AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Transkript

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Adı
ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ
Dersin Kodu
Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli)
Seçmeli
Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans,
Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Dersin AKTS Kredisi
5
Haftalık Ders Saati
3
Haftalık Uygulama Saati
Haftalık Laboratuar Saati
Dersin Verildiği Yıl
Dersin Verildiği Yarıyıl (Ders her iki
yarıyıl veriliyorsa yıllık ders olarak
belirtilmesi gerekir.)
Dersin Öğretim Üyesi (Üyeleri)
4
2. Dönem
Doç. Dr. Jülide KESKEN
Öğretim Sistemi (Örgün Eğitim,
Uzaktan Eğitim)
Eğitim Dili (Türkçe, İngilizce, Almanca)
İngilizce
Dersin Ön Koşulu Olan Ders(ler) (Ön
Koşul olan dersler ya da bu dersi
başarmak için alınmış olması önerilen
dersler varsa yazılması gerekir. Ön koşul
dersi yoksa “yok” diye belirtilmesi
gerekir.)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
(Ders için önerilen konular varsa
yazılması, yoksa “yok” diye belirtilmesi
gerekir.)
Yok
Staj Durumu (Bu dersle ilgili herhangi
bir staj uygulaması varsa yazılması,
yoksa “yok” diye belirtilmesi gerekir.)
Yok
Dersin Amacı
• Uluslararası işletme yönetiminin temel konu ve kavramların
öğretilmesi
• Küreselleşen iş çevresindeki dinamiklerin organizasyonlarda
yarattığı etkilerin incelenmesi
Öğrenme Çıktıları
ÖÇ1. Küreselleşen iş çevresinde organizasyonlarda etkin bir
yöneticinin ihtiyaç duyduğu yeterliliklerin anlaşılması,
ÖÇ2. Kültürlerarası yönetim ve rekabet stratejilerinin öğretilmesi
ÖÇ3. Uluslararası işletme yönetimi alanında edindiği kuramsal ve
uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
Dersin İçeriği
Örgütün makro ve mikro seviyelerinde küresel bir bakış açısı ve
yönetim tekniği oluşturmada gereksinim duyulan yönetim
fonksiyon ve davranışları incelenecektir.
1. Giriş ve dersin tanıtımı
2. Uluslararası Çevre
3. Bağımlılıkların Yönetimi : Sosyal sorumluluk ve etik
4. Kültürel Bağlamda Kültürün Rolü
5. Kültürlerarası İletişim
6. Kültürlerarası Uzmanlaşma ve Karar Verme
7. Vize
8. Uluslararası ve Küresel Operasyonlarda Strateji Oluşturma
9. Küresel Birlikler ve Strateji Uygulama
10. Uluslararsı Örgüt Yapısı ve Denetim Sistemleri
11. Küresel Operasyonlarda işe alma ve eğitim
12. Küresel Kariyerler
13. Küresel İ.K.Y’nde Güdüleme Liderlik
14. Sunumlar
15. Sunumlar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği (yarıyıllık
dersler için arasınav ve final sınavları
dahil edilerek 16 haftalık, yıllık dersler
için arasınav ve final sınavları dahil
edilerek 30 haftalık)
Ders Kitabı / Malzemesi/ Önerilen
Kaynaklar
Deresky,Helen, (2009), International Management: Managing
Across Borders and Cultures/, Pearson Education, Inc
International Journal of Business & Management
International journal of business and management science
International journal of business science & applied management
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Yarıyıl (Yıl) Notuna % Katkısı
Devam
-
Laboratuar
-
Uygulama
-
Arazi Çalışması
-
Derse Özgü Staj (Varsa)/
-
Ödev
-
Sunum
-
Projeler
-
Seminer
-
Ara sınavlar
40
Final
60
TOPLAM
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı
Notuna Katkısı
40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı
Notuna Katkısı
60
100
TOPLAM
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Etkinlikler
Sayısı
Süresi
(saat)
Toplam İş Yükü
(saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x
toplam ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, pekiştirme)
14
1
14
Sunum / Seminer Hazırlama/
6
2
12
Ödevler
14
1
14
Ara sınavlar
a)Sınav
b) Öğrencinin hazırlanması
1
10
1
2
1
20
Yarıyıl Sonu Sınavı
a)Sınav
b) Öğrencinin hazırlanması
1
20
1
2
1
40
TOPLAM
82
13
150
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj(varsa)
Arazi Çalışması
Proje
AKTS KREDİSİNİN
HESAPLANMASI
150/30=5 ECTS
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi *
Ders
Program Çıktıları
Öğren
me
Çıktıla PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ PÇ
rı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
4
5
4
5
4
4
2
4
2
3
3
3
3
4
3
3
2
4
* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük
2
2
2
4
5
4
2 Düşük
5
4
4
2
4
2
5
5
5
3 Orta
4
4
4
PÇ
13
PÇ
14
PÇ
15
PÇ
16
5
4
4
4
4
4
3
4
3
1
2
1
4 Yüksek
PÇ1 P P
7
Ç Ç
18 19
1
1
1
5 Çok yüksek
(Öncelikle öğrenme çıktılarının hangi program çıktılarıyla ilgili olduğunu belirleyiniz. Daha
sonra, öğrenme çıktılarının ilgili program çıktılarına katkı düzeyini, yukarıda verilen
seçeneklere göre yazınız. Örneğin, ÖÇ1 PÇ1 ile ilişkiliyse ve ÖÇ1’in PÇ1’e katkısının orta
düzeyde olduğunu düşünüyorsanız, ilgili kutucuğa 3 rakamını yazınız.)

Benzer belgeler

Sosyoloji

Sosyoloji Dersin Kodu Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli)

Detaylı

Pazarlama Yönetimi

Pazarlama Yönetimi Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması

Detaylı

fransızca ı

fransızca ı Derse Özgü Staj(varsa) Arazi Çalışması

Detaylı

liderlik analizleri ve takım yönetimi

liderlik analizleri ve takım yönetimi Derse Özgü Staj(varsa) Arazi Çalışması

Detaylı