fiyat listesi.16Nisan

Transkript

fiyat listesi.16Nisan
30
\ÕO
sunpipe
2015/1 Fiyat Listesi
www.ozdoganplast.com
sunpipe
Š;.Š3±3&5Š.5&4Š4Š
Ɵ"/-*63'"±3&5Š.5&4Š4Š
1MBTUJL TFLUþSĕOEF ZäMä BơLäO TĕSFEJS UĕLFUJDJZF LBMJUFMJ ĕSĕO TVOBO ›;%0~"/1-"45 QMBTUJL
IPSUVNĕSFUJNJJMFJMLUFTJTJOJZäMäOEBŠ[NJSEFLVSEVZäMäOEBŠ[NJS,FNBMQBơB0SHBOJ[F
4BOBZJ#þMHFTJOEFNƝBMBOEBZFOJĕSFUJNUFTJTMFSJOEFQWDBUJLTVCPSVMBSäQQSDTäIIJUFTJTBU
CPSVMBSäQWDIPSUVNMBSQFZBßNVSMBNBCPSVMBSäQFCPSVMBSQFLPSJHFCPSVMBSWFFLQBSÑBĕSFUJNJOF
HJSJQĕSFUUJLMFSJĕSĕOMFSJUĕN5ĕSLJZFZFWFZVSUEäơäOBTBUNBLUBPMBO›;%0~"/1-"45Š,ŀJOCĕOZFTJOEF46/1Š1&46/%3Š1WF4"/#036NBSLBMBSäCVMVONBLUBEäS
ZäMäOEB ƟBOMäVSGB 0SHBOJ[F 4BOBZJ #þMHFTJOEF NƝ BÑäL NƝ LBQBMä BMBOEB
(ĕOFZ%PßV"OBEPMV#þMHFŀTJOFWFJISBDBUBZþOFMJLQPMJFUJMFOCPSVWF[JSBJCPSVTJTUFNMFSJĕSFUJN
UFTJTJOJEFWSFZFBMNäơUäS
sanboru sanbor sundrip sunpipe
›[EPßBOQMBTU-UEƟUJUFTDJMMJ.BSLBTäEäS
2
www.ozdoganplast.com
*40
sunpipe
,036(&#036-"3
TS EN 13476-3 + A1
,&/%Š/%&/.6'-6
,036(&#036
%±;,036(&#036
SN 4 (16 KN/m²)
SN 4 (16 KN/m²)
Kod
Çap (mm)
K200KM4
K300KM4
K400KM4
K500KM4
K600KM4
200
300
400
500
600
Fiyat
15.15
30.30
56.00
105.00
160.00
Kod
Çap (mm)
Fiyat
K110M4
K150M4
K200M4
K300M4
K400M4
100
150
200
300
400
6.50
11.00
14.50
29.20
48.00
)%1&4"3."-,036(&#036
800
1000
K800KM4
K1000KM4
5&,-Š'"-*/*;
5&,-Š'"-*/*;
,&/%Š/%&/.6'-6
,036(&#036
%±;,036(&#036
SN 8 (32 KN/m²)
SN 8 (32 KN/m²)
Kod
Çap (mm)
Fiyat
K200KM8
K300KM8
K400KM8
K500KM8
K600KM8
200
300
400
500
600
18.10
39.00
73.00
130.00
195.00
Kod
Çap (mm)
K110M8
K150M8
K200M8
K300M8
K400M8
Fiyat
7.70
13.00
17.40
37.50
70.00
100
150
200
300
400
)%1&4"3."-,036(&#036
K800KM8
K1000KM8
5&,-Š'"-*/*;
5&,-Š'"-*/*;
800
1000
,036(&#0365*37&,".:0/-"3":±,-&.&"%&5-&3Š
,BNZPO"EFEJ
5äS"EFEJ
100(mm)
150(mm)
200(mm)
500
1.000
230
460
120
240
300(mm)
400(mm)
500(mm)
600(mm)
800(mm)
29
58
20
40
12
24
8
16
58
116
www.ozdoganplast.com
ISO 9001:2008
3
sunpipe
,036(&#036&,1"3p"-"3*
,036(&ĵ%Š34&,
KORUGE ĵ%Š34&,
Kod
Çap (mm)
Fiyat
Kod
K10090D
100
13.20
K10045D
K15090D
150
21.60
K20090D
200
K30090D
Fiyat
Kod
Çap (mm)
Fiyat
100
10.80
K150100IT
150/100
32.40
K15045D
150
19.20
K200100IT
200/100
43.20
34.80
K20045D
200
24.00
K200150IT
200/150
54.00
300
106.80
K30045D
300
54.00
K300100IT
300/100
80.40
K40090D
400
241.20
K40045D
400
160.80
K300150IT
300/150
80.40
K50090D
500
5&,-Š'
K50045D
500
5&,-Š'
K300200IT
300/200
93.60
K60090D
600
ALINIZ
K60045D
600
ALINIZ
K400100IT
400/100
160.80
K400150IT
400/150
174.00
K400200IT
400/200
255.60
K400300IT
400/300
168.80
K500100IT
500/100
5&,-Š'
K500150IT
500/150
ALINIZ
K500200IT
500/200
“
K500300IT
500/300
“
K500400IT
500/400
“
K600100IT
600/100
“
K600150IT
600/150
“
K600200IT
600/200
“
K600300IT
600/300
“
K600400IT
600/400
“
K600500IT
600/500
“
,036(&$1"3p"4*
Kod
4
,036(&Š/&("-5&
Çap (mm)
,036(&17$p*,*Ɵ-*$1"3p"4*
Çap (mm)
Fiyat
Kod
Çap (mm)
Fiyat
K100100KC
100/100
21.60
K100100C
100/100
24.00
K150100KC
150/100
32.40
K150100C
150/100
34.80
K150150KC
150/150
39.60
K200100C
200/100
K200100KC
200/100
43.20
39.60
K200150KC
200/150
45.60
K200150C
200/150
48.00
K200200KC
200/200
50.40
K200200C
200/200
54.00
K300100KC
300/100
61.20
K300100C
300/100
61.20
K300150KC
300/150
88.80
K300150C
300/150
88.80
K300200KC
300/200
93.60
K300200C
300/200
106.80
K300300KC
300/300
120.00
K400100C
400/100
160.80
K400100KC
400/100
162.00
K400150C
400/150
188.40
K400150KC
400/150
174.00
K400200C
400/200
216.00
K400200KC
400/200
228.00
K500100C
500/100
5&,-Š'
K400300KC
400/300
168.80
K500150C
500/150
ALINIZ
K400400KC
400/400
348.00
K500200C
500/200
“
K500100KC
500/100
5&,-Š'
K600100C
“
K500150KC
600/100
500/150
ALINIZ
K500200KC
500/200
“
600/150
“
K500300KC
500/300
“
600/200
“
K500400KC
500/400
K500500KC
K600150C
,036(&&ƟŠ55&
Kod
Çap (mm)
Fiyat
K100100KET 100/100
27.60
“
K150150KET 150/150
38.40
500/500
“
K200200KET 200/200
61.20
K600100KC
600/100
“
K300300KET 300/300
188.40
K600150KC
600/150
“
K400400KET 400/400
295.20
K600200KC
600/200
“
K500500KET 500/500
5&,-Š'
K600300KC
600/300
“
K600600KET 600/600
ALINIZ
K600400KC
600/400
“
K600500KC
600/500
“
K600600KC
600/600
“
K600200C
www.ozdoganplast.com
ISO 9001:2008
sunpipe
,036(&#036&,1"3p"-"3*
17$p*,*Ɵ-*3&%±,4Š:0/
,›35"1"
Kod
Çap (mm)
Fiyat
K100KT
100
K150KT
Kod
3&%±,4Š:0/
Çap (mm)
Fiyat
Kod
Çap (mm)
Fiyat
21.60
K150100TR 150/100
32.40
K150100R
150/100
27.60
150
26.40
K200100TR 200/100
39.60
K200100R
200/100
34.80
K200KT
200
34.80
K200150TR 200/150
54.00
K200150R
200/150
48.00
K300KT
300
72.00
K300100TR 300/100
74.40
K300100R
300/100
72.00
K400KT
400
160.80
K300150TR 300/150
88.80
K300150R
300/150
80.40
K500KT
500
5&,-Š'
K300200TR 300/200
99.60
K300200R
300/200
93.60
K600KT
600
ALINIZ
K400100TR 400/100
147.60
K400100R
400/100
147.60
K400150TR 400/150
160.80
K400150R
400/150
160.80
400/200
174.00
174.00
K400200R
K500100TR 500/100
5&,-Š'
K400300R
400/300
216.00
K500150TR 500/150
ALINIZ
K500100R
500/100
5&,-Š'
K500200TR 500/200
“
K500150R
500/150
ALINIZ
K600100TR 600/100
“
K500200R
500/200
“
“
K500300R
500/300
“
“
K500400R
500/400
“
K600100R
600/100
“
K600150R
600/150
“
K400200TR 400/200
K600150TR 600/150
K600200TR 600/200
17$p*,*Ɵ-*5&
Kod
Çap (mm)
Fiyat
K150100PT 150/100
32.40
K600200R
600/200
K200100PT 200/100
50.40
“
K600300R
600/300
K200150PT 200/150
54.00
“
K600400R
600/400
K300100PT 300/100
88.80
“
K600500R
K300150PT 300/150
99.60
600/500
“
K300200PT 300/200
115.20
K400100PT 400/100
228.00
K400150PT 400/150
255.60
K400200PT 400/200
268.80
K500100PT 500/100
5&,-Š'
K500150PT 500/150
ALINIZ
K500200PT 500/200
“
K600100PT 600/100
“
K600150PT 600/150
“
K600200PT 600/200
“
."/Ɵ0/
Kod
Çap (mm)
Fiyat
K100M
100
3.60
K150M
150
7.32
K200M
200
11.40
K300M
300
23.70
K400M
400
57.60
K500M
500
5&,-Š'
K600M
600
ALINIZ
www.ozdoganplast.com
CONTA
Kod
Çap (mm)
Fiyat
K100C
100
1.20
K150C
150
1.50
K200C
200
2.64
K300C
300
6.72
K400C
400
18.00
K500C
500
5&,-Š'
K600C
600
ALINIZ
ISO 9001:2008
5
sunpipe
%3&/"+5&-&,0.30("3
17$%3&/"+#0367&&,1"3p"-"3*
%3&/"+#03646
TS 9128
Kod
%3&/"+."/Ɵ0/6
Çap(mm) Ambalaj/Mt. Kg/Mt.
Fiyat
Kod
Çap(mm)
Fiyat
0.390
0.920
1.250
3.60
9.00
11.60
100DM
160DM
200DM
100
160
200
3.20
4.90
7.50
100DB
160DB
200DB
100
160
200
100
50
50
1&5&-&,0.#036-"3*7&&,1"3p"-"3*
5FMFLPN0OBZMä
5FMFLPN0OBZMä
."7Š
)%1&
,03Š(&
#036
4Š:")
)%1&
,03Š(&
#036
Kod
Çap(mm)
Fiyat
Kod
Çap(mm)
90
100
5.50
6.00
Fiyat
90TB
100TB
100TBM
100
6.50
Kod
Çap(mm)
Fiyat
90TKC
100TKC
90
100
0.90
1.00
9014
50x50
155.00
9015
55x55
203.00
."/Ɵ0/
$0/5"
Kod
Çap(mm)
Fiyat
90TKM
100TKM
90
100
2.30
3.00
1-"45Š,30("3,65646
Kod
Ebat/cm
Fiyat
6
9010
20x20
17.00
9011
30x30
37.00
9012
35x35
49.50
www.ozdoganplast.com
9013
40x40
63.50
ISO 9001:2008
sunpipe
1&:"~.63-"."#0367&&,1"3p"-"3*
1&:"~.63-"."
#036-"3*
.
1&:"~.63-"."
#036-"3*
.
Kod
inch
Çap(mm)
50Y6
63Y6
75Y6
90Y6
110Y6
125Y6
140Y6
160Y6
1 1/2”
2”
2 1/2”
3”
4”
4 1/2”
5”
6”
50
63
75
90
110
125
140
160
Fiyat
Kod
6.00
7.50
11.00
16.00
22.70
32.00
45.50
50Y5
63Y5
75Y5
90Y5
110Y5
125Y5
140Y5
160Y5
%ŠƟŠ,›35"1"
Kod
50YDKT
63YDKT
75YDKT
90YDKT
110YDKT
125YDKT
140YDKT
160YDKT
Kod
Çap(mm)
Fiyat
50
63
75
90
110
125
140
160
6.15
7.75
11.25
16.30
23.20
33.00
48.00
2 1/2”
2”
2 1/2”
3”
4”
4 1/2”
5”
6”
&3,&,,›35"1"
inch
1 1/2”
2”
2 1/2”
3”
4”
4 1/2”
5”
6”
Çap(mm)
50
63
75
90
110
125
140
160
Fiyat
Kod
inch
Çap(mm)
Fiyat
7.00
6.00
10.00
13.00
22.00
25.00
35.00
50YEKT
63YEKT
75YEKT
90YEKT
110YEKT
125YEKT
140YEKT
160YEKT
1 1/2”
2”
2 1/2”
3”
4”
4 1/2”
5”
6”
50
63
75
90
110
125
140
160
7.50
8.00
11.00
13.50
24.50
28.50
37.00
inch
Çap(mm)
Fiyat
50
63
75
90
110
125
140
160
6.75
7.80
10.50
12.00
15.50
19.00
35.00
&3,&,,"'"
%ŠƟŠ,"'"
50YDK
63YDK
75YDK
90YDK
110YDK
125YDK
140YDK
160YDK
inch
inch
1
1/2”
2”
2 1/2”
3”
4”
4 1/2”
5”
6”
Çap(mm)
50
63
75
90
110
125
140
160
Fiyat
Kod
4.60
4.90
7.20
10.70
14.30
18.70
32.60
50YEK
63YEK
75YEK
90YEK
110YEK
125YEK
140YEK
160YEK
www.ozdoganplast.com
1
1/2”
2”
2 1/2”
3”
4”
4 1/2”
5”
6”
ISO 9001:2008
7
sunpipe
1&:"~.63-"."#036&,1"3p"-"3*
3&%±,4Š:0/
%Š34&,
Kod
Çap(mm)
50YD
63YD
75YD
90YD
110YD
125YD
140YD
160YD
50
63
75
90
110
125
140
160
Fiyat
21.00
24.00
34.00
40.00
65.00
71.00
145.00
5&
8
Kod
Çap(mm)
63/50
75/50
75/63
90/75
110/75
110/90
125/75
125/90
125/110
140/125
160/110
160/125
160/140
6350YR
7550YR
7563YR
9075YR
11075YR
11090YR
12575YR
12590YR
125110YR
140125YR
160110YR
160125YR
160140YR
Fiyat
18.00
19.00
20.00
22.00
24.00
28.00
34.00
36.00
37.00
50.00
63.00
96.00
110.00
Š45"730;5&
Kod
Çap(mm)
Fiyat
Kod
6363YT
63/63
23.00
7575YIT
75/75
43.00
7563YT
75/63
27.00
9075YIT
90/75
47.00
7575YT
75/75
27.00
9090YIT
90/90
57.00
9075YT
90/75
35.00
11075YIT
110/75
55.00
9090YT
90/90
40.00
11090YIT
110/90
64.00
11075YT
110/75
47.00
110110YIT
110/110
68.00
11090YT
110/90
52.00
12575YIT
125/75
77.00
110110YT
110/110
55.00
12590YIT
125/90
80.00
12575YT
125/75
67.00
125110YIT
125/110
88.00
12590YT
125/90
73.00
125125YIT
125/125
95.00
125110YT
125/110
77.00
14075YIT
140/75
96.00
125125YT
125/125
84.00
14090YIT
140/90
105.00
14075YT
140/75
80.00
140110YIT
140/110
110.00
115.00
Çap(mm)
Fiyat
14090YT
140/90
80.00
140125YIT
140/125
140110YT
140/110
80.00
140140YIT
140/140
115.00
140125YT
140/125
85.00
16075YIT
160/75
135.00
16090YIT
160/90
140.00
83.00
140140YT
140/140
16075YT
160/75
113.00
160110YIT
160/110
147.00
16090YT
160/90
115.00
160125YIT
160/125
174.00
160/140
193.00
160/160
197.00
160110YT
160/110
123.00
160140YIT
160125YT
160/125
133.00
160160YIT
160140YT
160/140
145.00
160160YT
160/160
146.00
www.ozdoganplast.com
ISO 9001:2008
sunpipe
1&:"~.63-"."#036&,1"3p"-"3*
."/%"--*&953"
)"57"/"4*
Kod
50YHV
63YHV
75YHV
90YHV
110YHV
125YHV
inch
1
Çap(mm) Amb. Adedi
1/2”
2”
2 1/2”
3”
4”
5”
50
63
75
90
110
125
Fiyat
59.00
85.00
80.00
127.00
250.00
295.00
20
20
10
10
6
6
&3,&,10.1"
#"~-"/5*4*
%ŠƟŠ10.1"
#"~-"/5*4*
Kod
inch
Çap(mm)
63DPB
75DPB
90DPB
110DPB
125DPB
140DPB
160DPB
2”
63
75
90
110
125
140
160
2 1/2”
3”
4”
4 1/2“
5”
6”
Fiyat
25.00
28.75
36.80
44.85
65.00
125.00
130.00
'*4,Š:&6;"5."
#03646
Kod
inch
Çap(mm)
Fiyat
2 1/2”
3”
4”
4 1/2“
5”
6”
63
75
90
110
125
140
160
26.00
30.00
40.00
47.00
75.00
160.00
180.00
Kod
inch
mm
Fiyat
50YC
63YC
75YC
90YC
110YC
125YC
140YC
160YC
2 1/2”
2”
2 1/2”
3”
4”
4 1/2“
5”
6”
50
63
75
90
110
125
140
160
63EPB
75EPB
90EPB
110EPB
125EPB
140EPB
160EPB
2”
$0/5"
Kod
mm
Fiyat
35YFUB
50YFUB
60YFUB
75YFUB
100YFUB
150YFUB
35
50
60
75
100
150
3.00
4.00
4.50
6.00
7.50
11.25
0.55
0.62
1.23
1.72
2.45
3.30
4.50
#036"%"15›3±
NN,±3&4&-7"/"
Kod
inch
Cinsi
Fiyat
32YVE
32
Erkek
4.50
Kod
inch
mm
Fiyat
32UBM
1”
32
4.00
www.ozdoganplast.com
ISO 9001:2008
9
sunpipe
1&:"~.63-"."#036&,1"3p"-"3*
ñ
1 3DWHQWOL¶UÖQGÖU
<(
1-"45Š,1"40-6"#05
Kod
Fiyat
63YA
2”
63
14.40
75YA
2 1/2”
75
19.50
90YA
3”
90
22.00
110YA
4”
110
40.00
3DWHQWOL¶UÖQGÖU
<(
75YAP
inch
2
mm
1/2”
75
Fiyat
24.50
ł46/1Š1&
'*4,Š:&
mm
Fiyat
1/2”
75
22.50
3”
90
25.50
2
Kod
mm
Fiyat
YFF
32
10.90
ł46/1Š1&
.Š/Š'*4,Š:&
Kod
mm
Fiyat
Kod
mm
Fiyat
YF
32
9.90
YF12
32
8.00
1” 46/1Š1&
'*4,Š:&
10
90YAM
inch
3/4” FOX
'*4,Š:&
4&)1"-*.&5"1"40-6"#05
Kod
Kod
75YAM
50
1
1
mm
1/2”
ñ
50YA
inch
.&5"-1"40-6"#05
ł46/1*1&
"p*":"3-*'*4,Š:&
Kod
mm
Fiyat
YF1
32
12.50
Kod
mm
Fiyat
YF34BA
32
15.00
www.ozdoganplast.com
ISO 9001:2008
sunpipe
DAMLA SULAMA BORULARI
%&-Š,-ŠDAMLA SULAMA BORULARI
޴16 x 0,9mm / 4 lt.
޴20 x 1mm / 4 lt.
Kod
Debi Ar.
DN
Ambalaj
.U
Fiyat
Kod
Debi Ar.
DN
Ambalaj
.U
Fiyat
1609420
1609425
1609433
1609440
1609450
1609460
1609475
16094100
20
25
33
40
50
60
75
100
400
400
400
400
400
400
400
400
0.40
0.39
0.38
0.37
0.36
0.35
0.34
0.33
2009420
2009425
2009433
2009440
2009450
2009460
2009475
20094100
20
25
33
40
50
60
75
100
400
400
400
400
400
400
400
400
0.66
0.66
0.65
0.65
0.64
0.64
0.62
0.62
YASSI DAMLA SULAMA BORULARI
Çap
,BMäOMäL
NJM
Fiyat
20 cm
Fiyat
25 cm
Fiyat
30 cm
Fiyat
33 cm
Fiyat
40 cm
Fiyat
50 cm
17
17
17
17
17
17
06
08
10
12
18
24
0.153
0.174
0.209
0.224
0.313
0.376
0.146
0.167
0.205
0.221
0.306
0.365
0.139
0.158
0.200
0.214
0.294
0.358
0.136
0.155
0.195
0.209
0.287
0.353
0.122
0.146
0.188
0.198
0.280
0.348
0.120
0.136
0.179
0.188
0.273
0.344
Çap
,BMäOMäL
NJM
Fiyat
20 cm
Fiyat
25 cm
Fiyat
30 cm
Fiyat
33 cm
Fiyat
40 cm
Fiyat
50 cm
22
22
10
12
0.294
0.311
0.282
0.299
0.273
0.292
0.267
0.287
0.259
0.275
0.245
0.259
DÜZ DAMLA SULAMA BORULARI
Kod
pBQNN
16-16-01
16-20-02
16-25-03
16-32-04
16
20
25
32
,BMäOMäLNN
1,0
1,2
1,5
2,0
www.ozdoganplast.com
Ambalaj / Mt.
400
300
250
100
ISO 9001:2008
Fiyat
0.35
0.58
0.90
1.65
11
sunpipe
PE BORULAR
HDPE PE 100 BORULAR
TS EN 12201-2:2011+A1
6 Bar
Kod
mm
16 Bar
10 Bar
inch
Fiyat
Kod
mm
inch
Fiyat
Kod
mm
inch
Fiyat
321PI
32
1”
2.26
3216PI
32
1”
3.22
401PI
40
1 1/4”
3.43
4016PI
40
1 1/4”
5.00
506P6
50
1 1/2”
3.63
501PI
50
1 1/2”
5.28
5016PI
50
1 1/2”
7.76
636P6
63
2”
5.70
631PI
63
2”
8.45
6316PI
63
2”
12.30
756P6
75
2 1/2”
7.83
751PI
75
2 1/2”
11.88
7516PI
75
2 1/2”
17.17
906P6
90
3”
11.27
901PI
90
3”
17.05
9016PI
90
3”
24.75
1106P6
110
4”
16.36
1101PI
110
4”
25.36
11016PI
110
4”
37.00
1256P6
125
1/2”
21.51
1251PI
125
1/2”
32.37
12516PI
125
1/2”
47.87
1406P6
140
5”
27.08
1401PI
140
5”
40.35
14016PI
140
5”
59.75
1606P6
160
6”
35.40
1601PI
160
6”
52.86
16016PI
160
6”
78.37
1806P6
180
7”
44.33
1801PI
180
7”
67.02
18016PI
180
7”
99.25
2006P6
200
8”
54.92
2001PI
200
8”
82.83
20016PI
200
8”
122.25
2256P6
225
9”
68.88
2251PI
225
9”
104.83
22516PI
225
9”
154.87
2506P6
250
10”
85.45
2501PI
250
10”
128.63
25016PI
250
10”
190.75
4
4
4
PE 80 TARIMSAL SULAMA
10-Š&5Š-&/#036-"3*
TS EN 12201-2:2011+A1
Çap
(mm)
Çap
(inch)
Amb.
(mt)
20
1/2”
100
KOD
PN-6 Atm
SDR 22
(mm) Fiyat
25
100
32
1”
100
326P8
2,0
1.65
40
1 1/4”
100
406P8
2,0
2.10
50
1 1/2”
100
506P8
2,4
3.15
63
2”
100
636P8
3,0
4.95
100
756P8
3,6
6.95
100
906P8
4,3
9.95
90
2 1/2”
3”
KOD
20125P8
3/4”
75
PN-10 Atm
SDR 13,6
(mm) Fiyat
KOD
251P8
2,0
1.25
321P8
2,4
1.95
PE-40 ORJINAL POLIETILEN BORULAR
TS EN 12201-2:2011+A1
Kod
201 932
12
inch
1/2”
mm
Ambalaj / Mt.
Fiyat
20
100
1.87
251 932
3/4”
25
100
2.86
321 932
1”
32
100
4.75
www.ozdoganplast.com
ISO 9001:2008
PN-12,5 Atm
SDR 11
(mm) Fiyat
2,0
0,99
www.ozdoganplast.com
ISO 9001:2008
37,98
48,176
60,807
75,205
17,4
19,6
22,0
24,5
630
710
800
900
1000
30,6
27,6
24,5
21,8
19,3
17,2
15,3
13,8
12,3
10,9
9,7
8,6
7,7
6,9
6,2
5,5
4,9
4,3
3,9
3,4
93,239
75,708
59,765
47,214
37,113
29,414
23,380
18,990
15,056
11,853
9,368
7,393
5,917
4,779
3,821
3,058
2,426
1,868
1,515
1,167
2,537
4,5
5,6
7,1
8,3
0,430
0,666
1,050
1,480
2,120 10,1
3,7
4,6
5,8
6,8
8,2
15,755
19,385
24,343
30,791
39,123
49,627
62,810
77,424
13,100 25,2
16,200 27,9
20,300 31,3
25,700 35,2
32,600 39,7
41,400 44,7
52,400 50,3
64,850 55,8
10,872 20,5
13,386 22,7
16,776 25,4
21,244 28,6
8,976 16,6
10,991 18,4
13,797 20,6
7,303 13,4
8,938 14,8
11,260 16,6
5,631 10,8
6,937 11,9
8,618 13,4
26,927 32,2
34,164 36,3
43,255 40,9
53,416 45,4
66,964 50,8
84,648 57,2
107,527
136,454
17,474 23,2
22,206 26,1
28,097 29,4
35,592 33,1
43,972 36,8
55,042 41,2
69,729 46,3
88,443 52,2
112,178 58,8
141,884
175,351
14,174 18,7
17,985 21,1
22,885 23,7
28,965 26,7
35,760 29,7
44,732 33,2
56,526 37,4
71,950 42,1
91,100 47,4
115,364 53,3
142,488 59,3
10,930 15,0
13,923 16,9
17,622 19,1
22,271 21,5
27,464 23,9
34,478 26,7
43,546 30,0
55,292 33,9
70,268 38,1
88,873 42,9
109,580 47,7
14,5
16,3
18,1
20,3
22,8
25,7
29,0
32,6
36,2
11,4
12,9
10,1
9,1
102,800
81,462
12,454
18,2
8,566
7,078 14,7
5,776 11,9
9,6
4,404
8,2
10,066
8,420 20,1
10,400 22,4
16,4
6,977
5,733 13,3
4,663 10,7
8,6
3,583
7,2
7,970
6,5
6,018
6,670 17,9
5,507
4,540 11,8
9,5
3,714
7,7
2,846
14,6
4,212
3,468 10,3
8,3
2,834
6,7
2,194
5,8
5,110 15,4
12,7
5,1
4,875
4,080 14,0
9,2
2,269
6,0
1,733
11,4
3,362
8,1
2,807
7,4
1,767
5,3
1,359
6,6
4,5
3,773
3,140 12,3
10,0
1,252
0,787
0,507
0,326
4,0
2,608
1,744
3,6
0,211
3,0
0,280
3,0
61,5
54,7
48,5
43,1
38,3
34,2
30,8
27,4
24,6
21,9
19,2
17,1
15,1
12,3
10,3
8,6
6,9
5,5
4,4
3,5
3,0
2,3
74,600
59,000
46,400
36,600
28,900
23,100
18,700
14,000
12,000
9,470
7,270
5,800
4,490
3,020
2,100
1,480
0,931
0,606
0,391
0,239
0,153
0,101
59,0
52,3
46,5
41,5
37,4
33,2
29,9
26,6
23,3
20,8
18,3
15,0
12,5
10,5
8,3
6,7
5,4
4,2
3,4
3,0
54,338
42,756
33,795
26,937
21,846
17,248
13,981
11,058
8,477
6,759
5,236
3,513
2,442
1,725
1,085
0,701
0,452
0,276
0,179
0,124
s: Et kalýnlýðý (mm) / WDOO7KLFNPHVVqm: Birim Aðýrlýðý (kg/mt) / Unit WHLJKWqMRS: Minimum Gerekli Mukavemet (Mpa) / Minimum RHTXLUHG6WUHQJWK0SDqc: Emniyet KDWVD\×V×6DIHW\&RHIILFHLQWqÍ Dizayn Gerilimi / Design Stress
29,849
15,4
560
355
23,621
9,545
8,7
315
18,946
7,507
7,7
280
13,7
5,986
6,9
250
12,3
4,809
6,2
500
3,848
5,5
225
15,266
3,054
4,9
200
12,101
2,473
4,4
180
9,8
2,001
4,0
160
11,0
1,537
3,5
140
450
1,22
3,1
125
400
0,939
2,7
110
1,767
1,234
0,872
0,548
0,357
0,230
0,150
0,171
2,3
0,131
2,3
0,117
0,091
2,0
2,0
2,176
6,7
1,457
5,4
1,178
4,3
0,790
0,921
2,8
3,3
0,658
75
2,3
5,6
1,015
4,5
0,825
3,6
0,632
2,7
0,545
90
4,7
0,720
3,8
0,580
3,0
0,473
2,4
0,400
2,3
3,7
0,454
3,0
0,371
2,4
2,0
3,0
0,293
2,4
0,249
2,0
0,286
1,8
2,4
2,0
0,196
2,0
63
50
40
32
25
20
16
4
5
6
8
10
12,5
16
20
25
32
33
27,6
21
17
13,6
11
9
7,4
6
41
s
m
s
m
s
m
s
m
s
m
s
m
s
m
s
m
s
m
s
m
(mm) (kg / mt) (mm) (kg / mt) (mm) (kg / mt) (mm) (kg / mt) (mm) (kg / mt) (mm) (kg / mt) (mm) (kg / mt) (mm) (kg / mt) (mm) (kg / mt) (mm) (kg / mt)
MRS =10 Mpa c=1,25 ó=8,0 Mpa
PN
SDR
çap
(mm)
)%1&#036#Š3Š."~*3-*,-"3*
sunpipe
54&/"
13
sunpipe
PVC HORTUMLAR
4±1&3("3%&/
ÖRGÜLÜ HORTUM
Kod
12GO
34GO
1GO
inch
mm
1/2”
12.5
19
25
3/4”
1”
'-03&4"/4Š-Š,0/-6
HORTUM
Ambalaj/Mt.
100
100
50
Fiyat
Kod
2.30
4.20
6.60
12FSH
SÜPER ÖRGÜLÜ
Ɵ&''"')0356.-"3
Kod
inch
12SO
34SO
1SO
1/2”
3/4”
1”
mm
12.5
19
25
12OF
34OF
1OF
14
inch
1/2”
3/4”
1”
mm
12.5
19
25
mm
Ambalaj/Mt.
12.5
100
Fiyat
2.40
EKO ÖRGÜLÜ HORTUM
Ambalaj/Mt.
Fiyat
100
100
50
2.60
4.40
6.80
Kod
12EO
34EO
1EO
114EO
inch
1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
mm
Ambalaj/Mt.
Fiyat
12.5
19
25
32
100
100
50
50
1.70
2.50
3.80
6.00
Ambalaj/Mt.
Fiyat
&,04Š-Š,0/-6
HORTUM
›;&-4Š-Š,0/-6
SU HORTUMU
Kod
inch
1/2”
Ambalaj/Mt.
100
100
50
Fiyat
2.50
4.00
6.70
Kod
12EF
34EF
1EF
114EF
www.ozdoganplast.com
inch
mm
1/2”
12.5
19
25
32
3/4”
1”
1 1/4”
100
100
50
50
ISO 9001:2008
1.80
3.40
5.30
7.50
sunpipe
PVC HORTUMLAR
SÜPER TERMO
KAUÇUK ÖRGÜLÜ
SU HORTUMU
Kod
inch
12STK
58STK
34STK
1STK
114STK
1/2”
5/8”
3/4”
1”
1 1/4”
mm
12.5
16
19
25
32
:"/(*/)0356.6
Ambalaj/Mt.
100
100
100
50
50
Fiyat
Kod
Cinsi
inch
mm
Ambalaj/Mt.
2.30
2.95
3.50
6.70
7.60
1YH
Super
1”
32
50-60
ESRA BAHÇE
SU HORTUMU
Kod
12ES
34ES
1ES
114ES
112ES
mm
1/2”
12.5
19
25
32
38
1”
1
1 1/2”
1/4”
5.25
4±1&3Ɵ&''"'
HORTUMLAR
inch
3/4”
Fiyat
Fiyat
Kod
inch
mm
2.35
3.75
6.20
7.80
10.00
8MMS
12SS
34SS
1SS
5/16”
8
12.5
19
25
Ambalaj/Mt.
100
100
50
50
50
1/2”
3/4”
1”
Ambalaj/Mt.
100
100
100
50
Fiyat
0.75
2.80
4.70
8.00
."3,&55Š1Š)0356.-"3
ÖRGÜLÜ
."3,&55Š1Š
HORTUM
ÖZEL
4Š-Š,0/-6
."3,&55Š1Š
HORTUM
Kod
inch
12SMT20
12SMT25
1/2”
1/2”
mm
12.5
12.5
Ambalaj/Mt.
20
25
Fiyat
Kod
inch
mm
55.00
65.00
20OMT
25OMT
1/2”
12.5
12.5
1/2”
Ambalaj/Mt.
20
25
Fiyat
51.00
64.00
Patentli Üründür
("3%&/
."3,&55Š1Š
HORTUM
Kod
inch
mm
20GMT
25GMT
1/2”
12.5
12.5
1/2”
Ambalaj/Mt.
20
25
www.ozdoganplast.com
Fiyat
55.00
65.00
ISO 9001:2008
15
sunpipe
17$41Š3"-)0356.-"3
4"3*&.Š$Š7&3Š$Š
)0356.
:&ƟŠ-&.Š$Š7&3Š$Š
)0356.
Kod
inch
mm
Ambalaj/Mt.
Fiyat
Kod
inch
mm
1S
114S
112S
2S
212S
3S
4S
1”
25
32
38
51
63
76
101
50
50
50
50
24
24
24
4.00
5.30
7.30
11.20
17.30
21.40
35.00
1Y
114Y
112Y
2Y
212Y
3Y
4Y
5Y
6Y
1”
1 1/4”
1 1/2”
25
32
38
51
63
76
101
127
152
1/4”
1
1 1/2”
2”
2 1/2”
3”
4”
inch
mm
8SH
8”
203
Ambalaj/Mt.
6-8
Fiyat
75.00
16
Kod
Cinsi
58OKH Opak
58EKH Export
Kod
inch
mm
Ambalaj/Mt.
Fiyat
Kod
34OSH
1OSH
117OSH
114OSH
112OSH
2OSH
3/4”
19
25
29
32
38
51
50
50
50
50
50
50
1.70
2.30
2.50
2.85
4.70
6.70
1SSH
117SSH
114SSH
1 1/7”
1 1/4”
1 1/2”
2”
4.90
6.20
8.20
13.00
19.70
22.50
41.00
56.00
75.00
inch
mm
Ambalaj/Mt.
Fiyat
5/8”
16
16
50
50
1.40
1.68
5/8”
Ɵ&''"'41Š3")0356.
01",41Š3")0356.
1”
50
50
50
50
24
24
24
24
24
Fiyat
,-Š.")0356.6
4"."/)0356.6
Kod
2”
2 1/2”
3”
4”
5”
6”
Ambalaj/Mt.
www.ozdoganplast.com
inch
mm
Ambalaj/Mt.
Fiyat
1”
1 1/7”
1 1/4”
25
29
32
50
50
50
2.55
2.75
3.10
ISO 9001:2008
sunpipe
113$4*))Š5&4Š4"5#036&,1"3p"-"3*
PPR-C
BORU PN 20
,PE
PPR-C
BORU PN 16
pBQ
20PP20
25PP20
32PP20
40PP20
50PP20
63PP20
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
,BMäOMäßä
(mm)
"NCBMBK
(Mt.)
Fiyat
,PE
3.4
4.2
5.4
6.7
8.4
10.5
100
100
60
40
28
15
2.12
3.48
6.34
10.31
15.90
25.41
20PP16
25PP16
32PP16
40PP16
50PP16
63PP16
'0-:0-6
BORU PN 25
,PE
pBQ
20FOL
25FOL
32FOL
40FOL
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
100
100
60
40
Fiyat
,PE
pBQ
4.22
6.03
9.67
14.50
20CEK25
25CEK25
32CEK25
40CEK25
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
."/Ɵ0/
,BMäOMäßä "NCBMBK
(mm)
(Mt.)
3.4
4.2
5.4
6.7
100
100
60
40
2.8
3.5
4.4
5.5
6.9
8.6
"NCBMBK
(Mt.)
Fiyat
100
100
60
40
28
15
1.86
3.08
5.77
9.20
14.38
22.61
Fiyat
,PE
2.85
4.37
7.56
11.69
20CEK20
25CEK20
32CEK20
40CEK20
,BMäOMäßä "NCBMBK
(mm)
(Mt.)
pBQ
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
2.8
3.5
4.4
5.5
100
100
60
40
Fiyat
2.55
4.00
6.73
10.02
Ź%Š34&,
pBQ
"NCBMBK"EFEJ
Fiyat
,PE
20m
25m
32m
40m
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
300
200
100
40
0.20
0.30
0.64
1.02
209
259
329
409
Ź%Š34&,
pBQ
"NCBMBK"EFEJ
Fiyat
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
200
120
60
30
0.28
0.43
0.83
1.57
pBQ
"NCBMBK"EFEJ
Fiyat
120
80
40
24
0.42
0.63
1.28
1.91
pBQ
"NCBMBK"EFEJ
Fiyat
25x20x20
25x20x25
32x20x20
32x20x32
32x25x32
80
75
50
50
50
0.74
0.74
1.12
1.14
1.19
5&
,PE
pBQ
"NCBMBK"EFEJ
Fiyat
,PE
2045
2545
20 mm
25 mm
200
150
0.39
0.54
20T
25T
32T
40T
3&%±,4Š:0/
2520R
3220R
3225R
4025R
4032R
,BMäOMäßä
(mm)
$".&-:"'
5",7Š:&-Š
PPRC BORU
PN 20
,PE
,PE
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
$".&-:"'
5",7Š:&-Š
PPRC BORU
PN 25
,BMäOMäßä "NCBMBK
(mm)
(Mt.)
3.4
4.2
5.4
6.7
pBQ
pBQ
25x20
32x20
32x25
40x25
40x32
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
Š/&("-5&
"NCBMBK"EFEJ
250
150
150
120
100
Fiyat
0.25
0.39
0.42
0.70
0.78
,PE
252020IT
252025IT
322020IT
322032IT
322532IT
www.ozdoganplast.com
ISO 9001:2008
17
sunpipe
113$4*))Š5&4Š4"5#036&,1"3p"-"3*
,"1"."#"Ɵ-*~*
,›35"1"
Kod
Çap
Ambalaj Adedi
Fiyat
Kod
Çap
Ambalaj Adedi
Fiyat
20KB
25KB
32KB
20 mm
25 mm
32 mm
400
300
150
0.27
0.41
0.71
20K
25K
20 mm
25 mm
400
300
0.20
0.33
Çap
Ambalaj Adedi
Fiyat
400
300
0.18
0.20
,"7Š4
,&-&1p&
Kod
Çap
Ambalaj Adedi
Fiyat
Kod
20KV
25KV
32KV
20 mm
25 mm
32 mm
70
50
38
1.11
1.79
3.42
20K
25K
%*Ɵ5"/%ŠƟ-Š3",03
Šp5&/%ŠƟ-ŠRAKOR
Kod
2012IDR
2034IDR
2512IDR
2534IDR
3211DR
321AKIDR
40114AKIDR
inch
Ambalaj Adedi
20x1/2”
20x3/4”
25x1/2”
25x3/4”
32x1”
32x1”
40x1 1/4”
160
90
90
90
30
30
24
Fiyat
2.30
3.43
2.76
3.29
6.57
8.56
13.60
Šp5&/%ŠƟ-Š%Š34&,
Kod
2012IDD
2034IDD
2512IDD
2534IDD
3211DD
Kod
18
Kod
inch
Ambalaj Adedi
Fiyat
160
90
90
90
30
30
24
2.94
4.68
3.42
4.52
7.39
10.18
17.62
Fiyat
20x1/2”
2012DDR
20x3/4”
2034DDR
25x1/2”
2512DDR
25x3/4”
2534DDR
32x1”
321DDR
32x1”
321AKDDR
40114AKDDR 40x1 1/4”
%*Ɵ5"/%ŠƟ-Š%Š34&,
inch
Ambalaj Adedi
Fiyat
Kod
inch
Ambalaj Adedi
20x1/2”
20x3/4”
25x1/2”
25x3/4”
32x1”
120
80
80
80
30
2.42
3.50
2.77
3.56
7.17
2012DDD
2034DDD
2512DDD
2534DDD
321DDD
20x1/2”
20x3/4”
25x1/2”
25x3/4”
32x1”
100
80
75
75
30
inch
20x1/2”
20x3/4”
25x1/2”
25x3/4”
3.11
4.69
3.74
4.75
3.04
%*Ɵ5"/%ŠƟ-Š5&
Šp5&/%ŠƟ-Š5&
2012IDT
2034IDT
2512IDT
2534IDT
20 mm
25 mm
Ambalaj Adedi
80
60
60
60
Fiyat
2.55
3.74
3.08
3.76
Kod
inch
Ambalaj Adedi
2012DDT
2034DDT
2512DDT
2534DDT
20x1/2”
20x3/4”
25x1/2”
25x3/4”
80
40
40
40
www.ozdoganplast.com
ISO 9001:2008
Fiyat
3.31
4.85
3.84
5.08
sunpipe
113$4*))Š5&4Š4"5#036&,1"3p"-"3*
VANA
KROM VANA
Kod
Çap
Ambalaj Adedi
20V
25V
32V
20 mm
25 mm
32 mm
40
30
20
Fiyat
9.67
11.65
17.92
Kod
Çap
Ambalaj Adedi
Fiyat
20PKV
25PKV
32PKV
40PKV
50PKV
63PKV
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
60
50
30
12
12
8
8.09
11.35
18.35
33.67
53.22
83.30
inch
20x1/2”
25x3/4”
32x1”
40x1 1/4”
Ambalaj Adedi
20KV
25KV
20 mm
25 mm
25
20
Kod
inch
20BB
20x1/2”
Ambalaj Adedi
10
10
5
5
Fiyat
5.23
7.66
9.67
18.57
Kod
Ambalaj Adedi
Fiyat
80
2.69
Kod
Ambalaj Adedi
1
inch
Ambalaj Adedi
Fiyat
20OBDDR 20x1/2”
25OBDDR 25x3/4”
32x1”
32OBDDR
40OBDDR 40x1x1/4”
10
10
5
5
5.86
8.53
11.74
19.55
5&,,":/",.",Š/&4Š
,":/",.",Š/&4&5Š
KKS
Fiyat
31.97
38.94
%*Ɵ%ŠƟ-Š0:/"3
#"Ɵ-*,-*3",03
Šp%ŠƟ-Š0:/"3
#"Ɵ-*,-*3",03
Kod
Çap
#"5"3:"#"~-"/5*4*
1-"45Š,,±3&4&-7"/"
20OBIDR
25OBIDR
32OBIDR
40OBIDR
Kod
Fiyat
Kod
Ambalaj Adedi
225.00
TKM
1
Fiyat
157.00
#036,&4.&.","4*
Kod
Ambalaj Adedi
Fiyat
BKM
1
37.00
www.ozdoganplast.com
ISO 9001:2008
19
sunpipe
17$"5*,46#036-"3*
›;%0~"/
2.2 mm
20
46/1*1&#%5Š1Š
3.2 mm
,PE
Çap(mm)
"NCBMBK"EFEJ
'JZBU
,PE
Çap(mm)
"NCBMBK"EFEJ
'JZBU
515
50x150
50
1.13
515BD
50x150
50
1.49
525
50x250
40
1.39
525BD
50x250
40
2.26
55
50x500
30
2.32
55BD
50x500
30
3.12
51
50x1000
10
3.75
51BD
50x1000
10
5.52
52
50x2000
10
7.44
52BD
50x2000
10
10.57
53
50x3000
10
10.83
53BD
50x3000
10
15.74
56BD
50x6000
10
31.37
56
50x6000
10
21.51
715
75x150
30
1.86
715BD
75x150
30
2.65
725
75x250
25
2.44
725BD
75x250
25
3.61
75
75x500
10
3.56
75BD
75x500
10
4.95
71
75x1000
10
6.09
71BD
75x1000
10
8.56
72
75x2000
10
11.79
72BD
75x2000
10
16.43
73
75x3000
10
17.52
73BD
75x3000
10
24.40
76
75x6000
5
34.63
76BD
75x6000
5
48.17
115
110x150
10
3.07
115BD
110x150
10
3.97
125
110x250
10
5.17
125BD
110x250
10
5.34
15
110x500
10
5.80
15BD
110x500
10
7.52
11
110x1000
5
9.86
11BD
110x1000
5
13.03
12
110x2000
5
19.14
12BD
110x2000
5
25.03
13
110x3000
5
27.84
13BD
110x3000
5
37.01
16
110x6000
5
54.52
16BD
110x6000
5
73.19
12515
125x150
10
4.35
12515BD
125x150
10
4.85
12525
125x250
10
5.80
12525BD
125x250
10
6.45
1255
125x500
10
8.12
1255BD
125x500
10
10.54
1251
125x1000
5
12.76
1251BD
125x1000
5
17.23
1252
125x2000
5
25.52
1252BD
125x2000
5
33.75
1253
125x3000
5
37.12
1253BD
125x3000
5
49.72
1256
125x6000
1
73.08
1256BD
125x6000
1
98.74
1515
160x150
10
6.96
1515BD
160x150
10
7.90
1525
160x250
10
9.28
1525BD
160x250
10
10.40
155
160x500
10
12.76
155BD
160x500
10
13.40
151
160x1000
5
20.90
151BD
160x1000
5
21.52
152
160x2000
5
41.76
152BD
160x2000
5
42.05
153
160x3000
5
62.64
153BD
160x3000
5
63.01
156
160x6000
1
122.04
156BD
160x6000
1
124.59
215
200x150
4
9.28
25BD
200x500
4
19.33
225
200x250
4
12.18
21BD
200x1000
3
32.75
25
200x500
4
19.14
22BD
200x2000
3
64.38
21
200x1000
3
31.90
23BD
200x3000
1
97.93
22
200x2000
3
63.28
26BD
200x6000
1
189.92
23
200x3000
1
96.28
23
200x6000
1
185.32
www.ozdoganplast.com
ISO 9001:2008
sunpipe
17$"5*,46#036&,1"3p"-"3*
17$ĵ
%Š34&,
17$ĵ
%Š34&,
,PE
pBQ
Ambalaj Adedi
545
745
145
12545
1545
245
50x45
75x45
110x45
125x45
160x45
200x45
100
75
30
25
10
4
'JZBU
1.01
1.86
3.55
5.06
10.16
33.45
,PE
pBQ
Ambalaj Adedi
55C
75C
77C
15C
17C
11C
1255C
127C
1251C
125125C
151C
15125C
1515C
21C
2125C
215C
22C
50x50
75x50
75x75
110x50
110x75
110x110
125x50
125x75
125x110
125x125
160x110
160x125
160x160
200x110
200x125
200x160
200x200
100
50
10
30
10
10
10
10
10
10
1
1
1
1
1
1
1
'JZBU
2.03
3.02
4.48
4.84
6.96
8.00
11.15
11.32
13.31
15.90
21.44
24.62
33.53
43.89
56.20
56.97
74.95
PVC
pŠ'5p"5"-
55CC
75CC
77CC
15CC
17CC
11CC
125125CC
pBQ
Ambalaj Adedi
587
787
187
12587
1587
287
50x87
75x87
110x87
125x87
160x87
200x87
100
75
30
25
10
4
,PE
pBQ
Ambalaj Adedi
55T
75T
77T
15T
17T
11T
1255T
127T
1251T
125125T
151T
15125T
1515T
21T
2125T
215T
22T
50x50
75x50
75x75
110x50
110x75
110x110
125x50
125x75
125x110
125x125
160x110
160x125
160x160
200x110
200x125
200x160
200x200
100
50
10
30
10
10
10
10
10
10
1
1
1
1
1
1
1
'JZBU
1.22
2.35
4.47
6.71
13.53
40.91
PVC
5&p"5"-
PVC
5&,p"5"-ĵ
,PE
,PE
'JZBU
2.13
3.08
4.25
5.10
6.68
7.10
11.46
11.76
12.01
14.61
20.08
24.66
30.65
45.87
54.79
64.59
82.04
17$3&%±,4Š:0/
pBQ
50x50
75x50
75x75
110x50
110x75
110x110
125x125
Ambalaj Adedi
'JZBU
,PE
pBQ
80
80
10
10
10
10
10
3.81
5.13
8.04
8.11
16.29
13.89
28.64
75R
15R
17R
1251R
151R
15125R
21R
2125R
215R
75x50
110x50
110x75
125x110
160x110
160x125
200x110
200x125
200x160
www.ozdoganplast.com
Ambalaj Adedi
100
30
30
25
10
10
10
10
10
ISO 9001:2008
'JZBU
1.74
2.84
3.08
5.40
9.05
10.99
26.74
28.62
31.23
21
sunpipe
PVC ATIK SU BORU EK PARÇALARI
PVC ES
1Š446
ÇEK VALF
Kod
Çap
7545PS
1187PS
1145PS
75
110
110
Ambalaj Adedi
Fiyat
Kod
Çap
10
10
10
8.74
13.73
12.33
1CV
125CV
15CV
2CV
110
125
160
200
PVC
SÜRME MUF
Ambalaj Adedi
1
1
1
1
PVC
MUF TAPASI
Kod
Çap
5SM
7SM
1SM
125SM
15SM
2SM
50
75
110
125
160
200
Ambalaj Adedi
75
30
15
15
15
6
Fiyat
Kod
Çap
Ambalaj Adedi
1.48
2.42
4.18
7.73
14.22
26.40
5MT
7MT
1MT
125MT
15MT
2MT
50
75
110
125
160
200
60
30
20
10
10
1
PVC
5&.Š;-&.&5&
Fiyat
0.79
1.55
2.12
2.96
6.76
16.78
PVC
1-"45Š,,&-&1p&
Kod
Çap
Ambalaj Adedi
Fiyat
Kod
Çap
Ambalaj Adedi
Fiyat
7TT
1TT
125TT
15TT
75
110
125
160
15
15
4
1
7.06
9.48
18.33
29.11
5K
7K
1K
125K
15K
2SK
50
75
110
125
160
200
50
50
50
50
50
50
0.53
0.96
1.56
2.71
4.66
8.14
YAPRAK CONTA
22
Fiyat
60.56
66.09
89.31
196.49
Kod
Çap
Ambalaj Adedi
Fiyat
5C
7C
1C
125C
15C
2C
50
75
110
125
160
200
100
100
100
100
100
50
0.16
0.27
0.35
0.45
0.86
1.20
www.ozdoganplast.com
ISO 9001:2008
sunpipe
PVC p"5*0-6~67&&,1"3p"-"3*
150 mm
p"5*0-6~6
."/Ɵ0/
Kod
Çap
Ambalaj Adedi
Fiyat
15CO
150
1
37.58
Šp%Š34&,
Kod
15COM
Çap
Ambalaj Adedi
Fiyat
150
1
6.17
Fiyat
Š/ŠƟ
Kod
Çap
Ambalaj Adedi
Fiyat
15C01D
150
1
6.40
Kod
1575C01
151C01
Çap
Ambalaj Adedi
150-75
150-100
1
1
6.40
11.41
,&-&1p&
TAPA
Kod
Çap
Ambalaj Adedi
Fiyat
Kod
Çap
Ambalaj Adedi
Fiyat
15C0T
150
1
1.70
150C0K
150
100
1.90
±3&5Š.5&4Š4-&3Š.Š;
www.ozdoganplast.com
ISO 9001:2008
23
sunpipe
PE BORU EKLEME PARÇALARI
%ŠƟŠ,"1-Š/
Kod
S-KD-20
S-KD-21
S-KD-25
S-KD-26
S-KD-27
S-KD-32
S-KD-33
S-KD-34
S-KD-40
S-KD-41
S-KD-42
S-KD-50
S-KD-51
S-KD-63
S-KD-74
S-KD-75
S-KD-90
S-KD-110
S-KD-111
Çap
20X1/2"
20X3/4''
25X1/2"
25X3/4"
25X1"
32X3/4"
32X1"
32X1 1/4"
40X3/4"
40X1"
40X1 1/4"
50X1 1/4"
50X1 1/2"
63X2"
75X2''
75X2 1/2"
90X3"
110X3''
110X4''
&3,&,,"1-Š/
Ambalaj Adedi
200
200
120
120
100
80
80
80
35
35
35
25
25
15
9
9
6
4
4
Fiyat
0.67
0.67
0.82
0.82
0.82
1.16
1.16
1.25
1.70
1.70
1.70
2.88
2.88
4.40
7.48
7.48
12.50
19.40
19.40
Çap
25X20
32X20
32X25
40X25
40X32
50X32
50X40
63X40
63X50
75X50
75X63
90X63
90X75
110X75
110X90
Ambalaj Adedi
70
70
50
35
35
20
20
10
10
6
6
4
4
3
3
Fiyat
1.58
2.00
2.00
2.84
2.84
5.58
4.58
6.50
6.50
11.90
11.90
18.40
18.40
24.64
24.64
5&,"1-Š/
Kod
S-KT-20
S-KT-25
S-KT-32
S-KT-40
S-KT-50
S-KT-63
S-KT-75
S-KT-90
S-KT-110
24
Çap
20X1/2"
20X3/4''
25X1/2"
25X3/4"
25X1"
32X3/4"
32X1"
32X1 1/4''
40X1"
40X1 1/4"
50X1 1/4"
50X1 1/2"
50X2"
63X2"
75X2 1/2"
90X3"
110X4''
Ambalaj Adedi
200
200
140
140
140
100
100
100
45
45
25
25
25
15
9
6
4
Fiyat
0.67
0.67
0.82
0.82
0.82
1.16
1.16
1.25
1.70
1.70
2.88
2.88
2.88
4.40
7.43
12.50
19.40
."/Ɵ0/,"1-Š/
3&%±,4Š:0/
."/Ɵ0/,"1-Š/
Kod
S-KMR-25
S-KMR-31
S-KMR-32
S-KMR-40
S-KMR-41
S-KMR-50
S-KMR-51
S-KMR-63
S-KMR-64
S-KMR-74
S-KMR-75
S-KMR-90
S-KMR-91
S-KMR-110
S-KMR-111
Kod
S-KE-20
S-KE-21
S-KE-25
S-KE-26
S-KE-27
S-KE-32
S-KE-33
S-KE-34
S-KE-40
S-KE-41
S-KE-50
S-KE-51
S-KE-52
S-KE-63
S-KE-75
S-KE-90
S-KE-110
Çap
Ambalaj Adedi
65
20X20X20
40
25X25X25
25
32X32X32
15
40X40X40
10
50X50X50
6
63X63X63
4
75X75X75
2
90X90X90
1
110X110X110
Fiyat
1.96
2.39
3.10
5.05
7.58
11.50
19.99
30.68
47.79
Kod
S-KM-20
S-KM-25
S-KM-32
S-KM-40
S-KM-50
S-KM-63
S-KM-75
S-KM-90
S-KM-110
Ambalaj Adedi
100
65
50
25
15
10
6
4
3
Fiyat
1.16
1.41
1.95
2.90
4.55
6.38
12.45
18.40
30.65
Çap
Ambalaj Adedi
20x1/2”x20
65
20x3/4”x20
65
25x1/2”x25
50
25x3/4”x25
50
25x1”x25
50
32x1/2”x32
30
32x3/4”x32
30
32x1”x32
30
40x3/4”x40
15
15
40x1”x40
15
40x1 1/4”x40
10
50x1 1/4”x50
10
50x1 1/2”x50
6
63x1 1/2”x63
6
63x2” x63
4
75x2 1/2”x75
2
90x3”x90
1
110x3”x110
1
110x4”x110
Fiyat
1.88
1.88
2.30
2.30
2.30
2.96
2.96
2.96
4.23
4.23
4.23
6.83
6.83
10.06
10.06
21.96
30.40
49.60
49.60
Çap
20X20
25X25
32X32
40X40
50X50
63X63
75X75
90X90
110X110
%ŠƟŠ5&,"1-Š/
Kod
S-DKT-20
S-DKT-21
S-DKT-25
S-DKT-26
S-DKT-27
S-DKT-32
S-DKT-33
S-DKT-34
S-DKT-40
S-DKT-41
S-DKT-41
S-DKT-41
S-DKT-41
S-DKT-41
S-DKT-41
S-DKT-41
S-DKT-41
S-DKT-41
S-DKT-41
www.ozdoganplast.com
ISO 9001:2008
sunpipe
PE BORU EKLEME PARÇALARI
ERKEK
%Š34&,,"1-Š/
%ŠƟŠ
%Š34&,,"1-Š/
Kod
S-KDD-20
S-KDD-21
S-KDD-25
S-KDD-26
S-KDD-27
S-KDD-32
S-KDD-33
S-KDD-40
S-KDD-50
S-KDD-63
S-KDD-64
S-KDD-75
S-KDD-90
S-KDD-110
S-KDD-111
Çap
20x1/2"
20x3/4''
25x1/2"
25x3/4"
25x1"
32x3/4"
32x1"
40x1 1/4"
50x1 1/2"
63x1 1/2"
63x2"
75x2 1/2"
90x3"
110x3''
110x4''
Ambalaj Adedi
125
125
70
70
70
50
50
25
15
10
10
7
4
2
2
Fiyat
1.04
1.04
1.44
1.44
1.44
1.94
1.94
3.32
4.84
7.06
7.06
12.86
17.11
26.20
26.20
%Š34&,,"1-Š/
Kod
S-DK-20
S-DK-25
S-DK-32
S-DK-40
S-DK-50
S-DK-63
S-DK-75
S-DK-90
S-DK-110
Çap(mm)
20x20
25x25
32x32
40x40
50x50
63x63
75x75
90x90
110x110
Çap
20x25x20
25x20x25
32x20x32
32x25x32
40x25x40
40x32x40
50x32x50
50x40x50
63x25x63
63x32x63
63x40x63
63x50x63
75x63x75
90x75x90
110x75x110
110x90x110
Çap
20x1/2"
20x3/4''
25x1/2"
25x3/4"
25x1"
32x3/4"
32x1"
40x1 1/4"
50x1 1/2"
63x1 1/2"
63x2"
75x2 1/2"
90x3"
110x3''
110x4''
Ambalaj Adedi
125
125
70
70
70
50
50
25
15
10
10
7
4
2
2
Fiyat
0.96
0.96
1.33
1.33
1.33
1.80
1.80
3.08
4.51
6.73
6.73
11.80
15.20
23.20
23.20
Çap(mm)
20
25
32
40
50
63
75
90
110
Ambalaj Adedi
150
125
90
50
35
20
10
6
4
Fiyat
0.74
0.84
1.13
1.72
2.79
4.36
7.94
10.89
18.70
KÖR TAPA
Ambalaj Adedi
100
70
50
25
15
8
6
3
2
Fiyat
1.52
1.74
2.39
3.67
5.63
8.00
15.50
23.34
35.94
Kod
S-KTK-20
S-KTK-25
S-KTK-32
S-KTK-40
S-KTK-50
S-KTK-63
S-KTK-75
S-KTK-90
S-KTK-110
ERKEK
5&,"1-Š/
3&%±,4Š:0/
5&,"1-Š/
Kod
S-KRT-20
S-KRT-25
S-KRT-32
S-KRT-33
S-KRT-40
S-KRT-41
S-KRT-50
S-KRT-51
S-KRT-62
S-KRT-63
S-KRT-64
S-KRT-65
S-KRT-75
S-KRT-91
S-KRT-110
S-KRT-111
Kod
S-KED-20
S-KED-21
S-KED-24
S-KED-25
S-KED-26
S-KED-32
S-KED-33
S-KED-40
S-KED-50
S-KED-63
S-KED-64
S-KED-75
S-KED-90
S-KED-110
S-KED-111
Ambalaj Adedi
60
50
25
25
15
15
10
10
6
6
6
6
4
2
1
1
Fiyat
2.10
2.35
3.25
3.25
5.06
5.06
7.65
7.65
11.57
11.57
11.57
11.57
20.94
30.33
51.85
51.85
Kod
S-KET-20
S-KET-21
S-KET-24
S-KET-25
S-KET-26
S-KET-32
S-KET-33
S-KET-40
S-KET-50
S-KET-63
S-KET-75
S-KET-90
S-KET-110
S-KET-111
www.ozdoganplast.com
Çap
Ambalaj Adedi
65
20x1/2”x20
65
20x3/4”x20
50
25x1/2”x25
50
25x3/4”25
50
25x1”x25
30
32x3/4”x3x2
30
32x1”x32
15
40x1 1/4”x40
10
50x1 1/2”x50
6
63x2”x63
4
75x2 1/2”x75
2
90x3”x90
1
110x3”x110
1
110x4”x110
ISO 9001:2008
Fiyat
1.75
1.75
2.19
2.19
2.19
2.85
2.85
4.13
6.49
9.79
21.29
29.79
48.70
48.70
25
sunpipe
1&#036&,-&.&1"3p"-"3*
$Š7"5"-*
13Š;,0-:&
,PE
PK-32
PK-33
PK-40
PK-41
PK-50
PK-51
PK-52
PK-63
PK-64
PK-65
PK-66
PK-67
PK-75
PK-76
PK-77
PK-78
PK-79
PK-80
PK-90
PK-91
PK-92
PK-93
PK-94
PK-110
PK-111
PK-112
PK-113
PK-114
PK-124
PK-125
PK-126
PK-127
pŠ'5p*,*Ɵ-*
$Š7"5"-*13Š;,0-:&
pBQ
32x1/2”
32x3/4”
40x1/2”
40x3/4”
50x1/2”
50x3/4”
50x1”
63x1/2”
63x3/4”
63x1”
63x11/4”
63x11/2”
75x1/2”
75x3/4”
75x1”
75x11/4”
75x11/2“
75x2”
90x3/4”
90x1”
90x11/4”
90x11/2”
90x2”
110x3/4”
110x1”
110x11/4”
110x11/2”
110x2”
125x1”
125x11/4”
125x11/2”
125x2”
"NCBMBK"EFEJ
'JZBU
,PE
pBQ
"NCBMBK"EFEJ
'JZBU
100
100
65
65
60
60
60
50
50
50
50
50
35
35
35
35
35
35
25
25
25
25
25
20
20
20
20
20
15
15
15
15
1.34
1.40
1.64
1.64
2.88
2.88
2.88
3.16
3.16
3.16
3.38
3.38
3.65
3.65
3.65
3.98
3.98
3.98
4.25
4.25
5.05
5.05
5.05
5.45
5.45
5.85
5.85
5.85
6.84
6.84
6.84
6.84
PKC-32
PKC-33
PKC-40
PKC-41
PKC-50
PKC-51
PKC-52
PKC-63
PKC-64
PKC-65
PKC-66
PKC-67
PKC-75
PKC-76
PKC-77
PKC-78
PKC-79
PKC-80
PKC-90
PKC-91
PKC-92
PKC-93
PKC-94
PKC-110
PKC-111
PKC-112
PKC-113
PKC-114
PKC-124
PKC-125
PKC-126
PKC-127
32x1/2”x1/2“
32x3/4”x3/4”
40x1/2”x1/2”
40xx3/4”x3/4”
50x1/2”x1/2”
50x3/4”x3/4”
50x1”x1”
63x1/2”x1/2”
63x3/4”x3/4”
63x1”x1”
63x11/4”x11/4”
63x11/2”x11/2”
75x1/2”x1/2”
75x3/4”x3/4”
75x1”x1”
75x11/4”x1/4”
75x11/2”x11/2”
75x2”x2”
90x3/4”x3/4”
90x1”x1”
90x11/4”x11/4”
90x11/2”x11/2”
90x2”x2”
110x3/4”x3/4”
110x1”x1”
110x11/4”x11/4”
110x11/2”x11/2”
110x2”x2”
125x1”x1”
125x11/4”x11/4”
125x11/2”x11/2”
125x2”x2”
65
65
50
50
60
60
60
50
50
50
50
50
35
35
35
35
35
35
25
25
25
25
25
20
20
20
20
20
15
15
15
15
1.74
1.74
1.88
1.88
3.55
3.55
3.55
3.90
3.90
3.90
4.25
4.25
4.56
4.56
4.56
4.97
4.97
4.97
5.25
5.25
5.96
5.96
5.96
6.80
6.80
7.10
7.10
7.10
8.22
8.22
8.22
8.22
"NCBMBK"EFEJ
'JZBU
100
100
50
50
40
40
25
25
1.90
1.90
1.95
1.95
2.69
2.69
3.23
3.23
,*;",-*
13Š;,0-:&
,PE
KPK-32
KPK-33
KPK-40
KPK-41
KPK-50
KPK-51
KPK-63
KPK-64
26
pŠ'5p*,*Ɵ-*
,*;",-*13Š;,0-:&
pBQ
"NCBMBK"EFEJ
'JZBU
,PE
32x1/2”
32x3/4”
40x1/2”
40x3/4”
50x1/2”
50x3/4”
63x1/2”
63x3/4”
125
125
60
60
45
45
30
32
1.52
1.52
1.55
1.55
2.27
2.27
2.57
2.57
ÇKC-32
ÇKC-33
ÇKC-40
ÇKC-41
ÇKC-50
ÇKC-51
ÇKC-63
ÇKC-64
www.ozdoganplast.com
pBQ
32x1/2”x1/2“
32x3/4”x3/4”
40x1/2”x1/2”
40xx3/4”x3/4”
50x1/2”x1/2”
50x3/4”x3/4”
63x1/2”x1/2”
63x3/4”x3/4”
ISO 9001:2008
sunpipe
4FSUJĨLBMBS
www.P[EPHBOQMBTUDPN
ISO 9001:2008
27
www.sunpipe.com.tr
Š;.Š3±3&5Š.5&4Š4-&3Š
Š[NJS'BCSJLB,FNBMQBTB0SHBOJ[F4BO#þMH
4L/PŠ[NJS5ĕSLJZF
5FM 1CY
(4.
'BY Ɵ"/-*63'"±3&5Š.5&4Š4-&3Š
ƟBOMäVSGB'BCSJLB
XXXP[EPHBOQMBTUDPN
JOGP!P[EPHBOQMBTUDPN
4BUäơ%FTUFL)BUUä
5FM
&NBJMTBUJT!P[EPHBOQMBTUDPN
sanboru sanbor sundrip sunpipe
›[EPßBOQMBTU-UEƟUJUFTDJMMJ.BSLBTäEäS

Benzer belgeler

"Açmaz" dersi için tıklayınız

"Açmaz" dersi için tıklayınız úH\LQELWPHGL÷LQLJ|VWHUPHNLVWHUFHVLQHELU )LO ND\EHWPHN \HULQH NDOLWH ND\EHGHULP GDKD L\L GL\H GúQHUHN .[H R\QDGÕ $QFDN ELU úH\L J|] DUGÕ HWPLúWL 9E YH%H\D]KHUúH...

Detaylı

Ürün Kataloğu

Ürün Kataloğu Kataloğumuzdaki ürünlerde, herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın; kod, ölçü ve fiyat değişikliği yapma hakkımız saklıdır. Önceden anlaşmaya varılmadığı takdirde, satılan ürünler iade...

Detaylı

yağmurlama başlıkları fiyat listesi

yağmurlama başlıkları fiyat listesi Dar Meme Çapı: 4.5 x 2.5 mm Geniş Meme Çapı: 5.0 x 3.2 mm

Detaylı

SONUÇLAR

SONUÇLAR Terziyska, Julia Majeric, Tadeja Cascino, Estelle

Detaylı

pvc atık su boru ek parçaları

pvc atık su boru ek parçaları SIHHİ TESİSAT BORU EK PARÇALARI SANITARY PIPES FITTINGS Dirsek PPRC 90º Elbow 90º PPRC T Parça PPRC T PPRC Manşon PPRC Coupling PPRC Redüksiyon PPRC Reducer PPRC İnegal TE PPRC Inegal T PPRC Kapama...

Detaylı

Hırdavat Kataloğu

Hırdavat Kataloğu MAVİ,YEŞİL,SARI,TURN.KRM.BEYAZ MAVİ,YEŞİL,SARI,TURN.KRM.BEYAZ MAVİ,YEŞİL,SARI,TURN.KRM.BEYAZ MAVİ,YEŞİL,SARI,TURN.KRM.BEYAZ MAVİ,YEŞİL,SARI,TURN.KRM.BEYAZ MAVİ,YEŞİL,SARI,TURN.KRM.BEYAZ SARI,BEYAZ

Detaylı