hentbolda kuvvet - Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Transkript

hentbolda kuvvet - Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
HENTBOLDA
KUVVET
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kale
Anadolu Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
KUVVET PARADİGMASI
Nörojenik Adaptasyon
Miyojenik Adaptasyon
NÖROJENİK ADAPTASYON
1
NÖROJENİK ADAPTASYONLAR
1. Çevresel
- motor ünitede
2. Merkezi
- omurilik ve beyin sapı
3. Beyin
- beyin alanı, sinapsislerde vb.
NÖROJENİK ADAPTASYONLAR
Kortekse
dayanarak
motor komutta
azalan sürüş ve kas aktivasyonunda
motor ünitede
duyusal geribildirimde
(Duchateau ve Enoka, 2002)
NÖROJONİK ADAPTASYON
o  INTRAMUSKULAR
n  Motor ünitedeki ateşleme sıklığı artışı
n  Motor ünitedeki ateşlemenin artışı
n  Motor ünitedeki senkronizasyonun artışı
n  Golgi tendon organdan engelleme
o  INTERMUSKULAR
n  Agonist, antogonist ve stabilizör koordinasyonundaki artış
2
MİYOJENİK ADAPTASYON
MİYOJENİK ADAPTASYON
motor antrenmana ve kullanılmamaya cevap
olarak kas içindeki meydana gelen değişimler
MİYOJENİK ADAPTASYONLAR
Kas yapısı
Kas hipertrofisi ve fibril tipi değişimi
(Leiber, 2002; Moritani ve deVries, 1979; Powers ve Howley; 2005)
3
MİYOJENİK ADAPTASYONLAR
- Kas Fibrillerindeki Hipertrofi
- Atp Depolama ve Üretiminde Gelişme
- Kas Kasılması için Enzimatik Verimlilikte Artış
MİYOJENİK ADAPTASYONLAR
HİPERTROFİ
o  Uygun yüklenme ve süre uyarısı her kas fiberinde miyofibriler artışa
kılavuzluk eder.
o  Uyarılar %60’ın üzerinde ve vücut ağırlığına göre uygulanacak ağırlığın
kasılma süresi 30-60sn olmak zorundadır.
o  Eksantrik kasılmalar önemlidir.
o  Yavaş kaslar hızlı kaslara göre daha fazla kitle kazanır.
(Leiber, 2002)
- Metabolik etmeni => glikolitik enzim aktivitesinin azalması
(Baldwin ve ark, 1982)
MİYOJENİK ADAPTASYONLAR
ATP DEPOLARI
o  Artmış havuz depoları zamana bağlı olarak daha büyük
kuvvet üretimine izin verir.
n 
Daha az maksimal kuvvet artışı görülebilir fakat daha
uzun süreli kuvvet çıktısı meydana gelir.
4
MİYOJENİK ADAPTASYONLAR
BİYOKİMYASAL
o  Kuvvet antrenmanının artırabileceği;
Nöromusküler kavşağın içerdiği kabarcıklarda
asetilkolin sayısı
n  Nöromusküler kavşak karşı alanındaki artış
n 
Antrenman
II
sinirsel değişim sonrası motor performansı
etkileyecek miyojenik değişim
(hücresel ve biyokimyasal)
Kuvvet Antrenmanı
Nerojenik Adaptasyon
Miyojenik Adaptasyon
Artan kas aktivasyonu
hipertrofi
(Folland ve Williams, 2007)
5
KAS HAREKETLERİ
- İzometrik hareket
- Konsantrik hareket
- Eksentrik hareket
KAS UZUNLUĞU & KUVVET ÜRETİMİ
KAS HAREKETLERİ
Genellikle doğal hareketlerde
Eksantrik hareket sonrası
konsantrik hareket
(dinamik hareket)
Gerilme kısalma döngüsü (SSC)
6
Kas hareketlerinin kuvveti nasıl kontrol edilir?
- Motor ünite ateşlemesi
- Ateşleme sıklığı
- Kas ve tendon reseptörlerinde değişim
- Koordinasyon ve beceri
Nasıl Daha Kuvvetli Olunur?
Hentbol;
- Anatomik ve fizyolojik değişimlerin meydana geldiğinden,
- Rakip ile karşılıklı oynandığından,
- Bir mücadele sporu olmasından dolayı
kuvvet gerektirdiğinden bu kuvvet için kaslı bir vücut ve bu vücuda
bağlı aktif eklem stabilizasyonu gerektirmektedir.
(Solomonow and Krogsgaard, 2001)
7
TAKIM ANTRENMANINDA KUVVET
ANTRENMANIN 3 HEDEFİ
- Kas kütlesini artırmak,
- Kuvveti artırmak,
- Gücü artırmak
Diz eklemine bağlı kasların kütlesini ve kuvvetini
artırmak diz eklemindeki sakatlıkları da
engellemektedir.
(Estriga ve ark, 2011)
Hentbol oyuncusunun performansında patlayıcı kuvvet ve
buna bağlı olarak özel çabukluğu en yüksek oranda
etkindir.
(Chaouachi ve ark, 2009; Marques, 2010 )
8
KUVVET
İstemli bir kasılma sırasında bir kas grubunun
maksimal kasılma yeteneğidir.
Özellikle patlayıcı kuvveti yüksek olan sporcular
hızlı çıkışlar, ani sıçramalar, kısa sprintler gibi
hareketlerde daha yüksek performansa sahiptir.
KUVVET-ZAMAN EĞRİSİ
Maksimal Kuvvet
Kuvvet
Patlayıcı Kuvvet
Başlangıç Kuvveti
Zaman (ms)
Top Atma Hızı ve Kuvvet İlişkisi
- Antropometrik değişkenler (el çapı, parmak uzunluğu, kol uzunluğu vb.)
- Bench pres
- Sağlık topu atışı (1kg, 2kg, 3kg)
- Üst gövde eklemlerinin (omuz, dirsek, bilek, kalça) açısal hızı
(Chagneau ve ark, 1992; Van der Tillaar ve Ettema, 2007)
9
Top Atma Hızı ve Kuvvet İlişkisi
Kasılma gerilme döngüsü
konsantrik kasılmanın hemen ardından eksantrik kasılma
Pliyometrik antrenman
(Malisoux ve ark, 2006)
Top Atma Hızı ve Kuvvet İlişkisi
This question shows a lot of different answers, and 68.4% of coaches overestimate the impact of
the TP on the increase of ball velocity (t=4.42 ; p=.0004)
Figure 1. coaches’ beliefs assumptions (blue) and knowledge (real gain recorded during experimental
aboutbeliefs
gain of ball
throwing velocity
after an appropriate
TP. recorded during experimental
Figure procedure)
1. Coaches’
assumptions
(blue)obtained
and knowledge
(real gain
procedure)• about
gain of ball throwing velocity obtained after an appropriate TP.
TP specifically used to increase ball throwing velocity
For upper-limbs, the increase of wrist flexion, shoulder extension and shoulder internal
rotation is included in the goal of the TP « often », « very often » or « always » by 78,95%,
94,74% and 78,95% of the coaches respectively (see table 2). However, no significant difference
has been noticed among these three joint movements (Z=.34 – 1.12 (Laffaye
; p=.26 - .74).
ve The
Debanne,
importance of the shoulder internal rotation is correlated with the coaches' academic degree
(r=.48 ; p=.04).
Median
Mode
Rang
2011)
Inter-quartile
Wrist
flexion
4
4 In order3 to be as accurate
1 as possible, only throws
a height
corresponding to the player’s
height.
hittingextension
the target were recorded for further analysis.
Elbow
4
4
3
1
Statistical
Analysis
Shoulder
internal
rotation
4
4
3
1
The 2.analyses
were
usingused
STATISTICA
7 software. Firstly, A 2 x 2 (Type of over-arm
Table
Upper-limb
jointdone
movements
by coaches
throwing X expertise) mixed-model analysis of variance (ANOVA) with repeated measures on
Concerning
the trunk
movement,
all coaches
use trunk
rotation
« often
« very often
» orthrowing
the second
variable
was performed
to determine
if the
use of
3-step» running
affected
« alwaysvelocity.
» and 94.74%
them use
flexionplayers)
« oftenis»,a between-subject
« very often » orfactor,
« always
». type of
The levelofvariable
(elitetrunk
vs. skilled
and the
However,over-arm
trunk rotation
is more
than trunk
(Z=2.20
; p=.028).
throwing
is a practised
within-subject
factorflexion
(standing
position
vs. 3-step running). Secondly, a
Student T-test for independent groups was performed to determine if the values obtained on the
• percentage
of
ball
load
used
independent variables were different for both groups. The level of significance chosen for the
In order
to increase
ball
throwing
statistical
analysis
was
p= 0.05.velocity, coaches use overweight balls [0.800kg (178%)
and 0.700kg (156%)] and underweight balls [T2 m=0.350kg (78%) or T1 m=0.310kg (69%)].
When coaches
to increase
ball velocity,
64.71%were
of them
"very between
Lastly,seek
Pearson
correlation
coefficients
usedusetooverweight
determineballs
the "often",
relationship
often" orindependent
"always" , and
52.94%
underweight
balls, but the analysis
difference
is not significant
(Z=1.48,
variables. Then,
a multiple-regression
technique
was applied
to identify the
p=.14). However,
a significant
been
found
most predictive
models.difference
The best has
model
was
keptbetween
for eachoverweight
population balls
(elite,(0.8kg)
skilled and
players and
underweight
balls
(T1=0.310kg)
(Z=2.00;
p=.045).
The
coaches'
academic
degree
is
significantly
all and then discussed.
correlated with the use of underweight balls (T2=0.35kg) and overweight balls (T3=0.8kg)
(r=.60 ; p=.011
Resultsand r=.50 ; p=.039 respectively).
276
The mean value of ball velocity was 24.03±2.05 m.s-1 (21.91±1.11 m.s-1 for skilled players and
25.13±1.49 m.s-1 for elite players) in standing position and 26.26±2.15 m.s-1 with 3-step
running (23.96±1.40 m.s-1 for skilled players and 27.46±1.36 m.s-1 for elite players). The gain
obtained by the 3-step running is 2.24±0.75 m.s-1 [2.05±0.72 m.s-1 (8.56%) for skilled players
and 2.33±0.75 m.s-1 (9.39%) for elite players]. The ANOVA revealed a significant effect of
expertise [F(1,35) =55.7; p<0.001] and of type of over-arm throwing [F(1,35) =291; <0.0001].
Top Atma Hızı ve Kuvvet
Figure 1.
Effect
of theoftype
of over-arm
onball
ballvelocity
velocity
in elite
and skilled
handball
Figure
1. Effect
the type
of over-armthrowing
throwing on
in elite
and skilled
handball
players players
Anthropometric parameters
Elite players are taller (T=5.80; p<0.001, + 13cm or 6.85%) and heavier (T=4.24; p<0.001; +
16.86 kg or 18.91%) than skilled players. Additional anthropometric variables (fat mass, lean
Elit hentbolcular;
mass and free fatty mass) showed the same significant difference (all p<.05). However, none of
- daha uzun vethe
ağırdır,
somatotypic variables (BMI, SSI) showed a significant difference between both samples.
- daha ağır sağlık
daha hızlı
atabilmewere
becerisine
sahiptir
Fewtoplarını
anthropometric
variables
correlated
with the dependent variable. For elite players,
- daha yüksek skuat
sıçramawas
becerisine
sahiptir.
only height
correlated
with V3-step (r=.39; p<.05) and SSI with !V (r=.43; p<.05). For
skilled players, only SSI was correlated with !V (r=.41; p<.05).
(Laffaye ve Debanne, 2011)
269
10
En üst düzey hentbol oyuncularının hareket
becerilerinin faktör analizine göre dereceleri
(10 puan üzerinden)
Özel dayanıklılık
=> 1. derecede faktör
= 8.5 puan
Patlayıcı/elastik kuvvet => 2. derecede faktör
= 8.0 puan
Koordinasyon becerisi
= 7.5 puan
=> 3. derecede faktör
(Balandin ve ark; 1986)
KUVVET ANTRENMANININ AMACI
Kuvvet
100
250
Zaman (ms)
400
(Bompa, 1996)
KUVVET ANTRENMANLARININ
GELİŞİM DİNAMİĞİ
platolaşma
Geriye dönüş
Yüklenme
gelişim
Hazırlık Dönemi
Müsabaka Dönemi
(Bompa, 1996)
11
Hazırlık
Anatomik
Adaptasyon
Müsabaka
Hipertorofi
Maksimal
Kuvvet
100 250 400
100 250 400
100 250 400
Değişmeden
kalır
Sağa doğru
kayar
Sola doğru
kayar
Aktarma
Koruma
100 250 400
100 250 400
Sola doğru
kayar
Sola kaymış
olarak kalır
Yapılan antrenmanın özelliğine göre kuvvet-zaman etkileşimi
(Bompa, 1996)
HENTBOL ERKEK MİLLİ TAKIMI
AKDENİZ OYUNLARI HAZIRLIK
PERFORMANS ÖLÇÜM-TESTLERİ ve KUVVET ANTRENMANI PROGRAMI
(20 MAYIS – 30 HAZİRAN 2013)
HENTBOL ERKEK MİLLİ TAKIMI
AKDENİZ OYUNLARI HAZIRLIK
PERFORMANS ÖLÇÜM-TESTLERİ PROGRAMI
(20 - 21 MAYIS 2013)
20.05.2013
Pazartesi Sabah
(1. Grup 5 sporcu 08.45 – 10.00)
(2. Grup 5 sporcu 10.00 – 11.15)
(3. Grup 5 sporcu 11.15 – 12.30)
(4. Grup 5 sporcu 12.30 – 13.45)
Antropometrik Ölçümler
+
Sıçrama Testleri
+
Sprint Testleri Akşam
(1. Grup 5 sporcu 15:00-15:40)
(2. Grup 5 sporcu 15:45-16:25)
(3. Grup 5 sporcu 16:30-17:10)
(4. Grup 5 sporcu 17:15-17:55) Maksimal Kuvvet
Testleri
+
Wingate Testi 21.05.2013
Salı İzokinetik
Testler Aerobik
Dayanıklılık
Testi 12
HENTBOL ERKEK MİLLİ TAKIMI
AKDENİZ OYUNLARI HAZIRLIK
PERFORMANS ÖLÇÜM-TESTLERİ ve KUVVET ANTRENMANI PROGRAMI
(20 MAYIS – 30 HAZİRAN 2013)
HENTBOL ERKEK MİLLİ TAKIMI
AKDENİZ OYUNLARI HAZIRLIK
ANTRENMANI PROGRAMI
(20 MAYIS – 30 HAZİRAN 2013)
22.05.2013
Çarşamba 23.05.2013
Perşembe 24.05.2013
Cuma 25.05.2013
Cumartesi 26.05.2013
Pazar Hipertrofi I
Kuvvet Antrenmanı
(1. ve 2. Grup) Hipertrofi II
Kuvvet Antrenmanı
(1. ve 2. Grup) Hipertrofi I
Kuvvet Antrenmanı
(1. ve 2. Grup) Sabah
(10:00-11:30) Akşam (16:00-18:30) DİNLENME EMS Antrenmanı (3. ve 4. Grup) Hipertrofi
Kuvvet Antrenmanı
(3. ve 4. Grup) EMS Antrenmanı (1. ve 2. Grup) DİNLENME Yenilenme Koşusu
(15dk)
(KAH:120-130atım/dk) DİNLENME EMS Antrenmanı (3. ve 4. Grup) Hipertrofi
Kuvvet Antrenmanı
(3. ve 4. Grup) EMS Antrenmanı (1. ve 2. Grup) EMS Antrenmanı (3. ve 4. Grup) Hipertrofi
Kuvvet Antrenmanı
(3. ve 4. Grup) EMS Antrenmanı (1. ve 2. Grup)
DİNLENME Yaygın Dayanıklılık
(20dk)
(KAH:135-145atım/dk) 27.05.2013
Pazartesi 28.05.2013
Salı 29.05.2013
Çarşamba 30.05.2013
Perşembe 31.05.2013
Cuma 01.06.2013
Cumartesi DİNLENME Maksimal Kuvvet I
Antrenmanı
(3. ve 4. Grup) Sabah
(10:00-11:30) Maksimal Kuvvet I
Antrenmanı
(1. ve 2. Grup) Maksimal Kuvvet II
Antrenmanı
(1. ve 2. Grup) Maksimal Kuvvet II
Antrenmanı
(3. ve 4. Grup) Akşam (16:30-18:30) EMS Antrenmanı (3. ve 4. Grup) EMS Antrenmanı (1. ve 2. Grup) DİNLENME Yenilenme Koşusu
(20dk)
(KAH:120-130atım/dk) EMS Antrenmanı (3. ve 4. Grup) EMS Antrenmanı (1. ve 2. Grup) Taktik
Antrenman Taktik
Antrenman Taktik
Antrenman Taktik
Antrenman Taktik
Antrenman Yenilenme Koşusu
(15dk)
(KAH:120-130atım/dk) Yaygın İnterval
(3x4dk)
(KAH:160-170atım/dk) Yaygın Dayanıklılık
(20dk)
(KAH:135-145atım/dk) Taktik
Antrenman Yaygın İnterval
(3x4dk)
(KAH:160-170atım/dk) Yenilenme Koşusu
(20dk)
(KAH:120-130atım/dk) 02.06.2013
Pazar DİNLENME DİNLENME HENTBOL ERKEK MİLLİ TAKIMI
AKDENİZ OYUNLARI HAZIRLIK
KUVVET ANTRENMANI PROGRAMI
(20 MAYIS – 30 HAZİRAN 2013)
13
HENTBOL ERKEK MİLLİ TAKIMI
AKDENİZ OYUNLARI
HAZIRLIK ANTRENMANI PROGRAMI
(20 MAYIS – 30 HAZİRAN 2013)
03.06.2013
Pazartesi 04.06.2013
Salı 05.06.2013
Çarşamba 06.06.2013
Perşembe DİNLENME Sabah
Maksimal Kuvvet II
Antrenmanı YOLCULUK DİNLENME Akşam Sabah
(10:00-11:30) Akşam (16:30-18:30) Taktik
Antrenman Taktik
Antrenman Yenilenme Koşusu
(20dk)
(KAH:120-130atım/dk) Yoğun İnterval
(4x2dk)
(KAH:170-180atım/dk) 11.06.2013
Salı Maksimal Kuvvet II
Antrenmanı Yenilenme Koşusu
(20dk)
(KAH:120-130atım/dk) Taktik
Antrenman DİNLENME Ter
Antrenmanı
(20dk) Yenilenme Koşusu
(20dk)
(KAH:120-130atım/dk) Ter
Antrenmanı
(30dk) 12.06.2013
Çarşamba 13.06.2013
Perşembe Maksimal Kuvvet II
Antrenmanı
Yenilenme Koşusu
(20dk)
(KAH:120-130atım/dk) Maçtan 3 saat
öncesinde Çabuk
Kuvvet
Antrenmanı (20dk) 08.06.2013
Cumartesi Maçtan 3 saat
öncesinde Çabuk
Kuvvet
Antrenmanı RESMİ
MAÇ 10.06.2013
Pazartesi Patlayıcı Kuvvet
Antrenmanı 07.06.2013 Cuma YOLCULUK İZİN 15.06.2013
Cumartesi 16.06.2013
Pazar DİNLENME Maçtan 3 saat
öncesinde Çabuk
Kuvvet Antrenmanı
(20dk) DİNLENME Ter
Antrenmanı
(20dk) Maçtan 3 saat
öncesinde
Çabuk Kuvvet
Antrenmanı RESMİ
MAÇ 14.06.2013
Cuma RESMİ MAÇ 09.06.2013
Pazar RESMİ MAÇ YOLCULUK HENTBOL ERKEK MİLLİ TAKIMI
AKDENİZ OYUNLARI
HAZIRLIK ANTRENMANI PROGRAMI
(20 MAYIS – 30 HAZİRAN 2013)
17.06.2013
Pazartesi DİNLENME Akşam (16:30-18:30) 20.06.2013
Perşembe 21.06.2013
Cuma Maksimal Kuvvet II
Antrenmanı Patlayıcı Kuvvet
Antrenmanı 19.06.2013
Çarşamba Çzbuk Kuvvet
Antrenmanı Taktik
Antrenman Taktik
Antrenman Taktik
Antrenman Yenilenme Koşusu
(15dk)
(KAH:120-130atım/dk) Yoğun İnterval
2x(3x1dk)
(KAH:175-185atım/dk) Yaygın Dayanıklılık
(20dk)
(KAH:135-145atım/dk) 24.06.2013
Pazartesi Sabah
18.06.2013
Salı Sabah
(10:00-11:30) AKDENİZ
OYUNLARI
MAÇI 25.06.2013
Salı 26.06.2013
Çarşamba Maçtan 3 saat
öncesinde Kuvvet
Antrenmanı
(20dk) Akşam AKDENİZ
OYUNLARI
MAÇI AKDENİZ
OYUNLARI
MAÇI DİNLENME AKDENİZ
OYUNLARI MAÇI AKDENİZ
OYUNLARI
MAÇI 27.06.2013
Perşembe 28.06.2013
Cuma 29.06.2013
Cumartesi AKDENİZ
OYUNLARI
MAÇI 23.06.2013
Pazar Maçtan 3 saat
öncesinde Kuvvet
Antrenmanı (20dk) Ter Antrenmanı
(20dk) Taktik
Antrenman 22.06.2013
Cumartesi Maçtan 3 saat
öncesinde Kuvvet
Antrenmanı (20dk) AKDENİZ
OYUNLARI
MAÇI 30.06.2013
Pazar AKDENİZ
OYUNLARI
MAÇI KAPANIŞ HENTBOL ERKEK MİLLİ TAKIMI
AKDENİZ OYUNLARI HAZIRLIK
KUVVET ANTRENMANI PROGRAMI
(20 MAYIS – 30 HAZİRAN 2013)
Hipertrofi I
Kuvvet
Antrenmanı Hipertrofi II
Kuvvet
Antrenmanı Ağırlık
4 x 6 (%80)
Yarım Skuat +
Sıçrama
Bench Pres
Bacak
Ekstansiyon
Bacak Curl
Lat Pull down
Calf Raise
Omuz Pres
Good Morning
Ağırlık
4 x 8 (%80)
Yarım Skuat +
Sıçrama
Bench Pres
Bacak
Ekstansiyon
Bacak Curl
Lat Pull down
Calf Raise
Omuz Pres
Good Morning
Koordinatif
Sıçramalar
4x(4x20m)
Koordinatif
Sıçramalar
6x(4x20m)
Maksimal
Kuvvet I
Antrenmanı Maksimal
Kuvvet II
Antrenmanı Patlayıcı
Kuvvet
Antrenmanı Ağırlık
5 x 3 (%85-90-95-90-85)
1/2 Skuat + Derinlik
Sıçraması
Bench Pres
Ağırlık
4 x 4 (%90)
1/2 Skuat + Derinlik
Sıçraması
Bench Pres
5dk Serbest Core
antrenman
4 farklı sıçrama
(3 set x 5 tekrar)
4 x 8 (%70)
Bacak Curl
Öne Adım Alma
Calf Raise
Omuz Pres
Triceps Ekstensiyon
Good Morning
4 x 8 (%70)
Bacak Curl
Öne Adım Alma
Calf Raise
Omuz Pres
Triceps Ekstensiyon
Good Morning
Ağırlık
2 x 4 (%60-70-65-75)
1/2 Skuat
Barla Skuat Jump
Bench Pres
Bacak Curl
4 set x 25 tekrar
Ağırlıkla Mekik
Ağırlıkla Ters Mekik
4 set x 25 tekrar
Ağırlıkla Mekik
Ağırlıkla Ters Mekik
2 Yardımcı hareket
4 set x 25 tekrar
Ağırlıkla Mekik
Ağırlıkla Ters Mekik
Koordinatif Sıçramalar
6x(4x30m)
Koordinatif
Sıçramalar
8x(4x30m)
Sprint
3x(20m+30m+40m)
(din: setarası 3dk)
Çabuk
Kuvvet
Antrenmanı 5dk Serbest
Core
antrenman
Ağırlık
3-4 x 6-7 (%50)
Yarım Skuat
Bench Pres
Bacak
Ekstansiyon
Bacak Curl
Boş Barla Push
Pres
Calf Raise
14
Kuvvetin Koordinasyon
Yetisine Etkisi
-
Oyuncunun reaksiyon yetisi ve harekete yerleşme becerisi
Uzayda yer alma ve kinestetik farklılaşma becerisi
Hareketleri senkronize becerisi
Denge becerisi
Ritmik beceri
(Zimmermann, 1982)
Fonksiyonel Kuvvet Çalışmaları
Örnekleri
Improving Ankle and Knee Joint Stability
85
3.2. Lunges on heightened surfaces
A. Forward-right side lunge on the bench; both feet are on the BF discs
(Figures 41a-41c).
Improving Ankle and Knee Joint Stability
Improving Ankle and Knee Joint Stability
Figure 34b
(1.a)
Figure 34b
Figure 34c
Figure 34c
(1.b)
73
73
Improving Ankle and Knee Joint Stability
79
Improving Ankle and Knee Joint Stability
79
(2.a)
Figure 38c
86
Alexandru Acsinte, Eftene Alexandru, Alexandra Milon, Lucian Lupescu
(3.a)
Figure 41a
Figure 41b
B. The same movement as in the previous drill (A), but the lunge is just
forward (Figures 42a-42d).
Figure 38c
Figure 38d
Figure 38d
(2.b)
Figure 42a
(3.b)
Figure 41c
Figure 42b
(Acsinte ve ark, 2010)
Figure 42c
Figure 42d
15
146
Alexandru Acsinte, Eftene Alexandru, Alexandra Milon, Lucian Lupescu
Fonksiyonel Kuvvet Çalışmaları
Örnekleri
Improving Ankle
and Knee
Joint
145
Improving
Ankle
andStability
Knee Joint Stability
145
4.2. Jumps
onJumps
heightened
surfaces surfaces
4.2.
on heightened
A. The athlete
jumps
from jumps
the twofrom
BF the
discs
thediscs
floorontothe
thefloor
bench,
andbench, and
A. The
athlete
twoonBF
to the
146
from the bench,
thebench,
floor again,
on the
BF discs.
Figures
66a-66e)
fromtothe
to the floor
again,
on the(See
BF discs.
(See
Figures 66a-66e)
Figure 66a Figure 66a
(3.a)
Figure 66b Figure 66b
(3.b)
146 Acsinte,
Alexandru
Eftene
Alexandru,
Alexandra
Milon, Lucian Lupescu
Alexandru
EfteneAcsinte,
Alexandru,
Alexandra
Milon,
Lucian Lupescu
Figure 66c
(3.c)
Figure 66c
Figure 66d Figure 66d
(3.d)
Figure 66c
Figure 66d
Figure 66e
(3.e)
(Acsinte ve ark, 2010)
Figure 66e
Figure 66e
İlginiz için teşekkür ederim.
16

Benzer belgeler