Adı ve Soyadı
c. “DAÜ Giriş ve Burs Sınavı - 2016 Başvuru Harcı” ibaresinin yazdırılması gerekmektedir.
Lise / meslek lisesi mezunu veya mezun adaylarından sadece 2 yıllık önlisans programlarına
sınavsız girmek üzere başvuranlar 20 ¨ başvuru harcı öderler. Hem sınava katılmak, hem de
sınavsız girmek üzere başvuran adaylar 50 ¨ başvuru harcı öderler.
1
DAÜ - Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu 2016
1. DAÜ – Giriş ve Burs Sınavı 2016 Nedir?
DAÜ – Giriş ve Burs Sınavı 2016, Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından organize edilen, 2016 – 2017 Akademik Yılı Giriş ve Burs Sınavı, adayların lisans
ve önlisans programlarına yerleştirilmelerini, ayrıca lise / meslek lisesi mezunu veya mezun adaylarının Tablo.4’te gösterilen 2 yıllık önlisans programlarına
sınavsız girişlerini kapsamaktadır.
2. Kimler Başvurabilir?
DAÜ – Giriş ve Burs Sınavı 2016’ya, KKTC uyruklu (çift uyruklular dahil) lise veya dengi bir okul mezunu veya mezun adayı öğrenciler ile lise öğrenimini
kesintisiz (4 yıl) KKTC’de örgün eğitim veren bir eğitim kurumunda tamamlayarak mezun olan veya olacak olan TC vatandaşı öğrenciler başvurabilir.
3. Sınava Başvuru Nasıl Yapılabilir?
DAÜ – Giriş ve Burs Sınavı 2016 için başvurular;
• 02 Mayıs 2016 ile 06 Haziran 2016 tarihleri arasında, DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne,
• 23 Mayıs 2016 ile 06 Haziran 2016 tarihleri arasında Lefkoşa’da Atatürk Öğretmen Akademisi’ndeki DAÜ Sınav Başvuru Merkezi’ne,
• Okulunuzu ziyaret edecek DAÜ temsilcilerine şahsen (Tablo 7),
• Üniversite’nin web sayfası üzerinden çevrimiçi (online) olarak, yapılabilir.
Başvuruda gerekli belgeler:
KKTC veya KKTC / TC vatandaşları olanlar için: Sadece TC vatandaşı olanlar için
• İki adet yeni çekilmiş vesikalık resim
• İki adet yeni çekilmiş vesikalık resim
• KKTC Kimlik Kartı fotokopisi
• TC Kimlik Kartı fotokopisi • DAÜ – Giriş ve Burs Sınavı 2016 Başvuru Harcı’nın
• Lise öğrenimini kesintisiz olarak (4 yıl) KKTC’de örgün eğitim DAÜ hesabına yatırıldığına dair makbuz/banka dekontu
veren bir eğitim kurumunda okuyor / mezun olduğuna dair belge.
(Başvuru esnasında harç yatırılabilecektir) • DAÜ – Giriş ve Burs Sınavı 2016 Başvuru Harcı’nın
• DAÜ Giriş ve Burs Sınavı Başvuru Formu
DAÜ hesabına yatırıldığına dair makbuz/banka dekontu
(Bu formu DAÜ – Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu 2016’da da bulabilirsiniz) (Başvuru esnasında harç yatırılabilecektir)
• DAÜ Giriş ve Burs Sınavı Başvuru Formu
(Bu formu DAÜ – Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu 2016’da da bulabilirsiniz)
• TC Vatandaşları, TC - KKTC diplomaların karşılıklı tanınmasına dair
protokolün ek maddesinin KKTC Meclisi’nde onaylanması halinde kayıt yapacaklardır.
Başvuru için iletişim bilgilerini arka kapakta bulabilirsiniz.
Kıbrıs’ın En Köklü ve En Büyük Devlet Üniversitesi
37 yıllık tecrübesi ile 106 farklı ülkeden öğrenciye uluslararası standartlarda yüksek öğrenim imkanı sağlar.
DAÜ - Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu 2016
3
4. Sınav Tarihi, Saati, Yeri ve Süresi
2016 – 2017 Akademik Yılı, DAÜ – Giriş ve Burs Sınavı 2016, 07 Haziran 2016 Salı günü, 09:30 - 12:00 saatleri arasında tek oturum halinde aşağıdaki
merkezlerde yapılacaktır.
Gazimağusa: DAÜ Kampüsü
Lefkoşa: Lefkoşa Türk Maarif Koleji
Adayların sınav günü saat 09:00’da sınav yerinde hazır olmaları gerekmektedir.
Sınav başlangıcından itibaren ilk yarım saat içerisinde geç gelen adaylar sınava alınacak, ancak kendilerine ek süre verilmeyecektir. Yarım saatten fazla geç
kalan adaylar ise sınava kesinlikle alınmayacaklar ve bu nedenle herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir.
5. Başvuru Harcı
DAÜ – Giriş ve Burs Sınavı 2016 başvuru harcı, 50 ¨ olup, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası – DAÜ Şubesi’ ndeki 100 640 numaralı DAÜ hesabına
şahsen veya havale yolu ile yatırılabileceği gibi, başvuru merkezlerine de yatırılabilecektir. Başvuru harcı yatırılırken, açıklama kısmına sırası ile adayın,
• KKTC Kimlik Kartı Numarası (KKTC veya KKTC/TC vatandaşları),
• TC Kimlik Kartı Numarası (Sadece TC vatandaşları), • Adı ve Soyadı
• “DAÜ – GİRİŞ VE BURS SINAVI 2016 Başvuru Harcı” ibaresinin yazdırılması gerekmektedir.
2 yıllık önlisans programlarına sınavsız yerleştirilmek üzere başvuran lise / meslek lisesi mezunu veya mezun adayı adaylar, 20 ¨ başvuru harcı öderler. Hem
sınava katılmak, hem de sınavsız yerleştirilmek üzere başvuran adaylar 50 ¨ başvuru harcı öderler. Sınava başvurduğu halde katılmayan adaylara başvuru
harcı geri ödenmez.
6.Sınav Takvimi
• 02 Mayıs – 06 Haziran 2016 • 02 – 06 Haziran 2016 • 07 Haziran 2016 Salı Başvuru Süresi.
Müzik ve Spor Yetenek Sınavları
(Not: Yetenek Sınavlarına katılacak adayların,
07 Haziran 2016 Salı günü yapılacak sınava da katılmaları gerekmektedir.)
DAÜ – Giriş ve Burs Sınavı 2016’nın, Gazimağusa ve Lefkoşa’daki sınav merkezlerinde yapılması.
DAÜ - Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu 2016
4
7. Sınav Giriş Belgesi
Başvuru işlemlerini eksiksiz tamamlayan adaylar için her adayın adına, kişisel bilgilerini ve aday numarasını da içeren fotoğraflı bir Sınav Giriş Belgesi
verilecektir. Bu belgede adayın sınava gireceği sınav merkezi ve sınav salonu yazılı olacaktır. Adaylar sınava sadece Sınav Giriş Belgesi’nde belirtilen sınav
merkezi ve sınav salonunda girebileceklerdir.
8. Sınava Girebilmek İçin Gerekli Belgeler
Adaylar, Sınav Giriş Belgesi ile KKTC/TC Kimlik Kartı’na veya kimliğini belirleyen resimli bir resmi belgeye bakılarak sınav salonlarına alınacaklardır. Salon
Başkanı, adayın kimliği konusunda kuşkulandığı takdirde adayı sınava almayabilecektir.
9. Sınava Esnasında Gerekli Gereçler
Adaylar yanlarında en az iki adet yumuşak uçlu siyah kurşun kalem, bir adet kalemtıraş ve bir adet leke bırakmayan kaliteli silgi bulundurmalıdırlar.
10. Sınav Salonuna Getirilmesi Yasak Olan Araç ve Gereçler
Adayların sınav salonuna cep telefonu, sözlük, hesap makinesi, defter, kitap, karalama kağıdı, fotoğraf makinesi, kamera, çağrı cihazı ve benzeri iletişim
araçları getirmeleri yasaktır.
11. Sınav Kuralları
• Adaylar, saat 09:00’dan itibaren, Sınav Giriş Belgesi ve kimlik kartlarını veya kimliğini belirleyen resimli bir resmi belgeyi göstermek suretiyle sınav salonlarına
alınacaklardır.
• Adaylar, Sınav Giriş Belgelerinde belirtilen salonlarda sınava girmek zorundadırlar.
• Dağıtılan soru kitapçığının sayfalarının eksik olup olmadığı, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli ve hatalı kitapçıklar varsa
değiştirilmek üzere Salon Başkanına verilmelidir.
• Cevap kağıdındaki bilgilerin doğruluğunun kontrol edilmesi ve hatalı bilgi varsa, tuanağa işlenmek üzere salon başkanına bildirilmesi gerekmektedir.
• Cevap kağıdındaki tercihler için ayrılan kısmın doldurulması gerekmektedir (en az bir, en çok sekiz tercih yapılmalıdır). Yerleştirme bu tercihlere göre yapılacaktır. Program kodları Tablo.3’te gösterilmiş olup, Soru Kitapçığı’nın arka kapağın iç yüzünde de bulunacaktır.
• Soru kitapçığı türü, cevap kağıdındaki ilgili kısma mutlaka kodlanmalıdır. Soru kitapçığı türünü cevap kağıdına işaretlemeyen adayların sınavları geçersiz
sayılacaktır.
5
DAÜ - Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu 2016
• Salon Başkanı’nın uyarısı ile sınav başlayacaktır.
• Sınava giren adaylar, sınav başlangıcından itibaren ilk 30 dakika ve son 15 dakika içinde sınav salonunu terk edemezler.
• Sınav başlangıcından itibaren ilk 30 dakika içerisinde geç gelen adaylar sınava alınırlar, ancak kendilerine ek süre verilmez. İlk 30 dakikadan sonra gelen
adaylar sınava alınmazlar.
• Sınav esnasında, sınav huzuru ve düzenini bozucu davranışlar içerisinde bulunan adaylar salon görevlileri tarafından ikaz edilirler. Buna rağmen ayni
davranışları sergilemeye devam edenler sınav salonundan çıkarılırlar ve sınavları geçersiz sayılır.
esnasında, salon görevlileri sınava katılan adaylara salon yoklama listesini imzalatacaktır. Sınava katılmayan adayların imza hanesine
“KATILMADI” ibaresini yazıp, tutanağa işleyecektir.
• Sınav sırasında kopya çeken, kopya çekmeye teşebbüs eden, kopya veren veya kopya çekilmesine yardım eden adayların kimlikleri Salon Sınav
Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
• Bir salondaki sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığı tespit edildiği takdirde, Sınav Komisyonu ilgili salonda sınava giren adayların sınavlarını
geçersiz sayabilecektir.
• Adaylar soru kitapçığı üzerinde ayrılmış olan yerlere ad, soyad ve aday numaralarını yazmak zorundadırlar.
• Cevap kağıdı yalnız kurşun kalem kullanılarak doldurulacaktır.
• Soru kitapçığındaki boş yerler karalama amacıyla kullanılabilecektir. Adayların kalem, silgi ve benzeri gereçleri ortak kullanmaları yasaktır.
• Sınav salonuna cep telefonu, çağrı cihazı ve benzeri iletişim araçlarının sokulması yasaktır.
• Sınav salonlarında ve koridorlarda, görevliler de dahil, sigara içilmesi kesinlikle yasaktır.
• Adaylar, yanlarında su, kola, meyve suyu gibi içecek bulundurabilirler, ancak bunların özellikle cevap kağıdına zarar vermemesine dikkat edilmelidir.
• Adayların sınav salonuna sözlük, hesap makinesi, defter, kitap, karalama kağıdı, fotoğraf makinesi, kamera, cep telefonu, çağrı cihazı ve benzeri
iletişim araçları getirmeleri yasaktır.
• Sınavını bitiren aday salondan ayrılmadan önce soru kitapçığını ve cevap kağıdını salon görevlilerine teslim etmek zorundadır. Soru kitapçığı ve/veya
cevap kağıdını teslim etmediği belirlenen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
• Salon Başkanı, yüksek sesle “Sınav sona ermiştir” diyerek sınavı bitirecektir. Sınav sona erdiğinde adaylar, ellerindeki kalemleri masa üzerine
bırakmak zorundadırlar.
• Sınav sona erdikten sonra adayların yerlerinden kalkmaları yasaktır. Salondaki görevliler adayların soru kitapçıkları ile cevap kağıtlarını toplayacaklar ve sayarak cevap kağıtlarını aday numarasına göre sıralayacaklardır. Sayım işlemi tamamlandıktan sonra Salon Başkanı, adayların salondan
ayrılmalarına izin verecektir.
• Soruların cevaplarını soru kitapçığı üzerine işaretleyen adaylar, sınav sona ermeden önce bunları cevap kağıdına aktarmalıdır. Cevapların, cevap
kağıdına aktarılması için ek süre verilmeyecektir.
• Sınav
Uluslararası Standartlarda Eğitim ve Araştırma Altyapısı
Öğrencilerine güncel teknoloji ile donatılmış modern binalarda eğitim ve araştırma imkanı sunar.
7
DAÜ - Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu 2016
12. Sınavda Uygulanacak Testler
DAÜ – Giriş ve Burs Sınavı 2016’da aşağıda belirtilen testler uygulanacaktır. Her test 25 sorudan oluşmaktadır. Her aday, tercih edeceği programların puan
türünün gerektirdiği testleri cevaplamalıdır. (Bkz. Tablo.1 ve Tablo.3)
Genel Testler (Tüm adayların yapması gerekmektedir)
• Matematik Testi
•Türkçe Testi
• Fen Bilimleri Testi
• Sosyal Bilimler Testi
Alan Testleri (Sadece İD, GY - 1 ve GY - 2 puan türü için gereklidir)
• İngilizce Dil Testi
• Görsel Yetenek Testi
13. Sınav Soru Kitapçıkları
Soru kitapçıkları, aynı soruları içeren iki farklı türde olacaktır. Soru kitapçığının kapağında A ve B olarak belirtilen kitapçık türünün, cevap kağıdında ilgili
yere mutlaka işaretlenmesi gerekmektedir. Soru kitapçığı türünü cevap kağıdına işaretlemeyen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Adaylar, kullandıkları soru
kitapçıkları üzerinde ayrılmış olan yerlere adlarını, soyadlarını ve aday numaralarını yazmak zorundadırlar. Sınav sona erdiğinde soru kitapçıkları salondaki
görevlilere teslim edilecektir.
14. Hangi Testlere Cevap Verilmelidir?
Adaylar ortaöğretim mezuniyet alan/kol/bölüm’üne bakılmaksızın değişik puan türü gerektiren programları tercih edebilirler. Lisans ve önlisans programlarının hangi puan türü ile öğrenci kabul edeceği Tablo.3’te gösterilmiştir.
Puan türlerinin gerektirdiği testler ve testlerin puan türlerine göre ağırlıkları Tablo.1’de gösterilmiştir. Bu nedenle, adayların tercih edecekleri programların
puan türünün gerektirdiği testlere cevap vermeleri gerekmektedir.
Tablo.1 ve Tablo.3’ü Soru Kitapçığının arka kapağında da bulacaksınız.
15. Cevap Kağıdı’nın Doldurulması
• Cevap kağıtları, optik okuyucu ile değerlendirileceği için buruşturulmamasına ve katlanmamasına özen gösterilmelidir.
• Adaylar cevap kağıdını yalnızca kurşun kalem kullanarak doldurmak zorundadırlar. Her adayın adına cevap kağıdı hazırlanarak sınava gireceği salona
gönderilecektir. Bu nedenle, adayların mutlaka Sınav Giriş Belgesi’nde belirtilen sınav salonunda sınava girmeleri gerekmektedir.
• Cevap kağıdında adayın adı, soyadı, sınav merkezi, sınav salonu yazılmış, ve aday numarası kodlanmış olacaktır. Aday bu bilgilerin doğruluğunu kontrol
etmek ve varsa, yazım ve / veya kodlama hatalarını, salon tutanağına işlenmek üzere, Salon Başkanı’na bildirmekle yükümlüdür.
DAÜ - Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu 2016
8
• Soru Kitapçıkları dağıtıldıktan sonra, soru kitapçığı türü cevap kağıdı üzerindeki ilgili kısma kodlanacaktır.
• Cevap kağıdındaki tercihler için ayrılan kısmın doldurulması gerekmektedir. Yerleştirme bu tercihlere göre yapılacaktır. Program kodları Tablo.3’te
gösterilmiş olup, Soru Kitapçığının arka kapak iç yüzünde de bulunacaktır. Yanlış kodlanan tercihler dikkate alınmayacaktır.
• Cevap kağıdında her test için ayrılmış kısımlar bulunmaktadır. Her sorunun bir doğru cevabı vardır. Adaylar cevaplarını ilgili seçeneğe ait dairenin
•
içini tamamen dolduracak şekilde kodlamalıdırlar. Bir sorunun cevabı olarak birden fazla seçenek kodlanması halinde, ilgili soru yanlış cevaplanmış
sayılacaktır.
Cevap değiştirmek için, önceden kodlanan seçeneğin iz bırakılmayacak şekilde iyice silinerek temizlenmesine özen gösterilmelidir.
16. Müzik ve Spor Yetenek Sınavları
Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programını tercih edecek olan adaylar, 02 - 06 Haziran 2016 tarihlerinde ilgili bölüm tarafından gerçekleştirilecek olan özel yetenek sınavı yanısıra, 07 Haziran 2016’te yapılacak DAÜ – Giriş ve Burs Sınavı 2016 yazılı sınavına da girmeleri gerekmektedir.
Müzik Öğretmenliği Yetenek Sınavı’na başvuran adaylara, yetenek sınavının tarihi, saati ve yeri Sınav Komitesi tarafından hem telefoniyen hem de e-posta
yoluyla bildirilecektir.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Programını tercih edecek olan adaylar, 02 - 06 Haziran 2016 tarihlerinde ilgili fakülte tarafından gerçekleştirilecek olan özel yetenek sınavı yanısıra, 07 Haziran 2016’da yapılacak DAÜ – Giriş ve Burs Sınavı 2016 yazılı sınavına da girmeleri gerekmektedir.
Spor Bilimleri Yetenek Sınavı’na başvuran adaylara, yetenek sınavının tarihi, saati ve yeri Sınav Komitesi tarafından hem telefoniyen hem de e-posta yoluyla
bildirilecektir.
17. Sınavın Değerlendirilmesi
Sınav değerlendirilirken her yanlış işaretlenen bir cevap için, ilgili testteki bir doğru cevaba karşılık gelen puan değerinin dörtte biri kadar puan düşürülecektir.
Cevapları işaretlenmemiş sorular için ise puan düşürülmeyecektir.
Herhangi bir nedenle bir sorunun iptal edilmesi durumunda, iptal edilen soru değerlendirme dışı bırakılacak ve ağırlığı diğer sorulara yansıtılmayacaktır.
Adayların aşağıdaki puan türleri hesaplanacaktır;
• MF Matematik - Fen Bilimler Puanı • TM Türkçe - Matematik Puanı • TS Türkçe - Sosyal Bilimler Puanı • İD İngilizce Dil Puanı*
• GY - 1 Görsel Yetenek - 1 Puanı* • GY - 2 Görsel Yetenek - 2 Puanı* • SY Spor Puanı** • MY Müzik Puanı**
* Bu puan türlerinin hesaplanabilmesi için puan türünün gerektirdiği alan testlerine cevap verilmesi gerekmektedir. Bakınız Tablo 1
** Bu puan türlerinin hesaplanabilmesi için ilgili Yetenek Sınavına katılmak gerekmektedir. Bakınız Tablo 1
DAÜ - Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu 2016
9
18. DAÜ – Giriş ve Burs Sınavı 2016 Puanı Nasıl Hesaplanır?
Adayın DAÜ – Giriş ve Burs Sınavı 2016 Puanları, her testteki Net Doğru Sayısı’na (NDS) bağlıdır. NDS aşağıda belirtildiği gibi hesaplanır.
NDS = Doğru cevap sayısı – [(Yanlış cevap sayısı)/4]
NDS’nin bulunmasından sonra ilgili puan türlerine göre hesaplama aşağıda belirtildiği şekilde yapılır.
MF TM TS İD GY - 1 GY - 2 MY SY = 10 x [[(7/5)(NDS Mat)] + [(7/5)(NDS Fen)] + [(4/5)(NDS Türk)] + [(2/5)(NDS Sos)]]
= 10 x [[(7/5)(NDS Mat)] + [(2/5)(NDS Fen)] + [(7/5)(NDS Türk)] + [(4/5)(NDS Sos)]]
= 10 x [[(4/5)(NDS Mat)] + [(2/5)(NDS Fen)] + [(7/5)(NDS Türk)] + [(7/5)(NDS Sos)]]
= 10 x [[(2/5)(NDS Mat)] + [(1/5)(NDS Fen)] + [(6/5)(NDS Türk)] + [(3/5)(NDS Sos)] + [(8/5)(NDS İng)]]
= 10 x [[(4/5)(NDS Mat)] + [(2/5)(NDS Fen)] + [(4/5)(NDS Türk)] + [(2/5)(NDS Sos)] + [(8/5)(NDS Gör.Yet.)]]
= 10 x [[(1/5)(NDS Mat)] + [(1/5)(NDS Fen)] + [(4/5)(NDS Türk)] + [(4/5)(NDS Sos)] + [(2)(NDS Gör.Yet.)]]
= 10 x [[(1/5)(NDS Mat)] + [(1/5)(NDS Fen)] + [(4/5)(NDS Türk)] + [(4/5)(NDS Sos)] + [(2)(Müz.Yet.)]]
= 10 x [[(1/5)(NDS Mat)] + [(1/5)(NDS Fen)] + [(4/5)(NDS Türk)] + [(4/5)(NDS Sos)] + [(2)(Spor Yet.)]]
Puan Hesaplama Örneği
DAÜ – Giriş ve Burs Sınavı 2016’da aşağıdaki belirtilen testleri yapan bir adayın puan hesaplaması:
Testlere verdiği cevaplar NDS hesaplaması:
Matematik Testi’nden 20 doğru ve 5 yanlış, Fen Bilimleri Testi’nden 10 doğru ve 15 yanlış, Türkçe Testi’nden 19 doğru ve 6 yanlış,
Sosyal Bilimler Testi’nden 15 doğru, 6 yanlış ve 4 boş è NDS Mat = 20 – (5/4) = 18.75
è NDS Fen = 10 – (15/4) = 6.25
è NDS Türk = 19 – (6/4) = 17.50
è NDS Sos = 15 – (6/4) = 13.50
Aday, bu performansı ile şu puanları alır:
MF = 10x[[(7/5)(18.75)]+[(7/5)(6.25)]+[(4/5)(17.50)]+[(2/5)(13.50)]] = 544.00
TM = 10x[[(7/5)(18.75)]+[(2/5)(6.25)]+[(7/5)(17.50)]+[(4/5)(13.50)]] = 640.50
TS = 10x[[(4/5)(18.75)]+[(2/5)(6.25)]+[(7/5)(17.50)]+[(7/5)(13.50)]] = 609.00
İD = puanı hesaplanmaz
GY – 1 = puanı hesaplanmaz
GY – 2 = puanı hesaplanmaz
MY = puanı hesaplanmaz
SY = puanı hesaplanmaz
Çok Kültürlü Ortam
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde 106 farklı ülkeden 20,000 öğrenci ve 35 farklı ülkeden 1,100 öğretim elemanı ile çok kültürlü ortamda
eğitim verilmektedir.
11
DAÜ - Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu 2016
19. Sorular, Cevap Anahtarı ve Puanların Açıklanması
DAÜ – Giriş ve Burs Sınavı 2016 soruları ve cevapları sınav günü saat 13:30’da, adayların puanları ise, aynı gün içinde değerlendirilip , DAÜ web sitesinde
(www.emu.edu.tr) açıklanacaktır.
20. Sınav Sonuçlarına İtiraz
Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Haziran 2016 saat 16:00’a kadar, yazılı bir dilekçe ile, DAÜ Sınav Komitesi’ne (İrtibat No: 0533 834 8500) başvurarak itiraz
edebilirler. İtiraz sonuçları, 10 Haziran 2016 tarihinde DAÜ Sınav Komitesi’nden öğrenilebilir.
21. Programlara Başvuru ve Yerleştirilme
Her aday en fazla 8 program için tercih yapabilir. Adaylar cevap kağıdında belirtecekleri tercih sırasına göre, kontenjanlar çerçevesinde, programlara yerleştirilecekler ve yerleştirilme sonuçları aynı gün DAÜ web sitesinden ilân edilecektir.
22. Önlisans Programlarına Sınavsız Giriş Hakkı
Lise/Meslek Lisesi mezunu / mezun adayları, Tablo.4’te belirtilen 2 yıllık önlisans programlarına, kontenjanlar çerçevesinde sınavsız alınmaktadırlar.
Bu programlara başvurular:
• 02 Mayıs 2016 ile 06 Haziran 2016 tarihleri arasında, DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne,
• 23 Mayıs 2016 ile 06 Haziran 2016 tarihleri arasında Lefkoşa’da Atatürk Öğretmen Akademisi’ndeki DAÜ Sınav Başvuru Merkezi’ne,
• Okulunuzu ziyaret edecek DAÜ temsilcilerine şahsen,
• Üniversite’nin web sayfası üzerinden çevrimiçi (online) olarak,
yapılabilir.
Başvuruda gerekli belgeler:
• İki adet yeni çekilmiş vesikalık resim
• KKTC Kimlik Kartı fotokopisi (KKTC veya KKTC / TC vatandaşı olanlar için)
• TC Kimlik Kartı fotokopisi (Sadece TC vatandaşı olanlar için)
• Lise öğrenimini kesintisiz olarak (4 yıl) KKTC’de örgün eğitim veren bir eğitim kurumunda okuyor / mezun olduğuna dair belge. (Sadece TC vatandaşı olanlar için)
• 20¨’lik Başvuru Harcı’nın DAÜ hesabına yatırıldığına dair makbuz / banka dekontu (bakınız Madde.5)
• DAÜ Sınavsız Giriş Başvuru Formu (bu formu DAÜ – Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu 2016’da da bulabilirsiniz)
Adaylar, en fazla üç önlisans programı için tercih yapabilirler. Adaylar başvuruda tercih ettiği üç önlisans programından birine kesin kayıt hakkı kazanacaktır.
DAÜ - Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu 2016
12
23. Öğrenim Harçları ve Başarı Bursları
2016 – 2017 Akademik yılında DAÜ’de uygulanacak olan öğrenim harçları Tablo.5’ te gösterildiği gibi olacaktır.
DAÜ – Giriş ve Burs Sınavı 2016 sonucunda Tıp hariç diğer programlara yerleşen ve her program için aşağıda belirtilen koşulları sağlayan bir adaya %100,
iki adaya %50 ve dört adaya da %25 olmak üzere, başarı sıralarına göre, en fazla 7 adaya burs verilir. Bu burs sadece öğrenim harcını kapsar.
Tıp hariç diğer programlara yerleşen adaylar her program için sıralandıktan sonra;
•%100 burs hakkı için 500.00 veya üzerinde puan almak koşuldur.
•%50 burs hakkı için 400.00 veya üzerinde puan almak koşuldur.
•%25 burs hakkı için 300.00 veya üzerinde puan almak koşuldur.
Ayrıca,
PEKİYİ derece ile 2015 – 2016 akademik yılında mezun olacak olan ve Tıp programı hariç herhangi bir programa yerleşen Okul Birincileri, 20% burslu kayıt
hakkı kazanacaklardır.
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Hemşirelik programını kazanacak öğrencilerden, yukarıda belirtilen %100 burs hakkını kazanan öğrenci dışındaki tüm
öğrencilere %50 burs hakkı verilir.
Hem İngilizce, hem de Türkçe eğitim veren programların bursları birlikte değerlendirilerek belirlenecektir.
DAÜ’ye kayıt yaptıracak olan adaylar, başarı burslarını herhangi bir koşula bağlı olmaksızın ilgili programın süresi kadar kesintisiz olarak kullanabilecektir.
İngilizce Hazırlık Okulu gerektiren programlarda, öğrencinin İngilizce Hazırlık Okulunda okuması durumunda, bu süreye en fazla 1 yıl eklenecektir.
24. Adayların Kesin Kayıt İşlemleri
DAÜ – Giriş ve Burs Sınavı 2016 sonucunda kazanılan kayıt hakkı, sadece 2016 – 2017 akademik yılı güz dönemi için geçerlidir. DAÜ tarafından ilân edilen
tarihlerde kayıt yaptırmayan adaylar, kayıt yapma hakkını kaybedeceklerdir. Adaylar kayıt yaptırmak için aşağıdaki belgelerle birlikte DAÜ Öğrenci İşleri
Müdürlüğü’ne başvurmalıdırlar:
1. Lise veya dengi okul diplomasının aslı ve altı adet fotokopisi
2. KKTC Kimlik Kartı fotokopisi (KKTC veya KKTC / TC vatandaşı olanlar için)
3. Lise öğrenimini kesintisiz olarak (4 yıl) KKTC’de örgün eğitim veren bir eğitim kurumunda okuyor / mezun olduğuna dair belge. (Sadece TC vatandaşı olanlar için) 13
DAÜ - Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu 2016
4. TC Kimlik Kartı fotokopisi (Sadece TC vatandaşı olanlar için)
5. On adet yeni çekilmiş vesikalık resim
6. Dönem öğrenim harcının DAÜ hesabına yatırıldığına dair makbuz
25. GCE A Level, GCE AS Level, IGCSE – GCSE O’Level Sınavları ile Öğrenci Kabulü
DAÜ’nün tüm programlarına, belirlenen kontenjanlar çerçevesinde, GCE A level, GCE AS level ve IGCSE – GCSE O level sınavları ile de öğrenci kabul
edilmektedir. Bilgi için;
DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü
Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kuzey Kampüsü – Gazimağusa
Tel: (0392) 630 12 16 ve (0392) 630 12 17
Faks: (0392) 365 13 17 ve (0392) 365 12 41
26. GCE A/AS Level, ve IGCSE – GCSE O’Level ile Girişte Uygulanacak Burslar
GCE A / AS level ve IGCSE – GCSE O level sınav sonuçları ile kabul için başvuran adaylardan,Tıp hariç diğer programlara yerleşen ve aşağıda belirtilen
koşulları sağlayan bir adaya %100, iki adaya %50 ve iki adaya da %25 olmak üzere, puan sıralarına göre, en fazla 5 adaya burs verilir. Bu burs sadece
öğrenim harcını kapsar.
•%100 burs hakkı için 400 veya üzerinde puan almak koşuldur.
•%50 burs hakkı için 350 veya üzerinde puan almak koşuldur.
•%25 burs hakkı için 300 veya üzerinde puan almak koşuldur.
Ayrıca, PEKİYİ derece ile 2015 - 2016 akademik yılında mezun olacak olan ve TIP hariç diğer programlara yerleşecek olan OKUL BİRİNCİLERİ’ne %20 burs
hakkı verilir. Bu burs sadece öğrenim harcını kapsar.
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Hemşirelik programını kazanacak öğrencilerden, yukardıda belirtilen %100 burs hakkını kazanan öğrenci dışındaki tüm
öğrencilere %50 burs hakkı verilir.
GCE A / AS level ve IGCSE – GCSE O level sınav sonuçlarına göre alınacak puanların listesi Tablo.6’da gösterilmiştir.
Uluslararası Standartlarda Eğitim
Doğu Akdeniz Üniversitesi dünyanın çok çeşitli kurumlarından alınmış üyelik ve akreditasyonlara sahiptir.
Akreditasyonlar:
• ABET: • ASIIN & Euro-Inf. Label:
• AQAS:
• EDEXCEL: Mühendislik Fakültesi’ndeki tüm bölümler Bilg. Tek. Y.O., Bilg. Tek. ve Bil. Sis. Programı
Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Bölümü
Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu
• FIBAA:
İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Turizm Fakültesi, Bilgisayar Tek. Y.O.
• MİAK: Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
• TEDQUAL: Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu
Alan
Testleri
Temel
Testler
Testler / Puan Türü
DAÜ - Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu 2016
15
Tablo 1 Puan Türleri ve Test Ağırlıkları
Lisans / Önlisans Programları Puan Türleri
MF
TM
TS
İD
GY-1 GY-2
SY
MY
Matematik Testi
35%
35%
20%
10%
20%
5%
5%
5%
Fen Bilimleri Testi
35%
10%
10%
5%
10%
5%
5%
5%
Türkçe Testi
20%
35%
35%
30%
20%
20%
20%
20%
Sosyal Bilimler Testi
10%
20%
35%
15%
10%
20%
20%
20%
40%
50%
İngilizce Dil Testi
40%
Görsel Yetenek Testi
Özel Yetenek Sınavları
Müzik Yetenek Sınavı
Spor Yetenek Sınavı
50%
50%
DAÜ - Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu 2016
Testler
Matematik Testi
Fen Bilimleri Testi
Sosyal Bilimler Testi
Türkçe Testi
İngilizce Dil Testi
Görsel Yetenek Testi
16
Tablo 2A Test Kapsamları ve Soru Dağılımları
Testin Kapsamı
Konulara göre
Soru Sayısı
Matematik
17
Geometri
5
Analitik Geometri
3
Fizik
9
Kimya
8
Biyoloji
8
Tarih
10
Coğrafya
10
Felsefe
5
Okuduğunu anlama, sözcük yapısı, ses bilgisi, cümle
yorumu, anlatım teknikleri, yazım kuralları,
noktalama işaretleri vb.
25
Kelime ve Dil Bilgisi
15
Okuduğunu anlama
6
Çeviri (İngilizce - Türkçe / Türkçe - İngilizce)
4
Görsel ve şekil yeteneği ile sayısal yetenek
kapsamında sorular
25
Toplam Soru Sayısı
25
25
25
25
25
25
Öğrencilerini Uluslararası Kariyer İçin Yetiştirir
Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine eğitim gördükleri alanlarda uzmanlaşma imkanı sağlarken aynı zamanda sosyal, kültürel
ve sportif alanda gelişimlerine katkı koyarak geleceğin entelektüel bireylerini uluslararası kariyerleri için yetiştirir.
DAÜ - Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu 2016
18
Tablo 2B Test İçerikleri
Matematik
Geometri
Temel Kavramlar
Kümeler
Geometrik Kavramlar
İşlem Yeteneği
Bağıntı - İşlem
Açılar
Sayılar
Modüler Aritmetik / Taban Aritmetiği
Rasyonel Sayılar, Reel Sayılar
Polinomlar
Karmaşık Sayılar
Polinomlarda Bölme
Bölme - Bölünebilme Kuralları
Çarpanlara Ayırma
OBEB - OKEK
Kökler - Katsayılar Arasındaki İlişkiler
Üslü İfadeler
Eşitsizlikler
Köklü İfadeler
Permütasyon - Kombinasyon
Sıralama - Eşitsizlikler
Olasılık
Mutlak Değer
Trigonometri
Oran - Orantı
Fonksiyonlar
(tanım kümesi, tek ve çift fonksiyonlar,
asimtotlar vb.)
Ortalama Hesaplamaları
Trigonometrik ve Logaritmik Fonksiyonlar
Noktanın Analitiği
Denklemler
Bileşke Fonksiyon
Denklem Sistemleri
Ters Fonksiyonlar
Doğrular (Doğrunun analitiği,
paralel doğrular, kesişen doğrular vb.)
Problemler
(İşçi, havuz, hız, yaş, faiz, kâr - zarar vb.)
Özel Tanımlı Fonksiyonlar
Mantık
Grafikler
Üçgenler
(üçgende açılar, açı - kenar bağıntıları, açı
ortay bağıntıları, kenar ortay bağıntıları,
üçgende benzerlik, üçgende alan vb.)
Dörtgenler
(Kare, dikdörtgen, yamuk,
paralelkenar, deltoid)
Dörtgenlerle ilgili özellikler
Analitik Geometri
Çemberler
Daire
Tablo 2B Test İçerikleri
Fizik
19
DAÜ - Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu 2016
Kimya
Biyoloji
Vektörler
Madde ve Madde Özellikleri
Biyoloji Bilimi
Kuvvetler ve Denge
Mol Kavramı
Bilimsel Çalışma
Moment ve Denge
Atomun Yapısı
Canlılar
Ağırlık Merkezi
Bileşikler
Canlıların Özellikleri
Basit Makinalar
Karışımlar
Hücre - Hücre Yapısı
Madde ve Madde Özellikleri
Formül Yazma
Hücre Bölünmesi (Mayoz - Mitoz Bölünme)
Sıvılarda Kaldırma Kuvveti
Kimyasal Tepkimeler ve Hesaplamalar
Hücre Zarında Madde Alışverişi
Isı ve Sıcaklık
Basit Denklem Denkleştirme
Nükleik Asitler
Genleşme
Erime ve Kaynama Noktası
Protein Sentezi
Basınç
Çözeltiler ve Çözünürlük
Enzimler
İş, Güç, Enerji
Tuzlar
Bitkiler
Doğrusal Hareket
Asitler - Bazlar
Işık Bilgisi
Oksitler
Mercekler
Gazlar ve Gazların Özellikleri
Bitkilerde Solunum - Fotosentez
İnsan Vücudu (Vücudumuzdaki Sistemler
ve Duyu Organları)
Ekoloji
Aynalar
Manyetizma
Felsefe
Kalıtım - Evrim
Felsefenin tanımı ve konusu
İngilizce
Felsefe Tarihi
Bilgi Felsefesi
Kelime Bilgisi
Bilim Felsefesi
Dil Bilgisi
Ahlâk Felsefesi
Okuduğunu anlama
Görsel Yetenek
Siyaset Felsefesi
Paragraf
Şekil Yeteneği
Varlık Felsefesi
İngilizce - Türkçe çeviri
Sayısal Yetenek
Din Felsefesi
Türkçe - İngilizce Çeviri
Görsel Yetenek
DAÜ - Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu 2016
20
Türkçe
Tarih
Tablo 2B Test İçerikleri
Coğrafya
Okuduğunu Anlama
Anadolu Tarihi
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
Sözcük Anlamı ve Yorumu
Türk İslâm Tarihi
Paralel ve Meridyenler
Sözcüğün Yapısı
Osmanlı Tarihi
Harita Bilgisi
Sözcük Türleri
I. Dünya Savaşı
Coğrafi Konum
Cümle Anlamı ve Yorumu
Mondoros Ateşkes Antlaşması
Matematik Coğrafya
Cümlenin Öğeleri
Türk Kurtuluş Savaşı
İklim Bilgisi
Fiil Çatısı
Amasya Genelgesi
Türkiye Coğrafyası
Paragraf
Erzurum ve Sivas Kongreleri
Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri
Ses Bilgisi
Misak-ı Milli
Yazım Kuralları
TBMM’nin Kuruluşu
Türkiye’nin Fiziki, Beşeri ve Ekonomik
Coğrafyası
Noktalama İşaretleri
Sevr Antlaşması
Türkiye’nin İklimi
Anlatım Bozuklukları
Mudanya Ateşkesi
Türkiye’nin Nüfus Yapısı ve Dağılımı
Tamlamalar
Lozan Antlaşması
Türkiye’de Çevre Sorunları
Ekler
Saltanatın Kaldırılması
Kıbrıs Coğrafyası
Nesir Bilgisi
Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş
Ülkeler Coğrafyası
Şiir Bilgisi
Atatürk İlke ve İnkılapları
İletişim, Dil ve Kültür
Kıbrıs Tarihi
(Günümüz Dahil Tüm Zamanlar)
Kıbrıs Türk Kültürü ve Edebiyatı
Başarıyı Özendiren ve Ödüllendiren Eğitim Sistemi
Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine çeşitli alanlarda burs ve indirimler uygulamakta ve söz konusu burs ve indirimler eğitim
süresi boyunca koşulsuz olarak devam etmektedir.
DAÜ - Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu 2016
Tablo 3 Lisans ve Önlisans Programları
22
DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ
Program
Kodu
Program
090
Marmara Üniversitesi - Doğu Akdeniz Üniversitesi
Uluslararasi Ortak Tıp Programı
FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Program Öğrenim
Türü
Süresi
Lisans
6 (*)
Eğitim
Dili
Puan
Türü
İngilizce
MF
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Program
Kodu
080
Program
Program Öğrenim
Türü
Süresi
Eczacılık
Lisans
5
Program
Kodu
Program
Program
Eğitim
Dili
Puan
Türü
201
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
Lisans
4
İngilizce
MF
202
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Lisans
4
İngilizce
MF
203
Mütercim Tercümanlık
Lisans
4
İngilizce
İD
Psikoloji
Lisans
4
İngilizce
TM
Eğitim
Dili
Puan
Türü
204
205
Psikoloji
Lisans
4
Türkçe
TM
İngilizce
MF
206
Türk Dili ve Edebiyatı
Lisans
4
Türkçe
TS
Eğitim
Dili
Puan
Türü
Türkçe
TM
Eğitim
Dili
Puan
Türü
HUKUK FAKÜLTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Program
Kodu
Program Öğrenim
Türü
Süresi
Program Öğrenim
Türü
Süresi
Eğitim
Dili
Puan
Türü
Program
Kodu
301
101
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans
4
Türkçe
MF
102
İngilizce Öğretmenliği
4
İngilizce
İD
Lisans
103
Müzik Öğretmenliği
Lisans
4
Türkçe
MY
104
Okul Öncesi Öğretmenliği
Lisans
4
Türkçe
TM
105
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Lisans
4
Türkçe
TM
106
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Lisans
4
İngilizce
TM
107
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Lisans
4
Türkçe
TS
108
Türkçe Öğretmenliği
Lisans
4
Türkçe
Hukuk
Program Öğrenim
Türü
Süresi
Lisans
4
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Program
Kodu
Program
Program Öğrenim
Türü
Süresi
401
Gazetecilik
Lisans
4
Türkçe
TS
402
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Lisans
4
İngilizce
GY-2
403
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Lisans
4
İngilizce
TS
404
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Lisans
4
Türkçe
TS
TS
405
Radyo - TV ve Sinema
Lisans
4
İngilizce
TS
Radyo - TV ve Sinema
Lisans
4
Türkçe
TS
Animasyon ve Oyun Tasarımı (**)
Lisans
4
İngilizce
GY-2
Eğitim
Dili
Puan
Türü
109
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Lisans
4
Türkçe
TS
406
110
Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği (**)
Lisans
4
İngilizce
MF
407
111
Ortaöğretim Fizik Öğretmenliği (**)
Lisans
4
İngilizce
MF
112
Ortaöğretim Kimya Öğretmenliği(**)
Lisans
4
İngilizce
MF
* Öğrenimin ilk üç yılı Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde, son üç yılı ise Marmara Üniversitesi’nde yapılacaktır.
** Onay alınması halinde öğrenci alınacaktır.
Program
İŞLETME VE EKONOMİ FAKÜLTESİ
Program
Kodu
Program
Program Öğrenim
Türü
Süresi
501
İktisat
Lisans
4
İngilizce
TM
502
İşletme
Lisans
4
İngilizce
TM
503
İşletme
Lisans
4
Türkçe
TM
504
Kamu Yönetimi
Lisans
4
İngilizce
TM
505
Siyaset Bilimi
Lisans
4
İngilizce
TM
506
Uluslararası İlişkiler
Lisans
4
İngilizce
TM
Tablo 3 Lisans ve Önlisans Programları
DAÜ - Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu 2016
23
ADALET MESLEK YÜKSEK OKULU
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Program
Kodu
601
Program
Mimarlık
Program Öğrenim
Türü
Süresi
Lisans
4
Eğitim
Dili
Puan
Türü
İngilizce
MF
602
İç Mimarlık
Lisans
4
İngilizce
GY-1
603
İç Mimarlık
Lisans
4
Türkçe
GY-1
Eğitim
Dili
Puan
Türü
İngilizce
MF
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Program
Kodu
Program
Program Öğrenim
Türü
Süresi
Program
Kodu
302
Program
Adalet
Program Öğrenim
Türü
Süresi
Eğitim
Dili
Puan
Türü
Önlisans
Türkçe
TM
Eğitim
Dili
Puan
Türü
2
BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ YÜKSEK OKULU
Program
Kodu
Program
Program Öğrenim
Türü
Süresi
801
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Lisans
4
İngilizce
MF
802
Bilgisayar Programcılığı
Önlisans
2
Türkçe
MF
803
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Önlisans
2
Türkçe
MF
804
Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
Önlisans
2
Türkçe
MF
805
Harita ve Kadastro
Önlisans
2
Türkçe
MF
806
İnşaat Teknolojisi
Önlisans
2
Türkçe
MF
807
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Önlisans
2
Türkçe
TM
808
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik
Önlisans
2
Türkçe
TS
809
Basım ve Yayın Teknolojileri (**)
Önlisans
2
Türkçe
TM
Eğitim
Dili
Puan
Türü
701
Bilgisayar Mühendisliği
Lisans
4
702
Bilgisayar Mühendisliği
Lisans
4
Türkçe
MF
703
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Lisans
4
İngilizce
MF
704
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Lisans
4
İngilizce
MF
705
Endüstri Mühendisliği
Lisans
4
İngilizce
MF
706
İnşaat Mühendisliği
Lisans
4
İngilizce
MF
707
İnşaat Mühendisliği
Lisans
4
Türkçe
MF
708
İşletme Mühendisliği
Lisans
4
İngilizce
MF
709
Makine Mühendisliği
Lisans
4
İngilizce
MF
710
Mekatronik Mühendisliği
Lisans
4
İngilizce
MF
Program
Kodu
711
Yazılım Mühendisliği
Lisans
4
İngilizce
MF
507
Bankacılık ve Finans
Lisans
4
İngilizce
TM
508
Bankacılık ve Sigortacılık
Lisans
4
İngilizce
TM
509
İnsan Kaynakları Yönetimi
Lisans
4
İngilizce
TM
510
Pazarlama
Lisans
4
İngilizce
TM
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Program
Kodu
Program
Program Öğrenim
Türü
Süresi
Eğitim
Dili
Puan
Türü
İŞLETME VE FİNANS YÜKSEK OKULU
Program
Program Öğrenim
Türü
Süresi
001
Beslenme ve Diyetetik
Lisans
4
Türkçe
MF
511
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Lisans
4
İngilizce
TM
002
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Lisans
4
Türkçe
MF
512
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Lisans
4
Türkçe
TM
003
Sağlık Yönetimi
Lisans
4
Türkçe
TM
513
Uluslararası Finans
Lisans
4
İngilizce
TM
004
Spor Bilimleri
Lisans
4
Türkçe
SY
514
Yönetim Bilişim Sistemleri
Lisans
4
İngilizce
TM
MF
515
Sosyal Hizmetler (**)
Lisans
4
Türkçe
TS
Bankacılık ve Finans (**)
Lisans
4
Türkçe
TM
005
Beslenme (**)
Lisans
4
İngilizce
006
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (**)
Lisans
4
İngilizce
MF
516
007
Paramedik (**)
Lisans
4
Türkçe
MF
517
Lojistik (**)
Önlisans
2
Türkçe
TM
518
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (**)
Önlisans
2
Türkçe
TM
** Onay alınması halinde öğrenci alınacaktır.
DAÜ - Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu 2016
24
Tablo 4 Lise / Meslek Lisesi Mezunu Adaylardan
Sınavsız Öğrenci Alan Önlisans Programları
Tablo 3 Lisans ve Önlisans Programları
SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU
Program
Kodu
Program
Program Öğrenim
Türü
Süresi
ADALET MESLEK YÜKSEK OKULU
Eğitim
Dili
Puan
Türü
008
Hemşirelik
Lisans
4
Türkçe
MF
009
Ağız ve Diş Sağlığı
Önlisans
2
Türkçe
MF
010
Ameliyathane Hizmetleri
Önlisans
2
Türkçe
MF
011
Anestezi
Önlisans
2
Türkçe
MF
012
Diyaliz
Önlisans
2
Türkçe
MF
013
Fizyoterapi
Önlisans
2
Türkçe
MF
014
İlk ve Acil Yardım
Önlisans
2
Türkçe
MF
Program
Kodu
302
Program
Adalet
Program Öğrenim Eğitim
Türü
Süresi
Dili
Önlisans
2
Türkçe
Program
Türü
Öğrenim
Süresi
Eğitim
Dili
BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ YÜKSEK OKULU
Program
Kodu
Program
802
Bilgisayar Programcılığı
Önlisans
2
Türkçe
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Önlisans
2
Türkçe
015
Radyoterapi
Önlisans
2
Türkçe
MF
803
016
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Önlisans
2
Türkçe
MF
804
Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
Önlisans
2
Türkçe
017
Yaşlı Bakımı
Önlisans
2
Türkçe
TS
018
Odyometri (**)
Önlisans
2
Türkçe
MF
805
Harita ve Kadastro
Önlisans
2
Türkçe
019
Optisyenlik (**)
Önlisans
2
Türkçe
MF
806
İnşaat Teknolojisi
Önlisans
2
Türkçe
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Önlisans
2
Türkçe
020
Ortopedik Protez ve Ortez (**)
Önlisans
2
Türkçe
MF
807
021
Podoloji (**)
Önlisans
2
Türkçe
MF
808
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik
Önlisans
2
Türkçe
022
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (**)
Önlisans
2
Türkçe
MF
809
Basım ve Yayın Teknolojileri (**)
Önlisans
2
Türkçe
Program
Türü
Öğrenim
Süresi
Eğitim
Dili
TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEK OKULU
Program
Kodu
Program
901
Turizm ve Otel İşletmeciliği
902
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
903
Turizm ve Otelcilik
904
Aşçılık
905
Pastacılık (**)
Program Öğrenim
Türü
Süresi
TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEK OKULU
Eğitim
Dili
Puan
Türü
İngilizce
TM
Program
Kodu
Program
Lisans
4
Lisans
4
Türkçe
TS
903
Turizm ve Otelcilik
Önlisans
2
İngilizce
Önlisans
2
İngilizce
TM
Önlisans
2
Türkçe
TS
904
Aşçılık
Önlisans
2
Türkçe
Önlisans
2
Türkçe
TS
905
Pastacılık (**)
Önlisans
2
Türkçe
** Gerekli onayların alınması halinde öğrenci kabul edilecektir.
Not: Lise/meslek lisesi mezunu veya mezun adaylarından “Sınavsız Girişten Yararlanmak”
isteyenlerin, yukarıdaki tablodan seçecekleri tercihlerini Başvuru Formu’nda belirtmeleri gerekmektedir.
(Başvuru Formu için ilk sayfaya bakınız)
DAÜ - Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu 2016
25
Tablo 5
2016-2017 Akademik Yılı Yeni Kayıt Yapacak Olan
KKTC Uyruklu Öğrencilere Ait Yıllık Eğitim Harçları
Net Harç
(KDV Hariç)***
Fakülte/Okullar
Bölümler
Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi
Tümü
22,680 ¨
Eczacılık Fakültesi
Tümü
12,960 ¨
Lisans Bölümler
Tümü
10,044 ¨
Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu
Hazırlık
10,044 ¨
Ön Lisans Bölümler
Tümü
8,640 ¨
*** Rakamlara KDV ve Öğrenci Aktivite Fonu ile Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu için
kitap ücreti dahil değildir. Yıllık olan bu ücretler Güz ve Bahar dönemlerinde vade farkı
uygulanarak 4’er taksitte ödenebilir.
Tablo 6
GCE A/AS Level - IGCSE/GCSE O Level ile
Girişte Uygulanacak Puanlar
GCE A Level
GCE AS Level
IGCSE/GCSE
O LEVEL
Puan
A*
140
A
120
B
100
C
D
E
80
A
A*
60
B
A
50
C
B
40
D
C
30
E
D
20
E
10
DAÜ - Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzu 2016
26
Tablo 7
DAÜ Giriş ve Burs Sınavı 2016 Başvuru Kabulü İçin Okul Ziyaret Programı
Başvuru Kabul Edilecek
Tarih
Başvuru Alınacak
Okul
Başvuru Kabul Edilecek
Tarih
Başvuru Alınacak
Okul
02 Mayıs 2016 Pazartesi
Yavuzlar Lisesi
06 Mayıs 2016 Cuma
Güzelyurt Türk Maarif Koleji
02 Mayıs 2016 Pazartesi
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi
06 Mayıs 2016 Cuma
Güzelyurt Meslek Lisesi
02 Mayıs 2016 Pazartesi
Gazimağusa Meslek Lisesi
06 Mayıs 2016 Cuma
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi
02 Mayıs 2016 Pazartesi
Erenköy Lisesi
06 Mayıs 2016 Cuma
Gazimağusa Ticaret Lisesi
02 Mayıs 2016 Pazartesi
Karpaz Meslek Lisesi
09 Mayıs 2016 Pazartesi
Cengiz Topel Endüstri
Meslek Lisesi
03 Mayıs 2016 Salı
20 Temmuz Fen Lisesi
09 Mayıs 2016 Pazartesi
Lefke Gazi Lisesi
03 Mayıs 2016 Salı
Anafartalar Lisesi
09 Mayıs 2016 Pazartesi
Dr.Fazıl Küçük Endüstri
Meslek Lisesi
03 Mayıs 2016 Salı
19 Mayıs Türk Maarif Koleji
09 Mayıs 2016 Pazartesi
Cumhuriyet Lisesi
03 Mayıs 2016 Salı
Gazimağusa Türk Maarif Koleji
09 Mayıs 2016 Pazartesi
Sedat Simavi Endüstri
Meslek Lisesi
04 Mayıs 2016 Çarşamba
Lekoşa Türk Maarif Koleji
10 Mayıs 2016 Salı
Polatpaşa Lisesi
05 Mayıs 2016 Perşembe
Atatürk Meslek Lisesi
11 Mayıs 2016 Çarşamba
Değirmenlik Lisesi
05 Mayıs 2016 Perşembe
Namık Kemal Lisesi
11 Mayıs 2016 Çarşamba
Doğu Akdeniz Doğa Koleji
05 Mayıs 2016 Perşembe
Bekirpaşa Lisesi
12 Mayıs 2016 Perşembe
Haydarpaşa Ticaret Lisesi
05 Mayıs 2016 Perşembe
İskele Ticaret Lisesi
13 Mayıs 2016 Cuma
Lefkoşa Türk Lisesi
06 Mayıs 2016 Cuma
Kurtuluş Lisesi
Zengin Sosyal Yaşam
50’yi aşkın öğrenci kulübü ile uluslararası öğrenci birlikleri, kampüsteki yaşamı renkli ve zengin kılan çok sayıda sosyal ve
kültürel etkinliğin düzenleyicisidir.

Benzer belgeler

Başvuru Formu

Başvuru Formu Soru kitapçıkları, aynı soruları içeren iki farklı türde olacaktır. Soru kitapçığının kapağında A ve B olarak belirtilen kitapçık türünün, cevap kağıdında ilgili yere mutlaka işaretlenmesi gerekmek...

Detaylı