gpsmap 421s türkçe kullanım kılavuzu için tıklayınız

Transkript

gpsmap 421s türkçe kullanım kılavuzu için tıklayınız
Telif Hakkı 2007 Garmin Ltd. ya da yan şirketleri
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. (913) 397.8200 or (800) 800.1020
Fax (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
Tel.+44 (0) 870.8501241 (outside the UK)
0808 2380000 (within the UK)
Fax+44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099
Bütün hakkı saklıdır. Burada açıkça belirtilenlerin dışında, bu kılavuzun hiçbir kısmı her hangi bir nedenle Garmin şirketinin önceden yazılı olarak belirttiği izin
olmadan tekrar üretilemez, çoğaltılamaz, aktarılamaz, yayımlanamaz, internet üzerinden bilgisayar programına yüklenemez, ya da her hangi bir bellek kapsamında
saklanamaz. Bu nedenle Garmin şirketi bu kılavuzun elektronik veya yazılı kopyasının bu telif hakkı bildiriminin tüm metnini içermesi ve bu kılavuzun veya her
hangi bir düzeltilmiş baskısının izinsiz ticari dağıtımını kesinlikle yasaklaması koşuluyla bu kılavuzun tek bir kopyasının izlenmek ve kılavuzun veya düzeltilmiş
bir baskısının bir kopyasını yazdırmak için sabit disk üzerine veya diğer elektronik bellek araçları üzerine yüklenmesine izin vermektedir.
Bu kılavuz içindeki bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir. Garmin şirketi yaptığı değişiklikleri veya gelişmeleri her hangi bir kişiye veya kuruma bildirme
zorunluluğu olmadan ürünlerini değiştirme ve geliştirme ve içerikte değişikler yapma hakkına sahiptir. Bu ve diğer Garmin ürünlerinin çalıştırması ve kullanımı ile
ilgili güncel ve ek bilgiler için Garmin web sitesini (www.garmin.com) ziyaret edin.
Garmin ABD’de ve diğer ülkelerde kayıtlı olan Garmin Ltd. ya d yan şirketlerinin ticari markasıdır. GPSMAP, AutoLocate, BlueChart, BlueChart g2 Vision,
TracBack, BlueChart, MapSource ve Ultrascroll Garmin Ltd.’nin ya da yan şirketlerinin ticari markalarıdır. Bu ticari markalar Garmin’in izni olmadan
kullanılamazlar. XM WX Weather ve XM Radio XM Satellite Radio, Inc.’in ticari markalarıdır.
GPSMAP 500 serisinin İngilizce kılavuzun bu(dil) versiyonu(Garmin parti numarası 190-00758-00, revizyon B) bir yardım olarak sağlanmıştır. Gerekirse,
GPSMAP 500 serisinin çalışması ve kullanımı ile ilgili İngilizce kılavuzun en son versiyonuna başvurun.
GARMIN BU(DİL) KILAVUZUNUN DOĞRULUĞUNDAN SORUMLU DEĞİLDİR VE BUNUN ÜZERİNE GÜVENDEN DOĞAN HER TÜRLÜ
YÜKÜMLÜLÜKTEN FERAGAT EDER.
Introduction
Giriş
Bu kılavuz aşağıdaki ürünler hakkında bilgiler içermektedir:
GPSMAP® 520/520s
GPSMAP® 530/530s
GPSMAP® 540/540s
GPSMAP® 550/550s
GPSMAP® 525/525s
GPSMAP® 535/535s
GPSMAP® 545/545s
GPSMAP® 555/555s
İpuçları ve Kısayollar
• Herhangi bir sayfadan Home(anasayfa) ekranına geri dönmek
için HOME yazısına basın.
• Gelişmiş ayarlara giriş yapmak için ana ekranların herhangi
birinden MENU yazısına basın.
• Görüntü ayarlarını değiştirmek için POWER tuşuna basın
ve bırakın.
Kılavuz Kuralları
Bu kılavuzda, ekranda bir maddeyi seçmeniz istendiği zaman,
metinde küçük oklar(>) görünür. Bu şu anlama geliyor: ROCKER’ı
kullanarak ekranda maddeler serisini vurgulamalı ve her maddeden
sonra SELECT tuşuna basmalısınız. Örneğin, Charts(Tablolar)>Nav
igation Chart(Navigasyon Tablosu) seçeneklerini görüyorsanız, önce
Charts seçeneğini vurgulamalı ve SELECT seçeneğine basmalısınız.
Ardından Navigation Chart seçeneğini vurgulayın ve SELECT
seçeneğine tekrar basın.
Hızlı Bağlantılar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Üniteyi Açma ya da Kapama: sayfa 2.
GPS Uydu Sinyallerini Edinme sayfa 4.
SD Kartlarını Takma ya da Çıkarma: sayfa 5.
Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme: sayfa 5.
Navigasyon Tablosunu Kullanma: sayfa 7.
Tablo Ayarlarını Değiştirme: sayfa 16.
Bir Varışyerine Doğru Seyir Etme: sayfa 19.
Bir Yolnoktası Oluşturma: sayfa 21.
Sistem Ayarlarını Yapılandırma: sayfa 29.
Sonar’ı Kullanma: sayfa 35.
Uniteyi Yerleştirme: sayfa 39.
Alarmlar ve Mesajlar: sayfa 55.
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
Introduction
İçindekiler Tablosu
Giriş........................................................................................i
İpuçları ve Kısayollar................................................................ i
Kılavuz Kuralları........................................................................ i
Hızlı Bağlantılar......................................................................... i
Uyarılar..................................................................................... iv
Önemli Bilgi............................................................................. iv
Başlarken..............................................................................1
Ünite Genel Açıklama............................................................... 1
Üniteyi Açma ya da Kapama.................................................... 2
Arkaışığı Ayarlama................................................................... 2
Tuştakımını Kullanma.............................................................. 3
GPS Uydu Sinyallerini Edinme................................................ 4
Simulatör Modunu Kullanma................................................... 4
Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme............................................. 5
Sistem Bilgisini Görüntüleme................................................. 5
SD Kartları Takma ve Çıkarma................................................ 5
Home Ekranını Anlama............................................................ 6
ii
Tabloları Kullanma................................................................7
Navigasyon Tablosunu Kullanma........................................... 7
BlueChart g2 Vision’ı Kullanma............................................ 11
Mariner’s Eye 3D özelliğini Kullanma................................... 12
Fish Eye 3D özelliğini Kullanma........................................... 13
Balık tutma Tablolarını Kullanma.......................................... 13
Yüksek Çözünürlük Uydu İmgesi.......................................... 14
Hava Fotoğraflarını Görüntüleme......................................... 15
Güncel İstasyon Bilgisini Görüntüleme............................... 16
Ayrıntılı yol ve POI Verisi....................................................... 16
Otomatik Rehberlik Kullanma............................................... 16
Tablo Ayarlarını Değiştirme................................................... 16
Tablo/Sonar Ekranını Kullanma............................................ 18
Nereye?...............................................................................19
Bir Varışyerine Doğru Seyir Etme......................................... 19
Yolnoktaları Oluşturma ve Kullanma.................................... 21
Rotalar Oluşturma ve Kullanma............................................ 23
Bilgi Görüntüleme..............................................................25
Numaraları Görüntüleme....................................................... 25
Dalga İstasyonu Bilgisini Görüntüleme............................... 26
Güncel Bilgiyi Görüntüleme.................................................. 26
Gökyüzü Bilgisini Görüntüleme............................................ 27
Kullanıcı Verisini Görüntüleme............................................. 27
Diğer Tekneleri Görüntüleme................................................ 28
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
Introduction
Üniteyi Yapılandırma..........................................................29
Sistem Ayarlarını Yapılandırma............................................. 29
Ölçü Birimlerini Değiştirme................................................... 29
Bağlantılar Ayarlarını Yapılandırma...................................... 30
Alarmları Ayarlama................................................................. 31
My Boat seçeneğini Yapılandırma........................................ 32
Other Boats seçeneğini Yapılandırma.................................. 34
XM Audio seçeneğini Yapılandırma...................................... 34
Sonar’ı Anlama...................................................................35
Tam Ekranı Anlama................................................................ 35
Flaş özelliğini Anlama............................................................ 35
Frekansı Böl Ekranını Anlama............................................... 36
Yakınlaşmayı Böl Ekranını Anlama....................................... 36
Isı Kaydı Ekranını Anlama...................................................... 37
Sonar’ı Ayarlama.................................................................... 37
Gelişmiş Sonar Ayarları......................................................... 38
Ekler.....................................................................................53
Spesifikasyonlar..................................................................... 53
Ürün Tescili............................................................................. 54
Ünitenin Bakımını Sağlama................................................... 54
Alarmlar ve Mesajlar.............................................................. 55
Hava Verisi Garantisi.............................................................. 59
XM Uydu Radyo Servisi Sözleşmesi..................................... 60
Yazılım Lisans Sözleşmesi.................................................... 60
Sınırlı Garanti.......................................................................... 61
FCC Uyumluluk Sözleşmesi.................................................. 62
Sanayi Kanada Sözleşmesi................................................... 62
İsteğe Bağlı Aksesuarlar........................................................ 62
Indeks..................................................................................63
Üniteyi Yerleştirme.............................................................39
Adım 1: Bir Konum Seçin...................................................... 39
Adım 2: Üniteyi Monte Edin................................................... 40
Adım 3: Sinyal Vericiyi Yerleştirin......................................... 42
Adım 4: Elektrik Tesisatını Yerleştirin................................... 48
Adım 5: Kuruluşu Test Edin.................................................. 51
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
iii
Introduction
Uyarılar
Aşağıdaki potansiyel tehlikeli durumları önlemede hata ölüm veya ciddi
yaralanmayla sonuçlanacak kaza ve çarpışma ile sonuçlanabilir.
•
Seyir ederken, ünitede görüntülenen bilgiyi görsel bilgilerden ve
haritalardan gelen bilgiler dahil varolan tüm navigasyon kaynakları
ile dikkatli bir şekilde karşılaştırın. Güvenlik için, seyir etmeye
devam etmeden önce herhangi bir çelişkiyi ya da soruyu çözüme
ulaştırın.
•
•
Ünitedeki elektronik tabloyu yetkili hükümet tablolarının
kullanımını ortadan kaldırmak için değil kolaylaştırmak için
kullanın. Denizcilere verilen yetkili hükümet tabloları ve uyarıları
güvenli bir ekilde seyir etmek için gereken tüm bilgiyi içerir.
Bu üniteyi sadece bir navigasyon yardımcısı olarak kullanın. Üniteyi
yön, mesafe, konum veya topografinin gerçek ölçümünü gerektiren
herhangi bir neden için kullanmayın.
UYARI: Bu ürün, paketi ve içindekiler Kaliforniya Hükümeti tarafından kanser, doğuştan özürler veya yeniden üreyen zarara sebep olan kimyasallar içermektedir.
Bu uyarı Kaliforniya’nın Öneri 65 ile uyumluluk içinde sunulmuştur. Daha fazla bilgi için www.garmin.com/prop65 adresine bakın.
Hg - BU ÜRÜNÜN İÇİNDEKİ LAMBALAR CIVA İÇERMEKTEDİR VE YEREL, HÜKÜMET YA DA FEDERAL KANUNLARA GÖRE
YENİDEN DÖNÜŞTÜRÜLMELİ YA DA İMHA EDİLMELİDİR.
Daha fazla bilgi için:
www.garmin.com/aboutGarmin/environment/disposal.jsp.
Önemli Bilgi
HARİTA VERİ BİLGİSİ: Garmin’in hedeflerinden biri müşterilerine bize makul bir fiyatla gelen eksiksiz ve doğru kartografiyi sunmaktır. Müşteriye gösterilen
ürün literatüründe ve telif hakkı mesajlarında tanımladığımız resmi ve özel veri kaynaklarının bir birleşimini kullanıyoruz. Sanal olarak tüm veri kaynakları bazı
yanlış ya da eksik veri içerebilir. Bazı ülkelerde, eksiksiz ve doğru harita bilgisi ya yoktur ya da çok pahalıdır.
2003 Kaliforniya Elektronik Atık Yeniden Dönüştürme Kanunu belirli elektronik parçaların yeniden dönüştürülmesini gerektirir. Bu ürüne uygulanabilirlik
hakkında daha fazla bilgi için, www.erecycle.org adresine gidin.
iv
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
Getting Started
Başlarken
Ünite Genel Açıklama
Güç/veri
GXM 31 Anten
Dış GPS Anteni
SD kart girişi
GPSMAP 545s Gösterilmiştir
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
Getting Started
Üniteyi Açma ya da Kapama
Üniteden bip sesi duyulana ve Garmin ekranı görünene kadar
POWER tuşunu basılı tutun. Uyarı ekranı açılınca, Home ekranını
açmak için SELECT yazısına basın.
Not: Üniteyi ilk açışınızda, bir kurulum sürecinden
geçmelisiniz. Ayrıntılar için sayfa 51’e bakın.
Uyarı Ekranı
Arkaışığı Ayarlama
1.
POWER tuşuna basın ve bırakın.
2. Backlight > Manual Backlight yazısını seçin.
Arkaışığı el
ile ayarlamak
için ROCKER
üzerinde sola ya
da sağa basın.
Home Ekranı
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
Getting Started
Gün ve Gece modu arasında değiştirmek için:
1.
POWER tuşuna basın ve bırakın.
2. Day/Night Mode yazısını seçin.
3. Modlar arasında değiştirmek için ROCKER üzerinde sola ya
da sağa basın.
Tuştakımını Kullanma
GÜÇ/
ARKAIŞIK
ERİM(-/+)
ROCKER(gezici)
MARK(işaret)
SELECT(seçim)
MENU
HOME(anasayfa)
POWER/BACKLIGHT-Üniteyi açmak ya da kapamak için basılı tutun;
arkaışığı ve Day/Night modlarını ayarlamak için basın ve bırakın.
RANGE (-/+)—Sonarın erimini ayarlamak için basın; bir tablo
üzerinde yakınlaşın ya da uzaklaşın.
ROCKER—menüler, vurgu alanları arasında gezinmek ve veri
girmek için yukarı, aşağı, sola, sağa basın.
MARK—Bir yolnoktasını işaretlemek için basın.
SELECT—Vurgulanmış maddeleri seçmek ve ekran mesajlarını
onaylamak için basın.
HOME—Anasayfa ekranına geri dönmek için basın.
MENU—İlave ayarlara ve yapılandırma seçeneklerine girmek için
basın; belirtildiği zaman bir önceki ekrana geri dönmek için basın.
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
Getting Started
GPS Uydu Sinyallerini Edinme
Üniteyi açtığınız zaman, GPS alıcı uydu verisi toplamalıdır
ve güncel konumunu oluşturmalıdır. Eğer ünite bir konum
oluşturamazsa, Initialize Position(Pozisyon Başlat) ekranı açılır.
Simulator Modunu Kullanma
Simulator Modu GPS alıcısını iç mekanda kullanım ya da alıştırma
için kapatır. Ünite Simulator modunda uyduları takip edemez.
ÖNLEM: GPS alıcısı kapalı olduğu için Simulator modunu
kullanarak seyir etmeye çalışmayın. Gösterilen her uydu sinyal
güç çubukları sadece simulasyondur ve gerçek uydu sinyallerinin
gücünü göstermezler.
Simulator modunu açmak için
1. Home ekranından Configure > System > Simulator
seçeneklerine girin.
2. Hızı, iz kontrolünü ve pozisyonu ayarlamak için Setup
seçeneğine basın.
Ünite uydu sinyallerini alınca, Home ekranının üst kısmındaki sinyal
güç çubukları yeşil
olur. Ünite uydu sinyallerini kaybedince,
yeşil çubuklar
kaybolur.
GPS hakkında daha fazla bilgi için, www.garmin.com/aboutGPS
adresinden Garmin Web sitesini ziyaret edin.
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
Getting Started
Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme
Ünitenize orijinal fabrika ayarlarını geri yükleyebilirsiniz.
ÖNLEM: Bu işlem girdiğiniz her bilgiyi siler.
Fabrika ayarlarını geri yüklemek için:
1. Home ekranında Configure > System > System
Information seçeneklerine girin.
2. Factory Settings seçeneğine basın.
3. Tüm fabrika ayarlarını geri yüklemek için Yes seçeneğine
basın. Yoksa, iptal etmek için No seçeneğine basın.
SD Kartları Takma ve Çıkarma
Üniteniz Secure Digital(SD) kartları desteklemektedir. Yüksek
çözünürlük uydu uydu resimlerini, ve limanların, sığınakların, yat
limanlarının ve diğer ilgilenilen yerlerin havadan çekilmiş referans
fotoğraflarını görüntülemek için isteğe bağlı BlueChart g2 Vision SD
kartları yerleştirin. Yolnoktaları, rotalar, ve izler gibi veriyi uyumlu
başka bir Garmin ünitesine ya da bir PC’ye aktarmak için boş SD
kartlar takın. SD kartı girişi ünitenin sağ alt köşesindedir.
SD kartı takmak için, tıklayana kadar kartı bastırın.
Sistem Bilgisini Görüntüleme
Ünitenizin yazılım versiyonunu, harita veritabanı versiyonunu
ve ünite ID numaranızı görüntüleyebilirsiniz. Sistem yazılımını
güncelleştirmek veya ilave harita veri bilgisi satın almak için bu
bilgiye ihtiyacınız olabilir.
Home ekranında Configure > System > System Information
seçeneklerine girin.
SD kartı çıkarmak için, SD karta bastırın. Kart dışarı çıkar.
GPSMAP 500 Series Owner’s Manual
®
Getting Started
Home Ekranını Anlama
Tüm diğer ekranlara giriş yapmak için Home ekranını kullanın.
Not: Bu ekrandaki seçenekler ünite çeşidine göre değişebilir.
• Charts—Navigation(Navigasyon), Fishing(Balık Tutma),
Mariner’s Eye 3D ve Fish Eye 3D tablolarına giriş
yapar(sayfa 7).
Not: GPSMAP 520/520s, 540/540s, 525/525s ve 545/545s
ünitelerinde Fishing ve Fish Eye 3D tablolara giriş yapmak için
önceden programlanmış isteğe bağlı bir BlueChart g2 Vision SD
kart takmalısınız.
NOT: GPSMAP 530/530s ve 535/535s üniteleri Fish Eye 3D
tablolarını kullanmak için ilave karta ihtiyaç duyaz ve Fishing
Chart özelliğini kullanma seçeneği yoktur.
• Sonar—sonar bilgisine giriş yapar(sayfa 35).
Not: Bu seçenek sadece yerleşik bir sondası olan veya
bağlanmış bir Garmin sonar birimi olan bir üniteniz varsa
mümkündür.
• Chart/Sonar—Bir tabloyu ve sonarı bölünmüş bir ekranda
görüntülemek için ekranı ayarlar(sayfa 18).
• Where To?—Navigasyon özelliklerine giriş yapar(sayfa 19).
• Information—Dalgalar, akıntılar, gökyüzü verisi, kullanıcı
verisi ve diğer tekneler hakkında bilgileri içeren bilgiyi
görüntüler(sayfa 25).
• Configure—Ünite ve sistem ayarlarına giriş yapar(sayfa 29).
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
Using Charts
Tabloları Kullanma
Üniteniz Amerika Birleşik Devletleri iç göllerinin ya da ya Amerika
Birleşik Devletleri ya da belirli bir ülke için BlueChart g2 kartografisinin
yerleşik ayrıntılı bir haritasını, dünya geneli resim haritasına sahiptir.
• Navigation Chart(Navigasyon Tablosu)- Üst bakışla
şamandıraları, ışıkları, kabloları, derinlik sondajlarını, yat
limanlarını ve dalga istasyonları dahil önceden yüklenmiş
haritalarınızda varolan her ilgili navigasyon verisini görüntüler.
• Mariner’s Eye 3D—teknenizin altından ve üstünden bir
kuşbakışı gtörüntüsü; görsel navigasyon yardımı için.
Not: Eğer bir GPSMAP 520/520s ya da 525/525s ünitesi
kullanıyorsanız, ayrıntılı navigasyon ve mariner’s eye 3D
tablolarını görüntülemek için isteğe bağlı bir BlueChart g2
Vision önceden programlanmış SD kart takmalısınız.
Balık Tutma Tabloları ve Fish Eye 3D görüntüleri isteğe bağlı Blue Chart
g2 Vision önceden programlanmış SD kartlar kullanırken görünebilir.
• Fishing Chart(Balık Tutma Tablosu)- deniz dibi çizgilerini
ve derinlik sondajlarını aynı bırakırken, navigasyonel veriyi
önceden programlanmış haritadan siler. (Bu 530/530s ve
535/535s modellerinde mümkün değildir- tüm dış çizgiler ve
derinlik sondajları navigasyon tablosunda görünür.)
• Fish Eye 3D—tablonun bilgisine göre görsel olarak deniz
zeminini veya göl dibini temsil eden bir sualtı görünüşü. (İlave
bir kart olmadan 530/530s ve 535/535s ünitelerinde seçilmiş
göller için mümkündür.)
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
Navigasyon Tablosunu Kullanma
Seyrinizi planlamak, harita bilgisini görüntülemek ve bir navigasyon
yardımcısı olarak kullanmak için navigasyon tablosunu kullanın.
Not: Eğer bir GPSMAP 520/520s ünitesi kullanıyorsanız,
ayrıntılı navigasyon tablolarını görüntülemek için bölgeniz için
isteğe bağlı BlueChart g2 Vision önceden programlanmış SD
kartı takmalısınız.
Bir navigasyon tablosuna giriş yapmak için, Home ekranından,
Charts > Navigation Chart seçeneklerine girin.
Tekneniz
Maruz
bırakılmış
gemi enkezı
Dalga
istasyonu
Fener
Işık
Marina
hizmetleri
Maruz
bırakılmış
taş
Yakınlaşma
ölçeği
g2 Vision ile Navigasyon Tablosu
Using Charts
Navigasyon Tablo Ayarları
Navigasyon tablosu için ilave ayarlara ve seçeneklere girmek için,
MENU tuşuna basın.
Full Screen Map (Show Numbers)—(Tam Ekran
Harita)(Numaraları Göster)- Navigasyon ya da balık tutma tablosunu
tam ekran modunda numaralar olmadan görüntüler. Numaraları
tekrar görüntülemek için Show Numbers seçeneğine basın.
WX Satellite Weather programına abone olmalısınız. XM sadece
GPSMAP 520/520s/525/525s ya da 555/555s üniteleri için
geçerlidir. XM WX hava hakkında daha fazla bilgi için, GXM 31
Kullanım Kılavuzuna bakın.
Overlay Numbers(Kaplama Numaraları)- navigasyon veya balık
tutma tablosunda gezme, yelkenle gitme, navigasyon ve balık tutma
numaralarını gösterir veya saklar.
Chart Setup(Tablo Ayarı)- navigasyon tablosunu özelleştirir. Sayfa
16’ya bakın.
Chart Notes(Tablo Notları)- ayrıntılı tablo bilgisine giriş yapar.
Tam Ekran Harita
Numaraları
Göster
NEXRAD—NEXRAD hava verisini açar ya da kapatır.
Not: NEXRAD verisini görüntülemek için isteğe bağlı GXM
31 antenini ünitenin arkasındaki XM girişine takmalı ve XM
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
Using Charts
Tablo Verisini Anlama
BlueChart g2 Vision ve A.B.D iç göl elektronik tabloları harita
özelliklerini anlatmak için grafik sembolleri kullanırlar. Bazı genel
semboller aşağıdakilerdir; ama bunlarla da sınırlı kalmaz:
Tehlikeli Kaya
Açık Kaya
Pilot Binme Bölgesi
Havaalanı/Deniz
Uçağı Üssu
Demirleme Rıhtımı
Önlem Bölgesi
Demirleme Yasak
Radyo Rapor Noktası
Maruz Bırakılmış Tavsiye Edilen Demirleme
Fener
Şamandıra
Kilise
Navigasyon Tablosunu Seçme
Navigasyon tablosu üzerinde güncel konumunuzdan uzağa gitmek
ve diğer bölgelerde gezinmek için harita( ) işaretçisini kullanın.
Siz güncel harita görüntüsünün kenarını geçtiğiniz zaman, ekran
devamlı harita kapsamı sağlamak için ileri doğru gider. Pozisyon (
)simgesi şimdiki konumunuzda kalır.
Siz harita işaretçisini hareket ettirdiğinizde, haritanın sağ alt
köşesinde güncel konumunuzdan olan mesafeyi ve yönü, ve harita
işaretçisinin konum koordinatlarını görebilirsiniz.
Haritada gezinmek için, ROCKER tuşu üzerinde yukarı, aşağı,
sağa veya sola basın.
Gemi Enkazı
Balık Tutma Limanı
Kurtarma İstasyonu
Balık Tutma Yasak
Dalga İstasyonu
Bilgi
Yat Limanı
Güncel İstasyon
Deniz Hizmetleri
*Bazı semboller Garmin ünitenizde farklı görünebilir.
Bir çok tabloda olan diğer özellikler derinlik dış çizgiler(derin su
beyazla gösterilir), dalgaiçi bölgeleri, nokta sondajları(orijinal kağıt
tabloda gösterildiği gibi), navigasyonel yardımcılar ve semboller, ve
engeller ve kablo bölgeleridir.
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
Harita
işaretçisi
Pozisyon
simgesi
Gezinmeyi durdurmak için, MENU tuşuna basın ve ardından
Stop Panning seçeneğine basın.
Using Charts
Harita Üzerinde Yaklaşma ve Uzaklaşma
Range(Erim) tuşları (+/-) navigasyon tablosunun alt kısmındaki
ölçekte gösterildiği gibi yakınlaşma seviyesini değiştirir. Numaranın
altındaki çubuk haritada o mesafeyi gösterir (
).
2. Maddeyi seçin. Eğer bölgede birden fazla madde varsa,
Review seçeneğine basın ve ardından maddeyi seçin.
İlave Nesne Bilgisine Giriş
( ) Ekran harita maddeleri ve yolnoktaları hakkında bilgi
görüntülemek için harita işaretçisini kullanın.
İlave nesne bilgisine giriş yapmak için:
1. Navigasyon tablosunda, harita işaretçisi ile bir maddeyi
vurgulayın ve SELECT seçeneğine basın.
Seçilen
madde
10
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
Using Charts
Dalga İstasyonu Bilgisini Görüntüleme
Dalga istasyonu bilgisi ilgili dalga seviyesini gösteren ayrıntılı bir
simge ile tablo üzerinde görünür.
Bir dalga istasyonunun dalga seviyesini farklı zamanlarda
ve günlerde tahmin etmesini sağlamak için iç derinlik grafiği
görüntüleyebilirsiniz.
( ) Bir dalga istasyonu simgesini vurgulamak için harita
işaretçisini kullanın ve SELECT tuşuna basın ( ).
Relevant tide level
Dalgalar hakkında daha fazla bilgi için, sayfa 26’ya bakın.
BlueChart g2 Vision Özelliğini Kullanma
İsteğe bağlı BlueChart g2 Vision önceden programlanmış SD kartları
ünitenizden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar. Ayrıntılı denizcilik
haritalamasının yanı sıra, BlueChart g2 Vision aşağıdaki özelliklere
sahiptir:
• Mariner’s Eye 3D—daha görsel bir navigasyon yardımı için teknenin
üstünden ve altından bir kuşbakışı görüntüsü. BlueChart g2 Vision
Mariner’s Eye 3D önceden yüklenmiş veriden daha ayrıntılıdır.
• Fish Eye 3D—tablonun bilgisine göre deniz zeminini görsel
olarak gösteren bir sualtı görünüşü.
• Fishing Charts—sadece deniz dibi çizgilerini ve derinlik
sondajlarını bırakarak navigasyon verisi olmadan tabloyu
görüntüler. Bu tablo açıkta derin denizde balık tutmada en iyi
şekilde çalışır.
• High Resolution Satellite Imagery—yüksek çözünürlük uydu
resimleri navigasyon tablosunda karanın ve suyun gerçekçi bir
görünüşü için sağlanır.
• Aerial Photos—Hava Fotoğrafları)- etrafınızdakileri
canlandırmanız için yat limanlarını ve diğer navigasyon açısından
önemli hava fotoğraflarını görüntüler.
• Detailed Roads and POI data—kıyı boyunca olan yolları,
restoranları, ve diğer ilgilenilen noktaları(POIler) görüntüler.
• Current Data—güncel istasyon bilgisini görüntüler.
• Auto Guidance—varışyerinize en uygun seyri belirlemenize
yardım eden otomatik geçit planlama.
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual11
Using Charts
Mariner’s Eye 3D Özelliğini Kullanma
Mariner’s Eye 3D teknenin üstünden ve arkasından bir kuşbakışı
görünüşü sağlar(seyrinize göre) ve görsel bir navigasyon yardımı sunar.
Bu görüş yanıltan sığ yerlerde, mercanlarda, köprülerde veya kanallarda
seyir ederken çok faydalıdır ve bilinmeyen limanlarda ve demirleme
yerlerinde giriş ve çıkış rotalarını belirlemeye çalışırken yararlıdır.
Mariner’s Eye 3D Ayarları
Mariner’s Eye 3D ekranından ilave ayarlara veya seçeneklere
girmek için, MENU tuşuna basın.
Colors­- Normal(Varsayılan),
Water Hazard(Su Tehlikesi)
ve All Hazard(Tümü Tehlike)
seçeneklerinden birini seçin. Normal
ayarı kıtayı sudan görebileceğiniz
gibi kıtayı vurgular. Hazard ayarları
sığ suyu ve kıtayı bir renk ölçeği ile
gösterir. Mavi derin suyu, sarı sığ suyu
ve kırmızı çok sığ suyu ifade eder.
Water Hazard seçeneği kıtayı yeşil
olarak gösterir, ve All Hazard ayarı
kıtayı koyu kırmızı olarak gösterir.
Rings (Ziller)- erim zillerini açık
ya da kapalı arasında değiştirir.
Mariner’s Eye 3D
(Su Tehlike Renkleri)
Safe Depth(Güvenli Derinlik)- kırmızı rengin sığ suyu
gösterdiği derinliği ayarlar.
Mariner's Eye 3D
Navigasyon Tablosu
RANGE (+) tuşu görüşü teknenize daha yakın ve suya daha yakın bir
şekilde ayarlarken, RANGE (-) tuşu görüşü tekneden uzağa taşır. Bu
ekranın alt kısmındaki ölçek ile ifade edilir (
).
12
Nav Lane Width(Navigasyon Geçit Genişliği)- seyir ederken seyir
çizgisinin genişliğini ayarlar.
Numbers(Rakamlar)- gezme, navigasyon, balık tutma ve yelkenle
dolaşma rakamlarını gösterir ya da saklar
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
Using Charts
Fish Eye 3D Özelliğini Kullanma
BlueChart g2 Vision kartografisinin derinlik dış çizgilerini
kullanarak, Fish Eye 3D deniz zemininin ya da göl dibinin bir sualtı
görünüşünü verir. RANGE tuşları görüntüyü Mariner’s Eye 3D
özelliğinin görüntülediği şekilde ayarlar.
Fish Eye 3D Ayarları
Tabloda deniz dibi çizgilerinin
ve derinlik sondajlarının
ayrıntılı, engelsiz bir görünüşü
için balık tutma tablosunu
kullanın.
Balık tutma tablosu BlueChart
g2 Vision SD kart üzerinde
ayrıntılı batimetrik veri kullanır
ve en iyi açık denizde derin
denizde balık tutmada kullanılır
Fish Eye 3D ekranı için ilave
ayarlara ve seçeneklere girmek
için, MENU tuşuna basın.
Sonar Cone(Sonar Konisi)sinyal verici tarafından
kapsanan bölgeyi gösteren bir
koniyi açar ya da kapatır.
Sonar Data(Sonar Verisi)sonarın ve haritalamanın
en iyi birleşimi için sinyal
vericiniz tarafından alınan
sonar okumalarını görsel olarak
görüntüler.
Balık Tutma Tablolarını Kullanma
Balık tutma tablosunu
görüntülemek için, Home
ekranından Charts > Fishing
Chart seçeneklerine girin.
Not: Bölgeniz için isteğe bağlı bir BlueChart g2 Vision önceden
programlanmış SD kartın ayrıntılı balık tutma tablolarını
görüntülemesi gerekir.
NOT: Balık tutma tablosu tarafından kullanılan batimetrik
bilgisi açık deniz uygulamaları için özel olarak kaydedildiği
için, balık tutma tablosu GPSMAP 530/530s/535/535s (içeride)
üniteleri için mümkün değildir.
Fish Eye 3D
Tracks(İzler)- İz kaydını açar ya da kapatır.
Numbers(Rakamlar)- tablo üzerindeki gezme, seyir etme, ya da
balık tutma numaralarını gösterir ya da saklar.
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual13
Using Charts
Yüksek Çözünürlük Uydu Resmini
Aktifleştirme
Önce programlanmış bir Blue Chart g2 Vision SD kart kullanırken
karada, denizde yada navigasyon tablosunun her iki tarafında yüksek
çözünürlük uydu resmini yerleştirebilirsiniz.
NOT: Bu özellik GPSMAP 530/530s/535/535s ünitelerinde
önceden yüklenmiştir. İlave bir SD karta gerek yoktur.
Uydu resmini aktif hale getirmek için:
1. Navigation Chart programını görüntülerken, MENU tuşuna
basın.
2. Chart Setup > Appearance > Photos seçeneklerine basın.
3. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
•
•
•
14
Fotoğraf Kaplama Kapalı
Sadece Kıta Fotoğrafı Kaplı
%50 Fotoğraf Kaplaması
%100 Fotoğraf Kaplaması
Off—standard tablo bilgisi harita üzerinde gösterilir.
Land Only—standard tablo bilgisi kıtayı kaplayan
fotoğraflarla birlikte su üzerinde gösterilir.
On—fotoğraflar belirtilen bir ışık geçirmezlike hem suyu
hem de kıtayı kaplar.Yüzdeyi ne kadar yüksek ayarlarsanız,
uydu fotoğrafları o kadar fazla kıtayı ve suyu kaplayacaktır.
NOT: Aktif olduğu zaman, yüksek çözünürlük uydu resimleri
sadece düşük yakınlaşma seviyelerinde görünebilir. Eğer
yüksek çözünürlük resimlerini BlueChart g2 Vision bölgenizde
göremiyorsanız, RANGE(+) tuşunu kullanarak daha fazla
yakınlaşın ya da ayrıntı seviyesini daha fazlaya ayarlayın(sayfa
17’ye bakın).
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
Using Charts
Hava Fotoğraflarını Görüntüleme
Önceden programlanmış BlueChart g2 Vision SD kartları bir çok
hudut işaretinin, yat limanlarının ve sığınakların havadan çekilmiş
fotoğraflarını içerir. Bu fotoğrafları kendinizi etrafınızdakilere
yönlendirmek ya da kendinizi varıştan önce bir yat limanını ya da
sığınağı tanımak için kullanın.
Navigasyon tablosundan hava fotoğraflarına girmek için:
➊
Navigasyon tablosunda, işaretçi ile bir
kamerayı vurgulamak için ROCKER
tuşunu kullanın.
Bakış açısı
➋
➌
Aerial Photo seçeneğine
basın
View Fullscreen seçeneğine
basın.
Hava Fotoğrafı
Not: Hava fotoğrafını tam ekranda görüntülerken
RANGE(Erim) (+/-) tuşlarını büyütmek ve küçültmek için
kullanın.
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual15
Using Charts
Güncel İstasyon Bilgisini Görüntüleme
Eğer g2 Vision bölgenizde güncel istasyonlar
varsa, onlar navigasyon tablosunda vurgulanmış
bir ok olarak görünürler. Bu ayrıntılı simge güncel
istasyonun hızının ve yönünü ilk bakışta gösterir.
Ayrıntılı Yol ve POI Verisi
Current Station
icon
BlueChart g2 Vision yüksek derecede ayrıntılı kıyı yolları ve
restoranlar, kalınacak yerler, yerel turistik yerler ve daha fazlası
gibi ilgilenilen yerler(POIler)i içeren ayrıntılı yol ve POI verisini
içerir. Bu İlgilenilen Noktaları(POI) arama ve seyir etme hakkında
talimatlar için, sayfa 19’da başlayan “Nereye?” kısmına bakın.
• North Up(Kuzey Yukarı)- harita görüntüsünün üst kısmını
kuzey bir ilerlemeye ayarlar.
• Track Up(İz Yukarı)- Harita görüntüsünü güncel iz
ilerlemesine ayarlar.
• Course Up(Seyir Yukarı)- navigasyonunun yönü yukarı
olacak şekilde ve seyir çizgisinin ekranda dikey olarak
dönmesi için haritayı ayarlar.
İlerleme
çizgisi
Tablo sırası
İz
Otomatik Rehberi Kullanma
Otomatik Rehber otomatik olarak varolan BlueChart g2 Vision tablo
bilgisine göre geçit oluşturur ve tavsiye eder. Tekneniz için Otomatik
Rehberi ayarlama hakkında talimatlar için sayfa 32’ye bakın. Sayfa
19’daki “Nereye?” kısmı Otomatik Rehber’i nasıl kullanılacağı
konusunda daha fazla bilgi içerir.
Tablo Ayarlarını Değiştirme
Tablo ayarlarını değiştirmek için, Home ekranından, Charts > Chart
Setup seçeneklerine basın.
Orientation(Yönelme)- harita görüntüsünün bakış açısını değiştirir:
16
Heading Line(İlerleme Çizgisi)- teknenin baş kısmından seyahat
yönünde bir uzatma çizer.l.
• Off(Kapalı)- ilerleme çizgisini kapatır.
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
Using Charts
• Distance(Mesafe)- Mesafeyi ilerleme çizgisinin sonuna
ayarlar.
• Time(Süre)- siz ilerleme çizgisinin sonuna varana kadar süre
miktarını ayarlar.
Chart Borders—(Tablo Sınırları)- eğer BlueChart g2 Vision
haritaları yüklediyseniz ve haritaların hangi bölgeleri kapsadığını
görmek istiyorsanız tablo sınırlarını açar.
Tracks—(İzler)- izleri tablo üzerinde saklar(kapalı_off) ya da
gösterir(açık_on).
Appearance—(Görüntü)- maddelerin harita üzerinde nasıl
gösterileceğini özelleştirir.
Tablo Görünümünü Değiştirme
Home ekranından, Charts > Chart Setup > Appearance seçeneklerine basın.
Detail(Ayrıntı)- haritada gösterilen ayrıntı miktarını ayarlar.
Harita
ayrıntısını
azaltmak için
ROCKER
üzerinde sola
basın.
Harita
ayrıntısını
artırmak için
ROCKER
üzerinde sağa
basın.
Photos(Fotoğraflar)- yüksek çözünürlük uydu resimlerini açık,
kapalı ya da sadece kıta seçeneklerinden birine ayarlayın(Daha fazla
bilgi için sayfa 14’e bakın)
Spot Depths(Nokta Derinlikleri)- nokta sondajlarını açar ve
tehlikeli bir derinlik ayarlar.
Light Sectors(Işık Bölgeleri)- haritadaki ışık bölgelerinin çizimini
ayarlar.
Symbols(Semboller)- navigasyon yardımcısı sembol takımını
seçer(NOAA ya da IALA).
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual17
Using Charts
Symbol Size(Sembol Boyutu)- haritada gösterilen sembollerin
boyutunu ayarlar.
Tablo/sonar ekranı için ilave ayarlara veya seçeneklere girmek için,
MENU tuşuna basın.
Tablo/Sonar Ekranını Kullanma
Navigasyon tablosunu, balık tutma tablosunu, Mariner’s Eye 3D
veya Fish eye 3D ve sonarı aynı anda görüntülemek için Chart/Sonar
ekranını kullanın.
Bölünmüş bir tablo/sonar ekranı görüntülemek için:
1. Home ekranından, Chart/Sonar seçeneğini seçin
2. Bölünmüş ekranda tablonun türünü seçin.
Navigasyon
tablo ekranı
Mariner’s Eye 3D/Sonar
Sonar
ekranı
Not: Sonar ekranı gibi Chart/Sonar ekranı da sadece bir sinyal
verici takılmış halde sonar kapasiteli bir ünite kullanırken
mümkündür.
Navigasyon/Sonar Birleşimi
18
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
Where To?
Nereye?
Home ekranındaki Where To? seçeneğini yakındaki benzin
istasyonlarını, tamirhaneleri, yat limanlarını, rampaları,
yolnoktalarını ve rotaları aramak ve seyir etmek için kullanın.
Not: Yolnoktalarına ve rotalara doğru seyir etmeden önce
onları oluşturmalısınız.
Üç yöntemden birini kullanarak bir varışyerine seyir edebilirsiniz:
Go To, Route To ya da Guide To.
Bir Varışyerine Seyir Etme
Benzin istasyonları, tamirhaneler, yat limanları, yolnoktaları ve
rotalarını içeren yakın varışyerlerini arayabilir ve bu yerlere seyir
edebilirsiniz.
Seyir etmeye başlamak için:
1. Home ekranından, Where To? seçeneğine basın?
2. Seyir etmek istediğiniz denizcilik hizmet kategorisini seçin.
Ünite en yakın 50 konumun listesini ve birbirlerine olan
mesafeyi listeler.
• Go To—sizi doğrudan varışyerine götürür.
• Route To—rotaya dönüşler eklemenizi sağlayarak
konumunuzdan bir varışyerine bir rota oluşturur.
• Guide To—varışyerinize en iyi yolu tavsiye etmek için
BlueChart g2 Vision verisini arar.
ÖNLEM: Guide To seçeneği engel ve deniz dibi açıklığını
garantilemez. Güvenlik için, her zaman seyir etmeye devam
etmeden önce her türlü çelişkiyi veya sorunu çözüme ulaştırın.
“Nereye?” Kategorileri
En Yakın “Benzin İstasyonu”
Arama Sonuçları
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual19
Where To?
3. Seyir etmek istediğiniz denizcilik hizmet maddesini seçin.
Seçilen denizcilik hizmeti hakkında bilgi içeren bir ekran
açılır.
4. Navigate To seçeneğine basın.
5. Go To ya da Route To seçeneğine basın.
YADA
Auto Guidance(Otomatik Rehber) seçeneğini kullanmak
için önceden programlanmış bir BlueChart g2 Vision kartı
kullanırken Guide To seçeneğini seçin.
6. Ekranda varışyerine olan renkli çizgiyi takip edin.
20
Seyir etmeyi durdurmak için:
MENU tuşuna basın, ve ardından Stop Navigating seçeneğine
basın.
İsimle bir varışyerini aramak için:
1. Home ekranında, Where To? > Search by Name
seçeneklerine basın.
2. Bir rakam ya da karakter seçmek için ROCKER üzerinde
yukarı ya da aşağı basın; alanları taşımak için sola ya da
sağa basın.
3. Arama kriterinizi içeren en yakın 50 varışyerini görüntülemek
için SELECT seçeneğine basın..
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
Where To?
Yolnoktaları Oluşturma ve Kullanma
Her bir yolnoktası için kullanıcı tarafından belirlenebilir bir isim,
sembol, derinlik ve su ısısı ile birlikte 1500’e kadar alfanumerik
yolnoktası saklayabilirsiniz.
Yeni bir yolnoktası oluşturmak için:
1. Harita işaretçisini istediğiniz konuma taşıyın, ve SELECT
tuşuna basın.
2. Create Waypoint seçeneğine basın.
Bir yolnoktası oluşturduğunuz zaman, onu bir MOB(Man
OverBoard) olarak düzenleyebilirsiniz. Bu noktayı işaretler ve
işaretlenen konuma geriye doğru giden bir seyir oluşturur. Bir MOB
aktif olduğu zaman, uluslar arası bir MOB sembolü ile birlikte bir
MOB yolnoktası oluşturulur ve ünite bu noktaya doğru aktif bir
navigasyon üzerindedir.
Konumunuzu işaretlemek için:
1. Herhangi bir ekrandan, MARK tuşuna basın.
2. Tabloya geri dönmek için Back seçeneğine basın, ya da
yolnoktasını bir MOB noktası olarak düzenlemek için MOB
seçeneğini seçin.
Not: MARK tuşuna basmak sadece şimdiki konumunuzda bir
yolnoktası oluşturur.
3. Aşağıdakilerden birini seçin:
• Edit Waypoint(Yolnoktasını Düzelt)- yolnoktası
özelliklerini özelleştirir.
• Delete(Sil)- yolnoktasını siler.
• Navigate To(Seyir Et)- yolnoktasına gider.
• Back(Geri)- navigasyon tablosuna geri döner.
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual21
Where To?
Bir yolnoktasını düzeltmek için:
1. Yeni bir yolnoktası oluşturun ya da navigasyon tablosunda bir
yolnoktası seçin.
2. Edit Waypoint seçeneğine basın.
3. Değiştirmek istediğiniz yolnoktası özelliğini seçin(Name_İsim,
Symbol_Sembol, Depth_Derinlik, Water Temp_Su Isısı ya da
Position_Pozisyon).
22
Navigasyon tablosunda yolnoktasını taşımak için:
1. Edit Waypoint > Position > Use Chart seçeneklerine basın.
2. Yolnoktasını farklı bir konuma taşımak için ROCKER tuşunu
kullanın, ve SELECT tuşuna basın.
Tüm yolnoktalarının bir listesini görüntülemek için:
Home ekranından, Information > User Data > Waypoints
seçeneklerine girin.
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
Where To?
Rotalar Oluşturma ve Kullanma
Her birinde 250 yolnoktası ile birlikte 20’ye kadar rota oluşturabilir
ve saklayabilir.
Şimdiki konumunuzdan bir rota oluşturmak için.
To create a route from your present location:
1. Harita işaretçisini bir varışyerine taşıyın, ve SELECT
seçeneğine basın.
2. Navigate To > Route To seçeneklerine basın.
3. Bir dönüş eklemek için ROCKER’ı kullanın, ve SELECT tuşuna
basın. İlave dönüşler eklemek için bu adımı tekrar edin.
4. İptal etmek veya rotayı seyir etmeye başlamak için MENU
tuşuna basın.
Başka bir konumda bir rota oluşturmak için:
1. Home ekranında, Information > User Data > Routes > New
Route seçeneklerine basın.
Yeni Bir Rota Oluşturma
Bir Rotaya Bir Dönüş
Ekleme
2. Rotanın başlangıç noktasını seçmek için ROCKER’ı kullanın
ve SELECT tuşuna basın.
3. İlave dönüşler eklemek için ROCKER ve SELECT tuşlarını
kullanın.
4. İptal etmek, düzeltmek veya rotaya doğru seyir etmek için
MENU tuşuna basın.
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual23
Where To?
Bir rotayı düzeltmek için
1. Home ekranından, Information > User Data > Routes
seçeneklerine girin.
2. Düzeltilecek rotayı seçin.
Bir rotayı silmek için:
1. Home ekranından, Information > User Data > Routes
seçeneklerine girin.
2. Silinecek rotayı seçin ve ardından Edit Route seçeneğine
basın.
3. Delete seçeneğine basın.
3. Edit Route seçeneğine basın. Rota adını, dönüşleri
düzeltebilir ya da rotayı silebilirsiniz.
24
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
Viewing Information
Bilgi Görüntüleme
Information ekranını kullanıcı verisi, dalgalar, akıntılar, göksel veri
ve diğer tekneler hakkında bilgiye giriş yapmak için kullanın.
Rakamları Görüntüleme
Derinlik, GPS bilgisi, ve navigasyon bilgisi de dahil rakamsal veriyi
görüntüleyebilir ve özelleştirebilirsiniz. Gösterilen alanlarının
rakamını ve her alanda gösterilen bilgi türünü özelleştirebilirsiniz.
Altı alana kadar rakamsal bilgi görüntüleyebilirsiniz.
Rakamlar ekranını özelleştirmek için:
1. Home ekranından, Information > Numbers seçeneklerine
basın.
2. Menu seçeneğine basın, ve ardından SELECT tuşuna basın.
3. Gösterilecek alan sayısını seçin(3, 4, 5, ya da 6).
4. Her alanda gösterilecek bilgiyi seçin.
Rakamlar ekranını görüntülemek için, Home ekranından,
Information > Numbers seçeneklerine girin.
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual25
Viewing Information
Dalga İstasyonu Bilgisini Görüntüleme
Dalga bilgisini görüntülemek için, Information ekranından Tides
seçeneğine basın, ardından listeden bir dalga istasyonu seçin.
Akıntı Bilgisini Görüntüleme
Akıntılar için bilgi görüntülemek için Current Prediction ekranını
kullanın.
Akıntı tahmin bilgisini görüntülemek için, Information ekranından
Currents seçeneğine basın, ardından listeden bir Current
Station(Dalga İstasyonu) seçin.
Dalga İstasyonu
Yerel zaman
Yüksek dalga kıvrımı
Güncel dalga
yüksekliği
Alçak dalga kıvrımı
Maksimum
seviye
Su akıntısı(kıyıya
doğru ilerleyen
akıntı)
Maksimum
seviye
Dalga Tahmin Tablosu
Dalga Tahmin Raporu
26
• Dalga Tahmin Raporunu
görüntülemek için, Show
Report seçeneğine basın.
· Dalga Tahmin Tablosuna geri
dönmek için, Show Tide Chart
seçeneğine basın.
Yerel
zaman
Cezir
akıntısı(kıyıdan
uzağa doğru
ilerleyen akıntı)
Not: Doğrudan navigasyon tablosundan hem Tide hem de
Current Station bilgisini seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için
sayfalar 11 ve 16’ya bakın.
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
Viewing Information
Gök Bilgisini Görüntüleme
Güneş ve ay doğuşu/batışı, ay evresi, ve güneşin ve ayın yaklaşık
gökyüzü görünüşü için göksel bilgiyi görüntülemek için Celestial
ekranını kullanın.
Göksel bilgiyi görüntülemek için, Information ekranında, Celestial
seçeneğine basın.
Kullanıcı Verisini Görüntüleme
Kullanıcı verisini görüntülemek için, Home ekranından, Information
> User Data seçeneklerine girin.
Waypoints(Yolnoktaları)- kaydedilen tüm yolnoktalarının bir
listesini görüntüler.
Routes(Rotalar)- kaydedilen rotaların bir listesini görüntüler.
Tracks(İzler)- kaydedilen izlerin bir listesini görüntüler.
Ay
pozisyonu
Data Transfer(Veri Aktarımı)- bir SD karta ya da karttan
yolnoktalarını, rotaları, ve izleri aktarır.
Ay evresi
Güneş
pozisyonu
Gökyüzü
görünüşü
penceresi
Clear User Data(Kullanıcı Verisini Sil)- tüm kullanıcı
yolnoktalarını, rotalarını ve izlerini siler.
Bir SD karttan ya da karta veri aktarmak için:
Zamanı ayarlamak
için ROCKER’da
sola ya da sağa
basın)..
1. Ünitenin ön kısmındaki SD kart girişine bir SD kart takın.
2. Home ekranından, Information > User Data > Data Transfer
seçeneklerine basın.
3. Aşağıdakilerden birini tamamlayın:
• Yolnoktalarını, rotaları ve izleri SD karta kaydetmek için
Save to Card seçeneğine basın.
• SD karttan üniteye veri aktarmak ve onu varolan GPS
verisi ile birleştirmek için Merge From Card seçeneğine
basın.
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual27
Viewing Information
• Ünitenizdeki maddelerin üzerine yazmak için Replace
From Card seçeneğine basın.
Diğer Tekneleri Görüntüleme
Diğer tekneler hakkında bilgi görüntülemek için, Home ekranından
Information > Other Boats seçeneklerine basın.
Not: Diğer tekneler hakkında bilgi görüntülemek için, üniteniz
harici bir AIS(Otomatik Tanımlama Sistemi) ya da DSC(Dijital
Hassas Arama) aygıtına bağlı olmalıdır. Daha fazla bilgi için
sayfa 30’a bakın.
AIS List—ünitenizin izlediği teknelerin tümü hakkında bilgi
görüntüler. AIS listesi MMSI ya da (eğer tekne yayımlıyorsa) AIS
teknelerinin adlarını gösterir ve erime göre gruplandırır. Teknenize
en yakın tekne listenin en üstünde görünür.
DSC Log(DSC Kayıt)- en yeni, gönderen ya da tür ile gruplandırılan
tüm DSC aramalarının bir listesini görüntüler(tehlike çağrıları ya da
pozisyon raporları).
• View Most Recent(En Yeni Olanı Görüntüle)- alınan,
guplandırılan ve zaman ve tarih ile kronolojik açıdan
görüntülenen en yeni yedi tane DSC aramasını görüntüler.
Yakın zaman ve süre bilgisi olan aramalar listede aynı bilgiyi
gösterir.
• View By Sender(Gönderici İle Görüntüle)- göndericilerin
alfanumerik bir listesini görüntüler.
• View By Type(Tür İle Görüntüle)- kronolojik olarak
gruplandırılan en yeni yedi tane tehlike çağrısını ya da
pozisyon raporunu görüntüler.
DSC Call List(DSC Arama Listesi)- en yeni 100 çağrıyı görüntüler.
DSC Call List bir tekneden gelen en yeni çağrıyı görüntüler. Eğer
aynı tekneden ikinci bir çağrı alınırsa, Arama Listesinde ikinci çağrı
birincinin yerini alır.
Directory(Rehber)- tüm DSC girişlerinin bir listesini görüntüler.
İsimle ya da MMSI ile görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca bir giriş
ekleyebilirsiniz.
Setup(Ayar)- AIS ve DSC’yi açar ya da kapar ve tekneniz için
güvenli bir bölge ayarlar.
28
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
Configuring the Unit
Uniteyi Yapılandırma
Ünite ayarlarını yapılandırmak için Configure ekranını kullanın.
Sistem Ayarlarını Yapılandırma
Genel sistem ayarlarını değiştirmek için, Home ekranından, Configure
> System seçeneklerine girin.
Simulator(Simulator Modunu açar ya da kapatır ve Simulator Modu
seçeneklerini ayarlar. (Eğer ilk ünite kurulumu sırasında üniteyi bir Store
Demonstration moduna ayarlarsanız, bu ayara Demo adı verilecektir.)
Language—(Dil)- ekran dilini seçer.
Beeper/Display(Zil Sesi/Görüntü)- ünite duyulabilir sesler çıkardığı
zaman ayarlamak için Beeper seçeneğine basın. Üç ayar Off(Kapalı),
Alarms Only(varsayılan, Sadece Alarmlar), ve On(tuşlar ve alarmlar, Açık)
seçenekleridir. Day veya Night modları arasında değiştirmek ve arkaışığı
aydınlatmak ya da koyu renk yapmak için Display seçeneğine basın.
GPS—GPS uydularını görüntüler, WAAS/EGNOS’u açar ya da
kapatır ve GPS alıcısını başlatır.
System Information—(Sistem Bilgisi)- sistem bilgisini görüntüler ve
fabrika ayarlarını geri yükler.
Event Log—(Olay Kaydı)- sistem olaylarının bir listesini görüntüler.
Overlay Numbers—(Kaplama Rakamları)- Wind(rüzgar) ve Next
Turn(bir sonraki dönüş) rakamları için stilleri ayarlar.
Ölçü Birimlerini Değiştirme
Ölçü birimlerini değiştirmek için, Home ekranından, Configure >
Units seçeneklerine girin.
System Units—(Sistem Birimleri)- bu aşağıda listelenen tek ölçü
birimlerini bir kerede belirleyen hızlı küresel bir ayardır. Statute(mh,
ft, °F), Metric(kh, m, °C) ya da Nautical(kt, ft, °F).
Depth(Derinlik)- derinlik için ölçü birimlerini tek tek Feet(ft),
Fathoms(fa) ya da Meters(m) değerlerine ayarlar.
Temperature(Derece)- ısı derecesi için ölçü birimlerini tek tek
Fahrenheit(°F) ya da Celsius(°C) değerine ayarlar.
Not: Derinlik ve derece bilgisi görüntülemek için NMEA Sonar
derinlik verisi alıyor olmalı ya da bir Garmin sondaj modeli
kullanıyor olmalısınız.
Dist, Spd, Elev(Mesafe, Hız, Yükseklik)- mesafe, hız ve yükseklik
okumaları için ölçü birimlerini tek tek ayarlar.
Heading(İlerleme)- ilerleme bilgisini hesaplarken kullanılan
referansı ayarlar.
Position(Pozisyon)- verilen bir konum okumasının göründüğü
koordinat sistemini değiştirir. Varsayılan format hddd°mm.mmm’
dir. Eğer farklı bir pozisyon formatı belirten bir harita ya da tablo
kullanıyorsanız pozisyon formatını değiştirin.
Time—(Zaman)- zaman formatını(12 hour, 24 hour ya da UTC
zaman formatı), zaman dilimini ayarlar ve Günışığı Tasarruf Süresini
kullanıp kullanmayacağınızı belirtir.
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual29
Configuring the Unit
Bağlantılar Ayarlarını Yapılandırma
Bağlantılar ayarlarını değiştirmek için, Home ekranından, Configure
> Communications seçeneklerine girin.
2. Bir ayar seçin(Sounder, Route, System ya da Garmin).
3. Bir NMEA çıkış hükmü seçin.
Serial Port 1/Serial Port 2—ünitenizi harici NMEA aygıtlarına,
kişisel bir bilgisayara veya diğer Garmin aygıtlarına bağlarken
kullanılacak giriş/çıkış formatını seçer.
• Garmin Data Transfer—veri yüklemek, indirmek ya da bir
bilgisayar veya diğer bir Garmin ünitesi ile veri değiş tokuş
etmek için kullanılan özel format.
• Garmin Remote Sonar(Garmin Uzaktan Sonar)- arka arkaya
bir Garmin GSD 21 ya da GSD 22 bağlamanızı sağlar.
• NMEA In/NMEA Out—DPT, MTW ve VHW hükümleri
için standard NMEA 0183 verisi, DSC, ve sonar NMEA giriş
desteğinin giriş ya da çıkışını destekler.
• NMEA High Speed—(NMEA Yüksek Hız)- bir çok AIS
alıcısı için standard 0183 verinin girişini ve çıkışını destekler.
• None—(Hiçbiri)- arabirim kapasitesi sunmaz.
NMEA Setup—(NMEA Ayar)- sondaj, rota, sistem ve Garmin
NMEA ayarları için NMEA çıkış hükümlerini aktif hale getirir ya da
engeller.
NMEA çıkış hükümlerini aktif hale getirmek ya da
engellemek için:
1. Home ekranından, Configure > Communications > NMEA
Setup seçeneklerine girin.
30
4. Engellemek için Off seçeneğine basın ya da NMEA çıkış
hükmünü aktif hale getirmek için On seçeneğine basın.
Posn. Precision—NMEA çıkışının iletimi için ondalık noktanın
sağındaki hanelerin sayısını ayarlar(Two Digits, Three Digits ya da
Four Digits).
Waypoint—ünitenin yolnoktası belirleyenlerini nasıl yapacağını
seçer(Names ya da Numbers).
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
Configuring the Unit
Alarmları Ayarlama
Belirli şartlar karşılandığı zaman üniteyi duyulabilir bir alarm
çıkarması için ayarlayabilirsiniz. Varsayılan ayar olarak, tüm
alarmlar kapalıdır.
Bir alarm kurmak için:
1. Home ekranından, Configure > Alarms seçeneklerine girin.
2. Bir alarm kategorisi seçin(Navigation, System, Sonar ya d
Weather Warnings_Hava Durumu Uyarıları).
3. Bir alarm seçin.
4. Alarmı açmak için On seçeneğine basın, ve sonra alarm
bilgisini belirlemek için ROCKER’ı kullanın.
Artırmak ya da azalmak
için yukarı ya da aşağı
basındecrease.
Navigasyon Alarmlarını Ayarlama
Bir navigasyon alarmı kurmak için, Home ekranından, Configure >
Alarms > Navigation seçeneklerine basın.
Anchor Drag—(Demir Sürükleme)- belirlenen bir sürüklenme
mesafesini aştığınız zaman duyulması için bir alarm kurar.
Arrival—(Varış)- bir varışyeri yolnoktasından belirlenen bir mesafe
ya da süre içinde olduğunuz zaman duyulması için bir alarm kurar.
Off Course—(Seyir Dışı)- belirlenen bir mesafe ile seyrin dışına
çıktığınız zaman duyulması için bir alarm kurar.
Sistem Alarmlarını Ayarlama
Bir sistem alarmı kurmak için, Home ekranında, Configure > Alarms
> System seçeneklerine basın.
Clock—(Saat)- sistem saatini kullanarak bir alarm kurun. Saat
alarmının çalışması için ünite açık olmalıdır.
Battery—(Pil)- pil kullanıcı tarafından belirlenmiş düşük bir voltaja
ulaştığı zaman duyulması için bir alarm kurar.
Alanları taşımak için
sola ya da sağa basın.
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
GPS Accuracy—(GPS Doğruluğu)- GPS konum doğruluğu
kullanıcı tarafından belirlenmiş bir değerin dışına çıktığı zaman
duyulması için bir alarm kurar.
31
Configuring the Unit
Sonar Alarmlarını Ayarlama
Teknemi Yapılandırma
Shallow Water/Deep Water—derinlik belirlenen değerden da az ya
da daha fazla olduğu zaman duyulması için bir alarm kurar.
Auto Guidance—(Otomatik Rehberlik)- tekneniz için Auto
Guidance parametrelerini ayarlar:
Bir sonar alarmı kurmak için, Home ekranından, Configure >
Alarms > Sonar seçeneklerine girin.
Water Temp—(Su Isısı)- sinyal verici 2°F(1.1°C)nin üstünde ya da
belirlenen derecenin altında bir derce rapor ettiği zaman duyulması
için bir alarm kurar.
Fish—(Balık)- ünite belirlenen sembollerden bekleyen bir hedef
keşfettiği zaman duyulması için bir alarm kurar.
Not: Bağlı bir sinyal vericiniz olmalıdır. Eğer ünitenizde
yerleşik bir sondaj yoksa, sonar bilgisini almak için bir GSD 21
ya da GSD 22 sondaj modeli monte etmelisiniz.
Hava Alarmlarını Ayarlama
Bir hava durumu alarmı ayarlamak için, Home ekranında, Configure
> Alarms > Weather Alarms seçeneklerine girin
32
Not: Hava durumu bilgisini görüntülemek için XM
WX Weather programına abone olmalısınız ve ünitenin
arka kısmındaki XM girişine isteğe bağlı GXM 31 anten
takılmış olmalıdır. XM Weather özelliği sadece GPSMAP
530/535/540/545 ünitelerinde mevcuttur. Daha fazla bilgi için
GXM 31 Kullanım Kılavuzuna bakın.
Tekneniz için ayarları yapılandırmak için, Home ekranından,
Configure > My Boat seçeneklerine girin.
• Safe Depth(Güvenli Derinlik)- bir otomatik rehber yolu
hesaplarken en düşük derinliği ayarlar(tablo derinlik verisine
göre).
• Safe Height—(Güvenli Yükseklik)- teknenizin güvenli bir
şekilde altından geçebileceği bir köprünün en az yüksekliğini
ayarlar(tablo yükseklik verisine göre)..
Keel Offset—(Gemi Dengesi)- bir gemi omurgasının derinliği için
yüzey okumasını dengeler. Bu sinyal vericinin konumunun yerine
derinliği omurganın altından ölçmenizi mümkün kılar. Bir gemi
omurgasını dengelemek için pozitif bir rakam girin. Birkaç fit suda
sürüklenebilecek büyük bir gemiyi telafi etmek için negatif bir
rakam girebilirsiniz.
Keel Offset’i ayarlamak için:
1. Home ekranında, Configure > My Boat > Keel Offset
seçeneklerine girin.
2. Omurga dengesini değerini ayarlamak için ROCKER’ı
kullanın.
3. Rakamı kabul etmek için SELECT’e basın.
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
Configuring the Unit
Not: Değişikliklerinizi iptal etmek ve My Boat ekranına geri
dönmek için MENU’ye basın.
Sinyal verici Yüzeyde
Derinliği omurganın
altından göstermek için
pozitif(+) bir rakam girin.
Sinyal verici
Omurganın Altında
Derinliği yüzeyden
göstermek için negatif(-) bir
rakam girin.
Omurga Dengesi
Transducer—(Sinyal verici)- sinyal verici türünü seçer(Dual
Frequency ya da Dual Beam), ısı kaynağını, sonar koni açılarını
ayarlar ve su hızını ayarlar.
• Temp Source—(Isı Kaynağı)- derece kaynağını ayarlar(Transducer
ya da NMEA.
• Sonar Cone Angles—standard Garmin sinyal vericiden
başka bir sinyal verici kullandığınız zaman, açının Fish Eye
3D ekranında doğru olarak gösterilmesi için sonar koninin
açılarını derece cinsinden ayarlayabilirsiniz.
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
•
Not: Sonar Cone Angles ayarı standard bir Garmin sinyal
vericiyi etkilemez ve sadece standard olmayan bir sinyal
vericinin spesifikasyonlarını eşlemek için kullanılmalıdır.
Calibrate Water Speed—(Su Hızını Ayarla)- bir
hız ölçen sinyal verici kullanmak için, hız sensörünü
ayarlamak için bu menüyü kullanın. Eğer hız ölçen bir
sinyal vericiniz yoksa, bu menü görünmez.
Hız sensörünü ayarlamak için:
1. Home ekranından, Configure > My Boat > Transducer >
Calibrate Water Speed seçeneklerine girin.
2. Tekneyi gezme hızına getirin. En yüksek hızınızı not edin, ve
ardından tekneyi durdurun.
3. OK’yi vurgulayın ve SELECT’e basın.
Not: Eğer tekne yeterince hızlı hareket etmiyorsa veya hız
sensörü bir hız kaydedemiyorsa, bir “Speed Too Low(Hız Çok
Düşük)” mesajı görünür. OK’yi vurgulayın, SELECT’e basın, ve
güvenli bir şekilde teknenin hızını artırın. Eğer tekrar aynı mesaj
gelirse, tekneyi durdurun ve hız sensör tekerleğinin sıkışmış
olmadığından emin olun. Eğer tekerlek serbest bir şekilde
dönerse, kablo bağlantılarını kontrol edin. Eğer mesaj tekrar
geliyorsa, Garmin Ürün Destek Birimine bağlanın.
33
Configuring the Unit
Diğer Tekneleri Yapılandırma
Kendi teknenizden başka diğer teknelerin ayarlarını yapılandırmak
için, Home ekranından, Configure > Other Boats seçeneklerine girin.
AIS—(Otomatik Tanımlama Sistemi) özelliğini açar ya da kapatır. AIS
erim içerisinde bir transponderla donanmış tekneler için tekne Idlerini,
pozisyonu, seyri ve hızı vererek sizi bölge trafiği hakkında uyarır.
DSC—(Dijital Hassas Arama) özelliğini açar ya da kapatır.
NOT: Diğer tekneler için AIS veya DSC bilgisini yapılandırmak
için, üniteniz harici bir AIS ya da DSC aygıtına bağlı olmalıdır.
Daha fazla bilgi için sayfa 30’a bakın.
XM Audio Özelliğini Yapılandırma
XM ses özelliğini yapılandırmak için, Configure > XM Audio
seçeneklerine basın. Önceden ayarlanmış bir kanalı silmelisiniz, bir
kategori seçmelisiniz, belirli bir kanal girmelisiniz ve ses seviyesini
ayarlamalısınız.
Not: İsteğe bağlı GXM 31 antenini ünitenin arka
tarafındaki XM girişine takmalısınız ve XM ses özelliklerini
kullanabilmeniz için XM Radio özelliğine abone olmalısınız.
XM Radio özelliği sadece GPSMAP 530/535/540/545
ünitelerinde mevcuttur. Daha fazla bilgi için, GXM 31 Kullanım
Kılavuzu’na bakın.
Safe Zone(Güvenli Bölge)- teknenizin etrafında güvenli bir
bölge açar ya da kapatır. Bu çarpışmayı önlemek için kullanılır ve
özelleştirilebilir:
• Ring—(Çember)- tekneniz için haritada güvenli bölgeyi
gösteren bir çemberi gösterir ya da saklar.
• Range(Erim)- güvenli bölge çemberinin ölçülen yarıçapını
0.1’den 2.0 nm’ye kadar belirlenmiş bir mesafeye değiştirir(ya
da 0.2’den 5.0 km’ye, veya 0.1’den 2.0 mi’ye)
• Time to Safe Zone—(Güvenli Bölgeye olan Süre)- eğer AIS
belirlenen süre aralığı içinde(3 dakikadan 24 dakikaya kadar
değişir) Güvenli Bölge ile kesişecek bir hedef belirlerse bir
alarm duyulur.
34
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
Using Sonar
Sonarı Kullanma
Flasher’ı Anlama
Bir sinyal vericiye bağlı olduğu zaman, üniteniz güçlü bir balık
bulucu/flaşör haline gelir. Eğer ünitenizde yerleşik bir sondaj yoksa,
sonar özelliklerini kullanmak için bir Garmin GSD 21 ya da GSD 22
sondaj birimini ünitenize takabilirsiniz.
Tam Ekranı Anlama
Flasher ekranı teknenizin altında olanların neredeyse anında bir
dönüşünü sağlar(sadece çift ışın sinyal verici). Derinlik ölçeği
yukarıda ya da 12:00’da başlayan bir çember olarak düzenlenir, ve
saat yönünde ilerler. Sonar bilgisi iç çemberde gösterilen derinlikte
alındığı zaman çemberde yanıp söner. Düzenli grafik gibi, renkler
sonar dönüşünün farklı güçlerini belirtir.
Flaşörü açmak için, Home ekranında, Sonar > Flasher seçeneklerine
basın.
Sinyal vericinin sonar okumalarının tam ekran bir grafiğini
görüntülemek için Full Screen seçeneğini seçin.
Home ekranında, Sonar > Full Screen seçeneklerine basın.
Voltaj
Derinlik
Flaşör çemberi
Isı Derecesi
Hız
Bekleyen
Hedefler
Sinyal verici
frekansı ya da
ışın genişliği
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
Su Isı
derecesi
Derinlik
Erim
Su Hızı
Mesafe
sayacı
35
Using Sonar
Split Freq Ekranını Anlama
Hem 50kHz hem de 200kHz frekanslarını aynı ekranda görmek
için Split Freq ekranını kullanın(sadece çift frekans sinyal verici).
Bir 50kHz frekans grafiği solda görünür; bir 200kHz fekans grafiği
sağda görünür.
Split Zoom Ekranını anlama
Grafikten tam sonar verisi ve aynı ekranda büyütülmüş bir kısmı
görüntülemek için Split Zoom ekranını kullanın.
Home ekranında, Sonar > Split Zoom seçeneklerine basın.
Derinlik, derece, ve
hız
Split Freq ekranını açmak için, Home ekranında, Sonar > Split Freq
seçeneklerine girin.
Derinlik, derece ve hız
Büyütülmüş
derinlik ölçeği
Yakınlaşma
penceresi
Erim
Erim
Yakınlaşma
seviyesi
Sinyal verici frekansı
ya da ışın genişliği
Frekanslar
36
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
Using Sonar
Temp Log Ekranını Anlama
Eğer derece kapasiteli bir sinyal verici kullanıyorsanız, Temp Log
ekranı zaman boyunca derece okumalarının grafiksel bir kaydını
saklar. Güncel derece ve derinlik sol üst köşede gösterilir.
Home ekranında, Sonar > Temp Log seçeneklerine girin.
Derece
ve
derinlik
Sonarı Ayarlama
Sonar Setup ekranını tüm sonar ekranlarında olan ayarları
belirlemek ve ayarlamak için kullanın.
Home ekranında, Sonar > Sonar Setup seçeneklerine basın.
Color Scheme—(Renk Şeması)- beyaz yada mavi seçin. Bu tüm
sonar ekranlarında arkaplanı etkiler, ama Temp Log ekranını
değiştirmez.
Fish Symbols—(Balık Sembolleri)- sonarın bekleyen hedefleri nasıl
yorumladığını ayarlar.
Ünite sonar dönüş verisini yorumlamaz(varsayılan).
Geçen
süre
Derece
erimi
görünür.
Derece sağ taraf boyunca görünür ve geçen süre alt kısım boyunca
görünür. Bilgi alındıkça grafik sola doğru kayar.
Bekleyen hedefler semboller olarak görünür. Arkaplan
sonar bilgisi balık ve yapı arasındaki farkı kolaylaştırarak
Bekleyen hedefler gösterilen arkaplan bilgisi ile birlikte
semboller olarak görünür. Her sembolün hedef derinliği
ayrıca belirtilmiştir.
Bekleyen hedefler semboller olarak görünür. Arkaplan
bilgisi yoktur.
Bekleyen hedefler arkaplan bilgisi olmadan semboller
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
37
Using Sonar
olarak görünür. Her sembolün hedef derinliği belirtilmiştir.
Scroll Speed—(Gezinme Hızı)- sonarın sağdan sola gezindiği oranı
ayarlar(Ultrascroll, Fast, Medium ya da Slow). Eğer hız kapasiteli
bir sinyal verici kullanıyorsanız, gezinme hızını otomatik olarak
teknenizin su hızına göre ayarlamak için Auto seçeneğine basın.
Gelişmiş Sonar Ayarları
Gelişmiş sonar ayarlarını ayarlamak için, bir sonar ekranını
görüntülerken MENU’ye basın
Range—ekranın sağ kenarında derinlik ölçeğinin erimi(Auto ya da
Manula Range).
Surface Noise—(Yüzey Gürültüsü)- suyun yüzeyine yakın sonar
dönüşlerini gösterir ya da saklar. Karışıklığın azalmasını sağlamak
için yüzey gürültüsünü saklayın.
Gain— (Alım)- sonar alıcının hassasiyetini kontrol eder.(Auto ya da
Manual Gain). Daha fazla ayrıntı görmek için, Alımı artırın. Eğer ekran
çok karışıksa, Alımı azaltın.
Whiteline—(Beyazçizgi)- deniz dibinin sertliğini ya da
yumuşaklığını belirlemek için dipten gelen en güçlü sinyali vurgular.
Beam—(Işın)- çift ışınlı bir sinyal verici kullanırken, Wide ya da Narrow ışını
seçin.
• Off—(Kapalı)- (varsayılan)Whiteline kapalıdır.
• High—(Yüksek)- en hassas ayar. Neredeyse tüm güçlü
dönüşler beyazla vurgulanır.
• Medium—(Orta)- birçok güçlü dönüş beyazla vurgulanır.
• Low—(Düşük)- en az hassas ayar. Sadece en güçlü dönüşler
beyazla vurgulanır.
Numbers—(Rakamlar)- pil voltajı, su derecesi, su hızı(eğer sinyal
vericinizin kapasitesi varsa), gezme ve navigasyon rakamlarını
gösterir ya da saklar.
Frequency(Frekans)- çift frekans bir sinyal verici kullanırken, frekansların ekranda nasıl göründüğünü seçin(200kHz, 50kHz, Dual, ya da Auto).
38
Not: Su derecesi ya da su hızını göstermek için, ayarı Auto
seçeneğine değiştirin. Eğer bağlı olan sinyal vericinin kapasitesi
varsa, veri gösterilir.
Zoom—(Yakınlaşma)- Tam ekranın bir kısmına yakınlaşın. Yakınlaşma
kapalıdır ya da varsayılan ayar olarak No Zoom seçeneğine ayarlanır.
Dört seçenek vardır:
• 2x Zoom—iki kez büyütme.
• 4x Zoom—dört kez büyütme.
• Bottom Lock(Dip Kilidi)- yakınlaşma penceresini dibe kilitler.
• Split Zoom—(Bölünme Zumu)- Split Zoom ekranını açar.
Depth Line—(Derinlik Çizgisi)- hızlı bir şekilde belirli bir derinlik
referansı verir(On ya da Off).
A-Scope (A-Bölgesi)- (sadece çift frekans)ekranın sağ tarafı
boyunca dikey bir flaşör(On ya da Off).
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
Installing the Unit
Uniteyi yerleştirme
Ünitenizi başarılı bir şekilde çalıştırmak için, ünitenizi ve onun tüm
parçalarını uygun bir şekilde takmalısınız. Bu paketin içindekileri
kutunun üzerindeki paket listesi ile karşılaştırın. Herhangi bir
parça eksikse, hemen Garmin satıcınıza başvurun. Monte etmeye
başlamdan önce:
· Üniteyi monte etmek için talimatları okuyun ve takip edin.
· Uygun tutturmaçları ve araçları getirin.
· Tüm kabloların ünite yerleştirme konumuna ve sinyal vericiye
ulaştığından emin olun.
· Delerken, keserken ya da zımparlarken güvenlik gözlükleri ve
bir toz maskesi tahın.
Eğer üniteyi monte etmede zorluk çekerseniz, Garmin Ürün
Destek birimine bağlanın ya da profesyonel bir montajcı ile
görüşün.
Not: Bu kısımdaki bir sinyal vericiye yapılan referanslar sadece
‘s’ eki olan ünitelere uygulanabilir(örneğin 545s). Eğer bir ‘s’
üniteniz yoksa, sinyal verici yerleştirme ile ilgili talimatları
gözardı edin.
Ünitenizi monte etmek ve kullanmak için:
1 1.Bir konum seçin.
2. Üniteyi monte edin.
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
3. Sinyal vericiyi yerleştirin.
4. Kablo tesisatını yerleştirin.
5. Montajı test edin.
Adım 1: Bir Konum Seçin
Bir yerleştirme konumu seçtiğiniz zaman aşağıdakileri gözönüne
alın:
· teknenizi çalıştırdığınızda en iyi görüş imkanını sağlar.
· ünitenin tuştakımına kolay giriş yapmaya olanak sağlar.
· Ünitenin ağırlığını destekleyecek ve onu aşırı sarsıntıdan ve
darbeden koruyacak kadar güçlüdür.
· güç/veri ve sinyal verici kablolarının izlenmesi ve bağlantısı
için yer sağlar. Kasanın arkasında en az 3 inç(8cm)lik boşluk
olmalıdır.
Üniteyi aşırı ısı derecelerinin ve şartlarının görüldüğü bir bölgeye
YERLEŞTİRMEYİN.
NOT: Ünite için ısı erim 5°Fden 131°fye kadardır(-15°Cden
55°Cye). Bu erimi aşan ısı derecelerinde uzun süreli maruz
bırakma(saklama ya da çalıştırma koşullarında) LCD ekranın
bozulmasına neden olabilir. Bu tür hatalar ve ilgili sonuçlar
üreticinin sınırlı garantisi tarafından kapsam altına alınmaz.
39
Installing the Unit
Adım 2: Üniteyi Monte Edin
Ünitenizi iki yoldan biri ile monte edebilirsiniz:
• Surface Mount (Yüzey Montajı)- üniteyi ana denetim
masasına ya da yukarı takan bir desteğe yerleştirir(destek
dahildir)..
• Flush Mount—(Düz montaj)- üniteyi düz bir panele
yerleştirmek için isteğe bağlı düz montaj takımını kullanın.
Daha fazla bilgi için “Ekler” kısmına bakın.
Üniteyi Yüzeye Yerleştirme
Ünitenin sıkı, su geçirmez kasası açık alanlarda ve navigasyon
istasyonunda yerleştirmek için uygundur. Ünite ana denetim
masasına yerleştirmek için kullanılabilecek bir eğim/fırdöndü
yerleştirme desteği ile birlikte gelir.
Destek Montajını Yerleştirme
Araçlar(dahil değil)- matkap, tornavida(Phillips ya da standard), ve
aşağıdakilerden biri:
• Üç tane #8(4mm) rondela ve eşleşen vidasomunu ile birlikte
yuvarlak kafalı makine cıvatası ve bir tane 5/32”(5mm)
matkap ucu.
· Başlangıç deliklerini delmek için üç tane #( yuvarlak kafalı
civata ve bir tane 1/16” matkap ucu.
Fırdöndü tabanını sağlamlaştırmak için bir yuvarlak başlı
makine cıvatası ya da vida kullanın. Eğer gömme başlı bir cıvata
kullanıyorsanız, yerleştirme desteğine zarar verme riskiniz vardır.
OK
40
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
Installing the Unit
Destek montajını yerleştirmek için:
1. Fırdöndü tabanını bir kalıp olarak kullanarak, desteği
yerleştirme yüzeyine sağlamlamak için kullanılan üç deliğin
konumunu işaretleyin.
2. Yerleştirme deliklerini delin.
• Tabanı makine cıvataları ile sağlamlaştırırken, işaretlediğiniz konumlara üç tane 5/32”(5mmlik) delikler delin.
YA DA
• tabanı kendinden tıkaçlı vidalarla sağlamlaştırırken,
işaretlediğiniz başlangıç deliklerini delin. Başlangıç
delikleri genelde vida uzunluğunun yarısından daha derin
olmamalıdır.
3. Fırdönü tabanını üç cıvata ya da vida ile sağlamlayın. ÇOK
FAZLA SIKMAYIN.
4. Yuvanın geri kalan kısmını fırdöndü tabanın üzerine
yerleştirin ve kısa topuz ile sağlamlayın.
Üniteyi Yerleştirme Yuvasına Monte Etme:
1. Ünitenin arkasındaki kızağı uzun yerleştirme topuzu ile aynı
hizaya getirin ve yerine kaydırın. Yuva kollarını açmak için
uzun yerleştirme topuzunu ayarlamak gerekli olabilir. Yuva
kollarını genişletmek için saat yönünün tersine, daraltmak için
saat yönüne çevirin
2. Ünite açısını ayarlayın ve yerine oturana kadar uzun
yerleştirme topuzunu daraltın.
3. Fırdöndü montaj desteğini sola ya da sağa çevirerek
döndürün. Siz onu döndürdükçe destek tıklayacaktır. İyi bir
görüş açıcı seçin ve ardından tüm topuzları sıkın.
4. Güç/veri ve sinyal verici kablolarını ünitenin arkasına
kilitleme çemberlerinin tam olarak sıkıca her iki bağlantıya da
sıkıştırıldığından emin olarak takın.
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual41
Installing the Unit
Adım 3: Sinyal Vericiyi Yerleştirin
Düzgün sinyal verici montesi yeni ünitenizden en iyi performansı
almanın anahtarıdır. Eğer sinyal verici ucu çok kısaysa, uzatma
kabloları Garmin satıcınızda bulunmaktadır.Her fazla kabloyu sarın
ve saklayın.
UYARI: Sinyal verici ucunu ya da sinyal verici kablosunun
herhangi bir kısmını KESMEYİN, çünkü bu garantinizi geçersiz
kılacaktır. Kablo yeniden eklenemez ve mevcut(Garmin ya da
değil) sinyal verici kablolarının hiçbirine bağlanamaz.
Devam eden sayfalar bazı genel kullanılan sinyal vericiler için
ipuçları ve temel yerleştirme talimatları içermektedir. Ayrıntılı
yerleştirme talimatları sinyalverici takımlarında verilir. Bazı sinyal
vericiler profesyonel bir deniz montajcısı tarafından takılmalıdır.
Sinyal vericiyi Yerleştirme:
1. Kauçuk rondeleyı ve plastik boşluk bırakıcıyı aynı anda sinyal
vericinin içine sokun. Kauçuk rondeleyi yağlamayın.
2. Kabloyu sinyal vericinin arkasına doğru götürün. Sinyal
vericiyi sinyalverici yuvasına kaydırın.
3. 10-32 x 1.75” vida üzerinde bir tane 5 mm düz rondela
yerleştirin, ve vidayı sinyal verici yuvasının, boşluğun ve
kauçuk rondelanın içinden geçirin.
4. Kalan 5 mm düz rondelayı açık uca takın. 10-32 kilit topuz
parmağını sıkıca yerleştirin. Sinyal vericiyi teknede monte
ettikten sonra sıkabilirsiniz.
Kablo girişi
Sinyal vericinin arkası
42
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
Installing the Unit
Çift ışın sinyal vericiyi bir balık motoruna yerleştirmek
için:
1. Yuvanın her iki kenarındaki eşit uçlar uzayıncaya kadar
bantın çizgileri yukarı gelecek şekilde büyük kablo bağını
sinyal verici yuvasından geçirin.
not: Soğuk su ve ağır kereste ya da yıkıntı bölgeleri için, metal
bir 4-5” kurt donanım kıskacı tavsiye edilir.
2. 2.Yuva contasını sinyal verici yuvasının kıvrımlı üst kısmına
koyun.
3. Sinyal vericinin ön kısmı balık motorunun pervanesinden
uzağa bakacak şekilde sinyal verici desteğini balık
motorunun motor kısmına yerleştirin.
4. Kablo bağının iki ucunu motor kısmının etrafına sarın.
Kablo bağının işaretli ucunu diğer uçtaki delikten geçirin ve
yerleşinceye kadar içinden geçirin ama sıkı olmasın.(Tablo
bağı onu çektiğiniz zaman tıklayacaktır).
5. Kullanımdayken zemin ile paralel olacak şekilde
sinyal vericiyi yerleştirin ve contanın uygun bir şekilde
hizalandığından emin olun. Kablo bağının ucunu sıkıca çekin.
Gerekirse fazlalığı kesin. 10-32 kilitleme topuzu yerleştirme
desteğine değene kadar onu sıkın ve ardından ¼ daha
sıkın(Çok fazla sıkmayın).
6. Kabloyu motor şaftına sağlamlamak için verilen kablo
bağlarını kullanarak 30 foot(9m) sinyal verici kablosunu
uzatın. Yıkıntı birikmesini önlemek için sinyal verici yuvasının
öne bakan kısmını(kablo bağı cebi hariç) deniz tutkalı ile
doldurabilirsiniz.
NOT: Balık motorunu kullanırken zararı önlemek için kabloda
biraz serbestlik bırakın.
Kablo bağı
Sinyal vericinin önü
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual43
Installing the Unit
Sinyal Vericiyi Bir Vasistasa Monte Etme
44
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
Installing the Unit
Bir vasistas yerleştirme konumu seçerken, en iyi performans için
aşağıdakileri düşünün:
• Sonarın uygun bir şekilde çalışması için, sinyal verici ılık
suda yerleştirilmelidir. Sinyal vericiyi kaplamaların, perçin
çizgilerinin, desteklerin, donanımların, su alım yerinin, boşaltım
girişlerinin, silinen boyanın veya sarsıntı oluşturacak herhangi
bir yere YERLEŞTİRMEYİN.
· Sinyal vericiyi mümkün olduğunca teknenin merkezine yakın
yerleştirin.
· Sinyal vericinin ucunu KESMEYİN(Bu garantinizi geçersiz
kılar).
· Sinyal vericiyi suya inerken, sürüklenirken, çekilirken veya
saklarken titreyebilceği konumlara YERLEŞTİRMEYİN.
· Tek sürüşlü teknelerde sinyal vericiyi desteğin yoluna
YERLEŞTİRMEYİN. Sinyal verici teknenin performansını
azaltabilecek ve desteğe zarar verecek bir boşluğa neden olabilir.
Çift sürüşlü teknelerde, sinyal vericiyi eğer mümkünse iki
sürüşün arasına yerleştirin.
NOT: Sinyal vericiyi kaplamaların, perçin çizgilerinin,
desteklerin, donanımların, su alım yerinin, boşaltım girişlerinin
veya hava balocukları oluşturacak ya da suyun düzensiz
olmasına neden olacak herhangi bir yere YERLEŞTİRMEYİN.
Sinyal verici en iyi performans için açık(dalgası) suda olmalıdır.
Araç Listesi(içinde değil)—matkap, 3/8” anahtar veya yuva, 5/32”
ve 1/8” mattkap uçları, maskeleme şeridi, #2 Phillips tornvida, ve
deniz tutkalı.
Sinyal vericiyi bir vasistas üzerine yerleştirmek için:
1. Sinyal verici yuvasını seçilen vasistas konumuna koyun.
Sinyal vericinin su seviyesi ile paralel olmasına dikkat
edin. Sinyal verici yuvası üzerindeki her deliğin merkez
konumlarını işaretleyin.
2. Bir 5/32” uç kullanarak, işaretlenen konumlarda yaklaşık
1”(25mmlik) derinlikte olan pilot delikleri delin. Delikleri çok
derin delmeyi önlemek için, matkap ucunun ucundan 1”lik
yerine bir parça bant sarın.
3. 5 x 30 mm vidalara deniz tutkalı sürün. 5 x 30 mm vidaları
kullanarak sinyal verici yuvasını sinyal vericiye yerleştirin.
Sinyal verici yuvasını sinyal vericinin alt kısmından cam
elyafında 1/8”(3mm) veya alüminyumda 3/8”(10mm) uzaması
için ayarlayın. Sinyal verici yuvasını su ile paralel olacak
şekilde ayarlayın.
4. 10-32 kilitleme somunu yerleştirme desteğine değene kadar
sıkın, ve ¼ dönüş daha sıkın. (Çok fazla sıkmayın).
5. İlk kablo tokasını sinyal verici ve vasistasın üst kısmı
arasındaki mesafenin yaklaşık üçte birine takın.
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual45
Installing the Unit
6. Konumu işaretleyin. 1/8”lik ucu kullanarak, yaklaşık
3/8”(10mm) derinlikte bir pilot deliği açın.
7. Bir 4x12 mm vidayı kullanarak kablo tokasını iliştirin.
Yerleştirmeden önce vidayı deniz tutkalı ile sarın. diğer kablo
tokasını kullanarak 5 ve 6. adımları tekrar edin.
8. Gerektiği gibi, sinyal verici kablosunu üniteye uzatın.
KABLOYU KESMEYİN. Kabloyu elektrik kabloları veya
elektrik parazitinin diğer kaynakları ile birlikte uzatmaktan
kaçının.
Pilot delikleri buraya
delin
Bir thru-hull sinyal vericisini yerleştirmek için bir delik açmayı
önlemek için, bir sinyal verici teknenin içinde epoksi ile
kullanılabilir(“shoot-thru-hull” montesi). Bu tür yerleştirme
daha iyi bir gürültü azaltımı sağlayabilir ve daha yüksek bir Gain
ayarı kullanmanızı sağlar. Bir sinyal vericinin teknenin içine
yerleştirilmesi için(shoot-thru, thru-hull değil), tekne özden değil
cam elyafından olmalıdır(eğer emin değilseniz tekne üreticisi ile
görüşün). Profesyonel montaj gerekebilir.
Sinyal verici bir cam elyafı teknenin içine yerleştirilmek için
tasarlanmıştır. Standard plastik vasistas yuva sinyal verici bu şekilde
bu yöntem kullanılarak yerleştirilebilir. Bir ısı ölçen sinyal verici
kullanılıyorsa, görüntülenen ısı tekne ısısını etkiler.
Dikey
Seviye
Vasistas tabanı ile
aynı hizaya getirin.
Sinyal verici cam
elyafı teknesi altında
1/8” ya da alüminyum
tekne altında 3/8”
uzatılmalıdır.
Shoot-Thru-Hull Montesi
banı
a
Vasistas T
Not: Bir 500W sinyal verici kullanırken içi dolu bir cam
elyafı gövdesi 5/8”(9.53 mm)den fazla, ve 1 kW sinyal verici
kullanırken 1”(25.4 mm)den fazla olamaz.
Onu su seviyesi ile paralel olacak şekilde tutun
46
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
Installing the Unit
Shoot-Thru-Hull Montajı için Bir konum seçme
Bir sinyal vericiyi yerleştirirken, montaj konumu aşağıdaki gibi
olmalıdır:
· Konum hava baloncukları, preslenmiş malzemeler, astarlar
veya ölü hava boşluğu olmayan içi dolu cam elyafı olmalıdır.
· Konum tüm hızlarda temiz su(dalgasız) bölgesinde olmalıdır.
· Sinyal verici kaplamaların ya da hızda sarsıntı
oluşturabilecek tekne üzerinde herhangi bir engelin arkasında
yerleştirilmemelidir.
NOT: Bir çok modern tekne shoot-thru sinyal verici
yerleştirilmesi için önceden yerleştirilmiş bir cebe sahiptir.
Eğer teknenizin önceden yerleştirilmiş bir cebi olup olmadığı
konusunda emin değilseniz, tekne üreticisine başvurun.
Konumu test etmek için:
1. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi PVC borunun ya da bir
tenekenin bir kısmından bir test parçası üretin.
2. Test aletini tekneye geçici olarak kalafat ya da RTV yapıştırıcı
ile kapayın ve su ya da hafif mineral yağı ile doldurun.
3. Sinyal vericiyi doğrudan deniz dibine işaret edecek şekilde
suya yerleştirin ve üniteyi en üstün performans için ayarlayın.
Eğer sonar performansı önemli ölçüde azalmışsa, diğer bir
konum test edilmelidir.
PVC boru
ya da bir
teneke
Şerit kalafat
ya da RTV
yapıştırıcı
Sinyal vericinin yerine
oturması için bastırın.
Bir boruyu ya da tenekeyi
su ya da hafif bir mineral
yağ ile doldurun
Tekne yüzeyi
Konumu Test Etme
Sinyal vericiyi kalıcı olarak Yerleştirme:
1. Teknenin yüzeyini ve sinyal vericinin ön tarafını 400 grit ıslak
ya da nemli zımpara kağıdı ile zımparalayın.
2. ¼”(6mm) uzunluğunda bir şerit zifti kullanarak bir bent
oluşturun. İki kısmına yaklaşık 1/8”ini bente yavaş kapatan
epoksi boşaltın.
3. Sinyal vericiyi hava baloncuklarını söndürmesi için
döndürerek, epoksiye yerleştirin.
4. Sinyal vericiyi yerine yerleştirin ve kapanması için 24 saat
bekleyin.
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual47
Installing the Unit
Adım 4: Kablo Donatımını Yerleştirme
Üniteyi kolay kaldırılabilir bir bağlantı ile güce ve sinyal vericiye
bağlayan bir kablo donatımı ile gelir ve harici aygıtlara bağlamak
için arabirim kapasiteleri sağlar.
Diyagramdaki renk kodu (sayfa 49’a bakın) uygun donatım
bağlantılarını belirtir. Yedek fitil bir AGC/3AG-3 Amper fitildir.
Eğer güç kablolarını uzatmak gerekirse, 22 AWG kabloyu kullanın.
Garantinizi hükümsüz bırakacağı için sinyal verici kablosunu
kesmeyin. Eğer teknenizde bir elektrik sistemi varsa, üniteyi
güncel fitil bloğu üzerindeki kullanılmamış bir kulpa doğrudan
bağlayabilirsiniz. Eğer teknenin fitil bloğunu kullanıyorsanız, ünite
ile birlikte verilen tek hiza fitil sapını kaldırın. üniteyi doğrudan
bataryaya da bağlayabilirsiniz.
Uyarı: Maksimum ünite giriş voltajı 35 volt DC’dir. Bu voltajı
geçmeyin, çünkü bu üniteye zarar verebilir ve garantiyi geçersiz
bırakabilir.
Not: Tipik bir yerleştirme sırasında, sadece Kırmızı ve
Siyah kabloları kullanın. Diğer kabloların ünitenin normal
çalıştırılması için takılmasına gerek yoktur. Bir NMEA ya da
CANet uyumlu aygıta bağlama hakkında daha fazla bilgi için,
sayfa 50’ye bakın.
Kablo donatımını yerleştirmek için:
1. Voltaj kaynağının kutupluluğunu belirlemek için test ışığı ya
da bir voltametre kullanın.
2. Kırmızı (+ ya da pozitif) kabloyu pozitif voltaj uçbirimine
bağlayın (Eğer teknenin fitil bloğunu kullanıyorsanız, şekilde
gösterildiği gibi pozitif bağlantıyı fitil içinden geçirin.)
3. Siyah (- ya da negatif) kabloyu negatif voltaj uçbirimine
bağlayın.
4. 3-Amperlik fitili (teknenin fitil bloğundaki ya da tek hiza
sapındaki) yerleştirin ya da kontrol edin.
5. Kablo prizi üzerindeki çentikleri ve ünitenin arkasındaki
çentikleri aynı hizaya getirin. Kabloyu bağlantıya sokun ve
kilit halkası durana kadar onu saat yönünün aksine çevirin.
10-35 voltluk tekne
desteğine
3-Amperlik fitil
Tekne yeri
—
+
üniteye
Fitil Bloğu
48
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
Installing the Unit
GPSMAP 400 Serisi Uç Tahsisi
GPSMAP 400 Serisi Kablolama Tesisatı
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual49
Installing the Unit
Bir NMEA Aygıtına Bağlama
Üniteyi bir DSC ya da AIS aygıtı gibi diğer NMEA uyumlu
donanıma bağlayabilirsiniz. Üniteyi NMEA uyumlu aygıtlara
bağlama için sayfa 49’daki kablolama diyagramına başvurun.
Kablo donatımını bir GPS ya da diğer NMEA aletine
yerleştirmek için:
1. Voltaj kaynak yerleştirme adımlarını takip edin (sayfa 48’e
bakın). Garmin üniteleri için, toprak hattı (Siyah) kabloları
veri toprak hattı olarak çalışır ve birlikte ve aynı uçbirime
yerleştirilmelidirler. Kablo tanımı için GPS ünitenizin
kablolama şemasına başvurun.
2. Üniteden çıkan Mavi(NMEA OUT 1) kablosunu NMEA
In donatımındaki NMEA In kablosuna bağlayın ve
kahverengi(NMEA In 1) kablosunu NMEA ünitesinin
kablolama tesisatındaki NMEA Out kablosuna takın..
3. İlave bir NMEA ünitesi için Gri ve Mor kabloları kullanarak 2.
adımı tekrar edin.
4. NMEA IN/NMEA Out ayarlarını kullanmak için ünitenin seri
girişlerini ayarlayın(sayfa 30).
NMEA ile Arabirimleme
Ünite uyumlu bir GPS veya navigasyon aygıtı ile birlikte NMEA
0183, versiyon 3.01 girişine/çıkışına izin vermektedir. Veri
göndermek ya da almak için ünitenizin seri girişlerini NMEA
In/NMEA Out seçeneğine ayarlayın(sayfa 30)..
50
Çıkış- SDDBT, SDDPT, SDMTW, SDVHW, SDWPL hükümler
NMEA 0183, Versiyon 3.01 de alınır ve gönderilir.
Ulusal Denizcilik Elektronik Birliği(NMEA) formatı ve hükümleri
hakkında bilgiyi aşağıdaki adresten satın alabilirsiniz:
NMEA
Seven Riggs Avenue
Severna Park, MD 21146 USA
www.nmea.org
Üniteyi Bir Garmin CANet Aygıtına Yerleştirme
Ünite CAN-et uyumlu bir Garmin aygıtıdır ve CAN-et uyumlu diğer
bir Garmin aygıtına sonar bilgisi gönderebilir ve alabilir. CANet
özelliğini kullanmak bir Sounder ya da Ünite ünitesinden gelen sonar
bilgisinin CANet uyumlu iki Garmin GPS üniteleri ile paylaşımını
sağlayarak CANet uyumlu ünitelerin performansını en üst seviyeye
çıkarır. Standard bir NMEA bağlantısı sadece derinlik, ısı derecesi,
ve hız bilgisinin tek bir GPS aygıtına gönderilmesini sağlarken, bir
CANet bağlantısı Ultrascroll özelliği de dahil tam sonar okumalarını
sağlar, böylece uyumlu Garmin Sounder ya da Ünite ünitelerinizde
olduğu gibi aynı bilgiyi uyumlu Garmin GPS ünitelerinde
görüntüleyebilir ve idare edebilirsiniz.
Not: Garmin CANet özelliğini üniteniz ile birlikte kullanmak
için, bir CANet takımı edinmelisiniz. Garmin satıcınızla görüşün
ya da www.garmin.com adresine girin.
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
Installing the Unit
Adım 5: Yerleştirmeyi Test Etme
İlk kez ünitenizi açmak için, ünite bip sesi çıkarana ve açılana kadar
POWER tuşunu basılı tutun. ROCKER ve SELELECT tuşlarını
kullanın ve ünitenizi yapılandırmak için ekranı takip edin.
Not: Tekne sürüklenirken birkaç kontrol yapabilmenize rağmen,
yerleştirmeyi uygun bir şekilde test etmek için tekne suda olmalıdır.
İlk kez Ünitenizi yapılandırmak için:
1.
2.
3.
4.
Language seçeneğine basın.
Bağlı NMEA Devices seçeneğine basın.
Transducer türünü seçin(eğer varsa).
Position Format seçeneğine basıp seçin(varsayılan
hddd°mm.mmm’dir).
Time Format seçeneğine basın(varsayılan 12 Hour
seçeneğidir).
Time Zone seçeneğine basın.
Tavsiye edilen ölçü birimlerini seçin(Units of measure).
Minimum Depth seçeneğine basın.
Teknenizin Ovehead Clearance seçeneğine basın.
5.
6.
7.
8.
9.
Yapılandırma seçeneklerini seçtikten sonra Home ekranı
görünür(sayfa 6’ya bakın).
Not: Bu seçenekleri ileride Configure ekranınından
ayarlayabilirsiniz.
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
Sondajın sonar sinyalini taşımak için su gerekli olduğundan, sinyal
verici düzgün bir şekilde çalışmak için suda olmalıdır. Suyun dışında
olduğu zaman derinlik veya mesafe okuması alamazsınız.
Teknenizi suya yerleştirdiğiniz zaman, su seviyesinin altındaki
matkap deliklerinin etrafındaki çatlakları kontrol edin. Çatlakları
kontrol etmeden teknenizi uzun bir süre suda BIRAKMAYIN.
Vasistas yuva sinyal verici montajını test etmek için:
1. Montajı test etmeye yavaş bir hızda başlayın. Eğer sonar
düzgün çalışıyorsa, sonarın çalışmasını gözlemleyerek
teknenin hızını artırın. Eğer sonar sinyali aniden kaybolursa
veya zemin dönüşü ciddi bir şekilde azalırsa, bu durumun
oluştuğu hızı kaydedin.
2. Tekneyi sinyalin kaybolduğu hıza geri döndürün. Her iki
yönde ölçülü dönüşler yapın ve sinyalin gelişip gelişmediğine
bakın.
3. Dönerken sinyal gücü gelişiyorsa, teknenin vasistası
altında 1/8” kadar uzayabilmesi için sinyal vericiyi ayarlayın.
Bozulmayı azaltmak birkaç ayarlama alabilir.
4. Eğer sinyal gelişmezse, sinyal vericiyi farklı bir konuma
taşımak gerekli olabilir.
NOT: Sinyal vericinin derinliğini ayarlarken, ayarlamaları
küçük artırmalarla yapın. Sinyal vericiyi çok derine yerleştirmek
teknenin performansını ters yönde etkiler ve sinyal vericiyi sualtı
nesnelerine çarpma riskine atabilir
51
Installing the Unit
Ekler
Spesifikasyonlar
Fiziksel Spesifikasyonlar
Boyut: 6.4" H x 5.9" W x 2.9" D (16.3 cm x 15.0 cm x 7.4 cm)
Ağırlık: 1.75 lbs den (0.8 kg) daha az
Görüntü: GPSMAP 525/535/545/555: 5.0” diyagonal(12.7 cm), ayarlanabilir parlaklık ile VGA görüntü, 640 x 480 piksel, 4,096 renk kapasitesi
GPS Doğruluğu:
Pozisyon: <49 fit(15metre), %95 tipik*
Hız: 0.05 metre/saniye düzenli durum
WAAS Doğruluğu:
Pozisyon: :<10 fit(3 metre), %95 tipik*
Hız: 0.05 metre/saniye sabit oran
Dynamics: 6gs
*A.B.D DOD-düzenlemesi Selective Availability Programı altında 100 m
2DRMS doğruluk azalmasına maruz kalabilir.
GPSMAP 520/530/540/550: 5.0” diyagonal(12.7 cm), ayarlanabilir parlaklık ile QVGA görüntü, 320 x 240 piksel.
Güç
Kasa:
Sağlam, tam contalı, IEC-529 IPX7 standardına göre su geçirmez.
Kullanım: 13.8 VDC de maksimum 15 watt
Kaynak: 10-35 VDC
Isı Erimi: 5ºF den 131ºF ye (-15ºC den 55º C ye)
Fitil: AGC/3AG - 3.0 Amp
Pusula Güvenlik Mesafe: 95 cm
Sondaj
Performans
Alıcı:
Diferensiyel-hazır 12 paralel kanal WAAS kapasiteli alıcı
Edinme Süreleri:
ılık: Yaklaşık 15 saniye
soğuk: Yaklaşık 45 saniye
AutoLocate: Yaklaşık 2 dakika
Güncelleme Oranı: 1/saniye, devamlı
Güç:
1kW Sinyal verici, 1,000 watt (RMS), 8,000 watt(uçtan uca)* ;
Çift Frekans, 500 watt (RMS), 4,000 watt (uçtan uca) ;
Çift Işın, 400 watt (RMS), 3,200 watt (uçtan uca)
Frekans: 50/200 kHz (çift frekans ve 1 kW), 80/200 kHz (çift ışın)
Derinlik: 2500 fit(1kW), 1500 fit(çift frekans), 900 fit(çift ışın)**
* 1kW sinyal vericiler sadece GPSMAP 525s/535s/545s/55s üniteleri
tarafından desteklenmektedir.
** Derinlik kapasitesi suyun tuzluluğuna, zemin türüne ve diğer su koşullarına
bağlıdır.).
52
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
Appendix
Ürün Tescili
Çevrimiçi tescilimizi tamamlayarak size daha iyi hizmet vermemiz
için bize öneride bulunabilirsiniz. Web sitemize bağlanın(http://
mygarmin.com).
Aşağıdaki bölgeyi seri numarasını(kutunun arka tarafına yazılmış 9
haneli numara) yazmak için kullanın. Satış fişinin aslını güvenli bir
yerde saklayın veya bir kopyasını kılavuzun içine iliştirin.
Ünitenizin Bakımını Sağlama
Kasa yüksek kaliteli materyallerden oluşur ve temizleme dışında
başka kullanıcı bakımına gerek duymaz.
Dış Kısmı Temizleme
Seri Numarası: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Ünitenin dış yüzeyini(ekranı değil) hafif bir deterjan solüsyonla
nemlendirilmiş bir bez kullanarak temizleyin ve ardından kurulayın.
Plastik parçalara zarar verebilecek kimyasal temizleyicilerden ve
çözücülerden kaçının
Garmin’e Bağlan
Ekranı Temizleme
Avrupa’da Garmin(Avrupa) Şirketine 44/0870.8501241. telefon
numarasından ya da 0808 2380000(Birleşik Krallık içinde)
numarasından ulaşın.
Suda Bırakma
Ünitenizi kullanırken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, ya da
herhangi bir sorunuz varsa, telefonla A.B.D Garmin Ürün Destek
bölümüne bağlanın: 913/397.8200 ya da 800/800.1020, PazartesiCuma sabah 8-akşam 5 arası; ya da http://www.garmin.com/support
adresine girin ve Product Support kısmını seçin.
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
Ünitenin ekranı cilt yağlarına, balmumuna ve aşındırıcı
temizleyicilere karşı çok hassas olan özel mat bir kaplama
ile kaplıdır. AMONYAK İÇEREN TEMİZLEYİCİLER MAT
KAPLAMAYA ZARAR VEREBİLİR. Yumuşak,temiz, ketensiz ve
gözlük temizleyicisi kullanılarak temizlenmelidir. Sıvıyı beze dökün
ve ardından nemli bezle ekranı nazikçe silin.
Ünite IEC 60529 IPX7 standardına göre su geçirmezdir. 30 dakika
boyunca 1 metre suda kalmaya dayanabilir. Uzun süreli suyun içinde
kalma Ünite cihazına hasar verir. Su içinde kaldıktan sonra, üniteyi
tekrar kullanımdan önce mutlaka kurulayın ve kurutun.
53
Appendix
Mesajlar ve Alarmlar
Ünite sizi ünitenin çalışma özellikleri hakkında uyarmak için bir
ekran belirme mesaj sistemi kullanmaktadır. Bir mesaj göründüğü
zaman, mesajı kabul etmek için MENU’ye basın.
Accuracy Alarm(Doğruluk Alarmı)- GPS doğruluğu kullanıcı tarafından
ayarlanmış değerin dışına çıktı.
AIS: Dangerous Target(AIS: Tehlikeli Hedef)- tehlikeli hedefin
MMSI(Denizcilik Gezici Hizmet Belirleme)sini gösterir.
Alarm Clock(Saat Alarmı)- saat alarmı duyulmuştur.
Anchor Drag Alarm(Demir Çekme Alarmı)- belirlenen uzaklık sahası
dışına saptınız.
Antenna Input is Shorted(Anten Girişi Kısaltılmıştır)- anten kablosunun
bir kısmı şasiye dokunuyor.
Arriving At[Waypoint Name](Varıyor[Yolnoktası Adı]- varışyeri
yolnoktasına vardınız.
Battery Alarm(Batarya Alarmı)- pil voltajı Battery Alarm ayarına girilen
değerin altına düşmüştür.
Battery Voltage Is Too High(Batarya Voltajı çok yüksek)- çok fazla giriş
voltajı; ünite 10 saniye içinde kapanacaktır. Giriş voltajını 35 volta ya da
daha aza indirin.
54
Boat Is Not Moving Fast Enough to Calibrate(Tekne ayarlama yapmak
için yeterince hızlı gitmiyor)- hız tekerleğinin geçerli bir hız sağlaması için
tekne yeterince hızlı gitmiyor.
Can’t Read User Card(Kullanıcı Kartını Okuyamıyor)- kartı okurken
hata; çıkarın ve tekrar takın. Eğer problem devam ederse satıcınıza ya da
Garmin Ürün Destek birimine bağlanın.
Can’t Read Voltages That High, Limited to Top Of Range(Bu kadar
yüksek voltajları okuyamıyor, erimin üstüne sınırlı)- Battery Alarm
ayarındaki voltaj değeri ünitenin okuyabileceği değerden büyük.
Can’t Read Voltages That Low, Limited to Bottom of Range(Bu
kadar düşük voltajları okuyamıyor, erimin altında sınırlı)- Battery Alarm
ayarındaki voltaj değeri ünitenin otomatik olarak kapandığı voltajdan düşük
Can’t Unlock Maps(Haritaların kilidini açamıyor)- veri kartındaki verinin
ünite için kilidi açılmamış. Garmin satıcınıza ya da Garmin Ürün Destek
Birimi ile görüşün.
Can’t Write User Card, Card May Be Full(Kullanıcı Kartına yazamıyor,
kart dolu olabilir)- kartı okurken hata; çıkarın ve tekrar takın. Eğer problem
devam ederse satıcınıza ya da Garmin Ürün Destek birimine başvurun.
Can’t Write User Card, Card Is Read –Only(Kullanıcı Kartını
okuyamıyor, kart sadece okunuyor)- ünitenizdeki SD kart veri kopyalama
koruması içerir.
Check XM Antenna*(XM Antenini Kontrol edin)- GXM 31 anten ile
ilgili dahili sorun. Garmin Ürün Destek birimine başvurun
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
Appendix
DSC Position Report Received From—(DSC pozisyon raporu alındı)MMSI’yi ya da bir MMSI ile ilgili bir isim gösterir.
Flash Flood Warning*—(Flaş Sel Uyarısı)- bölge için bir sel uyarısı
Ulusal Hava Servisi tarafından çıkarıldı.
Database Error(Veri Tabanı Hatası)- Ünite ile ilgili dahili sorun.
Ünitenize bakım yaptırmak için satıcınızla ya da Garmin Ürün Destek
Birimi ile irtiabata geçin.
Flood Warning*(Sel Uyarısı)- bölge için bir sel uyarısı Ulusal Hava
Servisi tarafından çıkarıldı.
Deep Water Alarm(Derin Su Alarmı)- Deep Water Alarm derinliğe
ulaşıldı.
Directory Item With This MMSI Already Exists(Bu MSI numarası
ile rehber maddesi zaten var)- MMSI numarası DSC Rehberde zaten
var. Farklı bir numara kullanın.
Directory Memory is Full, Can’t Create Entry(Rehber Hafızası
Dolu, Giriş Oluşturamıyor)- DSC rehber 100 aramaya ulaştı. Yenilerini
eklemek için gereksiz aramaları silin.
Distress Call(Tehlike Çağrısı)- bir Tehlike Çağrısı alındı.Harekete
geçin.
Entering(Leaving) target water temperature(hedef su ısısını girme)hedef su ısı derecesi Water Temperature Alarm seçeneği tarafından
belirlenen derecenin 2°F(1.1°C) üstünde ya da altındadır. Bu bölgeye
girdiğinizde ya da ayrıldığınızda bu mesajlar görünür.
Invalid MMSI(Geçersiz MMSI)- Geçerli bir MMSI girin.
Lost Satellite Reception(Uydu Alımı Kayboldu)- ünite uydu
sinyallerini kaybetti. Anten bağlantılarını kontrol edin veya açık bir
gökyüzü görüşü olan bir konuma gitmeyi deneyin.
Marine Warning*(Deniz Uyarısı)- bir deniz uyarısı Ulusal Hava
Servisi tarafından çıkarıldı.
NMEA Depth Is Below Transducer(NMEA Derinliği Sinyal Vericinin
Altında)- sinyal verici için uygun bir Keel Offset girmelisiniz.
No Waypoints/Routes/Tracks/User Waypoints Found(Yolnoktası/İz/
Kullanıcı Yolnoktası Bulunmadı)- belirtilmiş veri türünü içermeyen bir
SD karttan kullanıcı verisini aktarmaya çalışıldı. SD karta aktarılacak
veri olduğundan emin olun.
Fish Alarm(Balık Alarmı)- bir balık bulunduğu zaman bir simge
görüntüler ve bir uyarı sesi verir(eğer aktifse). Bu alarm bir mesaj
başlığı görüntülemez
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
55
Appendix
No XM Signal*(XM sinyali yok)- GXM 31 anteni bir XM sinyali
almıyor
Off Course Alarm(Seyir Dışı alarmı)- “Off Course” alarmında
belirlenen mesafeden dışarı çıktınız.
Route Already Exists(Rota Zaten Var)- hafızada olan bir rota adı
girdiniz. Rota adını değiştirin ya da önceki rota adını silin.
Route Full(Rota Dolu)- bir rotaya 250den fazla nokta eklemeye
çalıştınız. Noktaların sayısını azaltın ya da ikinci bir rota oluşturun.
Route Truncated(Rota Kesildi)- diğer aygıttan alınan rotada 250den
fazla yolnoktası var ve ikiye kesildi.
Route Waypoint Memory Full(Rota Yolnoktası Hafızası Dolu)- başka
ilave rota yolnoktası kaydedilemez.
Sonar Service Lost(Sonar Servisi Kayboldu)- bağlı olduğunuz harici
sonar aygıtının ya bağlantısı kesildi ya da ünite başka bir nedenle sonar
aygıtı ile bağlantısını kaybetti.
Tornado Warning*(Kasırga Uyarısı)*- bölge için kasırga uyarısı
Ulusal Hava Servisi tarafından çıkarıldı.
Track Already Exists[Track Name](İz Zaten Var_İz Adı)- hafızada
olan kaydedilmiş bir iz adı girdiniz. İz adını değiştirin ya da varolan izi
silin.
Track Log Full(İz Kaydı Dolu)- iz kaydı dolu ve iz kaydetme
kapatıldı. Daha fazla iz noktası kaydetmek için, iz kaydını silmeli ve
iz kaydını açmalısınız. Bu sadece iz kaydetme ayarı “Stop When Full”
seçeneğine ayarlandığında görünür.
Severe Storm Warning*(Şiddetli Fırtına Uyarısı)- bölge için Ulusal
Hava Servisi tarafından şiddetli bir fırtına uyarısı yapıldı.
Track Memory is Full, Can’t Create Track(İz Hafızası Dolu, İz
Oluşturamıyor)- iz kaydı hafızası dolu. Hafıza yeri oluşturmadan önce
eski veriyi silmeden ilave iz kaydı verisi kaydedilemez.
Shallow Water Alarm(Sığ Su Alarmı)- Shallow Water Alarm
derinliğine ulaşıldı.
Track Truncated(İz Kesildi)- tam bir yüklenmiş iz hafızaya uymuyor.
En eski iz kaydı noktaları en yeni veriye yer oluşturmak için silinmiştir.
Sonar Service Incompatible(Sonar Servisi Uyumlu Değil)- bağlı
olduğunuz harici sonar aygıtının bir yazılım güncellemesine ihtiyacı
var.
Sonar Timeout(Sonar Zamanaşımı)- ünite ile ilgili dahili bir sorun var.
Üniteye bakım yaptırmak için satıcınızla ya da Garmin Ürün Destek
Birimi ile görüşün.
56
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
Appendix
Transducer Disconnected, Sonar Turned Off—(Sinyal Vericinin
Bağlantısı kesildi, Sonar kapatıldı)- bağlı bir sinyal verici yok; kötü
kablo/sinyal verici ya da sinyal verici kablosunun bağlantısı kesildi.
Eğer ünite açıkken sinyal verici kablosu çıkarılırsa, tekrar takın ve
şarj edin.
Transfer Complete(Aktarım Tamamlandı)- ünite bağlı olan aygıta
bilgi yüklemeyi ve indirmeyi bitirdi.
User Card Not Found, Please Insert Card(Kullanıcı Kartı
Bulunamadı, Lütfen Kartı Takın)- SD kart girişinde kullanıcı verisini
içeren bir SD kart olmadan kullanıcı verisi aktarılmaya çalışıldı.
Weather Service Lost(Hava Servisi Kayboldu)*- bağlı olduğunuz
harici hava bilgisinin ya bağlantısı kesildi ya da ünite başka bir
nedenle aygıtla olan bağlantısını kaybetti.
XM Service Incompatible(XM Servisi Uyumlu Değil)*- bağlı
olduğunuz harici XM anteninin bir yazılım güncellemesine ihtiyacı
var.
* Bu sadece eğer bağlı bir GXM 31 anteniniz varsa ve XM WX Weather
programına aboneliğiniz olursa görünür.
Water Speed Sensor Is Not Working(Su Hız Sensörü Çalışmıyor)hız sensörü bulunamadı. Bağlantıları kontrol edin.
Water Temperature Alarm(Su Isı Derecesi Alarmı)- sonar
belirlenen değerlerin üstünde, altında, içinde veya dışında bir ısı
derecesi rapor ediyor.
Waypoint Already Exists(Yolnoktası Zaten Var)- hafızada zaten
olan bir yolnoktası adı girdiniz. Yolnoktası adını değiştirin ya da
varolan yolnoktasını silin.
Waypoint Memory Full(Yolnoktası Hafızası Dolu)- tüm 1500
yolnoktasını kullandınız. Yeni girişler için yer açmak için gereksiz
yolnoktalarını silin.
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
57
Appendix
Hava Veri Garantisi
HAVA VERİ YAZILIM ÜRÜNÜ “OLDUĞU GİBİ” SAĞLANIR. İFADE
EDİLEN YA DA İMA EDİLEN HER ORTALAMA KALİTE GARANTİSİNİ
YA DA BELİRLİ BİR NEDEN İÇİN UYGUNLUK YA DA İHLAL OLMAMA
DURUMUNU İÇEREN DİĞER TÜM GARANTİLER
BU NEDENDEN DOLAYI HARİÇ TUTULMUŞTUR.
KULLANICI GÜVENLİĞİ
Eğer XM servislerini kullanıyorsanız, ihtiyatlı muhakeme yapmak ve kanun
ve sizin kendi sağ duyunuz tarafından gerekli görülen her güvenlik önlemini
dikkate almak sizin sorumluluğunuzdadır. Hizmetleri kullanımınızla ilgili tüm
riski üstleniyorsunuz. XM ve Garmin Servislerin kullanımı ile ilgili ya da bundan
doğan kazalar için sorumluluk üstlenmez. Radyo Servisiniz trafik ve hava durumu
bilgisi içermektedir, ve böyle bir bilginin “yaşam için güvenli” olmadığını, sadece
bütünleyici ve tavsiye verir durumda olduğunu, ve bu nedenle her türlü uçak, deniz
taşıtı veya otomobil kullanımı ile ilgili güvenlik-önemli olarak güvenilmemelidir.
Bu bilgi olduğu gibi sağlanır ve XM ve Garmin ifade edilmiş ya da ima edilmiş her
türlü garantiyi saygı bundan başka ya da gönderim veya alım ile feragat eder. XM ve
Garmin ayrıca Radyo Servisinde görüntülenen trafik ve hava bilgisinin doğruluğunu,
güvenirliğini, eksiksiz olmasını veya zamanlılığını garantilemez. Hiçbir şekilde
XM ve Garmin, onların veri sağlayıcıları, servis sağlayıcıları, pazarlama/dağıtım,
yazılım veya Internet partnerleri ya da donatım üreticileri Servislerin gönderim ya
da alım kullanımından ya da gönderimdeki ya da alımdaki kesilmelerden doğan her
türlü doğrudan, dolaylı, tesadüfi, önemli, özel, örnek olarak ya da ceza gerektirici
zararlardan veya kayıp karlardan size herhangi üçüncü şahsa mükellef değildir.
BİZİM SORUMLULUĞUMUZDAKİ SINIRLAMALAR
a) YASAL UYARILAR.
BURADA AÇIKÇA VERİLMİŞİN DIŞINDA, BİZ RADYO SERVİSİ İLE
58
İLGİLİ AÇIKÇA BELİRTİLMİŞ YA DA İMA EDİLMİŞ GARANTİ YA DA
GÖSTERİM YAPMIYORUZ. SERVİSİ KULLANMANIZ SADECE SİZİN
KENDİ RİSKİNİZDEDİR. SERVİSİN İÇERİĞİ VE İŞLEVSELLİĞİ İFADE
EDİLMİŞ YA DA İMA EDİLMİŞ HER TÜRLÜ GARANTİ OLMAKSIZIN
“OLDUĞU GİBİ” SAĞLANMIŞTIR. TÜM BÖYLE GARANTİLER YA
DA GÖSTERİMLER(SINIRLAMA, İMA EDİLMİŞ ORTALAMA KALİTE
GARANTİLERİ, BELİRLİ BİR NEDEN, BAŞLIK VE İHLAL OLMAMA
OLMAKSIZIN) BU ŞEKİLDE FERAGAT EDİLİR.
b) YÜKÜMLÜLÜĞÜN SINIRLILIKLARI
BİZ İHMALKARLIK YA DA DİĞER ŞEYLERDEN ÖTÜRÜ RADYO
SERVİSİNİN KULLANIMI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ ÖZEL, TESADÜFİ, YA DA
ÖNEMLİ ZARARLARDAN VE KAYIPLARDAN SORUMLU DEĞİLİZ. BİZİM
SİZE VEYA HİZMETLERİMİZİ ALAN DİĞER KİŞİLERE KARŞI BÜTÜN
SORUMLULUĞUMUZ NEDENİ NE OLURSA OLSUN, HİÇBİR ŞEKİLDE
UYGULANABİLİR ZARAR YA DA KAYBA NEDEN OLAN OLAYDAN
HEMEN ÖNCEKİ ALTI AYLIK SÜREÇTE ALDIĞINIZ HİZMET İÇİN BİZE
ÖDEDİĞİNİZ MİKTARI GEÇMEYECEKTİR. BU RİSK ÖDENEĞİ BİZİM
FİYATLARIMIZA YANSITILMIŞTIR. ÜLKE KANUNLARINIZIN ALTINDA
YUKARIDA TARİF EDİLENLERDENDAHA BÜYÜK HAKLARA SAHİP
OLABİLİRSİNİZ
Bu ürün National Geospatial-Intelligence Agency kuruluşunun bir ürünü olan
DAFIF kullanılarak geliştirilmişti.
Bu ürün National Geospatial-Intelligence Agency kuruluşu ya da Amerika Birleşik
Devletleri Savunma Bölümü(10 U.S.C 425)tarafından onaylanmamış ya da tasdik
edilmemiştir.
a. 10 U.S.C 456’nın altında, hiçbir sivil hareket Amerika Birleşik Devletlerine karşı
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
Appendix
önceki Defans Haritalama Ajansı(DA), Ulusal Resim ve Haritalama Ajansı(NIMA)
ya a Ulusal Yeruzamsal- Haber Ajansı(NGA) tarafından dağıtılan ya da hazırlanan
bir navigasyonel yardımın içeriğinde başlatılamaz.
b. DAFID ürünü “olduğu gibi” sağlanmıştır ve ifade edilen ya da ima edilen hiçbir
garanti dahil ama ortalama kalite ima edilmiş garantileri ve belirli bir neden ya
da ticarette kullanım ya da satış seyrinden ya da kanun ile doğan ima edilmiş
garantilerle sınırlı değildir, ve ürünün doğruluğu ve çalışması ile ilgili NGA
tarafından yapılır.
c. Ne NGA ne de çalışanları bu ürünün kullanımı ile ilgili ya da kullanımından
doğan her türlü itirazdan, kayıptan ya da hasardan sorumlu tutulamaz. Kullanıcı
Amerila Birleşik Devletleri Ulusal Yeruzamsal Haber Ajansına karşı zararsız
kalmayı kabul eder. Kullanın tek ve hariç tutulan çaresi DAFIF ürününü kullanmayı
bırakmaktır.
XM Uydu Radyo Servis Sözleşmesi
XM Uydu Radyo Inc.
Donatım ve gerekli aylık abonelik ayrı olarak satılır. Abonelik ücreti sadece
tüketicinindir. Bir kerelik aktivasyon ücreti de dahil diğer ücretler ve vergiler
uygulanabilir. Tüm programlama ücretleri ve hava verisi değişime uğrayabilir.
XM WX hava verisi görüntüleri ve bireysel ürün kullanılırlığı donanıma göre
değişiklik gösterir. XM sinyalinin alımı konuma göre değişebilir. Abonelikler XM
Welcome Kit ile birlikte Müşteri Sözleşmesine maruzdur ve xmradio.com adresinde
mevcuttur. Sadece 48 tane bitişik Amerika eyaletinde mevcuttur. XM WX XM
Satellite Radio Inc.’ın ticari markasıdır.
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
Software Yazılım Lisans Sözleşmesi
ÜNİTEYİ KULLANARAK AŞAĞIDAKİ SOFTWARE(YAZILIM) LİSANS
SÖZLEŞMESİNİN ŞART VE DURUMLARINA BAĞLI KALMAYI
KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ.LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE
OKUYUN.
Garmin size,normal çalıştırmada ikili yürütülebilir formda cihazın içine
sokulmuş olan yazılımı kullanmak için sınırlı bir lisans veriyor.Unvan,sahiplik
hakları ve entelektüel mülkiyet hakları yazılımda Garmin’de kalır.
Yazılımın(software) Garmin’in mülkü olduğunu ve Amerika Birleşik
Devletleri’nin telif hakkı kanunları ve uluslar arası telif hakkı anlaşmaları
tarafından korunduğunu kabul etmiş olursunuz.Ve ilaveten yazılım(software)
kodu,yapısı ve organizasyonunun Garmin’in değerli ticari sırları olduğunu ve
yazılım(software) kaynak kodu formunda Garmin’in değerli ticari sırrı olarak
kaldığını kabul edersiniz.Yazılımı(software) ve herhangi bir parçasını kaynak
koda dönüştürmemek,bozmamak,değiştirmemek,ters monte etmemek ve ters
inşa etmemek,yazılımı insanın okuyabileceği forma indirgememek ya da
böylece yazılım temelli herhangi bir kopyalama çalışmasında bulunmamak gibi
şeylerde anlaşmış olursunuz. Amerika Birleşik Devletlerinin ihracat kontrol
kanunlarının ihlaliyle yazılımı herhangi bir ülkeye ihraç etmemeye anlaşmış
olursunuz.
59
Appendix
Sınırlı Garanti
Bu Garmin ürünü satın alım tarihinden itibaren bir yıllığına materyaller ve
işçilikte kusursuz olmaya garantilidir. Bu süre içerisinde Garmin tek seçenek
olarak, normal kullanımda bozulan her hangi bir parçayı onarır ya da değiştirir.
Bu tür tamir ve değiştirmeler müşteriye ulaşım masraflarından sorumlu olması
şartıyla ücret ödemeksizin yapılacaktır.Bu garanti, aracın hor kullanımına,
yanlış kullanımına,kazaya ya da yetkisizce yapılan tamir ya da değiştirmelere
bağlı bozulmaları kapsamaz.
BURADA BELİRTİLEN BÜTÜN TEMİNATLAR VE ÇARELER HARİÇ
TUTANDIR VE BELİRLİ BİR NEDEN İÇİN, HERHANGİ BİR TİCARET
TEMİNATI YA DA UYGUNLUK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ KAPSAYAN
AÇIKÇA VEYA DOLAYLI YA DA KANUNA UYGUN OLARAK
BELİRTİLMİŞ TÜM DİĞER TEMİNATLARIN YERİNDEDİR. BU
TEMİNAT SİZE DEVLETTEN DEVLETE DEĞİŞEBİLECEK OLAN
BELİRLİ KANUNİ HAKLAR VERİR.
ÜRÜNÜ KULLANMAK,YANLIŞ KULLANMAK,KULLANAMAMAK YA
DA ÜRÜNDEKİ KUSURLARDAN HASIL OLSA DA TESADÜFİ,HUSUSİ
BİR ŞEKİLDE,DOĞRU YA DA DOLAYLI OLARAK MEYDANA GELEN
ZARARLARDAN GARMİN SORUMLU OLMAYACAKTIR. Bazı durumlar
tesadüfi ya da dolaylı zararların hariç tutulmasını kabul etmez,dolayısıyla
yukarıdaki sınırlamalar size uymayabilir. Garmin üniteyi ya da yazılımı tamir
etme,değiştirme ya da tek seçeneği olarak satın alım ücretinin geri iadesi
hakkını elinde bulundurur.BU TÜR ÇARELER, HERHANGİ BİR GARANTİ
İHLALİ ÜZERİNE SİZİN TEK ÇARENİZ OLACAKTIR.
Garanti servisinden faydalanmak için,Garmin yetkili satıcınızla irtibata geçin.
Ya da Talimat almak, RMA takip numarasını almak için aşağıda belirtilen
numaralardan Garmin Müşteri Hizmetlerini arayın. Ünite,ambalajın üstünde
takip numarası açıkça yazılı bir biçimde güvenlice paket edilmelidir.
60
Sonra ünite, servis ücreti ödenmiş olarak Garmin garanti servis merkezine
gönderilmelidir.Garanti tamirlerinin alımı için kanıt olarak orijinal satış
makbuzunun bir kopyası gerekmektedir.
Internet üzerinden Satışlar: Internet üzerinden müzayede ile satılan ürünler
Garmin tarafından yapılan özel öneri ya da indirimler için uygun değildir.
Internet üzerinden yapılan müzayedelerin onayları garanti kontrollerinde kabul
edilmez. Garanti servisinden yararlanmak için orijinal bayiden alınan orijinal
makbuzun bir kopyası gerekmektedir. Garmin, Internet üzerinden satın alınan
paketlerden kaybolan parçaları yenisi ile değiştirmeyecektir.
Uluslararası Satışlar: Amerika Birleşik Devletleri dışında satın alınan üniteler
için uluslararası dağıtıcılar tarafından ayrı bir garanti sağlanır. Bu garanti
yerel ülke-içi dağıtıcı tarafından sağlanır ve dağıtıcı ünitenizin bakımını sağlar.
Dağıtıcı garantileri sadece amaçlanan dağıtım bölgesi içerisinde geçerlidir.
Amerika Birleşik Devletlerinde veya Kanada’da satın alınan üniteler bakım
için İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada veya Tayvan’daki Garmin
hizmet merkezlerine gönderilmelidir.
Garmin International, Inc.
Garmin (Europe) Ltd.
1200 East 151st Street, Liberty House,
Olathe, Kansas 66062, USA Hounsdown Business Park,
Tel. (913) 397-8200 or
Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
(800) 800-1020
Tel. +44 (0) 870.8501241 (outside the UK)
Fax (913) 397-8282
0808.2380000 (within the UK)
Fax +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
Appendix
FCC Uyumluluk Sözleşmesi
Sanayi Kanada Uyumluluk İfadesi
Bu cihazın çalışması şu koşullara tabidir: (1) Bu cihaz zarar verici karışmalar
üretemez, ve (2) bu cihaz çalışmada istenilmeyen faaliyetlere neden olan
karışmalar da dahil olmak üzere, alınan herhangi bir karışmayı kabul etmek
zorundadır.
Mutabakat ilanı
Bu ürün EV veya OFİS KULLANIMINDA B sınıfı sayısal cihazları için FCC
karışım sınırlarının Parça 15 ‘ine uyumludur. Bu sınırlar oturma yerlerindeki
yapılarda oldukça zarar verici karışımlara karşı uygun koruma sağlamak için
tasarlanmıştır, ve “ev dışı” gereksinimlerden daha katıdır.
Bu cihaz radyo frekansında enerjiyi kullanmaktadır ve radyo frekansında
enerjiyi yayabilir. Eğer talimatlara uyulmadan kurulduğunda ve kullanıldığında,
radyo iletiºimi için oldukça zararlı olan karışmaları üretir. Yine de, karışmaların
belirli bir kurulumda olmayacağına dair bir garanti yoktur. Eğer bu cihaz radyo
ve televizyon alıcıları için zararlı karışmalar üretiyorsa, ki bu karışımlar cihazın
kapatılıp açılması ile belirlenebilir, kullanıcının aşağıda yer alan önlemlerin bir
veya birkaçı ile karışmayı düzeltmeleri için cesaretlendirilir:
• Alıcı anteni tekrar yönlendirin veya tekrar yerleştirin
• Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırın
• Cihazı alıcı üzerine bağlı olan devreden başka bir devre üzerindeki
çıkış noktasına bağlayın.
• Yardım için satıcıya veya tecrübeli bir radyo / TV teknisyenine danışın.
Bu ürün servisi olan herhangi bir parça içermemektedir. Onarımlar yalnız
yetkili GARMIN servis merkezi tarafından yapılmalıdır. Yetkili olmayan kişiler
tarafından yapılan onarımlar veya değişiklikler cihazınızda kalıcı hasarlara
neden olacağı gibi, garantinizin geçersiz olmasına ve Kısım 15 düzenlemesi
altında bu cihazı çalıştırma yetkinizin geri alınması ile sonuçlanır.
Kategori I radyokomünikasyon aygıtları Sanayi Kanada Standard RSS-210 ile
uyumluluk gösterir. Kategori II radyokomünikasyon aygıtları Sanayi Kanada
Standard RSS-310 ile uyumluluk gösterir.
Bu arada Garmin ilan ederki GPS Map 400-500 Serisi directive
1999/5/EC’nin temel gereksinimle ilgili koşullarına uyduğunu beyan
eder. Mutabakat ilanının tam metnini görmek için Garmin web sayfasına
girin www.garmin.com/products/... tıklayın ve Declaration ofConformity
linkine tıklayın.
İsteğe Bağlı Aksesuarlar
İsteğe bağlı aksesuarlar hakkında daha fazla bilgi için, www.garmin.com/
products adresinden Garmin web sitesine gidin. Aksesuarları satın almak için
Garmin satıcınızla görüşebilirsiniz. İsteğe bağlı aksesuarlar aşağıdakilerdir:
·
·
·
·
Düz Yerleştirme Takımı
CANet Bağlantı Takımı
GXM 31 XM Anten
Önceden programlanmış BlueChart g2 Vision SD kartları
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual61
GPS MAP 4x0 DOC TR
İş Bu Uyumluluk Beyanının Orjinalinin Türkçe
Tercümesi Olduğunu Beyan Ederiz.
62
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
GPS MAP 4x0 DOC ENG
İş Bu Declaration of Conformity Belgesinin
Orjinali Gibi Olduğunu Beyan Ederiz.
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual63
GPS MAP 5x0 DOC TR
İş Bu Uyumluluk Beyanının Orjinalinin Türkçe
Tercümesi Olduğunu Beyan Ederiz.
64
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
GPS MAP 5x0 DOC ENG
İş Bu Declaration of Conformity Belgesinin
Orjinali Gibi Olduğunu Beyan Ederiz.
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual65
GPS MAP 5x5 DOC TR
İş Bu Uyumluluk Beyanının Orjinalinin Türkçe
Tercümesi Olduğunu Beyan Ederiz.
66
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
GPS MAP 5x5 DOC ENG
İş Bu Declaration of Conformity Belgesinin
Orjinali Gibi Olduğunu Beyan Ederiz.
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual67
Appendix
Indeks
A
bracket assembly(destek montajı) 40
C
A-Scope(A-Bölgesi) 38
accessories(aksesuarlar) 62
aerial photos(hava fotoğrafları) 15
AIS 28, 34
alarms(alarmlar) 55-58
battery(pil) 31
deep water(derin su) 32
fish(balık) 32
navigation(navigasyon) 31
setting(ayar) 31-32
shallow water(sığ su) 32
sonar 32
system(sistem) 31
water temp(su ısı derecesi) 32
arches(oklar) 37
automatic guidance
(otomatik rehber) 16
B
backlight
adjusting(ayarlama) 2
beam(ışın) 38
BlueChart g2 Vision
using(kullanma) 11-15
bottom lock(deniz dibi kilidi) 38
68
D
E
event log(olay kaydı) 29
CANet 50
celestial information(göksel bilgi)
27
Chart/Sonar screen(Tablo/Sonar
ekranı)
using(kullanma) 18
chart borders(tablo sınırları) 17
charts(tablolar)
fish eye 3D 13
fishing(balık tutma) 13
mariner’s eye 3D 12
navigation(navigasyon) 7
settings(ayarlar) 16
communication settings(bağlantılar
ayarları) 30
current stations(akıntı istasyonları)
26
customizing(özelleştirme)
chart settings(Tablo ayarları) 16
Declaration of Conformity(Uyumluluk
Beyanı) 62
depth(derinlik) 29
depth line(derinlik çizgisi) 38
DSC 28, 34
F
Fish eye 3D 13
settings(ayarlar) 13
fishing chart(balık tutma tablosu) 13
fish symbols(balık sembolleri) 37
flush mount(düz montaj) 40
frequency(frekans) 38
fuse(fitil) 48, 53
the mount(yuva) 40
the transducer(sinyal verici) 42
the wiring harness(kablolama
donanımı) 48
to a Garmin CANet(bir Garmin
CANet) 50
interfacing with NMEA(NMEA ile
arabirimleme) 50
K
G
gain(alım) 38
go to(git) 19
GPS, wiring to a(GPS, kablolama) 50
guide to(rehberlik et) 19
H
heading(ilerleme) 29
HOME key(HOME tuşu)
I
input voltage(giriş voltajı) 48
installing(yerleştirme) 39-48
selecting a location(bir konum
seçme) 39
testing(test etme) 51
keel offset(omurga dengesi)
adjusting(ayarlama) 32
L
language(dil)
changing(değiştirme) 29
LCD screen(LCD ekran) 39
light sectors(ışık bölgeleri) 17
limited warranty(sınırlı garnti) 61
M
MENU key(MENU tuşu) 3
messages(mesajlar) 55
mounting(yerleştirme)
bracket assembly(destek montajı)
40
transducer on a transom(bir vasistasta sinyal verici) 45
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual
Index
my boat(teknem) 32
N
O
navigating(seyir etme) 19
go to(git) 19
guide to(yönlendir) 19
route to(rota izle) 19
NEXRAD 8
NMEA 50
NMEA device(NMEA aygıtı)
connecting to(bağlama) 50
NMEA output sentences(çıkış
hükümleri)
enabling(aktifleştirme) 30
numbers(rakamlar) 38
customizing(özelleştirme) 25
viewing(görüntüleme) 25
object information(nesne bilgisi)
accessing(giriş) 10
obstruction(engel) 9
optional accessories(isteğe bağlı
aksesuarlar) 62
orientation(yönelme) 16
other boats(diğer tekneler)
configuring(yapılandırma) 34
viewing(görüntüleme) 28
P
physical specifications(fiziksel sipesifikasyonlar) 53
position(pozisyon) 29
POWER/BACKLIGHT key(GÜÇ/
ARKA IŞIK tuşu) 3
power/data and transducer(güç/veri ve
sinyal verici)
cables(kablolar) 39,41
Q
quick links(hızlı bağlantılar) i
R
Range(sonar)(erim)(sonar) 38
RANGE keys(ERİM tuşları) 3
ROCKER keys (ROCKER tuşları) 3
routes(rotalar)
creating(oluşturma) 23
deleting(silme) 24
viewing(görüntüleme) 27
route to(rota izle) 19
S
safe depth(güvenli derinlik) 32
safe zone(güvenli dilim) 34
satellite imagery(uydu resmi) 11
enabling(aktifleştirme) 14
scroll speed(gezinme hızı) 38
SD cards(SD kartları)
inserting(takma) 5
removing(çıkarma) 5
SD card slot(SD kart girişi) 1
SELECT key(SELECT tuşu) 3
settings(ayarlar)
chart(tablo)16
system(sistem) 29
shoot-thru-hull installation(shootthru-hull montesi) 46
simulator mode(simulatör modu)
using(kullanma) 4
software license agreement(yazılım
lisans sözleşmesi) 60
sonar
advanced settings(gelişmiş
ayarlar) 38
setting up(ayarlama) 37-38
specifications(sipesifikasyonlar)
53
specifications(sipecifikasyonlar) 53
speed sensor(hız sensörü) 33
spot dephts(nokta derinlikleri) 17
surface mounting the unit(üniteyi
yüzeye yerleştirme) 40
surface noise(yüzey gürültüsü) 38
suspended targets(bekleyen
hedefler) 37
swivel base(fırdöndü tabanı) 41
swivel mount bracket(fırdöndü
yuva desteği) 41
symbols(semboller) 9
system information(sistem bilgisi)
viewing(görüntüleme) 5
T
temperature(derece) 29
test the installation(kurulumu test
etme) 51
tide stations(dalga istasyonları)26
viewing information(bilgiyi
görüntüleme) 11
time (zaman)29
transducer(sinyal verici) 46
cables(kablolar) 39
dual beam(çift ışın) 33,35
dual frequency(çift frekans)
33,36,38
installing(kurulum) 42-45
transom(vasistas) 45
transom,mounting on a(vasistas,
üzerine yerleştirme) 44
transom mount installation(vasistas
monte kurulumu) 51
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual69
Index
U
Ultrascroll 50
units of measure(ölçü verimleri)
changing(değiştirme) 29
user data(kullanıcı verisi)
clearing(silme) 27
transferring(aktarma) 27
viewing(görüntüleme) 27
V
viewing(görüntüleme)
celestial information(göksel bilgi)
27
currents(akıntı) 26
other boats(diğer tekneler) 28
tide stations(dalga istasyonları) 26
user data(kullanıcı veri) 27
voltage(voltaj) 48
garantisi) 59
Where To?(nereye) 19
whiteline(beyaz çizgi) 38
wiring harness(kablolama tesisatı)
installing(kurulum) 48-50
X
XM audio(XM ses) 34
XM Satellite Radio service(XM uydu
radyo servisi)
agreement(sözleşme) 60
Z
zoom(yakınlaşma) 38
2x 38
4x 38
split(bölünme) 3
W
water speed(su hızı)
calibrate(ayarlama) 33
water temperature(su ısısı) 56
waypoints(yol noktaları)
creating(oluşturma) 21
editing(düzeltme) 22
viewing(görüntüleme) 27
weather data warranty(hava veri
70
GPSMAP® 500 Series Owner’s Manual

Benzer belgeler

fıshfınder 400c - 300c

fıshfınder 400c - 300c Isı Kaydı Ekranını Anlama...................................................... 37 Sonar’ı Ayarlama.................................................................... 37 Gelişmiş Sonar Ayarları......

Detaylı

GPSMAP® 62 serisi

GPSMAP® 62 serisi Garmin ABD’de ve diğer ülkelerde kayıtlı olan Garmin Ltd. ya d yan şirketlerinin ticari markasıdır. GPSMAP, AutoLocate, BlueChart, BlueChart g2 Vision, TracBack, BlueChart, MapSource ve Ultrascroll...

Detaylı

GPSMAP® 4000/5000 Serisi

GPSMAP® 4000/5000 Serisi Bütün hakkı saklıdır. Burada açıkça belirtilenlerin dışında, bu kılavuzun hiçbir kısmı her hangi bir nedenle Garmin şirketinin önceden yazılı olarak belirttiği izin olmadan tekrar üretilemez, çoğal...

Detaylı

Fishfinder 350c Kullanım Kılavuzu

Fishfinder 350c Kullanım Kılavuzu 2003 Kaliforniya Elektronik Atık Yeniden Dönüştürme Kanunu belirli elektronik parçaların yeniden dönüştürülmesini gerektirir. Bu ürüne uygulanabilirlik hakkında daha fazla bilgi için, www.erecycle....

Detaylı

GPSMAP 620 Kullanım Kılavuzu

GPSMAP 620 Kullanım Kılavuzu Garmin ABD’de ve diğer ülkelerde kayıtlı olan Garmin Ltd. ya d yan şirketlerinin ticari markasıdır. GPSMAP, AutoLocate, BlueChart, BlueChart g2 Vision, TracBack, BlueChart, MapSource ve Ultrascroll...

Detaylı

GPSMAP 6008 Kullanım Kılavuzu

GPSMAP 6008 Kullanım Kılavuzu Bütün hakkı saklıdır. Burada açıkça belirtilenlerin dışında, bu kılavuzun hiçbir kısmı her hangi bir nedenle Garmin şirketinin önceden yazılı olarak belirttiği izin olmadan tekrar üretilemez, çoğal...

Detaylı