603.95.598 Punto Dualogic My TR.qxd

Transkript

603.95.598 Punto Dualogic My TR.qxd
09.01.2012
14:45
Sayfa 1
FIAT PUNTO DUALOGIC
603.95.598 Punto Dualogic My TR
Bu ilave kitap, elektronik kontrollü Fiat Punto Dualogic mekanik vites kutusu kullanm işlemleri ile ilgili açklamalar içermektedir.
Vites kutusunun doğru kullanm ve doğru ve izin verilen işlemlerin uygulanabilmesini sağlamak için bu kitabn başlangçtan itibaren
tamamyla okunmas gereklidir.
İlave bilgi için, bu kitap ile verilen Kullanc El kitabna baknz.
1
603.95.598 Punto Dualogic My TR
09.01.2012
14:45
Sayfa 2
İÇİNDEKİLER
DUALOGIC VİTES KUTUSU .............................................................................................................................................................................
3
OTOMOBİLİN HAREKET ETTİRİLMESİ ..........................................................................................................................................................
3
ÇALIŞMA ŞEKLİ ......................................................................................................................................................................................................
4
UYARI LAMBALARI VE MESAJLAR .................................................................................................................................................................. 11
OTOMOBİLİN ÇEKİLMESİ ................................................................................................................................................................................. 14
BİR SİGORTANIN ATMASI ................................................................................................................................................................................ 14
PERİYODİK BAKIM TABLOSU ......................................................................................................................................................................... 15
FIAT PUNTO DUALOGIC
YAĞ SEVİYESİ KONTROLÜ .............................................................................................................................................................................. 15
MOTOR KODLARI - ŞASİ VERSİYONLARI ................................................................................................................................................... 16
PERFORMANS ....................................................................................................................................................................................................... 17
AKTARMA ORGANLARI ................................................................................................................................................................................... 17
AĞIRLIKLAR ........................................................................................................................................................................................................... 18
KAPASİTELER ......................................................................................................................................................................................................... 19
YAKIT TÜKETİMİ .................................................................................................................................................................................................. 20
CO2 EMİSYONLARI............................................................................................................................................................................................... 20
2
09.01.2012
14:45
Sayfa 3
DUALOGIC VİTES
KUTUSU
OTOMOBİLİN
HAREKET ETTİRİLMESİ
Otomobil iki işletim modunda (MANUAL ve AUTO) çalşabilen “Dualogic”
olarak adlandrlan elektronik kontrollü bir
vites kutusu ile donatlmştr.
Vites kutusu, debriyaj ve vites değişimini
otomatik olarak kontrol eden elektronik
kontrollü elektro hidrolik cihaz olan geleneksel manuel aktarma organndan oluşmaktadr (A-şekil 1).
Manuel mod
DİKKAT
şekil1
F0U0800m
Bu sistemin doğru kullanlmas için, pedallara sadece sağ ayağnz ile basmanz
tavsiye edilir.
❒ Fren pedalna basnz.
❒ Motoru çalştrnz.
❒ Ekranda AUTO yazs görünürse
MANUAL moda geçmek için vites
kolunu (şekil 1) A/M konumuna getiriniz.
FIAT PUNTO DUALOGIC
603.95.598 Punto Dualogic My TR
❒ Birinci vitese takmak için vites kolunu
şekil 1’de gösterilen + (YUKARI)
yönünde hareket ettiriniz (eğer vites
kolu N veya R konumunda ise sadece
ortaya alnz) veya geri vitese takmak istiyorsanz vites kolunu R konumuna getiriniz.
❒ Fren pedaln serbest braknz ve gaz
pedalna basnz.
❒ Sürüş srasnda vites kolunu, vites yükseltmek için + (YUKARI) (şekil 1),
vites küçültmek için – (AŞAĞI) (şekil
1) hareket ettiriniz.
3
603.95.598 Punto Dualogic My TR
09.01.2012
14:45
Sayfa 4
ÇALIŞMA ŞEKLİ
Vites kutusu iki farkl modda çalştrlabilir:
❒ birinci mod manuel çalşma (MANUAL): sürücü direkt olarak vites değişimi yapabilir;
şekil 2
F0U0522m
Otomatik mod
FIAT PUNTO DUALOGIC
DİKKAT Bu sistemin doğru kullanlmas
için, pedallara sadece sağ ayağnz ile basmanz tavsiye edilir.
❒ Fren pedalna basnz.
❒ ikinci mod otomatik çalşma (AUTO):
sistemin kendisi direkt olarak vites
değişiminin ne zaman gerçekleşeceğini
belirler. ECO (Ekonomik) fonksiyon,
bu düşük yakt tüketimi sağlayan mod
ile kullanlabilir. Fonksiyonu devreye almak için vites kutusu trimi üzerindeki
butona (E-şekil 3) basnz. Vites ve
çalşma modu (MANUAL veya
AUTO) seçimi orta konsol üzerindeki kumanda kolu ile sağlanr.
şekil 3 - Pop tipi
F0U0571m
şekil 3 - Start&Stop sistemine sahip
Pop tipi
F0U0572m
❒ Motoru çalştrnz.
❒ Ekranda AUTO yazs görünürse AUTOMATIC moda geçmek için vites
kolunu (şekil 2) A/M konumuna getiriniz.
❒ Birinci vitese takmak için vites kolunu
şekil 1’de gösterilen + (YUKARI)
yönünde hareket ettiriniz (eğer vites
kolu N veya R konumunda ise sadece
ortaya alnz) veya geri vitese takmak istiyorsanz vites kolunu R konumuna getiriniz.
❒ Fren pedaln serbest braknz ve gaz
pedalna basnz.
E
şekil 3 - Easy ve Lounge tipleri
4
F0U0504m
09.01.2012
14:45
Sayfa 5
VİTES KOLU
MANUEL ÇALIŞMA (MANUAL)
Vites kolu (A-şekil 1) orta konsol
üzerinde yer alr ve değişen “multi-stable
position” (birden fazla konumda durabilen)
tiptir, örneğin: üç sabit, üç hareketli konum.
Bu çalşma modunda, otomobilin durumuna göre sürücü vitesi en iyi oranda
seçip değiştirmekten sorumludur.
Üç sabit konum boş (N), geri (R) ve
YUKARI (+) ve AŞAĞI (–) sabit olmayan
konumlara ayarlanmştr.
❒ vites kolunu + (YUKARI) (şekil 1)
yönünde hareket ettirerek bir yüksek
vitese taknz;
Hareketli konumlar (vites kolu serbest
brakldğnda devreye alnr) yüksek konum YUKARI (+), düşük konum AŞAĞI
(–) ve otomatik mod konumu (A/M)
(şekil 2).
Otomatik vites konumuna dönmek için
vites kolunu tekrar A/M konumuna getiriniz.
Otomobil duruyor iken ve kontak anahtar
yerinden çkartlmş iken, fren pedalna
basl/basl değilken vites kolunu
değiştirmek mümkündür. Sistem vites kolu
değiştirilirken harekete geçmeyecek, kontak anahtar yerinden çkartlmadan önceki vites konumu kaytl kalacaktr.
DİKKAT Otomobili çalştrdğnzda, kumanda kolu konumu ile bulunulan vites
arasnda pozisyon hatas olursa, fren pedal serbest brakldğnda tutarszlk giderilinceye kadar sesli bir sinyal duyulacaktr.
Vites değişimi işlemi haricinde
veya Otomatik/Manuel modda iken elinizi vites kolu
üzerinde bulundurmaynz.
Manuel modda vites değiştirmek için aşağdaki işlemleri uygulaynz:
ya da
❒ vites kolunu – (AŞAĞI) (şekil 1)
yönünde hareket ettirerek bir düşük
vitese taknz;
Vites değişimi esnasnda gaz pedaln brakmanza gerek yoktur.
Eğer vites değişimi motorun ve aktarma organlarnn normal çalşmasn engelleyecek
ise sistem vites değişimini gerçekleştirmez.
Sistem sürücüyü, istenen vites değişiminin
yaplmadğn bildirmek için ayarlanabilir
çok fonksiyonlu göstergedeki mesaj ile birlikte sesli uyarr (“Uyar Lambalar ve
Mesajlar” paragrafna baknz).
OTOMATİK ÇALIŞMA (AUTO)
Otomatik çalşma modunu (AUTO)
devreye almak/devreden çkartmak için,
kumanda kolunu A/M (şekil 2) konumuna getiriniz: devreye alndğnda
göstergede bulunulan vites ve AUTO
(şekil 4) yazs görüntülenecektir.
FIAT PUNTO DUALOGIC
603.95.598 Punto Dualogic My TR
AUTO modu aktif olduğunda, sistem
otomobilin hzna, motor devrine ve gaza
nasl basldğna bağl olarak vitesin
değiştirilmesine karar verir. Bununla birlikte, otomatik çalşma konumunu
değiştirmeden vites kolu kullanlarak vites
değiştirilebilir: “Klavuz vites” olarak adlandrlan bu fonksiyon vites kolu kullanlarak vites değişimi istendiğinde
otomatik çalşma durumunu erteler.
Sistem, motor rölanti hzna erişince vitesi otomatik olarak değiştirecektir (örneğin
otomobil yavaşladğnda).
5
603.95.598 Punto Dualogic My TR
09.01.2012
14:45
Sayfa 6
Vites değişimi işlemi haricinde
veya Otomatik/Manuel modda iken elinizi vites kolu
üzerinde bulundurmaynz.
ECO modu
ECO fonksiyonu sadece otomatik konum
devrede iken çalşr.
FIAT PUNTO DUALOGIC
şekil 4 - Pop tipi
F0U700m
ECO fonksiyonunu devreye almak için,
gösterge paneli üzerindeki E (şekil 4) butonuna basnz. Bu fonksiyonu devreye
aldktan sonra göstergede AUTO kelimesi ve E harfi görüntülenir (bir sonraki paragrafa baknz).
ECO fonksiyonu aktif iken, sistem
mümkün olduğu kadar çok yakt tasarrufu için uygun olan vitesin seçilmesine karar
verir (otomobilin hzna, motor devrine ve
gaza nasl basldğna bağl olarak).
şekil 4 - Easy ve Lounge tipleri
6
F0U701m
Eğer gerekirse (örneğin: bir arac sollamak
için) gaz pedalna tamamen bastktan sonra sistem hzlanma için gerekli olan tork
ve gücü elde etmek için vitesi değiştirecektir (bu işlem ECO fonksiyonunun
devrede veya devre dş olmasna baklmakszn otomatik modda gerçekleşir).
şekil 5
F0U0704m
DİREKSİYON ÜZERİNDEKİ
KUMANDALAR (şekil 5)
(öngörülen baz
pazarlarda/versiyonlarda)
Baz tiplerde, direksiyon üzerinde ard arda kullanlarak (opsiyonel) değişim yaplabilen kumandalar mevcuttur.
Kumandalar kullanabilmek için vites kolu
orta konumda, + ve – arasnda olmaldr.
❒ vites kolunun + konumuna getirilmesi: vitesin yükseltilmesi;
❒ vites kolunun – konumuna getirilmesi: vitesin küçültülmesi.
Vitesin yükseltilmesi ve küçültülmesi, motor hz izin verdiği sürece gerçekleşir.
09.01.2012
“Kick Down” (ani hzlanma)
fonksiyonu
“Kick Down” (ani hzlanma) fonksiyonu
sürücünün ivmelenmek için uygun güç ve
devri sağlamas amacyla gaz pedalnn son
kursuna kadar hzl bir şekilde baslmas
durumunda (motor devir says max. altnda ise) bir ya da birden fazla vites
küçültmesini sağlamaktadr.
Bu şekilde motor hz ve gücü aniden artmakta ve sonrasnda önceden belirlenmiş
şartlara tekrar dönüldüğünde otomatik
olarak eski halini almaktadr.
DİKKAT “Kick Down” (ani hzlanma)
fonksiyonunun, yakt tüketimini arttrmamak adna, yalnzca sollama yaparken veya
hzl bir şekilde ivme kazanrken kullanlmas tavsiye edilmektedir.
14:45
Sayfa 7
VİTESİN GÖRÜNTÜLENMESİ
MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI
Kontak anahtarn MAR konumuna çevirdikten bir saniye sonra, bulunulan vites
ve çalşma modu (AUTO veya MANUAL) göstergede görüntülenir:
Motor, vites takl ya da boştayken (N);
çalştrlabilir; bir vitese takl iken daima
önce fren pedalna basnz.
N = boş;
Motoru çalştrmadan önce, vitesi (N)
konumuna almanz tavsiye edilir.
1 = birinci vites;
Çalştrma işleminden sonra:
2 = ikinci vites;
❒ vites otomatik olarak boş (N) konuma
geçer;
3 = üçüncü vites;
4 = dördüncü vites;
5 = beşinci vites;
6 = altnc vites (Multijet tiplerinde);
R = geri vites.
Eğer ECO fonksiyonu devrede ise,
göstergede bulunulan vites yannda E
(Ekonomik) görüntülenecektir (şekil 4).
❒ vites kolu çalştrma öncesindeki konumunu muhafaza eder;
❒ eğer vites kolu konumu ile seçilen vites
ayn değil ise, göstergede (N) (boşta)
görüntülenir ve sürücü sesli bir şekilde
uyarlr;
FIAT PUNTO DUALOGIC
603.95.598 Punto Dualogic My TR
❒ taklabilecek vitesler: fren pedal basl
iken, 1., 2. veya geri vites (R).
DİKKAT Eğer 10 saniye sonra (kontak
anahtar MAR konumunda) ekranda bulunulan vites görüntülenmez ise, kontak
anahtarn STOP konumuna çeviriniz ve
göstergenin kapanmas için bekleyiniz, daha sonra sistemi tekrar açnz. Eğer bir
problem olursa yetkili bir Fiat servisi ile
temasa geçiniz.
7
603.95.598 Punto Dualogic My TR
09.01.2012
DİKKAT Eğer motorun çalştrlmas esnasnda vites kolu boş konumda değilse
(boş konum N haricinde başka bir konumdaysa) ve fren pedalna baslmaz ise
göstergede ilgili bir mesaj görüntülenir
(“Uyar Lambalar ve Mesajlar” bölümüne
baknz). Bu durumda motoru çalştrmak
için işlemi tekrarlayn ve fren pedaln basl
tutunuz.
FIAT PUNTO DUALOGIC
UYARI Vitesi çalştrmaya uygun olmadğ
bir konumda kalmas durumunda, “Ertelenmiş Çalşma” prosedürünü yürütünüz
(ilgili mesajlara baknz); en az 7 saniye
süreyle, fren pedalna basl haldeyken kontak anahtarnn AVV konumuna getiriniz,
motor çalşacaktr. Sistem recovery modunda kalacaktr (izin verilen en yüksek
vites 3’tür, otomatik mod çalşmamaktadr). Motorun çalşmamas durumunda,
yetkili bir Fiat servisiyle irtibata geçiniz.
DİKKAT Motor çalşmaz iken sürücü
kapsnn açlmas motorun bir sonraki
çalşmasna hazrlk amac ile sistemin
hidrolik bölümünün çalştrmasn sağlayacaktr.
Start & Stop sistemiyle donatlmş tiplerde
motoru çalştrmak için, vites kolunun (N)
konumunda olmas durumunda, kolu herhangi bir sürüş konumuna (vites kolunun
(+), (-) ya da R konumuna) getiriniz ya da
fren pedaln braknz.
8
14:45
Sayfa 8
Eğer bir vitese takl iken motor çalşmaz ise, sürücü
vitesin otomatik olarak boşa
geçmesi nedeni ile olas bir
tehlikeli durum için sesli olarak uyarlr.
OTOMOBİLİN İLK HAREKETİ
Motor hem 1., hem 2. (zayf yol tutuşunda önerilir), veya geri (R) viteste çalştrlabilir.
1. viteste
❒ fren pedalna basnz;
Eğer otomobiliniz Start&Stop
sistemine sahip ise otomobiliniz ile birlikte verilen kullanm klavuzundaki “Otomobilin
Tantm”
bölümündeki
“Start&Stop Sistemi” ksmna baknz.
❒ boşta (N) veya geri (R) viteste iken,
vites kolunu orta konuma getiriniz; ya
da, vites kolu orta konuma gelir gelmez,
kolu + (YUKARI);
❒ fren pedaln serbest braknz ve gaz
pedalna basnz (daha iyi bir çalştrma
için hzl bir şekilde gaz pedalna sonuna
kadar basnz ve ön panel üzerindeki buton ile ASR (mevcutsa) fonksiyonunu
devreden çkartnz).
09.01.2012
14:45
Sayfa 9
2. viteste
SESLİ UYARI
OTOMOBİLİN PARK EDİLMESİ
❒ fren pedalna basnz;
Güvenlik nedeni ile otomobilin, vites boşta (N) braklarak park edildiğinde sesli
uyar devreye girer (kontak anahtar
STOP konumuna çevrilirken duyulacak
ses).
Otomobilin güvenli bir şekilde park edebilmek için birinci vitese veya geri (R)
vitese takmak kesinlikle gereklidir ve ayrca bir yokuşta ise el freni çekilmelidir; ayrca kesinlikle fren pedal serbest braklmadan önce göstergenin kapanmas beklenmelidir.
❒ vites kolu (N) veya (R) konumunda
iken kolu orta konuma ve sonra +
(YUKARI) konumuna hareket ettiriniz;
ya da, vites kolu orta konuma gelir
gelmez, kolu + (YUKARI) yönünde
hareket ettiriniz;
❒ fren pedaln serbest braknz ve gaz
pedalna basnz.
Direksiyonun arkasnda bulunan kolu (+)
kullanmak suretiyle, vites kolu orta konumda ve fren pedalna basl haldeyken otomobili 1. ya da 2. vitese geçirmek
mümkündür (öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda).
Motor çalşyor ve vites (1.), (2.) veya geri
(R) iken, sistem sesli uyary devreye alr
ve vitesi otomatik olarak boş (N) konumuna aşağdaki durumlarda alr:
DİKKAT Otomobilden ayrlrken ASLA
vitesi boşta (N) brakmaynz.
❒ en az 3 dakika içerisinde gaz pedalnda
ve/veya fren pedalnda herhangi bir
çalşma yaplmamşsa;
FIAT PUNTO DUALOGIC
603.95.598 Punto Dualogic My TR
❒ veya fren 10 dakikay aşkn bir süredir
basl duruyorsa;
Orta seviyede eğimli bir yokuşta el freninin
kullanlmas tavsiye edilmektedir.
❒ sürücü kaps açlmş ve gaz pedal ile
frene en azndan 1,5 saniyedir dokunulmuyorsa;
Geri viteste (R)
❒ veya bir vites kutusu hatas tespit
edilmişse.
❒ fren pedalna basnz;
DİKKAT Otomobil hareket halinde iken,
eğer hz 3 km/saatten daha düşük ise, geri
vites konumuna 1,5 saniye içinde geçecektir. Eğer geri vitese geçmez ise, sistem
bulunulan viteste kalacak veya eğer otomobilin hz 10 km/saatten daha düşük ise
sistem vitesi boşa (N) alacaktr; bu durumda hareket tekrar edilmelidir.
❒ vites kolunu (R) konumuna getiriniz
(şekil 2);
❒ fren pedaln serbest braknz ve gaz
pedalna basnz.
9
603.95.598 Punto Dualogic My TR
09.01.2012
ÖNEMLİ NOTLAR
❒ Otomobil duruyor ve bir vites seçili
iken hareket edinceye kadar daima fren
pedaln basl tutunuz, daha sonra
serbest braknz ve yavaşça gaz pedalna basnz;
FIAT PUNTO DUALOGIC
❒ Motorun çalşr durumda uzun süreli
duraklamalar yaparken vitesi boşa (N)
almanz tavsiye edilir;
❒ Etkin debriyaj korumas sağlamak
amacyla, debriyajn aşr snmas hasara
neden olabileceği için gaz pedaln otomobili hareketsiz tutmak için kullanmaynz (otomobil yokuş yukar park
edildiği zaman). Fren pedaln kullannz
ve gaz pedalna sadece hareket etmek
istediğiniz zaman basnz;
❒ İkinci vitesi sadece düşük hzl
manevralarda daha iyi kalkş kontrolü
elde etmek için kullannz;
❒ Geri vites (R) seçili iken birinci vitesi
seçmek isterseniz ya da tam tersi bir
durum söz konusuysa, otomobil tamamen durduktan sonra fren pedalna
basarak işlemi gerçekleştiriniz;
10
14:45
Sayfa 10
❒ Aslnda hiç tavsiye edilmiyor olsa da
eğer vites boşta iken (N) beklenmedik
bir nedenle yokuş aşağ sürüş yaplyor
ise herhangi bir vitese taklmak istendiğinde sistem otomatik olarak otomobilin hzna en uygun olan vitesi
seçerek, tekerleklere doğru torkun
iletilmesine izin verir;
❒ Gerekirse, motor çalşmyor, kontak
anahtar MAR konumunda ve fren basl
iken vitesi 1’e veya geri vitese almak
mümkündür. Bu durumda, hidrolik sistem ve özellikle pompann korunmas
için bir sonraki vites değişimi için en az
5 dakika geçmesi beklenmelidir.
❒ Motorun daha iyi çalştrlmas için gaz
pedalna hzl bir şekilde sonuna kadar
basn ve eğer varsa ASR fonksiyonunu
ilgili tuşu kullanarak devre dş braknz.
❒ Arac yokuş yukar bir konumda çalşt
rrken el freni indirildikten veya fren
pedaln serbest braktktan sonra gaz
pedalna tamamen basarak motor
devrinin hzlca artmas ve gerekli kalkş
sağlanabilir.
09.01.2012
UYARI LAMBALARI VE
MESAJLAR
t
“DUALOGIC” VİTES
KUTUSU ARIZASI
(krmz)
14:45
Sayfa 11
VİTES KÜÇÜLTME
Vites kutusunun yanlş kullanlmas durumunda göstergede mesaj gösterilir.
Bu durumda, sistem otomatik olarak koruma işlemini başlatr.
Kontak anahtarn MAR konumuna
çeviriniz; uyar lambas yanabilir ancak
birkaç saniye sonra söner.
Vites kutusu arzasn belirtmek için
gösterge paneli üzerindeki uyar lambas
yanp söner (ayarlanabilir çok fonksiyonlu göstergede mesaj ve sesli uyar ile birlikte).
MANUEL VİTES
KULLANILAMAZ
Motor çalşyor iken, MANUAL modun
seçilemeyeceği durumda göstergede bu
mesaj görüntülenir.
Eğer mesaj görüntülenmeye
devam ederse yetkili bir Fiat
servisi ile temasa geçiniz.
Eğer mesaj görüntülenmeye
devam ederse yetkili bir Fiat
servisi ile temasa geçiniz.
FIAT PUNTO DUALOGIC
603.95.598 Punto Dualogic My TR
Vites kutusu arzas durumunda, sistemin kontrol
edilmesi için, mümkün olan
en ksa zamanda yetkili bir
Fiat servisi ile temasa geçiniz.
11
603.95.598 Punto Dualogic My TR
09.01.2012
OTOMATİK VİTES
KULLANILAMAZ
Motor çalşyor iken, AUTO modun
seçilemeyeceği durumda göstergede bu
mesaj görüntülenir.
14:45
Sayfa 12
DEBRİYAJIN AŞIRI ISINMASI
FREN PEDALINA BASINIZ
Debriyajn aşr sndğn belirtmek için
göstergede ilgili mesaj, sesli bir uyar ile
görüntülenir.
Otomobil fren pedal basl konumda
değilken çalştrlmak istenirse bu mesaj
göstergede görüntülenir ve bir uyar sesi
duyulur.
Bu durumda, normal koşullar sağlanncaya
kadar vitesi küçültünüz ve arac durdurunuz (motoru kapatnz).
FIAT PUNTO DUALOGIC
Eğer mesaj görüntülenmeye
devam ederse yetkili bir Fiat
servisi ile temasa geçiniz.
12
Eğer mesaj görüntülenmeye
devam ederse yetkili bir Fiat
servisi ile temasa geçiniz.
Debriyajn etkinliğini korumak, otomobili hareketsiz
tutmak için gaz pedaln kullanmaynz (örneğin otomobil
yokuş yukar park edildiği zaman). Zira debriyajn aşr snmas otomobile
zarar verebilir. Fren pedaln kullannz
ve gaz pedalna sadece hareket etmek
istediğiniz zaman basnz.
FREN PEDALINA BASINIZ ERTELENMİŞ ÇALIŞMA
Otomobil fren pedal basl konumda
değilken çalştrlmak istenirse ilgili
mesajlar göstergede ard arda görüntülenir
ve eşzamanl olarak bir uyar sesi duyulur.
09.01.2012
Bu durumda, fren pedal basl haldeyken
en az 7 saniye süreliğine anahtar AVV
konumunda tutunuz: motor çalşacaktr
Sistem recovery modundadr (izin verilen
vites 3’tür).
UYARI Vitesi çalştrmaya uygun olmadğ
bir konumda kalmas durumunda, “Ertelenmiş Çalşma” prosedürünü yürütünüz
(ilgili mesajlara baknz); en az 7 saniye
süreyle, fren pedalna basl haldeyken kontak anahtarnn AVV konumuna getiriniz,
motor çalşacaktr. Sistem recovery modunda kalacaktr (izin verilen en yüksek
vites 3’tür, otomatik mod çalşmamaktadr). Motorun çalşmamas durumunda,
yetkili bir Fiat servisiyle irtibata geçiniz.
UYARI Mesajlar sadece, boş (N) vites
dşndaki herhangi bir konumdayken marş
basldğnda gösterilmektedir.
14:45
Sayfa 13
FRENE PEDALINA BASIN VE
HAREKETİ TEKRAR EDİN
MESAJI
Fren pedalna basmadan önce vites
değiştirme girişiminizin olmas durumunda, güvenlik sebebiyle sesli uyaryla birlikte ekranda mesaj belirecektir.
Eğer mesaj görüntülenmeye
devam ederse yetkili bir Fiat
servisi ile temasa geçiniz.
Eğer mesaj görüntülenmeye
devam ederse yetkili bir Fiat
servisi ile temasa geçiniz.
HAREKETE İZİN VERİLMEDİ
MESAJI
Baz şartlarda sistem vites değişimine izin
vermediği durumda sesli uyar ile birlikte
göstergede uyar mesaj görüntülenir.
FIAT PUNTO DUALOGIC
603.95.598 Punto Dualogic My TR
VİTES KULLANILAMAZ
Göstergede mesaj, sesli uyar ile birlikte
aşağdaki durumlarda devreye girer:
❒ vites değişimini engelleyen sistem arzas;
Eğer mesaj görüntülenmeye
devam ederse yetkili bir Fiat
servisi ile temasa geçiniz.
veya
❒ sadece birinci (1), ikinci (2), üçüncü (3)
veya geri vitese (R) geçmesine izin
veren sistem arzas.
13
603.95.598 Punto Dualogic My TR
09.01.2012
VİTESİN BOŞ KONUMA (N)
ALINMASI
Sürücünün vitesi boşa almas gerektiğine
dair sesli uyar ile birlikte göstergede bir
mesaj gösterilir.
FIAT PUNTO DUALOGIC
Vites boşa (N) alndğnda göstergede
mesaj görüntülenmez.
14
Eğer mesaj görüntülenmeye
devam ederse yetkili bir Fiat
servisi ile temasa geçiniz.
14:45
Sayfa 14
OTOMOBİLİN
ÇEKİLMESİ
BİR SİGORTANIN
ATMASI
Vitesin boşta olduğundan (N) (otomobilin
itildiğinde ileri doğru gidip gitmediğini
kontrol ederek) emin olunuz ve çekme
işlemini manuel vites kutulu otomobilin
çekilmesine göre yapnz (Kullanc El
Kitabna baknz).
Dualogic sistem bileşenleri özel
sigortalar ile korunmaktadr. Yetkili
bir Fiat servisi ile temasa geçiniz.
Vitesin boş konuma alnamamas durumunda otomobili çekmeyiniz ve yetkili bir
Fiat servisi ile temasa geçiniz.
603.95.598 Punto Dualogic My TR
09.01.2012
14:45
Sayfa 15
PERİYODİK BAKIM TABLOSU
1.3 MultiJet 95HP
her 20,000 km’de bir
her 20,000 km’de bir
Debriyaj aktüatörü hidrolik kumanda
sistemi yağ seviyesinin kontrolü
_
Debriyaj aktüatörü hidrolik
sistemi yağnn değişimi
_
her 20,000 km’de bir
her 40,000 km’de (veya 2 ylda bir)
FIAT PUNTO DUALOGIC
Vites kutusu yağ seviyesinin
kontrolü
1.4 (77HP)
SEVİYE KONTROLLERİ
DUALOGIC VİTES KUTUSU HİDROLİK İŞLETİM SİSTEMİ SIVISI
Vites kutusu yağ seviyesi kontrolü ve debriyaj hidrolik sistemi yağ kontrolü/değişimi (Multijet tiplerinde) için sadece yetkili bir
Fiat servisi ile temasa geçiniz.
Atk vites kutusu yağ çevre için zararl maddeler içermektedir. Yağ değişimi için
çevre ve yasalar da dikkate alan ve atk yağ tasfiyesi için gerekli donanma sahip
yetkili Fiat servisleri ile temasa geçmenizi tavsiye ederiz.
UYARI
15
603.95.598 Punto Dualogic My TR
09.01.2012
14:45
Sayfa 16
MOTOR KODLARI - ŞASİ VERSİYONLARI
FIAT PUNTO DUALOGIC
Tipler
16
Motor
kodu
3 kap/5 koltuk
5 kap/5 koltuk
1.4 (77HP - Euro 4)
350A1000
–
199BXB11 16
1.4 (77HP - Euro 5)
350A1000
199A7000 ()
199AXB11 15G
199AXH11 21G
199BXB11 16H
199BXH11 22G
199B1000
199AXU11 41
199BXU11 42
1.3 MultiJet 95HP
(Euro 5)
() öngörülen baz pazarlarda/versiyonlarda
Şasi versiyonu
603.95.598 Punto Dualogic My TR
09.01.2012
14:45
Sayfa 17
Vites kutusu
Debriyaj
Sürüş
1.4 (77HP)
1.3 MultiJet 95HP
Beş ileri ve bir geri vitese sahip,
elektro hidrolik sistemli,
elektronik kumandal vites kutusu
Alt ileri ve bir geri vitese sahip,
elektro hidrolik sistemli,
elektronik kumandal vites kutusu
Tek disk, kuru tip,
elektro hidrolik kumandal
Tek disk, kuru tip,
elektro hidrolik kumandal
Ön
Ön
FIAT PUNTO DUALOGIC
AKTARMA ORGANLARI
PERFORMANS
Otomobili kullanmaya başladktan sonra ulaşlabilecek maksimum hzlar (km/s baznda)
1.4 (77HP)
1.3 MultiJet 95HP
165
178
17
603.95.598 Punto Dualogic My TR
09.01.2012
14:45
Sayfa 18
AĞIRLIKLAR
1.4 (77HP)
FIAT PUNTO DUALOGIC
Ağrlklar (kg)
1.3 Multijet 95HP
3 kap
4 koltuk
3 kap
5 koltuk
5 kap
5 koltuk
3 kap
5 koltuk
5 kap
5 koltuk
Boş ağrlk (tüm svlar,
yakt deposu %90 dolu ve
opsiyonel ekipmanlar olmakszn):
1025
1025
1040
1130
1145
Sürücü dahil izin verilen
maksimum yük (*):
480
560
560
560
560
İzin verilen azami yük (**)
– ön aks:
– arka aks:
– toplam:
850
850
1505
850
850
1585
850
850
1600
950
850
1690
950
850
1705
Römork çekme:
– frenli römork:
– frensiz römork:
1000
400
1000
400
1000
400
1000
400
1000
400
Tavandaki maksimum yük:
50
50
50
50
50
Çekme bağlantsnda maksimum yük:
60
60
60
60
60
(*) Otomobil özel ekipmanlara sahip ise (açlr tavan, çeki kancas, vb.) yüksüz ağrlk artacağndan dolay izin verilen azami yük
değeri azalr.
(**) Yük değerleri aşlmamaldr. Sürücü bagajdaki ve/veya araçtaki diğer yükleri bu snrlamalara uyacak şekilde düzenlemekle
yükümlüdür.
18
09.01.2012
14:45
Sayfa 19
KAPASİTELER
1.4 (77HP)
Dualogic vites kutusu
hidrolik sistemi
Debriyaj hidrolik sistemi
1.3 Multijet 95HP
Önerilen svlar
Orijinal ürünler
litre
kg
litre
kg
0,7
0,59
0,505
0,43
TUTELA CAR CS SPEED “ATF DEXRON III” karşml
özel sv
Sözleşmeli Teknik
Referans No. F005.F98
–
–
0,038
0,040
TUTELA TOP4
Sentetik sv FMVSS no. 116
DOT 4, ISO 4925 SAE J1704,
CUNA NC 956-01
Sözleşmeli Teknik
Referans No. F001.A93
FIAT PUNTO DUALOGIC
603.95.598 Punto Dualogic My TR
19
603.95.598 Punto Dualogic My TR
09.01.2012
14:45
Sayfa 20
YAKIT TÜKETİMİ
Avrupa normlarna göre yakt tüketimi (litre/100 km)
Şehir içi
Şehir dş
Ortalama
1.4 (77HP - Euro 4)
6,8
5,0
5,7
1.4 (77HP - Euro 5)
6,7
4,6
5,4
1.3 MultiJet 95HP
5,0
3,5
4,1
FIAT PUNTO DUALOGIC
AUTO-ECO mantğ ile tüketim.
CO2 EMİSYONLARI
Aşağdaki tabloda ortalama CO2 emisyon seviyeleri açklanmştr.
Tipler
Avrupa Birliği normlarna göre
CO2 emisyonlar (g/km)
1.4 (77HP - Euro 4)
134
1.4 (77HP - Euro 5)
124
1.3 Multijet 95HP
107
Fiat Group Automobiles S.p.A. - Parts & Services - Technical Services - Service Engineering
Largo Senatore G. Agnelli, 3 - 10040 Volvera - Torino (Italia)
Print no. 603.95.598 - 09/2011 - 1 Edition
20

Benzer belgeler