1 ADI SOYADI : T.C. KİMLİK NO : KURS ADI : 1. Hangi veri yolunda

Transkript

1 ADI SOYADI : T.C. KİMLİK NO : KURS ADI : 1. Hangi veri yolunda
ADI SOYADI :
T.C. KİMLİK NO
KURS ADI
:
:
1. Hangi veri yolunda Tak ve çalıştır (PnP) desteği vardır?
A- PCI
B- Usb
C- ISA
D- EISA
2. Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemi değildir?
A- Linux
B- Novell
C- Excel
D- Windows XP
3. Ekranda görüntüyü oluşturan noktalara ne ad verilir?
A- Character
B- insert
C- Pixel
D- Line
4. Sadece okunabilir ve içeriği üretici firma tarafından yüklenmiş bellek hangisidir?
A- ROM
B- DISKET C- HARDDISK D- RAM
5. Bilgisayarda bulunması gereken temel donanımlardan değildir?
A- Ses Kartı
B- Ekran Kartı
C- Anakart D- Sabit disk
6. Aşağıdakilerden hangisi monitörle ilgili değildir?
A- inch
B- Pixel
C- ppm
D- Flat
7. Bilgisayar hangi bölümlerden oluşmaktadır?
A- Ram – Rom
B- Hardware – Software
C- CPU – Monitör
D- Mouse – Klavye
8. Harddiske veriler nasıl kaydedilmektedir?
A- Manyetik olarak. B- optik olarak
C- fiziksel olarak
9. PrintScreen tuşunun görevi hangisidir?
A- Sağa doğru boşluk bırakır.
C- Ekrandaki görüntüyü ara belleğe alır
D- kimyasal olarak.
B- Sağa doğru siler
D- Kürsörü satırın sonuna götürür
10. DVD Writer için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A- Dvd’nin kapasitesi CD’den yüksektir.
B- Dvd’ye veriler manyetik olarak kaydedilir.
C- Dvd kayıt ve okuma hızı Harddiskten yüksektir.
D- Dvd’ye sadece film ve ses dosyaları kaydedilebilir.
11. Veriler geçici olarak hangi bellek üzerinde tutulur?
A- Dvd
B- Harddisk C- Rom
D- Ram
12. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın çalışması için gerekli değildir?
A-İşlemci
B- Anakart
C- Ram
D- Cd-rom
13. Bilgisayarda verilerin işlendiği bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
A- Ana Bellek
B- HD
C- Cpu
D- Rom
14. Bilgisayarın hızına etki eden en önemli donanım parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A. İşlemci
B. RAM Bellek
C. Yerel Disk
D. Anakart
1
15. Hangisi çıkarılabilir disk birimlerinden birisi değildir?
A. Yerel Disk Sürücü
B. Compact Disk Sürücü
C. Disket Sürücü
D. DVD Sürücü
16. Bilgisayarın çalışabilmesi için hangi yazılımın olması zorunludur?
A- Sunu yazılımları
B- Kelime işlemci C- İşletim Sistemi D- Veri tabanı programı
17. Aşağıdaki ünitelerden hangisi sadece çıkış ünitesi olarak kullanılır?
A- Mouse
B- CD
C- DVD
D- Yazıcı
18. Lazer yazıcılarda nokta yoğunluğunu ifade eden ölçü birimi hangisidir?
A- byte
B- Mhz
C- KB
D-1 Dpi
19. End tuşunun görevi nedir?
A-İmleci satır başına alır
C- İmleci satır sonuna alır
B- İmleci sayfa başına alır
D-Belgeyi yazıcıya gönder
20. Telefon hattı üzerinden telefon görüşmelerini engellemeden veri iletişimini sağlayan birim
aşağıdakilerden hangisidir?
A- Faks-modem B- ADSL modem
C- Plotter
D- Scanner
21. Hangisi Bilgisayara veri girişini sağlayan ünitelerden değildir ?
A- CD
B- Yazıcı
C- Harddisk
D- Dvd
22. Bir karakter aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A- 8 Bit
B- 10 bit
C- 18 bit
D- 20 bit
23. Kablosuz Mouse aşağıdakilerden hangisidir?
A- Mekanik Mouse
B- Wireless Mouse C- Optik Mouse
D-Hiçbiri
24. Genelde programlardan çıkış veya iptal için kullanılan tuş hangisidir?
A- SPACE
B- ESC
C- TAB
D- Enter
25. Aşağıdakilerden hangisi ek donanım birimidir?
A- TV kartı
B- Ekran kartı C- Ana kart
D- Ram
26. Silinemeyen bellek türü hangisidir?
A- Rom
B- Ram
D-Hiçbiri
C- DRam
27. Num Lock tuşunun görevi nedir?
A- Klavyeyi büyük küçük harfe kilitler
C- Sayısal tuşları kilitler ve açar
B-Yön tuşlarının genel adıdır
D- Sekme tuşudur
28. Hangisi bilgisayar bellek birimlerinden değildir?
A- Gigabyte
B- Byte
C- Mhz
D- Kilobyte
29. Bellek birimleri aşağıdakilerden hangisinde küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır?
A-Byte- Kilobyte- Megabyte-Gigabyte
B-Byte- Kilobyte- Gigabyte- Megabyte
C-Gigabyte- Kilobyte- Byte- Megabyte
D-Megabyte- Kilobyte- Byte- Gigabyte
30. CD’lerde hız birimi nasıl ifade edilmektedir?
A- 52x
B- 52m
C- 52c
31. “Başlat” Düğmesinin bulunduğu çubuğa ne ad verilir?
A- Görev çubuğu
B- Araç çubuğu
C- Kaydırma Çubuğu
2
D- 52f
D- Durum çubuğu
32. Denetim masasının görevi nedir?
A- Windows’un yardım bölümüdür.
B- Harddiskin denetlendiği gizli FAT bölümüdür.
C- Bir ses dosyasıdır.
D- Bilgisayarla ilgili sistem ayarlarının yapıldığı yerdir
33. Windows’ta yeni bir yazıcı (printer) nerede tanımlanır?
A- Denetim masası-Program ekle/kaldır
B- Denetim Masası – Bölge ve Dil Seçenekleri
C- Başlat-Ayarlar-Yazıcılar
D- Hiçbiri
34.
Simgelerinin sırasıyla anlamları nedir?
A- Dosya-Düzen-Görünüm
B- Taşı-Çoğalt-Yazdır
C- Kes-Kopyala-Yapıştır
D- Dur-Yenile-Giriş
35. Bir kısa yol oluşturmak için izlenmesi gereken yol nedir?
A- Mouse Sağ Tuş-Yeni-Klasör
B- Mouse sağ tuş - Özellikler
C- Mouse Sağ Tuş-Yeni-Kısa yol
D- Başlat - Ayarlar
36. Bilgisayarımızda yüklü olan programları, nereden kaldırabiliriz?
A- Denetim masası-Klavye
C- Denetim masası-Program ekle/kaldır
B- Denetim masası-Yeni donanım ekle
D- Denetim Masası – Güvenlik Merkezi
37. Aşağıdakilerden hangisi Windows XP ile birlikte gelen uygulama programıdır?
A- Paint
B- Excel
C- Word
D- Yahoo Messenger
38. Dosya veya klasörleri Geri Dönüşüm Kutusuna göndermeden silmek için hangi yardımcı tuş
kullanılır?
A- Ctrl
B- Alt
C- Alt Gr
D- Shift
39. Bilgisayarımızın tüm ses ayarlarını yaptığımız denetim masası seçeneği aşağıdakilerden
hangisidir?
A- Ses efekti ve ses aygıtları
B- Ses Donanımları
C- Görüntü
D- Bölge ve dil seçenekleri
40.
Yandaki masaüstü öğesinin görevi nedir?
A)Bilgisayarım
B)Belgelerim
C)Geri dönüşüm kutusu
D)Internet Explorer
41. Aşağıdakilerden hangisi Görev Çubuğunun görevlerinden değildir?
A- Açık program ve klasör isimlerini gösterir.
B- Açık Programlar arası geçişi sağlar.
C- Duvar kağıdı koymayı sağlar.
D- Açık Klasörleri masaüstüne yatay, dikey ve basamaklı döşer.
42. Windows ortamında çalışırken bilgisayarımız kilitlendiği zaman, enerjiyi kesmeden hangi
tuşlar kullanılır?
A- Ctrl+Alt+Delete
B- Ctrl+Shift+Del
C- Alt Gr+Home+DelDAlt+Del+AltGr
43. Bilgisayara bulaşan virüsleri temizlemek için kullanılan programlara verilen ad aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Setup
B) Windows C) Anti-Virüs
D)winzip
44. Disket biçimlemek için aşağıdaki yollardan hangisi ile yapılabilir?
A- Belgelerim/A sürücüsü/Biçimlendir
B- Ayarlar/A sürücüsü/Biçimlendir
C- Bilgisayarım/A sürücüsü/Biçimlendir
D- Denetim masası/A sürücüsü/Biçimlendir
3
45. Aşağıdakilerden hangisi bir sistem yazılımı değildir?
A- Paint
B- Windows 95
C- Windows 98
D- Windows ME
46. Bilgisayarımızın dosyaları birleştirerek hızını arttıran program hangisidir?
A- Disk birleştirici(Defrag) B- Ortam yürütücüsü C- Hesap Makinesi
D- Winamp
47. Araç çubukları nereden görüntülenir veya kaldırılır?;
A- Menü Çubuğundaki Görünümden
B- Menü Çubuğundaki Dosyadan
C- Menü Çubuğundaki Düzenden
D- Menü Çubuğundaki Yardımdan
48. Görev çubuğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Başlat menüsü görev çubuğunun üzerindedir.
B. Sistem saatini görev çubuğunda görebiliriz.
C. Çalışan tüm programların bir simgesi görev çubuğunda bulunur.
D. Çalışan programlar görev çubuğu üzerinden kapatılamaz.
49. Hangisinde, bilgisayarı kapatmadan, bir kullanıcından çıkılıp diğer kullanıcıya geçiş
yapılabilir?
A. Bilgisayarı Kapat
B. Oturumu Kapat
C. Kapat
D. Yeniden Başlat
50. Windows penceresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Pencerenin boyutu değiştirilebilir
B. Pencere ekranda istenilen yere taşınabilir
C. Başlık çubuğunun yeri değiştirilebilir.
D. Pencere simge durumuna getirilebilir.
4