A A

Transkript

A A
YİYECEK İÇECEK VE KONAKLAMA HİZMETLERİ (TURİZM) ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
1
Turizm açısından çok önemli olan tarihi
eserlerden "İshak Paşa Sarayı" Türkiye'nin hangi
il sınırları içinde bulunmaktadır?
A
4
Turizmin ekonomik etkilerini saydığımızda
aşağıdakilerden hangisini listeye ekleyemeyiz?
A)
A)
B)
C)
D)
E)
2
İş istihdamı sağlar
B ) Dış ticaret açığında iyileştirme sağlar
C ) Kentsel ve şehirlerarası alt yapı hizmetlerinde
iyileştirme yaratır
Mardin
Trabzon
Ağrı
Erzurum
Çorum
Marmara Bölgesi turizm potansiyeli ve turizm
geliri bakımından üst sıralarda yer alan bir
bölgedir.
D)
Savaş ekonomisinin azalmasını sağlar
E ) Telekomünikasyon ve ulaşım hizmetlerinde
iyileştirme yaratır
5
Diğer bölgeleri geride bırakma sebebini
aşağıdakilerden hangisi en iyi şekilde açıklar?
Aşağıdakilerden hangisi turizmin olumlu
ekonomik etkilerinden biri değildir?
A)
Ödemeler dengesi üzerine etkisi
Gelir yaratıcı etkisi
C ) İstihdam yaratıcı etkisi
D ) Diğer ekonomik sektörlere etkisi
E ) Yabancı işgücü etkisi
B)
A)
İklim çeşitliliği çok olan ve buna bağlı çeşitli
ürünler yetişen bölgedir.
B)
İç deniz özelliği gösterir.
C ) Yükseltisi açısından diğer bölgelerden daha azdır.
D ) Neredeyse tüm turizm modellerine sahiptir
E ) Sanayi çok gelişmiştir.
3
Doğal güzelliklerden yararlanmak, spor yapmak,
avlanmak için kırsal alanlarda kurulan
konaklama tesisi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Oberj
Pansiyon
Kamp
Hostel
Tatil Köyü
6
Kitle turizminden kaynaklanan sorunlar arasında
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)
Gelişimin düzensiz, hızlı ve denetimsiz olma riski
Taşıma ve ulaşım kapasitesinde zorlanma
C ) Mekân ve zamanda çakışma ve yoğunlaşmalar
D ) Genellikle iç kesimlere ve özgün doğa parçalarına
yöneliş
B)
E)
Büyük ölçekli, toplu konaklama düzeni
Sınav : YİYECEK İÇECEK VE KONAKLAMA HİZMETLERİ (TURİZM) ÖĞRETMENİ
Tarih : 13.09.2015
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
1
YİYECEK İÇECEK VE KONAKLAMA HİZMETLERİ (TURİZM) ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
7
Tanrılar için yapıldığı söylenen ve aynı zamanda
toplumun bir süre savaştan uzak kalmasını
sağlayan M.Ö. 800-700 yıllarında çok sayıda
turistin ilgisini Yunanistan'ın önemli
şehirlerinden birine çeken etkinlik
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
8
Fuarlar
Olimpiyat oyunları
Ayinler
Festivaller
Ritüeller
A
10
A)
B)
C)
D)
E)
11
Reklam ve tanıtımın turizm talebi üzerindeki en
önemli etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Yerleşim merkezleri dışında, karayolları
yakınında bulunan, kendi taşıtları ile yolculuk
yapanların konaklama, yeme-içme ve araçlarının
park ihtiyaçlarını karşılayan konaklama tesisi
aşağıdakilerden hangisidir?
Hostel
Motel
C ) Otel
D ) Oberj
E ) Pansiyon
B)
B)
9
12
Aşağıdakilerden hangisi , orta büyüklükteki bir
otelin organizasyon şemasında yer almaz?
A)
Aşağıda verilen merkezlerden hangisinde yaz
aylarındaki nüfus artışı turizm etkinliklerine bağlı
değildir?
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)
E)
Antalya
Marmaris
Adana
Fethiye
Çeşme
Doğal kaynaklar
Turistik kaynaklar
Tarihi kaynaklar
İmaj
Etkinlikler
A)
Reklam ve tanıtım etkinliklerine daha fazla
kaynak ayırma
Doğrudan doğruya bireylere yönelik olma
C ) Ülkenin sahip olduğu imajı koruyabilme
D ) Pazardan daha fazla pay alabilme
E ) Bilgilendirme ve potansiyel turizm talebini
harekete geçirme
Aşağıdakilerden hangisi turizm ürününü
oluşturan unsurlardan biri değildir?
E)
Muhasebe Şefi
Bulaşıkçı Şefi
Bar Şefi
Restoran Şefi
Mutfak Şefi
Sınav : YİYECEK İÇECEK VE KONAKLAMA HİZMETLERİ (TURİZM) ÖĞRETMENİ
Tarih : 13.09.2015
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
2
YİYECEK İÇECEK VE KONAKLAMA HİZMETLERİ (TURİZM) ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
A
13
16 Bellboy'un çalışma saatlerindeki kritik konuları
Ege denizine kıyısı olan illerde deniz turizmi
ve görev devrinde bilinmesi gereken bilgilerin yer
oldukça gelişmiştir.
aldığı defter hangisidir?
Turizm merkezleri, özellikle yaz mevsiminde artan
talebe bağlı olarak, büyük tüketim merkezleri
haline gelirler ve yaz mevsimi boyunca iç ticaretin
A ) Shift defteri
canlanmasında büyük rol oynarlar.
B ) Log Book defteri
C ) Bagaj defteri
Buna göre, aşağıdaki illerden hangisi, yukarıdaki
özelliklere uymaz?
D ) Emniyet defteri
E ) Grup check-in/out defteri
A ) İzmir
B ) Muğla
C ) Balıkesir
17 Aşağıdakilerden hangisi, otele rezervasyonsuz
D ) Zonguldak
gelen misafir anlamına gelmektedir?
E ) Aydın
A ) Forecast
B ) Walk in
14 Karadeniz Bölgesi'nde turizmin diğer kıyı
C ) Vip
bölgelerine göre daha az gelişmesinin temel nedeni
D ) Münferit müşteri
aşağıdakilerden hangisidir?
E ) Early check out
A)
B)
C)
D)
E)
Tarihi eserlerin az olması
Doğal plajların az olması
Doğal bitki örtüsünün orman olması
Yaz dahil tüm aylarının serin ve yağışlı geçmesi
Göllerin kapladığı alanın az olması
18
Aşağıdakilerden hangisi, otelcilikte misafir
hesaplarının tutulduğu kartlara denilmektedir?
A)
B)
C)
15
Türkiye'de iç ve dış turizmin gelişmesinde
aşağıdakilerden hangisinin katkısı en azdır?
A)
B)
C)
D)
E)
Bankacılık hizmetlerinin hızlandırılması
Turizm eğitimine önem verilmesi
Ulaşım olanaklarının geliştirilmesi
Yöresel özelliklerin tanıtılması
Tarihi eserlerin korunması
D)
E)
19
Folio
Voucher card
Slip card
History card
Registration card
Otel vb işletmelerde rezervasyon bilgilerinin
günlük tutulduğu deftere ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Oda kayıt defteri
Oda frekans defteri
Rezervasyon cetveli
Geleneksel rezervasyon günlüğü
Oda doluluk cetveli
Sınav : YİYECEK İÇECEK VE KONAKLAMA HİZMETLERİ (TURİZM) ÖĞRETMENİ
Tarih : 13.09.2015
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
3
YİYECEK İÇECEK VE KONAKLAMA HİZMETLERİ (TURİZM) ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
20
Aşağıdaki formlardan hangisi Bellboy'un otelde
dağıtımından sorumlu olduğu formlardan biri
değildir?
A
23
Oda hesap kartına ne ad verilir?
A)
Charge
Post master
C ) Voucher
D ) Guest folio
E ) Registration
B)
A)
B)
C)
D)
E)
Oda değişim formu
VIP Formu
Housekeeping formu
Memorandum formları
Günlük müşteri formu
24
21
Otel yönetiminin belirlenen ve ücretsiz ağırlanan
misafirler aşağıdaki hangi listede gösterilir?
Aşağıdakilerden hangisi önbüroda kasa
kontrolünün temel noktalarından değildir?
A)
A)
C)
B)
Para kilitli bir kasada saklanmalıdır.
B ) Her kasanın giriş kodu olmalı ve gizli
tutulmalıdır.
C)
D)
E)
Konaklama listesi
NO SHOW listesi
VIP listesi
Günlük misafir listesi
COMP listesi
Her vardiya değişiminde kasiyerler para
hareketleri konusunda birbirine güvenmelidir.
D)
Alınan tüm paralar tam ve doğru kayıt edilmelidir.
E ) Manuel kayıtlarda hesap dökümü denkleştirilmeli
ve kasa ile karşılaştırılmalıdır.
25
Aşağıdakilerden hangisi konuğun etkili
karşılanması içerisinde yer almaz?
A)
İsmi ile hitap etme
Güleryüz ve selamlama
C ) Konuğa önemli olduğunu hissettirme
D ) Göz Kontağı
E ) Konuğu ön büro deskinde bekleme
B)
22
Otelde konaklayan misafirlerin ücretli olarak
yaptıkları görüşmeleri kaydetmek için
aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A)
Hausecall raporu
Satış raporu
C ) Önbüro raporu
D ) Hausekeeper raporu
E ) Gelir raporu
B)
26
Bir turistik tesisin asansörü yoğun dönemlerde ne
kadar sıklıkla temizlenmelidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Bir saat aralıkta
İki saat aralıkta
Üç saat aralıkta
Günde bir kez
Günde iki kez
Sınav : YİYECEK İÇECEK VE KONAKLAMA HİZMETLERİ (TURİZM) ÖĞRETMENİ
Tarih : 13.09.2015
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
4
YİYECEK İÇECEK VE KONAKLAMA HİZMETLERİ (TURİZM) ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
27
Aşağıdakilerden hangisi Kat hizmetleri
bölümünün diğer bölümlerle işbirliği içerisinde
çalışabilmesi için kullanılan formlardan değildir?
A
30
Aşağıdakilerden hangisi müşteri çamaşırı grubuna
girmektedir?
A)
A)
B)
C)
D)
E)
Puantaj cetveli
Ambar talep formu
Arıza formu
Oda kalite kontrol formu
Emanet kasa formu
B)
C)
D)
E)
31
28
Aşağıdakilerden hangisi kat hizmetleri bölümünde
çalışan personellerden değildir?
Aşağıdakilerden hangisi çamaşırların
mikroplardan arındırma işlemine denir?
A)
A)
B)
B)
C)
Flor supervisor
Linen room chief
C ) Public area supervisor
D ) Laundry chief
E ) Chef de rang
D)
E)
32
29
Örnek olay: Misafir, lobi zeminin ıslak olması
nedeniyle kayarak düşüp yaralanır.
Verilen örnek olayda yönetim hangi çalışanı
sorumlu tutar?
B)
C)
D)
E)
Asansör görevlisi
Meydancı
Resepsiyon müdürü
Bellboy
Loby servis elemanı
Çamaşırların kurutulması
Çamaşırlardan lekelerin çıkarılması
Çamaşırların ütülenmesi
Çamaşır hijyeni
Çamaşırların markalanması
Kat hizmetleri bölümü, şüpheli gördüğü kişi ve
durumları aşağıdaki bölümlerden hangisine
bildirir?
A)
B)
A)
Peçete
Çorap
Yastık kılıfı
Üniforma
Masa örtüsü
C)
D)
E)
Muhasebe bölümüne
Yiyecek- içecek bölümüne
Önkasa bölümüne
Önbüro bölümüne
Halkla ilişkiler bölümüne
Sınav : YİYECEK İÇECEK VE KONAKLAMA HİZMETLERİ (TURİZM) ÖĞRETMENİ
Tarih : 13.09.2015
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
5
YİYECEK İÇECEK VE KONAKLAMA HİZMETLERİ (TURİZM) ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
33
Aşağıdakilerden hangisi şarjlı el süpürgelerinin,
geniş alanların temizliği için uygun olmadığını
açıklar?
A
36
Servisten önce hazırlanan sebze garnitürleri neden
"Ben Mari" de bekletilir?
A)
A)
B)
C)
D)
E)
Pille kullanıldığı için
Çalışma kapasitesi sınırlı olduğu için
Elektrikle çalışmadığı için
Kir vakumlama kapasitesi az olduğu için
Sadece yüzeydeki kuru kirleri temizlediği için
B)
C)
D)
E)
37
34
Aşağıdaki renklerden hangisi karıştırılmadan yan
yana kullanıldığında birbirinin değerini artırır?
Braising pişirme yönteminde yiyeceklerin ağır
ateşte ve uzun sürede pişirilmesinin nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
A)
B)
C)
D)
E)
35
Sebzelerin bozulmasını önlemek için
Sebzelerin estetik görünmesi için
Sebzelerin tatlarının demlenmesi için
Sebzelerin sıcak kalabilmesi için
Sebzelerin lapalaşmasını önlemek için
Nötr renkler
Ana renkler
Ara renkler
Zıt renkler
Soğuk renkler
Aşağıdakilerden hangisi cam silerken neden
eldiven takmak gerektiğini açıklar?
B)
C)
D)
E)
38
Beşamel sos nerelerde kullanılır?
A)
Elimizin çatlamaması için
B ) Çalışanın çalışma ortamındaki mikroplardan
korunması için
B)
C)
E)
A)
C)
D)
Soğuktan korunmak için
D ) Elimizin ıslanmaması için
E ) Güzel göründüğü için
39
Geç pişer
Görünüşü güzelleşir
Çabuk pişer
Lezzeti artar
Görünüşü bozulur
Sote etlerle
Frit sebzelerle
Gril etlerle
Gratenlerde
Hepsi
Otel ve restoranlarda buharda pişirme için
kullanılan özel fırınların adı nedir?
A)
B)
C)
D)
E)
Konveksiyonlu fırın
Mikrodalga fırın
Gazlı
Kuzine
Salamandra fırını
Sınav : YİYECEK İÇECEK VE KONAKLAMA HİZMETLERİ (TURİZM) ÖĞRETMENİ
Tarih : 13.09.2015
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
6
YİYECEK İÇECEK VE KONAKLAMA HİZMETLERİ (TURİZM) ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
40
Kaynamayan sıcak suda (100 santigrat derece
altındaki bir ısıda; 80-90 santigrat derece)
yumurtayı haşlayarak pişirme yöntemi aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
A
43
A)
B)
Blanching
Poche
Etüve
Bouilli
Soute
C)
D)
E)
44
41
Kuru baklagillerle hazırlanan çorbalarda
aşağıdakilerden hangisi konulmaz?
Aşağıdakilerden hangisi "ROTİ" pişirme
yönteminin doğru tanımıdır?
Glaze pişirme yönteminde yağ ve şeker neden
kullanılır?
A)
B)
A)
B)
C)
D)
E)
C)
Etlerin yağlanmış tavada pişirilmesidir
Etlerin özel rotil fırında çevrilerek pişirilmesidir
Etlerin fırında su ilavesi ile pişirilmesidir
Etlerin fırında susuz, yağlanarak pişirilmesidir
Etlerin tavada su ilavesi ile pişirilmesidir
D)
E)
45
42
Fritöze bir defada fazla miktarda yiyecek atılırsa
ne olur?
A)
B)
C)
D)
E)
B)
C)
D)
E)
46
Sebzenin vitamin değerini arttırmak için
Sebzenin parlaklığını arttırmak için
Sebzede glikoz tepkisi oluşması için
Sebzenin lezzetini arttırmak için
Sebzenin damakta bıraktığı yağ miktarını
arttırmak için
Braising yöntemi daha çok hangi mutfakta
kullanılır?
A)
Isı yükselir, yiyecek çabuk pişer
Pişmesi gecikir
Isı düşer, yiyecek yapısına yağ çeker
Hepsi birden pişmiş olur
Hiçbiri
Soğan
Karabiber
Süt
Salça
Tuz
Batı mutfağında
Uzakdoğu mutfağında
Türk mutfağında
Hindistan mutfağında
Mısır mutfağında
Aşağıdakilerden hangisi kekin kabarmama nedeni
değildir?
A)
Oda ısısında yumurta kullanılması
Bayat ve soğuk yumurta kullanılması
C ) Un elendikten sonra çırpılması
D ) Fırın kapağının ilk on dakikada açılması
E ) Tereyağının fazlalığı
B)
Sınav : YİYECEK İÇECEK VE KONAKLAMA HİZMETLERİ (TURİZM) ÖĞRETMENİ
Tarih : 13.09.2015
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
7
YİYECEK İÇECEK VE KONAKLAMA HİZMETLERİ (TURİZM) ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
47
Krep ve Pan Kek hamuru hazırlandıktan sonra ne
kadar dinlendirilmelidir?
A)
B)
C)
D)
E)
48
B)
C)
D)
E)
49
51
B)
C)
D)
E)
52
Buz Kovaları
Menajlar
Küllükler
Kapak örtüleri
Vazolar
B)
C)
D)
E)
Çelik tezgah
Polietilen tahta
Teflan tepsi
Tahta et kütüğü
Çelik Tencere
Bar servisi
Fitness center
Oda servisi
Alakart Restoran
Sauna-sağlık merkezi
Aşağıdakilerden hangisi yemek takımlarının
silinmesinde sağ elini kullanan bir personel için
yanlış bir davranıştır?
A)
Takımlar karışık olarak alınmamalıdır
B ) Parlatılmamış takımlar sağ elle sepetten alınıp sol
avuç içine takımların sapları arkaya gelecek
biçimde konur
Mutfakta yapıldığı malzemeden dolayı hangi
aracın kullanılması sakıncalıdır?
A)
İşletmenin personeliyle 24 saat hizmet verdiği
bölüm aşağıdakilerin hangisidir?
A)
30 Dakika
60 Dakika
15 Dakika
20 Dakika
10 Dakika
Aşağıdakilerden hangisi, Servantların alt katında
bulunan malzemelerdendir?
A)
A
C)
Bezin sarkan ucu sağ ele alınır. Sol eldeki bir
takım aynı elin işaret ve başparmaklarıyla
tutularak sağ beze alınmalıdır.
D)
Takım silme bezi sağ el üzerine açılmalıdır.
Silinen her takım kendine uygun ayrı bir kaba
konur
E)
53
Viskinin vatanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Fransa
Almanya
C ) Hollanda
D ) İskoçya
E ) Belçika
B)
50
Tabak servisi sırasında, sol elde en fazla kaç tabak
taşınmalıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
2
1
3
4
5
Sınav : YİYECEK İÇECEK VE KONAKLAMA HİZMETLERİ (TURİZM) ÖĞRETMENİ
Tarih : 13.09.2015
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
8
YİYECEK İÇECEK VE KONAKLAMA HİZMETLERİ (TURİZM) ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
54
Elle dolu tabak taşırken başparmağın pozisyonu
nasıl olmalıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
A
57
Başparmak tabağın altından destekler
Başparmak tabak taşımada kullanılmaz
Başparmağın konumu ile ilgili bir sınırlama yoktur
Başparmak tabağın içine girmemeli
Başparmağımızı kendimize göre ayarlarız
Tur operatörlerinin meydana getirdiği paket
turları belirli bir komisyon karşılığında satan,
bunun yanı sıra kendisi de doğrudan paket turları
meydana getiren ve bunları satın alan turistlere
gittikleri bölgeler hakkında bilgi veren aracı
kuruluşlara ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
55
Aşağıdaki personellerden hangisi, sipariş almada
görevli olan personeldir?
A)
B)
C)
D)
E)
Captan veya Garson
Metrotel
Sommelier
Komi
Aprenti
E)
58
Pasif işletmeler
İçecek işletmeleri
Seyahat acenteleri
Üretim işletmeleri
Yiyecek işletmeleri
Aşağıdakilerden hangisi turist rehberlerinin
yükümlülüklerinden biri değildir?
A)
Meslek örgütünün hizmetiçi eğitim programlarına
mümkün olduğunca katılmak
B)
56
Turistlere ve meslektaşlarına saygılı davranmak
C ) Ülke çıkarları söz konusu olduğu zaman taraf
almak
Rehber programlarını hazırlamak ve teslim etmek
hangi görevlinin sorumluluğudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Transfer planlama sorumlusu
Operasyon müdürü
Rezervasyon sorumlusu
Operasyon sorumlusu
Organizasyon şefi
59
D)
Özel yaşantısı ile ilgili sorunları işine
yansıtmamak
E)
Bireysel görüşlerini işine yansıtmamak
Aşağıdakilerden hangisi acente kuponuna verilen
isimdir?
A)
No show
Room list
C ) Co-mail
D ) Voucher
E ) Opsiyon
B)
Sınav : YİYECEK İÇECEK VE KONAKLAMA HİZMETLERİ (TURİZM) ÖĞRETMENİ
Tarih : 13.09.2015
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
9
YİYECEK İÇECEK VE KONAKLAMA HİZMETLERİ (TURİZM) ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
60
Acente rezervasyon işlemleri düşünüldüğünde
"Aksiyon" terimi aşağıdakilerden hangisini
anlatmaktadır?
A)
Satış için yapılan özel fiyat indirimleri
B ) Satışları durdurma
C ) Yer ayırtma, kayıt yaptırma
D ) Onaylanmış rezervasyonun tek taraflı olarak iptal
edilmesi
E)
Önceden sözleşme yaparak yer ayırtma
TEST BİTTİ
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ
Sınav : YİYECEK İÇECEK VE KONAKLAMA HİZMETLERİ (TURİZM) ÖĞRETMENİ
Tarih : 13.09.2015
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
10

Benzer belgeler

A A

A     A Sınav : YİYECEK İÇECEK VE KONAKLAMA HİZMETLERİ (TURİZM) ÖĞRETMENİ Tarih : 13.09.2015 Saat : 14:00:00 KHK B.İ.M.

Detaylı

A A

A     A Organizasyon şefi

Detaylı

A A

A     A Braising pişirme yönteminde yiyeceklerin ağır ateşte ve uzun sürede pişirilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

TEMEL YİYECEK ÜRETİMİ

TEMEL YİYECEK ÜRETİMİ B) Yiyeceğin şeklinin bozulması D) Yiyeceğin kızarmaması

Detaylı