CONTENT S

Transkript

CONTENT S
CONTENTS
İÇİNDEKİLER
2-3
Sedyeler / Stretchers
4-5
Diyaliz - Kan Alma Koltukları /
Dialysis - Blood Drawing Chairs
6-7
Jinekoloji Masaları
Gynaecology Tables
8-11
Manuel Yataklar
Manual Beds
12-17
Pediatri Yatakları - Bebek Kodları
Pediatric Beds - Baby Cotes
18-19
Komodinler - Yemek Masaları
Bedside Cabinets - Overbed Tables
20-21
Muayene Masaları
Examination Tables
22
Paravanlar - Eskabolar
Folding Screens - Escabos
23
Negatoskoplar
Negatoscopes
24
Acil, İlaç Arabaları
Emergency, Medicine Trolleys
26
Alet Masaları / Instrument Tables
27
Serum Askıları / IV Poles
27
Tüp Taşıma Arabaları
Oxygen Tube Holders
28
Tekerlekli Sandalyeler / Patient Trolleys
28-29
Çamaşır Arabaları / Laundry Trolleys
32
Alet- İlaç - Elbise Dolapları
Instrument - Medicine-Dresser Cupboards
32
Şilteler/ Mattresses
33
Refakatçi Koltukları / Companion Seats
34-35
Bekleme Koltukları /
Waiting Room Seats
ms
1200
Acil Müdahale Sedyesi Emergency Stretcher
ms
1220
Genel Amaçlı Sedye Patient Stretcher
● Hidrolik yükseklik ayarı
● Hydraulic height adjustment
● Manuel başucu ayarı
● Manual backrest adjustment
● Amortisör kontrollü trendelenburg
● Trendelenburg by gas spring
● Sentetik deri kaplı şilte
● Synthetic leather coated mattress
● Katlanabilir yan korkuluklar
● Fold-away side rails
● Alt şasi ekipman ve oksijen tüpü haznesi
● Undercarriage storage for equipment and oxygen bottle
● Koruyucu tamponlar
● Protective bumpers
● Kilitlenebilir tekerler
● Lockable castors
Dış Boyutlar
External Dimensions:
70x190 cm
Sedye Yüzeyi
Stretcher Surface:
60x187 cm
Minimum Yükseklik
Minimum Height
Maksimum Yükseklik
Maximum Height
Dış Boyutlar
External Dimensions:
Sedye Yüzeyi
Stretcher Surface:
Yükseklik Height
ms 1230
Ameliyathane Transfer Sedyesi
Operation Room Transfer Stretcher
67 cm
94 cm
ms
1210
Acil Müdahale Sedyesi
Dış Boyutlar
External Dimensions:
74x199 cm
Sedye Yüzeyi
Stretcher Surface:
56x186 cm
Yükseklik Height
90 cm
Manuel başucu ayarı ●
Manual backrest adjustment ●
Amortisör kontrollü trendelenburg ●
Trendelenburg by gas spring ●
Sentetik deri kaplı şilte ●
64x199 cm
Synthetic leather coated mattress ●
Katlanabilir yan korkuluklar ●
Fold-away side rails ●
56x186 cm
Alt şasiden ayrılabilir üst sedye ●
Detachable upper stretcher ●
90 cm
Kilitlenebilir tekerler ●
Lockable castors ●
Koruyucu tamponlar ●
Protective bumpers ●
10 litre tüp taşıma aparatı ●
Undercarriage storage for oxygen bottle ( 10 liter ) ●
● Manuel başucu ayarı / Manual backrest adjustment
● Amortisör kontrollü trendelenburg / Trendelenburg by gas spring
● Katlanabilir yan korkuluklar / Fold-away side rails
● Alt şasiden ayrılabilir üst sedye / Detachable upper stretcher
● Sentetik deri kaplı şilte / Synthetic leather coated mattress
● Güvenlik kilidi / Safety lock mechanism
● Merkezi kilitlenebilir tekerler / Central lockable castors
● Koruyucu tamponlar / Protective bumpers
● 10 litre tüp taşıma aparatı / Undercarriage storage for oxygen bottle ( 10 liter )
Emergency Stretcher
● Hidrolik yükseklik ayarı / Hydraulic height adjustment
● Amortisör kontrollü trendelenburg / Trendelenburg by gas spring
● Ters trendelenburg / Reverse trendelenburg
● Başucu ayarı / Headrest
● Böbrek cerrahi pozisyonu / Kidney surgical position by gas spring
● Sentetik deri kaplı şilte / Synthetic leather coated mattress
● Katlanabilir yan korkuluklar / Fold-away side rails
● ABS muhafazalı alt şasi / ABS covered sub frame
● Alt şasi ekipman ve oksijen tüpü haznesi
Undercarriage storage for equipment and oxygen bottle
● Koruyucu tamponlar / Protective bumpers
● Merkezi kilitlenebilir tekerler/ Central lockable castors
Dış Boyutlar
External Dimensions:
81x195 cm
Sedye Yüzeyi
Stretcher Surface:
66x190 cm
Minimum Yükseklik
Minimum Height
Maksimum Yükseklik
Maximum Height
ekipman | equipment | 2
1250
msSedye
Stretcher
62 cm
89 cm
Dış Boyutlar
External Dimensions:
66x195cm
Sedye Yüzeyi
Stretcher Surface:
55x184 cm
Yükseklik Height
81 cm
Manuel başucu ayarı ●
Manual backrest adjustment ●
Katlanabilir yan korkuluklar ●
Fold-away side rails ●
Alt şasiden ayrılabilir üst sedye ●
Detachable upper stretcher ●
Koruyucu tamponlar ●
Protective bumpers ●
Kilitlenebilir tekerler ●
Lockable castors ●
3
ms 1300
ms 1320
Elektronik Diyaliz Koltuğu
Electronic Dialysis Chair
● 4 Motorlu / 4 Motor mechanism
● Sırt kısmı ayarı / Backrest adjustment
● Ayakucu ayarı / Footrest adjustment
● Yükseklik ayarı / Height adjustment
● Trendelenburg
● Sentetik deri kaplı koltuk yüzeyi / Synthetic leather coated surface
● Senkronize hareket eden kol destekleri / Synchronized backrest and armrest movement
● ABS muhafazalı alt şasi / ABS covered sub frame
● Ayarlanabilir başucu kısmı / Adjustable headrest
● Kilitlenebilir tekerler / Lockable castors
Dış Boyutlar
External Dimensions:
85x129 cm
Koltuk Yüzeyi
Seat Surface:
60x191cm
Minimum Yükseklik
Minimum Height
Maksimum Yükseklik
Maximum Height
● 3 Motorlu / 3 Motor mechanism
● Sırt kısmı ayarı / Backrest adjustment
● Ayakucu ayarı / Footrest adjustment
● Trendelenburg
● Sentetik deri kaplı koltuk yüzeyi / Synthetic leather coated surface
● Senkronize hareket eden kol destekleri
Elektronik Diyaliz Koltuğu
Electronic Dialysis Chair
Synchronized backrest and armrest movement
● ABS muhafazalı alt şasi / ABS covered sub frame
● Ayarlanabilir başucu kısmı / Adjustable backrest part
● Kilitlenebilir tekerler / Lockable castors
ms 1330
● 2 Motorlu / 2 Motor mechanism
● Sırt kısmı ayarı / Backrest adjustment
● Ayakucu ayarı / Footrest adjustment
● Sentetik deri kaplı koltuk yüzeyi / Synthetic leather coated surface
● Senkronize hareket eden kol destekleri
Elektronik Diyaliz Koltuğu
Electronic Dialysis Chair
Synchronized backrest and armrest movement
● ABS muhafazalı alt şasi / ABS covered sub frame
● Ayarlanabilir başucu kısmı / Adjustable backrest part
● Kilitlenebilir tekerler / Lockable castors
Dış Boyutlar
External Dimensions:
85x129 cm
Koltuk Yüzeyi
Seat Surface:
60x191cm
Minimum Yükseklik
Minimum Height
76 cm
Dış Boyutlar
External Dimensions:
85x129 cm
Koltuk Yüzeyi
Seat Surface:
60x191cm
Minimum Yükseklik
Minimum Height
76 cm
76 cm
ms 1350
101 cm
Diyaliz ve Kan Alma Koltuğu
Dialysis and Blood Drawing Chair
● Sentetik deri kaplı koltuk yüzeyi
● Synthetic leather coated seat surface
● Amortisör kontrollü sırt kısmı ve ayakucu senkronize ayarı
● Synchronized backrest and armrest adjustment
● Kol destekleri
● Arm rest
● Kilitlenebilir tekerler
● Lockable castors
● Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı
●Height adjustable IV pole
Dış Boyutlar
External Dimensions:
80x90 cm
Koltuk Yüzeyi
Seat Surface:
54x165cm
Yükseklik Height
60 cm
OPSİYONEL
Motor kontrollü senkronize sırt kısmı ve ayakucu hareketi
OPTIONAL
Backrest and footrest synchronized adjustment by motor
ms 1340
Kan Alma Koltuğu
Blood Drawing Chair
● Sentetik deri kaplı koltuk yüzeyi / Synthetic leather coated seat surface
● Manuel sırt kısmı ve ayakucu ayarı / Manual backrest and footrest adjustment
● Yüksekliği ayarlanabilir kol destekler / Height adjustable arm rest
Dış Boyutlar
External Dimensions:
50x70 cm
Koltuk Yüzeyi
Seat Surface:
45x140 cm
Yükseklik Height
ms 1310
Elektronik Diyaliz Koltuğu
Electronic Dialysis Chair
● 3 Motorlu / 3 Motor mechanism
● Sırt kısmı ayarı / Backrest adjustment
● Ayakucu ayarı / Footrest adjustment
● Yükseklik ayarı / Height adjustment
● Sentetik deri kaplı koltuk yüzeyi / Synthetic leather coated surface
● Senkronize hareket eden kol destekleri
Synchronized backrest and armrest movement
● ABS muhafazalı alt şasi / ABS covered sub frame
● Ayarlanabilir başucu kısmı / Adjustable backrest part
● Kilitlenebilir tekerler / Lockable castors
Dış Boyutlar
External Dimensions:
85x129 cm
Koltuk Yüzeyi
Seat Surface:
60x191cm
Minimum Yükseklik
Minimum Height
Maksimum Yükseklik
Maximum Height
63 cm
76 cm
101 cm
5
ms 1400
ms 1420
Elektronik Jinekoloji Masası
Electronic Gynaecology Table
● 3 Motorlu
● 3 Motor
● Sırt kısmı ayarı
● Backrest adjustment
● Yükseklik ayarı
● Height adjustment
● Trendelenburg
● Paslanmaz çelik alt sasi
● Stainless steel sub frame
● Çıkarılabilir ayakucu kısmı
● Detachable footrest part
● Yüksekliği ayarlanabilir poliüretan bacak destekleri
● Height adjustable polyurethane leg supports
● Tutunma kolu
● Support handles
● Paslanmaz çelik atık kabı
● Stainless steel waste bin
Jinekoloji Müdahale Masası
Gynaecology Table
● Manuel sırt kısmı, ayakucu ve trendelenburg hareketleri
● Manual adjustment of backrest, footrest and trendelenburg position
● Paslanmaz çelik atık kabı
● Stainless steel waste bin
● Yüksekliği ayarlanabilir poliüretan bacak destekleri
● Height adjustable polyurethane leg support
● Tutunma kolu
● Support handles
● Eskabo
● Escabo
● Kağıt rulo askısı
● Tissue roll hanger
Dış Boyutlar
External Dimensions:
74x125 cm
Koltuk Yüzeyi
Seat Surface:
74x172cm
Yükseklik / Height
Dış Boyutlar
External Dimensions:
75x120 cm
Koltuk Yüzeyi
Seat Surface:
60x160cm
Minimum Yükseklik
Minimum Height
Maksimum Yükseklik
Maximum Height
ms 1410
Elektronik Jinekoloji Masası
Electronic Gynaecology Table
ekipman | equipment | 6
● 2 Motorlu / 2 Motor
● Yükseklik ayarı / Height adjustment
● Trendelenburg
● Amortisör kontrollü sırt kısmı ayarı / Backrest movement by gas spring
● Paslanmaz çelik alt sasi / Stainless steel sub frame
● Çıkarılabilir ayakucu kısmı / Detachable footrest part
● Yüksekliği ayarlanabilir poliüretan bacak destekleri
Height adjustable polyurethane leg supports
● Tutunma kolu / Support handles
● Paslanmaz çelik atık kabı / Stainless steel waste bin
65 cm
85 cm
Dış Boyutlar
External Dimensions:
75x120 cm
Koltuk Yüzeyi
Seat Surface:
60x160cm
Minimum Yükseklik
Minimum Height
Maksimum Yükseklik
Maximum Height
99 cm
ms 1430
Alman Modeli Doğum Masası
German Type Delivery Table
● Manuel sırt kısmı
● Manual backrest adjustment
● Trendelenburg
● Trendelenburg
● Atık kabı
● Waste bin
● Yüksekliği ayarlanabilir poliüretan bacak destekleri
● Height adjustable polyurethane leg support
● Tutunma kolu
● Support handles
● Kağıt rulo askısı
● Tissue roll hanger
65 cm
85 cm
7
ms
1000
Hidrolik Hasta Yatağı
ms
1020
Manuel Hasta Yatağı, Üç Ayarlı
● Amortisör kontrollü başucu ve ayakucu ayarı
● Backrest and footrest adjustment by gas spring
● Hidrolik kontrollü yükseklik ayarı
● Hydraulic height adjustment
● Kademeli ayarlanabilir ayakucu
● Gradual adjustable footrest
● Katlanabilir yan korkuluklar
● Fold-away side rails
● Çıkarılabilir başucu ve ayakucu panelleri
● Detachable head and foot boards
● Kilitlenebilir tekerler
● Lockable castors
● Koruyucu tamponlar
● Protective bumpers
● Manuel başucu ve ayakucu ayarı
● Manual adjustment of back and footrest adjustment
● Amortisör kontrollü trendelenburg
● Trendelenburg by gas spring
● Kademeli ayarlanabilir ayakucu
● Gradually adjustable footrest
● Katlanabilir yan korkuluklar
● Fold-away side rails
● Çıkarılabilir başucu ve ayakucu panelleri
● Detachable head and foot boards
● Kilitlenebilir tekerler
● Lockable castors
● Koruyucu tamponlar
● Protective bumpers
Manual Patient Bed, Three Adjustment
Hydraulic Patient Bed
Dış Boyutlar
External Dimensions:
102x217 cm
Dış Boyutlar
External Dimensions:
102x217 cm
Yatak Platformu
Mattress Platform
90x190 cm
Yatma Yüzeyi
Mattress Platform:
90x190 cm
Yükseklik Height
50 cm
Minimum Yükseklik
Minimum Height
Maksimum Yükseklik
Maximum Height
58 cm
83 cm
ms
1010
Elektronik Hasta Yatağı
Electronic Patient Bed
ekipman | equipment | 8
*Opsiyonel: ABS başucu ve ayakucu panelleri
*Optional: ABS head and foot boards
● 2 Motorlu / 2 Motor
● Başucu ayarı / Backrest adjustment
● Ayakucu ayarı / Footrest adjustment
● Amortisör kontrollü Trendelenburg
● Trendelenburg by gas spring
● Kademeli ayarlanabilir ayakucu / Gradual adjustable footrest
● Katlanabilir yan korkuluklar / Fold-away side rails
● Çıkarılabilir başucu ve ayakucu panelleri / Detachable head and foot boards
● Kilitlenebilir tekerler / Lockable castors
● Koruyucu tamponlar / Protective bumpers
Dış Boyutlar
External Dimensions:
102x217 cm
Yatak Platformu
Mattress Platform
90x190 cm
Yükseklik
Height
58 cm
ms
1030
Manuel Hasta Yatağı, Tek Ayarlı
Manual Adjustment Bed, Single Adjustment
● Manuel başucu ayarı / Manual adjustment of backrest adjustment
● Amortisör kontrollü Trendelenburg / Trendelenburg by gas spring
● Katlanabilir yan korkuluklar / Fold-away side rails
● Çıkarılabilir başucu ve ayakucu panelleri / Detachable head and foot boards
● Kilitlenebilir tekerler / Lockable castors
● Koruyucu tamponlar / Protective bumpers
Dış Boyutlar
External Dimensions:
102x217 cm
Yatak Platformu
Mattress Platform:
90x190 cm
Yükseklik Height
50 cm
9
ms 1040
Manuel Hasta Yatağı, Üç Ayarlı
Manual Adjustment Bed, Three Adjustment
● Manuel başucu ve ayakucu ayarı / Manual back and footrest adjustment
● Kademeli ayarlanabilir ayakucu / Gradually adjustable footrest
● Ahşap başucu panelleri / Wooden head,and foot boards
● Katlanabilir yan korkuluklar / Fold-away side rails
● Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı / Height adjustable IV pole
● Elektrostatik toz boyalı metal gövde / Electrostatic powder coated metal parts
● Kilitlenebilir tekerler / Lockable castors
ms 1060
Manuel Hasta Yatağı, İki Ayarlı
Manual Adjustment Bed, Two Adjustment
Dış Boyutlar
External Dimensions:
96x212 cm
Dış Boyutlar
External Dimensions:
96x212 cm
Yatak Platformu
Mattress Platform
90x190 cm
Yatak Platformu
Mattress Platform
90x190 cm
Yükseklik
Height
47 cm
Yükseklik
Height
47 cm
ms 1070
ms
1050
Manuel Hasta Yatağı, Üç Ayarlı
Manual Adjustment Bed, Three Adjustment
● Manuel başucu ve ayakucu ayarı / Manual back and footrest adjustment
● Kademeli ayarlanabilir ayakucu / Gradually adjustable footrest
● Ahşap başucu panelleri / Wooden head,and foot boards
● Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı / Height adjustable IV pole
● Elektrostatik toz boyalı metal gövde / Electrostatic powder coated metal parts
● Kilitlenebilir tekerler / Lockable castors
Dış Boyutlar
External Dimensions:
96x212 cm
Yatak Platformu
Mattress Platform
90x190 cm
Yükseklik
Height
● Manuel başucu ve ayakucu ayarı / Manual back and footrest adjustment
● Ahşap başucu panelleri / Wooden head,and foot boards
● Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı / Height adjustable IV pole
● Elektrostatik toz boyalı metal gövde / Electrostatic powder coated metal parts
● Kilitlenebilir tekerler / Lockable castors
Manuel Hasta Yatağı, Tek Ayarlı
Manual Patient Bed, Single Adjustment
● Manuel başucu ve ayakucu ayarı / Manual back and footrest adjustment
● Ahşap başucu panelleri / Wooden head,and foot boards
● Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı / Height adjustable IV pole
● Elektrostatik toz boyalı metal gövde / Electrostatic powder coated metal parts
● Kilitlenebilir tekerler / Lockable castors
Dış Boyutlar
External Dimensions:
96x212 cm
Yatak Platformu
Mattress Platform
90x190 cm
Yükseklik
Height
47 cm
47 cm
ms
1080
Hasta Yatağı, Sabit
Patient Bed, Fixed
● Ahşap başucu panelleri / Wooden head,and foot boards
● Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı / Height adjustable IV pole
● Elektrostatik toz boyalı metal gövde / Electrostatic powder coated metal parts
Dış Boyutlar
External Dimensions:
96x208 cm
Yatak Platformu
Mattress Platform
90x190 cm
Yükseklik
Height
ekipman | equipment | 10
35 cm
11
ELEGANT 4100
● 3 motorlu / 3 motor
● Başucu ve yükseklik ayarı
Backrest and height adjustment
● Trendelenburg ve ters trendelenburg pozisyonları
Trendelenburg and reverse trendelenburg positions
● El kumandası / Hand control unit
● Manuel ayarlanabilen ayakucu /
Manual adjustment footrest position
● Katlanabilir şeffaf Pleksiglas yan korkuluklar /
Fold-away transparent Plexiglass side rails
● Çıkarılabilir ABS ayakucu ve başucu panelleri /
Detachable ABS head and foot boards
● ABS muhafazalı alt şase / ABS covered sub-frame
● Merkezi kilitlenebilir tekerler / Central lockable castors
● Koruyucu tamponlar / Protective bumpers
● Elektrostatik toz boyalı metal gövde /
Electrostatic powder coated metal parts
● İdrar torbası askısı / Drainage bag holders
ekipman | equipment | 12
Pediyatri Yatağı, Sütun Motorlu
Pediatric Bed with Columnar Motor
Dış Boyutlar
External Dimensions:
84x167 cm
Yatak Platformu
Mattress Platform
60x140 cm
Minimum Yükseklik
Minimum Height
77 cm
Maksimum Yükseklik Maximum Height
116 cm
ELEGANT 4110
● 3 motorlu / 3 motor
● Başucu ve yükseklik ayarı
Backrest and height adjustment
● Trendelenburg ve ters trendelenburg pozisyonları
Trendelenburg and reverse trendelenburg positions
● El kumandası / Hand control unit
● Manuel ayarlanabilen ayakucu /
Manual adjustment footrest position
● Katlanabilir şeffaf Pleksiglas yan korkuluklar /
Fold-away transparent Plexiglass side rails
● Çıkarılabilir ABS ayakucu ve başucu panelleri /
Detachable ABS head and foot boards
● ABS muhafazalı alt şase / ABS covered sub-frame
● Merkezi kilitlenebilir tekerler / Central lockable castors
● Koruyucu tamponlar / Protective bumpers
● Elektrostatik toz boyalı metal gövde /
Electrostatic powder coated metal parts
● İdrar torbası askısı / Drainage bag holders
Elektronik Pediyatri Yatağı
Electronic Pediatric Bed
Dış Boyutlar
External Dimensions:
84x167 cm
Yatak Platformu
Mattress Platform
60x140 cm
Minimum Yükseklik
Minimum Height
69 cm
Maksimum Yükseklik
Maximum Height
95 cm
13
ELEGANT 4120
● Motor kontrollü başucu ve ayakucu hareketi
Motor controlled adjustment of backrest and footrest positions
Elektronik Pediyatri Yatağı
Electronic Pediatric Bed
Dış Boyutlar
External Dimensions:
84x167 cm
Yatak Platformu
Mattress Platform
60x140 cm
Yükseklik
Height
85 cm
ELEGANT 4130
● Manuel ayarlanabilir başucu hareketi /
Manual adjustment backrest movement
● Manuel ayarlanabilen ayakucu /
Manual adjustment footrest position
● Katlanabilir şeffaf Pleksiglas yan korkuluklar /
Fold-away transparent Plexiglass side rails
● Çıkarılabilir ABS ayakucu ve başucu panelleri /
Detachable ABS head and foot boards
● ABS muhafazalı alt şase / ABS covered sub-frame
● Kilitlenebilir tekerler / Lockable castors
● Koruyucu tamponlar / Protective bumpers
● Elektrostatik toz boyalı metal gövde /
Electrostatic powder coated metal parts
● İdrar torbası askısı / Drainage bag holders
Manuel Pediyatri Yatağı
Manual Pediatric Bed
Dış Boyutlar
External Dimensions:
84x175 cm
Yatak Platformu
Mattress Platform
60x140 cm
Minimum Yükseklik
Minimum Height
85 cm
ELEGANT 4140
Bebek Yatağı / Baby Bed
● Katlanabilir şeffaf Pleksiglas yan korkuluklar /
Fold-away transparent Plexiglass side rails
● Çıkarılabilir şeffaf ayakucu ve başucu panelleri /
Detachable transparent head and foot boards
● Elektrostatik toz boyalı metal gövde /
Electrostatic powder coated metal parts
● Kilitlenebilir tekerler / Lockable castors
ekipman | equipment | 14
Dış Boyutlar
External Dimensions:
63x102 cm
Yatak Platformu
Mattress Platform
57x100 cm
Minimum Yükseklik
Minimum Height
84 cm
15
ms 1100
Pediyatri Yatağı, Refakatçi Yataklı, Dolaplı
Pediatric Bed with Companion Bed and Cupboard
ms 1130
● Gizlenebilir refakatçi yatağı / Concealable companion bed
● Melamin kaplı çekmeceli dolap / Cupboard with drawer
● Katlanabilir yan korkuluklar / Fold-away side rails
● Kilitlenebilir tekerler / Lockable castors
● Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı / Height adjustable IV pole
Dış Boyutlar
External Dimensions:
76x214 cm
Yatak Platformu
Mattress Platform
60x160 cm
Yükseklik
Height
Bebek Kodu
Baby Cote
● Şeffaf küvez / Transparent bed
● Sentetik deri kaplı yatma yüzeyi / Synthetic leather coated lying surface
● İhtiyaç dolabı / Cabinet
● Dönebilen tekerler / Swivel castors
Dış Boyutlar
External Dimensions:
44x77 cm
Yükseklik / Height
85 cm
68 cm
*Alternatif Korkuluk / Alternative Side Rail
ms 1110
Pediyatri Yatağı
Pediatric Bed
● Elektrostatik toz boyalı metal gövde / Electrostatic powder coated metal parts
● Katlanabilir yan korkuluklar / Fold-away side rails
Dış Boyutlar
External Dimensions:
80x145 cm
Yatak Platformu
Mattress Platform
80x145 cm
Yükseklik
Height
49 cm
ms
1120
Bebek Yatağı Baby Bed
● Elektrostatik toz boyalı metal gövde
● Electrostatic powder coated metal parts
● Dönebilen tekerler
● Swivel castors
Dış Boyutlar
External Dimensions:
45X75 cm
Yatak Platformu
Mattress Platform
40X70 cm
Yükseklik
Height
ekipman | equipment | 16
ms 1140
Bebek Kodu
Baby Cote
● Pleksiglas küvez / Plexiglass bed
● Sentetik deri kaplı yatma yüzeyi / Synthetic leather coated lying surface
● Dönebilen tekerler / Swivel castors
Dış Boyutlar
External Dimensions:
Yükseklik / Height
44x76 cm
93 cm
ms 1170
Pediyatri Yatağı, Tek Ayarlı
Pediatric Bed, Single Adjustment
● Manuel başucu ayarı / Manual backrest adjustment
● Katlanabilir yan korkuluklar / Fold-away side rails
● Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı / Height adjustable IV pole
● Dönebilen tekerler / Swivel castors
Dış Boyutlar
External Dimensions:
70x145 cm
Yatak Platformu
Mattress Platform
70x140 cm
Yükseklik Height
47 cm
58 cm
17
ms
2100
Yemek Tablalı Etejer
ms
2140
Komodin, ABS
● ABS üst platform, çekmece ve dolap kapağı
● ABS üst platform / ABS platform
● Dönebilen tekerler / Swivel castors
Bedside Cabinet with Overbed Table
Bedside Cabinet, ABS
ABS platform, drawer and cabinet door
● Ayarlanabilir ABS yemek tablası / Adjustable ABS overbed table
● Dönebilen tekerler / Swivel castors
Boyutlar
Dimensions:
Boyutlar
Dimensions:
51x63x93h cm
51x63x93h cm
ms 2110
ms 2150
Yemek Tablalı Etejer
Bedside Cabinet with Overbed Table
Komodin, Ahşap
Bedside Cabinet, Wooden
● Ayarlanabilir yemek tablası / Adjustable overbed table
● Dönebilen tekerler / Swivel castors
● Melamin kaplı ahşap gövde / Melamine covered wooden structure
● Dönebilen tekerler / Swivel castors
Boyutlar
Dimensions:
Boyutlar
Dimensions:
45x60x87h cm
2120
ms
Komodin, Metal
ms
2120
Komodin, ABS
Bedside Cabinet, Metal
● Melamin kaplama üst platform/ Melamine covered wooden structure
● Metal gövde / Metal structure
● Dönebilen tekerler / Swivel castors
Bedside Cabinet, ABS
Boyutlar
Dimensions:
● ABS üst platform, çekmece ve dolap kapağı / ABS platform,drawer and cabinet door
● Dönebilen tekerler / Swivel castors
Boyutlar
Dimensions:
45X45X77h cm
45X45X77h cm
51x51x93h cm
ms 2170
ms 2130
Komodin, ABS
Bedside Cabinet, ABS
Yemek Masası, Amortisörlü
Overbed Table with Gas Spring
● Amortisör kontrollü yükseklik ayarı/ Height adjustment by gas spring
● ABS üst platform / ABS platform
● Dönebilen tekerler / Swivel castors
Dış Boyutlar
External Dimensions:
Minimum Yükseklik
Minimum Height
Maksimum Yükseklik
Maximum Height
34x82 cm
72 cm
96 cm
ms 2190
Yemek Masası, Manuel
Overbed Table, Manual
● Melamin kaplama üst platform/ Melamine covered wooden structure
● Manuel yükseklik ayarı / Manual height adjustment
● Dönebilen tekerler / Swivel castors
Dış Boyutlar
External Dimensions:
Minimum Yükseklik
Minimum Height
Maksimum Yükseklik
Maximum Height
41x72 cm
81 cm
105 cm
● ABS üst platform, çekmece ve dolap kapağı / ABS platform, drawer and cabinet door
● Dönebilen tekerler / Swivel castors
Boyutlar
Dimensions:
ekipman | equipment | 18
45X45X79h cm
19
ms 1610
ms 1600
Muayene Masası, Kesonlu
Examination Table with Drawer
Muayene Masası, Ahşap
Examination Table, Wooden
● Sentetik kaplı yatma yüzeyi / Synthetic leather coated lying surface
● Kademeli ayarlanabilir başucu / Adjustable backrest
● Metal gövde / Metal structure
● Tekerli ahşap keson / Wooden bedstand with wheel
● Kağıt rulo askısı / Tissue roll hanger
● Ahşap gövde / Wooden structure
● Mobilya boyası (lake) / Furniture paint ( lacquered )
● Sentetik deri kaplı yatma yüzeyi / Synthetic leather coated lying surface
● Kademeli ayarlanabilir başucu / Adjustable backrest
● Fonksiyonel çekmeceler / Functional drawers
Dış Boyutlar
External Dimensions:
Yükseklik / Height
65x190 cm
78 cm
Dış Boyutlar
External Dimensions:
60x188cm
Yükseklik / Height
72 cm
ms 1620
ms 1602
Muayene Masası, Sabit
Examination Table, Fixed
Muayene Masası, Ahşap
Examination Table, Wooden
● Sentetik kaplı yatma yüzeyi / Synthetic leather coated lying surface
● Kademeli ayarlanabilir başucu / Adjustable backrest
● Sabit Metal gövde / Fixed metal structure
● Kağıt rulo askısı / Tissue roll hanger
● Ahşap gövde / Wooden structure
● Mobilya boyası (lake) / Furniture paint ( lacquered )
● Sentetik deri kaplı yatma yüzeyi / Synthetic leather coated lying surface
● Kademeli ayarlanabilir başucu / Adjustable backrest
Dış Boyutlar
External Dimensions:
Yükseklik / Height
65x190 cm
78 cm
Dış Boyutlar
External Dimensions:
Yükseklik / Height
ms 1603
ms 1630
Muayene Masası, Ahşap
Examination Table, Wooden
Muayene Masası, Katlanır
Examination Table, Foldable
● Ahşap gövde / Wooden structure
● Sentetik deri kaplı yatma yüzeyi / Synthetic leather coated lying surface
● Kademeli ayarlanabilir başucu / Adjustable backrest
● Fonksiyonel çekmece (opsiyonel) / Functional drawers (optional)
Dış Boyutlar
External Dimensions:
Yükseklik / Height
ekipman | equipment | 20
65x190 cm
78 cm
60x188cm
72 cm
● Sentetik deri kaplı yatma yüzeyi / Synthetic leather coated lying surface
● Ayarlanabilir başucu / Adjustable backrest
● Katlanabilir metal gövde / Foldable metallic structure
Dış Boyutlar
External Dimensions:
Yükseklik / Height
60x188cm
72 cm
21
ms
1640
Paravan Folding Screen
Boyutlar
Dimensions:
42x225x160 cm
ms 1700
Negatoskop, Tekli
Negatoscope, Single
Boyutlar
Dimensions:
ms 1710
10x45x50h cm
Negatoskop, İkili
Negatoscope, Double
Boyutlar
Dimensions:
10x76x50h cm
ms 1660
Eskabo Escabo
Boyutlar
Dimensions:
ms
1650
Paravan, Ahşap
Folding Screen, Wooden
Boyutlar
Dimensions:
52x40x44h cm
39x240x160 cm
ms 1720
Negatoskop, Üçlü
Negatoscope, Triple
10x115x50h cm
ms 1730
ms 1740
ms 1750
ms 1670
Negatoskop, Tekli (İnce) Negatoscope, Single (slim)
Eskabo, Ahşap
Escabo, Wooden
Negatoskop, İkili (İnce) Negatoscope, Double (slim)
Boyutlar
Dimensions:
ekipman | equipment | 22
Boyutlar
Dimensions:
52x40x44h cm
Negatoskop, Üçlü (İnce) Negatoscope, Triple (slim)
23
ms 1500
Acil Yardım ve İlaç Arabası
Emergency and Medicine Trolley
Boyutlar
Dimensions:
Yükseklik
Height:
50x93 cm
112 cm
● ABS üst platform ve itme barları
● ABS upper platform and pushing bar
● İlaç hazırlama tepsisi
● Medicine tray
● Fonksiyonel çekmece
● Functinal drawer
● 45º açılabilen şeffaf kutular
● Transparent medicine boxes
● Serum ve kan seti askısı
● Serum and blood set hanger
● Tüp taşıyıcı aparat
● Oxygen tube carrier apparatus
● Cihaz taşıyıcı sehpa
● Monitor Platform
● Cihaz için elektrik prizi
● Power socket
● Serum şişesi rafları
● Serum bottle shelves
ms 1520
İlaç Tedavi Arabası
Medication Trolley
Boyutlar
Dimensions:
Yükseklik
Heights:
50x93 cm
104 cm
● ABS üst platform ve itme barları
● ABS upper platform and pushing bar
● İlaç hazırlama tepsisi
● Medicine tray
● Fonksiyonel merkezi kilit çekmeceler
● Functional Drawers
● Serum ve kan seti askısı
● Serum and blood set hanger
● Serum şişesi rafları
● Serum bottle shelves
● Çöp kutusu
● Waste bin
ekipman | equipment | 24
ms 1510
İlaç Tedavi Arabası
Medical Treatment Trolley
Boyutlar
Dimensions:
Yükseklik
Height:
50x93 cm
ms 1540
Pansuman Arabası, Şişe ve Tromel Hazneli
Dressing Trolley with Bottle and Trommel Spot
Boyutlar
Dimensions:
53x123x88 cm
ms 1550
Cihaz Sehpası, Ahşap
Monitor Cart, Wooden
Boyutlar
Dimensions:
50x75x81 cm
104cm
● ABS üst platform ve itme barları
● ABS upper platform and pushing bar
● İlaç hazırlama tepsisi
● Medicine tray
● Fonksiyonel çekmece
● Functional drawer
● 45º açılabilen şeffaf kutular
● 45º opened transparent medicine boxes
● Serum ve kan seti askısı
● Serum and blood set hanger
● Serum şişesi rafları
● Serum bottle shelves
ms 1530
Pansuman ve Tedavi Arabası
Dressing and Medical Treatment Trolley
Boyutlar
Dimensions:
Yükseklik
Height:
50x93 cm
104 cm
● ABS üst platform ve itme barları
● ABS upper platform and pushing bar
● İlaç hazırlama tepsisi
● Medicine tray
● Fonksiyonel çekmece
● Functional drawer
● Serum ve kan seti askısı
● Serum and blood set hanger
● Serum şişesi rafları
● Serum bottle shelves
● Gizlenebilir çöp kutusu
● Waste bin
● Paslanmaz çelik atık kabı
● Stainless steel waste box
● Tromel taşıyıcı
● Trommel carriage
ms 1560
Cihaz Sehpası, Yükseklik Ayarlı
Monitor Cart, Height Adjustable
ms 1570
Mayo Masası Mayo Table
Dış Boyutlar
External Dimensions:
Minimum Yükseklik
Minimum Height
Maksimum Yükseklik
Maximum Height
50x73 cm
88 cm
116 cm
25
ms 1580
Alet Masası, Camlı
Instrument Table, Glass Shelves
Boyutlar
Dimensions:
45x79x89 cm
ms 1581
Alet Masası Instrument Table
Boyutlar
Dimensions:
45x79x89 cm
*Ürün cam platform hariç sunulmaktadır
Glass platform is not provided
ms 1760
Serum Askısı, Profil Ayak
IV Pole, Tubular Base
Dış Boyutlar
External Dimensions:
Minimum Yükseklik
Minimum Height
Maksimum Yükseklik
Maximum Height
ms 1810
Portküvet, İkili
Bowl Stand, Double
Boyutlar
Dimensions:
32x62x82 cm
51x51 cm
111 cm
94 cm
Serum Askısı, Döküm Ayak
IV Pole, Cast Base
Dış Boyutlar
External Dimensions:
Minimum Yükseklik
Minimum Height
Maksimum Yükseklik
Maximum Height
53x53 cm
111 cm
94 cm
ms 1780
Serum Askısı, Poliüretan Ayak
IV Pole, Polyurethane Base
Dış Boyutlar
External Dimensions:
Minimum Yükseklik
Minimum Height
Maksimum Yükseklik
Maximum Height
54x54 cm
111 cm
94 cm
ms 1590
Alet Masası, Üst Platform Paslanmaz Çelik
Instrument Table, Stainless Steel shelves
Boyutlar
Dimensions:
45x75x91 cm
ms 1680
Muayene Lambası
Examination Lamp
Dış Boyutlar
External Dimensions:
Minimum Yükseklik
Minimum Height
Maksimum Yükseklik
Maximum Height
ekipman | equipment | 26
ms 1770
44x44 cm
130 cm
ms 1800
Tüp Taşıma Arabası, Büyük
Oxygen Tube Trolley, Large
Boyutlar
Dimensions:
37x43x157 cm
ms 1790
Tüp Taşıma Arabası, Küçük
Oxygen Tube Trolley, Small
Boyutlar
Dimensions:
28x31x112 cm
150 cm
27
ms 1820 ms 1850
Boyutlar
Dimensions:
Tekerlekli Sandalye,Sabit
Wheel Chair, Fixed
74x97x122 cm
Çamaşır Arabası Katlanır, Kirli
Foldable Laundry Trolley, Dirty
Boyutlar
Dimensions:
60x75x115 cm
ms 1880
Çamaşır Arabası, Kompakt Lamine
Laundry Trolley, Compact Laminated
● Kompakt lamine gövde / Compact laminated structure
● Kullanım kolaylığı sağlayan kapaklar / Sliding store covers for easy use
● Brandalı kirli bölümü / Canvas bag for dirty laundry
● 3 raflı temiz bölümü / Three shelves for clean laundry
● Kilitlenebilir tekerler / Lockable castors
Boyutlar
Dimensions:
ms 1830
Boyutlar
Dimensions:
68x110x87 cm
Tekerlekli Sandalye, Katlanır
Wheel Chair, Foldable
ms 1970
Tabure, Amortisörlü
Stool, Gas Spring
ekipman | equipment | 28
55x105 cm
Yükseklik ( Kirli Bölümü )
Height ( Dirty laundry )
120 cm
Yükseklik ( Temiz Bölümü )
Height ( Clean laundry )
105 cm
ms 1870
Çamaşır Arabası, Kirli-Temiz
Laundry Trolley, Clean – Dirty
Boyutlar
Dimensions:
55x141x107 cm
ms 1860
Çamaşır Arabası, Kirli
Laundry Trolley, Dirty
Boyutlar
Dimensions:
60x98x90 cm
29
Beklemek isteyeceksiniz...
You will want to wait...
ms 1910
Alet Dolabı, İki Kapılı
Instrument Cupboard, Double
Boyutlar
Dimensions:
ms 1920
İlaç Dolabı / Medicine Cupboard
90x35x170 cm
ms 1930
ms 1940
Elbise Dolabı, Tekli, Ahşap
Dresser Cupboard, Sngle, Wooden
Boyutlar
Dimensions:
Elbise Dolabı,İkili, Ahşap
Dresser Cupboard, Double, Wooden
Boyutlar
Dimensions:
50x55x180 cm
50x85x180 cm
ms
1951
ms
1950
Refakatçi Koltuğu / Companion Seat
Refakatçi Koltuğu / Companion Seat
Dış Boyutlar (Koltuk)
External Dimensions ( Seat )
Yatma yüzeyi
Platform
95x107x80 cm
64x184 cm
Dış Boyutlar (Koltuk)
External Dimensions ( Seat )
Yatma yüzeyi
Platform
77x104x83 cm
62x185 cm
ms 2210
Viskoelastik Şilte
Viscoelastic Mattress
Boyutlar
Dimensions:
90x190x14 cm
ms 1960
Refakatçi Koltuğu Companion Seat
Dış Boyutlar (Koltuk)
External Dimensions ( Seat )
Yatma Yüzeyi
Platform
ms 2200
83x173 cm
83x212 cm
Sünger Şilte
Foam Mattress
Boyutlar
Dimensions:
90x190x12 cm
ms 2220
ms 2230
ms 2240
ms 2250
ekipman | equipment | 32
Boyutlar
Dimensions:
Yaylı Şilte, Dört Parçalı
Spring Mattress, Four Pieces
Yaylı Şilte, Üç Parçalı
Spring Mattress, Three Pieces
Yaylı Şilte, İki Parçalı
Spring Mattress, Two Pieces
Yaylı Şilte
Spring Mattress
90x190x17 cm
33
ms 2350
ms 2380
Bekleme Koltuğu, Üçlü
Waiting Room Seat, Triple
Bekleme Koltuğu, İkili
Waiting Room Seat, Double
Dış Boyutlar
External Dimensions
64x110 cm
Dış Boyutlar
External Dimensions
64x163 cm
Oturma Yüksekliği
Platform
43 cm
Oturma Yüksekliği
Platform
43 cm
ms 2330
ekipman | equipment | 34
Bekleme Koltuğu, İkili
Waiting Room Seat, Double
Dış Boyutlar
External Dimensions
75x105 cm
Oturma Yüksekliği
Platform
40 cm
ms 2370
Bekleme Koltuğu, Üçlü
Waiting Room Seat, Triple
Dış Boyutlar
External Dimensions
64x110 cm
Oturma Yüksekliği
Platform
43 cm
35
Notlar / Notes

Benzer belgeler

mihci design.indd - Mihci Mobilya Aksesuarları

mihci design.indd - Mihci Mobilya Aksesuarları 96 mm 128 mm 160 mm 192 mm 224 mm 256 mm 288 mm 320 mm 352 mm 384 mm 416 mm 448 mm 480 mm 512 mm

Detaylı

kış müzayedesi

kış müzayedesi 14- Müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumunda hukuki sorumluluk eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir. 15- Katalogda dizgi ve b...

Detaylı

CONTENT S

CONTENT S ease during delivery and inspection processes with all integrated functions and accessories ranging from pedal controlled height adjustment,back rest and trendelenburg positions to adjustable knee ...

Detaylı

CONTENT S

CONTENT S Undercarriage storage for equipment and oxygen bottle ● Koruyucu tamponlar / Protective bumpers ● Merkezi kilitlenebilir tekerler/ Central lockable castors Dış Boyutlar External Dimensions:

Detaylı