CIN_Brosür - CIN Consult

Transkript

CIN_Brosür - CIN Consult
Hakkımızda
Hizmetlerimiz
CINtr
CIN (Okunuşu SİN) Ekibi, iş geliştirme,
firma danışmanlığı, maliye, hukuk,
forensik, tetkik,ekonomi ve teknoloji
istihbaratı, güvenlik ve risk yönetimi üzerine vasıflı uzmanlardan
oluşmaktadır.
Uzman ekibimiz, müşteri özel istekleri
doğrultusunda oluşturulur.
Hizmet alanlarımız şunlardır:
Uluslararasılaşma sürecinde CIN,
Amerika Birleşik Devletleri’nin yanında
özellikle Türkiye’ye odaklanmış
bulunmaktadır. Buna sebep, Türkiye’de
yatırımcı olarak bulunan ve Türkiye ile
yoğun ticari ilişkiler sürdüren Avusturya
firmaların yanısıra Avusturya’yı ticaret
ve yatırım merkezi olarak seçen muhtelif
Türk firmalarının ihtiyaçları olmuştur.
Hizmet verdiğimiz kurum ve
kuruluşların bize olan inanç ve
sadakatinin temelinde vasıflarımız,
geniş yelpazedeki hizmet
uzmanlığımızı birleştirdiğimiz ekibimiz
ve her görevi özel hassasiyetlerine
göre ele alabilmemiz yatmaktadır.
Benzerlerimizin aksine, kalıplaşmış
yöntem zorlaması ile başlayan
müşteri isteklerine itiraz yerine, hizmeti
özelleştirmenin yollarını arayan bir
anlayışı sergilemekteyiz.
• I2 Yazılım Çözümleri
• Ekspertiz
• Forensic Accounting
• Risk ve Güvenlik Yönetimi
• Corporate Governance &
Compliance
• Corporate Intelligence &
Due Diligence
• Yasal Destek
• Güvenlik Teknikleri
• Eğitim, seminer ve Workshoplar
• Uluslararası İş Geliştirme & Firma
Danışmanlığı
CINtr, tecrübeleri, her iki ülkedeki geniş
çalışma ağı ve sağlam irtibat alt yapısı
sayesinde kurum, kuruluş ve ticari
firmalara her iki yöne hitap eden
hizmetler sunmaktadır.
Dr. Inanc Atilgan, iki yıldır CIN tr
direktörü olup aynı zamanda
Almanca ve Türkçe olmak üzere iki dilde
ve 4. baskısı yayına hazırlanmakta olan
“Türkiye-Avusturya Ekonomik İlişkilerine
Toplu Bakış“ kitabının editörüdür.
i2 Yazılım Çözümleri
CIN, IBM ile ticari partnerlikte bulunmakla birlikte ASL-Lisansı sahibidir: IBM i2 Grubu
hizmetleri arasındaki Canlandırma (Visualisation) ve Elektronik Ağ Analiz yazılımları ile
Veri Bankası sistemlerini kullanarak hizmet verdiğimiz kurum ve kuruluşlara bilgide öncelik,
karmaşık bağlantıları açık ve net bir biçimde görme fırsatı sağlamaktayız. Bu sayede
firmalar için hayati önem taşıyan kararların daha sağlam analizi ve efektif karar süreci
mümkün olmaktadır. Dünyanın her yerinde kolluk kuvvetleri, kişiler, firmalar, bankalar,
para akışı ve iletişim bağlarını açıklayabilmek için bu enstrümanı kullanmaktadır.
i2 hizmeti ile ekonomik ve hukuki ihtilaflarda her zaman bir adım önde olursunuz.
Bu uygulamalarımız aynı zamanda finans hizmetleri sektörü için Management ve
Compliance Veri Bankaları bağlantılı sunulmaktadır.
Dünyanın her yerinde ticari ilişki ve yatırım öncesi olmazsa olmazlardan
“Know Your Customer Check“ ile ticari bağlantılar analizleri bu enstrümanın uygulamaya
konmasıyla ilk defa daha anlaşılır ve en geniş kapsamıyla hayata geçirilmektedir. Böylece
sadece bütün bağlantılar değil, aynı zamanda ticari iş partnerleri arasındaki bağlar da
belirgin ve dinamik bir şekilde gösterilebilmektedir.
Ekspertizler
CIN tanınmış ekonomi denetçileri, vergi danışmanları ve kurumsal danışmanlar grubu
üyesidir.
Yönetici Partnerimiz Thomas Havranek, adli konularda sertifikalı ve yeminli müşavir olup,
aşağıdaki alanlarda hizmet vermektedir:
• Vergi ve Muhasebe (özellikle ekonomik suçlar bağlantılı olarak)
• Risk ve Güvenlik Yönetimi
• Firma Yönetimi (Corporate Governance)
• Compliance
Forensik Denetim
Risk ve Güvenlik Yönetimi
Küreselleşen ticari ilişki ve işlemlerinde süreçler karmaşıklaşmaya ve bundan dolayı da ekonomik suçlara dair riskler artmaya başlamıştır. Firmalar artık sahtekarlıktan sadakatsizliğe,
haksız kazançtan bilanço hilekarlığına, yolsuzluktan ekonomik ve teknoloji casusluğa
kadar geniş bir yelpazede daha çok suçla karşı karşıya kalmaktadırlar.
Şirketler hukuku, UK Bribery Act, US FCPA (Foreign Corruption Practice Act),
Corporate Governance Kodex, Compliance kuralları ve yolsuzluklarla mücadele yasaları
üzerinden oluşan birçok ulusal ve uluslararası zorunluluklar, kurumunuz için sağlam ve
işleyen bir risk ve güvenlik yönetimini gerekli kılar.
CIN, ekonomik suçlarda koruma, ortaya çıkarma ve ispat oluşturma konularında lider bir
kuruluştur. Müşterilerimize farkettikleri düzensizlikleri araştırıp ortaya çıkarma konularında
destek vermekle kalmaz, hukuk ve veri güvenliği bağlantılı uygun konseptlerine dair
tecrübeleri ile ekonomik suçlar ve sermayeye zararlı durumların erken farkedilip,
teşhis edilmesine de imkan kılar.
Sertifikalı uzmanlarımızın müşterilerimiz için bireysel uyarlayacağı sistem ve süreçler ile sadece
risk olasılıkları azaltılmamakta, aynı zamanda şirket ve kurumsal yapınızı korumaya yönelik
imkanlar sağlanmakta, taktiksel ve stratejik kararlarınız için sağlam bir temel oluşturulmaktadır.
Zengin çalışma ağımız ve karmaşık bağlantıları canlandırma kabiliyeti sayesinde güvenlik
yönetimleri alanındaki gelenekselleşmiş kolluk kuvveti yaklaşımının dışında bilhassa özel
sektör ve hukuk bürolarına etkin sonuçlarla hizmet vermekteyiz.
Kazanımlarınız:
• Fırsat ve risk durumuzun ana hatları belirlenir, böylece şeffaflık sağlanır,
• Şirketin risk cesareti ve risk taşıma kapasitesi somutlaşır,
• Şirket değerinizin artması ve hedefe ulaşma kapasitesinin iyileştirilmesi sağlanır,
•Şirket sıralaması (rating) ve şirket finansmanı bağlantılı olarak avantaj oluşumu sağlanır,
• Risk ve Aksiyon Planı ile belirlenmiş önlemlere dair daha belirgin sorumluluk üstlenme
imkanı tanınır,
•Risk durumuna dair müşterinin bakış açısından yola çıkan raporlama ile daha sağlam
öngörülerin elde edilir.
Corporate Governance ve Compliance
Kurumsal Yönetim Kodeksi (Corporate Governance Kodex), Compliance düzenlemeleri,
şirket hukuku, yolsuzlukla mücadele yasaları, kara para aklama ve terörizm finans suçları
bağlantılı ciddi sayıda yasa, düzenleme ve zorunlulukları içeren uzun bir liste ile
kurumların üzerine ağır sorumluluklar yüklenmiştir. Yönetici ve sorumlularının bu tür
düzenlemelerin aksine davranışları sonucu firmalar beklenenden daha kısa bir sürede
cezai suç soruşturması ile karşı karşıya kalabilirler.
CIN ekibi, müşterilerimize geçerli bir compliance sistemi oluşturulması ve
uygulaması konusunda destek olur ve böylece sizi ve kurumunuzu sadece en kötü
durumdan değil, aynı zamanda sektörünüzdeki aktörler gözünde firmanızın güvenini artırır.
Kazanımlarınız:
• Geçerliliği kabul edilen Corporate Governance Prensipleri,
• Risk yönetimi geliştirilmesinde destek,
• Risk ve Compliance yönetimi bağlatısının kullanılması,
• Efektif Compliance yapısı ve denetleme komitelerinin oluşturulması,
• Yönetim yapılarında ihtilaf çözümü,
• Corporate Governance boyutunda Board-Level-Training,
• Efektif Risk ve Compliance Stratejileri oluşturulması.
Corporate Intelligence ve Due Dilligence
Dava Desteği
Bilgilerin sistematik derlenmesi ve değerlendirilmesi kurumların çıkarlarının korunması için
taktik ve stratejik olarak en önemli stratejik enstrümanlardır.
Hizmet paketimizdeki kombinasyonlardan dolayı birçok firma ve hukuk büroları
hizmetlerimizden faydalanmakta ve dava süreçlerine CIN hizmetlerini entegre etmekteler.
Bu yolda sadece firmanızın geleceğine ve güvenliğine dair alt yapıyı hazırlamakla
kalmıyorsunuz, aynı zamanda güçlü bir kurumsal yönetim (Corporate Governance) ve
efektif bir risk yönetimi için gerekli önşartları oluşturmuş oluyorsunuz.
CIN, bu bağlamda zengin bir uluslararası irtabat ağına sahiptir ve bu sayede konuya ve
göreve özel bilgileri sağlayarak müşteri firmalarımızın yönetimi için taktik ve stratejik karar
ortamı, yeni pazara açılma planları, rakip analizleri ve firma alımı ya da
birleşimi konularında hizmet verir.
Verileri analiz etme, profil oluşturma, taktik ve stratejiler üzerine hipotezler geliştirme, taraflar
için bağlantıları ve ağları analitik olarak canlandırma hizmetlerimiz arasındadır.
Kazanımlarınız:
• Tedarikçi ve çalışanlar denetimi (Screening),
• Yerel ve yabancı partnerler hakkında bilgi edinimi,
• Ulusal ve uluslararası kara para aklama konularında hukuki çerçeveye uyum,
• Ulusal ve uluslararası ortamlarda ülke bağlantılı risklerin belirlenmesi.
Kişilere, kurum ve kuruluşlara, firmalara, sermaye ve para akışına dair yüksek seviyeli
karmaşık oluşumlar, bağlar ve bunlara dair binlerce verinin grafik olarak canlandırılabilmesi,
mahkeme işleyişine yeni bir boyut getirmektedir. Alışılagelmiş şekilde bu tür binlerce verinin
sayfalarca listelenmesi yerine elektronik ortam analiz uygulamalarımızla bu karmaşık ve iç içe
geçmiş bilgiler yumağını bir bakışta anlaşılır duruma getirmekteyiz:
Veri bankası temeli üzerinde oturtulmuş uygulamalar sayesinde milyonlarca e-posta
yazışmalarının yapısal analizi ve temizlenmesi ile müşterilerimiz kendi lehlerine olan kanıtları
bulma imkanına sahip olurlar. Bu teknikler sayesinde firma değer biçimi ve sıralamalarında,
ayrıca veri bankası üzerinden firma birleşim ve satın alımları (M&A) bağlantılı olarak grafik
canlandırmaları mümkün olmaktadır.
Güvenlik Tekniği
Eğitim, Seminer ve Çalıştaylar
Entegre Güvenlik Yönetimi’nin bir parçası olarak güvenlik teknik hizmeti ile özel kişi ve
firmalara yapısal koruma sağlamaktayız.
Bilgi ve Know How Transferi bağlantılı olarak CIN, müşterilerine kurumsal hizmet
sunmaktadır.
Güvenlik çözümlerini müşterimizin özel konum ve beklentilerine göre şekillendirebilme
olanağımızla en üst seviyedeki bir güvenlik teknik desteği sağlayabilmekteyiz.
Yılların beraberinde getirdiği tecrübelerin kurumsallık çerçevesinde yenilikçi
yöntemlerle harmanlanmasıyla ortaya çıkan müfredatın CIN uzmanları tarafından
sunulması hizmet yelpazemizin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.
Güvenlik Yönetimi uzmanları ile Güvenlik Teknikleri yöntemlerinin bütünleşmesi
sayesinde CIN, gelecekte hedeflenen kalıcı ve sürdürülebilir konseptleri
şimdiden üretebilmektedir.
Risk ve Güvenlik Yönetimi danışmanlık hizmetlerimize ilaveten, Compliance,
Corporate Intelligence, Kurum İçi Denetim sistemleri ve forensik üzerine
çalıştay hizmetleri sunarak müşterilerinin ulusal ve uluslararası kural ve
esaslara uyum sağlamasına katkıda bulunmaktayız.
Türkiye
Avusturya
CIN Consult GmbH
Dr. İnanç Atılgan
Beatrixgasse 32,
1030, Vienna, Austria
Tel: + 43 1 716 05 985
Fax: + 43 1 716 05 32
[email protected]
www.cin-consult.com
ABD
CIN Consult GmbH
Dr. Katja Schütz
Beatrixgasse 32,
1030, Vienna, Austria
Tel: + 43 1 716 05 900
Fax: + 43 1 716 05 32
[email protected]
www.cin-consult.com
Corporate Information Network LLC
Thomas Havranek
21 Yorke Roade
Mountain Lakes, NJ-07046
Tel: +1 973 216 4973
Fax: + 43 1 716 05 32 thomas.
[email protected]
www.cin-consult.com

Benzer belgeler