GPSMAP 6008 Kullanım Kılavuzu

Transkript

GPSMAP 6008 Kullanım Kılavuzu
GPSMAP 6000/7000 serisi
®
Kullanım kılavuzu
© 2010 Garmin Ltd. ya da yan kuruluşları
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
No.68,Jangshu2ndRoad
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. (913) 397.8200
or (800) 800.1020
Fax (913) 397.8282
Fax.886/2.2642.9099
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire,
SO40 9LR UK
Tel. +44 (0) 870.8501241
((BK dışında)
0808 2380000 (BK içinde)
Fax +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
Sijhih, Taipei County, Taiwan
Fax 886/2.2642.9099
Bütün hakkı saklıdır. Burada açıkça belirtilenlerin dışında, bu kılavuzun hiçbir kısmı her hangi bir nedenle Garmin
şirketinin önceden yazılı olarak belirttiği izin olmadan tekrar üretilemez, çoğaltılamaz, aktarılamaz, yayımlanamaz, internet
üzerinden bilgisayar programına yüklenemez, ya da her hangi bir bellek kapsamında saklanamaz. Bu nedenle Garmin
şirketi bu kılavuzun elektronik veya yazılı kopyasının bu telif hakkı bildiriminin tüm metnini içermesi ve bu kılavuzun
veya her hangi bir düzeltilmiş baskısının izinsiz ticari dağıtımını kesinlikle yasaklaması koşuluyla bu kılavuzun tek bir
kopyasının izlenmek ve kılavuzun veya düzeltilmiş bir baskısının bir kopyasını yazdırmak için sabit disk üzerine veya
diğer elektronik bellek araçları üzerine yüklenmesine izin vermektedir.
Bu kılavuz içindeki bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir. Garmin şirketi yaptığı değişiklikleri veya gelişmeleri her
hangi bir kişiye veya kuruma bildirme zorunluluğu olmadan ürünlerini değiştirme ve geliştirme ve içerikte değişikler
yapma hakkına sahiptir. Bu ve diğer Garmin ürünlerinin kullanımı ve çalıştırılması ile ilgili son güncellemeler ve ek bilgi
için Garmin web sitesini(www.garmin.com) adresini ziyaret edin.
Garmin, Garmin logosu, GPSMAP, Auto Locate, BlueChart, g2 Vision ve MapSource ABD’de ve diğer ülkelerde tescili
bulunan Garmin Ltd. ya da yan kuruluşlarının ticari markalarıdır. GFS, GHP, GMR, GSD, HomePort ve UltraScroll
Garmin Ltd’nin ya da yan kuruluşlarının ticari markalarıdır. Bu ticari markalar Garmin’in izni olmadan kullanılamaz.
NMEA 2000 ve NMEA 2000 logosu National Maritime Electronics Association’ın tescilli ticari markalarıdır. Windows
Amerika Birleşik Devletleri’nde ve diğer ülkelerdeki Microsoft Corporation’ın tescilli ticari markasıdır. XM ve XM WX
Satellite Weather, XM Satellite Radio Inc.’in tescilli ticari markalarıdır.
Introduction
Giriş
 UYARI
Ürün hakkında uyarılar ve önemli diğer bilgiler için ürün kutusunda bulunan Önemli Güvenlik ve
Ürün Bilgisi rehberine göz atın.
Bu kılavuz aşağıdaki ürünler hakkında bilgiler içermektedir:
•
•
•
•
•
•
•
GPSMAP 6008
GPSMAP 6208
GPSMAP 6012
GPSMAP 6212
GPSMAP 7012
GPSMAP 7015
GPSMAP 7215
İpuçları ve Kısayollar
• Her ekrandan Home ekranına geri dönmek için Home seçeneğine basın.
• Ek ayarlara giriş yapmak için her ana ekrandan Menu seçeneğine basın.
• Backlight(Arka Işık) ve Color Mode(Renk Modu) ayarlarını düzenlemek için Power tuşuna basın
ve bırakın.
• Harita çizer aygıtınızı açmak ya da kapamak için Power tuşunu basılı tutun
Kılavuz Kuralları
Bu kılavuzda, bir maddeyi seçmeniz istendiği zaman, o maddeyi seçmek için ekranda o maddenin
üzerine parmağınızla dokunun ya da ekranın sağ kenarındaki yumuşak tuşa basın(GPSMAP 6000
serisi üniteleri). Metinde bulunan küçük oklar(>) her maddeyi sırasıyla seçmeniz gerektiğini belirtir.
Örneğin, “Charts > Navigation Chart seçeneklerine girin” yazısını görürseniz, Charts yumuşak
tuşuna basın(GPSMAP 6000 serisi) ya da önce Charts(GPSMAP 7000 serisi), ardından Navigation
Chart seçeneğine basın.
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
i
Introduction
İçindekiler
Giriş............................................................i
İpuçları ve Kısayollar........................................i
Kılavuz Kuralları...............................................i
Başlarken..................................................1
Ön ve Arka Paneller........................................1
Harita Çizeri Açma..........................................3
Harita Çizeri Kapatma.....................................3
Harita Çizer Başlangıç Ayarları.......................3
Arka Işığı Düzenleme......................................3
Renk Modunu Düzenleme..............................3
Veri ve Hafıza Kartlarını
Takma ve Çıkarma.......................................4
Sistem Bilgisini Görüntüleme..........................4
Home Ekranı Hakkında...................................5
Tablolar ve 3 Boyutlu Tablo Görüntüleri.6
Navigasyon Tablosu........................................6
Otomatik Tanımlama Sistemi........................15
3 Boyutlu Perspektif......................................19
Radar Yer Paylaşımı.....................................21
BlueChart g2 Vision......................................21
Mariner’s Eye 3D..........................................22
Fish Eye 3D..................................................24
Balık Tutma Tablosu......................................24
Navigasyon Tablosunda
Uydu Resimlerini Görüntüleme..................25
Yön Bulma İşaretlerinin
Hava Fotoğraflarını Görüntüleme.................26
Animasyonlu Dalga ve Akıntı Göstergeleri....27
Ayrıntılı Yol ve POI verisi...............................27
Otomatik Rehberlik.......................................27
Kombinasyonlar.....................................28
Combinations Ekranı Hakkında....................28
Combinations Ekranını Yapılandırma...........28
Navigasyon.............................................32
Temel Navigasyon Soruları...........................32
Harita Çizer Ünitesi ile Navigasyon...............32
Yol noktaları..................................................34
Rotalar..........................................................35
İzler...............................................................39
Garmin Otopilot ile Seyretme........................41
Where To?(Nereye?)...............................42
Deniz Hizmetleri Varış Noktaları...................42
Takvim, Tekne ve Çevre Bilgisi.............46
Almanac(Takvim) Verisi.................................46
Environmental(Çevre) Verisi.........................48
On-boat(Tekne) Verisi...................................51
Aygıt Yapılandırma.................................57
Temel Aygıt Yapılandırma Soruları................57
Simulator Modu.............................................57
Harita Çizeri Otomatik olarak Açma..............58
Ekran Yapılandırması....................................58
Navigasyon Tercihleri....................................58
Tekneniz hakkında Bilgi................................66
ii
Alarmlar.........................................................67
Harita Çizer Veri Yönetimi.............................69
Şebekelendirilmiş Aygıt Yapılandırması........71
Radar.......................................................72
Radar Sinyallerini Gönderme........................72
Radar Sinyallerinin Gönderimini
Durdurma...................................................72
Radar Ekranında Zum Ölçeğini
Düzenleme.................................................72
Radar Ekran Modları.....................................72
Radar Hedef Belirleme..................................77
Radar Ekranında Yol noktaları ve
Rotalar........................................................81
Radar Yer Paylaşımı Hakkında.....................83
Radar Ekranını En Uygun Hale
Getirme.........................................................84
Radar Ekranı Görünümü...............................91
Radar Yer Paylaşımı Ekran Görünümü.........96
Sonar.......................................................99
Sonar Görüntüleri..........................................99
Dönüştürücü Isı Kaydı.................................101
Sonar Ekranında Yol Noktaları....................101
Sonar Ekranı Görünümü.............................102
Sonar Alarmları...........................................105
Dönüştürücü Yapılandırma.........................106
Dijital Seçici Arama..............................108
Ağ Tabanlı Harita Çizer ve VHF Radyo
Fonksiyonelliği..........................................108
DSC’yi Açma...............................................108
DSC Listesi Hakkında.................................108
Gelen Tehlike Çağrıları...............................109
Bir VHF Radyodan Başlatılan
Man-Overboard Tehlike Çağrıları............. 110
Harita Çizerden Başlatılan
Man-Overboard Tehlike Çağrıları................ 110
Pozisyon İzleme.......................................... 110
Bireysel Rutin Çağrılar................................ 112
Bir AIS Hedefine Bireysel bir Rutin
Çağrı Gerçekleştirme.................................. 113
Ekler....................................................... 114
Spesifikasyonlar.......................................... 114
GPSMAP 7000 Serisi
Dokunmatik Ekranı Ayarlama...................... 115
Ekran Resimleri........................................... 115
GPS Uydu Konumlarını Görüntüleme......... 115
Sistem Bilgisi............................................... 115
NMEA 0183 ve NMEA 2000........................ 117
Ürün Tescili.................................................120
Garmin’e Bağlanın......................................120
Uygunluk Beyanı.........................................120
Yazılım Lisans Sözleşmesi.........................120
İndeks....................................................121
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Introduction
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
iii
Getting Started
Başlarken
Ön ve Arka Paneller
➋
➎
➊
➌
➍
➏
➐
➑
GPSMAP 6012 ve 6212 Ünitelerinin Önden Görünüşü
➊
➋
➑
GPSMAP 7015 ve 7215 Ünitelerinin Önden Görünüşü
➊ Power(Güç) tuşu
➋ Otomatik arka ışık sensörü
➌ Kapsama alanı tuşları
➍ Basma butonlu anahtar
➎Yumuşak tuşlar
➏ MARK, SELECT, MENU ve HOME tuşları
➐ Sayısal tuş takımı(sadece 6012 ve 6212)
➑ SD kartı yuvası
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
1
Getting Started
➋ ➌ ➍ ➎
➊
GPSMAP 6008, 6208, 6012, 6212, 7012 ve 7212 Ünitelerinin Arkadan Görünüşü
➋
➊
➌
➎
➍
GPSMAP 7015 ve 7215 Ünitelerinin Arkadan Görünüşü
➊Ağ bağlantıları
➋ NMEA 2000 bağlantısı
➌ NMEA 0183 bağlantısı
➍ Güç bağlantısı
➎ Video(sarı) ve VGA(mor) bağlantılar
2
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Getting Started
Harita Çizeri Açma
Power tuşuna basın ve bırakın..
Harita Çizeri Kapatma
Power tuşuna basılı tutun.
Harita Çizer Başlangıç Ayarları
Harita çizeri ilk kez açtığınızda, başlangıç ayarlarını yapılandırmalısınız. Bu ayarlar ayrıca orijinal
fabrika ayarlarını geri yüklerden de yapılandırılmalıdır(sayfa 116). Bu ayarların her biri daha sonra
güncellenebilir. Ekran yönergelerini takip edin.
NOT: Su hızını ayarlamak için, GSD 22’ye bağlı güç kapasitesi olan bir dönüştürücüye ya da
NMEA 0183 uyumlu su hızı sensörüne sahip olmalısınız.
GPS Uydu Sinyali Edinimi
Harita çizeri açtığınız zaman, GPS alıcısı uydu verisi toplamalı ve güncel konumu oluşturmalıdır.
Harita çizer uydu sinyallerini edindiği zaman, Home ekranının üst kısmındaki sinyal güç çubukları
yeşil olur
. Harita çizer uydu sinyallerini kaybettiğinde
yeşil çubuklar kaybolur ve tablo
ekranında tekne simgesinin yanında yanıp sönen bir soru işareti görüntüleni.
GPS hakkında daha fazla bilgi için, www.garmin.com/aboutGPS adresinden Garmin web sitesini
ziyaret edin.
Arka Işığı Düzenleme
1. Home ekranında, Configure > System > Beeper/Display > Backlight > Backlight seçeneklerine
girin.
2. Arka ışığı ayarlayın:
• Ortam ışığına göre harita çizerin arka ışığı otomatik olarak ayarlamasını sağlamak için Auto
seçeneğine basın.
• Arka ışığı manüel şekilde ayarlamak için Up ya da Down tuşuna basın
Renk Modunu Düzenleme
1. Home ekranında, Configure > System > Beeper/Display > Color Mode seçeneklerine girin.
2. Day Colors(Gündüz Renkleri), Night Colors(Gece Renkleri) ya da Auto(Otomatik)seçeneğine
basın
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
3
Getting Started
Veri ve Hafıza Kartlarını Takma ve Çıkarma
Harita çizer üniteniz SD kartlarını desteklemektedir. Yüksek çözünürlüğe sahip uydu görüntüleri
ve limanların, barınakların, yat limanlarının ve diğer ilgilenilen noktaların havadan çekilen referans
fotoğraflarını görüntülemek için isteğe bağlı BlueChart g2 Vision veri kartlarını takın. Yol noktaları,
rotalar ve izler gibi verileri diğer bir uyumlu Garmin harita çizere ya da bir bilgisayara aktarmak için
boş hafıza kartlarını takın(sayfa 69). SD kart girişi harita çizerin ön kısmında bulunmaktadır.
• Giriş kapısını açın, veri kartını veya hafıza kartını girişe sokun ve tıklayana kadar kartı bastırın.
• Kartı çıkarmak için veri kartını veya hafıza kartını girişe yeniden bastırın ve kartı bırakın
Kart etiketi
Yatay SD Kartı Yuvası
Kart etiketi
Dikey SD Kartı Yuvası
Sistem Bilgisini Görüntüleme
Yazılım versiyonunu, veritabanı versiyonunu, her türlü tamamlayıcı harita bilgisi(eğer
uygulanabiliyorsa) ve ünite ID numarasını görüntüleyebilirsiniz. Bu bilgiye sistem yazılımını
güncellemek veya ilave harita verisi bilgisi satın almak için ihtiyacınız olabilir.
Home ekranından, Configure > System > System Information seçeneklerine girin.
4
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Getting Started
Home Ekranı Hakkında
Tüm diğer ekranlara giriş yapabilmek için Home ekranını kullanabilirsiniz.
Not: Bu ekranda yer alan seçenekler harita çizer aygıtınızın türüne ve bağlı bulunan isteğe bağlı
aygıtlara göre değişiklik gösterir.
GPSMAP 6000 Serisi Ana sayfa Ekranı
GPSMAP 7000 Serisi Ana sayfa Ekranı
• Charts(Tablolar)—– Navigation Chart(Navigasyon Tablosu), Perspective 3D(3 Boyutlu
Bakış Açısı), Mariner’s Eye 3D, Fish Eye 3D, Fishing Chart(Balık Tutma Tablosu) ve Radar
Overlay(Radar Yer Paylaşımı) seçeneklerine girmenizi sağlar(sayfa 6).
Not: Mariner’s Eye 3D, Fish Eye 3D ve Fishing Chart özellikleri sadece BlueChart g2 Vision
veri kartı ile kullanılabilir(sayfa 21).
Sonar—sonar bilgisini oluşturur(sadece harita çizer Garmin sonar modülüne bağlı ise
kullanılabilir)(sayfa 99).
• Combinations (Kombinasyonlar)—ikili, üçlü veya dörtlü bölünmüş bir ekranda bir tabloyu,
deniz radarını, radarı ve videoyu görüntülemek için ekranı ayarlar(sayfa 28).
• Information (Bilgi)—– dalgalar, akıntılar, gökyüzü verisi, kullanıcı verisi, diğer tekneler
hakkında bilgi ve göstergeler ve video hakkında bilgi görüntüler(sayfa 46).
• Mark— (İşaretleme) – güncel konumunuzu bir yol noktası ya da bir man overboard noktası
olarak işaretler, düzenler ya da siler(sayfa 34).
• Where To?—(Nereye?) – navigasyon özelliklerini görüntüler(sayfa 42).
• Radar—radarı ayarlar ve görüntüler(sadece harita çizer aygıtınız bir radar modülüne bağlandıysa
uygulanabilir)(sayfa 72).
• Weather—(Hava) – (Sadece Kuzey Amerika) yağış miktarı, hava tahmini, balık tutma, deniz
koşulları ve görüş mesafesi gibi çeşitli hava değişkenlerini ayarlar ve görüntüler(bu özellik
sadece harita çizer aygıt bir hava modülüne bağlıysa ve XM aboneliğiniz varsa mümkündür).
XM WX Uydu Hava Durumu ve XM Uydu Radyo Tamamlayıcısı’na bakın(sadece Kuzey
Amerika).
• Configure—(Yapılandır) – harita çizer aygıtınızın ve sisteminizin ayarlarını görüntülemenizi ve
düzenlemenizi sağlar(sayfa 57).
• Man Overboard— güncel konumunuzu bir yol noktası olarak işaretler ve işaretlenen konuma
doğru bir rota oluşturur(sayfa 34).
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
5
Charts and 3D Chart Views
Tablolar ve 3 Boyutlu Tablo Görüntüleri
Tüm GPSMAP 6000/7000 serisi harita çizer aygıtlar dünya çapında temel bir görüntü haritasına
sahiptir. GPSMAP 6208, 6212, 7212 ve 7215 harita çizer üniteleri ABD suları için yerleşik ayrıntılı
blueChart g2 açık deniz kartografyasına sahiptir. Aşağıda listelenen tablolar ve 3 boyutlu tablo
görüntüleri harita çizerde mevcuttur.
Not: Fishing Chart, Mariner’s Eye ve Fish Eye 3D özellikleri önceden programlanmış BlueChart
g2 Vision veri kartı ile kullanılabilir(sayfa 21).
• Navigation Chart—(Navigasyon Tablosu) – eğer uygulanabiliyorsa, önceden yüklenmiş
haritalarda ve tamamlayıcı haritalardan alınan mevcut navigasyon verisini görüntüler. Veri
tepeden bir görüntü şeklinde şamandıraları, fenerleri, kabloları, derinlik sondalarını, yat
limanlarını ve dalga istasyonlarını içerir(sayfa 6).
• Perspective 3D—(3 Boyutlu Bakış Açısı) – görsel bir navigasyon yardımı için teknenizin
üzerinden ve arkasından bir görüntü gösterir(sayfa 19).
• Mariner’s Eye 3D—görsel bir navigasyon yardımı için teknenin üzerinden ve arkasından
ayrıntılı, üç boyutlu bir görüntü gösterir(sayfa 22).
• Fishing Chart—(Balık Tutma Tablosu) – tablodan navigasyon verisini çıkarır ve derinliğin
farkına varmak için deniz dibi çizgilerini belirginleştirir(sayfa 24).
• Fish Eye 3D—tablo bilgisine göre deniz tabanını görsel olarak gösteren bir su altı görüntüsü
sağlar(sayfa 24).
Navigasyon Tablosu
Rotanızı planlamak, harita bilgisi ve navigasyon yardımını görüntülemek için Navigation tablosunu
kullanabilirsiniz.
Home ekranından, Charts > Navigation Chart seçeneklerine girebilirsiniz
Deniz feneri
Deniz
Hizmetleri
Tekneniz
Görünen
enkaz
Şamandıra
Gizli enkaz
Zum ölçeği
BlueChart g2 Vision Verisi ile Navigasyon Tablosu
Harita Üzerinde Yakınlaşma ve Uzaklaşma
Zum seviyesi Navigation tablosunun alt kısmında yer alan (
). ölçek numarası ile gösterilir.
Ölçek numarasının altındaki çubuk harita üzerindeki mesafeyi temsil eder.
Bir işlemi seçip tamamlayın:
• GPSMAP 6000 serisinde, uzaklaşmak ve yakınlaşmak için Range(-/+) tuşlarına basın.
ve
tuşlarına basın.
• GPSMAP 7000 serisinde, uzaklaşmak ve yakınlaşmak için
6
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Charts and 3D Chart Views
Tablo Sembolleri
BlueChart g2 ve BlueChart g2 Vision tabloları harita özelliklerini belirtmek için ABD ve uluslar
arası tabloların standartlarını takip eden grafik sembolleri kullanmaktadır. Görebileceğiniz bazı diğer
yaygın semboller bulunmaktadır ama bunlar aşağıda gösterilenler ile sınırlı değildir.
Simge
Açıklama
Güncel istasyon
Simge
Bilgi
Açıklama
Deniz hizmetleri
Dalga istasyonu
Simge
Açıklama
Üstten fotoğraf özelliği
mevcut
Perspektif fotoğrafı
mevcut
Birçok tabloda yaygın olan diğer özellikler derinlik çizgilerini(derin su beyaz renkte gösterilir),
gelgit bölgeleri, nokta derinlik ölçümlerini(orijinal kâğıt tabloda gösterildiği gibi), navigasyon
yardımcılarını, sembollerini, engelleri ve kablo bölgelerini içerir.
Tablo Üzerindeki Bir Noktaya Doğru Seyretme
UYARI
BlueChart g2 Vision veri kartının Auto Guidance özelliği elektronik tablo bilgisine bağlıdır. Bu
veri engel ve deniz dibi açıklığını garantilemez. Rotanızı tüm görsel uyarılarla dikkatli bir şekilde
karşılaştırın ve rotanız üzerinde karşılaşabileceğiniz her türlü, kara, sığ su veya diğer engellerden
uzak durun.
Go To özelliğini kullanırken, direkt bir rota ve doğrulanmış bir rota kara ya da sığ su üzerinden
geçebilir. Görsel uyarılara dikkat edin ve karadan, sığ sudan ve diğer tehlikeli nesnelerden kaçınmak
için teknenizi o şekilde yönlendirin.
Not: Fishing(Balık Tutma) tablosu önceden programlanmış BlueChart g2 Vision kart ile
kullanılabilir.
1. Home ekranından, Charts seçeneğine girin.
2. Navigation Chart ya da Fishing Chart seçeneğine basın.
3. Gitmek istediğiniz yeri seçin
• GPSMAP 6000 serisi için, imleci kullanarak konumu seçmek için Rocker’ı kullanın ( ).
• GPSMAP 7000 serisi için, imleci kullanarak konumu seçmek için navigasyon tablosuna basın
( ).
4. Navigate To seçeneğine basın.
5. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Konuma direkt olarak seyretmek için Go To seçeneğine basın.
• Dönüşler de dahil olmak üzere konuma doğru bir rota oluşturmak için Route To seçeneğine basın.
• Auto Guidance özelliğini kullanmak için Guide To seçeneğine basın(sayfa 27).
6. Mor çizgi ile gösterilen rotayı gözden geçirin.
NOT: Auto Guidance özelliğini kullanırken, mor çizginin her hangi bir kısmında bulunan gri
çizgi Auto Guidance özelliğinin Auto Guidance çizgisinin kısmını hesaplayamadığını belirtir.
Bu minimum güvenli su derinliği ve minimum güvenli engel yüksekliği ayarlarından dolayı
olabilir(sayfa 59).
7. Karadan, sığ sudan ve diğer engellerden uzak durmak için mor çizgiyi takip edin
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
7
Charts and 3D Chart Views
Navigation veya Fishing Tablosunu Kaydırma
Navigation tablosunda ya da Fishing tablosunda güncel konumunuzdan diğer bölgelere doğru
uzaklaşabilirsiniz.
Not: Fishing tablosu önceden programlanmış BlueChart g2 Vision veri kartı ile kullanılabilir.
1. Home ekranında, Charts seçeneğine basın.
2. Navigation Chart ya da Fishing Chart seçeneğine basın.
3. Bir işlemi seçip tamamlayın
• GPSMAP 6000 serisi için, haritayı kaydırmak için Rocker’ı kullanın.
• GPSMAP 7000 serisi için, haritayı kaydırmak için Navigation ekranına basın ve sürükleyin
Güncel konumunuzda pozisyon simgesi görünür ( ) . Eğer haritayı kaydırınca pozisyon simgesi
haritadan kayboluyorsa, güncel konumunuzu takip etmek için ekranın solunda küçük bir
pencere(ek harita) görüntülenir. İmlecin koordinat konumu, imlecin güncel konumunuza göre
uzaklığı ve yönü ile birlikte haritanın sol üst köşesinde görüntülenir.
İmleç koordinatlarıs
Güncel
konumunuza
göre imlecin
uzaklığı ve yönü
Kaydırma
seçenekleri
İmleç
Ek haritap
4. Kaydırmayı durdurmak ve güncel konumunuzun bulunduğu ekrana geri dönmek için Stop
Panning seçeneğine basın.
Ek Bir Harita Görüntüleme
Navigation ya da Fishing tablosu üzerinde bir ek haritanın görüntülenip görüntülemeyeceğini
kontrol edebilirsiniz.
Not: Fishing tablosu önceden programlanmış BlueChart g2 Vision veri kartı ile kullanılabilir.
1. Home ekranında, Charts seçeneğine basın.
2. Navigation Chart ya da Fishing Chart seçeneğine basın.
3. Menu > Chart Setup > Inset Map seçeneklerine girin.
4. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Ek haritasını her zaman görüntülemek için On seçeneğine basın
• Kaydırma esnasında ( ) sadece pozisyon simgesi ekranda görünmediği zaman bir ek harita
görüntülemek için Auto seçeneğine basın.
8
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Charts and 3D Chart Views
Bir Tabloda Konum ve Nesne Bilgisini Görüntüleme
Navigation ya da Fishing tablosunda bir nesne ya da bir konum hakkında bilgi görüntüleyebilirsiniz.
NOT: Fishing tablosu önceden programlanmış BlueChart g2 Vision veri kartı ile kullanılabilir.
1. Home ekranında, Charts seçeneğine basın.
2. Navigation Chart ya da Fishing Chart seçeneğine basın.
3. Bir konum ya da nesne seçin.
Tablonun sağ kenarı boyunca seçenekler listesi görüntülenir. Görüntülenen seçenekler seçtiğiniz
konum ya da nesneye göre farklılık gösterir.
4. Bir işlemi seçip tamamlayın
• İmlecin yakınındaki nesnelerin ayrıntılarını görüntülemek için Review seçeneğine basın(İmleç
nesnenin yakınında değilse, Review seçeneği görüntülenmez. Eğer imleç sadece bir nesnenin
yakınındaysa, nesnenin adı görüntülenir).
• Seçilen konuma doğru seyretmek için Navigate To seçeneğine basın(sayfa 8).
• İmlecin pozisyonunda bir yol noktası işaretlemek için Create Waypoint seçeneğine basın.
• Nesnenin güncel konumunuza olan uzaklığını ve yönünü görüntülemek için Measure Distance
seçeneğine basın. Bilgi ekranın sol üst köşesinde görüntülenir. Güncel konumunuzun dışında
başka bir konumda ölçüm yapmak için Set Reference seçeneğine basın.
• Dalga(sayfa 46), akıntı(sayfa 47), gökyüzü verisi(sayfa 48), tablo notları veya imlecin
yakınındaki yerel hizmetler bilgisini görüntülemek için Information seçeneğine basın
Ek Nesne Bilgisini Görüntüleme
Ekran harita maddeleri, yol noktaları ve tablolar hakkında bilgi görüntüleyebilirsiniz.
NOT: Fishing tablosu, Mariner’s Eye 3D ve Fish Eye 3D özellikleri önceden programlanmış
BlueChart g2 Vision veri kartı ile kullanılabilir.
1. Home ekranında, Charts seçeneğine basın.
2. Bir tablo ya da 3 boyutlu bir tablo görüntüsü seçin.
3. Bir nesne seçin.
4. Bilgiyi görüntülemek için nesne adının yazdığı tuşa basın
Ek madde
bilgisi
Seçilen
madde
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
9
Charts and 3D Chart Views
Dalga İstasyonu Bilgisini Görüntüleme
Dalga istasyonu bilgisi bir dalga istasyonu simgesi ile tabloda görüntülenir. Farklı saatlerde
veya farklı günlerdeki dalga seviyesini tahmin etmek için dalga istasyonu için ayrıntılı bir grafik
görüntüleyebilirsiniz(sayfa 46).
Not: Fishing tablosu ve dalga istasyonu simgeleri önceden programlanmış BlueChart g2 Vision
veri kartı ile kullanılabilir.
1. Home ekranında, Charts seçeneğine basın.
2. Navigation Chart ya da Fishing Chart seçeneğine basın
3. Bir dalga istasyonu simgesi seçin ( ).
Dalga yönü ve dalga seviyesi hakkında bilgi simgenin yanında görüntülenir.
4. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• İstasyon adının yazdığı tuşa basın.
• Eğer çevrede birden fazla madde bulunuyorsa Review seçeneğine basın ve istasyon adının
yazdığı tuşa basın
Ayrıntılı
dalga
istasyonu
bilgisi
Dalga
seviyesil
Dalga yönü
oku
Dalgaları ve Akıntıları Görüntüleme ve Yapılandırma
Navigation tablosunda ya da Fishing tablosunda dalga ve akıntı bilgisini görüntüleyebilirsiniz.
Not: Fishing tablosu önceden programlanmış BlueChart g2 Vision veri kartı ile kullanılabilir.
1. Home ekranında, Charts seçeneğine basın.
2. Navigation Chart ya da Fishing Chart seçeneğine basın.
3. Menu > Chart Setup > Tides/Currents seçeneklerine girin.
4. Bir işlemi seçip tamamlayın:
•Tabloda akıntı istasyonu ve dalga istasyonu göstergelerini görüntülemek için On seçeneğine basın.
•Tabloda animasyonlu dalga istasyonu göstergelerini ve animasyonlu akıntı yönü göstergelerini
görüntülemek için Animated seçeneğine basın(sayfa 27)
10
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Charts and 3D Chart Views
Navigasyon Tablosu Görünüşü
Harita Orientasyonunu Değiştirme
Navigation tablosunda ya da Fishing tablosunda haritanın bakış açısını düzenleyebilirsiniz.
Not:Fishing tablosu önceden programlanmış BlueChart g2 Vision veri kartı ile kullanılabilir.
1. Home ekranında, Charts seçeneğine basın.
2. Navigation Chart ya da Fishing Chart seçeneğine basın.
3. Menu > Chart Setup > Chart Appearance > Orientation seçeneklerine girin.
4. Bir işlemi seçip tamamlayı
• Haritanın üst kısmını kuzey istikametine ayarlamak için North Up seçeneğine basın.
• Manyetik rota olarak da bilinen rota sensöründen alınan rota verisine göre haritanın üst
kısmını ayarlamak ya da GPS rota verisini kullanmak için Head Up seçeneğine basın. Rota
çizgisi ekranda dikey şekilde görüntülenir.
• Navigasyon yönünün her zaman yukarıda olması için haritayı Course Up seçeneğine ayarlayın
Harita Zum Ayrıntısını Değiştirme
Navigation tablosunda ya da Fishing tablosunda haritada gösterilen ayrıntı miktarını farklı zum
seviyelerinde ayarlayabilirsiniz.
Not: Fishing Tablosu önceden programlanmış BlueChart g2 Vision veri kartı ile kullanılabilir.
1. Home ekranında, Charts seçeneğine basın.
2. Navigation Chart ya da Fishing Chart seçeneğine basın.
3. Menu > Chart Setup > Chart Appearance > Detail seçeneklerine girin.
4. Ayrıntı seviyesini seçin
Bir Dünya Haritası Seçme
Navigation ya da Fishing tablosunda temel bir dünya haritası ya da uydu resmi kullanabilirsiniz.
Not:: Fishing tablosu ve uydu resimleri önceden programlanmış BlueChart g2 Vision veri kartı ile
birlikte kullanılabilir. Temel dünya haritası tüm GPSMAP 6000/7000 serisi harita çizer aygıtlarda
mevcuttur.
1. Home ekranında, Charts seçeneğine basın.
2. Navigation Chart ya da Fishing Chart seçeneğine basın.
3. Menu > Chart Setup > Chart Appearance seçeneklerine girin.
4. Bir işlemi seçip tamamlayın:
5. İşlemi tamamlayın:
• Tablo üzerinde uydu resimlerini görüntülemek için World Map > Full seçeneğine basın.
• Tablo üzerinde temel harita verisini görüntülemek için World Map > Basic seçeneğine basın
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
11
Charts and 3D Chart Views
Rota Çizgisini Görüntüleme ve Yapılandırma
Rota çizgisi harita üzerinde teknenin baş kısmından seyahat yönüne doğru çizilen bir uzantıdır.
Navigation ya da Fishing tablosu için rota çizgisinin görünüşünü yapılandırabilirsiniz.
Not: Fishing tablosu önceden programlanmış bir BlueChart g2 Vision veri kartı ile birlikte
kullanılabilir.
1. Home ekranında, Charts seçeneğine basın.
2. Navigation Chart ya da Fishing Chart seçeneğine basın.
3. Menu > Chart Setup > Chart Appearance > Heading Line seçeneklerine girin.
4. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Rota çizgisinin sonuna kadar olan mesafeyi ayarlamak için Distance seçeneğine basın. GPSMAP
6000 serisi için, mesafeyi yazmak için Rocker butonunu ya da Sayısal Tuş Takımını kullanın.
GPSMAP 7000 serisi için, ekran klavyesini kullanın.
• Rota çizgisinin sonuna ulaşıncaya kadar geçen süre miktarını yazmak için Time seçeneğine basın.
GPSMAP 6000 serisi için, süreyi yazmak için Rocker butonunu ya da Sayısal Tuş Takımını
kullanın. GPSMAP 7000 serisi için, ekran klavyesini kullanın.
5. Done seçeneğine basın
Rota çizgisi
Nokta Derinlik Ölçümlerini Görüntüleme ve Yapılandırma
Navigation tablosunda, nokta derinlik ölçümleri ayarını açabilir ve tehlikeli bir derinlik ayarı
düzenleyebilirsiniz.
1. Home ekranında, Charts > Navigation Chart > Menu > Chart Setup > Chart Appearance > Spot
Depths > On seçeneklerine girin.
2. Spot Depths > Dangerous seçeneklerine basın.
3. Tehlikeli derinliği belirleyin.
• GPSMAP 6000 serisi için, Rocker butonunu ya da Sayısal Tuş Takımını kullanın.
• GPSMAP 7000 serisi için, ekran klavyesini kullanın.
4. Done seçeneğine basın
12
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Charts and 3D Chart Views
Derinlik Gölgelendirme Özelliğini Yapılandırma
Navigation tablosunda derinlik gölgelendirme özelliğinin görünüşünü özelleştirebilirsiniz.
Not: Derinlik gölgelendirme özelliği önceden programlanmış bir BlueChart g2 Vision veri kartı ile
kullanılabilir.
1. Home ekranında, Charts > Navigation Chart > Menu > Chart Setup > Chart Appearance > Safety
Shading seçeneklerine basın.
2. Bir derinlik yazın. Tablodaki belirlenen değerden daha sığ olan derinlikleri olan bölgeler mavi
renk ile gölgelenirken, belirlenen değerden daha büyük derinliği olan bölgeler beyaz renk ile
gölgelenir. Dış çizgiler her zaman seçilen derinlikte ya da seçilen derinlikten daha derin şekilde
çizilir.
Navigasyon Yardımcıları Sembollerini Görüntüleme ve Yapılandırma
Navigasyon tablosunda ya da Fishing tablosunda navigasyon yardımcılarının sembollerinin
görünüşünü görüntüleyebilir ve yapılandırabilirsiniz.
Not: Fishing tablosu önceden programlanmış BlueChart g2 Vision veri kartı ile kullanılabilir.
1. Home ekranında, Charts seçeneğine basın.
2. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Navigation Chart > Menu > Chart Setup > Chart Appearance > Symbols seçeneklerine girin.
• Fishing Chart > Menu > Chart Setup > Chart Appearance seçeneklerine basın.
3. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Harita üzerinde gösterilen navigasyon yardımcıları sembollerinin boyutunu ayarlamak için
Navaid Size seçeneğine basın. Bir boyut seçin.
• Harita üzerinde NOAA navigasyon yardımcıları sembol takımını görüntülemek için Navaid Type
> NOAA seçeneklerine girin.
• Haritada IALA navigasyon yardımcıları sembol takımını görüntülemek için Navaid Type > IALA
seçeneklerine girin
Ek Tablo Ayrıntıları Görüntüleme
Navigation tablosunda ek bilgiler görüntüleyebilirsiniz.
1. Home ekranında, Charts > Navigation Chart > Menu > Chart Setup > Chart Appearance >
Symbols seçeneklerine girin.
2. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Karadaki ilgilenilen noktaları(POIler) görüntülemek için Land POIs > On seçeneklerine girin.
• Navigasyon fenerinin göründüğü bölgeyi görüntülemek için Light Sectors seçeneğine basın.
Fener bölgelerini her zaman görüntülemek için On seçeneğine basın, ya da zum seviyesine göre
harita çizerin otomatik olarak fener bölgelerini filtrelemesini sağlamak için Auto seçeneğinebasın.
• BlueChart g2 Vision veri kartı kullanırken haritaların kapsadığı bölgeyi görüntülemek için Chart
Borders > On seçeneklerine girin.
• BlueChart g2 Vision veri kartı kullanırken kamera simgelerini görüntülemek için Photo Points
> On seçeneklerine basın. Bu sizin sınır işaretlerinin hava fotoğraflarını görüntülemenizi
sağlar(sayfa 26).
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
13
Charts and 3D Chart Views
Deniz Hizmetleri Noktalarını Görüntüleme
Home ekranında, Charts > Navigation Chart > Menu > Chart Setup > Service Points > On
seçeneklerine girin.
Pusula Güllerini Görüntüleme ve Yapılandırma
Navigation ya da Fishing tablosunda, teknenizin etrafında pusula yönünü bildiren bir pusula gülü
görüntüleyebilirsiniz. Harita çizer aygıtınız uyumlu bir deniz rüzgarı sensörüne bağlıysa gerçek
rüzgar yönü veya belirgin rüzgar yönü görünür.
Not: Fishing tablosu önceden programlanmış BlueChart g2 Vision veri kartı ile kullanılabilir.
1. Home ekranında, Charts seçeneğine basın.
2. Navigation Chart ya da Fishing Chart seçeneğine basın.
3. Menu > Navigation Chart Setup > Roses seçeneklerine girin.
4. Bir gül türü seçin(Compass=Pusula, True Wind= Gerçek Rüzgar, Apparent Wind=Hissedilen
Rüzgar)
Rüzgar yönü
göstergesi
Pusula gülü
Diğer Tekneleri Görüntüleme
“Diğer Teknelerin Görünüşü Yapılandırma” kısmına bakın(sayfa 66).
Veri Çubuklarını Görüntüleme ve Yapılandırma
“Veri Çubukları” kısmına bakın(sayfa 62).
Yol noktalarını Kullanma
“Yol noktaları” kısmına bakın(sayfa 34).
İzleri Kullanma
“İzler” kısmına bakın(sayfa 39).
14
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Charts and 3D Chart Views
Otomatik Tanımlama Sistemi
Otomatik Tanımlama Sistemi(AIS) diğer araçları tanımlamanızı ve izlemenizi sağlar.
AIS Özelliği Hakkında
AIS özelliği sizi bölge trafiği hakkında uyarır. Harici bir AIS kaynağına bağlandığı zaman, harita
çizer alıcı-verici cihaz ile donanmış ve aktif bir şekilde AIS bilgisi gönderen erim içerisindeki diğer
tekneler hakkında AIS bilgisi görüntüleyebilir. Her tekne için raporlanan bilgi, Deniz Mobil Hizmet
Bilgisini(MMSI), konumu, GPS hızını, GPS yönünü, aracın rapor edilen son konumundan bu yana
geçen süreyi, en yakın yaklaşmayı ve en yakın yaklaşmaya olan süreyi içermektedir.
AIS
hedefi
Tehlikeli
AIS hedefi
İzleyen
AIS hedefi
Tehlikeli hedefe
olan en yakın nokta
ve yaklaşma süresi
Kayıp
tehlikeli
AIS hedefi
Kayıp AIS
hedefit
Navigation Tablosunda AIS Hedefi İzleme
AIS Hedef İzleme Sembolleri
Sembol
Açıklama
AIS aracı. Araç AIS bilgisi raporlamaktadır. Üçgenin işaret ettiği yön AIS aracının hareket ettiği
yönü belirtir.
Hedef seçilmiştir.
Hedef aktiftir. Hedef tabloda daha büyük şekilde görünür. Hedefe bitişik olan yeşil bir çizgi
hedefin yönünü bildirir. Eğer ayrıntılar ayarı Show ayarına ayarlanırsa(sayfa 17), hedefin
alt kısmında aracın MMSI kimliği, hızı ve yönü görünür. Eğer araçtan gelen AIS gönderimi
kaybolursa, mesaj başlığı görünür.
Hedef kayboldu. Yeşil bir X işareti araçtan alınan AIS gönderiminin kaybolduğunu belirtir ve
harita çizer aracın takip edilmeye devam edilip edilmeyeceğini soran bir mesaj görüntüler.
Eğer aracı takip etme özelliğini durdurursanız, tablodan ya da 3 boyutlu tablo görüntüsünden
kayıp hedef sembolü kaybolur.
Tehlikeli hedef erim içerisindedir. Bir alarm sesi duyulurken ve bir mesaj başlığı
görüntülenirken hedef yanıp söner. Alarm onaylandıktan sonra, yanında kırmızı bir çizgi
bulunan içi dolu kırmızı bir üçgen hedefin konumunu ve yönünü belirtir. Eğer güvenlik bölgesi
çarpışma alarmı Off ayarına ayarlanırsa, hedef yanıp söner, ama alarm sesi duyulmaz ve
alarm başlığı görünmez(sayfa 19). Eğer araçtan alınan AIS gönderimi kaybedilirse, bir mesaj
başlığı görüntülenir.
Bu sembolün konumu tehlikeli bir hedefe olan en yakın yaklaşma noktasını belirtir ve
sembolün yanındaki rakamlar bu hedefe olan en yakın yaklaşma noktasının süresini belirtir.
Tehlikeli hedef kaybedildi. Kırmızı bir X işareti araçtan alınan AIS gönderiminin kaybedildiğini
belirtir ve harita çizer aracın takip edilmeye devam edilip edilmeyeceğini soran bir mesaj
görüntüler. Eğer aracı takip etme özelliğini durdurursanız, tablodan ya da 3 boyutlu tablo
görüntüsünden kayıp hedef sembolü kaybolur.
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
15
Charts and 3D Chart Views
Aktif AIS Hedeflerinin Yön ve Tahmini Rotası
Yön ve yer üzerinden rota bilgisi aktif hale getirilmiş bir AIS hedefi tarafından sağlandığı zaman,
hedefin yönü tablo üzerinde AIS hedef sembolüne bitişik bir içi dolu çizgi olarak görünür. Yön
çizgisi 3 boyutlu bir tablo görüntüsünde görünmez.
Aktif hale getirilmiş bir AIS hedefinin tahmini rotası tablo ya da 3 boyutlu bir tablo görüntüsü
üzerinde kesikli bir çizgi olarak görünür. Tahmini rotanın uzunluğu tahmini yön ayarının değerine
bağlıdır(sayfa 18). Aktif hale getirilmiş bir AIS hedefi hız bilgisi göndermiyorsa, ya da araç hareket
etmiyorsa, tahmini bir rota çizgisi görünmeyebilir. Hızdaki değişiklikleri yer üzerinden rota ya da
araç tarafından gönderilen dönüş hızı bilgisi tahmini rota çizgisinin hesaplanmasını etkileyebilir
Yer üzerinden rota, yön ve dönüş hızı bilgisi aktif hale getirilmiş bir AIS hedefi tarafından sağlandığı
zaman, hedefin tahmini rotası yer üzerinden rota ve dönüş hızı bilgisine göre hesaplanır. Hedefin
döndüğü yön – dönüş hızı bilgisine bağlıdır – yön çizgisinin sonundaki okun yönü ile belirtilir. Okun
uzunluğu değişmez.
Tahmini rota
Aktif hale
getirilmiş
tehlikeli
hedef
Deniz Mobil Hizmet Kimliği
Yön
Dönüş yönü
Yer Üzerinden Rota, Yön ve Dönüş Hızı ile Hedef
Yer üzerinden rota ve yön bilgisi aktif hale getirilmiş bir AIS hedefi tarafından sağlandığında
ama dönüş hızı bilgisi sağlanmadığında, hedefin tahmini rotası yer üzerinden rota bilgisine göre
hesaplanır.
Tahmini rota
Aktif hale
getirilmiş
hedeft
Deniz Mobil Hizmet Kimliği
Yön
Yer Üzerinden Rota ve Yön ile Hedef
AIS Alımını Kapatma
AIS sinyali alımı varsayılan ayar olarak açılır.
Home ekranında, Configure > Other Vessels > AIS > Off seçeneklerine girin.
Tüm tablolarda ve tüm 3 boyutlu tablo görüntülerinde bulunan tüm AIS işlevselliği devre dışı
bırakılır. Bu, AIS araç hedef tespiti ve takip etme, AIS araç hedef izlemeden ve takibinden doğan
çarpışma alarmları ve AIS araçları hakkında bilgiyi kapsamaktadır
16
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Charts and 3D Chart Views
Tablo ya da 3 Boyutlu bir Tablo Görüntüsü üzerinde AIS ve MARPA Araçlarını
Görüntüleme
AIS harici bir AIS alıcısının kullanımını ve diğer araçlardan alınan aktif alıcı-verici cihaz sinyallerini
gerektirir. Mini Automatic Radar Plotting Aid(Mini Otomatik Radar Planlama Yardımcısı)(MARPA)
radar ile birlikte çalışır(sayfa 77).
Tablo ya da 3 boyutlu tablo görüntüsünde diğer araçlarının nasıl görüntülendiğini
yapılandırabilirsiniz. Bir tablo ya da 3 boyutlu tablo görüntüsü için yapılandırılan görüntü erimi ve
MARPA ayarları sadece bu tabloya veya 3 boyutlu tablo görüntüsüne uygulanır. Bir tablo ya da 3
boyutlu bir tablo görüntüsü için yapılandırılan ayrıntılar, tahmini yön ve iz ayarları tüm tablolara ve
tüm 3 boyutlu harita görüntülerine uygulanı
Not: Fishing tablosu ve Mariner’s Eye 3D özelliği önceden programlanmış BlueChart g2 Vision
veri kartı ile kullanılabilir.
1. Home ekranında, Charts seçeneğine basın.
2. Navigation Chart, Fishing Chart, Perspective 3D veya Mariner’s Eye 3D seçeneğine basın.
3. Menu > Other Vessels > Display Setup seçeneklerine girin.
4. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Konumunuzdan AIS araçlarının göründüğü mesafeyi belirtmek için Display Range seçeneğine
basın. Bir mesafe seçin.
• MARPA etiketli araçları görüntülemek için MARPA > Show seçeneklerine girin.
• AIS özelliği aktif ve MARPA etiketli araçlar hakkında ayrıntıları görüntülemek için Details >
Show seçeneklerine basın.
• AIS özelliği aktif ve MARPA etiketli araçlar için tahmini rota süresini ayarlamak için Proj.
Heading seçeneğine basın. GPSMAP 6000 serisi için, süreyi yazmak için Rocker butonunu ya da
sayısal tuştakımını kullanın. GPSMAP 7000 serisi için, ekran klavyesini kullanın. Done seçenğine
basın.
• AIS araçlarının izlerini görüntülemek için Trails seçeneğine basın. Bir iz kullanarak görünen
rotanın uzunluğunu seçin
Bir AIS Aracı için Bir Hedefi Aktif Hale Getirme
Note: Fishing tablosu ve Mariner’s Eye 3D özelliği önceden programlanmış BlueChart g2 Vision
veri kartı ile kullanılabilir.
1. Home ekranında, Charts seçeneğine basın.
2. Navigation Chart, Fishing Chart, Perspective 3D ya da Mariner’s Eye 3D seçeneğine basın.
3. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• GPSMAP 6000 serisi için, bir AIS aracı seçmek için Rocker butonunu kullanın.
• GPSMAP 7000 serisi için, bir AIS aracı seçin.
4. AIS Vessel > Activate Target seçeneklerine basın
Hedeflenmiş bir AIS Aracı Hakkında Bilgi Görüntüleme
Hedeflenmiş bir AIS aracı hakkında raporlanan AIS sinyali durumu, MMSI bilgisi, GPS hızı, GPS
yönü ve diğer bilgileri görüntüleyebilirsiniz.
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
17
Charts and 3D Chart Views
1. Home ekranında, Charts seçeneğine basın.
2. Navigation Chart, Fishing Chart, Perspective 3D ya da Mariner’s Eye 3D seçeneğine basın.
3. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• GPSMAP 6000 serisi için, bir AIS aracı seçmek için Rocker butonunu kullanın.
• GPSMAP 7000 serisi için, AIS aracını seçin.
4. AIS Vessel seçeneğine basın
AIS Aracı için Hedefi Devre Dışı Bırakma
Not: Fishing tablosu ve Mariner’s Eye 3D özelliği önceden programlanmış BlueChart g2 Vision
veri kartı ile kullanılabilir.
1. Home ekranında, Charts seçeneğine basın.
2. Navigation Chart, Fishing Chart, Perspective 3D ya da Mariner’s Eye 3D seçeneğine basın.
3. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• GPSMAP 6000 serisi için, bir AIS aracı seçmek için Rocker butonunu kullanın.
• GPSMAP 7000 serisi için, AIS aracını seçin.
4. AIS Vessel > Deactivate seçeneklerine basın
Güvenlik Bölgesi Çarpışma Alarmını Ayarlama
Güvenlik bölgesi çarpışma alarmı sadece AIS ve MARPA özellikleri ile birlikte kullanılabilir.
MARPA özelliği radar ile birlikte çalışır(sayfa 77). Güvenlik bölgesi çarpışmayı önlemek için
kullanılır ve özelleştirilebilir. Tüm güvenlik bölgesi çarpışma alarmı ayarları tüm tablolara, tüm 3
boyutlu tablo görüntülerine, tüm radar modlarına ve Radar Yer Paylaşımı ekranına uygulanabilir.
1. Home ekranında, Configure > Other Vessels > Collision Alarm > On seçeneklerine girin.
AIS özelliği aktif hale getirilmiş bir araç veya MARPA etiketli bir nesne teknenizin etrafındaki
güvenlik bölgesi halkasına girdiğinde bir mesaj başlığı görünür ve alarm sesi duyulur. Nesne aynı
zamanda ekranda tehlikeli olarak etiketlenir. Off ayarı mesaj başlığını ve alarmı devre dışı bırakır
ama nesne hala ekranda tehlikeli konumdadır.
2. Güvenlik bölgesi halkasının ölçülen yarıçapını 500 ft ten 2.0nm ye(150 metreden 3 kilometreye
kadar ya da 500 ft ten 2.0 mi ye kadar) kadar ayarlamak için Range seçeneğine basın.
3. Bir mesafe belirleyin.
4. AIS veya MARPA özelliği bir hedefin belirlenen zaman aralığındaki (1 ile 24 dakika arasında)
güvenlik bölgesi ile kesiştiğini belirlerse, duyulması için bir alarm düzenlemek için Time To
seçeneğine basın.
5. Bir süre seçin.
AIS ve MARPA Tehditlerinin Listesini Görüntüleme
Not: Fishing tablosu ve Mariner’s Eye 3D özelliği önceden programlanmış BlueChart g2 Vision
veri kartı ile kullanılabilir.
1. Home ekranında, Charts seçeneğine basın.
2. Navigation Chart, Fishing Chart, Perspective 3D ya da Mariner’s Eye 3D seçeneğine basın.
3. Menu > Other Vessels > List > Show seçeneklerine girin.
4. Listede görüntülenmesini istediğiniz tehdit türünü seçin(All Threats_Tüm Tehditler, MARPA_
sadece MARPA tehditleri ya da AIS_ sadece AIS tehditleri.
Bir AIS Hedefine Çağrı Yapma
“Bir AIS Hedefine Bireysel bir Çağrı Yapma” kısmına bakın(sayfa 113).
18
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Charts and 3D Chart Views
3 Boyutlu Bakış Açısı
Perspective 3D teknenizin üzerinden ve arkasından(rotanıza göre) bir görüntü ve görsel bir
navigasyon yardımı sağlamaktadır. Bu görüntü aldatıcı balık sürülerinde, resiflerde, köprülerde ya da
kanallarda seyrederken kullanışlıdır ve bilmediğiniz limanlarda veya demirleme yerlerindeki giriş ve
çıkış noktalarını belirlemeye çalışırken işe yarayabilir.
Home ekranından, Charts > Perspective 3D seçeneklerine girin.
3 Boyutlu Bakış Açısı
Navigasyon Tablosu
Görüntüyü Düzenleme
• Görüntüyü teknenize yakınlaştırmak ve suyun daha da aşağısına taşıyın:
◦◦ →GPSMAP 6000 serisi için Range(+) tuşuna basın.
tuşuna basın.
◦◦ →GPSMAP 7000 serisi için
• Görüntüyü tekneden uzaklaştırın:
◦◦ →GPSMAP 6000 serisi için, Range(-) tuşuna basın.
tuşuna basın.
◦◦ →GPSMAP 7000 serisi için
) ekranın alt kısmında geçici olarak gösterilir.
Ölçek (
Navigasyon Yardımcıları Hakkında Ayrıntıları Görüntüleme
İşaret kulesi, deniz feneri ve engel gibi navigasyon yardımcılarının farklı türleri hakkında bilgileri
Nvigation tablosunda, Fishing tablosunda, Perspective 3D veya Mariner’s Eye 3D özelliğinde
görüntüleyebilirsiniz.
Not: Fishing tablosu ve Mariner’s Eye 3D özelliği önceden programlanmış BlueChart Vision veri
kartı ile kullanılabilir.
1. Home ekranında, Charts seçeneğine basın.
2. Navigation Chart, Fishing Chart, Perspective 3D ya da Mariner’s Eye 3D özelliğine girin.
3. Bir işlemi seçin:
• GPSMAP 6000 serisi için, imleç ile birlikte bir navigasyon yardımcısı seçmek için Rocker
butonunu kullanın ( ).
• GPSMAP 7000 serisi için, imleç ile birlikte bir navigasyon yardımcısı seçmek için
dokunmatik ekranı kullanın ( ).
Navigasyon yardımcısını açıklayan, Beacon ya da Light, gibi bir seçenek görüntülenir.
4. Navigasyon yardımcısı için bir seçenek belirleyin.
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
19
Charts and 3D Chart Views
Perspective 3D Tablosu Görünüşü
Kapsama Alanı Halkalarını Görüntüleme
Kapsama alanı halkaları Perspective 3D ya da Mariner’s Eye 3D özelliklerinde mesafeleri
görselleştirmenize yardım eder.
Not: Mariner’s Eye 3D özelliği önceden programlanmış BlueChart g2 Vision veri kartı ile
kullanılabilir.
1. Home ekranında, Charts seçeneğine basın.
2. Perspective 3D ya da Mariner’s Eye 3D seçeneğine basın.
3. Menu > Chart Appearance > Range Rings > On seçeneklerine girin.
Şerit Genişliği Seçme
Perspective 3D veya Mariner’s Eye 3D özelliklerinde görünen navigasyon şeridinin genişliğini
belirtebilirsiniz.
Not: Mariner’s Eye 3D özelliği önceden programlanmış BlueChart g2 Vision veri kartı ile
kullanılabilir.
1. Home ekranında, Charts seçeneğine basın.
2. Perspective 3D ya da Mariner’s Eye 3D seçeneğine basın.
3. Menu > Chart Appearance > Lane Width seçeneklerine girin.
4. Bir işlemi gerçekleştirin:
• GPSMAP 6000 serisi için, genişliği yazmak için Rocker butonunu ya da sayısal tuş takımını
kullanın.
• GPSMAP 7000 serisi için, genişliği yazmak için ekran klavyesini kullanın.
5. Done seçeneğine basın.
Yüzey Radarını Görüntüleme
Yüzey radarının görüntülenmesi için harita çizer aygıtınız bir deniz radarına bağlanmalıdır.
Perspective 3D ya da Mariner’s Eye 3D özelliğinde, suyun yüzeyinden gelen radar dönüşlerini
görüntüleyebilirsiniz.
Not: Mariner’s Eye 3D özelliği önceden programlanmış BlueChart g2 Vision veri kartı ile
kullanılabilir.
Yüzey Radarı Bilgisi ile Perspective 3D ekranı
1. Home ekranında, Charts seçeneğine basın.
2. Perspective 3D ya da Mariner’s Eye 3D seçeneğine basın.
3. Menu > Surface Radar > On seçeneklerine girin.
Diğer Araçları Görüntüleme
“Diğer Araçların Görüntüsünü Yapılandırma” kısmına bakın(sayfa 66).
20
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Charts and 3D Chart Views
Veri Çubuklarını Görüntüleme ve Yapılandırma
“Veri Çubukları” kısmına bakın(sayfa 62).
Yol noktalarını ve İzleri Kullanma
“Yol noktaları”(sayfa 34) veya “İzler” (sayfa 39) kısmına bakın).
Radar Yer Paylaşımı
Harita çizer aygıtınızı isteğe bağlı bir Garmin deniz radarına bağladığınız zaman, Navigation
ya da Fishing tablosunda radar bilgisi yer paylaşımı yapmak için Radar Overlay özelliğini
kullanabilirsiniz(sayfa 83).
BlueChart g2 Vision
Tercihe bağlı, önceden programlanmış BlueChart g2 Vision veri kartı harita çizer aygıtınızdan en
iyi şekilde yararlanmanızı sağlar. Ayrıntılı deniz grafik özelliğinin yanı sıra, BlueChart g2 Vision
aşağıdaki özelliklere sahiptir:
• Mariner’s Eye 3D—üç boyutlu bir navigasyon yardımı için teknenin üzerinden ve arkasından
bir görüntü sunar. BlueChart g2 Vision Mariner’s Eye 3D özelliği önceden yüklenen veriden daha
ayrıntılıdır(sayfa 22).
• Fish Eye 3D—tablodaki bilgiye göre deniz tabanını görsel olarak temsil eden üç boyutlu bir su
altı görünüşü sunar(sayfa 27).
• Fishing Charts Balık tutma tabloları—tabloyu geliştirilmiş deniz dibi çizgileri ile ve
navigasyon verisi olmadan görüntüler. Bu tablo açık deniz balıkçılığı sırasında işinize yarar(sayfa
27).
• High Resolution Satellite Imagery Yüksek Çözünürlüklü Uydu Resimleri—Navigation
tablosunda karanın ve suyun gerçekçi bir görüntüsü için yüksek çözünürlüklü uydu resimleri
sunar(sayfa 25).
• Aerial Photos Hava Fotoğrafları—yat limanları ve etrafınızda bulunanları görselleştirmenizi
sağlayan navigasyon açısından önemli hava fotoğraflarını görüntüler(sayfa 26).
• Detailed Roads and POI data Ayrıntılı Yollar ve POI verisi—kıyı boyunca var olan yolları,
restoranları ve diğer ilgilenilen noktaları(POIler) görüntüler(sayfa 27).
• Auto Guidance Otomatik Rehberlik—varış noktanıza doğru giden en iyi rotayı belirlemek için
belirtilen derinlik, güvenli yüksekliği ve tablo verisini kullanır(sayfa 27).
BlueChart g2 Vision Veri Kartları
UYARı
BlueChart g2 Vision veri kartları su geçirmez değildir. Kartı kullanmadığınız zaman, güvenli
muhafaza için kartı orijinal ambalajında saklayın ve karta zarar gelmesini önlemek için kartı güneşe
ve yağmura maruz bırakmayın.
BlueChart g2 Vision veri kartları statik elektrikten doğan zarardan kolayca etkilenir. Az nemli
ortamlarda, karta zarar gelmesini önlemek için kartı tutmadan önce büyük metal bir nesnenin üzerine
çıkın.
GPSMAP 6000 ya da GPSMAP 7000 serisi harita çizerde takılı olan bir veri kartındaki BlueChart
g2 Vision kartografya verisini Garmin Denizcilik Ağı’na bağlı her GPSMAP 4000 serisi, 5000
serisi, 6000 serisi ve 7000 serisi harita çizer ile paylaşabilirsiniz(sayfa 116). BlueChart g2 Vision
kartografyası sadece GPSMAP 4000 serisi ve daha sonraki harita çizerler ile uyumludur. Daha
önceki Garmin Denizcilik Ağı ile uyumlu olan harita çizer modelleri(GPSMAP 3000 serisi gibi)
ağınıza bağlanabilir, fakat BlueChat g2 Vision verisini paylaşamazlar.
BlueChart g2 Vision verisini veri kartından bilgisayarınıza yedeklemek ya da görüntülemek
amacıyla aktaramazsınız. Veri kartını yalnızca BlueChart g2 Vision uyumlu Garmin GPS
ünitelerinde kullanabilirsiniz.
Harita çizer aygıtınız kapalıyken ya da açıkken BlueChart g2 Vision veri kartını takabilir veya
çıkarabilirsiniz(sayfa 4).
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
21
Charts and 3D Chart Views
Mariner’s Eye 3D
BlueChart g2 Vision veri kartı, teknenin üzerinden ve arkasından(rotanıza göre) ayrıntılı, üç boyutlu
bir görüntü ve görsel navigasyon yardımı sağlayan Mariner’s Eye 3D özelliğine sahiptir. Bu
görüntü aldatıcı sığ balık sürüleri arasında, resiflerde, köprülerde veya kanallarda seyir ederken ve
bilmediğiniz liman veya demirleme yerlerinde giriş ve çıkış rotalarını belirlemeye çalışırken işinize
yarar.
Home ekranında, Charts > Mariner’s Eye 3D özelliklerine girin.
Kapsama Alanı Halkaları ile Mariner’s
Eye 3D özelliği
Navigasyon Tablosu
Görüntüyü Düzenleme
Görüntüyü Düzenleme” kısmına bakın(sayfa 21).
Navigasyon Yardımcıları Hakkında Ayrıntıları Görüntüleme
“Navigasyon Yardımcıları Hakkında Ayrıntıları Görüntüleme” kısmına bakın(sayfa 21).
Mariner’s Eye 3D Tablosu Görünüşü
3D Bölgesinin Görünüşünü Kişiselleştirme
3D bölgesinde tablo verisinin nasıl görüntüleneceğini belirleyebilirsiniz.
1. Home ekranında, Charts > Mariner’s Eye 3D > Menu > Chart Appearance > Style seçeneklerine
girin.
2. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• 3D bölgesini belirtmek için renk şemalarını kullanmak için Classic seçeneğine basın.
• Tablo bilgisini 3 boyutlu bir görüntüde sunmak için Charts seçeneğine basın.
• Uydu resimlerini ve tablo bilgisini 3 boyutlu olarak görüntülemek için Photos seçeneğine basın.
Tehlike Renklerini Görüntüleme ve Saklama
1. Home ekranında, Charts > Mariner’s Eye 3D > Menu > Chart Appearance > Hazard Colors
seçeneklerine sırasıyla basın.
2. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Sığ suyu ve karayı bir renk ölçeği ile birlikte görüntülemek için On seçeneğine basın. Mavi renk
denizin derin kısımlarını, sarı renk sığ kısımları ve kırmızı çok sığ kısımları belirtir.
• Karayı sudan bakıldığında görüldüğü gibi görüntülemek için Off seçeneğine basın.
22
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Charts and 3D Chart Views
Mariner’s Eye 3D, Tehlike Renkleri
Kapalı
Mariner’s Eye 3D, Tehlike Renkleri
Açık
Kapsama Alanı Halkalarını Görüntüleme
“Kapsama Alanı Halkalarını Görüntüleme” kısmına bakın(sayfa 22).
Güvenli bir Derinlik Belirleme
Mariner’s Eye 3D özelliği için güvenli bir derinlik görünüşü düzenleyebilirsiniz.
Not: Bu ayar sadece Mariner’s Eye 3D özelliğindeki tehlike renklerinin görünüşünü etkiler.
Auto Guidance ayarındaki güvenli su derinliğini (sayfa 59) ya da sonar sığ su alarmı ayarını
etkilemez(sayfa 105).
1. Home ekranında, Charts > Mariner’s Eye 3D > Menu > Chart Appearance > Safe Depth
seçeneklerine girin.
2. Aşağıdaki işlemlerden birini seçin:
• GPSMAP 6000 serisi için, derinliği girmek için Rocker butonunu ya da sayısal tuş takımını
kullanın.
• GPSMAP 7000 serisi için, derinliği girmek için ekran klavyesini kullanın.
3. Done seçeneğine basın.
Şerit Genişliği Seçme
“Şerit Genişliği Seçme” kısmına bakın(sayfa 22).
Diğer Araçları Görüntüleme
“Diğer Araçların Görünüşünü Yapılandırma” kısmına bakın(sayfa 66).
Yüzey Radarını Görüntüleme
“Yüzey Radarını Görüntüleme” kısmına bakın(sayfa 22).
Veri Çubuklarını Görüntüleme ve Yapılandırma
S“Veri Çubukları” kısmına bakın(sayfa 62). Yol noktalarını ve İzleri Kullanma
“Yol noktaları”(sayfa 34) veya “İzler”(sayfa 39) bölümüne bakın).
Fish Eye 3D
BlueChart g2 Vision kartografyasının derinlik dış çizgilerini kullanarak Fish Eye 3D özelliği deniz
ya da göl tabanının su altı görüntüsünü sunar.
Beklemedeki hedefler(örneğin balık) kırmızı, yeşil ya da sarı kürelerle gösterilir. Kırmızı en büyük
hedefleri, yeşil en küçük hedefleri işaret eder.
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
23
Charts and 3D Chart Views
Fish Eye 3D
Görüntüyü Düzenleme
“Görüntüyü Düzenleme” kısmına bakın(sayfa 21).
Fish Eye 3D Tablo Görünüşü
Fish Eye 3D Tablo Görüntüsünün Yönünü Belirleme
1. Home ekranında, Charts > Fish Eye 3D > Menu > View seçeneklerine girin.
2. Fore, Aft, Port ya da Starboard seçeneğine basın.
Tablo Üzerinde Bir Sonar Konisi Görüntüleme
Dönüştürücü cihazınız tarafından kapsanan bölgeyi belirten bir koni görüntüleyebilirsiniz.
Home ekranında, Charts > Fish Eye 3D > Menu > Sonar Cone > On seçeneklerine basın.
Beklemedeki Hedefleri Görüntüleme
Home ekranında, Charts > Fish Eye 3D > Menu > Fish Symbols > On seçeneklerine girin.
İzleri Görüntüleme
Home ekranında, Charts > Fish Eye 3D > Menu > Tracks > On seçeneklerine basın.
Veri Çubuklarını Görüntüleme
“Veri Çubukları” kısmına bakın(sayfa 62).
Fishing(Balık tutma) Tablosu
Tablo üzerinde deniz dibi çizgilerinin ve derinlik ölçümlerinin ayrıntılı bir görüntüsü için Fishing
tablosunu kullanın.
Balık Tutma Tablosu
Navigasyon Tablosu
Fishing tablosu önceden programlanmış BlueChart g2 Vision veri kartında bulunan ayrıntılı
batimetrik veri kullanır ve açık deniz balıkçılığı için idealdir.
Fishing Tablosu Görünüşü
Yol noktalarını Kullanma
“Yol noktaları” kısmına bakın(sayfa 34).
24
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Charts and 3D Chart Views
İzleri Kullanma
“İzler kısmına bakın(sayfa 40).
Diğer Araçları Görüntüleme
“Diğer Araçların Görünüşünü Yapılandırma” kısmına bakın(sayfa 66).
Navigasyon Yardımcılarını Görüntüleme
Home ekranında, Charts > Fishing Chart > Menu > Navaids > On seçeneklerine girin.
Veri Çubuklarını Görüntüleme
“Veri Çubukları” kısmına bakın(sayfa 62).
Navigasyon Tablosunda Uydu Resimlerini Görüntüleme
Önceden programlanmış BlueChart g2 Vision veri kartını kullanırken Navigation tablosunun kara
kısmında ya da hem kara hem de deniz kısmının üzerine yüksek çözünürlüklü uydu resimlerini
kaplayabilirsiniz.
NOT: kaplayabilirsiniz.
NOT: Etkin hale getirildiğinde, yüksek çözünürlüklü uydu resimleri sadece düşük zum seviyelerinde
mevcuttur. BlueChart g2 Vision bölgenizde yüksek çözünürlüklü resimleri göremiyorsanız, Range
(+) düğmesine basarak(GPSMAP 6000 serisi) ya da
düğmesine basarak(GPSMAP 7000 serisi)
resmi biraz daha büyütebilirsiniz. Ayrıca harita zum ayrıntısını değiştirerek ayrıntı seviyesini
yükseltebilirsiniz(sayfa 12).
1. Home ekranında, Navigation Chart > Menu > Chart Setup > Photos seçeneklerine girin.
2. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Resimler karanın üzerini kaplamış olarak su üzerinde standart tablo bilgisini görüntülemek için
Land Only seçeneğine basın.
• Resimleri belirlenen bir bulanıklık seviyesinde hem su hem de kara üzerinde görüntülemek için
Photo Map seçeneğine basın. Yüzde oranı için ne kadar yüksek bir ayar seçerseniz, o kadar fazla
uydu resmi hem karayı hem de suyu kaplayacaktır.
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
25
Charts and 3D Chart Views
Resim Yer Paylaşımı Kapalı
%50 seviyesinde Resim Haritası
Sadece Kara Resmi Yer Paylaşımı
%100 seviyesinde Resim Haritası
Sınır İşaretlerinin Hava Fotoğraflarını Görüntüleme
Navigation tablosunda hava fotoğraflarını görüntülemeden önce, Photo Points ayarını açık konuma
getirmelisiniz(sayfa 13).
Önceden programlanmış BlueChart g2 Vision veri kartları bir çok sınır işaretinin, yat limanının ve
limanın hava fotoğraflarını içermektedir. Bu fotoğrafları kendinizi etrafınızda bulunan nesnelere
doğru yönlendirirken veya o noktaya varmadan önce yat limanını veya limanı tanımak amacıyla
kullanabilirsiniz.
1. Home ekranında, Chart > Navigation Chart seçeneklerine girin.
2. Kamera simgesi seçi.
• Standart kamera simgesi ( ) üstten çekilen bir fotoğrafı belirtir.
) perspektif fotoğrafını belirtir. Resim koni yönünde kameranın
• Konili kamera simgesi (
konumundan çekilmiştir.
3. Review > Aerial Photo seçeneklerine girin.
Not: : Tam ekranda hava fotoğrafını görüntülerken uzaklaşmak ya da yakınlaşmak için Range(-/+)
tuşlarına(GPSMAP 6000 serisi için) veya veya düğmelerine(GPSMAP 7000 serisi için) basın.
26
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Charts and 3D Chart Views
Animasyonlu Dalga ve Akıntı Göstergeleri
Navigation ya da Fishing tablosunda animasyonlu dalga istasyonu ve akıntı yönü için göstergeler
görüntüleyebilirsiniz. Bunu yapmak için, dalga istasyonu ve akıntı yönü ile ilgili bilgi önceden
yüklenmiş haritanızda ya da BlueChart g2 Vision bölgenizde mevcut olmalıdır. Ayrıca, Tides/
Currents ayarı için Animated seçeneğini seçmelisiniz(sayfa 10).
Bir dalga istasyonu göstergesi tablo üzerinde bir okla birlikte dikey bir çubuk grafiği
olarak görünür. Aşağıya doğru işaret eden kırmızı ok alçalan bir dalgayı, yukarıya
doğru işaret eden mavi ok yükselen bir dalgayı ifade eder. İmleci dalga istasyonu
göstergesinin üzerine getirdiğinizde, istasyondaki dalga boyu istasyon göstergesinin
üzerinde görünür.
Tide
Station
with Falling
Tide
Akıntı yönü göstergeleri tabloda oklar şeklinde görünür. Her okun yönü tabloda belli
bir konumda bulunan akıntının yönünü ifade eder. Akıntı okunun rengi bu konumdaki akıntı için hız
erimini gösterir. İmleci akıntı yön göstergesinin üzerine taşıdığınızda, konumdaki özel akıntı hızı
yön göstergesinin üzerinde görünür.
Yön
Renk
Sarı
Turuncu
Kırmızı
Akıntı Hız Erimi
0 – 1 deniz mili
arasında
1 – 2 deniz mili
arasında
2 ya da daha fazla
deniz mili
Akıntı İstasyonu Bilgisini Görüntüleme
“Akıntı Bilgisi” kısmına bakın(sayfa 47).
Ayrıntılı Yol ve POI Verisi
BlueChart g2 Vision ayrıntılı yol ve yüksek oranda ayrıntılı sahil yolları ve restoranlar, kalınacak
yerler, yerel ilgi çekici yerler ve daha fazlası gibi ilgilenilen noktaları(POI) kapsayan POI verisini
içermektedir.
POIleri Arama ve POIlere doğru Seyretme
“Where To?” kısmına bakın(sayfa 42).
Auto Guidance(Otomatik Rehberlik)
Auto Guidance özelliği mevcut BlueChart g2 Vision tablo bilgisine göre varılacak noktaya giden
en iyi yolu oluşturur ve önerir. Guide To özelliğini kullanarak varış noktasına doğru seyrettiğinizde
Auto Guidance özelliği kullanılabilir(sayfa 33).
Auto Guidance Ayarlarını Yapılandırma
“Otomatik Rehberlik Yol Yapılandırmaları” kısmına bakın(sayfa 59).
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
27
Combinations
Kombinasyonlar
Combinations Ekranı Hakkında
Combinations ekranı farklı ekranların bir kombinasyonunu aynı anda görüntüler. Combinations
ekranında mevcut olan seçeneklerin sayısı harita çizer aygıtınıza bağladığınız isteğe bağlı aygıtlara
ve isteğe bağlı bir BlueChart g2 Vision veri kartı kullanıp kullanmadığınıza bağlıdır. GPSMAP 6000
serisinde üç ekranı, GPSMAP 7000 serisinde ise dört ekranı birleştirebilirsiniz. Bir kombinasyon
seçtikten sonra, onu kişiselleştirebilirsiniz.
Veri alanları
Odak ekranı
Değiştirme odak
ekranı(sadece 6000
serisi)
Combinations Ekranını Yapılandırma
Bir Birleşim Seçme
1. Home ekranında, Combinations seçeneğine basın.
2. Bir birleşim seçin.
Combinations Ekranını Kişiselleştirme
Not: Sadece harita çizerinizde mevcut olan seçeneklerden seçim yapabilirsiniz. Mevcut ekran
sayısını artırmak için, BlueChart g2 Vision veri kartı kullanın ya da sonar ya da radar gibi ağ
aygıtları ekleyin.
1. Home ekranında, Combinations seçeneğine basın.
2. Bir birleşim seçin.
3. Menu > Change Combination seçeneklerine basın.
4. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Kombinasyon ekranlarının sayısını seçmek için Functions seçeneğine basın. Bir rakam seçin.
• Ekranları dikey bir plana göre düzenlemek için Layout > Vert. Seçeneklerine girin.
• Ekranları yatay bir plana göre düzenlemek için Layout > Horiz. Seçeneklerine girin.
• Veri alanlarını içeren yatay çubuğu görüntülemek için Data Bar > On seçeneklerine girin.
• Karşılıklı ekranda görüntülenen bilgi türünü değiştirmek için aşağıdaki resimde 1. Nav Chart ya
da 2. Sonar gibi numaralandırılmış bir seçeneğe basın.
28
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Combinations
Birleşim
ekranı 1
Birleşim
ekranı 2
Veri çubuğu
5. Done seçeneğine basın.
Bir Veri Alanı Ekleme
Combinations ekranı GPSMAP 6000 serisinde altı veri alanı ve GPSMAP 7000 serisinde sekiz veri
alanı görüntüleyebilir.
1. Home ekranında, Combinations seçeneğine basın.
2. Bir birleşim seçin.
3. Kullanılmayan bir veri alanı seçin.
4. Alanda görüntülenen veri türünü seçin.
Mevcut veri seçenekleri harita çizere ve ağ yapılandırmasına göre farklılık gösterir.
Kullanılmayan
veri alanı
Bir Veri Alanını Çıkarma
1.
2.
3.
4.
Home ekranında, Combinations seçeneğine basın.
Bir birleşim seçin.
Veri içeren bir veri alanına basın.
N one seçeneğine basın.
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
29
Combinations
Bir Veri Alanını Düzenleme
1. Home ekranında, Combinations seçeneğine basın.
2. Bir birleşim seçin.
3. Bir veri alanı seçin.
4. Alanda görüntülenen veri türünü seçin.
Mevcut veri seçenekleri harita çizere ve ağ yapılandırmasına göre farklılık gösterir.
Cihazlar Verisini Görüntüleme
Birleşim ekranında motor göstergelerini ya da yakıt göstergelerini görüntüleyebilirsiniz.
1. Home ekranında, Combinations seçeneğine basın.
2. Bir birleşim seçin.
3. Menu > Change Combination seçeneklerine girin.
4. Numaralandırılmış bir seçeneğe basın.
5. Birleşim ekranında göstergeleri görüntülemek için aşağıdaki işlemlerden birini seçin:
• Motor göstergelerini görüntülemek için Instrumentation > Engine > Done seçeneklerine girin.
• Yakıt göstergelerini görüntülemek için Instrumentation > Fuel > Done seçeneklerine girin.
Cihazlar Ekranları Arasında Değişim Yapma
1. Home ekranında, Combinations seçeneğine basın.
2. Cihaz verisi olan bir ekranı içeren bir birleşim oluşturun.
3. Aşağıdaki işlemlerden birini seçin:
• GPSMAP 6000 serisi için, değişim yapmak istediğiniz gösterge ekranını temsil eden sağ alt
köşedeki simgeye basın.
• GPSMAP 7000 serisi için, göstergenin altındaki sol ve sağ okları seçin.
Harita çizer bir sonraki yakıt göstergesi ekranını veya motor göstergesi ekranını görüntüleyecektir.
4. Tüm gösterge ekranları arasında değişim yapmak için 3. Adımı tekrar edin.
Cihazlar Verisini Kişiselleştirme
“Motor Göstergeleri”(sayfa 51) ya da “Yakıt Göstergeleri”(sayfa 53) kısmına bakın).
Bir Ekrana Odaklanma
Bir birleşim ekranındaki en büyük ekrana odak ekranı adı verilir. GPSMAP 6000 serisinde, odak
ekranında görüntülenen içeriği değiştirebilirsiniz.
1. Home ekranında, Combinations seçeneğine basın.
2. Bir birleşim oluşturun.
3. Odak ekranında görüntülemek istediğiniz ekranı temsil eden sağ alt köşedeki simgeye basın.
30
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Combinations
Tam Ekran Görüntüsünü Kullanma
Tam harita çizer ekranında her birleşim ekranının içeriğini görüntüleyebilirsiniz.
Not: GPSMAP 6000 serisi için, birleşim ekranı tam harita çizer ekranında görüntülenmeden önce
odak ekranında yer almalıdır.
1. Home ekranında, Combinations seçeneğine basın.
2. Bir birleşim oluşturun.
3. GPSMAP 6000 serisi için, tam harita çizer ekranında görüntülenmesini istediğiniz birleşim
ekranının odak ekranında olduğundan emin olun. Eğer değilse, tam harita çizer ekranında
görüntülemek istediğiniz ekranı temsil eden sağ alt köşedeki simgeye basın.
4. Tam harita çizer ekranını görüntülemek için aşağıdaki işlemlerden birini seçin:
• GPSMAP 6000 serisi için, odak ekranını kaydırmak için Rocker butonunu kullanın.
• GPSMAP 7000 serisi için, bir birleşim ekranına basın.
5.
Combinations ekranına geri dönmek için aşağıdaki işlemlerden birini seçin:
• Bir Radar ekranında, Stop Pointing seçeneğine basın.
• Bir tablo ekranında, Stop Panning seçeneğine basın.
• Bir sonar ya da video ekranında, Back seçeneğine basın.
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
31
Navigation
Navigasyon
Temel Navigasyon Soruları
Soru
Cevap
Harita çizeri gitmek istediğim yönü bana işaret
etmesini nasıl sağlayabilirim(yön)?
Go To özelliğini kullanarak seyredin. “Go To özelliğini
kullanarak Direkt bir Rota Oluşturma ve İzleme”
kısmına bakın(sayfa 32).
Güncel konumdan en kısa mesafeyi kullanarak
harita çizerin beni bir konuma doğru düz bir
çizgi boyunca(çapraz rotayı en aza indirerek)
yönlendirmesini nasıl sağlayabilirim?
Tek etaplı bir rota oluşturun ve Route To özelliğini
kullanarak seyredin(sayfa 36).
Harita çizerin engellerden kaçınarak beni bir
konuma doğru yönlendirmesini nasıl sağlayabilirim?
Çok etaplı bir rota oluşturun ve Route To özelliğini
kullanarak seyredin. “Güncel Konumunuzdan bir Rota
Oluşturma ve Seyretme” kısmına bakın(sayfa 34).
Harita çizerin otomatik pilotu yönlendirmesini nasıl
sağlayabilirim?
Route To özelliğini kullanarak seyredin(sayfa 36).
Harita çizer benim için bir rota oluşturabilir mi?
Eğer BlueChart g2 Vision veri kartınız varsa, Otomatik
Rehberlik(Auto Guidance) özelliğini kullanarak
seyredebilirsiniz. “Auto Guidance özelliğini kullanarak
bir Rota Oluşturma ve İzleme” kısmına bakın(sayfa
32).
Teknem için Auto Guidance ayarlarını nasıl
değiştirebilirim?
“Auto Guidance Çizgi Yapılandırmaları” kısmına
bakın(sayfa 59).
Harita Çizer ile Navigasyon
GPSMAP 6000 veya 7000 serisi harita çizeri kullanarak seyretmek için, öncelikle bir varış noktası
seçmeli, bir rota oluşturmalı ve rotayı izlemelisiniz. Rotayı Navigation, Fishing tablolarında,
Perspective 3D ya da Mariner’s Eye 3D programlarında izleyebilirsiniz.
Not: Fishing tablosu ve Mariner’s Eye 3D özellikleri önceden programlanmış BlueChart g2 Vision
veri kartı ile kullanılabilir.
Varış Noktaları
Farklı tabloları ve 3 boyutlu tablo görüntülerini kullanarak varış noktalarını seçebilir ya da Where
To? Özelliğini kullanarak bir varış noktası belirleyebilirsiniz.
Navigation Tablosunu Kullanarak bir Varış Noktası Seçme
1. Home ekranında, Charts > Navigation Chart seçeneklerine girin.
2. Gitmek istediğiniz yeri seçin:
• GPSMAP 6000 serisi için, imleci kullanarak varış noktasını seçmek için Rocker butonunu
kullanın ( ).
• GPSMAP 7000 serisi için, imleci kullanarak varış noktasını seçmek için navigasyon tablosuna
basın ( ).
Where To? Özelliğini Kullanarak Bir Varış Noktası Seçme?
1. Home ekranında, Where To? Seçeneğine basın.
2. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Önceden yüklenmiş konumların ve sizin önceden işaretlemiş olduğunuz konumların bir listesini
görüntülemek için Waypoints seçeneğine basın(sayfa 35).
• Önceden kaydetmiş olduğunuz rotaların bir listesini görüntülemek için Routes seçeneğine
basın(sayfa 36)
• Kaydedilen izlerin bir listesini görüntülemek için Tracks seçeneğine basın(sayfa 40).
32
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Navigation
• Yat limanlarının ve isme göre sıralanmış diğer açık deniz ilgilenilen noktalarının bir listesini
görüntülemek için Offshore Services seçeneğine basın(sayfa 42).
• Yol noktalarını, rotaları, izleri ve açık deniz ilgilenilen noktalarını isme göre aramak için
Search By Name seçeneğine basın(sayfa 43).
3. Bir varış noktası seçin
Seyirler
Üç yöntemden birini kullanarak bir varış noktasına doğru seyir oluşturup takip edebilirsiniz: Go To,
Route To veya Guide To.
• Go To—sizi doğrudan varış noktasına götürür.
• Route To—yol boyunca dönüşleri eklemenizi sağlayarak şu anki konumunuzdan varış noktanıza
doğru bir rota oluşturur.
• Guide To—Auto Guidance özelliğini kullanarak varış noktanıza giden en iyi yolu önermek için
BlueChart g2 Vision tablo verisini kullanır. Bu seçeneğin görüntülenebilmesi için BlueChart g2
Vision veri kartı kullanıyor olmalısınız.
Go To Özelliğini Kullanarak Doğrudan Bir Seyir Oluşturma ve İzleme
 UYARı
Go To özelliğini kullanırken, direkt bir seyir ve düzeltilmiş bir seyir kara veya sığ suyun üzerinden
geçebilir. Görsel uyarıları kullanın ve karadan, sığ sudan ve diğer tehlikeli nesnelerden uzak durarak
seyir edin.
Güncel konumunuzdan seçilen bir varış noktasına doğru doğrudan bir seyir oluşturabilir ve takip
edebilirsiniz.
1. Bir tablo ya da Where TÖzelliğini kullanarak bir varış noktası seçin(sayfa 32).
2. Navigate To > Go To seçeneklerine girin.
Mor bir çizgi görünecektir. Mor çizginin ortasında, güncel konumunuzdan varış noktasına doğru
giden düzeltilmiş seyri temsil eden daha ince mor bir çizgi vardır. Düzeltilmiş seyir hareketlidir
ve siz seyrin dışına çıktığınızda çizgi teknenizle birlikte hareket eder.
3. Kara parçasından, sığ sudan ve diğer engellerden uzak durarak mor çizgiyi takip edin.
Not: Seyir dışına çıktıysanız, varış noktanıza doğru gitmek için mor çizgiyi(düzeltilmiş seyri)
takip edin ya da mor çizgiye(direkt seyir) geri dönün.
Route To Özelliğini Kullanarak Yeni Bir Rota Oluşturma ve İzleme
“Güncel Konumunuzdan Bir Rota Oluşturma ve Seyretme” kısmına bakın(sayfa 36).
Route To Özelliğini Kullanarak Kaydedilen Bir Rotayı Takip Etme
“Kaydedilen Bir Rotayı Arama ve Seyretme” kısmına bakın(sayfa 44).
Auto Guidance Özelliğini Kullanarak Bir Seyir Oluşturma ve Takip Etme
 UYARI
BlueChart g2 Vision veri kartının Auto Guidance özelliği elektronik tablo bilgisine bağlıdır. Bu veri
engelin bulunmadığı bilgisini ve deniz dibi netliğini garantilemez. Seyri dikkatlice tüm görsel
uyarılar ile karşılaştırın ve rotanızda önünüze çıkabilecek her türlü kara parçasından, sığ sudan
veya diğer engellerden uzak durun.
1. Bir tablo ya da Where To? Seçeneğini kullanarak bir varış noktası seçin(sayfa 32).
2. Navigate To > Guide To seçeneklerine girin.
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
33
Navigation
3. Mor Auto Guidance çizgisi ile gösterilen seyri gözden geçirin.
Not: Mor çizginin herhangi bir kısmında Otomatik Rehberlik özelliğinin Otomatik Rehberlik
çizgisinin bir kısmını hesaplayamadığını belirten gri bir çizgi oluşur. Bu minimum güvenli su
derinlik ve minimum güvenli engel yüksek ayarları nedeniyle oluşur(sayfa 59).
4. Kara parçasından, sığ sudan ve diğer engellerden uzak durarak mor çizgiyi takip edin.
Yol Noktaları
Her yol noktası için kullanıcı tarafından verilen bir isim, sembol, derinlik, su ısı derecesi ve
açıklama ile birlikte 5000 yol noktası kaydedebilirsiniz.
Güncel Konumunuzu bir Yol Noktası Olarak İşaretleme
Home ekranında, Mark seçeneğine basın.
Farklı Bir Konumda Bir Yol Noktası Oluşturma
1. Home ekranında, Information > User Data > Waypoints > New Waypoint > Move seçeneklerine
girin.
2. Konumun yerini belirtin:
• Bir tabloyu görüntülerken yol noktasını taşımak için Use Chart seçeneğine basın. GPSMAP 6000
serisi için, tabloda yeni bir konum seçmek için Rocker butonunu kullanın. GPSMAP 7000 serisi
için, tabloda yeni bir konuma basın. Move Waypoint seçeneğine basın.
• Koordinatları kullanarak yol noktasını taşımak için Enter Position seçeneğine basın. GPSMAP
6000 serisi için, yeni konumun koordinatlarını girmek için Rocker butonunu kullanın. GPSMAP
7000 serisi için, ekran klavyesini kullanın. Done seçeneğine basın.
Bir MOB Konumu İşaretleme ve Bu Noktaya Doğru Seyretme
Bir yol noktası işaretlediğiniz zaman, onu bir man overboard(MOB) konumu olarak
tasarlayabilirsiniz.
Herhangi bir ekrandan, Mark > Man Overboard seçeneklerine girin.
Uluslar arası bir MOB sembolü aktif MOB noktasını işaretler ve harita çizer Go To özelliğini
kullanarak işaretlenen konuma doğru bir seyir oluşturur.
Tüm Yol Noktalarının Bir Listesini Görüntüleme
Home ekranında, Information > User Data > Waypoints seçeneklerine girin.
Kaydedilen Bir Yol Noktasını Düzenleme
1. Home ekranında, Information > User Data > Waypoints seçeneklerine girin.
2. Bir yol noktası seçin.
3. Review > Edit seçeneklerine girin.
4. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Name seçeneğine basın. GPSMAP 6000 serisi için, ismi değiştirmek için Rocker butonunu
kullanın. GPSMAP 7000 serisi için, ekran klavyesini kullanın. Done seçeneğine basın.
• Symbol seçeneğine basın. Yeni bir sembol seçin.
• Depth seçeneğine basın. GPSMAP 6000 serisi için, derinliği değiştirmek için Rocker ya da
sayısal tuş takımını kullanın. GPSMAP 7000 serisi için, ekran klavyesini kullanın. Done
seçeneğine basın.
34
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Navigation
• Water Temp seçeneğine basın. Su derecesini değiştirmek için GPSMAP 6000 serisi için
Rocker butonunu veya sayısal tuş takımını kullanın. GPSMAP 7000 serisi için, ekran
klavyesini kullanın. Done seçeneğine basın.
• Comment seçeneğine basın. GPSMAP 6000 serisi için, açıklamayı değiştirmek için Rocker
butonunu kullanın. GPSMAP 7000 serisi için, ekran klavyesini kullanın. Done seçeneğine
basın.
Kaydedilen Bir Yol Noktasını Taşıma
1. Home ekranında, Information > User Data > Waypoints seçeneklerine girin.
2. Bir yol noktası seçin.
3. Review > Move seçeneklerine girin.
4. Yol noktası için yeni bir konum belirleyin:
• Bir tabloyu görüntülerken yol noktasını taşımak için Use Chart seçeneğine basın. Tablo üzerinde
yeni bir konum seçmek için GPSMAP 6000 serisinde Rocker butonunu kullanın. GPSMAP 7000
serisi için, tabloda yeni bir konuma basın. Move Waypoint seçeneğine basın.
• Koordinatları kullanarak yol noktasını taşımak için Enter Position seçeneğine basın. Yeni
konumun koordinatlarını girmek için GPSMAP 6000 serisinde Rocker butonunu kullanın.
GPSMAP 7000 serisinde, ekran klavyesini kullanın. Done seçeneğine basın.
Bir Yol Noktasını ya da MOB Konumunu Silme
Kaydedilen bir yol noktasını ya da bir MOB konumunu silebilirsiniz.
1. Home ekranında, Information > User Data > Waypoints seçeneklerine girin.
2. Bir yol noktası ya da bir MOB konumu seçin.
3. Review > Delete seçeneklerine basın.
Tüm Yol Noktalarını Silme
Home ekranında, Information > User Data > Clear User Data > Waypoints > All seçeneklerine
girin.
Yol Noktalarını Kopyalama
“Harita Çizer Veri Yönetimi” kısmına bakın(sayfa 69).
Rotalar
100 rota oluşturabilir ve kaydedebilirsiniz. Her rotada 250 yol noktası bulunmaktadır.
Güncel Konumunuzdan bir Rota Oluşturma ve Takip Etme
Navigation ya da Fishing tablosunda bir rota oluşturabilir ve hemen bu rotada seyredebilirsiniz. Bu
işlem rotayı ya da yol noktası verisini kaydetmez.
Not: Fishing tablosu önceden programlanmış BlueChart g2 Vision veri kartı ile kullanılabilir.
1. Home ekranında, Chart seçeneğine basın.
2. Navigation Chart ya da Fishing Chart seçeneğine basın.
3. Aşağıdaki işlemlerden birini seçin:
• GPSMAP 6000 serisi için, imleci kullanarak varış noktası seçmek için Rocker butonunu kullanır
( ).
• • GPSMAP 7000 serisi için, imleci kullanarak bir varış noktasına basın ( ).
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
35
Navigation
Seçilen varı
ş noktası
4. Navigate To > Route To seçeneklerine girin.
5. Varış noktanıza doğru giderken son dönüşü yapmak istediğiniz konumu seçin.
• GPSMAP 6000 serisi için, imleci kullanarak bir son dönüş konumu seçmek için Rocker butonunu
kullanın ( ).
• GPSMAP 7000 serisi için, imleci kullanarak bir son dönüş konumuna basın ( ).
6. Add Turn seçeneğine basın.
TDönüş
konumu
seçildi
Varış
Noktası
7. Eğer ilave dönüş eklemek istiyorsanız, teknenizin şu anki konumundan varış noktasına doğru
geriye çalışarak 5 ve 6. Adımları tekrarlayın.
Eklediğiniz son dönüş güncel konumunuzdan sonra yapmak istediğiniz ilk dönüşün konumunda
olmalıdır. Teknenize en yakın dönüş olmalıdır.
8. Rota tamamlanınca Done seçeneğine basın.
9. Mor çizgi ile gösterilen seyri gözden geçirin.
10.Kara parçasından, sığ sudan ve diğer engellerden uzak durarak mor çizgiyi takip edin
36
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Navigation
Bir Rota Oluşturma ve Kaydetme
Bu işlem rotayı ve rotanın içindeki bütün yol noktalarını kaydeder.
1. Home ekranında, Information > User Data > Routes > New Route > Use Chart seçeneklerine
girin.
2. Rotanın başlangıç noktasını seçin.
• Use Chart seçeneğine basın. GPSMAP 6000 serisi için, tabloda bir konum seçmek için Rocker
butonunu kullanın. GPSMAP 7000 serisi için, tabloda bir konuma basın.
• Use Waypoint List seçeneğine basın ve kaydedilen bir yol noktasını seçin.
Başlangıç
noktası
3. Rotanın başlangıç noktasını işaretlemek için Add Turn seçeneğine basın.
4. Bir sonraki dönüşü yapmak istediğiniz konumu tabloda seçin.
• Use Chart seçeneğine basın. GPSMAP 6000 serisi için, tabloda bir konum seçmek için Rocker
butonunu kullanın. GPSMAP 7000 serisi için, tabloda bir konuma basın.
• Use Waypoint List seçeneğine basın ve kaydedilen bir yol noktasını seçin.
5. Add Turn seçeneğine basın.
Harita çizer dönüşün konumunu bir yol noktası ile işaretler.
6. İlave dönüşler eklemek isterseniz, 4. Ve 5. Adımlarını tekrar edin.
7. Son varış noktasını seçin.
• Use Chart seçeneğine basın. GPSMAP 6000 serisi için, tabloda bir konum seçmek için Rocker
butonunu kullanın. GPSMAP 7000 serisi için, tabloda bir konuma basın.
• Use Waypoint List seçeneğine basın ve kaydedilen bir yol noktasını seçin.
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
37
Navigation
Varış
noktası
:Dönüş
Başlangıç
noktası
8. Done seçeneğine basın.
Kaydedilen Rotaların bir Listesini Görüntüleme
Home ekranında, Information > User Data > Routes seçeneklerine girin.
Kaydedilen bir Rotayı Düzenleme
Bir rotanın adını değiştirebilir ya da rotanın içindeki dönüşleri değiştirebilirsiniz.
1. Home ekranında, Information > User Data > Routes seçeneklerine girin.
2. Düzenlemek istediğiniz rotayı seçin.
3. Review > Edit Route seçeneklerine basın.
4. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Name seçeneğine basın. GPSMAP 6000 serisi için, ismi değiştirmek için Rocker butonunu
kullanın. GPSMAP 7000 serisi için, ekran klavyesini kullanın. Done seçeneğine basın.
• Edit Turns > Use Chart seçeneklerine girin. GPSMAP 6000 serisi için, tabloda bir dönüş
konumu seçmek için Rocker butonunu kullanın. GPSMAP 7000 serisi için, tabloda bir dönüş
konumuna basın. Done seçeneğine basın.
• Edit Turns > Use Turn List seçeneklerine girin. Listeden bir yol noktası seçin. Done
seçeneğine basın.
Kaydedilen bir Rotayı Silme
1. Home ekranında, Information > User Data > Routes seçeneklerine girin.
2. Bir rota seçin.
3. Review > Delete seçeneklerine basın.
Kaydedilen Tüm Rotaları Silme
Home ekranında, Information > User Data > Clear User Data > Routes seçeneklerine girin.
Kaydedilen Bir Rota Üzerindeki Bir yol Noktasını İkinci Yol Olarak Seçme
Rotadaki herhangi bir yol noktasından kaydedilmiş bir rotada seyretmeye başlayabilirsiniz.
1. Home ekranında, Where To? > Routes seçeneklerine girin.
2. Bir rota seçin.
3. Navigate To seçeneğine basın.
38
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Navigation
4. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Rota oluşturulduğu zaman kullanılan başlangıç noktasının yakınındaki rotada seyretmek için
Forward seçeneğine basın.
• Rota oluşturulduğu zaman kullanılan varış noktasının yakınındaki rotada seyretmek için
Backward seçeneğine basın.
• Rotadan belirli bir mesafe kaydırılmış rotaya paralel şekilde seyretmek için Offset seçeneğine
basın(sayfa 44).
5. Rotada bir sonraki dönüş olmasını istediğiniz yol noktasını seçin.
• GPSMAP 6000 serisi için, yol noktasını seçmek için Rocker butonunu kullanın.
• GPSMAP 7000 serisi içini yol noktasına basın.
6. Route To seçeneğine basın.
7. Mor çizgi ile gösterilen seyri gözden geçirin.
8. Kara parçasından, sığ sudan ve diğer engellerden uzak durarak mor çizgiyi takip edin.
Rotaları Kopyalama
“Harita Çizer Veri Yönetimi” kısmına bakın(sayfa 69).
İzler
İz teknenizin rotasının kaydedilmesidir. Güncel olarak kaydedilen ize aktif iz adı verilir ve bu iz
kaydedilebilir. İzleri her tabloda veya 3 boyutlu tablo görüntüsünde görüntüleyebilirsiniz.
İzleri Görüntüleme
1. Home ekranında, Charts seçeneğine basın.
2. Navigation Chart ya da Fishing Chart seçeneğine basın.
3. Menu > Waypoints & Tracks > Tracks > On seçeneklerine girin.
Tablo üzerinde bulunan izleyici çizgi izinizi gösterir.
İz
Aktif İzin Rengini Düzenleme
1. Home ekranında, Information > User Data > Tracks > Active Track Options > Track Color
seçeneklerine girin.
2. Bir iz rengi seçin.
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
39
Navigation
Aktif İzi Kaydetme
Güncel olarak kaydedilen ize aktif iz adı verilir.
1. Home ekranında, Information > User Data > Tracks > Save Active Track seçeneklerine girin.
2. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Güncel izin başladığı saati seçin ya da gösteriliyorsa Midnight seçeneğine basın.
• Entire Log seçeneğine basın.
3. Save seçeneğine basın.
Kaydedilen İzlerin Listesini Görüntüleme
Home ekranında, Information > User Data > Tracks > Saved Tracks seçeneklerine girin.
Kaydedilen bir İzi Düzenleme
1. Home ekranında, Information > User Data > Tracks > Saved Tracks seçeneklerine girin.
2. Bir iz seçin.
3. Select > Edit Track seçeneklerine basın.
4. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Name seçeneğine basın. GPSMAP 6000 serisi için, ismi değiştirmek için Rocker butonunu
kullanın. GPSMAP 7000 serisi için, ekran klavyesini kullanın. Done seçeneğine basın.
• Color seçeneğine basın ve bir renk seçin.
Bir İzi Rota Olarak Kaydetme
1. Home ekranında, Information > User Data > Tracks > Saved Tracks seçeneklerine girin.
2. Bir iz seçin.
3. Select > Edit Track > Save Route seçeneklerine girin.
Kaydedilen Bir İzi Silme
1. Home ekranında, Information > User Data > Tracks > Saved Tracks seçeneklerine girin.
2. Bir iz seçin.
3. Select > Delete seçeneklerine basın.
Kaydedilen Tüm İzleri Silme
Home ekranında, Information > User Data > Clear User Data > Tracks seçeneklerine girin.
Aktif İzi Yeniden İzleme
1. Home ekranında, Information > User Data > Tracks > Follow Active Track seçeneklerine girin.
2. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Güncel izin başladığı saati seçin veya gösteriliyorsa Midnight seçeneğine basın.
• Entire Log seçeneğine basın.
3. Follow Track seçeneğine basın.
4. Renkli çizgi ile belirtilen seyri gözden geçirin.
5. Kara parçasından, sığ sudan ve diğer engellerden uzak durarak renkli çizgiyi takip edin
40
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Navigation
Aktif İzi Silme
Home ekranında, Information > User Data > Tracks > Clear Active Track seçeneklerine girin.
İz hafızası silinmiştir ve güncel iz kaydedilmeye devam edilir.
Kaydetme Sırasında İz Kaydı Hafızasını Yönetme
1. Home ekranında, Information > User Data > Tracks > Active Track Options > Record Mode
seçeneklerine girin.
2. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• İz hafızası dolana kadar iz kaydını kaydetmek için Fill seçeneğine basın.
• En eski veriyi yeni veri ile değiştirerek sürekli olarak bir iz kaydını kaydetmek için Wrap
seçeneğine basın.
İz Kaydının Kaydetme Zaman Aralığını Yapılandırma
İz planının kaydedilme sıklığını belirleyebilirsiniz. Planları daha sık olarak kaydetmek daha
doğrudur ama iz kaydı daha hızlı dolar.
1. Home ekranında, Information > User Data > Tracks > Active Track Options > Interval > Interval
seçeneklerine girin.
2. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Noktalar arasındaki mesafeye göre izi kaydetmek için Distance seçeneğine basın. Mesafeyi
ayarlamak için Change seçeneğine basın. GPSMAP 6000 serisi için, Rocker butonunu ya
da sayısal tuş takımını kullanın. GPSMAP 7000 serisi için, ekran klavyesini kullanın. Done
seçeneğine basın.
• Bir zaman aralığına göre izi kaydetmek için Time seçeneğine basın. Zamanı ayarlamak için
Change seçeneğine basın. GPSMAP 6000 serisi için, Rocker butonunu ya da sayısal tuş takımını
kullanın. GPSMAP 7000 serisi için, ekran klavyesini kullanın. Done seçeneğine basın.
• İz planını seyrinizden yapılan sapmaya göre kaydetmek için Resolution seçeneğine basın. Bu
ayar hafızanın en etkili kullanımı için önerilmektedir. Bir iz noktasını kaydetmeden önce gerçek
seyirden izin verilen maksimum hata miktarını girmek için Change seçeneğine basın. GPSMAP
6000 serisi için, Rocker butonunu ya da sayısal tuş takımını kullanın. GPSMAP 7000 serisi için,
ekran klavyesini kullanın. Done seçeneğine basın.
3. Done seçeneğine basın.
İzleri Kopyalama
“Harita Çizer Veri Yönetimi” kısmına bakın(sayfa 69).
Kaydedilen Tüm Yol Noktalarını, Rotaları ve İzleri Silme
Home ekranında, Information > User Data > Clear User Data > All seçeneklerine girin.
Garmin Otopilot ile Seyretme
Navigasyona başladığınız zaman(Go To, Route To, Guide To ya da Follow Track), uyumlu bir
Garmin oto pilota(GHP 10 gibi) bağlandıysanız, oto pilotu devreye sokmanız istenecektir.
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
41
Where To?
Where To? (Nereye?)
Home ekranındaki Where To? Seçeneğini oluşturduğunuz yol noktalarının ve rotaların yanı sıra
yakındaki benzin istasyonlarını, servisleri ve diğer hizmetleri aramak ve bunlara doğru seyretmek
için kullanabilirsiniz.
Deniz Hizmetleri Varış Noktaları
Harita çizer deniz hizmetleri sunan binlerce varış noktası hakkında bilgi içermektedir.
Deniz Hizmetleri Varış Noktasına Doğru Seyretme
 UYARı
BlueChart g2 Vision veri kartının Auto Guidance özelliği elektronik tablo bilgisine bağlıdır. Bu veri
engellerin olmadığını ve deniz dibinin temiz olduğunu garantilemez. Bu yüzden seyri tüm görsel
uyarılarla dikkatli bir şekilde karşılaştırın ve karşınıza çıkabilecek kara parçasından, sığ sudan ve
diğer engellerden uzak durun.
Go To özelliğini kullanırken, direkt bir seyir ve düzeltilmiş bir seyir kara parçasının üzerinden veya
sığ suyun üzerinden geçebilir. Görsel yönergeleri kullanın ve kara parçasından, sığ sudan ve diğer
tehlikeli nesnelerden uzak durun.
Not: Auto Guidance özelliği önceden programlanmış BlueChart g2 Vision veri kartı ile
kullanılabilir.
1. Home ekranında, Where To? > Offshore Services seçeneklerine girin.
2. Seyretmek istediğiniz deniz hizmeti kategorisini seçin.
Harita çizer en yakın 50 konumun listesini ve bunların birbirlerine olan mesafelerini ve yönlerini
görüntüler.
3. Bir varış noktası seçin.
İPUCU: Ek bilgi görüntülemek veya konumu bir tablo üzerinde görüntülemek için Next Page
seçeneğine basın.
4. Navigate To seçeneğine basın.
5. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Go To seçeneğine basın.
• Route To seçeneğine basın.
• Auto Guidance özelliğini kullanmak için Guide To seçeneğine basın.
6. Mor çizgi ile gösterilen seyri gözden geçirin.
Not: Mor çizginin herhangi bir kısmında Otomatik Rehberlik özelliğinin Otomatik Rehberlik
çizgisinin bir kısmını hesaplayamadığını belirten gri bir çizgi oluşur. Bu minimum güvenli su
derinlik ve minimum güvenli engel yüksek ayarları nedeniyle oluşur(sayfa 59).
7. Kara parçasından, sığ sudan ve diğer engellerden uzak durarak mor çizgiyi takip edin.
Go To Ekranı
42
Guide To Ekranı (BlueChart g2 Vision)
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Where To?
Navigasyonu Durdurma
Home ekranında, Where To? > Stop Navigation seçeneklerine girin.
Bir Varış Noktası Arama ve Bu Noktaya Doğru Seyretme
 UYARI
BlueChart g2 Vision veri kartının Auto Guidance özelliği elektronik tablo bilgisine bağlıdır. Bu veri
engellerin olmadığını ve deniz dibinin temiz olduğunu garantilemez. Bu yüzden seyri tüm görsel
uyarılarla dikkatli bir şekilde karşılaştırın ve karşınıza çıkabilecek kara parçasından, sığ sudan ve
diğer engellerden uzak durun.
Go To özelliğini kullanırken, direkt bir seyir ve düzeltilmiş bir seyir kara parçasının üzerinden veya
sığ suyun üzerinden geçebilir. Görsel yönergeleri kullanın ve kara parçasından, sığ sudan ve diğer
tehlikeli nesnelerden uzak durun.
Kaydedilen yol noktalarını, kaydedilen rotaları, izleri ve deniz hizmetleri varış noktalarını isme göre
arayabilirsiniz.
1. Home ekranında, Where To? > Search by Name seçeneklerine girin.
2. Varış noktanızın adının en az bir kısmını yazın:
• GPSMAP 6000 serisi için, karakterleri yazmak için Rocker butonunu kullanın.
• GPSMAP 7000 serisi için, ekran klavyesini kullanın.
3. Done seçeneğine basın.
Arama kriterinizi içeren en yakın 50 varış noktası görüntülenecektir.
4. Konumu seçin.
5. Navigate To seçeneğine basın.
6. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Go To seçeneğine basın.
• Route To seçeneğine basın.
• Auto Guidance özelliğini kullanmak için Guide To seçeneğine basın.
7. Mor çizgi ile gösterilen seyri gözden geçirin.
Not:Mor çizginin herhangi bir kısmında Otomatik Rehberlik özelliğinin Otomatik Rehberlik
çizgisinin bir kısmını hesaplayamadığını belirten gri bir çizgi oluşur. Bu minimum güvenli su
derinlik ve minimum güvenli engel yüksek ayarları nedeniyle oluşur(sayfa 59).
8. Kara parçasından, sığ sudan ve diğer engellerden uzak durarak mor çizgiyi takip edin.
Kaydedilen Bir yol Noktasını Arama ve Bu Noktaya Doğru Seyretme
 UYARI
BlueChart g2 Vision veri kartının Auto Guidance özelliği elektronik tablo bilgisine bağlıdır. Bu veri
engellerin olmadığını ve deniz dibinin temiz olduğunu garantilemez. Bu yüzden seyri tüm görsel
uyarılarla dikkatli bir şekilde karşılaştırın ve karşınıza çıkabilecek kara parçasından, sığ sudan ve
diğer engellerden uzak durun.
Go To özelliğini kullanırken, direkt bir seyir ve düzeltilmiş bir seyir kara parçasının üzerinden veya
sığ suyun üzerinden geçebilir. Görsel yönergeleri kullanın ve kara parçasından, sığ sudan ve diğer
tehlikeli nesnelerden uzak durun.
Yol noktalarının bir listesini gözden geçirmeden ve bu noktalara doğru seyir etmeye başlamadan
önce, en az bir yol noktası oluşturmalı ve kaydetmelisiniz(sayfa 35).
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
43
Where To?
1.Home ekranında, Where To? > Waypoints seçeneklerine girin.
2. Bir yol noktası seçin.
3. Navigate To seçeneğine basın.
4. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Go To seçeneğine basın.
• Route To seçeneğine basın.
• Auto Guidance özelliğini kullanmak için Guide To seçeneğine basın.
5. Mor çizgi ile gösterilen seyri gözden geçirin.
Not: Mor çizginin herhangi bir kısmında Otomatik Rehberlik özelliğinin Otomatik Rehberlik
çizgisinin bir kısmını hesaplayamadığını belirten gri bir çizgi oluşur. Bu minimum güvenli su
derinlik ve minimum güvenli engel yüksek ayarları nedeniyle oluşur(sayfa 59).
6. Kara parçasından, sığ sudan ve diğer engellerden uzak durarak mor çizgiyi takip edin.
Kaydedilen Bir Rotayı Arama ve Bu Rotada Seyretme
Rotaların bir listesini gözden geçirmeden ve bu rotalardan birinde seyretmeden önce, en az bir rota
oluşturmalı ve kaydetmelisiniz(sayfa 38).
1. Home ekranında, Where To? > Routes seçeneklerine girin.
2. Bir rota seçin.
3. Navigate To seçeneğine basın.
4. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Rota oluşturulduğu zaman kullanılan başlangıç noktasından itibaren rotada seyretmek için
Forward seçeneğine basın.
• Rota oluşturulduğu zaman kullanılan varış noktasından itibaren rotada seyretmek için Backward
seçeneğine basın.
Mor bir çizgi görüntülenir. Mor çizginin ortasında, güncel konumunuzdan varış noktasına doğru
giden düzeltilmiş seyri temsil eden daha ince mor bir çizgi vardır. Düzeltilmiş seyir hareketlidir
ve seyir dışına çıktığınız zaman tekneniz ile birlikte hareket eder.
5. Mor çizgi ile gösterilen seyri gözden geçirin.
6. Rotadaki her etap boyunca mor çizgiyi takip edin ve kara parçasından, sığ sudan ve diğer
engellerden uzak durun.
Not: Eğer seyir dışına çıktıysanız, varış noktanıza gitmek için mor çizgiyi(düzeltilmiş seyir)
takip edin ya da mor çizgiye(direkt seyir) geri dönün).
Kaydedilen Bir Rotayı Arama ve Kaydedilen Bir Rotaya Paralel Şekilde
Seyretme
Rotaların bir listesini gözden geçirmeden ve bu rotalardan birinde seyretmeden önce, en az bir rota
oluşturmalı ve kaydetmelisiniz(sayfa 38).
1. Home ekranında, Where To? > Routes seçeneklerine girin.
2. Bir rota seçin.
3. Review > Navigate To seçeneklerine basın.
4. Rotadan belirli bir mesafe kaydırılmış şekilde rotaya paralel olarak seyretmek için Offset
seçeneğine basın.
44
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Where To?
5. Offset seçeneğine basın.
6. Ofset mesafesini girin:
• GPSMAP 6000 serisi için, Rocker butonunu ya da sayısal tuş takımını kullanın.
• GPSMAP 7000 serisi için, ekran klavyesini kullanın.
7. Done seçeneğine basın.
8. Rotayı nasıl seyredeceğinizi belirleyin:
• Rota oluşturulduğu zaman kullanılan başlangıç noktasından itibaren orijinal rotanın soluna doğru
rotada seyretmek için Forward – Port seçeneğine basın.
• Rota oluşturulduğu zaman kullanılan başlangıç noktasından itibaren orijinal rotanın sağına doğru
rotada seyretmek için Forward – Starboard seçeneğine basın.
• Rota oluşturulduğu zaman kullanılan varış noktasından itibaren orijinal rotanın soluna doğru
rotada seyretmek için Backward – Port seçeneğine basın.
• Rota oluşturulduğu zaman kullanılan varış noktasından itibaren orijinal rotanın sağına doğru
rotada seyretmek için Backward – Port seçeneğine basın.
Mor bir çizgi görüntülenir. Mor çizginin ortasında, güncel konumunuzdan varış noktasına doğru
giden düzeltilmiş seyri temsil eden daha ince mor bir çizgi vardır. Düzeltilmiş seyir hareketlidir
ve seyir dışına çıktığınız zaman tekneniz ile birlikte hareket eder.
9. Mor çizgi ile gösterilen seyri gözden geçirin.
10.Rotadaki her etap boyunca mor çizgiyi takip edin ve kara parçasından, sığ sudan ve diğer
engellerden uzak durun.
Not: Eğer seyir dışına çıktıysanız, varış noktanıza gitmek için mor çizgiyi(düzeltilmiş seyir)
takip edin ya da mor çizgiye(direkt seyir) geri dönün).
Kaydedilen Bir İzi Arama ve Bu İzde Seyretme
İzler listesinde arama yapmadan ve seyir etmeye başlamadan önce, en az bir iz kaydetmelisiniz(sayfa
40).
1. Home ekranında, Where To? > Tracks seçeneklerine girin.
2. Bir iz seçin.
3. Follow Track seçeneğine basın.
4. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• İz oluşturulduğu zaman kullanılan başlangıç noktasından itibaren iz üzerinde seyretmek için
Forward seçeneğine basın.
• İz oluşturulduğu zaman kullanılan varış noktasından itibaren iz üzerinde seyretmek için
Backward seçeneğine basın.
5. Renkli çizgi ile gösterilen seyri gözden geçirin.
6. Renkli çizgiyi takip edin ve kara parçasından, sığ sudan ve diğer engellerden uzak durun.
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
45
Almanac, Environmental, and On-boat Data
Takvim, Tekne ve Çevre Verisi
Information ekranını dalgalar, akıntılar, gökyüzü verisi ve göstergeler hakkında bilgi görüntülemek
için kullanabilirsiniz.
Ayrıca, belirli bir istasyon için dalga, akıntı ve gökyüzü bilgisini doğrudan Navigation tablosundan
seçebilirsiniz. İstenen istasyonun yakınındaki bölgeyi seçin, Information seçeneğine basın ve Tides,
Currents ya da Celestial seçeneğine basın.
Takvim Verisi
Dalga İstasyonu Bilgisi
Tides(Dalgalar) ekranı belirli bir tarih ve saat için bir dalga istasyonu hakkındaki veriyi dalga
yüksekliğini ve bir sonraki büyük ve küçük dalgaların ne zaman oluşacağı bilgisi ile birlikte
görüntüler. Varsayılan ayar olarak, harita çizer son görüntülenen dalga istasyonu ve güncel tarih ve
saat için dalga bilgisini görüntüler.
Home ekranında, Information > Tides/Currents > Tides seçeneklerine girin.
Dalga İstasyonu
Yerel saate
göre dalga
seviyesi
Yerel saat
Bir sonraki
yüksek dalganın
saati
Dalga İstasyonu Bilgisi
Yakında Bulunan Bir Dalga İstasyonu Hakkında Bilgi Görüntüleme
1. Home ekranında, Information > Tides/Currents > Tides > Nearby Stations seçeneklerine girin.
2. Bir istasyon seçin.
Farklı bir Tarih İçin Dalga İstasyonu Bilgisini Görüntüleme
Görüntülenecek dalga istasyonu bilgisinin tarihini belirtebilirsiniz.
1. Home ekranında, Information > Tides/Currents > Tides > Nearby Stations seçeneklerine girin.
2. Bir istasyon seçin.
3. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Farklı bir tarihteki dalga bilgisini görüntülemek için Change Date seçeneğine girin. Tarihi girmek
için GPSMAP 6000 serisinde Rocker butonunu kullanın. GPSMAP 7000 serisi için, ekran
klavyesini kullanın. Done seçeneğine basın.
• Gösterilen tarihten sonraki gün için dalga bilgisini görüntülemek için Next Day seçeneğine basın.
• Gösterilen tarihten önceki gün için dalga bilgisini görüntülemek için Previous Day seçeneğine
basın.
46
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Almanac, Environmental, and On-boat Data
Akıntı Bilgisi
Not: Akıntı istasyonu bilgisi BlueChart g2 Vision kartı ile kullanılabilir.
Currents(Akıntılar) ekranı güncel hız ve seviye bilgisi de dahil olmak üzere belirli bir tarih ve
saat için bir akıntı istasyonu hakkında bilgiyi görüntüler. Varsayılan ayar olarak, harita çizer son
görüntülenen akıntı istasyonu için ve güncel tarih ve saat için akıntı bilgisini görüntüler.
Home ekranında, Information > Tides/Currents > Currents seçeneklerine girin.
Akıntı
İstasyonu
Yerel saatte
akıntı seviyesi
Akıntı İstasyonu Bilgisi
Yakında Bulunan Bir Akıntı İstasyonu Hakkında Bilgi Görüntüleme
Not: Akıntı istasyonu bilgisi BlueChart g2 Vision kartı ile görüntülenebilir.
1. Home ekranında, Information > Tides/Currents > Currents > Nearby Stations seçeneklerine girin.
2. Bir istasyon seçin.
Akıntı İstasyonu Bilgisini Yapılandırma
Görüntülenecek akıntı istasyonu bilgisinin tarihini belirleyebilirsiniz, böylece bilgiyi bir tabloda ya
da bir rapor formatında görüntüleyebilirsiniz.
Not: Akıntı istasyonu bilgisi BlueChart g2 Vision kartı ile görüntülenebilir.
1. Home ekranında, Information > Tides/Currents > Currents > Nearby Stations seçeneklerine girin.
2. Bir istasyon seçin.
3. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Farklı bir tarihteki dalga istasyonu bilgisini görüntülemek için Change Date > Manual
seçeneklerine girin. Bir tarih girmek için GPSMAP 6000 serisinde Rocker butonunu kullanın.
GPSMAP 7000 serisi için, ekran klavyesini kullanın. Done seçeneğine basın.
Seçilen istasyon için Akıntı Raporu’nu görüntülemek için Show Report seçeneğine basın
• Rapor durgun su, sel baskını ve deniz çekilmesi seviyelerini içerir.
• Gösterilen tarihten sonraki gün için akıntı bilgisini görüntülemek için Next Day seçeneğine basın.
• Gösterilen tarihten önceki gün için akıntı bilgisini görüntülemek için Previous Day seçeneğine
basın.
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
47
Almanac, Environmental, and On-boat Data
Gökyüzü Verisi
Celestial ekranı güneşin doğuşu, batışı, ayın doğuşu ve batışı, ayın evresi ve güneşin ve ayın
yaklaşık gökyüzü görünüşü konumu hakkında bilgi görüntülemektedir. Varsayılan ayar olarak, harita
çizer güncel tarih ve saat için gökyüzü bilgisini görüntüler.
Home ekranında, Information > Tides/Currents > Celestial seçeneklerine girin.
Ayın konumu
Güneşin
konumu
Gökyüzü Görünüşü
penceresi
Ufuk
çizgisi
Üstten
Gökyüzü Bilgisi
Farklı Bir Tarih İçin Gökyüzü Bilgisini Görüntüleme
Gökyüzü bilgisini görüntülemek için tarihi ve saati seçebilirsiniz ve seçilen tarih ve saat için ayın
evresini görüntüleyebilirsiniz.
1. Home ekranında, Information > Tides/Currents > Celestial seçeneklerine girin.
2. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Farklı bir tarihte belirli bir saat için bilgiyi görüntülemek için Change Time seçeneğine basın.
Yeni bir saat girmek için Up ya da Down seçeneğine basın.
• Farklı bir tarih için bilgiyi görüntülemek için Change Date > Manual seçeneklerine girin.
GPSMAP 6000 serisi için, tarihi yazmak için Rocker butonunu kullanın. GPSMAP 7000 serisi
için, ekran klavyesini kullanın. Done seçeneğine basın.
• Belirlenen tarih ve saatteki ay evresini görüntülemek için Moon Phase seçeneğine basın.
Çevre Verisi
Çevre Verisi Grafikleri
Rüzgar hızı, rüzgar açısı, hava ısı derecesi, su ısı derecesi, atmosfer basıncı ve derinlik de dahil
olmak üzere çevre verisinin farklı türlerinin grafiklerini görüntüleyebilirsiniz ve yapılandırabilirsiniz.
Grafikler bir süre zarfı üzerinden veri tendlerini görüntüler. Combinations ekranına bir ya da daha
fazla grafik ekleyebilirsiniz(sayfa 28).
48
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Almanac, Environmental, and On-boat Data
Farklı sensorlerin, dönüştürücülerin veya antenlerin grafiklerde görüntülenen veriyi yakalamaları
gerekir. Harita çizeri NMEA 2000 ağını kullanarak çevre donatımlarına bağlama hakkında bilgi için,
birlikte verilen CD’de yer alan Garmin NMEA 2000 Ürünleri için Teknik Referans kısmına bakın.
Bir Grafiği Yapılandırma
Her grafiğin ölçeğini ve süresini ayarlayabilirsiniz. Süre grafik üzerinde görünen süre aralığını
temsil eder ve ölçek belirli maksimum ve minimum değerler de dahil olmak üzere grafikte
görüntülenen ölçülen verinin kapsama alanını temsil eder.
1. Home ekranında, Information > Graphs seçeneklerine girin.
2. Bir grafik türü seçin(Wind Speed, Wind Angle, Temperature, Atmo, Pressure ya da Depth) 3.
Graph Setup seçeneğine basın.
4. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Süreyi ayarlamak için Duration seçeneğine basın ve Up ya da Down seçeneğine basın.
• Scale seçeneğine basın. Auto seçeneğine bastığınız zaman, harita çizer çevresel koşullara göre
kapsama alanı için en uygun minimum ve maksimum değerleri ayarlar. Harita çizer çevresel koşullar
hakkında yeni veri aldığı zaman, ölçeği otomatik olarak ayarlar.
• Çevresel koşullara göre harita çizerin kapsama alanı için en uygun minimum ve maksimum
değerleri ayarlamasını sağlamak için Reset Scale seçeneğine basın.
Rüzgar Hızı Verisi
Rüzgar Hızı Grafiğini Görüntüleme
Rüzgar hızı grafiğinde gösterilen veriyi sağlamak için harita çizer aşağıda listelenen çevresel
aygıtlara bağlı olmalıdır.
Rüzgar Hızı
Hissedilen
Rüzgar
Gerçek
Rüzgar
Yer Hızı
Açıklama
Hareket halindeki bir tekne üzerindeyken
havanın akışına göre rüzgar hızı verisini
görüntüler.
Sabit bir tekne üzerindeyken hissedilen hava
akışına göre rüzgar hızı verisini görüntüler. En
doğru veri için, Wind Speed Source ayarı Auto
seçeneğine ayarlanmalıdır(sayfa 59).
Kıyıdayken hissedilen hava akımına göre
rüzgar hızı verisini görüntüler.
Gereken Sensörler
Rüzgar sensörü.
Rüzgar sensörü ve su hızı sensörü; ya da
rüzgar sensörü ve GPS anteni.
Rüzgar sensörü, su hızı sensörü; rota sensörü
ve GPS anteni; ya da rüzgar sensörü ve GPS
anteni; ya da rüzgar sensörü, su hızı sensörü
ve rota sensörü.
1. Home ekranında, Information > Graphs > Wind Speed seçeneklerine girin.
2. Grafikte verilen rüzgar hızı verisinin türünü seçin(Apparent Wind, True Wind ya da Ground
Wind).
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
49
Almanac, Environmental, and On-boat Data
Rüzgar Açısı Verisi
Rüzgar Açı Verisi Grafiğini Görüntüleme
Harita çizer, rüzgar hızı grafiğinde görüntülenen veriyi tutmak için aşağıda listelenen çevresel
aygıtlara bağlı olmalıdır.
Rüzgar Açısı Açıklama
Hissedilen
Tekne hareket halindeyken hissedilen hava
Rüzgar
akımına göre rüzgar yönü verisini görüntüler.
Bu, teknenin ön kısmı referans olacak şekilde
hesaplanan Apparent Wind Angle(Hissedilen
Rüzgar Açısı) seçeneğidir ve liman ya da
sancak derecesi olarak temsil edilir.
Gerçek
Tekne sabit konumdayken hissedilen hava
Rüzgar
akımına göre rüzgar yönü verisini görüntüler.
Bu, teknenin ön kısmı referans olacak şekilde
hesaplanan Apparent Wind Angle(Hissedilen
Rüzgar Açısı) seçeneğidir ve liman ya da
sancak derecesi olarak temsil edilir.En doğru
veri için, Wind Speed Source ayarı Auto
seçeneğine ayarlanmalıdır(sayfa 59).
Yer Rüzgarı
Kıyıdayken hissedilen hava akımına göre
rüzgar yönü verisini görüntüler. Bu, kuzey
referansına göre hesaplanan Ground Wind
Angle seçeneğidir ve saat yönü dereceleri ile
temsil edilir. Kuzey yönü Heading referansının
yapılandırılmasına bağlı olarak gerçek
kuzey, manyetik kuzey ya da kılavuz kuzeyi
olabilir(sayfa 61).
Gerekli Sensörler
Rüzgar sensörür.
Rüzgar sensörü ve hız sensörü; ya da rüzgar
sensörü ve GPS anteni.
Rüzgar sensörü, suzhızı sensörü, rota
sensörü, GPS anteni; ya da rüzgar sensörü
ve GPS anteni; ya da rüzgar sensörü, su hızı
sensörü ve rota sensörü.
1. Home ekranında, Information > Graphs > Wind Angle seçeneklerine girin.
2. Grafikte verilen rüzgar yönü verisinin türünü seçin(Apparent Wind, True Wind ya da Ground
Wind).
Hava ve Su Isı Derecesi Verisi
Hava ve Su Isı Derecesi Grafiğini Görüntüleme
Su ısı derecesi grafiğinde görüntülenen veriyi tutmak için, harita çizer su ısı derecesi sensörüne
ya da ısı derecesi kapasiteli bir dönüştürücüye bağlı olmalıdır. Hava ısı derecesi grafiğinde
görüntülenen veriyi tutmak için harita çizer hava ısı derecesi sensörüne bağlı olmalıdır.
Su ısı derecesi alarmını açıp yapılandırdıysanız(sayfa 105), grafik alarm için belirlenen ısı
derecesinin 2°F(1.1°C) üstündeki veya altındaki her ısı derecesi verisini kırmızı renk ile
görüntüler.
1. Home ekranında, Information > Graphs > Temperature seçeneklerine girin.
2. Grafikte gösterilen ısı derecesi bilgisinin türünü seçin(Air Temp ya da Water Temp).
Atmosfer Basıncı Verisi
Atmosfer Basıncı Grafiğini Görüntüleme
Atmosfer basıncı grafiğinde görüntülenen veriyi tutmak için harita çizer barometre basıncı
sensörüne bağlanmalıdır.
Home ekranında, Information > Graphs > Atmo. Pressure seçeneklerine girin.
Derinlik Verisi
Derinlik Grafiğini Görüntüleme
Derinlik grafiğinde görüntülenen veriyi tutmak için harita çizer derinlik kapasiteli bir dönüştürücüye
bağlanmalıdır.
50
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Almanac, Environmental, and On-boat Data
Home ekranında, Information > Graphs > Depth seçeneklerine girin.
Sığ su ve derin su alarmlarını açıp yapılandırdıysanız(sayfa 105), grafik sığ su alarmı için
belirlenen derinlikten daha az olan her su derinliği verisini kırmızı olarak görüntüler, derin
su alarmı için belirlenen derinlikten daha büyük olan her su derinlik verisini kırmızı olarak
görüntüler.
Tekne Verisi
Motor Göstergeleri
Motor Göstergelerini Görüntüleme
Motor göstergelerini görüntülemek için motor verisini algılayan NMEA 2000 ağına bağlı
olmalısınız. Ayrıntılar için GPSMAP 6000/7000 Serisi Kurulum Talimatları kısmına bakın.
Home ekranında, Information > Engines seçeneklerine girin.
Motor Göstergesi ve Yakıt Göstergesi Ekranları Arasında Değişim Yapma
1. 1. Home ekranında, Information > Engines seçeneklerine girin.
2. Bir gösterge ekranından metne geçin:
• GPSMAP 6000 serisi için, Rocker butonunu kullanın.
• GPSMAP 7000 serisi için sayfanın üst kısmındaki sol ve sağ oklara basın.
Harita çizer bir sonraki motor göstergesi veya yakıt göstergesi ekranını görüntüler.
3. Tüm motor göstergesi ve yakıt göstergesi ekranları arasında değişim yapmak için 2. Adımı tekrar
edin.
Motor Göstergesi ve Yakıt Göstergesi Limitlerini Kişiselleştirme
Bir göstergenin üst ve alt limitlerini oluşturmak ve istenen standart kullanımın erimini sağlamak
için, motor göstergesi ya da yakıt göstergesi için dört farklı değerden birini seçebilirsiniz. Değer
standart kullanımın erimini aştığı zaman, gösterge çubuğu kırmızıya dönüşür.
Ayar
En az ölçek
En fazla ölçek
En az anma
En fazla anma
Açıklama
Bu değer en az anma değerinden daha azdır ve göstergenin alt limitini temsil eder. Bu
ayar tüm göstergelerde bulunmaz.
Bu değer en fazla anma değerinden büyüktür ve göstergenin üst limitini temsil eder. Bu
ayar tüm göstergelerde bulunmaz.
Standart çalışma eriminin minimum değerini temsil eder.
Standart çalışma eriminin maksimum değerini temsil eder.
1. Home ekranında, Information > Engines > Menu > Gauge Setup > Set Gauge Limits
seçeneklerine girin.
2. Bir gösterge seçin.
3. Mode > Custom seçeneklerine girin.
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
51
Almanac, Environmental, and On-boat Data
4. Ayarlamak istediğiniz gösterge limitini seçin(Scale Minimum, Scale Maximum, Rated Minimum
ya da Rated Maximum)
5. On seçeneğine basın.
6. Ayar ölçüsü limitini belirleyin:
• GPSMAP 6000 serisi için, Rocker butonunu kullanın.
• GPSMAP 7000 serisi için, ekran klavyesini kullanın.
7. Ek ayar ölçüsü limitleri oluşturmak için 4, 5 ve 6. Adımları tekrar edin.
Motor Ayarları ve Yakıt Ayarları için Durum Alarmlarını Etkinleştirme
IAyar durum alarmlarını etkinleştirdiyseniz, motor NMEA 2000 ağı üzerinden bir uyarı durum
mesajı gönderdiği zaman, ayar durum alarmı mesajı görüntülenir. Alarmın türüne göre ayar ölçüsü
çubuğu kırmızıya dönüşebilir.
Home ekranında, Information > Engines > Menu > Gauge Setup > Status Alarms > On seçeneklerine
girin.
Motor ve Yakıt Ayarı Durum Alarmlarını Kişiselleştirme
1. Home ekranında, Information > Engines > Menu > Gauge Setup > Status Alarms > Custom
seçeneklerine basın.
2. Bir ya da daha fazla motor ayarı ya da yakıt ayar alarmını seçin.
3. Back seçeneğine basın.
Motor Göstergesi Türünü Seçme
İlk motor gösterge sayfasında görüntülenen göstergelerin türünü ayarlayabilirsiniz. Bir ya da daha
fazla motorunuz varsa, analog ya da dijital göstergeleri görüntüleyebilirsiniz. Üç ya da daha fazla
motorunuz varsa, sadece dijital göstergeleri görüntüleyebilirsiniz.
Home ekranında, Information > Engines > Menu > Gauge Setup > Style seçeneklerine girin.
Dijital Göstergeleri
Analog Göstergeler
Ayar Ölçülerinde Gösterilen Motorların Sayısını Belirleme
Motor ayar ölçüleri dört motor hakkında bilgi görüntüleyebilir. Analog motor göstergesi iki motor
hakkında bilgi görüntüleyebilir.
1. Home ekranında, Information > Engines > Menu > Gauge Setup > Engine Selection > Num.
Engines seçeneklerine girin.
2. Motorların sayısını belirleyin.
3. Back seçeneğine basın.
52
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Almanac, Environmental, and On-boat Data
Ayar Ölçülerinde Gösterilen Motorları Belirleme
Ayar ölçülerinde bilginin görüntülendiği motorları seçmeden önce motor ayar ölçülerinde gösterilen
motor sayısını manüel olarak seçmelisiniz(sayfa 52).
1. Home ekranında, Information > Engines > Menu > Gauge Setup > Engine Selection
seçeneklerine girin.
2. First Engine seçeneğine basın.
3. İlk ayarda ya da çubukta görüntülemek istediğiniz motor sayısını seçin(1 den 8’e kadar):
• GPSMAP 6000 serisi için, Rocker butonunu ya da sayısal tuş takımını kullanın.
• GPSMAP 7000 serisi için, ekran klavyesini kullanın.
Örneğin, eğer “6” yı seçerseniz, ilk motor göstergesi ya da çubuğu NMEA 2000 ağı üzerinde
“Engine6” olarak belirlenen motor hakkında bilgi görüntüler.
4. Done seçeneğine basın.
5. Gereken şekilde ikinci, üçüncü ve dördüncü motor göstergesi ya da çubuğu için 3. Ve 4. Adımları
tekrar edin.
Yakıt Göstergeleri
Üst ve alt bir gösterge olarak maksimum iki yakıt göstergesi Fuel Gauges sayfasının merkezinde
hızölçerin üzerinde ve altında görüntülenir. Yakıt göstergelerinde görüntülenen veriyi tutmak için
yakıt depolarınızda yakıt seviye sensörleriniz olmalı ya da yakıt akışı sensörü kullanmalısınız.
Eğer sadece bir yakıt akışı sensörü kullanıyorsanız, teknede bulunan yakıt miktarı tahmini yakıt
seviyesidir ve toplam depo boyutuna, depolardaki kayıtlı yakıt miktarına ve yakıt akış oranına
bağlıdır.
Görüntülenen yakıt göstergelerinin sayısı ve yapılandırması aşağıda gösterildiği gibi tekne yakıt veri
sensörlerinin sayısına ve türüne bağlıdır.
0 Yakıt Akışı
Sensörü
1 Ya da daha
fazla Yakıt
Akışı Sensörü
0 Yakıt Seviyesi Sensörü
1 Yakıt Seviyesi Sensörü
Yakıt göstergeleri
görüntülenmez
Üst yakıt göstergesi tahmini
yakıt seviyesi ile görüntülenir
Üst yakıt göstergesi
görüntülenir
Üst yakıt göstergesi
görüntülenir.
2 ya da Daha Fazla Yakıt
Seviyesi Sensörü
Üst ve alt yakıt göstergeleri
görüntülenir.
Üst ve alt yakıt göstergeleri
görüntülenir.
Yakıt Göstergelerini Görüntüleme
Yakıt bilgisini görüntülemek için, harita çizer aygıtınız Garmin GFS 10 gibi harici bir yakıt
sensörüne bağlı olmalıdır.
1. Home ekranında, Information > Engines seçeneklerine girin.
2. Motor göstergeleri ekranından yakıt göstergeleri ekranına geçin:
• GPSMAP 6000 serisi için, Rocker butonunu kullanın.
• GPSMAP 7000 serisi için, sayfanın üst kısmındaki sol ve sağ okları kullanın.
Gösterge Sınırlarını Kişiselleştirme
“Motor ve Yakıt Gösterge Sınırlarını Kişiselleştirme” kısmına bakın(sayfa 51).
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
53
Almanac, Environmental, and On-boat Data
Gösterge Alarmlarını Etkinleştirme ve Kişiselleştirme
“Motor ve Yakıt Göstergesi Durumu Alarmlarını Etkinleştirme”(sayfa 52) ve “Motor ve Yakıt
Göstergesi Durumu Alarmlarını Özelleştirme”(sayfa 52) kısımlarına bakın.
Yakıt Göstergesi Okumalarını Yakıt Seviyeleri ile Senkronize Etme
1. Home ekranında, Information > Engines > Menu seçeneklerine girin.
2. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Depolarınız dolduğu zaman Fill Up All Tanks seçeneğine basın. Yakıt seviyesi maksimum
kapasiteye sıfırlanır. Gerekirse ayarlayın.
• Tam dolu bir depodan daha az ekleme yaptığınız zaman Add Fuel To Boat seçeneğine basın.
GPSMAP 6000 serisi için, eklenen yakıt miktarını girmek için Rocker butonunu ya da Sayısal
Tuş takımını kullanın. GPSMAP 7000 serisi için, ekran klavyesini kullanın. Done seçeneğine
basın. Eklenen yakıt tahmini olarak görüntülenir. Gerekirse düzenleyin.
• Depolarınızdaki toplam yakıtı belirtmek için Set Total Fuel Onboard seçeneğine basın. GPSMAP
6000 serisi için, yakıt miktarını girmek için Rocker butonunu ya da Sayısal Tuş Takımını
kullanın. GPSMAP 7000 serisi için, ekran klavyesini kullanın. Done seçeneğine basın.
Yakıt Ekonomisi Veri Kaynağı Seçme
1. Home ekranında, Information > Engines > Menu > Gauge Setup seçeneklerine girin.
2. Yakıt ekonomisini hesaplamak için kullanılan hız verisinin kaynağını belirtin:
• Fuel Economy > GPS Speed seçeneklerine girin.
• Bir hız tekerleğinden alınan veriyi kullanmak için Fuel Economy > Water Speed seçeneklerine
girin.
Yolculuk Göstergeleri
Yolculuk Göstergelerini Görüntüleme
Home ekranında, Information > Trip seçeneklerine girin.
Yolculuk için yol ölçer, hız, saat ve yakıt bilgisi görüntülenir.
Yolculuk Göstergelerini Sıfırlama
1. Home ekranında, Information > Trip seçeneklerine girin.
2. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Güncel yolculuk tüm okumalarını 0.00’a sıfırlamak için Reset Trip seçeneğine basın.
• Maksimum hız okumasını 0.0’a ayarlamak için Reset Maximum Speed seçeneğine basın.
• Yol ölçer okumasını 0.0’a ayarlamak için Reset Odometer seçeneğine basın.
• Tüm okumaları 0.0’a ayarlamak için Reset All seçeneğine basın.
54
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Almanac, Environmental, and On-boat Data
Videoyu Görüntüleme
Verilen video kablosunu kullanarak bir ya da daha fazla video kaynağına bağlıysanız harita çizer
videoyu görüntüleyebilir. Harita çizer VGA girişi aracılığıyla PC’ye bağlandıysa GPSMAP 7015
veya 7215 harita çizer bir PC’den gerçek zamanlı veri görüntüleyebilir(sayfa 2). Ayrıntılar için
GPSMAP 6000/7000 serisi Kurulum Talimatları’na bakın.
Home ekranında, Information > Video seçeneklerine girin.
Bir Video Kaynağı Seçme
1. Home ekranında, Information > Video > Menu seçeneklerine girin.
2. Source seçeneğine basın.
3. Video beslemesinin kaynağını belirtin:
• GPSMAP 6008, 6208, 6012, 6212, 7012 veya 7212 üniteleri için, video girişini görüntülemek
için Video 1 ya da Video 2 seçeneğine basın. GPSMAP 7015 ya da 7215 ünitesi için, Video 1,
Video 2, Video 3 veya Video 4 seçeneğine basın.
• GPSMAP 7015 ya da 7215 ünitesi için, S video bağlantısı kullanıyorsanız S-Video seçeneğine
basın.
• GPSMAP 7015 ya da 7215 ünitesi için, bir PC’den gerçek zamanlı veriyi görüntülemek için
VGA Input seçeneğine basın. Harita çizer ekranı bir bilgisayar monitörünün görüntüsünü taklit
eder ve Home, Mark ya da Menu butonlarını içermez.
• GPSMAP 7015 ya da 7215 ünitesi için, dört adet RCA video girişini eş zamanlı olarak
görüntülemek için Quad Video seçeneğine basın.
Video Görüntüsünü Yapılandırma
Video görüntüsünü yapılandırmadan önce, video Source ayarını S-Video, Video 1, Video 2, Video 3,
Video 4 ya da Quad Video seçeneğine ayarlamalısınız(sayfa 55).
1. Home ekranında, Information > Video > Menu seçeneklerine girin.
2. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Uzatılmış bir görüş miktarını kullanarak videoyu görüntülemek için Aspect > Stretch
seçeneklerine girin. Video bağlı bulunan video aygıtı tarafından sağlanan boyutların ötesine
uzatılamaz ve tüm ekranı kaplayamaz.
• Standart bir görüş miktarı kullanarak videoyu görüntülemek için Aspect > Standard
seçeneklerine girin.
• Brightness seçeneğine basın. Up, Down ya da Auto seçeneğine basın.
• Renk canlılığını ayarlamak için Saturation seçeneğine basın. Up, Down ya da Auto seçeneğine
basın.
• Contrast seçeneğine basın. Up, Down ya da Auto seçeneğine basın.
• Standard seçeneğine basın. Videonun kaynak formatını(PAL ya da NTSC) seçin. Harita
çizerin kaynak formatını otomatik olarak seçmesini sağlamak için Auto seçeneğine basın.
Çoklu Video Kaynakları Arasında Değişim Yapma
İki ya da daha fazla video kaynağınız varsa, bu kaynakların arasında belirli bir zaman aralığı
bırakarak kaynakları değiştirebilirsiniz.
1. Home ekranında, Information > Video > Menu > Source > Alternate seçeneklerine girin.
2. Her videonun görüntülendiği süre miktarını seçin.
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
55
Almanac, Environmental, and On-boat Data
VGA Ekranını Yapılandırma
GPSMAP 7015 ya da 7215 harita çizerde VGA görüntü modunu yapılandırmadan önce, video
Source ayarını VGA Input seçeneğine ayarlamalısınız(sayfa 55).
1. Home ekranında, Information > Video seçeneklerine girin.
2. Ekranda herhangi bir yere basın.
Bir ekran görüntüsü açılacaktır.
3. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Ekran parlaklığını ayarlamak için parlaklık oklarına basın.
• Ekran kontrastını ayarlamak için kontrast oklarına basın.
VGA Görüntüsünden Çıkma
1. Home ekranında, Information > Video seçeneklerine girin.
2. Ekranda herhangi bir yere basın.
Bir ekran görüntüsü açılacaktır.
3. Sol üst köşede bulunan görüntü modu simgesine basın.
Video menüsü açılacaktır.
4. Source seçeneğine basın.
5. Video Source ayarı için yeni bir değer seçin(sayfa 55).
56
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Device Configuration
Aygıt Yapılandırma
Temel Aygıt Yapılandırma Soruları
Soru
Haritada görüntülenen ayrıntı miktarını nasıl
ayarlayabilirim?
Saat dilimi ayarını nasıl değiştirebilirim?
Dil ayarını nasıl değiştirebilirim?
Arka ışığın parlaklığını nasıl ayarlayabilirimt?
Tablonun üst kısmında bir pusula şeridi nasıl
görüntüleyebilirim?
Aktif izin rengini nasıl değiştirebilirim?
Haritadaki iz kaydını nasıl silebilirim?
Yol noktalarının bir hafıza kartına nasıl aktarabilirim?
Tüm yol noktalarını, rotaları ve izleri nasıl silebilirim?
Harita çizerde yazılım versiyonunu ve harita
versiyonunu nasıl kontrol edebilirim?
Cevap
“Harita Zum Ayrıntısını Değiştirme” kısmına
bakın(sayfa 12).
“Zamanı Yapılandırma” kısmına bakın(sayfa 61).
“Dili Ayarlama” kısmına bakın(sayfa 58).
“Arka ışığı Ayarlama” kısmına bakın(sayfa 3).
“Tabloda Pusula Şeridini Görüntüleme” kısmına
bakın(sayfa 65).
“Aktif İzin Rengini Değiştirme” kısmına bakın(sayfa
39).
“Aktif İzi Silme” bölümüne bakın(sayfa 41).
“Harita Çizer Veri Yönetimi” bölümüne bakın(sayfa
69).
“Kaydedilen Tüm Yol noktalarını, Rotaları ve İzleri
Silme” bölümüne bakın(sayfa 41).
“Sistem Bilgisini Görüntüleme” kısmına bakın(sayfa 4).
Simulator Modu
 UYARI
GPS alıcısı kapalı olduğu için simülatör modunu kullanarak seyretmeye çalışmayın. Gösterilen her
uydu sinyal güç çubuğu sadece simülasyondur ve gerçek uydu sinyallerinin gücünü temsil etmez.
Simulator modu iç mekanda kullanım için veya harita çizeri kullanarak alıştırma yapmak için GPS
alıcısını kapatır. Harita çizer simülatör modunda uyduları takip etmez.
Simulator Modunu Açma
Home ekranında, Configure > System > Simulator > On seçeneklerine girin.
Simulator Modunu Yapılandırma
1. Home ekranında, Configure > System > Simulator > Setup seçeneklerine girin.
2. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Speed seçeneğine basın. Simülatör modunda teknenizin hızını girmek için GPSMAP 6000
serisinde Rocker butonunu ya da Sayısal tuş takımını kullanın. GPSMAP 7000 serisinde, ekran
klavyesini kullanın. Done seçeneğine basın.
• Track Control seçeneğine basın. Harita çizerin yönü otomatik olarak ayarlamasını sağlamak için
Auto Track seçeneğine basın veya yönü el ile ayarlamak için User Track seçeneğine basın.
• Set Position seçeneğine basın. Teknenizin simule edilen pozisyonunu seçmek için Rocker
butonunu kullanın. GPSMAP 7000 serisi için, navigasyon tablosuna basın. Select seçeneğine
basın.
• Set Time seçeneğine basın. GPSMAP 6000 serisi için, saati girmek için Rocker butonunu ya
da Sayısal tuş takımını kullanın. GPSMAP 7000 serisi için, ekran klavyesini kullanın. Done
seçeneğine basın.
• Set Date seçeneğine basın. GPSMAP 6000 serisi için, tarihi girmek için Rocker butonunu
kullanın. GPSMAP 7000 serisi için, ekran klavyesini kullanın. Done seçeneğine basın.
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
57
Device Configuration
Harita Çizeri Otomatik Olarak Açma
Home ekranında, Configure > System > Auto Power Up seçeneklerine girin.
On seçeneğine bastığınız zaman, güç her uygulandığında harita çizer otomatik olarak açılır. Off
seçeneğine bastığınız zaman, harita çizer Power tuşuna basılarak açılmalıdır.
Not: Auto Power Up seçeneği On ayarındaysa ve harita çizer Power tuşu kullanılarak
kapatılıyorsa, ve güç iki dakikadan az bir süre içerisinde çıkarılıp yeniden uygulanıyorsa, harita
çizeri yeniden başlatmak için Power tuşuna basmalısınız.
Ekran Yapılandırması
Sesi Ayarlama
Harita çizerin duyulabilir sesleri çıkarmasını sağlayabilirsiniz.
1. Home ekranında, Configure > System > Beeper/Display > Beeper seçeneklerine girin.
2. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Sadece alarmlar başlatıldığı zaman, harita çizerin sesle uyarmasını sağlamak için Alarms Only
seçeneğine basın(varsayılan ayar).
• Tuşlara basıldığında ve alarmlar başlatıldığında harita çizerin sesle uyarmasını sağlamak için
Key and Alarm seçeneğine basın.
Dili Ayarlama
Harita çizerde görüntülenen dili değiştirebilirsiniz.
1. Home ekranında, Configure > Preferences > Language seçeneklerine girin.
2. Bir dil seçin.
Navigasyon Tercihleri
Rota Ayarları
Rota Etiket Türü Seçme
Harita üzerinde rota dönüşleri ile birlikte gösterilen etiketlerin türünü seçebilirsiniz.
1. Home ekranında, Configure > Preferences > Navigation > Route Labels seçeneklerine girin.
2. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Yol noktası isimlerini kullanarak rota dönüşlerini belirlemek için Show Name seçeneğine basın.
• Dönüş 1 ve Dönüş 2 gibi rakamları kullanarak rota dönüşlerini belirlemek için Show Number
seçeneğine basın.
Rota Dönüş Geçişlerini Yapılandırma
Bir sonraki etaba geçiş yaptığınız bir rotadaki bir dönüşten önce ne kadar süre olduğunu veya bu
dönüşün ne kadar uzakta olduğunu belirleyebilirsiniz. Bu değeri yükseltmek bir rotada veya birçok
dönüşün bulunduğu Auto Guidance çizgisinde ya da yüksek hızlarda seyrederken, oto pilotun
doğruluğunu artırmanızı sağlayabilir. Daha düz rotalar veya daha düşük hızlar için, bu değeri
azaltmak oto pilotun doğruluğunu artırabilir.
1. Home ekranında, Configure > Preferences > Navigation > Turn Transition > Activation
seçeneklerine girin.
2. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Time seçeneğine basın. Change Time seçeneğine basın. GPSMAP 6000 serisi için saati
yazmak için Rocker butonunu veya Sayısal tuş takımını kullanın. GPSMAP 7000 serisi için,
ekran klavyesini kullanın.
58
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Device Configuration
• Distance ve Change Distance seçeneklerine basın. GPSMAP 6000 serisi için mesafeyi yazmak
için Rocker butonunu veya Sayısal tuş takımını kullanın. GPSMAP 7000 serisi için, ekran
klavyesini kullanın.
3. Done seçeneğine basın.
Hız Verisi Kaynaklarını Yapılandırma
Gerçek rüzgar hızı veya yakıt ekonomisini hesaplamada kullanılan hız verisinin kaynağını
belirleyebilirsiniz. Su hızı bir su hızı sensöründen alınan hız okumasıdır ve GPS hızı GPS
konumunuza göre hesaplanır.
1. Home ekranında, Configure > Preferences > Navigation > Speed Sources seçeneklerine girin.
2. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Wind seçeneğine basın ve hesaplanan rüzgar hızı verisinin bir Su Hızı sensöründen(Water
Speed Sensor) mi yoksa GPS Hızından(GPS Speed) mı geldiğini belirtin ya da harita çizerin
otomatik olarak bir hız verisi kaynağı seçmesini sağlayabilirsiniz.
• Fuel Economy seçeneğine basın ve yakıt ekonomisini hesaplamada kullanılan hız verisinin bir
Su Hızı sensöründen mi(Water Speed sensor)alındığını yoksa GPS Hızına(GPS Speed) göre
mi belirlendiğini seçin.
Auto Guidance(Otomatik Rehberlik) Çizgisi Yapılandırmaları
Bir Auto Guidance çizgisi hesaplarken harita çizerin kullandığı veriyi ayarlayabilirsiniz.
Not: Auto Guidance özelliği önceden programlanmış BlueChart g2 Vision veri kartı ile birlikte
kullanılabilir.
Güvenli Su Derinliği ve Güvenli Engel Yüksekliği
 UYARI
Safe Depth(Güvenli Derinlik) ve Safe Height(Güvenli Yükseklik) ayarları harita çizerin bir Auto
Guidance çizgisini nasıl hesapladığını etkiler. Eğer bir bölgedeki su derinliği ve engel yüksekliği
bilinmiyorsa, o bölgede Auto Guidance çizgisi hesaplanmaz. Auto Guidance çizgisinin başında ya
da sonunda yer alan bir bölge güvenli su derinliğinden daha sığsa veya güvenli engel yüksekliğinden
daha alçaksa, o bölgede Auto Guidance çizgisi hesaplanmaz. Tabloda, bu bölgelerden geçen seyir gri
bir çizgi ile gösterilir. Tekneniz bu bölgelerden birine girdiği zaman, bir uyarı mesajı görüntülenir.
Güvenli Su Derinliği ve Güvenli Engel Yüksekliğini Ayarlama
1. Home ekranında, Configure > Preferences > Navigation > Auto Guidance seçeneklerine girin.
2. Bir Auto Guidance çizgisi hesaplarken harita çizerin kullandığı en düşük derinlik verisini (harita
derinlik verisi) ayarlamak için Safe Depth seçeneğine basın.
3. En düşük güvenli derinlik değerini girin.
• GPSMAP 6000 serisi için, Rocker butonunu ya da Sayısal Tuş takımını kullanın.
• GPSMAP 7000 serisi için, ekran klavyesini kullanın.
4. Done seçeneğine basın.
5. Teknenizin altından güvenli bir şekilde geçebileceği bir köprünün en düşük yükseklik
verisini(tablo yükseklik verisi) ayarlamak için Safe Height seçeneğine basın.
6. En düşük güvenli yükseklik verisini yazın.
• GPSMAP 6000 serisi için, Rocker butonunu ya da Sayısal Tuş takımını kullanın.
• GPSMAP 7000 serisi için, ekran klavyesini kullanın.
7. Done seçeneğine basın.
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
59
Device Configuration
Kıyı Şeridi Mesafesi Auto Guidance Ayarı
Shoreline Distance ayarı Auto Guidance çizgisinin kıyıya ne kadar yakın konumda yerleştirilmesini
istediğinizi belirler. Seyretme esnasında bu ayarı değiştirirseniz Auto Guidance çizgisi hareket eder.
Kıyıdan Olan Mesafeyi Ayarlama
Shoreline Distance(Kıyı Çizgisi Mesafesi) ayarı için mevcut değerler (Nearest_En Yakın,
Near_Yakın, Normal, Far_Uzak, Farthest_En Uzak) kesin değildir, görecelidir. Auto Guidance
çizgisinin kıyıdan uygun uzaklığa yerleştirildiğinden emin olmak için, dar bir su yolu navigasyonu
gerektiren bir ya da daha fazla bildik varış noktasını kullanarak Auto Guidance çizgisinin konumunu
değerlendirebilirsiniz.
1. Teknenizi limana yanaştırın ya da demir atın.
2. Home ekranında, Configure > Preferences > Navigation > Auto Guidance > Shoreline Distance
> Normal seçeneklerine girin.
3. Daha önceden seyrettiğiniz bir varış noktası seçin.
• GPSMAP 6000 serisi için, imleci kullanarak varış noktası seçmek için Rocker butonunu
kullanın ( ).
• GPSMAP 7000 serisi için, imleci kullanarak varış noktası seçmek için navigasyon tablosuna
basın ( ).
4. Navigate To > Guide To seçeneklerine girin.
5. Auto Guidance çizgsinin konumunu gözden geçirin. Çizginin bilinen engellerden güvenli bir
şekilde uzak durup durmadığını ve dönüşlerin etkili yolculuk sağlayıp sağlamadığını belirleyin.
6. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Auto Guidance çizgisinin konumu yeterliyse, Menu > Navigataion Options > Stop Navigation
seçeneklerine girin. 10. Adıma geçin.
• Auto Guidance çizgisi bilinen engellere çok yakın bir konumdaysa, Home ekranından Configure
> Preferences > Navigation > Auto Guidance > Shoreline Distance > Far seçeneklerine girin.
• Auto Guidance çizgisindeki dönüşler çok genişse, Home ekranında, Configure > Preferences >
Navigation > Auto Guidance > Shoreline Distance > Near seçeneklerine girin.
7. 6. Adımda Near ya da Far seçeneğini seçtiyseniz, Auto Guidance çizgisinin konumunu gözden
geçirin. Çizginin bilinen engellerden güvenli bir şekilde uzak durup durmadığını ve dönüşlerin
etkili yolculuk sağlayıp sağlamadığını belirleyin.
Shoreline Distance ayarını Near ya da Nearest seçeneğine ayarlarsanız bile Auto Guidance açık
denizde bulunan engellerden geniş bir uzaklığı korur. Sonuç olarak, adım 3’te seçilen varış
noktası dar bir suyolu navigasyonu gerektirmedikçe, harita çizer Auto Guidance çizgisini yeniden
yerleştirmeyebilir.
8. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Auto Guidance çizgisinin konumu yeterliyse, Menu > Navigation Options > Stop Navigation
seçeneklerine girin. 10. Adıma geçin.
• Auto Guidance çizgisi bilinen engellere çok yakınsa, Home ekranında, Configure >
Preferences > Navigation > Auto Guidance > Shoreline Distance > Farthest seçeneklerine
girin.
• Auto Guidance çizgisindeki dönüşler çok genişse, Home ekranında, Configure > Preferences
> Navigation > Auto Guidance > Shoreline Distance > Nearest seçeneklerine girin.
60
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Device Configuration
9.Adım 8’de Farthest veya Nearest seçeneğini seçtiyseniz, Auto Guidance çizgisinin konumunu
gözden geçirin. Çizginin bilinen engellerden güvenli bir şekilde uzak durup durmadığını ve
dönüşlerin etkili yolculuk sağlayıp sağlamadığını belirleyin.
Shoreline Distance ayarını Near ya da Nearest seçeneğine ayarlarsanız bile Auto Guidance açık
denizde bulunan engellerden geniş bir uzaklığı korur. Sonuç olarak, adım 3’te seçilen varış
noktası dar bir suyolu navigasyonu gerektirmedikçe, harita çizer Auto Guidance çizgisini yeniden
yerleştirmeyebilir.
10.Shoreline Distance ayarının fonksiyonelliğine alışana kadar her seferinde farklı bir varış noktası
kullanarak 1 ‘den 9. Adıma kadar olan işlemleri en az bir kez daha tekrar edin.
Yön Referansı Ayarlama
Yön bilgisini hesaplamada kullanılan yönsel referansı ayarlayabilirsiniz.
1 Home ekranında, Configure > Preferences > Units > Heading seçeneklerine girin.
2. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Konumunuz için manyetik sapmasını otomatik olarak ayarlamak için Auto Mag Var(Otomatik
Manyetik Varyasyon) seçeneğine basın.
• Gerçek kuzey yönünü yön referansı olarak ayarlamak için True seçeneğine basın.
• Şebeke kuzeyini yön referansı(000°) olarak ayarlamak için Grid seçeneğine basın.
• Manyetik varyasyon değerini manüel olarak ayarlamak için User Mag Var seçeneğine basın.
Manyetik varyansı girmek için GPSMAP 6000 serisi için, Rocker butonunu ya da Sayısal
tuş takımını kullanın. GPSMAP 7000 serisi için, ekran klavyesini kullanın. Done seçeneğine
basın.
Koordinat Sistemleri
Pozisyon Formatını veya Harita Verisi Koordinat Sistemlerini Ayarlama
Verilen bir konum okumasındaki pozisyon formatını ve haritanın yapılandırıldığı koordinat sistemini
ayarlayabilirsiniz. Varsayılan koordinat sistemi WGS 84’tür.
Not: Eğer farklı bir pozisyon formatı belirten bir haritaya ya da tablo kullanmıyorsanız, pozisyon
formatı veya harita verisi koordinat sistemini değiştirmeyin.
1. Home ekranında, Configure > Preferences > Units seçeneklerine girin.
2. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Verilen bir konum okumasının göründüğü pozisyon formatını ayarlamak için Position Format
seçeneğine basın. Bir pozisyon formatı seçin.
• Haritanın yapılandırıldığı koordinat sistemini ayarlamak için Map Datum seçeneğine basın. Bir
koordinat sistemi seçin.
Zamanı Yapılandırma
1. Home ekranında, Configure > Preferences > Units > Time seçeneklerine girin.
2. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Zamanı saptama standardı belirlemek için Time Format seçeneğine basın. 12 Hour, 24 hour ya da
UTC(Evrensel zaman koordinatı) seçeneğine basın.
• Harita çizerin saat dilimini otomatik olarak ayarlamasını sağlamak için Time Zone > Auto
seçeneklerine girin.
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
61
Device Configuration
• Saat dilimini manüel olarak ayarlamak için Time Zone > Custom seçeneklerine girin. Zaman
dilimi saat ayarını girmek için GPSMAP 6000 serisi için, Rocker butonunu ya da Sayısal tuş
takımını kullanın. GPSMAP 7000 serisi için, ekran klavyesini kullanın. Done seçeneğine
basın.
• Daylight Saving Time seçeneğine basın. Up, Down ya da Auto seçeneğine basın.
Ölçü Birimleri
Standartlaştırılmış ölçümler sistemini ya da özelleştirilmiş ölçümler sistemi oluşturarak harita
çizerinin görüntülediği ölçü birimlerini ayarlayabilirsiniz.
Standartlaştırılmış Ölçü Sistemini Seçme
1. Home ekranında, Configure > Preferences > Units > System Units seçeneklerine girin.
2. Statute(mh, ft, °F), Metric(kh, m, °C) ya da Nautical(kt, ft, °F) seçeneğine basın.
Özelleştirilmiş Bir Ölçüm Sistemi Oluşturma
Derinlik ve ısı derecesi bilgisini görüntülemek için Garmin sonda modülü kullanmanız gerekir ya da
NMEA Sonar derinlik verisi alıyor olmanız gerekir.
Harita çizer ekranınız için özelleştirilmiş ölçüm sistemi oluşturmak için bireysel ölçü birimlerini
seçebilirsiniz.
1. Home ekranında, Configure > Preferences > Units > System Units > Custom seçeneklerine girin.
2. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Depth seçeneğine basın, Feet, Fathoms ya da Meters ayarını seçin.
• Temperature seçeneğine basın ve Fahrenheit(°F) veya Celsius(°C) ayarını seçin.
• Distance seçeneğine basın ve Miles, Kilometers, Nautical(nm, ft) ya da Nautical(nm,m) ayarını
seçin.
• Speed > Vessel Speed seçeneklerine girin ve Miles Per Hour, Kilometers Per Hour veya Knots
seçeneğine basın.
• Speed > Wind Speed seçeneklerine girin ve Miles Per Hour, Meters Per Sec ya da Knots
seçeneğine basın.
• Elevation seçeneğine basın ve Feet ya da Meters ayarını seçin.
• Volume seçeneğine basın ve Litres, US Gallons ya da UK Gallons ayarını seçin.
• Pressure > Gauge Pressure seçeneklerine girin ve kPa ya da psi seçeneğine basın.
• Pressure > Atmo Pressure seçeneklerine girin ve Millibars veya Inches of Mercury ayarını seçin.
Veri Çubukları
Veri çubukları belirli tablolarda ve 3 boyutlu tablo görüntülerinde görüntülenir ve gerçek zamanlı
bilgiler sunar. Bir tabloda ya da 3 boyutlu tablo görüntüsünde görüntülenecek şekilde yapılandırılan
bir veri çubuğu başka bir tabloda ya da 3 boyutlu bir tablo görüntüsünde görüntülenmez. Her tablo
ya da 3 boyutlu tablo görüntüsü için veri çubukları ayrı olarak yapılandırılmalıdır.
Gezinme, seyretme, balık tutma, yakıt, yelkenli ile gezinme ve pusula şeridi veri çubukları tüm
tablolarda ve 3 boyutlu tablo görüntülerinde mevcuttur.
Not: Fishing tablosu, Mariner’s Eye 3D ve Fish Eye 3D özellikleri önceden programlanmış
BlueChart g2 Vision veri kartı ile kullanılabilir.
62
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Device Configuration
Veri çubukları
Veri Çubukları ile 3 Boyutlu Bakış Açısı
Cruising(Gezinme) Veri Çubuğunu Görüntüleme
Gezinme veri çubuğu siz bir varış noktasına doğru seyrederken görüntülenir. GPS hızını, GPS
rotasını, derinliği ve GPS pozisyon verisini görüntüler.
1. Home ekranında, Charts seçeneğine basın.
2. Bir tablo ya da 3 boyutlu bir tablo görüntüsü seçin.
3. Menu > Data Bars > Cruising > On seçeneklerine girin.
Cruising(Gezinme) Veri Çubuğunu Yapılandırma
Gezinme veri çubuğunu yapılandırmadan önce onu görüntülemelisiniz(sayfa 63).
Gezinme veri çubuğu dört bölüme ayrılır, her bölüm tablonun farklı bir köşesinde görüntülenir. Veri
çubuğunun her bölümünde görüntülenen veri türünü belirleyebilirsiniz.
1. Home ekranında, Charts seçeneğine basın.
2. Bir tablo ya da 3 boyutlu bir tablo görüntüsü seçin.
3. Menu > Data Bars > Cruising > Data Bar Setup seçeneklerine girin.
4. Top Left seçeneğine basın.
5. Veri çubuğunun sol üst köşesinde görüntülenecek veri türünü seçin.
6. Veri çubuğunun Top Right(Sağ Üst), Bottom Left(Sol Alt) ve Bottom Right(Sağ Alt) seçenekleri
için 4 ve 5. Adımları tekrarlayın.
Navigation(Navigasyon) Veri Çubuğunu Görüntüleme
Navigasyon veri çubuğu tablonun üst kısmında görüntülenir. Navigasyon veri çubuğu varış
noktasına olan mesafeyi, varışı, seyir dışı, yön ve bir sonraki dönüş verisini görüntüleyebilir.
1. Home ekranında, Charts seçeneğine basın.
2. Bir tablo ya da 3 boyutlu bir tablo görüntüsü seçin.
3. Menu > Data Bars > Navigation seçeneklerine girin.
4. On ya da Auto seçeneğine basın
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
63
Device Configuration
Navigasyon Veri Çubuğunu Yapılandırma Navigasyon veri çubuğunu yapılandırmadan önce
onu görüntülemelisiniz(sayfa 63).
1. Home ekranında, Charts seçeneğine basın.
2. Bir tablo ya da 3 boyutlu bir tablo görüntüsü seçin.
3. Menu > Data Bars > Navigation > Data Bar Setup seçeneklerine girin.
4. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Route Leg seçeneğine basın. Bir rotada ya da Auto Guidance çizgisinde seyrederken(sayfa 65)
yol noktası VMG’sini görüntülemek için On seçeneğine basın.
• Mesafeye göre bir sonraki dönüş verisini görüntülemek için Next Turn > Distance
seçeneklerine girin.
• Süreye göre bir sonraki dönüş verisini görüntülemek için Next Turn > Time seçeneklerine
girin.
• Destination seçeneğine basın, varış noktası verisinin nasıl görüntüleneceğini belirlemek için
Distance, Time to Destination ya da Arrival seçeneğine basın.
Fishing(Balık tutma), Fuel(yakıt) ve Sailing(yelkenli ile gezinme) Veri Çubukları
Veri Çubuğu
Fishing
Fuel
Sailing
Görüntülenen Veri
Derinlik, su ısı derecesi ve su hızı
Yakıt oranı, kalan yakıt miktarı, kapsam ve yakıt ekonomisi
Su hızı, rüzgar hızı, rüzgar açısı ve rüzgar VMG
Fishing, Fuel ya da Sailing Veri Çubuğunu Görüntüleme
Balık tutma, yakıt ve yelkenli ile gezinme veri çubukları tablonun alt kısmında görüntülenir. Bir
seferde bu üç veri çubuğundan sadece biri görüntülenebilir.
1. Home ekranında, Charts seçeneğine basın.
2. Bir tablo ya da 3 boyutlu tablo görüntüsü seçin.
3. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Menu > Data Bars > Fishing > On seçeneklerine girin.
• Menu > Data Bars > Fuel > On seçeneklerine girin.
• Menu > Data Bars > Sailing > On seçeneklerine girin.
Not: Bu üç veri çubuğundan herhangi birini görüntülediğinizde, diğer iki veri çubuğu otomatik
olarak saklanır.
Sailing Veri Çubuğu için Gerçek veya Hissedilen Rüzgarı Ayarlama
Sailing veri çubuğunu yapılandırmadan önce onu görüntülemelisiniz(sayfa 64).
Sailing veri çubuğunda görüntülenen rüzgar verisi türünü seçebilirsiniz
1. Home ekranında, Charts seçeneğine basın.
2. Bir tablo ya da 3 boyutlu tablo görüntüsü seçin.
3. Menu > Data Bars > Sailing seçeneklerine girin.
4. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Tekne hareket halindeyken hissedilen hava akımını görüntülemek için Wind > Apparent
seçeneklerine girin.
• Tekne sabit durumdayken hissedilen hava akımını görüntülemek için Wind > True seçeneklerine
girin.
64
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Device Configuration
Veri Çubuklarındaki Rüzgâr VMG ve Yol noktası VMG
Harita çizer veri çubuklarındaki rüzgar VMG’si ve yol noktası VMG’sini görüntülemeyi otomatik
olarak değiştirir.
Yol noktası VMG’si aşağıdaki koşullar altında görüntülenir:
• Siz bir rotada ya da Auto Guidance çizgisinde seyrederken navigasyon veri çubuğunun rota etabı
bölümü yol noktası VMG’sini görüntüler.
• Siz bir rotada ya da Auto Guidance çizgisinde seyrederken navigasyon veri çubuğunun rota etabı
bölümünü kapatırsanız sailing veri çubuğu yol noktası VMG’sini görüntüler.
• Rüzgar VMG’si aşağıdaki koşullar altında görüntülenir:
• Bir rotada ya da Auto Guidance çizgisinde seyretmediğiniz zaman sailing veri çubuğu rüzgar
VMG’sini görüntüler.
• Navigasyon veri çubuğunun rota etabı bölümü açık olduğu zaman ve siz bir rotada seyrettiğiniz
zaman sailing veri çubuğu rüzgar VMG’sini görüntüler.
Pusula Şeridi Veri Çubuğunu Görüntüleme
Pusula şeridi veri çubuğu bir tablonun ya da 3 boyutlu bir tablo görüntüsünün üst kısmında
navigasyon veri çubuğunun üzerinde görüntülenir. Güncel rotayı görüntüler ve seyretme
esnasında istenen seyre olan yönü görüntüleyen bir gösterge görünür.
1. Home ekranında, Charts seçeneğine basın.
2. Bir tablo ya da 3 boyutlu bir tablo görüntüsü seçin.
3. Menu > Data Bars > Compass Tape > On seçeneklerine girin.
Diğer Araçlar
Navigation, Fishing tablosunda, Perspective 3D veya Mariner’s Eye 3D özelliklerinde diğer araçlar
için bilgi görüntüleyebilir ve bilgiyi yapılandırabilirsiniz.
NOT: Diğer araçlar için Otomatik Tanımlama Sistemini(AIS) yapılandırmak için, harita çizer
aygıtınız harici bir AIS aygıtına bağlı olmalıdır. MARPA bir rota sensörünün kullanımını gerektirir.
Rota sensörü NMEA 0183 hüküm HDM ya da HDG’yi çıkış olarak vermelidir. “MARPA Hakkında”
kısmına bakın(sayfa 77).
AIS ve MARPA Tehditlerinin Listesini Görüntüleme
“AIS ve MARPA Tehditlerinin Listesini Görüntüleme” bölümüne bakın(sayfa 18).
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
65
Device Configuration
Diğer Araçların Görünüşünü Yapılandırma
Not:Fishing tablosu ve Mariner’s Eye 3D özelliği önceden programlanmış BlueChart g2 Vision
veri kartı ile kullanılabilir.
1. Home ekranında, Charts seçeneğine basın.
2. Navigation Chart, Fishing Chart, Perspective 3D ya da Mariner’s Eye 3D seçeneğine basın.
3. Menu > Other Vessels > Display Setup seçeneklerine girin.
4. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• AIS araçlarının görüntülendiği mesafeyi konumunuza göre belirlemek için Display Range
seçeneğine basın. Bir uzaklık seçin.
•
MARPA etiketli araçlar hakkında bilgi görüntülemek için MARPA > Show seçeneklerine girin.
•
Diğer araçlar hakkında ayrıntıları görüntülemek için Details > Show seçeneklerine girin.
• MARPA etiketli araçlar için tasarlanan rota süresini ayarlamak için Proj. Heading seçeneğine
basın. GPSMAP 6000 serisi için, rotayı girmek için Rocker butonunu ya da sayısal tuş takımını
kullanın. GPSMAP 7000 serisi için, ekran klavyesini kullanın. Done seçeneğine basın.
• AIS araçlarının izlerini görüntülemek için Trails seçeneğine basın. Bir izi kullanarak
görüntülenen rotanın uzunluğunu seçin.
Tekneniz Hakkında Bilgi
Bir Su Hızı Aygıtını Ayarlama
Eğer hız algılama dönüştürücünüz varsa, bu hız algılama aygıtını ayarlayabilirsiniz.
1. Home ekranında, Configure > My Boat > Calibrate Water Speed seçeneklerine girin.
2. Ekran talimatlarını takip edin.
NOT: Eğer tekne yeterince hızlı hareket etmiyorsa veya hız sensörü bir hızı kaydetmiyorsa,
“Speed too low” mesajı görüntülenir. OK seçeneğine basın ve güvenli bir şekilde tekne
hızını artırın. Eğer mesaj yeniden görüntülenirse, tekneyi durdurun ve hız sensör tekerleğinin
sıkışmadığından emin olun. Eğer tekerlik serbest bir şekilde dönüyorsa, kablo bağlantılarını
kontrol edin. Mesajı almaya devam ediyorsanız, Garmin Ürün Destek Birimi’ne bağlanın
Teknenin Yakıt Kapasitesini Ayarlama
1. Home ekranında, Configure > My Boat > Fuel Capacity seçeneklerine girin.
2. Teknenizdeki tüm motorlar için birleştirilmiş yakıt kapasitesini girin:
• GPSMAP 6000 serisi için, Rocker butonunu ya da sayısal tuş takımını kullanın.
• GPSMAP 7000 serisi için, ekran klavyesini kullanın.
3. Done seçeneğine basın.
66
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Device Configuration
Alarmlar
Varsayılan ayar olarak, tüm alarmlar kapalıdır. Alarmların çalışması için harita çizer açık olmalıdır.
Navigasyon Alarmları
Bir Varış Alarmı Ayarlama
Bir dönüşe ya da bir varış yol noktasına belirli bir mesafe ya da süre uzaklıktaysanız duyulması için
bir alarm ayarlayabilirsiniz.
1. Home ekranında, Configure > Alarms > Navigation > Arrival seçeneklerine girin.
2. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Type seçeneğine basın. Sadece varış noktalarına yaklaşırken(Destinations) ya da hem
varış noktalarına hem de dönüşlere yaklaşırken(Destinations and Turns) varış alarmlarının
duyulmasını ayarlayın.
• Activation seçeneğine basın. Alarmın varışa kalan süreye mi(Time) yoksa varışa kalan
mesafeye göre mi(Distance) ayarlanacağını belirleyin.
• Alarmın varıştan ne kadar süre önce(dakika olarak) ya da varıştan ne kadar mesafe
önce(mesafe birimleri şeklinde) çalmasını belirlemek için Change Time(Activation ayarı
Time seçeneğine ayarlandıysa) , ya da Change Distance(Activation ayarı Distance seçeneğine
ayarlandıysa) seçeneğine basın. Süreyi ya da mesafeyi girmek için GPSMAP 6000 serisinde
Rocker butonunu veya Sayısal tuş takımını kullanın. GPSMAP 7000 serisinde, ekran
klavyesini kullanın. Done seçeneğine basın.
Demir Sürükleme Alarmı Kurma
Demir atmışken belirlenen bir sürüklenme mesafesini aştığınızda duyulması için bir alarm
ayarlayabilirsiniz.
1. Home ekranında, Configure > Alarms > Navigation > Anchor Drag > On seçeneklerine girin.
2. Alarmı başlatan sürüklenme mesafesini girin:
• GSPMAP 6000 serisi için, Rocker butonunu ya da sayısal tuş takımını girin.
• GPSMAP 7000 serisi için, ekran klavyesini kullanın.
3. Done seçeneğine basın.
Seyir Dışı Alarmı Kurma
Belirlenen bir mesafede seyrin dışına çıktığınız zaman duyulması için bir alarm kurar.
1. Home ekranında, Configure > Alarms > Navigation > Off Course > On seçeneklerine girin.
2. Alarmı başlatan seyir dışı mesafesini girin:
• GPSMAP 6000 serisi için, Rocker butonunu veya Sayısal Tuş takımını kullanın.
• GPSMAP 7000 serisi için, ekran klavyesini kullanın.
3. Done seçeneğine basın.
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
67
Device Configuration
System Alarms
Saat Alarmını Kurma
Sistem(GPS) saatini kullanarak bir alarm oluşturabilirsiniz.
1. Home ekranında, Configure > Alarms > System > Clock >On seçeneklerine girin.
2. Alarmı başlatan saati girin:
• GPSMAP 6000 serisi için, Rocker butonunu veya Sayısal Tuş takımını kullanın.
• GPSMAP 7000 serisi için, ekran klavyesini kullanın.
3. Done seçeneğine basın.
Ünite Voltaj Alarmı Kurma
Pil belirlenen düşük bir voltaja ulaşınca duyulması için bir alarm ayarlayabilirsiniz.
1. Home ekranında, Configure > Alarms > System > Unit Voltage > On seçeneklerine girin.
2. Alarmı başlatan voltajı girin:
• GPSMAP 6000 serisi için, Rocker butonunu veya Sayısal Tuş takımını kullanın.
• GPSMAP 7000 serisi için, ekran klavyesini kullanın.
3. Done seçeneğine basın.
GPS Doğruluğu Hata Alarmını Kurma
GPS konumu doğruluğu kullanıcı tarafından belirlenen değerin dışına çıktığı zaman çalması için bir
alarm ayarlayabilirsiniz.
1. Home ekranında, Configure > Alarms > System > GPS Accuracy > On seçeneklerine girin.
2. Alarmı başlatan GPS konum doğruluğunu girin:
• GPSMAP 6000 serisi için, Rocker butonunu veya Sayısal Tuş takımını kullanın.
• GPSMAP 7000 serisi için, ekran klavyesini kullanın.
3. Done seçeneğine basın..
Teknedeki Toplam Yakıt Alarmını Kurma
Yakıt ekonomisi verisini sağlamak için harita çizer aygıtınız harici bir yakıt sensörüne bağlı
olmalıdır.
Teknede kalan toplam yakıt miktarı belirlediğiniz seviyenin altına indiği zaman çalması için bir
alarm ayarlayabilirsiniz.
1. Home ekranında, Configure > Alarms > Fuel > Total Fuel Onboard > On seçeneklerine girin.
2. Alarmı başlatan yakıt miktarını girin:
• GPSMAP 6000 serisi için, Rocker butonunu veya Sayısal Tuş takımını kullanın.
• GPSMAP 7000 serisi için, ekran klavyesini kullanın.
3. Done seçeneğine basın.
Çarpışma Alarmı
“Güvenli Bölge Çarpışma Alarmını Ayarlama” bölümüne bakın(sayfa 18).
68
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Device Configuration
Sonar Alarmlarını Ayarlama
“Sonar Alarmları” bölümüne bakın(sayfa 105).
Hava Alarmlarını Ayarlama
XM WX Uydu Hava ve XM Uydu Radyo Ek Bilgisi(sadece Kuzey Amerika) bölümüne bakın.
Harita Çizer Veri Yönetim
Yol noktalarını, Rotaları ve İzleri bir Harita Çizere Kopyalama
MapSource ya da HomePort verisini bir harita çizere kopyalamadan önce, aşağıdaki işlemleri yerine
getirmelisiniz:
• HomePort ya da MapSource verisini bir harita çizere kopyalamak için ilk kez bir hafıza
kartı kullandığınızda, hafıza kartını harita çizere yerleştirerek ve hafıza kartının bir dosya
oluşturmasını sağlayarak kartı hazırlayabilirsiniz. Bu dosya HomePort özelliğine, MapSource
özelliğine ya da veriyi biçimlendirmek için bilgi sağlar.
• Help > About MapSource seçeneklerine girerek bilgisayarınızdaki MapSource versiyonunu
kontrol edin. Eğer yazılım versiyonu 6.12.2 den daha eskiyse, Help > Check for Software
Updates seçeneklerine girerek güncel versiyona yükseltin ya da www.garmin.com adresine gidin.
1. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• HomePort Yardım sisteminde “Veri Aktarma” bölümünde anlatılan sürece göre veriyi
HomePort’tan hazırlanan hafıza kartına(bilgisayara takılı bir SD kartı okuyucu kullanarak)
kopyalayın.
• MapSource Yardım sisteminde “MapSource’tan Aygıta Veri Aktarma” bölümünde anlatılan
sürece göre veriyi MapSource’tan hazırlanan hafıza kartına(bilgisayara takılı bir SD kartı
okuyucu kullanarak) kopyalayın.
2. Veriyi veri kartından harita çizere kopyalayın. “Bir Veri Kartından Veri Kopyalama” bölümüne
bakın(sayfa 69).
Bir Veri Kartından Veri Kopyalama
1. Veri kartını harita çizerinizde bulunan SD kart girişine yerleştirin.
2. Home ekranında, Information > User Data > Data Transfer > Card seçeneklerine girin.
3. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Veriyi veri kartından harita çizere aktarmak ve var olan kullanıcı verisi ile birleştirmek için
Merge From Card seçeneğine basın.
• Veriyi veri kartından harita çizere aktarmak ve harita çizerde var olan kullanıcı verisinin üzerine
yazmak için Replace From Card seçeneğine basın.
4. Birden fazla dosya listelenirse, listeden dosya adını seçin.
5. Merge From Card ya da Replace from Card seçeneğine basın.
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
69
Device Configuration
Yol noktalarını, Rotaları ve İzleri bir Hafıza Kartına Kopyalama
1. Hafıza kartını harita çizerdeki SD kart girişine takın.
2. Home ekranında, Information > User Data > Data Transfer > Card > Save To Card seçeneklerine
girin.
3. Yeni dosyanın adını belirtmek için bir işlemi seçin:
• Listeden bir dosya adı seçin.
• Yeni bir dosya oluşturmak için Add New File seçeneğine basın. Dosya adını girin. Done
seçeneğine basın.
4. Save To Card seçeneğine basın.
Dosya adı .ADM uzantısı ile kaydedilir.
Yerleşik Haritaları Bir Hafıza Kartına Kopyalama
HomePort programı ile kullanım için harita çizerden haritaları bir hafıza kartına kopyalayabilirsiniz.
1. Hafıza kartını harita çizerdeki SD kart yuvasına takın.
2. Home ekranında, Information > User Data > Data Tansfer > Card seçeneklerine girin.
3. Harita çizerinizde yüklü halde bulunan haritaları hafıza kartına kopyalamak için Copy Built-In
Map seçeneğine basın.
Bir Şebeke üzerinden Tüm Harita Çizerlere/Tüm Harita Çizerlerden Yol
Noktalarını, Rotaları ve İzleri Kopyalama
Garmin Denizcilik şebekesine bağlı bulunan bir harita çizerden şebekeye bağlı bulunan diğer tüm
harita çizerlere yol noktaları, rotalar ve izler hakkında bilgi aktarımı yapabilirsiniz.
1. Harita çizerin arka kısmındaki şebeke girişini ve Garmin şebeke kablosu kullanarak harita çizeri
bir Garmin Denizcilik Şebekesine bağlayın.
2. Home ekranında, Information > User Data > Data Transfer > Network seçeneklerine girin.
3. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Harita çizerden şebekeye bağlı bulunan diğer harita çizerlere veri aktarmak için Clone User
Data seçeneğine basın. Harita çizerlerdeki mevcut verinin üzerine yazılır.
• Şebekeye bağlı tüm harita çizerler arasında veri paylaşımı yapmak için Merge User Data
seçeneğine basın. Her harita çizerde mevcut olan veri yeni veri ile birleştirilir.
70
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Device Configuration
Bir Bilgisayara Veri Yedekleme
1. Hafıza kartını harita çizerinizdeki SD kartı girişine takın.
2. Home ekranında, Information > User Data > Data Transfer > Card > Save To Card seçeneklerine
girin.
3. Yedeklenecek dosyanın adını belirtmek için aşağıdaki işlemlerden birini seçin:
• Listeden bir dosya adı seçin.
• Yeni bir dosya oluşturmak için Add New File seçeneğine basın. Dosya adını girin. Done
seçeneğine basın.
4. Save To Card seçeneğine basın.
Dosya adı .ADM uzantısı ile kaydedilir.
5. Hafıza kartını harita çizerden çıkarın ve bilgisayara takılı bir SD kartı okuyucusuna takın.
6. Windows Explorer’da, hafıza kartındaki Garmin\UserData klasörünü açın.
7. Karttaki yedek dosyasını kopyalayın ve onu bilgisayarınızdaki herhangi bir konuma yapıştırın.
Yedekleme Verisini Harita Çizere Geri Yükleme
1. Hafıza kartını bilgisayara takılı SD kartı okuyucusuna takın.
2. Bilgisayardan hafıza kartına, Garmin\UserData klasörünün içine bir yedekleme dosyası
kopyalayın.
3. Hafıza kartını harita çizerdeki SD kart girişine takın.
4. Home ekranında, Information > User Data > Data Transfer > Card > Replace From Card
seçeneklerine girin.
Şebekelendirilmiş Aygıt Yapılandırması
Bağlı Bulunan Garmin Deniz Şebeke Aygıtlarını Görüntüleme
Home ekranında, Configure > Communications > Marine Network seçeneklerine girin.
Bağlı bulunan her aygıt ekranın sol kenarında listelenir.
Garmin Deniz Şebekesi Aygıtına İsim Verme
1. Home ekranında, Configure > Communications > Marine Network seçeneklerine girin.
2. Bir aygıt seçin.
3. Review seçeneğine basın.
4. Aygıt için bir isim yazın:
• GPSMAP 6000 serisi için, Rocker butonunu kullanın.
• GPSMAP 7000 serisi için, ekran klavyesini kullanın.
5. Done seçeneğine basın.
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
71
Radar
Radar
 UYARI
Denizcilik radarı insanlar ve hayvanlar için zararlı olabilecek potansiyele sahip olan mikrodalga
enerjisi yayar. Radar gönderimine başlamadan önce, radarın etrafındaki bölgenin açık olduğundan
emin olun. Radar, radarın merkezinden yatay bir şekilde uzanan çizginin yaklaşık 12° üzerinden
ve altından bir ışın gönderir. Gözler vücudun en hassas bölgeleri olduğu için radara doğrudan
bakmaktan kaçının.
Harita çizerinizi GMR 404/406 ya da GMR 18/24 gibi bir isteğe bağlı Garmin deniz radarına
bağladığınız zaman, etrafınızda bulunanlar hakkında bilgi görüntüleyebilirsiniz. Radar Garmin
Deniz Şebekesi aracılığıyla diğer Şebekelendirilmiş harita çizerlere bağlanır ve onlarla radar verisi
paylaşımında bulunur.
GMR ünitesi 360 derecelik açıyla döndüğü için dar bir mikrodalga enerjisi yayar. Yayılan enerji bir
hedefe ulaştığı zaman, bu enerjinin bir kısmı radara geri yansıtılır.
Radar Sinyalleri Gönderme
1. Şebekeyi açın.
Radar ısınacaktır ve radarın hazır olduğunu bildirmek için bir geri sayım yapılır.
NOT: Bir güvenlik özelliği olarak, radar ısındıktan sonra bekleme moduna girer. Bu size radar
gönderimine başlamadan önce radarın etrafındaki bölgenin temiz olup olmadığını kontrol etme
fırsatı verir.
2. Home ekranında, Radar seçeneğine basın.
3. Cruising, Harbor, Offshore ya da Sentry seçeneğine basın.
Radar başlarken bir geriye sayım mesajı görüntülenir ve “Ready to Transmit” yazısı görünür.
4. Menu > Transmit Radar seçeneklerine girin.
Birkaç dakika boyunca “Spinning Up” mesajı görüntülenir ve radar bir nesneyi resmetmeye başlar.
Radar Sinyallerinin Gönderimini Durdurma
Radar ekranında, Menu > Radar to Standby seçeneklerine girin.
Radar Ekranında Zum Ölçeğini Ayarlama
Diğer adı radar erimi olan zum ölçeği konumunuzdan(merkezden) en dıştaki halkaya kadar olan
mesafeyi temsil eder. Her halka zum ölçeğinin eşit bölünmesini temsil eder. Örneğin, zum ölçeği üç
mile ayarlanmışsa, her halka merkezden bir mil uzaklığı gösterir.
• • GPSMAP 7000 serisinde, Radar ekranında
ve
tuşlarına basın.
• • GPSMAP 6000 serisinde, Range (-/+)tuşlarına basın
Radar Görüntü Modları
Radar ekranı beş adet standart çalışma moduna sahiptir. Her mod sadece uyumlu bir radar ile
kullanılabilir(sayfa 73).
• Cruising mode—(Seyir modu) – toplanan radar bilgisinin tam ekran görüntüsünü gösterir.
• Harbor mode—(Liman modu) – ülke içi sularda kullanım için tasarlanan bu mod kısa-erim radar
sinyali ile en iyi şekilde çalışır(2 nm ya da daha az).
72
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Radar
• Offshore mode—i(Açık deniz modu) – açık sularda kullanım için tasarlanan bu mod uzun erim
radar sinyalleri ile en iyi şekilde çalışır.
• Dual Range mode—(Çift Erim modu) – hem kısa erim hem de uzun erim radar verisinin yan
yana görüntüsünü sunar.
• Sentry mode—(Nöbet modu) – radarı süreli aktarım moduna ayarlamanızı sağlar, böylece güçten
tasarruf etmek için radar gönderimini ve bekleme modunu yapılandırabilirsiniz. Ayrıca Sentry
modunda, teknenizin etrafına güvenli bir bölge çizebilirsiniz.
Radar Modu Uyumlu Radar
GMR 20, 21, 40,
41
Cruising(Seyir) x
Harbor(Liman)
Offshore(Açık
Deniz)
Dual Range
Sentry(Nöbet) x
GMR 18, 18 HD,
24, 24 HD
x
GMR 404, 406
GMR 604 xHD, 606 xHD,
1204 xHD, 1206 xHD
x
x
x
x
x
x
x
Cruising(Seyir) modu
Cruising modu GMR 20, 21, 40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 ve 406 radar için standart radar
çalıştırma modudur.
NOT: Eğer Sentry modundan Cruising moduna geçerseniz, radar tam zamanlı gönderime geçer ve
her koruma bölgesini devre dışı bırakır.
Cruising Modunu Görüntüleme
Home ekranında, Radar > Cruising seçeneklerine girin.
Toplanan radar bilgisinin tam ekran resmi görüntülenir. Konumunuz ekranın merkezindedir ve
halkalar mesafe ölçümleri sağlar.
Erim halkaları
Rota çizgisi
Radar erimi
Halkalar arasındaki
mesafe
Seyir Modu
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
73
Radar
Harbor ( Liman) Mode
Harbor modu GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD veya 1206 xHD radar ile ülke ıçi sularda
kullanım için standart radar çalıştırma modudur. Harbor modu kısa erimli radar sinyalleri ile en iyi
şekilde çalışır(2 nm ya da daha az).
NOT: Sentry modundan Harbor moduna geçerseniz, radar tam zamanlı gönderime geçer ve her
koruma bölgesini devre dışı bırakır.
Harbor Modunu Görüntüleme
Home ekranında, Radar > Harbor seçeneklerine girin.
Halkalar
arasındaki
mesafe
Radar erimi
Liman Modu
Offshore(Açık Deniz) Modu
Offshore modu GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD veya 1206 xHD radar ile açık sularda kullanım
için standart radar çalıştırma modudur.
NOT: Sentry modundan Offshore moduna geçerseniz, radar tam zamanlı gönderime geçer ve her
koruma bölgesini devre dışı bırakır.
Offshore Modunu Görüntüleme
Home ekranında, Radar > Offshore seçeneklerine girin
Radar erimi
Halkalar arasındaki
uzaklık
Açık Den iz Modue
74
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Radar
Dual Range(Çift Erim) Modu
Dual Range modu GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD ya da 1206 xHD radar ile birlikte, hem kısa
erimli hem de uzun erimli radar verisinin yan yana görüntüsünü sunar. Bu modda sunulan iki radar
görüntüsü özellikle gece saatlerinde veya fırtınalı havada kullanışlıdır.
Kısa erimli radar verisi çift erim ekranının sol kenarında görüntülenir ve sinyal kapsama alanı
3 nm(4 km) yi geçemez. Uzun erimli radar verisi çift erim ekranının sağ kenarında görüntülenir
ve sinyal kapsama alnı kısa erim ekranında görüntülenen sinyal kapsama alanından daha büyük
olmalıdır. Kısa erim ekranı Harbor modu ile karşılaştırılabilir ve uzun erim ekranı Offshore modu ile
karşılaştırılabilir.
NOT: Sentry modundan Dual Range moduna geçerseniz, radar tam zamanlı aktarıma başlar ve
tüm koruma bölgelerini devre dışı bırakır. Eğer Harbor modundan ya da Offshore modundan Dual
Range moduna geçerseniz, tüm MARPA hedefleri iptal edilir ve Dual Range modundan çıkana kadar
MARPA hedeflerini edinemezsiniz.
Dual Range Modunu Görüntüleme
Home ekranında, Radar > Dual Range seçeneklerine girin.
kısa erimli radar
Uzun erimli radar
Çift Erim Modu
Sentry(Nöbet) Modu
Sentry modu radarın güç tasarrufu yapması için radar gönderimi ve bekleme modu arasında
dönüşüm yapabileceğiniz süreli bir gönderim moduna geçmenizi sağlar. Bu modda, teknenizin
etrafında güvenli bir bölge belirleyen ve bu bölgenin içerisinde bir radar nesnesi girdiğinde uyaran
bir koruma bölgesi oluşturabilirsiniz. Sentry modu tüm GMR model radarlar ile çalışır.
Sentry Modunu Görüntüleme
NOT: Eğer Sentry moduna geçerseniz ve MARPA özelliği Sentry modunda devre dışı bırakılırsa,
tüm MARPA hedefleri iptal edilir ve Sentry modundan çıkana kadar MARPA hedeflerini
edinemezsiniz. Eğer MARPA özelliği Sentry modunda etkinleştirilirse, MARPA hedefleri iptal
edilmez.
Home ekranında, Radar > Sentry seçeneklerine girin.
Sentry Modunda MARPA Özelliğini Etkinleştirme
Home ekranında, Radar > Sentry > Menu > Sentry Setup > MARPA > On seçeneklerine girin.
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
75
Radar
Süreli Gönderim Özelliğini Etkinleştirme
Home ekranında, Radar > Sentry > Menu > Sentry Setup > Timed Xmit > On seçeneklerine girin.
Bekleme ve Gönderim Sürelerini Ayarlama
Bekleme ve gönderim sürelerini ayarlamadan önce süreli gönderim özelliğini
etkinleştirmelisiniz(sayfa 76).
Güç tasarrufu sağlamak için, belirlenen aralıklarda periyodik radar sinyali gönderimlerini
gerçekleştirmek için radar bekleme süresini ve gönderim süresini belirtmelisiniz.
1. Home ekranında, Radar > Sentry > Menu > Sentry Setup seçeneklerine girin.
2. Stdby Time seçeneğine basın.
3. Radar sinyal gönderimleri arasındaki zaman aralığını yazın.
• GPSMAP 6000 serisi için, Rocker butonunu veya sayısal tuş takımını kullanın.
• GPSMAP 7000 serisi için, ekran klavyesini kullanın.
4. Done seçeneğine basın.
5. Xmit Time seçeneğine basın.
6. Her radar sinyal gönderiminin süresini yazın:
• GPSMAP 6000 serisi için, Rocker butonunu veya sayısal tuş takımını kullanın.
• GPSMAP 7000 serisi için, ekran klavyesini kullanın.
7. Done seçeneğine basın.
Bir Koruma Bölgesi Etkinleştirme
Home ekranında, Radar > Sentry > Menu > Sentry Setup > Enable Guard Zone seçeneklerine
girin.
Kısmi Koruma Bölgesini Belirleme
Bölgenin sınırlarını belirlemeden önce bir koruma bölgesi oluşturmalısınız(sayfa 76).
Teknenizi tamamen çevrelemeyen bir koruma bölgesinin sınırlarını belirleyebilirsiniz.
1. Home ekranında, Radar > Sentry > Menu > Sentry Setup > Adjust Guard Zone > Move Guard
Zone > Corner 1 seçeneklerine girin.
2. Koruma bölgesinin daha içteki köşesinin konumuna basın ve sürükleyin:
ve ) kullanın.
• GPSMAP 6000 serisi için, Rocker butonunu ve ekran oklarını (
• GPSMAP 7000 serisi için, koruma bölgesi köşesine basın ve sürükleyin.
3. Corner 2 seçeneğine basın ve koruma bölgesinin ikinci köşesinin konumunu düzenlemek için 2.
Adımı tekrarlayın.
4. Done seçeneğine basın.
Yuvarlak bir Koruma Bölgesi Oluşturma
Bölgenin sınırlarını belirlemeden önce bir koruma bölgesi oluşturmalısınız(sayfa 76).
Teknenizi tamamen çevrelemeyen yuvarlak bir koruma bölgesi oluşturabilirsiniz.
1. Home ekranında, Radar > Sentry > Menu > Sentry Setup > Adjust Guard Zone > Move Guard
Zone > Circle seçeneklerine girin.
2. Menu > Sentry Setup > Adjust Guard Zone > Move Guard Zone > Corner 1 seçeneklerine girin.
76
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Radar
3. Koruma bölgesinin boyutunu ayarlayın:
ve )
• GPSMAP 6000 serisi için, Rocker butonunu ve ekran oklarını (
kullanın.
• GPSMAP 7000 serisi için, koruma bölgesi köşesine basın ve sürükleyin.
4. Koruma bölgesinin ikinci köşesinin konumunu ayarlamak için Corner 2
seçeneğine basın ve 3. Adımı tekrar edin.
5. Done seçeneğine basın.
Circular
Radar Hedef Belirleme
Radar hedef belirleme özelliği nesneleri belirlemenizi ve izlemenizi sağlar.
MARPA Hakkında
MARPA, özellikle nesne hedef belirleme ve izleme aracılığıyla çarpışmayı önlemek için kullanılır.
MARPA’yı kullanmak için, bir hedefe MARPA etiketi tahsis etmelisiniz. Radar sistemi etiketlenen
nesneyi otomatik olarak izler ve erim, yön, hız, GPS rotası, en yakın yaklaşma ve yaklaşmaya olan
süre gibi bilgileri de dahil olmak üzere sizi nesne hakkında bilgilendirir. MARPA etiketlenen her
nesnenin(edinen, kayıp, izleyen veya tehlikeli) durumunu belirler ve eğer nesne koruma bölgenize
girerse harita çizer çarpışma alarmı verir.
Tehlikeli MARPA
hedefine en
yakın nokta ve
yaklaşma süresi
Edinen MARPA
hedefi
Tehlikeli
MARPA hedefi
İzleyen MARPA
hedefi
Kayıp
MARPA
hedefi
MARPA Hedef İzleme
MARPA Hedef Belirleme Sembolleri
Sembol Açıklama
Bir hedef ediniyor. Radar hedefe kilitlenirken, eş merkezli, kesik çizgili yeşil halkalar hedeften yayılır.
Hedef edinilmiştir. Radarın kilitlendiği hedefin konumunu içi dolu yeşil bir halka belirtir. Halkaya
bitişik olan kesikli yeşil çizgi yer üzerinden tasarlanan seyri veya hedefin GPS rotasını belirtir.
Tehlike hedef kapsama alanındadır. Bir alarm duyulurken ve bir mesaj başlığı görüntülenirken
hedeften kırmızı bir halka yanıp söner. Alarm onaylandıktan sonra, kesikli kırmızı bir çizgiye bitişik
olan içi dolu kırmızı bir nokta konumu ve yer üzerinden tasarlanan seyri ya da hedefin GPS rotasını
belirtir. Eğer güvenli bölge çarpışma alarmı Off seçeneğine ayarlandıysa, hedef yanıp söner ama
sesli alarm duyulmaz ve alarm mesaj başlığı görüntülenmez(sayfa 18).
Hedef kaybedildi. Yanında X harfi bulunan içi dolu yeşil bir halka radarın hedefe kilitlenemediğini
belirtir
Tehlikeli bir hedefe en yakın nokta ve bu noktaya olan süre.
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
77
Radar
Bir Nesneye MARPA Etiketi Tahsis Etme
Not: MARPA özelliği rota sensörünün ve aktif GPS sinyalinin kullanımını gerektirir. Rota sensörü
NMEA 2000parametre grup numarası(PGN) 127250 ya da NMEA 0183 HDM ya da HDG çıkış
cümlesi sağlamalıdır.
1. Home ekranında, Radar seçeneğine basın.
2. Cruising, Harbor ya da Offshore seçeneğine basın.
3. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• GPSMAP 6000 serisi için, bir nesneyi ya da konumu seçmek için Rocker butonunu kullanın.
• GPSMAP 7000 serisi için, bir nesneye ya da konuma basın.
Hedef
seçenekleri
Hedef
4. Acquire Target seçeneğine basın.
Bir Hedef Nesnesinden MARPA Etiketini Çıkarma
1. Home ekranında, Radar seçeneğine basın.
2. Cruising, Harbor ya da Offshore seçeneğine basın.
3. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• GPSMAP 6000 serisi için, hedeflenen bir nesneyi seçmek için Rocker butonunu kullanın.
• GPSMAP 7000 serisi için, hedeflenen bir nesneye basın.
4. MARPA Target > Remove seçeneklerine girin.
MARPA etiketli bir Nesne Hakkında Bilgi Görüntüleme
MARPA etiketli bir nesne hakkında erim, yön, hız ve diğer bilgileri görüntüleyebilirsiniz.
1. Home ekranında, Radar seçeneğine basın.
2. Cruising, Harbor ya da Offshore seçeneğine basın.
3. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• GPSMAP 6000 serisi için, hedeflenen bir nesneyi seçmek için Rocker butonunu kullanın.
• GPSMAP 7000 serisi için, hedeflenen bir nesneye basın.
4. MARPA Target seçeneğine basın.
78
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Radar
Radar Hedef Belirleme Özelliğini Durdurma
1. Home ekranında, Radar seçeneğine basın.
2. Cruising, Harbor ya da Offshore seçeneğine basın.
3. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• GPSMAP 6000 serisi için, hedeflenen bir nesneyi seçmek için Rocker butonunu kullanın.
• GPSMAP 7000 serisi için, hedeflenen bir nesneye basın.
4. Stop Pointing seçeneğine basın.
Güvenli Bölge Çarpışma Alarmını Kurma
“Güvenli Bölge Çarpışma Alarmını Kurma” bölümüne bakın(sayfa 18).
AIS ve MARPA Tehditlerinin bir Listesini Görüntüleme
Her radar görüntüsünde ya da Radar Yer Paylaşımında, AIS ve MARPA tehditlerinin bir listesini
görüntüleyebilir ve kişiselleştirebilirsiniz.
1. Home ekranında, Radar seçeneğine basın.
2. Cruising, Harbor, Offshore, Dual Range, Sentry ya da Radar Overlay modunu seçin.
3. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Listeyi Cruising, Harbor, Offshore, Dual Range, Sentry ya da Radar Overlay modunda açmak
için Menu > Other Vessels > List > Show seçeneklerine girin.
> Menu > Other Vessels
• Listeyi Dual Range modunda açın. GPSMAP 6000 serisi için,
> List > Show seçeneklerine girin. GPSMAP 7000 serisi için, Left > Other Vessels > List >
Show seçeneklerine girin.
• 4. Listeye eklemek istesiğiniz tehdit türlerini seçin(All Threats, sadece MARPA tehditleri
veya sadece AIS tehditleri).
Radar Ekranında AIS Araçlarını Görüntüleme
AIS harici bir AIS aygıtı kullanılmasına ve diğer araçlardan alınan aktif aktarıcı sinyallerine ihtiyaç
duyar.
Diğer araçların Radar ekranında nasıl görüntüleneceğini yapılandırabilirsiniz. Bir radar modu için
yapılandırılan ekran erim ayarı, ayrıntılar ve planlanan rota ayarları her radar moduna uygulanır,
ama Radar Overlay moduna uygulanmaz. Bir radar modu için yapılandırılan ayrıntılar ve tasarlanan
rota ayarları diğer radar modlarına ve Radar Overlay moduna uygulanır.
1. Home ekranında, Radar seçeneğine basın.
2. Cruising, Harbor, Offshore veya Sentry modlarından birini seçin.
3. Menu > Other Vessels > Display Setup seçeneklerine girin.
4. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Konumunuzdan AIS araçlarının göründüğü mesafeyi belirtmek için Display Range seçeneğine
basın. Bir uzaklık seçin.
• AIS özelliği aktif olan ve MARPA etiketli araçlar hakkındaki ayrıntıları görüntülemek için
Details > Show seçeneklerine girin.
• AIS özelliği aktif olan ve MARPA etiketli araçlar için tasarlanan rota süresini ayarlamak
için Proj. Heading seçeneğine basın. GPSMAP 6000 serisi için, saati yazmak için Rocker
butonunu ya da sayısal tuş takımını kullanın. GPSMAP 7000 serisi için, ekran klavyesini
kullanın. Done seçeneğine basın.
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
79
Radar
VRM ve EBL
Değişken erim işaretçisi(VRM) ve elektronik yön çizgisi(EBL) teknenizden bir hedef nesneye olan
mesafeyi ve yönü ölçmektedir. Radar ekranında, VRM teknenizin güncel konumuna ortalanmış bir
daire olarak görünür ve EBL teknenizin güncel konumunda başlayan ve VRM ile çakışan bir çizgi
olarak görünür. Kesişme noktası VRM ve EBL’nin hedefidir.
VRM ve EBL’yi Görüntüleme
Bir mod için yapılandırılan VRM ve EBL tüm diğer radar modlarına uygulanır.
1. Home ekranında, Radar seçeneğine basın.
2. Cruising, Harbor, Dual Range ya da Offshore modlarından birini seçin.
3. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Cruising, Harbor ya da Offshore modu için Menu > Show VRM/EBL seçeneklerine girin.
• Dual Range modunda kısa erim ekranı için ayarı yapılandırın. GPSMAP 6000 serisi için
> Menu > Show VRM/EBL seçeneklerine girin. GPSMAP 7000 serisi için Left > Show VRM/
EBL seçeneklerine girin.
• Dual Range modunda uzun erim ekranı için ayarı yapılandırın. GPSMAP 6000 serisi için
> Menu > Show VRM/EBL seçeneklerine girin. GPSMAP 7000 serisi için Right > Show
VRM/EBL seçeneklerine girin.
VRM ve EBL’yi Düzenleme
VRM ve EBL’yi düzenlemeden önce onları görüntülemelisiniz(sayfa 80).
VRM’nin çapını ve VRM ve EBL’nin kesişme noktasını hareket ettiren EBL’nin açısını
ayarlayabilirsiniz. Bir mod için yapılandırılan VRM ve EBL tüm diğer radar modlarına uygulanır.
1. Home ekranında, Radar seçeneğine basın.
2. Cruising, Harbor, Dual Range ya da Offshore modlarından birini seçin.
3. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Cruising, Harbor ya da Offshore modu için Menu > Adjust VRM/EBL > Move VRM/EBL
seçeneklerine girin.
• Dual Range modunda kısa erim ekranı için ayarı yapılandırın. GPSMAP 6000 serisi için,
> Menu > Adjust VRM/EBL > Move VRM/EBL seçeneklerine girin. GPSMAP 7000 serisi
için, Left > Adjust VRM/EBL > Move VRM/EBL seçeneklerine girin.
• Dual Range modunda uzun erim ekranı için ayarı yapılandırın. GPSMAP 6000 serisi için,
> Menu > Adjust VRM/EBL > Move VRM/EBL seçeneklerine girin. GPSMAP 7000
serisi için, Right > Adjust VRM/EBL > Move VRM/EBL seçeneklerine girin.
• 4. VRM ve EBL’nin kesişme noktası için yeni bir konuma basın:
• GPSMAP 6000 serisi için, yeni bir konum seçmek için Rocker butonunu kullanın.
• GPSMAP 7000 serisi için, yeni bir konuma basın.
• 5. Done seçeneğine basın.
80
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Radar
Hedef Nesnesine Olan Erimi ve Yönü Ölçme
VRM ve EBL’yi düzenlemeden önce onları görüntülemelisiniz(sayfa 80).
Bir mod için yapılandırılan VRM ve EBL tüm diğer radar modlarına uygulanır.
1. Home ekranında, Radar seçeneğine basın.
2. Cruising, Harbor, Dual Range ya da Offshore modlarından birini seçin.
3. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Cruising, Harbor ya da Offshore modu için, Menu > Adjust VRM/EBL > Move VRM/EBL
seçeneklerine girin.
• Dual Range modunda kısa erim ekranı için ayarı yapılandırın. GPSMAP 6000 serisi için
Menu > Adjust VRM/EBL > Move VRM/EBL seçeneklerine girin. GPSMAP 7000 serisi için,
Left > Adjust VRM/EBL > Move VRM/EBL seçeneklerine girin.
• Dual Range modunda uzun erim ekranı için ayarı yapılandırın. GPSMAP 6000 serisi için
Menu > Adjust VRM/EBL > Move VRM/EBL seçeneklerine girin. GPSMAP 7000 serisi için,
Right > Adjust VRM/EBL > Move VRM/EBL seçeneklerine girin.
4. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• GPSMAP 6000 serisi için, VRM ve RBL’nin kesişme noktasının hedef konumunda olması için
VRM’nin çapını ve EBL’nin açısını ayarlamak için Rocker butonunu kullanın.
• GPSMAP 7000 serisi için, hedef konumuna basın.
Hedefin konumuna olan erim ve yön ekranın sol üst köşesinde görüntülenir.
5. Done seçeneğine basın
Radar Ekranında Yol Noktaları ve Rotalar
Radar Ekranında bir Yol Noktası İşaretleme
1. Home ekranında, Radar seçeneğine basın.
2. Bir radar modu seçin.
3. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• GPSMAP 6000 serisi için, bir konum seçmek için Rocker butonunu kullanın.
• GPSMAP 7000 serisi için, bir konuma basın.
4. Create Waypoint seçeneğine basın.
Radar Ekranında Yol Noktalarını Görüntüleme
Radar ekranında görüntülenen erimin içerisindeki yol noktalarını gösterebilirsiniz. Bu ayar Radar
Overlay moduna uygulanmaz.
1. Home ekranında, Radar > Radar Setup > Appearance > Waypoints seçeneklerine girin.
2. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Tüm yol noktalarını görüntülemek için Show seçeneğine basın.
• Şu anda aktif olan rota ile ilgili yol noktalarını görüntülemek için Navigation Only seçeneğine
basın.
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
81
Radar
Radar Ekranında Kaydedilmiş Bir Rotada Seyretme
Rotaların listesini gözden geçirmeden ve rotalardan birine doğru seyretmeden önce, en az bir rota
kaydetmelisiniz(sayfa 35). Radar ekranında bir rotayı görüntülemek için navigasyon çizgileri sıra ile
gösteriliyor olmalıdır(sayfa 94).
1. Home ekranında, Where To? > Routes seçeneklerine girin.
2. Bir rota seçin.
3. Navigate To seçeneğine basın.
4. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Rota oluşturulduğu zaman kullanılan başlangıç noktasından itibaren rotada seyretmek için
Forward seçeneğine basın.
• Rota oluşturulduğu zaman kullanılan varış noktasından itibaren rotada seyretmek için Backward
seçeneğine basın.
5. Home ekranında, Radar seçeneğine basın.
6. Cruising, Harbor, Offshore, Dual Range ya da Sentry modlarından birini seçin.
Rota başlangıç, varış noktası ve dönüşler belirtilmiş bir şekilde mor bir çizgi olarak görünür.
7. Mor çizgi ile gösterilen seyri gözden geçirin.
8. Kara parçasından, sığ sudan e diğer engellerden uzak durarak rotadaki her etap boyunca mor
çizgiyi takip edin.
Radar Ekranında Kaydedilen Bir Rotada Paralel Şekilde Seyretme
Rotaların listesini gözden geçirmeden ve rotalardan birine doğru seyretmeden önce, en az bir rota
kaydetmelisiniz(sayfa 35). Radar ekranında bir rotayı görüntülemek için navigasyon çizgileri sıra ile
gösteriliyor olmalıdır(sayfa 94).
1. Home ekranında, Where To? > Routes seçeneklerine girin.
2. Bir rota seçin.
3. Navigate to seçeneğine girin.
4. Rotadan belirli bir mesafe sapacak şekilde rotaya paralel olarak seyretmek için Offset
seçeneğine basın.
5. Offset seçeneğine basın.
6. Sapma mesafesini girin:
• GPSMAP 6000 serisi için, Rocker butonunu ya da sayısal tuş takımını kullanın.
• GPSMAP 7000 serisi için, ekran klavyesini kullanın.
• 7. Done seçeneğine basın.
• 8. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Rota oluşturulduğu zaman kullanılan başlangıç noktasından itibaren orijinal rotanın soluna
doğru rotada seyretmek için Forward – Port seçeneğine basın.
• Rota oluşturulduğu zaman kullanılan başlangıç noktasından itibaren orijinal rotanın sağına
doğru rotada seyretmek için Forward – Starboard seçeneğine basın.
• Rota oluşturulduğu zaman kullanılan varış noktasından itibaren orijinal rotanın soluna doğru
rotada seyretmek için Backward – Port seçeneğine basın.
• Rota oluşturulduğu zaman kullanılan varış noktasından itibaren orijinal rotanın sağına doğru
rotada seyretmek için Backward – Port seçeneğine basın.
82
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Radar
9. Home ekranında, Radar seçeneğine basın.
10.Cruising, Harbor, Offshore, Dual Range ya da Sentry modunu seçin.
Rota başlangıç noktası, varış noktası ve dönüşler belirtilmiş bir şekilde mor bir çizgi olarak
görüntülenir.
11.Mor çizgi ile gösterilen seyri gözden geçirin.
12.Kara parçasından, sığ sudan e diğer engellerden uzak durarak rotadaki her etap boyunca mor
çizgiyi takip edin.
Radar Yer Paylaşımı Hakkında
Radar Overlay Navigation ya da Fishing tablosundaki radar bilgisini üst üste koyar. Radar Yer
Paylaşımındaki veri son kullanılan radar moduna göre(Cruising, Harbor, Offshore ya da Sentry)
görüntülenir ve Radar Yer Paylaşımına uygulanan tüm ayar yapılandırmaları son kullanılan radar
moduna da uygulanır. Örneğin, Harbor modunu kullanıp Radar Yer Paylaşımına geçerseniz, Radar
Yer Paylaşımı Harbor modu radar verisini görüntüler. Radar Overlay menüsünü kullanarak kazanım
ayarını değiştirirseniz, Harbor modu için kazanım ayarı otomatik olarak değişir.
Radar Yer Paylaşımı veriyi Dual Range radar moduna göre görüntülemez ve yer paylaşımına
uygulanan ayar yapılandırmaları Dual Range moduna uygulanmaz.
Navigasyon Tablosunda Radar Yer Paylaşımı
Radar Yer Paylaşımının ve Tablo Verisinin Aynı Hizaya Getirilmesi
Radar Yer Paylaşımını kullanırken, harita çizer varsayılan ayar olarak NMEA 0183 ya da NMEA
2000 şebekesini kullanarak bağlanan manyetik bir rota sensöründen alınan veriye göre tekne rotasına
dayalı olan tablo verisini ve radar verisini aynı hizaya getirir. Eğer rota sensörü mevcut değilse,
tekne rotası GPS izleme verisi temel alınarak düzenlenir.
GPS izleme verisi teknenin işaret ettiği yönü değil teknenin hareket ettiği yönü belirtir. Eğer tekne
bir akıntı ya da rüzgar nedeniyle geriye ya da yanlara doğru sürükleniyorsa, Radar yer paylaşımı
tablo verisi ile kusursuz şekilde aynı hizaya gelmeyebilir. Bu durum elektronik bir pusuladan alınan
tekne-rota verisini kullanarak önlenmelidir.
Eğer tekne rotası manyetik bir yön rotasından ya da otomatik pilottan alınan veriye dayalıysa,
rota verisi hatalı kurulum, mekanik bozukluk, manyetik karışma veya diğer faktörlerden dolayı
uzlaştırılabilir.
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
83
Radar
Radar Yer Paylaşımını Görüntüleme
Radar Yer Paylaşımı, son kullanılan radar moduna göre veriyi görüntüler.
Home ekranından Radar > Radar Overlay seçeneklerine basın.
Radar resmi, turuncu renkte görüntülenir ve Navigasyon çizelgesini kaplar.
Radar Yer Paylaşımında Yakınlaşma ve Uzaklaşma
Haritayı kaydırırken yakınlaşma, yalnızca haritanın yakınlaşma ölçeğini etkiler. Radar alanı aynı
kalır. Harita gemide kilitliyken( hareket etmiyorken) yakınlaşma, haritanın yakınlaşma ölçeğini ve
radar alanını etkiler.
Bir işlemi seçip tamamlayın:
• GPSMAP 6000 serileri için, uzaklaşmak ve yakınlaşmak için Range (-/+) tuşlarına basın.
ve
tuşlarına basın.
• GPSMAP 7000 serileri için, uzaklaşmak ve yakınlaşmak için
Radar Yer Paylaşımı için bir Tablo Türü Seçme
Radar Yer Paylaşımı altında, Navigasyon çizelgesi ya da Balıkçılık çizelgesinin görüntülenip
görüntülenmediğini belirleyebilirsiniz.
NOT: Fishing tablosu önceden programlanmış bir BlueChart g2 Vision veri kartıyla birlikte
kullanılabilir.
1. Home ekranından Radar>Radar Overlay>Menu>Setup>Chart Setup seçeneklerine basın.
2. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Chart Type>Navigation seçeneklerine basın.
• Chart Type>Fishing seçeneklerine basın.
Radar Görüntüsünü En iyi duruma Getirme
Radar görüntüsünü Cruising modu, Harbor modu, Offshorte modu veya Sentry modunda bireysel
olarak ya da Dual Range modunda her ekran için en iyi duruma getirebilirsiniz.
1. Home ekranından Radar seçeneğine basın.
2. Cruising, Harbor, Offshore, Dual Range, ya da Sentry modlarından birini seçin.
3. Bir radar erimi seçin(sayfa 85).
4. Kazanım ayarının varsayılan değerini geri yükleyin(sayfa 86).
5. Denizden parazit yansıma ayarının varsayılan değerini geri yükleyin(sayfa 88).
6. Yağmurdan parazit yansıma ayarının varsayılan değerini geri yükleyin(sayfa 89).
7. FTC ayarının varsayılan değerini geri yükleyin(sayfa 89).
8. Çapraz konuşma ayarının varsayılan değerini geri yükleyin(sayfa 91).
9. Kazanım ayarını manüel olarak ayarlayın(sayfa 86).
10.Denizden parazit yansıma ayarını manüel olarak ayarlayın(sayfa 88).
11. Yağmurdan parazit yansıma ve FTC ayarlarını manüel olarak ayarlayın(sayfa 90).
84
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Radar
Radar Sinyallerinin Kapsama Alanı Hakkında
Radar sinyalinin kapsama alanı radar tarafından gönderilen ve alınan atımlı sinyalin uzunluğunu
belirtir. Kapsama alanı büyüdükçe, radar uzaktaki hedeflere ulaşmak için daha uzun atımlar gönderir.
Daha yakın hedefler, özellikle yağmur ve dalgalar, Radar ekranına gürültü ekleyebilecek daha uzun
atımları etkileyebilir. Daha uzun kapsama alanına sahip hedefler hakkında bilgi görüntüleme, Dual
Range modunu kullanmıyorsanız daha kısa erimli hedefler hakkında bilgi görüntülemek amacıyla
Radar ekranındaki mevcut boş alan miktarını azaltır. (sayfa 75).
Bir Radar Kapsama Alanı Seçmek için İpuçları
• Radar ekranında görüntülenmesine ihtiyaç duyduğunuz bilgiyi belirleyin. Örneğin, yakın bir
bölgedeki hava şartları veya hedefler ve trafik hakkında bilgiye mi ihtiyacınız var? Yoksa uzak bir
bölgedeki hava şartları ile daha mı çok ilgileniyorsunuz?
• Radarın kullanıldığı çevresel koşulları değerlendirin. Özellikle fırtınalı havada, uzun erimli
radar sinyalleri Radar ekranındaki paraziti artırabilir ve kısa erimli hedefler hakkında bilgi
görüntülemenizi zorlaştırabilir. Yağmurlu havada, Yağmur Paraziti(Rain Clutter) ve FTC ayarları
en iyi şekilde yapılandırılmışsa, kısa erimli radar sinyalleri yakında bulunan nesneler hakkında
daha etkili bir şekilde bilgi görüntülemenizi sağlar.
• Radar ve güncel çevresel koşullar nedeniyle en kısa etkili kapsama alanını seçin.
Bir Radar Kapsama Alanı Seçme
“Radar Ekranında Zum Ölçeğini Düzenleme” kısmına bakın(sayfa 72).
Kazanım ve Parazit Hakkında
Kazanım radar alıcısının hassasiyetini kontrol eder. Kazanım için varsayılan ayar olan Auto seçeneği
ortalama koşullara, radar sinyalinin kapsama alanına ve seçilen radar moduna göre kazanımı
otomatik olarak bir kez ayarlar. Harita çizer değişen koşullara karşılık olarak kazanımı otomatik
olarak yeniden düzenlemez. Özel koşullar için radar görünümünü en iyi duruma getirmek için,
kazanımı manüel olarak ayarlayın(sayfa 86).
Parazit önemsiz hedeflerden çıkan radar sinyallerinin istenmeyen yansımaları tarafından oluşturulan
karışmadır. Parazite sebep olan genel kaynaklar yağış miktarı, deniz dalgaları ve yakındaki radar
kaynaklarıdır.
Ayarların Yapılandırılması ve Radar Türü
GMR 20, 21, 40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 veya 406’yı kullanırken, bir radarda kullanım için
yapılandırılan tüm kazanım ve parazit ayarları diğer tüm radar modlarına ve Radar Yer Paylaşımına
uygulanır.
GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD veya 1206 xHD radarını kullanırken, bir radar modu
için yapılandırılmış kazanım ve parazit yansıma ayarları bu tabloya göre diğer radar modlarına
uygulanabilir ya da uygulanamaz.
Ayar
Radar Modu
Gain
Sea Clutter
Rain Clutter
FTC
Crosstalk
Harbor, Offshore, Sentry Dual Range: Sol Ekran
Dual Range: Sağ Ekran
Ayrı olarak yapılandırın
Ayrı olarak yapılandırın
Ayrı olarak yapılandırın
Ayrı olarak yapılandırın
Ayrı olarak yapılandırın
Ayrı olarak yapılandırın
Ayrı olarak yapılandırın
Ayrı olarak yapılandırın
Ayrı olarak yapılandırın
Ayrı olarak yapılandırın
Hem sol hem de sağ ekranlar için bir kez yapılandırın
Tüm modlar için bir kez yapılandırın
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
85
Radar
GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD veya 1206 xHD radarını kullanırken, herhangi bir radar
modunda kullanım için yapılandırılmış son kazanım ve parazit yansıma ayarları Radar Yer
Paylaşımına otomatik olarak uygulanır. Örneğin, Harbor modu için kazanım %50ye ayarlandıysa,
Radar Yer Paylaşımı için de kazanım otomatik olarak %50 ye ayarlanır. Ayrıca, Offshore modu için
kazanım %40 a ayarlandıysa, Radar Yer Paylaşımı için de kazanım otomatik olarak %40a ayarlanır.
Varsayılan Kazanım ve Parazit Ayarları
Ayar
Gain
(Kazanım)
Sea
Clutter(Deniz
Paraziti)
Rain
Clutter(Yağmur
Paraziti
FTC
Crosstalk(Ses
Karışması)
Varsayılan Değer
Auto(Otomatik)
Calm(Sakin),
Medium(Orta) ya da
Rough(Dalgalı)
Off(Kapalı)
Off (Kapalı)
On(Açık)
Talimatlar
“Radar Ekranındaki Kazanımı Otomatik Olarak Ayarlama”
bölümüne bakın(sayfa 86).
Varsayılan Deniz Paraziti Ayarını Geri Yükleme” bölümüne
bakın(sayfa 88).
“Varsayılan Yağmur Paraziti Ayarını Geri Yükleme” bölümüne
bakın(sayfa 91).
“Varsayılan FTC Ayarını Geri Yükleme” bölümüne bakın(sayfa 89).
“Radar Ekranında Ses Karışması Parazitini Ayarlama” bölümüne
bakın(sayfa 91).
Radar Ekranında Kazanımı Otomatik Olarak Ayarlama
Kazanım ayarı için Auto seçeneği varsayılan değerdir. Her radar modu için otomatik kazanım ayarı
bu mod için en uygun hale getirilir ve başka bir modda kullanılan otomatik kazanım ayarından farklı
olabilir.
Not:Kullanımda olan radara bağlı olarak, bir radar modunda kullanım için yapılandırılan kazanım
ayarı diğer radar modlarına ya da Radar Yer Paylaşımına uygulanabilir ya da uygulanmayabilir(sayfa
85).
1. Home ekranında, Radar seçeneğine basın.
2. Cruising, Harbor, Offshore, Dual Range veya Sentry modlarından birini seçin.
3. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Cruising, Harbor, Ofshore ya da Sentry modu için Menu > Gain > Auto seçeneklerine girin.
• Dual Range modunda kısa erimli ekran için ayarı yapılandırın. GPSMAP 6000 serileri için
)>Menu>Gain>Auto seçeneklerine basın. GPAMAP 7000 serisi için, Left > Gain > Auto
seçeneklerine girin.
• Dual Range modunda uzun erimli ekran için ayarı yapılandırın. GPSMAP 6000 serileri içi
>Menu>Gain>Auto seçeneklerine basın. GPSMAP 7000 serileri için Right>Gain>Auto
seçeneklerine basın.
Harita çizer, ortalama koşullara, radar sinyalinin kapsama alanına ve seçilen radar moduna bağlı
olarak kazanımı otomatik olarak bir kez ayarlar. Harita çizer, değişen koşullara karşılık olarak
kazanımı otomatik olarak yeniden ayarlamaz.
Radar Ekranındaki Kazanımı Manüel Olarak Ayarlama
Gerçek koşulları açıklayan en iyi radar performansı için, kazanımı manüel olarak ayarlayabilirsiniz.
Not: Kullanımda olan radara bağlı olarak, bir radar modunda kullanım için yapılandırılan kazanım ayarı
diğer radar modlarına ya da Radar Diyagramına uygulanabilir ya da uygulanmayabilir(sayfa 85).
1. Home ekranında, Radar seçeneğine basın
2. Cruising, Harbor, Offshore, Dual Range veya Sentry modlarından birini seçin.
86
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Radar
3. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Select Menu > Gain for Cruising, Harbor, Offshore, or Sentry mode.
• Dual Range modunda kısa erimli ekran için ayarı yapılandırın. GPSMAP 6000 serileri için
Menu>Gain seçeneklerine basın. GPSMAP 7000 serisi için, Left > Gain seçeneklerine girin.
• Dual Range modunda uzun erimli ekran için ayarı yapılandırın. GPSMAP 6000 serileri için
Menu>Gain seçeneklerine basın. GPSMAP 7000 serileri için Right>Gain seçeneklerine basın.
4. Radar ekranında ışık noktaları görünene kadar kazanımı artırmak için Up seçeneğine basın.
Radar ekranındaki veri birkaç saniyede bir yenilenir. Sonuç olarak, kazanımı manüel olarak
ayarlamanızın etkileri hemen ortaya çıkmayabilir. Kazanımı yavaş bir şekilde ayarlayın.
5. Noktalar kayboluncaya kadar kazanımı azaltmak için Down seçeneğine basın.
6. Eğer kapsama alanında tekneler, kara parçası ya da diğer hedefler bulunuyorsa, hedefler yanıp
sönmeye başlayana kadar kazanımı azaltmak için Down seçeneğine basın.
7. Tekneler, kara parçası veya diğer hedefler Radar ekranında sabit bir şekilde yanana kadar
kazanımı artırmak için Up seçeneğine basın.
8. Gerekirse, yakında bulunan büyük nesnelerin görüntüsünü en aza indirin(sayfa 87).
9. Gerekirse, yan lob yankılarının görüntüsünü en aza indirin(sayfa 87).
Yakında Bulunan Büyük Nesnelerin Karışımını En Aza İndirme
Dalgakıran duvarları gibi önemli boyutlardaki yakında bulunan hedefler Radar ekranında
görüntülenecek hedefin çok parlak bir resminin görüntülenmesine yol açabilir. Bu görüntü,
yakınındaki daha küçük boyuttaki hedefleri gölgeleyebilir.
Not: Geçerli radara bağlı olarak, bir radar modunda kullanım için yapılandırılmış kazanım ayarları
diğer radar modlarına ya da Radar Yer Paylaşımına uygulanabilir ya da uygulanamaz( sayfa 85).
1. Home ekranında, Radar seçeneğine basın.
2. Cruising, Harbor, Offshore, Dual Range veya Sentry modlarından birini seçin.
3. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Cruising, Harbor, Offshore ya da sentry modu için Menu > Gain seçeneklerine girin.
• Dual Range modunda kısa erimli ekran için ayarı yapılandırın. GPSMAP 6000 serileri için
Menu>Gain seçeneklerine basın. GPAMAP 7000 serisi için, Left > Gain seçeneklerine girin.
• Dual Range modunda uzun erimli ekran için ayarı yapılandırın. GPSMAP 6000 serileri için
Menu>Gain seçeneklerine basın. GPSMAP 7000 serileri için Right>Gain seçeneklerine basın.
4. Radar ekranındaki daha küçük boyuttaki hedefler açıkça görününceye kadar kazanımı azaltmak
için Down seçeneğine basın.
Yakında bulunan büyük nesne karışmasını ortadan kaldırmak için kazanımı azaltma, daha
küçük boyuttaki ya da daha uzaktaki nesnelerin Radar ekranında yanıp sönmesine ya da ortadan
kaybolmasına sebep olabilir.
Radar Ekranındaki Kenar Lobu Karışmasını Azaltma
Kenar lobu karışması bir hedeften yarı dairesel bir şekilde dışarıya doğru çıkan çizgiler şekilde
görüntülenebilir. Kenar lobu etkilerinden, radar sahasını ya da kazanımı azaltarak kaçınılabilir.
Not: Geçerli radara bağlı olarak, bir radar modunda kullanım için yapılandırılmış kazanım ayarları
diğer radar modlarına ya da Radar Yer Paylaşımına uygulanabilir ya da uygulanamaz( sayfa 85).
1. Home ekranından Radar seçeneğine basın.
2. Cruising,Harbor,Offshore, Dual Range ya da Sentry moduna basın.
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
87
Radar
3. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Cruising, Harbor, Offshore ya da Sentry modu için Menu > Gain seçeneklerine girin.
• Dual Range modunda kısa erimli ekran için ayarı yapılandırın. GPSMAP 6000 serileri için
>Menu>Gain seçeneklerine basın. GPSMAP 7000 serisi için, Left > Gain seçeneklerine girin.
• Dual Range modunda uzun erimli ekran için ayarı yapılandırın. GPSMAP 6000 serileri için
Menu>Gain seçeneklerine basın. GPSMAP 7000 serileri için Right>Gain seçeneklerine basın.
4. Yarı daire şeklindeki çizgili şekil Radar ekranından kayboluncaya kadar kazanımı azaltmak için
Down seçeneğine basın.
Kenar lobu karışmasını ortadan kaldırmak için kazanımı azaltma, daha küçük boyuttaki ya da daha
uzaktaki nesnelerin Radar ekranında yanıp sönmesine ya da ortadan kaybolmasına sebep olabili.
Varsayılan Deniz Karışması ayarını Geri Yükleme
Not: Geçerli radara bağlı olarak, bir radar modunda kullanım için yapılandırılmış denizden parazit
yansıma ayarı diğer radar modlarına ya da Radar Diyagramına uygulanabilir ya da uygulanamaz.
(sayfa 85)
1. Home ekranından Radar seçeneğine basın.
2. Cruising, Harbor, Offshore, Dual Range ya da Sentry moduna basın.
3. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Cruising, Harbor, Offshore ya da Sentry modu için Menu>Noise Rejection>Sea Clutter
seçeneklerine basın.
• Dual Range modunda kısa erimli ekran için ayarı yapılandırın. GPSMAP 6000 serileri için
Menu>Noise Rejection>Sea Clutter seçeneklerine basın. GPSMAP 7000 serileri için Left>Noise
Rejection>Sea Clutter seçeneklerine basın.
• Dual Range modunda uzun erimli ekran için ayarı yapılandırın. GPSMAP 6000 serileri için
>Menu>Noise Rejection>Sea Clutter seçeneklerine basın. GPSMAP 7000 serileri için Right>Noise
Rejection>Sea Clutter seçeneklerine basın.
4. Güncel deniz koşullarını gösteren bir ayar seçin: Rough(dalgalı), Medium(orta) ya da
Calm(sakin.
Radar Ekranında Denizden Karışmasını Ayarlama
Dalgalı hava koşullarının yol açtığı karışıklığın görünümünü ayarlayabilirsiniz. Deniz
karışması(paraziti) ayarı, yakındaki karışmayı ve hedefleri uzaktaki karışma ve hedeflerden daha
fazla etkiler. Daha yüksek bir deniz karışması ayarı, yakındaki dalgaların sebep olduğu parazit
görünümünü azaltır, fakat bunun yanı sıra, yakındaki hedeflerin görünümünü azaltabilir ya da
ortadan kaldırabilir.
Not: Geçerli radara bağlı olarak, bir radar modunda kullanım için yapılandırılmış denizden parazit
yansıma ayarı diğer radar modlarına ya da Radar Yer Paylaşımına uygulanabilir ya da uygulanamaz(
sayfa 85).
1. Home ekranından Radar seçeneğine basın.
2. Cruising, Harbor, Offshore, Dual Range ya da Sentry moduna basın.
3. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Cruising, Harbor, Offshore ya da Sentry modu için Menu > Noise Rejection > Sea Clutter
seçeneklerine girin.
88
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Radar
• Dual Range modunda kısa erimli ekran için ayarı yapılandırın. GPSMAP 6000 serileri için
> Menu>Noise Rejection>Sea Clutter seçeneklerine basın. GPSMAP 7000 serileri
için Left>Noise Rejection>Sea Clutter seçeneklerine basın.
• Dual Range modunda uzun erimli ekran için ayarı yapılandırın. GPSMAP 6000 serileri
> Menu>Noise Rejection>Sea Clutter seçeneklerine basın. GPSMAP 7000
içi
serileri için Right>Noise Rejection>Sea Clutter seçeneklerine basın.
• 4. Güncel deniz koşullarını gösteren bir ayar seçin: Rough(dalgalı), Medium(orta) ya da
Calm(sakin).
• 5. Radar ekranındaki diğer hedefler açıkça görülene kadar deniz parazitinin
görüntüsünü azaltmak ya da arttırmak için Up ya da Down seçeneğine basın.
• Deniz koşullarının yol açtığı karışma hala görülebilir.
Varsayılan FTC Ayarını Geri Yükleme
Not: Geçerli radara bağlı olarak, bir radar modunda kullanım için yapılandırılmış yağmur
karışması ayarı diğer radar modlarına ya da Radar Yer Paylaşımına uygulanabilir ya da
uygulanamaz( sayfa 85).
1. Home ekranından Radar seçeneğine basın.
2. Cruising, Harbor, Offshore, Dual Range ya da Sentry moduna basın.
3. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Cruising, Harbor, Offshore ya da Sentry modu için Menu>Noise Rejection >FTC>Off
seçeneklerine basın.
• Dual Range modunda her iki ekran için ayarı yapılandırın. GPSMAP 6000 serileri için
Menu>Noise Rejection>FTC>Off seçeneklerine basın. GPSMAP 7000 serileri için Left>Noise
Rejection>FTC>Off seçeneklerine basın.
Varsayılan Yağmur Karışması Ayarını Geri Yükleme
Not: Geçerli radara bağlı olarak, bir radar modunda kullanım için yapılandırılmış yağmur
karışması ayarı diğer radar modlarına ya da Radar Yer Paylaşımına uygulanabilir ya da
uygulanamaz( sayfa 85).
1. Home ekranından Radar seçeneğine basın.
2. Cruising, Harbor, Offshore, Dual Range ya da Sentry moduna basın.
3. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Cruising, Harbor, Offshore ya da Sentry modu için Menu>Noise Rejection>Rain Clutter>Off
seçeneklerine basın.
• Dual Range modunda kısa erimli ekran için ayarı yapılandırın. GPSMAP 6000 serileri için
Menu>Noise Rejection>Rain Clutter>Off seçeneklerine basın. GPSMAP 7000 serileri için
Left>Noise Rejection>Rain Clutter>Off seçeneklerine basın.
• Dual Range modunda uzun erimli ekran için ayarı yapılandırın. GPSMAP 6000 serileri için
>Menu>Noise Rejection>Rain Clutter>Off seçeneklerine basın. GPSMAP 7000 serileri için
Right>Noise Rejection>Rain Clutter >Off seçeneklerine basın.
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
89
Radar
Radar Ekranında Yağmur Karışmasını Ayarlama
Yağmurun yol açtığı karışmanın görüntüsünü ayarlayabilirsiniz. Radar kapsama alanını azaltma,
yağmur karışmasını da en aza indirgeyebilir( sayfa 72).
Ayar
FTC
Rain Clutter
(Yağmur
karışmas)
Açıklama
Bu ayar, herhangi bir uzaklıktaki yağmurun yol açtığı geniş, sisli parazit kitlelerinin görünümü
etkiler.
Bu ayar, yakındaki yağmur karışmasını ve hedeflerin görünümünü uzaktaki yağmur karışması
ve hedeflerin görünümünden daha fazla etkiler. Daha yüksek bir yağmur karışması ayarı,
yakındaki yağmurun sebep olduğu parazit görünümünü azaltır, fakat bunun yanı sıra, yakındaki
hedeflerin görünümünü azaltabilir ya da ortadan kaldırabilir.
Not: Geçerli radara bağlı olarak, radar modunda kullanım için yapılandırılmış yağmur paraziti ve
FTC ayarları diğer radar modlarına ya da Radar Yer Paylaşımına uygulanabilir ya da uygulanamaz(
sayfa 85).
1. Home ekranından Radar seçeneğine basın.
2. Cruising, Harbor, Offshore,Dual Range ya da Sentry moduna basın.
3. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Cruising, Harbor, Offshore,Dual Range ya da Sentry modu için Menu>Noise Rejection>FTC
seçeneklerine basın.
• Dual Range modundaki her iki ekran ayarını da yapılandırın. GPSMAP 6000 serileri için
> Menu>Noise Rejection>FTC seçeneklerine basın. GPSMAP 7000 serileri için Left>Noise
Rejection>FTC seçeneklerine basın.
4. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Bir GMR 20, 21, 40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 ya da 406 radarını kullanırsanız,
yağmur karışmasının görünümünü azaltmak ya da arttırmak için High, Medium ya da Low
seçeneklerine basın. Diğer hedefler, Radar ekranında açıkça görülebilir durumda olmalıdır.
• Bir GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD, ya da 1206 xHD radarını kullanırsanız, yağmur
karışmasının görünümünü azaltmak ya da arttırmak için Up ya da Down seçeneklerine basın.
Diğer hedefler, Radar ekranında açıkça görülebilir durumda olmalıdır. FTC ayarı %50 den
fazlaysa, radarın kapsama alanını azaltmayı düşünün.
• 5. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Cruising, Harbor, Offshore ya da Sentry modu için Menu>Noise Rejection>Rain Clutter
seçeneklerine basın.
• Dual Range modunda kısa mesafeli ekran için ayarı yapılandırın. GPSMAP 6000 serileri için
> Menu > Noise Rejection > Rain Clutter Rain Clutter seçeneklerine basın. GPSMAP
7000 serileri için Left>Noise Rejection>Rain Clutter seçeneklerine basın.
• Dual Range modunda uzun mesafeli ekran için ayarı yapılandırın. GPSMAP 6000 serileri için
> Menu > Noise Rejection > Rain Clutter seçeneklerine basın. GPSMAP 7000 serileri
için Right>Noise Rejection>Rain Clutter seçeneklerine basın.
• 6. Radar ekranındaki diğer hedefler açıkça görülene kadar yakındaki yağmur parazitinin
görüntüsünü azaltmak ya da arttırmak için Up ya da Down seçeneğine basın.
• Yağmurdan kaynaklanan karışma hala görülebilir.
90
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Radar
Radar Ekranındaki Çapraz Konuşma Karışmasını Ayarlama
Diğer yakın radar kaynağından karışmadan kaynaklanan parazit yansımasının görünümünü
azaltabilirsiniz. On ayarı çapraz konuşma ayarı için varsayılan değerdir.
Not: Geçerli radara bağlı olarak, radar modunda kullanım için yapılandırılmış çapraz konuşma
ayarı diğer radar modlarına ya da Radar Yer Paylaşımına uygulanabilir ya da uygulanamaz( sayfa
85).
1. Home ekranından Radar seçeneğine basın.
2. Cruising, Harbor, Offshore, Dual Range ya da Sentry moduna basın.
3. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Cruising, Harbor, Offshore, Dual Range ya da Sentry modu için Menu>Noise
Rejection>Crosstalk>On seçeneklerine basın.
• Dual Range mdounda her iki ekran için de ayarı yapılandırın. GPSMAP 6000 serileri için
> Menu > Noise Rejection > Crosstalk > On seçeneklerine basın.GPSMAP 7000 serileri için
Left>Noise Rejection>Crosstalk>On seçeneklerine basıns.
Radar Ekranı Görüntüsü
Veri Çubuğu Ayarları
Veri çubukları, tüm Radar modlarında görüntülenebilir ve gerçek zamanlı ve hızlı bilgi verirler.
Bir radar modunda kullanım için yapılandırılan tüm veri çubukları diğer her radar modlarında
görüntülenir. Radar Diyagramında kullanım için yapılandırılan tüm veri çubukları yalnızca Radar
Diyagramında görüntülenir ve ayrı olarak yapılandırılmalıdır.
Radar Ekranındaki Cruising(Yolculuk) Veri Çubuğunu Görüntüleme
Yolculuk veri çubuğu GPS hızını, GPS rotasını, derinliği ve GPS pozisyon verisini görüntüler.
1. Home ekranından Radar seçeneğine basın.
2. Cruising,Harbor ya da Offshore seçeneklerine basın.
3. Menu>Radar Setup>Data Bars>Cruising>On seçeneklerine basın.
Radar Ekranındaki Cruising(Yolculuk) Veri Çubuğunu Yapılandırma
Yapılandırmadan önce yolculuk veri çubuğunu görüntülemeniz gerekir.(sayfa 93).
Yolculuk veri çubuğu 4 bölümden oluşur ve her bölüm, Radar ekranının farklı bir köşesinde belirir.
Veri çubuğunun her bölmesinde görüntülenen veri türlerini seçebilirsiniz.
1. Home ekranından Radar seçeneğine basın.
2. Cruising, Harbor, ya da Offshore seçeneklerine basın.
3. Menu>Radar Setup>Data Bars > Cruising>Data Bar Setup seçeneklerine basın.
4. Top Left seçeneğine basın.
5. Veri çubuğunun sol üst bölmesinde görüntülemek için veri türü seçin.
6. Veri çubuğunun Top Right, Bottom Left ve Bottom Right bölümleri için 4. ve 5. adımları
tekrarlayınız.
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
91
Radar
Radar Ekranındaki Navigasyon Veri Çubuğunu Görüntüleme
Navigasyon veri çubuğu Radar ekranının üst kısmında görüntülenir. Navigasyon veri çubuğu, varışı,
mesafeyi, varış yerine olan uzaklığı, seyir dışını, yönü ve gelecek dönüş verisini görüntüler.
1. Home ekranından Radar seçeneğine basın.
2. Cruising,Harbor, ya da Offshore moduna basın.
3. Menu>Radar Setup>Data Bars>Navigation seçeneklerine basın.
4. On ya da Auto seçeneklerine basın
Radar Ekranındaki Navigasyon Veri Çubuğunu Yapılandırma
Yapılandırmadan önce navigasyon veri çubuğunu görüntülemeniz gerekir.(sayfa 92)
1. Home ekranından Radar seçeneğine basın.
2. Cruising,Harbor ya da Offshore seçeneklerine basın.
3. Menu>Radar Setup>Data Bars>Navigation>Data Bar Setup seçeneklerine basın.
4. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Route Leg seçeneğine basın. Bir rotayı ya da Otomatik Rehberlik yolunu seyrederken
iyileştiren ara nokta hızını görüntülemek için On seçeneğine basın.
• Mesafeye bağlı olan bir sonraki dönüş verisini görüntülemek için Next Turn>Distance
seçeneklerine basın.
• Zamana bağlı olan bir sonraki dönüş verisini görüntülemek için Next Turn>Time seçeneğine
basın.
• Destination seçeneğine basın ve varılacak yer verisini nasıl görüntüleyeceğinizi belirlemek
için Distance, Time to Destination ya da Arrival seçeneklerinden birine basın.
Fishing, Fuel ve Sailing Veri Çubukları
Veri Çubuğu
Fishing
Fuel
Sailing
Görüntülenen Veri
Derinlik ,su sıcaklığı ve su hızı
Yakıt oranı, kalan yakıt ve yakıt tasarrufu
Su hızı,rüzgar hızı,rüzgarın açısı ve rüzgar hızı ve (VMG)
Radar Ekranındaki Fishing, Fuel ve Sailing Veri Çubuklarını Görüntüleme
Balıkçılık, yakıt ve gemicilik veri çubukları, Radar ekranının alt kısmında görüntülenir. Üç
özellikten yalnızca biri belirli bir zamanda görüntülenebilir.
1. Home ekranından Radar seçeneğine basın.
2. Cruising,Harbor ya da Offshore modlarından birini seçin.
3. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Menu>Radar Setup>Data Bars>Fishing>On seçeneklerine basın.
• Menu>Radar Setup>Data Bars>Fuel>On seçeneklerine basın.
• Menu>Radar Setup>Data Bars>Sailing>On seçeneklerine basın.
Not: Bu üç veri çubuklarından herhangi birini görüntülediğinizde diğer iki veri çubuğu
otomatik olarak gizlenir.
92
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Radar
Sailing Veri Çubuğu için Gerçek ya da Hissedilen Rüzgarı Ayarlama
Yapılandırmadan önce Sailing veri çubuğunu görüntülemeniz gerekir.(sayfa 94).
1. Home ekranından Radar seçeneğine basın.
2. Cruising,Harbor ya da Offshore modlarından birine basın.
3. Menu>Radar Setup>Data Bars>Sailing seçeneklerine basın.
4. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Hareket halindeyken hissedilen hava akımını görüntülemek için Wind>Apparent seçeneklerine
basın.
• Duran bir gemideyken hissedilen hava akımını görüntülemek için Wind>True seçeneklerine
basın.
Veri Çubuklarındaki Rüzgar VMG si ve Yol Noktası VMG’si
“Rüzgar VMG si ve Yol Noktası VMG si Veri Çubuklarında Nasıl Görüntülenir” e bakın.(sayfa
65).
Pusula Şeridi Veri Çubuğunu Görüntüleme
Pusula şeridi veri çubuğu, Radar ekranının üst kısmında, navigasyon veri çubuğunun üstünde
görüntülenir. Seyrederken, güncel rotayı ve istenen seyre doğru olan yönü görüntüleyen bir
gösterge görüntüler.
1. Home ekranından Charts seçeneğine basın.
2. Cruising, Harbor ya da Offshore modlarından birini seçin.
3. Menu>Radar Setup>Data Bars>Compass Tape>On seçeneklerine basın.
Radar Görünüm Ayarları
Radar Renk Çizelgesini Ayarlama
Tüm Radar ekranları için kullanılan renk çizelgesini ayarlayabilirsiniz. Bu ayar, Radar Diyagramına
uygulanmaz.
1. Home ekranından Radar>Radar Setup>Appearance>Color Scheme seçeneklerine basın.
2. White,Black(gece modu renkleri için) ya da Blue seçeneklerine basın.
Radar Görünümü Oryantasyonunu Ayarlama
Radar görünümünün bakış açısını ayarlayabilirsiniz. Uyum ayarı her radar moduna uygulanır. Bu
ayar, Radar Diyagramına uygulanmaz.
1. Home ekranından, Radar>Radar Setup>Appearance>Orientation seçeneklerine basın.
2. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Haritanın üst kısmını kuzeydeki bir rotaya ayarlamak için North Up seçeneğine basın.
• Manyetik rota olarak da bilinen bir rota sensöründen alınan rota verisine göre haritanın
üst kısmını ayarlamak için Head Up seçeneğine basın. Rota çizgisi, ekranda dikey olarak
görüntülenir.
• Navigasyon yönü daima yukarıda olacak şekilde haritayı ayarlamak için Course Up
seçeneğine basın.
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
93
Radar
Radar Ekranındaki Görüntü Alanını Kaydırma
Hızınız arttıkça, ekranın alt kısmına doğru güncel konumunuz otomatik olarak kayar. En iyi sonuçlar
için en üst hızınızı girin. Bu ayar, her radar moduna uygulanır. Bu ayar, Radar Diyagramına
uygulanmaz.
1. Home ekranından Radar>Radar Setup>Apearance>Look-Ahd Spd>On seçeneklerine basın.
2. Hızı girin:
• GPSMAP 6000 serileri için Rocker butonunu ya da Sayısal Tuş takımını kullanın.
• GPSMAP 7000 serileri için ekran klavyesini kullanın.
3. Done seçeneğine basın.
Radar Navigasyon Ayarları
Radar Ekranındaki Rota(Heading) Çizgisini Görüntüleme
Radar ekranında geminin ön kısmından seyahat yönünde bir uzantı görüntüleyebilirsiniz. Bu ayar,
Radar Diyagramına uygulanmaz.
Home ekranından Radar>Radar Setup>Appearance>Heading Line>Show seçeneklerine basın.
Radar Ekranındaki Alan Erim Halkalarını Görüntüleme ve Gizleme
Erim halkaları, Radar ekranındaki uzaklıkları görüntülemede size yardımcı olur.Bu ayar, Radar
Diyagramına uygulanmaz.
Home ekranından Radar>Radar Setup> Apeearance> Rings >Show seçeneklerine basın.
Radar Ekranında Navigasyon Çizgilerini Görüntüleme
Navigasyon çizgileri sizin Route To, Guide To ya da Go To özelliğini kullanarak oluşturduğunuz
seyri belirtir. Bu ayar, Radar Diyagramına uygulanmaz.
Home ekranından, Radar > Radar Setup > Appearance > Nav Lines > Show seçeneklerine girin.
Radar Tarayıcısı ve Anten Ayarları
Anten Rotasyon Hızını Ayarlama
Not: Rotasyon hızını yalnızca GMR 18,18HD,24,24 HD,404, 406,604 xHD, 606,xHD,1204 xHD,
ya da 1206 xHD radarları için ayarlayabilirsiniz. Bu anten, Dual Range modunda yüksek hızda
dönmez.
1. Home ekranından Radar>Radar Setup>Rotation Spd seçeneklerine basın.
2. Bir işlemi seçip tamamlayın:
•
Normal Speed seçeneğine basın.
• Ekran güncelleme hızını arttıran antenin döndüğü hızı arttırmak için High Speed seçeneğine
basın.
94
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Radar
Radar Anteninin Boyutunu Ayarlama
Radar resmini uygun hale getirmek için radar anteninin boyutunu belirleyebilirsiniz. Siz anten
boyutunu belirleyene kadar “Radar needs to be configured”( Radarın yapılandırılması gerekiyor)
mesajı görüntülenir.
Not: Anten boyutunu yalnızca GMR 404,406, 604 xHD,606 xHD,1204 xHD ya da 1206 xHD
radarları için ayarlayabilirsiniz.
1. Home ekranından Radar>Radar Setup> Antenna Size seçeneklerine basın.
2. 4 Foot ya da 6 Foot seçeneklerine basın.
Bir Radar Gönderimsiz Bölgesi Açma ve Yapılandırma
Radar tarayıcısının sinyalleri göndermediği bir bölge belirleyebilirsiniz.
Not: : Bir radar gönderimsiz bölgesini yalnızca GMR 604 xHD,606 xHD,1204 xHD ya da 1206
xHD radarları için ayarlayabilirsiniz.
1. Home ekranından Radar>Radar Setup>Enable No-transmit Zone seçeneklerine basın.
“Gönderim yok” bölgesi, Radar ekranında gölgeli bir bölge ile gösterilir
2. Angle 1>Adjust>Move seçeneklerine basın.
3. “Gönderim yok” bölgesinin boyutunu ayarlamak için Up ya da Down seçeneklerine basın.
4. Angle 2>Adjust>Move seçeneklerine basın.
5. “Gönderim yok” bölgesinin boyutunu ayarlamak için Up ya da Down seçeneklerine basın.
Teknenin Ön Kısmı Dengesi
Teknenin ön kısmı dengesi, radar tarayıcısı baştan uca aksla aynı hizada değilse, bir gemideki radar
tarayıcısının fiziksel konumunu telafi eder.
Potansiyel Teknenin Ön Kısmı Dengesini Ölçme
1. Bir manyetik pusula kullanarak, görüntülenebilir alan içerisinde konumlanmış durağan bir
hedefin görüş yönünü alın.
2. Radardaki hedef yönünü ölçün.
3. Yön sapması +/-1° den fazlaysa, teknenin ön kısmı dengesini ayarlayın.
Teknenin Ön Kısım Dengesini Ayarlama
Teknenin ön kısım dengesini ayarlamadan önce, teknenin ön kısmı dengesini ölçmeniz gerekir.(sayfa
97).
Bir radar modu kullanımı için yapılandırılmış teknenin ön kısım dengesi ayarı, her türlü radar
moduna ve Radar Diyagramına uygulanır.
1. Home ekranından, Radar>Radar Setup>Front of Boat seçeneklerine basın.
2. Dengeyi ayarlamak için Up ya da Down seçeneklerine basılı tutun.
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
95
Radar
Radar Diyagramı Ekranı Görüntüsü
Radar Diyagramında Kazanım ve Parazit Ayarlama
“About Gain and Clutter”(Kazanım ve Parazit Hakkında) e bakın.(sayfa 85).
Radar Diyagramı Görünümü Orientasyonunu Ayarlama
“Changing the Map Orientation”(Harita Orientasyonunu Değiştirme) e bakın.(sayfa 11).
Radar Diyagramı için Veri çubuklarını Ayarlama
“Data Bar Settings”(Veri Çubuğu Ayarları) a bakın.(sayfa 93).
İzler ve Yol noktası Ayarları
Radar Diyagramında İzleri Görüntüleme
Araç izlerinin Radar Diyagramında görüntülenip görüntülenmeyeceğini ayarlayabilirsiniz.
Home ekranından Charts>Radar Overlay>Menu>Waypoints&Tracks>Tracks>On seçeneklerine
basın.
İzleri Yönetme
“İzler” kısmına bakın(sayfa 40).
Bir Yol Noktası Etiket Türü Seçme
Radar Diyagramındaki yol noktaları ile birlikte görüntülenen etiketlerin türünü seçebilirsiniz.
1. Home ekranından Charts>Radar Overlay>Menu>Waypoints&Tracks>Waypoint Display>Display
seçeneklerine basın.
2. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Etiketleri kullanarak yol noktalarını belirlemek için Label seçeneğine basın.
• Yorumları yol noktası etiketleri olarak görüntülemek için Comment seçeneğine basın.
• Sembolleri kullanarak yol noktalarını belirlemek için Symbol seçeneğine basın.
Yol Noktalarını Yönetme
Yol Noktaları”kısmına bakın.(sayfa 34).
Alarmlar ve Diğer Gemi Ayarları
Güvenli Bölge Çarpışa Alarmını Ayarlama
“Güvenlik bölgesi Çarpışma Alarmını Kurma”kısmına bakın.(sayfa 18).
AIS ve MARPA Tehditlerinin bir Listesini Görüntüleme
“AIS ve MARPA Tehditlerinin bir Listesini Görüntüleme”kısmına bakın.(sayfa 79).
96
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Radar
Radar Diyagramında Diğer Gemileri Görüntüleme
AIS özelliği, harici bir AIS aygıtının kullanımını ve diğer gemilerden alınan aktif alıcı sinyallerini
gerektirir.
Radar Diyagramında diğer gemilerin nasıl görüntülendiğini yapılandırabilirsiniz. Radar Diyagramı
için yapılandırılan görünüm alanı ayarı yalnızca Radar Diyagramına uygulanır. Radar Diyagramı
için yapılandırılmış detaylar ve planlanmış rota ayarları tüm radar modlarına da uygulanabilir.
1. Home ekranından Charts>Radar Overlay>Menu>Other Vessels>Display Setup seçeneklerine
basın.
2. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• AIS gemilerinin görüntülendiği konumunuzdan mesafeyi belirlemek için Display Range
seçeneğine basın. Bir mesafe seçin.
• AIS özelliği aktifleştirilmiş ve MARPA etiketli gemiler hakkındaki detayları görüntülemek
için Details>Show seçeneklerine basın.
• AIS özellşiği aktifleştirilmiş ve MARPA etiketli gemiler için planlanmış rota süresini
ayarlamak için Proj. Heading seçeneğine basın. Rotayı girmek için, GPSMAP 6000 serileri
için Rocker ya da Sayısal Tuş takımını kullanın. GPSMAP 7000 serileri için ekran klavyesini
kullanın. Done seçeneğine basın.
• AIS gemilerinin izlerini görüntülemek için Trails seçeneğine basın. Bir iz kullanarak
görüntülenen yolun uzunluğunu seçin.
Radar Diyagramı Navigasyon Görünüm Ayarları
Harita Zum Detayını Değiştirme
Radar Diyagramı için farklı zum seviyelerindeki haritada görüntülenen detayların miktarını
ayarlayabilirsiniz.
1. Home ekranından Charts>Radar Overlay>Menu>Setup>Chart Setup>Detail seçeneklerine basın.
2. Bir detay seviyesi seçin.
Kaydırırken bir Ek Harita Görüntüleme
Radar Diyagramını kaydırırken ek bir haritanın görüntülenip görüntülenmediğini kontrol
edebilirsiniz.
1. Home ekranından Charts>Radar Overlay>Menu>Setup>Chart Setup>Inset Map seçeneklerine
basın.
2. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Kaydırırken ek bir harita görüntülemek için On seçeneğine basın.
• Yalnızca pozisyon simgesi ( )artık ekranda görülemediği zaman ek bir harita görüntülemek
için Auto seçeneğine basın.
Rota Çizgisini Görüntüleme ve Yapılandırma
Rota çizgisi, seyahat yönündeki geminin ön kısmından harita üzerinde çizilen bir uzantıdır. Radar
Diyagramında rota çizgisinin görünümünü yapılandırabilirsiniz.
1. Home ekranından Charts>Radar Overlay>Menu>Setup>Chart Setup>Heading Line seçeneklerine
basın.
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
97
Radar
2. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Rota çizgisinin sonuna olan mesafeyi ayarlamak için Distance seçeneğine basın. Mesafeyi girmek
için GPSMAP 6000 serileri için Rocker butonunu ya da Sayısal Tuş takımını kullanın. GPSMAP
7000 serileri için ekran klavyesini kullanın.
• Rota çizgisinin sonuna varıncaya kadar süre uzunluğunu ayarlamak için Time seçeneğine basın.
Süreyi girmek için GPSMAP 6000 serileri için Rocker butonunu ya da Sayısal Tuş takımını
kullanın. GPSMAP 7000 serileri için ekran klavyesini kullanın.
3. Done seçeneğine basın.
Nokta Derinlik Sondajını Görüntüleme ve Yapılandırma
Radar Diyagramında, nokta sondajlarını açabilir ve tehlikeli bir derinlik ayarlayabilirsiniz.
1. Home ekranından Charts>Radar Overlay>Menu>Setup>Chart Setup>Spot Dephts>On
seçeneklerine basın.
2. Spot Dephts>Dangerous seçeneklerine basın.
3. Tehlikeli derinliği girin:
• GPSMAP 6000 serileri için Rocker butonunu ya da Sayısal Tuş takımını kullanın.
• GPSMAP 7000 serileri için ekran klavyesini kullanın.
4. Done seçeneğine basın.
Navaid(Navigasyon Yardımcısı) Sembollerini Görüntüleme ve Yapılandırma
Radar Diyagramındaki navaid sembollerinin görünümünü görüntüleyebilir ve yapılandırabilirsiniz.
1. Home ekranından Charts>Radar Overlay>Menu>Setup>Chart Setup>Symbols seçeneklerine
basın.
2. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Harita üzerinde görüntülenen navaid sembollerinin boyutunu ayarlamak için Navaid Size
seçeneğine basın. Bir boyut seçin.
• Harita üzerinde NOAA navaid sembolü ayarını görüntülemek için Navaid Type>NOAA
seçeneklerine basın.
• Harita üzerindeki IALA navaid sembolünü görüntülemek için Navaid Type>IALA
seçeneklerine basın.
Ek Çizelge Detaylarını Görüntüleme
Radar Diyagramında ek bilgi görüntüleyebilirsiniz.
1. Home ekranından Charts>Radar Overlay>Menu>Setup>Chart Setup>Symbols seçeneklerine
basın.
2. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Karadaki ilgilenilen noktaları(POIler) görüntülemek için Land POIs>On seçeneklerine basın.
• Bir navigasyonel ışığın görülebildiği bölümü görüntülemek için Light Sectors seçeneğine
basın. Zum seviyesine göre ışık bölümlerini ayırmak için On seçeneğine basın.
• Bir BlueChart g2 Vision veri kartı kullanarak haritaları kaplayan bölgeleri görüntülemek için
Chart Borders>On seçeneklerine basın.
• Bir BlueChart g2 Vision veri kartı kullanarak kamera simgelerini görüntülemek için Photo
Points>On seçeneklerine basın.
Teknenin Ön kısmı Dengesini Ayarlama
“Teknenin ön kısmı Ofseti” kısmına bakın(sayfa 95).
98
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Sonar
Sonar(Deniz Radarı)
İsteğe bağlı bir Garmin GSD 22 sonda modülüne ve bir dönüştürücüye bağlandığında,
haritaçizeriniz, bir balık bulucu olarak kullanılabilir. GSD 22 Garmin Deniz Ağı’na bağlanır ve ağa
bağlanmış her harita çizerle sonar(deniz radarı) verisini paylaşır.
Deniz radarı Görüntüleri
Harita çizer üç farklı görüntüyü kullanarak deniz radarı verisini görüntüler: bir tam ekran görüntüsü,
bir bölünmüş zum ekranı ve bir bölünmüş frekans görüntüsü.
Tam Ekran deniz radarı Görüntüsü
Tam ekran deniz radarı görüntüsü bir dönüştürücüden alınan deniz radarı okumalarının tam ekran
grafiğini görüntüler. Ekranın sağ tarafındaki kapsam ölçeği, ekran sağdan sola doğru kayarken
saptanan nesnelerin derinliğini gösterir.
Home ekranından Sonar>Full Screen seçeneklerine basın.
derinlik,ısı ve su hızı
Beklemedeki hedef
Deniz dibi
Kapsama
alanı
GPS hızı ve
GPS rotası
: Dönüştürücü frekansı
Tam Ekran Deniz Radarı Görüntüsü
Tam Ekran Görüntüsünde Yakınlaşma Seviyesini Ayarlama
Tam ekran deniz radarı görüntüsünün bir bölümüne yakınlaşabilirsiniz.
1. Home ekranından Sonar>Full Screen >Menu>Zoom seçeneklerine basın.
2. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• İki kat büyüterek, deniz radarı verisine yakınlaşmak için 2x Zoom Auto Lock seçeneğine
basın.
• Dört kat büyüterek, deniz radarı verisine yakınlaşmak için 4x Zoom Auto Lock seçeneğine
basın.
• Büyütülmüş alanın derinlik kapsama alanını elle ayarlamak için Adjustable Zoom seçeneğine
basın. Büyütülmüş alanın derinlik kapsama alanını ayarlamak için Up ya da Down seçeneğine
basın. Büyütülmüş alanın büyütme oranını artırmak ya da azaltmak için Zoom In ya da Zoom
Out seçeneklerine basın. Done seçeneğine basın.
• Deniz dibi derinliğinden alınan deniz radarı verisine yakınlaşmak için Bottom Lock
seçeneğine basın ve büyütülen bölgenin derinlik kapsama alanını ayarlamak için Up ya da
Down seçeneğine basın. Done seçeneğine basın.
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
99
Sonar
Bölünmüş Zum Deniz Radarı Görüntüsü
Bölünmüş zum deniz radarı görüntüsü, deniz radarı okumalarının tam ekran bir görüntüsünü ve bu
grafiğin büyütülmüş bir bölümünü aynı ekranda görüntüler.
Home ekranından Sonar>Split Zoom seçeneklerine basın.
derinlik,ısı ve su
hızı
Yakınlaşılan
derinlik ölçeği
Yakınlaşma Kapsama
penceresi alanı
GPS hızı ve GPS
rotası
Yakınlaşma
seviyesi penceresi
Dönüştürücü frekansı
Bölünmüş Zum Deniz Radarı Görüntüsü
Bölünmüş Frekans Deniz Radarı Görüntüsü
Bölünmüş frekans deniz radarı görüntüsünde, ekranın sol tarafında 200 kHz frekanslık deniz radarı
verisinin tam ekran bir grafiği görüntülenir ve ekranın sağ tarafında 50 kHz frekanslık deniz radarı
verisinin tam ekran bir görüntü çizelgesi görüntülenir.
Not: Bölünmüş frekans deniz radarı görüntüsü çift frekanslı bir dönüştürücünün kullanılmasını
gerektirir.
Home ekranından Sonar>Split Frequency seçeneklerine basın.
derinlik,ısı ve su
hızı
Kapsama
alanı
GPS hızı ve GPS
rotası
Dönüştürücü
frekansları
100
Bölünmüş Frekans Deniz Radarı Görüntüsü
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Sonar
Dönüştürücü Isı Derecesi Kaydı
Isı derecesi kapasiteli bir dönüştürücü kullanıyorsanız, Temperature Log ekranı süre üzerinden
ısı derecesi okumalarının grafiksel bir kaydını görüntüler. Güncel ısı ve derinlik değerleri ekranın
sol üst köşesinde görüntülenir. Isı derecesi sağ tarafta görünür ve geçen süre alt kısım boyunca
görüntülenir. Bilgi alındıkça, grafik sola doğru kayar.
Home ekranından Sonar>Temp Log seçeneklerine basın.
Isı Derecesi Kaydı Kapsama Alanlarını ve Zaman Ölçeklerini Ayarlama
Dönüştürücü ısı derecesi kaydında görüntülenen ısı derecelerinin kapsama alanlarını ve süre
miktarlarını belirtebilirsiniz.
1. Home ekranından Sonar>Temp Log seçeneklerine basın
2. Menu seçeneğine basın.
3. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Geçen süre ölçeğini ayarlamak için Duration seçeneğine basın. Varsayılan ayar 10 dakikadır.
Geçen zaman ölçeğini artırma daha uzun bir süre için ısı değişimlerini görüntülemenizi sağlar.
Geçen zaman ölçeğini azaltma daha kısa süre için daha fazla detay görüntülemenizi sağlar.
• Isı derecesi kapsama alanı ölçeğini ayarlamak için Scale seçeneğine basın. Varsayılan ayar 4
derecedir. Isı derecesi kapsama alanı ölçeğini artırma ısı derecesinde daha fazla varyasyon
görüntülemenizi sağlar. Isı derecesi kapsama alanı ölçeğini azaltma varyasyonda daha fazla
ayrıntı görüntülemenizi sağlar.
Isı derecesi
ve derinlik
Isı derecesi
kapsama
alanı
Geçen
süre
Dönüştürücü Isı Derecesi Kaydı
Sonar Ekranındaki Yol Noktaları
Deniz Radarı Görüntüsünü Durdurma
1. Home ekranından Sonar seçeneğine basın.
2. Bir deniz radarı görüntüsü seçin.
3. Menu> Pause Sonar seçeneklerine basın.
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
101
Sonar
Sonar Ekranında Bir Yol Noktası Oluşturma
1. Home ekranından Sonar seçeneğine basın.
2. Bir deniz radarı görüntüsü seçin.
3. Menu>Pause Sonar seçeneklerine basın.
4. Derinlik ve uzaklık çizgilerinin kesişme noktasını kullanarak yol noktasının konumunu ayarlayın:
• GPSMAP 6000 serileri için, kesişme noktasını taşımak için Rocker butonunu kullanın.
• GPSMAP 7000 serileri için, kesişme noktasına basılı tutarak sürükleyin.
5. Create Waypoint seçeneğine basın.
Deniz Radarı Ekranının Görünümü
Tüm Deniz radarı görüntüleri için ayarları belirleyip düzenleyebilirsiniz.
Deniz Radarı Kaydırma Hızını Ayarlama
Deniz Radarının sağdan sola kayma hızını belirleyebilirsiniz
1. Home ekranından Sonar>Sonar Setup>Scroll Speed seçeneklerine basın.
2. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Kaydırma hızını elle ayarlamak için Ultrascroll, Fast(Hızlı), Medium(Orta) ya da Slow(Yavaş)
seçeneğine basın.
• Bir su hızı sensörü ya da hız kapasitesi olan bir dönüştürücü kullanıyorsanız, kaydırma hızınızı,
geminizin su hızına otomatik olarak ayarlamak için Auto seçeneğine basın.
Yüzey Gürültüsünü Görüntüleme
Su yüzeyinin yakınındaki sonar dönüşlerinin geri dönüp dönmeyeceğini belirleyebilirsiniz.
Karışıklığı azaltmak için yüzey gürültüsünü gizleyin.
Home ekranından, Sonar >Sonar Setup>Surface Noise>Show seçeneklerine basın.
Bir Derinlik Çizgisi Görüntüleme ve Yapılandırma
Hızlı referans derinlik çizgisi görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirleyin.
1. Home ekranından Sonar>Sonar Setup>Depth Line>Show seçeneklerine basın.
2. Referans çizgisinin derinliğini ayarlayın:
• GPSMAP 6000 serileri için Rocker butonunu kullanın.
• GPSMAP 7000 serileri için, çizgiye basılı tutup sürükleyin.
A Alanını Görüntüleme
A-Scope, bir ölçek boyunca hedeflere olan kapsama alanını hemen görüntüleyen ekranın sağ
kenarında bulunan dikey bir sinyaldir.
Home ekranından Sonar>Sonar Setup>A-Scope>On seçeneklerine basın.
102
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Sonar
Yer Paylaşımı Numaralarını Görüntüleme
Su hızı bilgisini görüntülemek için, bir su hızı sensörünüzün ya da hız kapasiteli dönüştürücünüzün
olması gerekmektedir ve su ısısı bilgisini görüntülemek için, bir su ısı sensörünüzün ya da ısıya
duyarlı dönüştürücünüzün olması gerekmektedir.
Sonar ekranlarında su ısı derecesini, ünite voltajını, su hızını(eğer dönüştürücünüzün hız kapasitesi
varsa), ve navigasyon bilgisini otomatik olarak görüntülemek üzere ayarlayabilirsiniz. Navigasyon
bilgisi, seyretme esnasındaki GPS hızını, GPS rotasını, yönü ve seyir dışı bilgileri kapsar.
1. Home ekranından Sonar>Sonar Setup>Overlay Numbers seçeneklerine basın.
2. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Water Temp>Auto seçeneklerine basın.
• Unit Voltage>Show seçeneklerine basın.
• Water Speed>Auto seçeneklerine basın.
• Navigation>Auto seçeneklerine basın
Auto özelliğini seçerseniz ve eğer dönüştürücü mevcutsa, veri Sonar ekranında görüntülenir.
Beklemede olan Hedeflerin Görüntüsünü Yapılandırma
Deniz radarının, beklemede olan hedefleri nasıl yorumlayacağını ayarlayabilirsiniz.
1. Home ekranından Sonar>Sonar Setup>Appearance>Fish Symbols seçeneklerine basın.
2. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Beklemede olan hedefleri arka plan deniz radarı bilgisi olan semboller olarak görüntülemek
seçeneğine basın.
için
• Beklemede olan hedefleri arka plan deniz radarı bilgisi ve hedef derinlik bilgisi olan semboller
olarak görüntülemek için
simgesine basın.
simgesine basın.
• Beklemede olan hedefleri semboller şeklinde görüntülemek için
• Beklemede olan hedefleri hedef derinlik bilgisi olan semboller olarak görüntülemek için
•
simgesine basın.
Beyaz Çizgi Özelliğini Görüntüleme ve Yapılandırma
Sinyalin sertliğini ya da yumuşaklığını belirlemeye yardımcı olmak için deniz dibinden gelen en
güçlü sinyali vurgulayabilirsiniz.
1. Home ekranından Sonar>Sonar Setup>Appearance >Whiteline seçeneklerine basın.
2. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• En duyarlı ayarla beyaz çizgi özelliğini açmak için High seçeneğine basın. Neredeyse tüm
güçlü dönüşler beyaz renkle vurgulanır.
• Beyaz renkle vurgulanmış birçok güçlü dönüşle birlikte beyaz çizgi özelliğini açmak için
Medium seçeneğine basın.
• En az duyarlı ayarla beyaz çizgi özelliğini açmak için Low seçeneğine basın. Yalnızca en
güçlü dönüşler beyaz renkle vurgulanır.
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
103
Sonar
Renk Şemasını Ayarlama
Tüm deniz radarı ekranları için renk şeması ayarlayabilirsiniz.
1. Home ekranından Sonar>Sonar Setup>Appearance seçeneklerine basın.
2. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Color Scheme>Blue seçeneklerine basın.
• Color Scheme>White seçeneklerine basın.
Sonar Ekranında Kazanımı Ayarlama
Deniz radarı alıcısının duyarlılığını kontrol altına alabilirsiniz. Daha fazla detay için, kazanımı
arttırın. Ekran karışık hale gelirse, kazanımı azaltın.
1. Home ekranından Sonar seçeneğine basın.
2. Bir deniz radarı görüntüsü seçin.
3. Menu>Gain seçeneklerine basın.
4. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Harita çizerin kazanımı otomatik olarak ayarlamasını sağlamak için Auto seçeneğine basın.
• Kazanımı manüel biçimde artırmak veya azaltmak için Up ya da Down seçeneklerine basın.
5. Done seçeneğine basın.
Sonar Ekranında Gürültü Bastırımını Ayarlama
Noise Rejection ayarı, yalnızca kazanım ayarını manüel olarak arttırdığınız ya da azalttığınız
zamanlarda görünür(sayfa 104).
Gürültü bastırımı ayarını arttırarak zayıf sonar dönüşlerinin görüntüsünü en aza indirebilirsiniz.
1. Home ekranından Sonar seçeneğine basın.
2. Bir deniz radarı görüntüsü seçin.
3. Menu>Noise Reject seçeneklerine basın.
4. Up ya da Down seçeneklerine basın.
Frekansları Seçme
Çift frekanslı bir dönüştürücü kullanırken, sonar ekranında hangi frekansların görüntüleneceğini
belirleyebilirsiniz. 200 kHz lik bir deniz radarı sinyalinden, 50 kHz lik deniz radarı sinyalinden ya
da aynı anda her iki sinyalden de veri görüntüleyebilirsiniz.
1. Home ekranından Sonar seçeneğine basın.
2. Bir deniz radarı görüntüsü seçin.
3. Menu>Frequency seçeneklerine basın.
4. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• 200 kHz lik bir deniz radarı sinyalinden veri görüntülemek için 200 kHz seçeneğine basın.
Bu, daha sığ ve ülke içi sular için yararlıdır.
• 50 kHz lik bir deniz radarı sinyalinden veri görüntülemek için 50 kHz seçeneğine basın. Bu,
daha derin sular için yararlıdır.
• Hem 200 kHz lik hem de 50 kHz lik veri görüntülemek için Dual seçeneğine basın.
104
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Sonar
Derinlik Ölçeği Alanını Ayarlama
Ekranın sağ tarafında görülen derinlik ölçeği alanını ayarlayabilirsiniz.
1. Home ekranından Sonar seçeneğine basın.
2. Bir deniz radarı görüntüsü seçin.
3. Menu>Range seçeneklerine basın.
4. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Derinlik ölçeğini harita çizerin otomatik olarak ayarlamasını sağlamak için Auto seçeneğine
basın.
• Derinlik ölçeği alanını manüel şekilde arttırmak ya da azaltmak için Up ya da Down
seçeneklerine basın.
5. Done seçeneğine basın.
Deniz Radarı Alarmları
Sığ Su ve Derin Su Alarmlarını Ayarlama
1. Home ekranından Configure>Alarms>Sonar seçeneklerine basın.
2. Derinliğin belirlenen değerin altında olduğu zamanlarda uyarması adına bir alarm kurmak için
Shallow Water>On seçeneklerine basın.
3. Sığ su alarmını başlatan derinliği girin.
• GPSMAP 6000 serileri için Rocker butonunu ya da sayısal tuş takımını kullanın.
• GPSMAP 7000 serileri için ekran klavyesini kullanın.
4. Done seçeneğine basın.
5. Derinliğin belirlenen değerin üstünde olduğu zamanlarda uyarması adına bir alarm kurmak için
Deep Water>On seçeneklerine basın.
6. Derin su alarmını başlatan derinliği girin.
• GPSMAP 6000 serileri için Rocker butonunu ya da sayısal tuş takımını kullanın.
• GPSMAP 7000 serileri için ekran klavyesini kullanın.
7. Done seçeneğine basın.
Su Isısı Alarmını Ayarlama
Dönüştürücü, belirlenmiş sıcaklığın 2°F(1.1°C) ın üstünde ya da altındaki bir ısıyı gösterdiğinde
uyarması için bir alarm kurabilirsiniz.
1. Home ekranından Configure>Alarms>Sonar>Water Temp>On seçeneklerine basın.
2. Bir su ısı derecesi girin.
• GPSMAP 6000 serileri için Rocker butonunu ya da sayısal tuş takımını kullanın.
• GPSMAP 7000 serileri için ekran klavyesini kullanın.
3. Done seçeneğine basın.
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
105
Sonar
Balık Alarmını Kurma
Harita çizer, belirlenmiş sembollerde beklemede olan bir hedefi saptadığında uyarması için bir alarm
kurabilirsiniz.
1. Home ekranından Configure>Alarms>Sonar>Fish seçeneklerine basın.
2. Bir işlemi seçip tamamlayın:
) seçeneğine basın.
• Tüm balık boyutları için bir alarm kurmak isterseniz
• Yalnızca orta boy ve büyük balıklar için bir alarm kurmak isterseniz
seçeneğine basın.
seçeneğine basın.
• Yalnızca büyük balıklar için bir alarm kurmak isterseniz
Dönüştürücüyü Yapılandırma
Gemi Omurgası Ofsetini Ayarlama
Gemi omurgası ofseti, derinliği dönüştürücü konumundan ölçmek yerine omurganın altından ölçme
imkânı sunarak, bir omurganın derinliği için yüzey okumasını telafi eder. Tekneyi dengelemek için
pozitif bir sayı girin. Birkaç fit uzaklıkta sürüklenebilecek büyük bir araç için negatif bir rakam girin.
1. Dönüştürücünün konumuna göre bir işlemi seçip tamamlayın:
• Dönüştürücü, su seviyesinde monte edildiyse, dönüştürücünün konumu ve teknenin omurgası
arasındaki mesafeyi ölçün. Bu değeri 3. Adımda pozitif bir sayı olarak girin.
• Dönüştürücü, gemi omurgasının altında monte edildiyse, dönüştürücüyle su seviyesi
arasındaki mesafeyi ölçün. Bu değeri 3. adımda negatif bir sayı olarak girin.
Su seviyesindeki dönüştürücü
Pozitif bir rakam
omurganın altındaki
derinliği gösterir.
Omurganın altındaki
dönüştürücül
Negatif bir rakam yüzeydeki
derinliği gösterir.
Omurga Dengesi
2. Home ekranından Configure>My boat>Keel Offset seçeneklerine basın.
3. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• GPSMAP 6000 serileri için, 1. Adımda ölçülen mesafeyi girmek için Rocker butonunu ya da
sayısal tuş takımını kullanın. Dönüştürücünün konumuna bağlı olan pozitif ya da negatif bir sayı
girdiğinizden emin olun.
• GPSMAP 7000 serileri için, 1. Adımda ölçülen mesafeyi girmek için ekran klavyesini kullanın.
Dönüştürücünün konumuna bağlı olan pozitif ya da negatif bir sayı girdiğinizden emin olun.
4. Done seçeneğine basın.
106
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Sonar
Su Isı Derecesi Ofsetini Ayarlama
Bir su ısı derecesi sensörü ya da ısı derecesi kapasitesine sahip bir dönüştürücünüz olmalıdır.
Isı derecesi ofseti, bir ısı derecesi sensöründen alınan ısı derecesi okumasını dengeler.
1. Harita çizere bağlanan ısı derecesi sensörünü veya ısı derecesi kapasitesine sahip dönüştürücüyü
kullanarak su ısısını ölçün.
2. Doğru olarak bilinen farklı bir ısı sensörü ya da bir termometre kullanarak su ısısını ölçün.
3. 2. Adımda ölçülen su ısısından 1. Adımda ölçülen su ısısını çıkarın.
Bu, ısı derecesi ofsetidir. Harita çizere bağlanan sensör, ısı derecesini gerçekte olduğundan daha
soğuk olarak ölçerse, bu değeri 5. Adımda pozitif bir sayı olarak girin. Harita çizere bağlanan
sensör, su ısı derecesini gerçekte olduğundan daha ılık olarak ölçerse, bu değeri 5. Adımda
negatif bir sayı olarak girin.
4. Home ekranından Configure>My Boat>Temp Offset seçeneklerine basın.
5. 3. Adımda hesaplanan ısı ofsetini girin.
• GPSMAP 6000 serileri için Rocker butonunu ya da Sayısal Tuş takımını kullanın.
• GPSMAP 7000 serileri için, ısı derecesi ofsetini girmek için ekran klavyesini kullanın.
6. Done seçeneğine basın.
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
107
Digital Selective Calling
Dijital Seçici Çağrı
Ağ tabanlı Harita çizer ve VHF Radyo İşlevi
Harita çizerinizi NMEA 0183 veya NMEA 2000 şebekesi üzerinden bir VHF radyoya bağladığınız
zaman, aşağıdaki tablo mevcut özellikleri gösterir.
İşlevsellik
NMEA 0183
VHF Radyo
Harita çizer, GPS pozisyonunuzu
X
radyonuza aktarır. Radyonuz yeterliyse,
GPS konumu bilgisi DSC çağrıları ile
birlikte transfer edilir.
Harita çizer radyodan DSC tehlike ve
X
konum bilgisi alabilir(sayfa 110)
Harita çizer pozisyon raporları gönderen X
gemilerin pozisyonlarını takip edebilir.
(sayfa 110).
Harita çizer, bireysel rutin çağrı detayları
oluşturup bunları Garmin VHF radyonuza
göndermenizi sağlar.(sayfa 113).
Radyonuzdan bir man-overboard tehlike
çağrısı başlattığınızda, harita çizer manoverboard ekranını görüntüler ve manoverboard noktasına doğru seyretmenizi
hatırlatır.(sayfa 110).
Harita çizerinizden bir man-overboard
tehlike çağrısı başlattığınızda, radyo
bir man-overboard tehlike çağrısı
başlatmak için Distress Call sayfasını
görüntüler(sayfa 110).
NMEA 2000
VHF Radyo
X
Garmin
NMEA 0183
VHF Radyo
X
Garmin
NMEA 2000
VHF Radyo
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DSC özelliğini Açma
Home ekranından Configure>Other Vessels>DSC seçeneklerine basın.
DSC Listesi Hakkında
DSC listesi, son DSC çağrılarının ve önceden girdiğiniz diğer DSC bağlantıların bir kaydıdır. DSC
listesi 100 den fazla girişi içerebilir. DSC listesi, bir gemiden yapılan son çağrıyı görüntüler. İkinci
bir çağrı aynı gemiden alınıyorsa, ikinci çağrı listede ilk çağrının yerini alır.
DSC Listesini Görüntüleme
DSC listesini görüntülemek için, harita çizerinizin, DSC özelliğini destekleyen bir VHF
radyosuna bağlı olması gerekmektedir.
Home ekranından Information>DSC List seçeneklerine basın.
108
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Digital Selective Calling
Bir DSC Bağlantısı Ekleme
DSC listenize bir gemi ekleyebilirsiniz. Harita çizerden bir DSC bağlantısına çağrılar
gönderebilirsiniz.(sayfa 113).
1. Home ekranından, Information>DSC List>Add Contact seçeneklerine basın.
2. Geminin Maritime Mobile Service Identity(Denizcilik Mobil Hizmet Kimliği)(MMSI) ni girin.
• GPSMAP 6000 serileri için, Rocker butonunu ya da Sayısal Tuş takımını kullanın.
• GPSMAP 7000 serileri için, ekran klavyesini kullanın.
3. Done seçeneğine basın.
4. Geminin ismini girin.
• GPSMAP 6000 serileri için, Rocker butonunu ya da Sayısal Tuş takımını kullanın.
• GPSMAP 7000 serileri için, ekran klavyesini kullanın.
5. Done seçeneğine basın.
Gelen Tehlike Çağrıları
Garmin harita çizeriniz ve VHF radyonuz NMEA 0183 ya da NMEA 2000 kullanarak birbirine
bağlandıysa, VHF radyonuz bir DSC tehlike çağrısı aldığında harita çizeriniz sizi uyarır. Eğer tehlike
çağrısıyla birlikte pozisyon bilgisi de gönderildiyse, bu bilgi ayrıca çağrıyla birlikte kullanılabilir ve
kaydedilir
Sembolü DSC listesindeki bir tehlike çağrısını işaret eder ve DSC tehlike çağrısı gönderildiği
zaman aracın bulunduğu yeri Navigasyon tablosunda işaretler.
DSC Tehlike Çağrısı Raporunu Görüntüleme
“Bir Pozisyon Raporu Görüntüleme” kısmına bakın.(sayfa 110).
Tehlikedeki bir Gemiyi Arama
“Bireysel bir Rutin Çağrı Gönderme” kısmına bakın.(sayfa 113).
Tehlikedeki bir Gemiye Doğru Seyretme
sembolü DSC listesindeki bir tehlike çağrısını işaret eder ve DSC tehlike çağrısı gönderildiği
zaman aracın bulunduğu yeri Navigasyon tablosunda işaretler.
“Takip edilen bir Gemiye Doğru Seyretme” kısmına bakın.(sayfa 110).
Tehlikedeki bir Geminin Pozisyonunda bir Yol Noktası Oluşturma
“Takip edilen bir Geminin Pozisyonunda Bir Yol Noktası Oluşturma” kısmına bakın.(sayfa 110).
Bir DSC Çağrı Raporunda Bilgiyi Düzenleme
“Bir Pozisyon Raporundaki Bilgiyi Düzenleme” kısmına bakın.( sayfa 111).
Bir DSC Çağrı Raporunu Silme
“Bir Pozisyon Raporunu Silme” kısmına bakın.(sayfa 111).
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
109
Digital Selective Calling
Bir VHF Radyodan Başlatılan Man-Overboard Tehlike Çağrılar
Garmin harita çizeriniz, bir Garmin NMEA 2000 modeliyle uyumlu radyoya bağlandığında ve
radyonuzdan bir man-overboard DSC tehlike çağrısı başlattığınızda, Garmin harita çizeriniz manoverboard ekranını görüntüler ve man-overboard noktasına doğru seyretmenizi hatırlatır. Eğer
şebekeye bağlanmış bir Garmin otopilot sisteminiz varsa, harita çizeriniz man-overboard noktasına
doğru bir William dönüşü başlatmanızı hatırlatır.
Radyodaki man-overboard çağrısını iptal ederseniz, man-overboard konumuna doğru seyretmenizi
size hatırlatan harita çizer ekranı ortadan kaybolur.
Harita çizerden Başlatılan Man-Overboard Tehlike Çağrıları
Garmin harita çizeriniz, Garmin NMEA 2000 özelliğine uyumlu bir radyoya bağlandığında ve
bir man-overboard konumuna doğru seyretmeyi etkinleştirdiğinizde, radyo Distress Call sayfasını
görüntüler, böylece hemen bir man-overboard tehlike çağrısı başlatabilirsiniz.
Tehlike çağrısı göndermek için, radyoda en az 3 saniye süreyle DISTRESS tuşuna basın.
Radyonuzdan yapılan tehlike çağrılarını yerleştirme hakkında bilgi almak için, Garmin VHF Radyo
Kullanım Kılavuzu’na bakın. Ayrıca bir MOB’u işaretleyip ona doğru seyredebilirsiniz.(sayfa 34).
Pozisyon İzleme
NMEA 0183 şebekesini kullanarak, Garmin harita çizerinizi bir VHF radyosuna bağladığınızda,
pozisyon raporları gönderen gemileri takip edebilirsiniz. Geminin doğru PGN verisi göndermesi
şartıyla, bu özellik NMEA 2000 şebekesinde de kullanılabilir(PGN 129808;DSC Çağrı Bilgisi).
Alınan her pozisyon raporu çağrısı DSC listesine kaydedilir(sayfa 108).
Bir Pozisyon Raporu Görüntüleme
1. Home ekranından Information>DSC List seçeneklerine basın.
2. Bir pozisyon raporu çağrısı seçin.
3. Review seçeneğine basın.
4. Pozisyon raporunun detayları ve konumu işaretleyen bir Navigation tablosu arasında değiştirmek
için Next Page ya da Previous Page simgesine basın.
Takip Edilen bir Gemiyi Arama
“Bireysel bir Rutin Çağrı Yapma” kısmına bakın.(sayfa 113).
Takip Edilen bir Gemiye Doğru Seyretme
1.
2.
3.
4.
Home ekranından Information>DSC List seçeneklerine basın.
Bir pozisyon raporu çağrısı seçin.
Review > Navigate To seçeneklerine basın.
Go To ya da Route To seçeneğine basın.(sayfa 32).
Takip edilen bir Geminin Konumunda bir Yol Noktası Oluşturma
1. Home ekranından Information>DSC List seçeneklerine basın.
2. Bir pozisyon çağrısı seçin.
3. Review > Next Page > Create Waypoint seçeneğine basın.
110
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Digital Selective Calling
Bir Pozisyon Raporundaki Bilgiyi Düzenleme
1. Home ekranından Information>DSC List seçeneklerine basın.
2. Bir pozisyon raporu çağrısı seçin.
3. Review > Edit seçeneklerine basın.
4. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Name seçeneğine basın. GPSMAP 6000 serisi için, geminin adını girmek için Rocker butonunu
kullanın. GPSMAP 7000 serisi için, ekran klavyesini kullanın. Done seçeneğine basın.
• Symbol seçeneğine basın. Yeni bir sembol seçin. Done seçeneğine basın.
• Comment seçeneğine basın. Açıklama girmek için GPSMAP 6000 serisinde Rocker butonunu
kullanın. GPSMAP 7000 serisinde, ekran klavyesini kullanın. Done seçeneğine basın.
• Radyonuz, geminin pozisyonunu takip ediyorsa, gemi için bir iz rotası görüntülemek istiyorsanız
Trail>Show seçeneklerine basın.
• Trail Line seçeneğine basın. İz rotası için bir renk seçin.
Bir Pozisyon Raporu Çağrısını Silme
1. Home ekranından Information>DSC List seçeneklerine basın.
2. Bir pozisyon raporu çağrısı seçin.
3. Review > Clear Report seçeneklerine basın.
Navigation Tablosundaki Gemi İzleri
Navigation, Fishing tablolarında ve Mariner’s eye 3D tablo görüntüsündeve Radar Diyagramında,
tüm takip edilen gemiler için izleri görüntüleyebilirsiniz. Varsayılan ayar olarak, takip edilen bir
geminin her ilk rapor edilen pozisyonu için siyah bir nokta görüntülenir ve geminin son rapor edilen
pozisyonunu Mavi
bir Bayrak sembolü belirtir. Ayrıca geminin rotasını belirten siyah bir çizgi
de gözükür.
Takip edilen gemiler için rotaları görüntülemek isterseniz DSC Trails ayarını etkinleştirmeniz
gerekir.(sayfa 112).
Not: Fishing tablosu ve Mariner’s Eye 3D özelliği önceden programlanmış BlueChart g2 Vision
veri kartı ile birlikte kullanılabilir.
Geminin raporlanan
son pozisyonu
Pozisyon raporu
konumu
Gemi rotası
Navigasyon Tablosunda Gemi Rotası
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
111
Digital Selective Calling
Takip edilen Tüm Gemiler için Rotaların Süresini Görüntüleme ve Ayarlama
Not: Fishing tablosu ve Mariner’s Eye 3D özelliği önceden programlanmış BlueChart g2 Vision
veri kartı ile birlikte kullanılabilir
1. Home ekranından Charts seçeneğine basın.
2. Navigation Chart, Fishing Chart, Perspective 3D, ya da Mariner’s Eye 3D seçeneğine basın.
3. Menu>Other Vessels>DSC > DSC Trails seçeneklerine basın.
4. Tablodaki ya da 3D tablo görüntüsündeki takip edilen gemileri görüntülemek için saat sayısını
seçin.
Örneğin; 4 Hours seçeneğine basarsanız, takip edilen tüm araçlar için 4 saatten daha az bir süre için
tüm rota noktaları görüntülenir.
Takip edilen bir Gemi için Yol Rotasını Görüntüleme
Takip edilen belirli bir gemi için yol rotasını görüntüleyebilirsiniz.
Not: Fishing tablosu ve Mariner’s Eye 3D özelliği önceden programlanmış BlueChart g2 Vision
veri kartı ile birlikte kullanılabilir.
1. Home ekranından Charts seçeneğine basın.
2. Navigation Chart, Fishing Chart, Perspective 3D ya da Mariner’s Eye 3D seçeneğine basın.
3. Menu>Other Vessels>DSC>DSC List seçeneklerine basın.
4. Bir gemi seçin.
5. Review>Edit>Trail>Show seçeneklerine basın.
Bir İz Rotasının Görüntüsünü Değiştirme
Takip edilen belirli bir gemi için bir iz rotasının görüntüsünü değiştirebilirsiniz.
Not: Fishing tablosu ve Mariner’s Eye 3D özelliği önceden programlanmış BlueChart g2 Vision
veri kartı ile birlikte kullanılabilir.
1. Home ekranından Charts seçeneğine basın.
2. Navigation Chart, Fishing Chart, Perspective 3D, ya da Mariner’s Eye 3D seçeneğine basın.
3. Menu>Other Vessels>DSC >DSC List seçeneklerine basın.
4. Bir gemi seçin.
5. Review >Edit>Trail Line seçeneklerine basın.
6. Yol rotası için bir renk seçin.
Bireysel Rutin Çağrılar
Garmin harita çizeriniz, Garmin NMEA 2000 şebekesine uyumlu bir radyoya bağlandığında,
bireysel bir rutin çağrı başlatmak için harita çizer arayüzünü kullanabilirsiniz. Harita çizerinizden
bireysel bir rutin çağrı başlatırken, haberleşmek istediğiniz DSC kanalını seçebilirsiniz(sayfa 113).
Radyo, bu isteği çağrınızla birlikte iletir.
112
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Digital Selective Calling
Bir DSC Kanalı Seçme
Not: Bir DSC kanalının seçimi, tüm frekans bantlarında mevcut olan şu kanallarla sınırlıdır:6, 8, 9,
10, 13, 15, 16, 17, 67,68, 69, 71, 72, 73 ya da 77. Varsayılan kanal 72 dir. Farklı bir kanal seçerseniz,
harita çizer siz başka bir kanalı kullanarak arayana kadar gelecek çağrılar için bu kanalı kullanır.
1. Home ekranından Information>DSC List seçeneklerine basın.
2. Bir gemi ya da aranacak bir istasyon seçin.
3.
Review > Call with Radio>Channel seçeneklerine basın.
4.
Bir kanal seçin.
Bireysel bir Rutin Çağrı Başlatma
NOT: Harita çizerden bir arama başlatırken radyonun, programlandırılmış bir MMSI numarası
yoksa radyo çağrı bilgisini alamayacaktır.
1. Home ekranından Information>DSC List seçeneklerine basın.
2. Bir gemi ya da aranacak bir istasyon seçin.
3. Review > Call with Radio>Send seçeneklerine basın.
Harita çizer, radyoya çağrı hakkında bilgi gönderir.
4. Garmin VHF radyonuzda, Call seçeneğine basın.
Bir AIS Hedefine Bireysel bir Rutin Çağrı Yapma
Garmin harita çizeriniz, Garmin NMEA 2000 uyumlu bir radyoya bağlandığında, bir AIS hedefine
bireysel bir rutin çağrı başlatmak için harita çizer arayüzünü kullanabilirsiniz. Çağrıyı başlatmadan
önce, 72 numaralı kanalın dışında bir DSC kanalı seçebilirsiniz.(sayfa 88)
1. Home ekranından Charts seçeneğine basın.
2. Bir tablo ya da bir 3D tablo görüntüsü seçin.
3.
Bir işlemi seçip tamamlayın:
• GPSMAP 6000 serisinde, bir AIS hedefi seçmek için Rocker butonunu kullanın .
• GPSMAP 7000 serisinde, bir AIS hedefine basın .
4. AIS Vessel>Call with Radio>Send seçeneklerine basın.
Harita çizer, radyoya çağrı hakkında bilgi gönderir.
5. Garmin VHF radyonuzda, Call seçeneğine basın.
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
113
Appendix
Ekler
Spesifikasyonlar
Fiziksel Spesifikasyonlar
Spesifikasyon Aygıtlar
Boyut
GPSMAP 6008, 6208
GPSMAP 6012, 6212
GPSMAP 7012, 7212
GPSMAP 7015, 7215
Ağırlık
GPSMAP 6008, 6208
GPSMAP 6012, 6212
GPSMAP 7012, 7212
GPSMAP 7015, 7215
Ekran
GPSMAP 6008, 6208
GPSMAP 6012, 6212,
7012, 7212
GPSMAP 7015, 7215
Kasa
Tüm modeller
Boyut
G x Y x D: 11 ½ x 7 3/8 x 5 7/8 inç(291.5 x 187.8 x 148.5 mm)
G x Y x D: 15 1/32 x 9 57/64 x 5 27/32 inç(381.7 x 251.2 x 148.7 mm)
W × H × D: 13 9/32 × 9 7/8 × 5 27/32 in. (336.8 × 251.5 × 147.8 mm)
W × H × D: 15 17/32 × 11 27/32 × 5 7/8 in. (394.9 × 300.7 × 148.5 mm)
11 lb., 5 oz. (5.12 kg)
15 lb., 15 oz. (7.23 kg)
15 lb., 5 oz. (6.94 kg)
17 lb., 6 oz. (7.87 kg)
W × H: 6 3/4 × 5 1/8 in. (174 × 131.3 mm)
W × H: 9 11/16 × 7 1/4 in. (245.8 × 184.3 mm)
W × H: 12 × 9 in. (304.1 × 228.1 mm)
Tamamı contalı, yüksek etkili plastik ve alüminyum karışımı, IEC
60529 IPX 7 ye göre su geçirmezdir
Isı Erimi
Tüm modeller
°F den 131°F ye kadar(-15°C den 55°C ye)
Pusula Güvenlik GPSMAP 6008, 6208 15 inç. (38.1 cm)
Mesafesi
GPSMAP 6012, 6212 16 inç. (40.6 cm)
GPSMAP 7012, 7212 25 inç. (63.5 cm)
GPSMAP 7015, 7215 17 inç. (43.2 cm)
- Bu ürünün içindeki lambalar cıva içermektedir ve yerel veya federal kanunlara uygun şekilde geri
Hg dönüştürülmelidir ya da imha edilmelidir. Bilgi için, www.garmin.com/aboutGarmin/environment/disposal.
jsp adresine bakın.
GPS Performansı
Spesifikasyon
Parametre
Alıcı
Acquisition Time
Ilık
Soğuk
Yeniden
edinme
Güncelleme hızı
Doğrulu
Hız
Güç
Spesifikasyon
Kaynak
114
GPS
DGPS
Ölçüm
GPS 17x yüksek hassasiyete sahip diferansiyel hazır 12 paralel kanal WAAS
kapasiteli alıcı
Yaklaşık 38 saniye(aygıt uyduları son olarak edindiğiniz konumda ya da bu
konumun yakınındadır)
Yaklaşık 4445 saniye(aygıt kapatıldığından bu yana 500 mi(800 km) den
fazla yol almıştır)
< 2 saniye
1/saniye, devamlı
<33 ft.(10 m) %95 tipik
10-16 ft.(3-5 m) 5 95 tipik(WAAS/EGNOS doğruluğu)
0.05 m/sn, sürekli durum
Aygıtlar
Tüm modeller
Ölçüm
10-35 VDC
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Appendix
Kaynak
Fitil
NMEA 2000 LEN
NMEA 2000 çekimi
GPSMAP 6008, 6208
10 VDC de maksimum
35 W
GPSMAP 6012, 6212, 7012, 7212 10 VDC de maksimum
45 W
GPSMAP 7015, 7215
10 VDC de maksimum
65 W
Tüm modeller
7.5 A, 42 V
Tüm modeller
2
Tüm modeller
75 mA maximum
GPSMAP 7000 Serisi Dokunmatik Ekranını Ayarlama
GPSMAP 7000 serisi harita çizer aygıtın dokunmatik ekranı normalde ayarlanmaya ihtiyaç duymaz. Yine de,
eğer tuşlar doğru bir şekilde tepki vermiyorsa, ekranı ayarlamak için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin.
1. Harita çizer aygıtınız kapalıyken, Power tuşuna basın.
Warning(Uyarı) ekranı görüntülenecektir.
2. Ayarlama ekranı ortaya çıkana kadar yaklaşık 15 saniye boyunca ekranın siyah kısmında herhangi bir yere
basın.
3. “Calibration is complete” mesajı görüntülenene kadar ekrandaki talimatları yerine getirin.
4. OK seçeneğine basın.
Ekran Resimleri
Not: GPSMAP 7012, 7212, 7015 ya da 7515 kullanarak ekran resimleri çekmek için, Garmin RF Kablosuz
Uzaktan Kumanda kullanmalısınız.
Harita çizerinizde görüntülenen her ekranın bir resmini biteşlem(.BMP) dosyası olarak kaydedebilir ve
dosyayı bilgisayarınıza aktarabilirsiniz.
Ekran Resimleri Çekme
1. Harita çizerin ön kısmındaki SD kart yuvasına bir hafıza kartı takın.
2. Configure > System > Beeper/Display > Screenshot Capture > On seçeneklerine girin.
3. Resmini çekmek istediğiniz ekrana gidin.
4. Bir ekran resmi çekin:
• GPSMAP 6000 serisi için, en az 6 saniye HOME tuşuna basın.
• GPSMAP 7000 serisi için, en az 6 saniye Garmin RF Kablosuz Uzaktan Kumandadaki HOME butonuna
basın.
Screenshot Taken(Ekran Resmi Çekildi) penceresi görüntülenecektir.
5. OK’ye basın.
Ekran Resimlerini Bilgisayara Kopyalama
1. Hafıza kartını harita çizerden çıkarın ve bilgisayara takılı olan SD kartı okuyucusuna takın.
2. Windows Explorer’dan, hafıza kartındaki Garmin\scrn klasörünü açın.
3. Karttan .BMP dosyasını kopyalayın ve dosyayı bilgisayarınızdaki herhangi bir yere yapıştırın.
GPS Uydu konumlarını Görüntüleme
Gökyüzündeki GPS uydularının karşılaştırmalı konumlarını görüntüleyebilirsiniz.
Home ekranında, Configure > System > GPS seçeneklerine girin.
Sistem Bilgisi
Sistem Bilgisini Görüntüleme
“Sistem Bilgisini Görüntüleme” kısmına bakın(sayfa 4).
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
115
Appendix
Olay Kaydını Görüntüleme
Olay kaydı sistem olaylarının bir listesini görüntüler.
Home ekranında, Configure > System > System Information > Event Log seçeneklerine girin.
Olay kaydı sistem olaylarının bir listesini görüntüler
Home ekranında, Configure > System > System Information > Event Log seçeneklerine girin Sistem
bilgisini bir sorun giderme aracı olarak hafıza kartına kaydedebilirsiniz. Garmin Ürün Destek
Birimi temsilcisi deniz şebekesi hakkındaki veriyi yeniden elde etmek için bu bilgiyi kullanıp
kullanmayacağınızı sorar.
1. Harita çizerinizdeki SD kart yuvasına bir hafıza kartı takın.
2. Configure > System > System Information > Save To Card seçeneklerine girin.
3. Hafıza kartını çıkarın.
Orijinal Harita Çizer Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme
Not: Bu işlem girmiş olduğunuz bütün ayarlar bilgisini siler.
1. Home ekranında, Configure > System > System Information > Factory Settings>Reset
seçeneklerine girin.
2. Yes seçeneğine basın.
Kablosuz Aygıtlarla Bağlantı
Kablosuz Bir Aygıta Bağlanma
Harita çizer ile uzaktan kumanda ya da tercihe bağlı bir fare gibi kablosuz aygıtlar arasında
bağlantı kurulmasını sağlayabilirsiniz.
Home ekranında, Configure > Communications > Wireless DEvices > New Connections > Yes
seçeneklerine basın.
Kablosuz Bir Aygıtla olan Bağlantıyı Sonlandırma
1. Home ekranında, Configure > Communications > Wireless Devices seçeneklerine girin.
2. Kablosuz bir aygıt seçin.
3. Disconnect seçeneğine basın.
Garmin Denizcilik Şebekesi
Garmin Marine Network(Denizcilik Şebekesi) Garmin çevresel aygıtlarla Garmin harita çizerler
arasında hızlı ve kolayca veri paylaşımı gerçekleştirmenizi sağlar. GPSMAP 6000/7000 serisi harita
çizerini diğer Denizcilik Şebekesi uyumlu aygıtlardan ve harita çizerlerden veri almak ve veri
paylaşmak amacıyla Garmin Denizcilik Şebekesine bağlayabilirsiniz.
Garmin Denizcilik Şebekesi Üzerinden Veri Aktarmı Sağlama
“Harita Çizer Veri Yönetimi” kısmına bakın(sayfa 69).
Ağ Tabanlı Aygıtları Yapılandırma
“Ağ Tabanlı Aygıt Yapılandırması” kısmına bakın(sayfa 71).
116
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Appendix
NMEA 0183 ve NMEA 2000
GPSMAP 6000/7000 serisi harita çizeriniz hem NMEA-0183 uyumlu aygıtlardan hem de teknenizde
bulunan NMEA 2000 şebekesine bağlı olan belirli NMEA 2000 aygıtlarından veri kabul edebilir.
NMEA 0183
Her GPSMAP 6000/7000 serisi harita çizer ile birlikte verilen NMEA 0183 veri kablosu VHF
radyolar, NMEA aygıtları, oto pilotlar, rüzgar sensorleri ve yön sensorleri gibi çeşitli NMEA 0183
uyumlu aygıtlarının hatlarını kurmak için kullanılan NMEA 0183 standardını desteklemektedir.
GPSMAP 6000/7000 serisi harita çizer NMEA 0183 uyumlu dört aygıttan veri alabilir ve NMEA
0183 uyumlu altı aygıta veri gönderebilir.
GPSMAP 6000/7000 serisi harita çizeri isteğe bağlı NMEA 0183 uyumlu aygıtlara bağlamak için,
GPSMAP 6000/7000 Serisi Kurulum Talimatları’na bakın.
Onaylanan NMEA 0183 Cümleleri
GPAPB, GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV, GPRMB, GPRMC, GPRTE,
GPVTG, GPWPL, GPXTE ve Garmin tescilli cümleler PGRME, PGRMM ve PGRMZ.
Bu harita çizer ayrıca DPT(derinlik) ya da DBT, MTW(su ısısı) ve VHW(su ısısı, hız ve yön)
cümlelerine destek ile WPL cümlesi, DSC ve sonar NMEA 0183 girdisi için destek sağlamaktadır.
NMEA 0183 Çıktı Cümlelerini Yapılandırma
Harita çizerin NMEA 0183 çıkış cümlelerini nasıl gördüğünü yapılandırabilirsiniz.
1. Home ekranında, Configure > Communications > NMEA 0183 Setup > Output Sentences
seçeneklerine girin.
2. Bir ayar seçin: Sounder, Route, System, Garmin.
3. Bir ya da daha fazla NMEA 0183 çıkış cümlesi seçin.
4. Ek ayarları yapılandırmak için 2 ve 3. Adımları tekrar edin.
Her Bir NMEA 0183 Girişi için Bağlantı Formatını Ayarlama
Harita çizer aygıtınızı harici NMEA aygıtlarına, bilgisayara veya diğer Garmin aygıtlarına bağlarken
kullanılacak her giriş için giriş/çıkış formatını yapılandırabilirsiniz.
1. Home ekranında, Configure > Communications > NMEA 0183 Setup > Port Types seçeneklerine
girin.
2. Bir girdi ya da çıktı girişi seçin.
3. Bir giriş/çıkış formatı seçin:
• Standart NMEA 0183 verisinin giriş veya çıkışını desteklemek ve DPT, MTW ve VHW cümleleri
için sonar NMEA giriş desteği sağlamak için NMEA Std. Seçeneğine basın.
• Birçok AIS alıcısı için standart 0183 verisinin girişini/çıkışını desteklemek için NMEA High
Speed seçeneğine basın.
• Garmin yazılımı ile arabirimlemek için standart 0183 verisinin girişini ya da çıkışını desteklemek
için Garmin seçeneğine basın.
4. Ek girdi/çıktı girişlerini yapılandırmak için 3. Adımı tekrar edin.
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
117
Appendix
NMEA 0183 Çıkışı için Ondalık Sistem Duyarlılığını Ayarlama
NMEA çıkışının aktarımı için ondalık noktasının sağındaki rakamların sayısını ayarlayabilirsiniz.
1. Home ekranında, Configure > Communications > NMEA 0183 Setup > Posn. Precision
seçeneklerine girin.
2. Two Digits, Three Digits ya da Four Digits seçeneğine basın.
NMEA 0183 Çıkışı için Yol noktası Etiketlerini Ayarlama
Harita çizerin yol noktası belirleyicilerini nasıl sağladığını yapılandırabilirsiniz.
1. Home ekranında, Configure > Communications > NMEA 0183 Setup > Waypoint IDs
seçeneklerine girin.
2. Names ya da Numbers seçeneğine basın.
NMEA 0183 Bağlantı Varsayılan Ayarlarını Sıfırlama
NMEA 0183 ayarlarını varsayılan değerlerine geri döndürebilirsiniz.
Home ekranında, Configure > Communications > NMEA 0183 Setup > Defaults > OK
seçeneklerine girin.
NMEA 0183 Tanılayıcı Bilgiyi Görüntüleme
NMEA 0183 Diagnostics ekranı NMEA 0183 verisinin sistem aracılığı ile gönderilip
gönderilmediğini kontrol eden kurucular tarafından kullanılan bir sorun giderme aracıdır.
Home ekranında, Configure > Communications > NMEA 0183 Setup > Diagnostics
seçeneklerine girin.
NMEA 2000
GPSMAP 6000/7000 series chartplotters are NMEA 2000 certified and can receive data from a
GPSMAP 6000/7000 serisi harita çizerleri NMEA 2000 sertifikalıdır ve derinlik, hız, su ısı derecesi,
rüzgar hızı ve yönü ve motor verisi gibi belirli bilgileri Information ekranında görüntülemek için
teknenize monte edilen NMEA 2000 şebekesinden veri alabilir.
GPSMAP 6000/7000 serisi harita çizeri mevcut bir NMEA 2000 şebekesine bağlamak ve
desteklenen NMEA 2000 PGN numaralarının bir listesini görüntülemek için, GPSMAP 6000/7000
Serisi Kurulum Talimatları’na bakın.
NMEA 2000 Şebekesi Aygıtlarının Listesini Görüntüleme
NMEA 2000 şebekesine bağlı olan aygıtları görüntüleyebilirsiniz.
1. Home ekranında, Configure > Communications > NMEA 2000 Setup > Device List seçeneklerine
girin.
2. Seçenekler listesi için bir aygıt seçin.
Tercih Edilen Bir Veri Kaynağı Seçme
Eğer birden fazla veri kaynağı mevcutsa, kullanmak istediğiniz veri kaynağını seçebilirsiniz.
1. Home ekranında, Configure > Communications > Preferred Sources seçeneklerine girin.
2. Veri türünü seçin.
3. Change Source seçeneğine basın.
4. Bir veri kaynağı seçin.
118
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Appendix
NMEA 0183 Verisini NMEA 2000 Şebekesi Üzerinden Gönderme
Çıkış köprüleme özelliğini açabilir, yapılandırabilir veya kapatabilirsiniz. Harita çizer herhangi bir
kaynaktan NMEA 0183 verisi aldığında, bu veriyi NMEA 2000 verisi olarak biçimlendirdiğinde ve
NMEA 2000 şebekesi üzerinden gönderdiğinde çıkış köprüleme durumu meydana gelir.
1. Home ekranında, Configure > Communications > NMEA 2000 Setup > Output Bridging
seçeneklerine girin.
2. Bir işlemi seçip tamamlayın:
• Harita çizerden çıkış köprüleme özelliğini aktif hale getirmek için On seçeneğine basın.
• Hangi harita çizer aygıtın bu fonksiyonu yerine getireceğini belirlemek için NMEA 2000
şebekesinde bulunan harita çizerlerin birbirleri ile görüşmesini sağlamak için Auto seçeneğine
basın. NMEA 2000 şebekesinde bulunan sadece bir harita çizer bir seferde NMEA 2000
şebekesi üzerinden NMEA 0183 verisi köprüleyebilir.
Tüm GPSMAP 6000/7000 serisi üniteleri NMEA 2000 seritifkasına sahiptir.
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
119
Appendix
Ürün Tescili
Çevrimiçi tescilimizi bugün tamamlayarak size daha iyi destek vermemize yardımcı olabilirsiniz.
my.garmin.com adresine gidin. Orijinal satış fişini ya da bir kopyasını güvenli bir yerde saklayın.
Garmin’e Bağlanın
Harita çizer aygıtınızı kullanırken herhangi bir sorunuz olursa Garmin Ürün Destek Birimi’ne
bağlanın. ABD’de, www.garmin.com/support adresine gidin ya da telefonla (913) 397-8200 ya da
(800) 800-1020 numaralarından Garmin ABD’ye bağlanın.
Birleşik Krallık’ta, telefonla 0808 2380000 numarasından Garmin(Avrupa) Ltd.’ye bağlanın.
Avrupa’da, www.garmin.com/support adresine gidin ve ülke içi destek bilgisi için Contact Support
seçeneğine tıklayın. Ya da +44(0) 870.8501241 numaralı telefondan Garmin(Avrupa) Ltd.’ye
bağlanın.
UYUMLULUK BEYANI
İşbu, Garmin bu ürünün Directive 1999/5/EC’nin önemli gereksinimleri ve diğer ilgili provizyonları ile uyumlu olduğunu
açıklamaktadır. Eksiksiz Uyumluluk Beyanını görüntülemek için, Garmin ürününüz için Garmin web sitesine başvurun:
www.garmin.com.
SOFTWARE YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ
HARİTA ÇİZER AYGITI KULLANARAK AŞAĞIDAKİ SOFTWARE(YAZILIM) LİSANS
SÖZLEŞMESİNİN ŞART VE DURUMLARINA BAĞLI KALMAYI KABUL ETMİŞ
OLURSUNUZ. LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUN.
Garmin size, normal çalıştırmada ikili yürütülebilir formda cihazın içine sokulmuş olan yazılımı
kullanmak için sınırlı bir lisans veriyor. Unvan, sahiplik hakları ve entelektüel mülkiyet hakları
yazılımda Garmin’de kalır.
Yazılımın(software) Garmin’in mülkü olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri’nin telif hakkı
kanunları ve uluslar arası telif hakkı anlaşmaları tarafından korunduğunu kabul etmiş olursunuz.
Ve ilaveten yazılım(software) kodu,yapısı ve organizasyonunun Garmin’in değerli ticari sırları
olduğunu ve yazılım(software) kaynak kodu formunda Garmin’in değerli ticari sırrı olarak kaldığını
kabul edersiniz.Yazılımı(software) ve herhangi bir parçasını kaynak koda dönüştürmemek,bozmam
ak,değiştirmemek,ters monte etmemek ve ters inşa etmemek,yazılımı insanın okuyabileceği forma
indirgememek ya da böylece yazılım temelli herhangi bir kopyalama çalışmasında bulunmamak gibi
şeylerde anlaşmış olursunuz. Amerika Birleşik Devletlerinin ihracat kontrol kanunlarının ihlaliyle
yazılımı herhangi bir ülkeye ihraç etmemeye anlaşmış olursunuz.
120
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Index
Indeks
A
Active tracks(aktif izler)
Clearing(silme)
41
Retracing(yeniden izleme)
40
Saving(kaydetme) 40
Add turn(dönüş ekleme) 36
Aerial photos(hava fotoğrafları)21,26
AIS
Radar
79
Targeting(hedef tespiti)15, 113
Threats(tehditler) 18, 79
Alarms(alarmlar)
Anchor drag(demir sürükleme) 67
Arrival(varış)
67
Clock(saat)
68
Collision(çarpışma)15, 18, 77, 79
Deep water(derin su)105
Fish(balık)
106
GPS accuracy(GPS doğruluğu) 68
Navigation(navigasyon)
67
Off course(seyir dışı)67
Shallow water(sığ su)105
Sonar(deniz radarı) 105
System(sistem)
68
Total fuel onboard(teknedeki toplam
yakıt) 68
Unit voltage(ünite voltajı)68
Water temperature(su ısı derecesi)105
Anchor drag alarm(demir sürükleme
alarmı) 67
Animated currents, tides(animasyonlu
akıntılar, dalgalar) 10, 27
Antenna(anten
Rotation sped(dönüş hızı)94
Size(boyut)
95
Apparent wind(hissedilen rüzgar)64, 93
Arrival alarm(varış alarmı)
67
Auto Guidance(Oto Rehberlik)
BlueChart g2 Vision 27
Line(çizgi)
59
Navigation(navigasyon)
7
Shoreline distance(kıyı çizgisi
mesafesi)
60
Autopilot(otomatik pilot) 41
B
Backlight(arka ışık)1, 3
Basemap version(veritabanı
versiyonu)
4
BlueChart g2 Vision
Aerial photos(hava fotoğrafları)
13
Chart borders(tablo sınırları)13
Chart symbols(tablo sembolleri)
7
Data cards(veri kartları)
21
Fish Eye 3D
24
Mariner’s Eye 3D
22
POIs(POler)
27
C
Celestial information(gökyüzü verisi) 48
Charts(tablolar)
Borders(sınırlar)
13
Details(ayrıntılar) 13
Fishing(balık tutma) 21
Navigation(navigasyon)
6
Symbols(semboller)7, 13, 98
Clock alarm(saat alarmı) 68
Clutter(Parazit)
Cross talk(çapraz konuşma)
85
Default settings(varsayılan ayarlar)
86
FTC 85, 89, 90
Radar type(radar türü)
85
Rain(yağmur)
85, 89, 90
Sea(deniz)
85, 88
Collision alarms(çarpışma alarmları)
15, 18, 77, 79
Color mode(renk modu) 3
Color scheme(renk şeması)
Radar 93
Sonar(deniz radarı) 104
Combinations(birleşimler)
Customizing(kişiselleştirme)
28
Data fields(veri alanları)
29
Focus screen(odaklanma ekranı)30
Functions(işlevler) 28
Instrumentation data(alet düzeni
verisi) 30
Layout(düzen)
28
Selecting(seçme) 28
Combinations data field(birleşimler veri
alanı)
Adding(ekleme)
29
Editing(düzenleme) 30
Removing(çıkarma) 29
Compass roses(pusula gülleri)
14
Compass tape data bar(pusula şeridi veri
çubuğu)65, 93
Connectors(bağlantılar) 2
Coordinate systems(koordinat sistemleri)
61
Courses(seyirler)
33, 35
Cross talk(çapraz konuşma)85, 91
Cruising data bar(gezinme veri
çubuğu)
63, 91
Cruising mode(Gezinme modu)73
Current stations(akıntı istasyonları)
Indicators(göstergeler)10, 27
Nearby(yakın) 47
Reports(raporlar)47
D
Dangerous depth(tehlikeli derinlik)
12
Data(veri)
Backup(yedekleme)
71
Copying(kopyalama)
69
Data bars(veri çubukları)
Compass tape(pusula şeridi)65,
93
Cruising(gezinme)63, 91
Fishing(balık tutma)64, 92
Fuel(yakıt)
64, 92
Navigation(navigasyon)63,92
Radar
91
Sailing(yelkencilik)64, 92
Data cards(veri kartları)
4
BlueChart g2 Vision
21
Data management(veri yönetimi)69
Daylight saving time(gün ışığı
tasarruf süresi) 62
Deep water alarm(derin su alarmı)
105
Depth shading(derinlik
gölgelendirmesi)13
Destinations(varış noktaları)
32
Navigation to(seyretme)
43
Navigation chart(navigasyon
tablosu)
32
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Selecting(seçme)32
Where To?(Nereye?)
32
Digital selective calling(dijital hassas
arama)
Channels(kanallar)113
Contacts(bağlantılar)109
Turning on(açma)108
Distress calls(tehlike çağrıları)109,
110
DSC 108
Dual Range mode(Çift Erim modu)75
E
EBL
Measuring(ölçme) 81
Showing(görüntüleme)
80
Engine gauges(motor göstergeleri) 51
Combinations screen(birleşimler
ekranı) 30
Configuring(yapılandırma)
51
Cycling screens(çevrim ekranları) 51
Status alarms(durum alarmları) 52
Event log(olay kaydı) 95
F
Factory settings(fabrika ayarları)3,116
Fish alarm(balık alarmı)106
Fish Eye 3D
Data bars(veri çubukları)
62
Object information(nesne bilgisi)9
Sonar cone(deniz radarı konisi)24
Suspended targets(beklemedeki
hedefler)
24
Tracks(izler)
24
Fishing chart(balık tutma tablosu)
AIS 18
Currents(akıntılar) 10
Data bars(veri çubukları)
62
Heading line(rota çizgisi)
12
Inset map(Ek harita) 8
Map orientation(harita oryantasyonu)
11
MARPA
18
Navaids(navigasyon yardımcıları)
13, 25
Navigation(navigasyon)
7
Object information(nesne bilgisi) 9
Panning(kaydırma) 8
Radar Overlay(Radar Yer Paylaşımı)
21, 84
Roses(güller)
14
Satellite imagery(uydu resimleri)
11, 25
Tide stations(dalga istasyonları10
World map(dünya haritası)
11
zoom detail(zum ayrıntısı)
11
fishing data bar(balık tutma veri çubuğu)
64, 92
front-of-boat offset(tekne önüofseti95
front panel(ön panel)
1
FTC
85, 89, 90
Fuel capacity(yakıt kapasitesi)
66
Fuel data bar(yakıt veri çubuğu)64,92
Fuel gauges(yakıt göstergeleri)
Combinations screens(birleşimler
ekranı) 30
Configuring(yapılandırma)
51
Fuel economy(yakıt tasarrufu) 54
Status alarms(durum alarmları) 52
Synchronizing with fuel(yakıt ile
senkronize etme) 54
121
Index
Viewing(görüntüleme)
53
Fuel onboard(teknedeki yakıt)
68
Full screen view(tam ekran görüntüsü) 99
9
G
Gain(kazanım)
Default setting(varsayılanayar)86
Large objects(büyük nesneler) 87
Radar 85
Radar type(radar türü)
85
Side lobes(kenar lobları)
87
Sonar(deniz radarı) 104
Garmin Marine Network(Garmin
Denizcilik Şebekesi) 71
Gauges(göstergeler)
Analog(benzer)
52
Digital(dijital)
52
Engine(motor)
51
Fuel(yakıt) 53
Limits(sınırlar)
52
Maximums(en yüksekdeğerler)52
Status alarms(durum alarmları) 52
Trip(yolculuk)
54
Type(tür)
52
Go To
33, 42
GPS
Accuracy alarm(doğruluk alarmı) 68
Performance(performans)114
Signals(sinyaller) 3
Graphs(grafikler)
Air temperature(hava ısı derecesi) 50
Atmospheric pressure(atmosfer
basıncı)50
Configuring(yapılandırma)
49
Depth(derinlik)
51
Environmental data(çevresel veri) 48
Water temperature(su ısı derecesi) 50
Wind angle(rüzgar açısı)
50
Wind speed(rüzgar hızı)
49
Guard zone(koruma bölgesi)
76
Guide To 33, 42
H
Harbor mode(Liman modu)
74
Hazard colors(tehlike renkleri)
22
Heading(rota)
93
Heading line(rota çizgisi)12, 94, 97
Heading reference(rota referansı)
61
Home screen(ana sayfa ekranı)
5
I
IALA symbols(IALA sembolleri)
13, 98
ID number(ID numarası)
4
Inset map(ek harita)8, 97
Instrumentation data(Aygıtverisi)
Combinations(birleşimler) 30
Cycling(değişim yapma)
30
K
Keel offset(gemi omurgası ofseti)
106
Keys(tuşlar)
Power(güç)
i, 1
Range(erim) 1, 6, 19
Soft(yumuşak) i, 1
L
Land-based POIs(karada üslenmiş
ilgilenilen noktalar) 13, 98
Lane width(şerit genişliği)
20
Language(dil)
3, 58
Large-object interference(büyük nesne
karışımı)
87
122
Light sectors(ışık bölgeleri)
13
M
Magnetic heading(manyetik rota)
11, 93
Manyetik variation(manyetik varyasyon)
61
Man overboard(denize adam düştü) 5,
34, 35
Mariner’s Eye 3DAIS 18
Data bars(veri çubukları)
62
Hazard colors(tehlike renkleri) 22
Lane width(şerit genişliği)
20
MARPA
18
Object information(nesne bilgisi)
9
Range rings(erim halkaları)
20
Safe depth(güvenli derinlik)
23
Satellite imagery(uydu resimleri)
22
Surface radar(yüzey radarı)
20
Marine services(deniz hizmetleri)
14, 33, 42
MARPA
Sentry mode(Nöbet modu)
75
Tagged object(etiketlenen
nesne)78
Targeting(hedef tespiti)
77
Threats(tehditler) 18, 79
Memory card(hafıza kartı)4, 70
N
Navaids(navigasyon yardımcıları)
13, 19, 25, 98
Navigation alarms(navigasyon alarmları)
67
Navigation chart(navigasyon tablosu)
Aerial photos(hava fotoğrafları)26
AIS 18
Chart borders(tablo sınırları)
13
Dangerous depth(tehlikeli derinlik)
12
Data bars(veri çubukları)
62
Depth shading(derinlik
gölgelendirme)
13
Heading line(rota çizgisi)
12
Land-based POIs(karada üslenmiş
ilgilenilen noktalar) 13
Light sectors(ışık bölgeleri)
13
Marine service points(deniz hizmet
noktaları)
14
MARPA
18
Navaid symbols(navigasyon
yardımcıları sembolleri)
13
Object information(nesne bilgisi)9
Orientation(oryantasyon)
11
Panning(kaydırma) 8
Photo points(resim noktaları)
13
Radar OVerlay(Radar Yer Paylaşımı)
21, 84
Roses(güller)
14
Satellite imagery(uydu resimleri)11
Vessel trails(araç izleri)111
world map(dünya haritası)
11
zoom(yakınlaştırma)
6
zoom detail(yakınlaştırma ayrıntısı)11
navigation data bar(navigasyon veri
çubuğu)63, 92
navigation lines(navigasyon çizgileri) 94
network connectors(şebeke bağlantıları)
2
NMEA 01832, 117
NMEA 20002, 118
No-transmit zone(gönderimsiz bölge)95
NOAA symbols(NOAA sembolleri)
13, 98
Noise rejection(gürültü reddi)
85
North heading(kuzey rotası)
11, 93
Numeric keypad(sayısal tuştakımı) 1
O
Object information(nesne bilgisi)9
Off course alarm(seyir dışı alarmı)67
Offset(denge)
Front of boat(teknenin ön kısmı)
95
Keel(gemi omurgası)106
Water temperature(su ısı
derecesi)
107
Offshore mode(Açık deniz modu)74
Other vessels(diğer araçlar)
AIS65, 79
MARPA
65, 79
Projected heading(planlanan
rota)
66, 79, 97
Trails(izler)
66, 79, 97,111
P
Panning(kaydırma)
Charts(tablolar)
8
Inset map(ek harita)8, 97
PC data(PC verisi)
55
Perspective 3D(3 –boyutlu bakışaçısı)
AIS 18
Data bars(veri çubukları)
62
Lane width(şerit genişliği)
20
MARPA
18
Object information(nesne bilgisi)9
Range rings(erim halkaları)
20
Surface radar(yüzey radarı)
20
Photo points(resim noktaları)13, 98
Photos(resimler)
26
POI data(İlgilenilen Noktalar Verisi)
13, 21, 27, 98
Position format(pozisyon formatı)
61
Position report(pozisyon raporu)110
Position tracking(pozisyon izleme110
Power connector(güç bağlantısı)
2
Power key(güç tuşu)
i, 1, 3
Preferred data source(tercih edilen veri
kaynağı)118
Product registration(veri tescili)120
R
AIS79
Antenna rotation speed(anten
rotasyon hızı)
94
Antenna size(anten boyutu)
95
Clutter(parazit)
85
Color scheme(renk şeması)
93
Cruising mode(gezinme modu) 73
Display modes(görüntü modları) 72
Dual Range mode(Çift Erim modu)
75
Fast time constant(hızlı süre sabiti)
89, 90
Field of view(görüş alanı)
94
Front-of-boat offset(teknenin ön
kısım dengesi)
95
Gain(kazanım)
85
Harbor mode(Liman modu)
74
Heading line(rota çizgisi)
94
Navigation lines(navigasyon
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Index
çizgileri)
94
No-transmit zone(gönderimsiz bölge)
95
Noise rejection(gürültü reddi)
85
Offshore mode(açık deniz modu) 74
Optimizing display(görüntüyü en
uygun hale getirme) 84
Orientation(yönlendirme)
93
Overlay screen(yer paylaşım ekranı)
83
Range(kapsama alanı)
72, 85
Range rings(erim halkaları)
94
Sentry mode(nöbet modu)
75
Timed transmit(süreli gönderim) 76
Transmitting(gönderim)
72
Types(türler)
73, 85
Zoom scale(zum ölçeği)
72
Radar OVerlay(Radar Yer Paylaşımı)
Charts(tablolar)
21, 83, 84
Showing(görüntüleme)
84
Tracks(izler)
96
Waypoints(yol noktaları)
96
Zoom(zum)
84
Rain clutter(yağmur paraziti)85, 89
Range keys(erim tuşları)1,6
Range rings(erim halkaları)20, 94
Rated maximum(tanımlı maksimum
değer) 51
Rated minimum(tanımlı minimum değer)
51
Rear panel(arka panel) 1
Reset(sıfırlama)
116
Rocker
1
Roses(güller)
14
Routes(rotalar)
Bypassing waypoint(yol noktasını
ikinci yol olarak ayarlama)
38
Copying(kopyalama)70
Creating(oluşturma)35, 37
Deleting(silme)
38
Editing(düzenleme) 38
Label type(etiket türü)
58
Navigating(seyretme)35, 44, 82
Navigating backward(geriye doğru
seyretme)
44, 82
Navigating forward(ileriye doğru
seyretme)
44, 82
Navigating Parallel to(paralel şekilde
seyretme)
44, 82
Present location(güncel konum)
35
Radar
82
Turns(dönüşler)
35, 37, 58
Viewing list of(listesini görüntüleme) 38
Waypoints(yol noktaları) 37
Where To?(Nereye?)
33
Route To 33, 35, 42
S
Safe depth(güvenli derinlik)23,59
Safe height(güvenli yükseklik) 59
Safe zone collision alarm(güvenli
bölge çarpışma alarmı)18, 79
Sailing data bar(yelkencilik veri
çubuğu)
64, 92
Satellite imagery(uydu resimleri)
21, 22, 25
Satellite signals(uydu sinyalleri)3
Scale maximum(maksimum ölçek)51
Scale minimum(minimumölçek51
SD card slot(SD kartı girişi)1,4
Sea clutter(deniz paraziti)85, 88
Secure digital card(güvenli dijital
kart)4
Sentry mode(nöbet modu)
Guardzone(korumabölgesi)76
MARPA
75
Timed transmit(süreli aktarım)76
Settings(ayarlar)
a-scope(a bölgesi)102
AIS16
Anchor drag(demir sürükleme)
67
Antenna size(anten boyutu)95
Arrival(varış) 67
Auto Guidance(Oto Rehberlik)
59
Auto power up(Otomatik açılma)
58
Backlight(arka ışık)
3
Beeper(zil sesi) 58
Calibrate water speed(su hızını
ayarlama)
66
Chart borders(tablo sınırları)
13, 98
Chart type(tablo türü)
84
Clock(saat)
68
Collision alarm(çarpışma alarmı)
18, 79
Color mode(renk modu)
3
Color scheme(renk şeması)
93, 104
Compass tape(pusulaşeridi)93
Compass tape data bar(pusula
şeridi veri çubuğu)
65
Crosstalk(çapraz konuşma) 91
Cruising data bar(gezinme veri
çubuğu)
63, 91
Data bars(veri çubukları)
62
Daylight saving time(gün ışığı
tasarruf süresi) 61
Deep water(derin su)105
Depth line(derinlik çizgisi)102
Depth units(derinlik birimleri) 62
Detail(ayrıntı)
11, 97
Details(ayrıntılar) 17, 79, 97
Display range(ekran erimi)17, 79, 97
Distance units(uzaklıkbirimleri)62
DSC 108
Elevation units(yükseklik birimleri)
62
Fish alarm(balık alarmı)106
Fishing data bar(balık tutma veri
çubuğu)
64, 92
Fish symbols(balık sembolleri)24,
103
Frequency(frekans) 104
Front of boat(tekneninönkısmı)95
FTC 89
Fuel capacity(yakıt kapasitesi) 66
Fuel data bar(yakıt veri çubuğu)
64, 92
Gain(kazanım)
86, 104
GPS 115
GPS accuracy(GPS doğruluğu) 68
Hazard colors(tehlike renkleri) 23
Heading(rota)
61
Heading line(rota çizgisi)
12, 94, 97
Inset map(ek harita)8,97
Interval(aralık)
41
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
Keel offset(omurga dengesi)106
Land POIs(karada üslenmiş
ilgilenilen noktalar)13, 98
Lane width(şerit genişliği)
20
Light sectors(ışık bölgeleri)13, 98
Look-ahd spd(ileriye bakma hızı)94
Map datum(harita verisi)
61
Marine network(deniz şebekesi71
Navaid size(navigasyon yardımcısı
boyutu)13, 98
Navaid type(navigasyon yardımcısı
türü)13, 98
Navigation data bar(navigasyon veri
çubuğu)
63, 92
Nav lines(nav çizgileri)
94
NMEA 0183 setup(NMEA 0183
kurulumu)
117
NMEA 2000 device list(NMEA 2000
aygıt listesi)118
NMEA 2000 setup(NMEA 2000
kurulumu)
118
No-transmit zone(gönderimsiz bölge)
95
Noise reject(gürültü reddi)104
Off course(seyir dışı)67
Orientation(yönlendirme)11, 93
Output bridging(çıkış köprüleme)
119
Output sentences(çıkış cümleleri)
117
Overlay numbers(yer paylaşım
rakamları)
103
Photopoints(resimnoktaları)13,98
Photos(resimler)
25
Port types(giriş türleri)117
Position format(pozisyon formatı) 61
Posn. Precision(pozisyon duyarlığı)
118
Preferred sources(tercih edilen
kaynaklar)
118
Pressure units(basınç birimleri)
62
Proj. Heading(planlanan rota)
17, 79, 97
Rain clutter(yağmur paraziti)
89
Range(kapsama alanı)
105
Range rings(kapsama alanı halkaları)
20, 94
Record mode(kayıt modu)
41
Rings(halkalar)
94
Roses(güller)
14
Rotation spd(rotasyon hızı)
94
Route labels(rota etiketleri)
58
Safe depth(güvenli derinlik)
23, 59
Safe height(güvenli yükseklik) 59
Safety shading(güvenlik
gölgelendirme) 13
Sailing data bar(yelkencilik veri
çubuğu)
64, 92
Screenshot capture(ekran resmi
çekimi)
115
Scroll speed(gezinme hızı)
102
Sea clutter(deniz paraziti)
88
Service points(hizmet noktaları) 14
Shallow water(sığ su)105
Shoreline distance(kıyı çizgisi
mesafesi)
60
123
Index
Show VRM/EBL(VRM/EBL’yi
görüntüleme) 80
Simulator(simülatör) 57
Sonar cone(deniz radarı konisi) 24
Speed sources(hız kaynakları)
59
Speed units(hız birimleri)
62
Spot depths(nokta derinlikleri)12, 98
Stdby time(bekleme süresi)
76
Style(tarz)
22
Surface noise(yüzey gürültüsü)102
Surface radar(yüzey radarı)
20
Symbols(semboller) 13
System information(sistem bilgisi116
System units(sistem birimleri) 62
Temperature units(ısı derecesi
birimleri)
62
Temp offset(ısı derecesi ofseti)107
Tides/currents(dalgalar/akıntılar) 25
Time(saat)
61
Time format(zaman formatı)
61
Time zone(saat dilimi)
61
Total fuel onboard(teknedeki toplam
yakıt)
68
Track color(iz rengi) 39
Turn transition(dönüş geçişi)
58
Unit voltage(ünite voltajı)
68
View(görüntü)
24
Volume units(ses birimleri)
62
Water temp(su ısı derecesi) 105
Waypoint IDs(yol noktası IDleri) 118
Whiteline(beyaz çizgi) 103
Wireless devices(kablosuzaygıtlar116
World map(dünya haritası)
11
Zoom(zum)
99
Shallow water alarm(sığ su alarmı105
Shoreline distance(kıyı çizgisi
mesafesi)
60
Side lobe interference(kenar lobu
karışması)
87
Simulator mode(simülatör modu) 57
Soft keys(yumuşak tuşlar) i, 1
Software version(yazılım versiyonu)4
Sonar(deniz radarı)
a-scope(a bölgesi)102
alarms(alarmlar) 105
appearance(görünüş)
color scheme(renk şeması)104
cone(koni)
24
depth line(derinlik çizgisi) 102
depth scale(derinlik ölçeği) 105
frequencies(frekanslar) 104
gain(kazanım)
104
overlay numbers(yer paylaşım
rakamları)
103
scroll speed(gezinme hızı) 102
surface noise(yüzey gürültüsü) 102
suspended targets(beklemedeki
hedefler)
103
views(görüntüler) 99
whiteline(beyaz çizgi)103
specifications(spesifikasyonlar)
114
speed data(hız verisi)59
split-frequency view(bölünmüş
frekans görüntüsü)100
split zoom view(bölünmüş zum
görüntüsü)
100
spot depth soundings(nokta derinlik
ölçümleri)
12, 98
surface radar(yüzey radarı)
20
124
Duration(süre müddeti)112
Showing(görüntüleme)112
VGA connector(VGAbağlantısı)2
VHF radio(VHF radyosu)
Calling an AIS target(AIS
hedefini arama)113
Distress calls(tehlike
çağrıları)
110
DSC channel(DSC kanalı113
Individual routine
calls(bireysel rutinçağrılar112
Video
Configuring(yapılandırma)55
Connectors(bağlantılar) 2
Source(kaynak)
55
Viewing(görüntüleme) 55
VRM
Adjusting(düzenleme)
80
Measuring(ölçme)
81
Showing(görüntüleme) 80
suspended targets(beklemedeki
hedefler)
24, 103
symbols(semboller) 7, 13, 98
system information(sistem bilgisi)115
color scheme 104
cone 24
depth line 102
depth scale 105
frequencies 104
gain 104
overlay numbers 103
scroll speed 102
surface noise 102
suspended targets 103
views 99
whiteline 103
specifications 114
speed data 59
split-frequency view 100
split zoom view 100
spot depth soundings 12, 98
surface radar 20
suspended targets 24, 103
symbols 7, 13, 98
system information 115
W
T
Targeting(hedef tespiti) 77
Temperature log(ısı derecesi kaydı)101
Tide stations(dalga istasyonları)
Indicators(göstergeler)10, 27
Nearby(yakındaki) 46
Time(saat)
Display(görüntü) 61
Format(formatı)
61
Zone(dilimi)
61
Timed transmit(süreli aktarım)
76
Total fuel onboard alarm(teknedeki
toplam yakıt alarmı) 68
Touchscreen(dokunmatik ekran)115
Track log(iz kaydı)
Interval(aralık)
41
Memory(hafıza)
41
Tracks(izler)
Active(aktif)
40
Copying(kopyalama)
70
Deleting(silme)
40
Editing(düzenleme)
40
Editing/deleting(düzenleme/silme) 24
List(liste) 40
Navigating(seyretme) 45
Radar Overlay(Radar Yer Paylaşımı) 96
Recording(kaydetme) 41
Saving(kaydetme)
40
Saving as route(rota olarak kaydetme) 40
Showing(görüntüleme) 39
Where To?(Nereye?)
33
Transmit radar(radar gönderimi)
72
Trip gauges(yolculuk göstergeleri)
54
True North(gerçek kuzey)61
True wind(gerçek rüzgar)64, 93
Water(su)
Speed(hızı)
66
Water temperature alarm(su ısı
derecesi alarmı) 105
Water temperature offset(su ısı
derecesi ofseti) 107
Waypoints(yol noktaları)
Bypassing in route(rotada ikinci
yol olarak ayarlama)
38
Copying(kopyalama)
70
Creating(oluşturma)9, 34, 81, 102
Deleting(silme) 35
Editing(düzenleme)
34
Labels(etiketler) 96
List of(listesi)
34
Man overboard(denize adam
düştü) 34
Moving(taşıma) 35
Navigating to(seyretme)
43
Present location(güncel konum34
Radar 81
Showing(görüntüleme)
81
Sonar(deniz radarı)101
Tracked vessel(izlenen araç)110
Where To?(Nereye?)
33
Waypoint VMG(yol noktası VM si65
Where To?(Nereye?) 42
Wind angle graph(rüzgar açıgrafiği50
Windspeed graph(rüzgarhızıgrafiği49
Wind VMG(Rüzgar VMG si)65
Unit ID number(ünite ID numarası)4
Units of measure(ölçü birimleri) 62
Unit voltage alarm(ünite voltaj
alarmı)68
Z
U
V
Zoom(zum) 6, 19, 26, 97, 99
Zoom scale(zum ölçeği)
72
Vessel trails(araç izleri)
Appearance(görünüş)112
GPSMAP® 6000/7000 Series Owner’s Manual
GPSMAP 6000/7000 serisi İngilizce kılavuzun(Garmin parti numarası 190-01120-00,revizyon B) bu(dil)
versiyonu bir yardımcı olarak sunulmuştur. Gerekirse, GPSMAP 6000/7000 serisinin çalışması ve
kullanımı ile ilgili İngilizce kılavuzun son revizyonuna başvurabilirsiniz.
GARMIN BU(DİL) KILAVUZUN DOĞRULUĞUNDAN SORUMLU DEĞİLDİR VE BU GÜVENDEN
DOĞACAK HİÇ BİR YÜKÜMLÜLÜĞÜ KABUL ETMEZ
.
Garmin ürünlerini kullandığınız süre boyunca son çıkan bedava yazılım yenilikleri için(harita
verileri hariç) Garmin web sitesine, www.garmin.com adresine bağlanın.
© 2010 Garmin şirketi ya da yan kuruluşları
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com

Benzer belgeler

gpsmap 421s türkçe kullanım kılavuzu için tıklayınız

gpsmap 421s türkçe kullanım kılavuzu için tıklayınız Garmin ABD’de ve diğer ülkelerde kayıtlı olan Garmin Ltd. ya d yan şirketlerinin ticari markasıdır. GPSMAP, AutoLocate, BlueChart, BlueChart g2 Vision, TracBack, BlueChart, MapSource ve Ultrascroll...

Detaylı