Pınar Türker

Transkript

Pınar Türker
Pınar Türker
© Mayıs 2015
EĞİTİM NEDİR?
Kişinin yetenek, tutum ve diğer davranış biçimlerini
geliştirdiği ve öğrendiği süreçlerin tümü.
OYUN NEDİR?
Foto: Hoge Rielen
Yetenek, beden ve zekâ geliştirici, belli kuralları olan
ve iyi vakit geçirmeyi hedefleyen eğlence.
OYUN - EĞİTİM
EĞİTİM
OYUN
Kişinin yetenek, tutum ve
Yetenek, beden ve zekâ
diğer davranış biçimlerini geliştirici, belli kuralları olan
geliştirdiği ve öğrendiği
ve iyi vakit geçirmeyi
süreçlerin tümü.
hedefleyen eğlence.
OLMAZSA OLMAZ
Modern Eğitimin Sihirli Sözcüğü
İKNA
Eğitimi anlamlı ve sevdikleri bir süreç olarak görmeleri için
bundan zevk almaları gerekiyor.
Hayat içinde anlamlandırdıkları ve kullanacakları bilgileri
öğrenme konusunda istekli ve başarılılar.
“Bana bir şey anlatırsan unuturum. Öğretirsen hatırlarım.
Beni de dahil edersen öğrenirim”
Benjamin Franklin, 1706-1790
ETKİN EĞİTİMDE OYUN
Yaşayarak öğrenme
•
•
•
•
Bir çok önemli tarihi
lider, uygarlık ve anıt
kendi özellikleri ile
oyunun içinde can
buluyorlar.
Sid Meier’in efsane
simülasyon oyunu
M.Ö. 4000’de başlıyor
ve hiç bitmiyor
Uzayda kolonileşmek
de mümkün
ETKİN EĞİTİMDE OYUN
Aktif bir araştırma, keşif ve deneyimleme süreci.
•
•
Temel mühendislik ve
problem çözme
oyunu
Kuvvet ve hareket
prensiplerinden
yararlanılarak basit
makineler yapılıyor ve
bulmacalar çözülüyor.
•
•
Her seviye yeni bir
bulmaca sunuyor.
Seviyeler aşıldıkça
daha detaylı
mühendislik bilgisi
kullanılmaya
başlanıyor.
ETKİN EĞİTİMDE OYUN
Koşul bağımsız doğal ortam.
•
•
•
İlk ve orta okul öğrencilerine yönelik
bitki büyütme simülasyonu
Bir tohumdan bitki üretiyor,
böceklere, mevsimlere ve hava
kirliliğine karşı mücadele
ediyorsunuz.
Ödül ise sağlıklı ve güzel bir çiçek
ETKİN EĞİTİMDE OYUN
Sürekli ilerlemek.
•
•
•
Efsane SimCity oyununun eğitim
versiyonu.
Çocuklar şehri yönetiyorlar.
Öncelikle çevre kirliliği ile
mücadelenin yanı sıra büyük
şehirlerin günlük sorunlarını ve
işleyişini de sürekli şehri geliştirerek
öğreniyorlar.
ETKİN EĞİTİMDE OYUN
Ulaşılabilir hedeflerle kesintisiz motivasyon.
•
•
•
•
‘Bilgeliğin Düzeni’ hazinesinin peşindeki bir tarih
profesörüsünüz.
Profesörün işi, özel hayatı ve tutkusu olan hazine
avcılığı ile ilgili görevlerini doğru bir şekilde
yönetmeniz gerekiyor.
Oyunun asıl amacı ise zaman yönetimi eğitimi.
Başarılan görevler ödülleri ve yeni görevleri açıyor.
ETKİN EĞİTİMDE OYUN
Beceri düzeyine göre zorlaşması.
•
•
•
Kimyasal tepkimeleri doğru şekilde yaptıkça
daha fazla element ve daha detaylı yeni
tepkime ödevleri çocuğun karşısına çıkıyor.
Çılgın profesör farenin
laboratuvarında çocuklar için ilk
dijital kimya seti
Temel kimyasal tepkimeleri
gerçekleştirerek oyunda
ilerliyorsunuz.
ETKİN EĞİTİMDE OYUN
Anında geri bildirim almak.
•
•
•
•
15. yüzyılda Venedikli bir tüccarsınız.
Oyun münazara, anlaşma ve satış tekniklerini
geliştirmek üzere tasarlanmış.
Dünya çapında 400’den fazla şirketin on binlerce
çalışanı Merchants’ı oynayarak tekniklerini
geliştiriyorlar.
Yapılan ya da yapılamayan her bir anlaşma ile ilgili
anında geri dönüş raporları oluşuyor.
ETKİN EĞİTİMDE OYUN
Riskli aksiyonlara, hataya ve düzeltmeye izin vermesi.
•
•
•
•
•
Aynı zamanda Amerika’da bazı
üniversitelerde ders olarak müfredata girmiş
durumda.
Siber müfettiş eğitimi, kurum çalışanları
farkındalık eğitimi, oryantasyon, bilişim
teknolojisi ve ciddi oyunlar konuları için
kullanılıyor.
Bir bilgi güvenliği müfettişisiniz
Oyun, bir şirketteki bilgi güvenliği
açıklarını keşfetmek üzerine
tasarlandı.
Yetişkinlere ve kurumsal yapılara
yönelik bir farkındalık eğitimi.
GİZLİ OLMAYAN FORMÜL
Pınar Türker
@pinarturker
[email protected]
www.hrika.com

Benzer belgeler