uludağ üniversitesi ıı. uluslar arası felsefe kongresi

Yorumlar

Transkript

uludağ üniversitesi ıı. uluslar arası felsefe kongresi
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ II. ULUSLAR ARASI
FELSEFE KONGRESİ
11-13 EKİM 2012 BURSA-TÜRKİYE
11 EKİM 2012 PERŞEMBE (1. GÜN)
Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi
Büyük Salon
SİNEMA SALONU
13:15-15:15
SALON A
13:15-15:15
I.
OTURUM
13:15-15:15
BÜYÜK SALON
13:15-15:15
AÇILIŞ/ OPENNİNG
09:30-10:30 - Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. A. Kadir Çüçen, Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Kamil Dilek, Uludağ Üniversitesi Rektörü
Recep Altepe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
Şahabettin Harput, Bursa Valisi
10:30-12:00 - Çağrılı Konuşmacılar
Prof. Dr. Gabriel Vargas Lozano
Prof. Dr. İoanna Kuçuradi
Prof. Dr. Şafak Ural
12:00-13:00 YEMEK ARASI/ LUNCH
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Doğan Özlem
1. Konuşmacı
Prof. Dr. Cengiz Çakmak, İstanbul Üniversitesi, “Kent Felsefesi: Mekan ve Mimari”
2. Konuşmacı
Yrd. Doç. Dr. Mehmedi Vehbi Gökçe, Niğde Üniversitesi, “ ‘Kahrolsun Şehirler’ mi?”
3. Konuşmacı
Araş. Gör. Ümit Öztürk, Uludağ Üniversitesi, “Etik Bir Pratik Olarak Mimari”
4. Konuşmacı
Araş. Gör. Serap Durmuş, Karadeniz Teknik Üniversitesi, “Mimarlığı Yeniden Üretmek: Georg Simmel ve Metropol”
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kubilay Aysevener
1. Konuşmacı
Yrd. Doç. Dr. Birsel Matara, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, “Film ve Fotoğraflarda Bir Söylem Olarak Kentsel
Mekan”
2. Konuşmacı
Öğr. Gör. Dr. Elif. Nuyan, Uludağ Üniversitesi, “Sinema Perdesine Yansıyan Şehir”
3. Konuşmacı
Uzman Berfin Kart, Gazi Üniversitesi, “Avatar: Bir Filmden Hareketle Çevre Etiği Sorunlarına Bakmak”
4. Konuşmacı
Araş. Gör. Dr. Gizem Şimşek, İstanbul Kültür Üniversitesi, “Köyden Kente Göç Bağlamında ‘Uzak’ Filmine
Yakından Bir Bakış”
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Harun Tepe
1. Konuşmacı
Assist. Prof. Dr. Güncel Önkal, Maltepe University, “The Vanishing Subjects of Transforming Cities: From
Enlightenment to Solitude”
2. Konuşmacı
Assist. Prof. Dr. Qodratullah Qorbani, Iran Kharazmi University, “The Effects of City on Philosophy and the Role of
Human”
3. Konuşmacı
Dr. Giovanni De Grandis, University of Copenhagen, “Pluralism in the City: The Moral Logic and Consequences of
Urban Density”
4. Konuşmacı
Dr. Dakhane Noureddine, University of M’sila, “City and Policy, for a New Relationship into the Algerian Modern
Society”
5. Konuşmacı
Ted Alexander, Harvard University,"Urban Justice and Positional Goods"
SALON B
13:15-15:15
SALON C
13:15-15:15
BÜYÜK SALON
15:30-17:30
SİNEMA SALONU
15:30-17:30
SALON A
15:30-17:30
SALON B
15:30-17:30
OTURUM
15:30-17:30
II.
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir
1. Konuşmacı
Prof. Dr. Celal Türer, Ankara Üniversitesi, “Şehir Bilincinin Felsefi Boyutları: Mekân, Zaman ve Gelecek
Tasavvuru”
2. Konuşmacı
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Yavuz Demir, Uludağ Üniversitesi, “Mekânı Okumak: Bir Varoluş İmkânı Olarak Şehir ve
Hikâyeleri”
3. Konuşmacı
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Aydoğdu, Atatürk Üniversitesi, “Modern Şehrin Nesnelliğine ve Yanılsamalarına İrrasyonel
Bir Eleştiri: Varoluşçuluk”
4. Konuşmacı
Öğr. Gör. Dr. Ceyhun Akın Cengiz, Gazi Üniversitesi, “Franz Kafka’nın Şato ve Dava Adlı Eserleri Bağlamında
İnsanın Varoluşsal Durumunun Mekânla İlişkisi”
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şahabettin Yalçın
1. Konuşmacı
Prof. Dr. Hasan Ertürk, Uludağ Üniversitesi, “Değişmeye Yüz Tutan Paradigma Bağlamında Kente Ekolojik Bakış”
2. Konuşmacı
Prof. Dr. Hüseyin Gül & Uzman Adviye İkbal Baydar, Süleyman Demirel Üniversitesi “Değişen Kentleşme
Dinamikleri ve Yavaş Kent (Citta Slow) Akımı”
3. Konuşmacı
Yrd. Doç. Dr. Fikri Gül, Pamukkale Üniversitesi, “İnsan-Doğa İlişkisi Bağlamında Çevre Sorunları ve Felsefe”
4. Konuşmacı
Öğr. Gör. Ayşe Şat, Girne Amerikan Ünversitesi, “Kapalı Maraş ve Girne: Nerede Çevre Etiği?”
15 DAKİKA ARA/ COFFEE BREAK
Oturum Başkanı: : Prof. Dr. Ömer Naci Soykan
1. Konuşmacı
Prof. Dr. Zekiye Kutlusoy, Maltepe Üniversitesi, “Öznelerarasılık Alanlarının Barınağı Olarak Şehir”
2. Konuşmacı
Prof. Dr. Hakan Poyraz, Gazi Üniversitesi, “Descartes’ın Şehri”
3. Konuşmacı
Öğr. Gör. Ayşe Gül Çıvgın, Uludağ Üniversitesi, “Platon, Descartes ve Kant’da Etik ve Politik Açılımların Art Alanı
Olarak Şehir”
4. Konuşmacı
Araş. Gör. Bergen Coşkun, Maltepe Üniversitesi., “Şehirdeki Başkaları”
5. Konuşmacı
Berrak Coşkun, Maltepe Üniversitesi, “Şehir Kendi İnsanını Tüketiyor mu?”
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Solmaz Zelyut
1. Konuşmacı
Prof. Dr. Z. Gönül Balkır, Kocaeli Üniversitesi, “Kentsel Mekanları Kullanım Hakkı: Korunmaya Muhtaç Kent
Sakinleri”
2. Konuşmacı
Prof. Dr. Ahmet Ulvi Türkbağ, Galatasaray Üniversitesi, “Modern Şehir ile Modern Hukuk İlişkisi”
3. Konuşmacı
Yrd. Doç. Dr. Nurhayat Çalışkan Akçetin, Bülent Ecevit Üniversitesi, “Modernleşme ve Kentsel Sorunlar”
4. Konuşmacı
Şehriban Cenan, Maltepe Üniversitesi, “İnsanın Değeri ve Şehirdeki Hakları”
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Celal Türer
1. Konuşmacı
Doç. Dr. Ahmet Özalp, Hitit Üniversitesi, “Vita Contemplativa ile Vita Activa Çerçevesinde Kent-Felsefe İlişkisi”
2. Konuşmacı
Doç. Dr. Metin Becermen, Uludağ Üniversitesi, “Politika ve Felsefe İlişkisi Üzerine: Bir Platon Okuması”
3. Konuşmacı
Araş. Gör. Barış Mutlu, Ege Üniversitesi, “Grek ve Modernlerde Şehir ve Karakter”
4. Konuşmacı
Araş. Gör. Emrah Akdeniz, Ankara Üniversitesi, “Varoluşsal Uzam ve Bir Şehir Sürgünü Olarak Antigone:
Heidegger ve Kadim Yunanda ‘Polis’in Kökeni”
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Neşet Toku
1. Konuşmacı
Doç. Dr. Muhsin Yılmaz, Uludağ Üniversitesi, “Felsefenin Olanaklılığı Olarak Şehir”
2. Konuşmacı
Öğr. Gör. Dr. Senem Kurtar, Ankara Üniversitesi, “Şehrin Filozofu Henri Lefebvre ve Gündelik Yaşama Sanatı”
3. Konuşmacı
Dr. Özcan Yılmaz Sütçü, Ege Üniversitesi, “Benjamin, Modern Şehir ve Sanat Yapıtı”
4. Konuşmacı
Araş. Gör. Buğra Kocamusaoğlu, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, “Bir Yaşam Biçimi Olarak Felsefe ve Şehir İlişkisi”
SALON C
15:30-17:30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sabri Büyükdüvenci
1. Konuşmacı
Assoc. Prof. Dr. Paul Cortois “The white city: home at last?”
2. Konuşmacı
Doç. Dr. Bülent Şenay, Uludağ Üniversitesi, “Risk and The City: Reflexive Modernity and al-Farabi`s Madinah alFadilah”
3. Konuşmacı
Dr. Karim H.jaff, Iraq Mustansyria Universty, “Environmental Philosophy: from Metaphysics to Ecology Toward a
New Ontology”
4. Konuşmacı
Dr. Jeremy Bell, DePaul University, “Politics, Ethics, Philosophy: Plato's Account of the True Art of
Statesmanship”
5. Konuşmacı
Lect. Ş. Arzu Çevik, Mersin University, “The Factors Having a Role on The Permanence of the Art Works in Public
Spaces and Assessment on Mersin Kültür Parkı (Mersin Culture Park)”
SİNEMA SALONU
10:00-12:00
SALON A
10:00-12:00
SALON B
10:00-12:00
I.
OTURUM
10:00-12:00
BÜYÜK SALON
10:00-12:00
12 EKİM 2012 CUMA (2. GÜN)
Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hakan Poyraz
1. Konuşmacı
Doç. Dr. Ali Utku, Atatürk Üniversitesi, “Ludwig Wittgenstein’da Bir Dil Metaforu Olarak Şehir”
2. Konuşmacı
Doç. Dr. Hülya Yaldır, Pamukkale Üniversitesi, “Georg Simmel: Metropol ve Para Ekonomisinin Bireyler Üzerine
Etkisi”
3. Konuşmacı
Yrd. Doç. Dr. Şahin Özçınar, Akdeniz Üniversitesi, “Hegel Felsefesinde Kent Devleti ve Özgürlük Kavramı”
4. Konuşmacı
Gülay Özdemir Akgündüz, Ankara Üniversitesi “Sartre’da Benliğin Oluşum Serüveni: Mekânın Çağrısı”
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şafak Ural
1. Konuşmacı
Doç. Dr. Kıvılcım Akkoyunlu Ertan, TODAİE, “Karşı-Ütopyalar ve Kent”
2. Konuşmacı
Doç. Dr. Müslim Akdemir, Atatürk Üniversitesi, “More’un ‘Utopia’sında Şehir İmgesi”
3. Konuşmacı
Dr. Gülçin Tunç & Dr. Yasemin Kaya, Uludağ Üniversitesi, “Kent-Doğa Etkileşiminin Dönüşümü: Toplum Bilim ve
Ütopya Yazınlarına Karşılaştırmalı Bir Bakış”
4. Konuşmacı
Fatma SAYIN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, “Ütopyanın Nostaljileşmesi: Modern Şehir Tasarımı Bağlamında Ütopik
ve Nostaljik Yaklaşımların Bir Eleştirisi”
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cemal Güzel
1. Konuşmacı
Doç. Dr. Talip Karakaya, Dumlupınar Üniversitesi, “Küresel Bir Çağda Şehirde Yaşam, Çıkardığı Sorunlara Felsefi
ve Sosyo-Kültürel Bakış”
2. Konuşmacı
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yıldız, Erciyes Üniversitesi, “Modern Şehirde Ölüm”
3. Konuşmacı
Öğr. Gör. Dr. Figun Dinçer, Uludağ Üniversitesi “Kentleşme ile Gelen Ahlaki Çöküntü”
4. Konuşmacı
Araş. Gör. Dide Akdağ Satır, İstanbul Kültür Üniversitesi, “Kent ve Palimpsest”
5. Konuşmacı
Cana Bostan, Ege Üniversitesi, “Şehrin Hafızası ile Hafızanın Şehirleri”
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Feridun Yılmaz
1. Konuşmacı
Assoc. Rushmore Professor Thomas Olsen, Int’l Relations, “Glocalism as a Theme for City-to-City Collaboration”
2. Konuşmacı
Assist. Prof. Dilek Huseyinzadegan, Koç University, “A Segregated Cosmopolis? Kant’s Conception of World
Citizenship”
3. Konuşmacı
Dr. Melouki Slimane, Algeria University of M’sila, “Relationship Between City and Citizenship: A New Lecture on
Modern City Conception”
4. Konuşmacı
Res. Assist. Cenk Özdağ, Maltepe University “City as an Apparatus of the State”
SALON C
10:00-12:00
BÜYÜK SALON
13:15-15:15
SİNEMA SALONU
13:15-15:15
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nurcan Abacı
1. Konuşmacı
Prof. Dr. Neşet Toku, Yıldız Teknik Üniversitesi, “Moderniteden Medeniyete/Erdemsiz Siteden Erdemli Siteye”
2. Konuşmacı
Prof. Dr. Fahrettin Korkmaz, Atatürk Üniversitesi, “Selçuklular Döneminde Hisbe Teşkilatı”
3. Konuşmacı
Yrd. Doç. Dr. Zelha Altınkaya & Doç. Dr. Akın Marşap, İstanbul Aydın Üniversitesi, “Çağdaş Yönetsel Felsefe
Perspektifinde Küresel Ekonomik Yaklaşımlar”
4. Konuşmacı
Yrd. Doç. Dr. Kasım Tatlılıoğlu, Bingöl Üniversitesi, “Şehirleşme Olgusu ve Şiddet Döngüsü Bağlamında Kimlik
Bunalımı”
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Metin Becermen
1. Konuşmacı
Araş. Gör. Erhan Kuçlu, Uludağ Üniversitesi, “Bilgi ve İktidar; Şehrin Sokaklarındaki ‘Siyam İkizi’”
2. Konuşmacı
Araş. Gör. Reyhan Uludağ Eraslan, İstanbul Kültür Üniversitesi, “Şehir Yaşamı ve Mobese Kameraları”
3. Konuşmacı
Araş. Gör. Sercan Çalcı, Akdeniz Üniversitesi, “Kontrol Kentinden Rizomlara”
4. Konuşmacı
Araş. Gör. Burak Şahin, Mersin Üniversitesi, “Soylulaştırma ve Kentin Biyopolitik Çehresi”
SALON B
13:15-15:15
SALON A
13:15-15:15
12:00-13:00 YEMEK ARASI/ LUNCH
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zeynep Direk
1. Konuşmacı
Prof. Dr. Harun Tepe, Hacettepe Üniversitesi, “Felsefi Ekoloji ve İnsan: İnsanın Doğadaki Yeri”
2. Konuşmacı
Doç. Dr. Arslan Topakkaya, Erciyes Üniversitesi, “H. Jonas’ta İnsan ve Doğanın Değeri”
3. Konuşmacı
Doç. Dr. H. Haluk Erdem, Ankara Üniversitesi, “David Harvey’de Kapitalizmin Krizi ve Şehir”
4. Konuşmacı
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Sarı, Pamukkale Üniversitesi, “Modern Öznenin Kurulumunda Doğanın Yeniden Üretimi
ve Dolayımı”
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hasan Ertürk
1. Konuşmacı
Yrd. Doç. Dr. Süheyla Birlik, Karabük Üniversitesi, “Şehir ve Toplumsal Kimlik”
2. Konuşmacı
Araş. Gör. Esra Yıldız, Atatürk Üniversitesi, “Şehirleşme Sürecinde Değişen Toplum”
3. Konuşmacı
Nebile Eroğul & Yusuf Toprak, Talim ve Terbiye Kurulu, “Cumhuriyet’in İdeolojisi ve Türkiye’de Şehirleşme”
4. Konuşmacı
Duygu Temel, Marmara Üniversitesi, “Şehirdeki Demokrasi ve İnsan”
SALON C
13:15-15:15
OTURUM
13:15-15:15
II.
Oturum Başkanı: Prof. Dr.Hasan Ertürk
1. Konuşmacı
Yrd. Doç. Dr. Orhan Yazıcı, İnönü Üniversitesi, Doğu’da Şehir İmgesi ve Tarihten Bir Örnek: Şehr-i Ahmedşahi
(Kandahar)”
2. Konuşmacı
Yrd. Doç. Dr. İdiris Demirel, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, “Milliyetçi İslami Düşüncede İslam Medeniyeti
Karşiılığı: İsmet Özel İstisnailiği”
3. Konuşmacı
Dr. Füsun Kökalan Çımrın, Dokuz Eylül Üniversitesi, “Siyanürlü Altın Madenciliği ve Toplumsal Değişme/Bergama
Örneği”
4. Konuşmacı
Araş. Gör. Atıl Cem Çiçek& Araş. Gör. Mehmet Demir, Kafkas Üniversitesi, “Kentlileşmenin Siyasal Katılmaya
Etkisi: Kars Örneği”
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zekiye Kutlusoy
1. Konuşmacı
Prof. Dr. Manuel Knoll, Fatih University, What is The Role of Philosophy in The City of Today? A Comparison of
The Answers of Socrates, Plato, Aristotle.
2. Konuşmacı
Assist.Prof. Dr. Özgür Sarı, Selçuk University, “To Become Urbanized as a Way of Life: The Case of Konya as an
Urban Village”
3. Konuşmacı
Assist. Prof. Dr. Mostofa Younesie, Tarbiat Modares University, “ What Should We Make of the History of the
Iranian Ancient City?”
4. Konuşmacı
Assist. Prof. Dr. Felicia Waldman, University of Bucharest, “The Double Cultural Identity of Minorities in Capital
Cities: Jewish and Armenian Architects in Bucharest”
5. Konuşmacı
Hendrik Kempt, Heinrich-Heine University & University of Duisburg-Essen, “Risk and City: About Requirements of
a Consistent Concept”
SİNEMA SALONU
15:30-17:30
SALON A
15:30-17:30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kurtuluş Dinçer
1. Konuşmacı
Yrd. Doç. Dr. Ahu Tunçel, Maltepe Üniversitesi, “Cité-Site-Şehir: Kamusal-Özel Ayrımlarının Mekâna Özgü
Belirlenimleri”
2. Konuşmacı
Yrd. Doç. Dr. Seyit Coşkun, Çankırı Karatekin Üniversitesi, “Bireyselleşme Olanaklılığı Olarak Kamusal Alan ve
Şehir”
3. Konuşmacı
Araş. Gör. Dr. Funda Günsoy Kaya, Uludağ Üniversitesi, “Polis’ten Cosmopolis’e: Felsefe, Politika ve Yurttaşlık”
4. Konuşmacı
Araş. Gör. Tayfun Torun, Uludağ Üniversitesi, “J. Habermas’ın Kamusal Alan- Özel Alan Ayrımı: Bir İletişim
Mekanı Olarak Şehir”
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Akgün
1. Konuşmacı
Yrd. Doç. Dr. Ferhat Ağırman, Pamukkale Üniversitesi, “Demografik Yapı ve Yönetim İlişkisi: Erdemli Şehir
Örneği”
2. Konuşmacı
Yrd. Doç. Dr. Bülent Akot, Bitlis Eren Üniversitesi, “İbn Haldun’un Şehir Kuramı ve Değerlendirmesi”
3. Konuşmacı
Yrd. Doç. Dr. Ramazan Adıbelli, Erciyes Üniversitesi, “İslam Şehri Mit mi Gerçek mi, ya da Modern İnsanın Homo
Religiosus’un Mekân Tasavvurunu İdrak Etmesi Mümkün mü?”
4. Konuşmacı
Araş. Gör. İlyas Özdemir, Ege Üniversitesi, “İbni Bacce’nin Yalnız Filozofu ve Şehir”
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ersin Kuşdil
1. Konuşmacı
Yrd. Doç. Dr. Elifhan Köse, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, “Konaklar, Apartmanlar, Taşra ve Metropol:
Türk Edebiyatında İdeal-Politik Mekan Tezahürleri”
2. Konuşmacı
Dr. Yaylagül Ceran, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “Şehir: Sahne, Vitrin, Sokak, Beden ve Özgürlük”
3. Konuşmacı
Araş. Gör. Sinan Tankut Gülhan, Uludağ Üniversitesi, “Üçüncü Mekâna Doğru: Kentselliğin Triyalektik Praksisine
Karşı Özgürlüğün Mekânsal Poiesis'i”
4. Konuşmacı
Araş. Gör. Adem Yıldırım, Ankara Üniversitesi, “İki Şehir Bir Niyet: Floransa ve Amsterdam’ın Varoluşsallığında
Sekülerliğin Felsefesi”
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan
1. Konuşmacı
Okut. Faki Can Yürük, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Şehir ve Sanat İlişkisinde Kültürel Mirasların Rolü ve Önemi:
“Dünyanın İlk Müzik Yarışması ve Marsyas Festivali”
2. Konuşmacı
Araş. Gör. Fırat İlim, Mardin Artuklu Üniversitesi, “Şehir ve İdeolojilerin Diyalojisi: Duvarı Yıkmak-Berlin Örneği”
3. Konuşmacı
Miray Çakıroğlu, Boğaziçi Üniversitesi, “Şehir ve Söylen: İstanbul’un Avrupa Kültür Başkenti Mirası”
BÜYÜK
SALON
10:00-12:00
ÖZEL
OTURUM
SALON B
15:30-17:30
III.
OTURUM
15:30-17:30
BÜYÜK SALON
15:30-17:30
15 DAKİKA ARA/ COFFEE BREAK
13 EKİM 2012 CUMARTESİ (3. GÜN)
Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi
Büyük Salon
Kapanış Oturumu ve Değerlendirme/Closing Section
Konu: Şehir, Felsefe ve Türkiye’de Felsefe
Prof. Dr. Doğan Özlem
Prof. Dr. Yasin Ceylan
Prof. Dr. Betül Çotuksöken
Prof. Dr. Kurtuluş Dinçer
Prof. Dr. Zeynep Direk

Benzer belgeler