Öğr.Gör. KORHAN ALTUNYAY - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Transkript

Öğr.Gör. KORHAN ALTUNYAY - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Öğr.Gör. KORHAN ALTUNYAY
ÖZGEÇMİŞ DOSYASI
KİŞİSEL BİLGİLER
Doğum Yılı :
Doğum Yeri :
Sabit Telefon :
Faks :
E-Posta Adresi :
Web Adresi :
Posta Adresi :
1977
SAKARYA
T: 28621800181918
F: 2862180533
[email protected]
http://aves.comu.edu.tr/1210/
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyatı Bölümü Terzioğlu Yerleşkesi Çanakkale-Merkez
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı , 2010-2015
Yüksek Lisans, DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı , 2000-2003
Lisans, DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı , 1996-2000
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türk Romanında İnsan Psikolojisi", PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler
Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Mart, 2015.
Yüksek Lisans, "Hilmi Yavuz'un Şiirlerine Dinî-Tasavvufî Edebiyat ve Geleneksel Edebiyat Açısından Bir Bakış",
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Mayıs, 2003.
YABANCI DİLLER
İngilizce, Orta
AKADEMİK UNVANLAR/GÖREVLER
Ögr.Gör.Dr., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2015 - Devam Ediyor
Ögr.Gör., ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2012 - 2015
ARAŞTIRMA ALANLARI
Yeni Türk Edebiyatı
Dil ve Edebiyat
Karşılaştırmalı Edebiyat
Türk Dili ve Edebiyatı
Psikoloji
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Altunyay K., ""Amat, Deniz ve Denizcilik"", Türk Edebiyatı, ss.56-59, 2015
Altunyay K., "Edebi Tür Olarak Mektup, Hatıra ve Günlüklere Yansıyanlar: Çanakkale'de Savaşan Askerlerin Mektup,
Hatıra ve Günlüklerinde Yer Alan Motivasyon Unsurları", Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, cilt.12, no.17, ss.33-43,
2015
Altunyay K., "Edebi Tür Olarak Mektup, Hatıra ve Günlüklere Yansıyanlar: Çanakkale'de Savaşan Askerlerin Mektup,
Hatıra ve Günlüklerinde Yer Alan Motivasyon Unsurları", Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, cilt.12, no.17, ss.33-43,
2015
Altunyay K., "Allah'a Ismarladık İsimli Kitabın Tanıtımı", Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, no.14, ss.179-182, 2013
Altunyay K., "Amat Romanında Postmodern Üslup", Dil ve Edebiyat Araştırmaları, ss.193-219, 2012
Altunyay K., "Yahya Kemal'in Tanrı, Varlık ve İnsan Anlayışı", Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, ss.0-0, 2011
KİTAP VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER
Altunyay K., ""Hilmi Yavuz"", Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Prof. Dr. Âlim Gür; Yrd. Doç. Dr. Ertan Engin, Ed.,
Akçağ Yayınları, Ankara, ss.369-385, 2015
Altunyay K., ""sümbül ile kuyu Şiirinde Rol Değişmeleri"", Örtmektir Yazmak Dediğin, Yılmaz E., Ed., Meserret
Yayınları, İstanbul, ss.101-109, 2014
Altunyay K., ""Hilmi Yavuz'un Benlik Algısının İki Yanı: Ayna Şiirleri'ne Psikanalitik Bir Yaklaşım"", Şairsin, Hüznünden
Belli, Yılmaz E., Ed., Meserret Yayınları, İstanbul, ss.65-79, 2014
Altunyay K., ""Zamanla Mekanın Diyaloğu: Tanpınar'ın Bursa'da Zaman Şiirinde Kronotop Olarak Bursa"", Bursa:
Geçmiş Zaman Nöbetçisi, ALTUNYAY K., Ed., Osmangazi Belediyesi, Bursa, ss.53-65, 2012
Altunyay K., "Klasik Edebiyat Bağlamında Hilmi Yavuz", Bizim Büro Basımevi, ANKARA, 2003
HAKEMLİ KONGRE/SEMPOZYUM BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Altunyay K., "Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türk Romanında Birey", I. Dil, Kültür ve Edebiyat Çalıştayı, ANTALYA,
TÜRKIYE, 5-5 Haziran 2015, vol.1, no.1, pp.344-359
Altunyay K., "Amat Romanında Postmodern Üslûp", 2. Ulusararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (Dil ve Üslûp
İncelemeleri), ISPARTA, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2011, vol.1, pp.63-99
Altunyay K., "Huzur ve Değişme Romanlarını Zamanın Psikolojik ve Trajik Görünümleri Üzerine Bir Karşılaştırma
Denemesi", Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, ORDU, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2011, vol.1,
pp.599-609
Altunyay K., "Şiir Metinlerine Dil Eğitimi ve Dil Bilinci Açısından Bir Bakış", 4. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi
Kurultayı, SAKARYA, TÜRKIYE, 8-9 Eylül 2011, vol.1, pp.501-509
Altunyay K., "Klasik Edebiyat Bağlamında Hilmi Yavuz Şiiri", 1. Ulusal Şiir Kongresi, KOCAELİ, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs
2007, ss.66-66
VERDİĞİ DERSLER
Türkçe Kompozisyon II, Lisans, 2012-2013
Edebiyat Bilgileri II, Lisans, 2012-2013
Türkçe Kompozisyon I, Lisans, 2012-2013
Edebiyat Kuramları I-II, Lisans, 2012-2013
TDE Arş. ve Öğr. Met. I-II, Lisans, 2012-2013
Eski Türk Edebiyatı II, Lisans, 2012-2013
BİLİMSEL HAKEMLİKLER
Çanakkale Araştırmaları Dergisi 100. Yıl Özel Sayısı, Dergide Hakemlik, Mart 2015
ÖDÜLLER VE BURSLAR
Altunyay K, "Tanpınar Makale Ödülü, Bursa Osmangazi Belediyesi, Ocak 2012

Benzer belgeler