Poster Bildiriler Listesi

Yorumlar

Transkript

Poster Bildiriler Listesi
BİLDİRİ ADI
YAZARLAR
1985’den Günümüze Özel Eğitim Alanında Türkiye’de Yapılmış Akademik Çalışmaların
Farklı Yönlerden İncelenmesi
Burak Çebi
4-5 Yaş Çocuklarının Artikülasyon Düzeylerinin Sosyal Becerileri İle İlişkisinin İncelenmesi
Sevil Eryılmaz, Selim Ünsal, Nebi Mustafa
Gümüş, Esra Temügan, Mustafa Yüksel
Ailelere Sağlanan Etkinlik Çizelgesi Öğretme Programının, Otizmli Bireylerin Boş
Zamanlarını Değerlendirmedeki Etkililiği
Avrupa’da Zihinsel Yetersizlik Alanında Öğretmenlere Yönelik Bütünleştirme Eğitimi
(Inclusıon Traınıng In Intellectual Dısabılıty For Educators In Europe (Itıde) Erasmus +
Projesi
Azerbaycan Ve Rusya’da Özel Eğitim
Çok Boyutlu Okuma Paketinin Okuma Akıcılığına, Okuduğunu Anlama, Prozodiye Ve
Problem Davranışlara Olan Etkisi
Çok Engelli Öğrenciye Alternatif İletişim Becerileri Öğretimi
Çoklu Yetersizlikleri Olan Bireylere İlişkin Olarak Türkiye’de Yapılan Çalışmaların
İncelenmesi
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğuna Sahip Öğrencide Ön-Motivasyon Çalışmasının
Okuma Ustalığına Olan Etkisi
Onur Özdemir, Samet Göç, Dilek Erbaş
İbrahim Halil Diken, Ahmet Alperen Yavuz,
Hüsne Öz, Erkan Kurnaz
Sinan Kalkan, Gültekin Rüstemova
Gül Kahveci, Ahmet Buyru, Yeliz Eren
Sevgi Kırboyun
Erkan Kurnaz
Gül Kahveci, Ali Sayar
Doğal Öğretim Projesi: Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıflarında Öğretmenler İçin Doğal
Öğretim Süreci
İbrahim H. Diken, Arzu Arıkan, Özlem
Diken, Cem Çuhadar, Arzu Arıkan, Gözde
Tomris, Merve Aksu, Seçil Çelik, Sunagül
Sani Bozkurt
Erken Çocukluk Divizyonu Tarafından Geliştirilen Tavsiye Edilen Uygulamaların Ülkemiz
Bağlamında Değerlendirilmesi
Salih Rakap, Sinan Kalkan, Şerife Rakap
IQ nun 5-6 yaş çocuklarda alıcı dil ve ifade edici dil becerilerine etkisinin incelenmesi
Nurcan Alpüran Kocabıyık, Kadriye Şserife
Uğur
Kaynaştırma Öğrencisi Bulunan Okul Öncesi Sınıflarda Akran İlişkilerinin İncelenmesi
Seda Arığ, Ayşe Tuba Ceyhun
Kaynaştırma Uygulamalarına İlişkin Yasal Düzenlemeler: Uygulama Ve Araştırmalar Ne
Diyor?
Kaynaştırma Ve Bütünleştirme Kavramlarının Ülkelere Göre Farklılıklarını İncelenmesi
Kısa Sosyal Destek Programının Seçici Konuşmazlığa Sahip Çocuğun Konuşmasına Etkisi
Matematik Performansı Düşük Öğrencide Toplama İşlemini Yapma Akıcılığını Artırmaya
Yönelik Örnek Uygulama: Keşfet-Kopyala-Karşılaştır (Cover- Copy-Compare)
Osb Olan Çocuklarda Stereotipik Davranışların Ve Sosyal İletişim Becerilerinin ÖğretmenÖğrenci İlişkisi, Akademik Başarı Ve Sosyal Beceriler İle İlişkisi
Otistik Bireylerde Köpek Destekli Etkinliklere İlk Adım; Köpekle Etkileşim
Otizm Spektrum Bozukluğu (Osb) Olan Bireylere Yönelik Kapsamlı İki Müdahale
Programının Karşılaştırılması: Teacch Ve Miller Yöntemi
Otizm Spektrum Bozukluğu (Osb) Olan Bireylerin Fiziksel Aktivitelerine İlişkin Türkiye’de
Ve Dünyada Yapılan Çalışmaların Gözden Geçirilmesi
Otizm Spektrum Bozukluğu (Osb) Olan Çocuklara Aşamalı Yardımla Öğretim
Uygulamasıyla Günlük Yaşam Becerilerinin Öğretimi
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bir Bireye Uygun Olmayan Davranışlarıyla Başa Çıkma
Becerisi Kazandırma
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuğa Sahip Ebeveynler İle Normal Çocuğa Sahip
Ebeveynlerin Sosyal Kaygı Ve Sosyal Kaçınma Düzeylerinin Karşılaştırılması
Şule Yanık, Hasan Gürgür
Hasan Gürgür, Hüseyin Koç, Çiğdem Kol,
Hilal Atlar, Fatih Acar, Büşra Tamer, Zülfiye
Gül
Gül Kahveci, Ahmet Buyru, Yeliz Eren, Burcu
Tabakçı, Ethem Demir
Serpil Alptekin, Murat Vural, Yasin Aksoy
Şeyda Demir, Meral Çilem Ökcün Akçamuş,
Baver Taş, Hatice Nur Aksu
Aynur Aydoğan, Neslihan Kuloğlu Türker,
Fatoş Akınoğlu
Onur Sert
Bora Görgün, Macid Ayhan Melekoglu
Onur Sert
Ali İrfan Çaka, Binyamin Birkan
Kadriye Akayıldız, Hakan Sarıçam
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Ipad Yoluyla Alternatif Ve Destekleyici İletişim
Pınar Yılmaz Özkan, Binyamin Birkan
Becerisi Kazandırma
Otizm Spektrum Bozukluğuna (Osb) Sahip İki Öğrenciye Sabit Bekleme Süreli Öğretimle
Gül Kahveci, Suzan Sönmez
Fen Bilgisi Öğretimi
Otizmli Çocuğa Sahip Ailelerin Gereksinimlerinin Sosyal Medyada Yaptıkları Paylaşımlar
Aracılığıyla Belirlenmesi
Oyuna Dayalı Doğal Bir Öğretim Yaklaşımı Olarak Jasper
Öğretmen/Öğretmen Adaylarında Disleksi Farkındalığı Oluşturma
Özel Eğitim Alanında Başarılı Ekip Özellikleri
Bora Görgün, Kürşat Öğülmüş
Emrah Gülboy, Halil Uysal, Hamdi Gönüldaş
İlayda Yüksektepe, Özge Bostanoğlu, Aydan
Nur Batuk, Gülşen Serbest, Gülhanı
Yanartaş, Pınar Çavaş, Ümit Şahbaz
Yunus Yılmaz, Çiğdem Kol, Hüseyin Koç,
Hasan Gürgür
Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezinde Öğrencilerin Mesleki Alanlara Ayrılmasına İlişkin
Öğretmen-Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi
Sedef Giray, Ali Çılgın
Özel Eğitimde Bir Erasmus+ Projesi: Let’s Try I©T
İbrahim H. Diken, Mehmet Yanardağ, Erkan
Kurnaz, Ahmet İlkhan Yetkin, Zehra Cevher
Özel Gereksinimli Bireylere Taklit Becerilerinin Kazandırılması İle İlgili Alan Yazın Taraması Gizem Ergin
Türkiye’de Özel Eğitim Alanında Müzik Eğitimine İlişkin Yapılan Lisansüstü Çalışmaların
Songül Pektaş,Didem Güven, Cemal Yurga
Gözden Geçirilmesi
Uyaran Uyarlamaları İle Öğretimin Ağır Düzeyde Otizmli Çocuklara Ayırt Etme
Dilan Aytaç, Binyamin Birkan
Becerilerinin Öğretiminde Etkililiği
Üstün Yetenekli Öğrencilerin Engelli Bireylere Yönelik Tutumları
Yetenek/Yatkınlık-Dayanaklı Öğretimin Özel Gereksinimli Bir Öğrencide 8. Sınıf Fen
Konuları Edinimine Olan Etkisi
Yetersizlikten Etkilenmiş Bireylerin Eğitimlerinde Sanal Öğrenme Ortamları
Zihin Yetersizliği Ve Otizm Spektrum Bozukluğu Alanlarında Lisansüstü Tez Bibliyografyası
Zihinsel Engelli Ve Otistik Çocukların Annelerinin Ruminasyon Düzeyleri
M.Bahadır Ayas, Emre Ünlü
Gül Kahveci, Metin Doğan
Sinan Kalkan, Salih Rakap
İbrahim Halil Diken, Bora Görgün, Kürşat
Öğülmüş, Kadriye Baki Erkan Kurnaz
Meryem Vural Batık

Benzer belgeler