türk ye tur ng ve otomob r ng ve otomob r ng ve otomob l

Transkript

türk ye tur ng ve otomob r ng ve otomob r ng ve otomob l
TÜRKİYE TU
TURİNG VE OTOMOBİ
OTOMOBİL KURUMU BELLETENİ'NDE 'OTOMOBİL'
Bülent Ağaoğlu
İstanbul, 1987
1.
Avrupa'da otomobille 9000 kilometre. A. Şükrü, n15/67, 10-12 ss. 1934
2.
Amatör şoförlere. H. Ali Yücel. n21/112, 19, 1938.
3.
"Autobahn"lardan
4.
Anadoluda lüks otomobiller. Şevket Evliyagil. n92, 5, 1949.
5.
Amerikada otomobil ve hayat. Haluk Durukal. n123, 16, 1952.
6.
Ankara-İstanbul yolu. Tunç Yalman. n129, 9, 1952.
7.
Anadolu'da yol politikası. Tarhan Toker, nl46, 8, 1954.
8.
Anadolu yolları. Tarhan Toker. n149, 15, 1954
9.
Ankara Express. Pierre Renon. n182, 31, 1957
intibalar, Ahmet Emin Yalman. n69, 20, 1947.
10. L'Auto, la Route et l'Autoroute. A. Siegfried. n199/200, 32, 1958.
11. L'Autoroute capricieuse. Jose Seydoux. n216/217, 26, 1960.
12. Antika arabalar rallisi. n318/39. 17, 1973.
13. Bisikletin Ahı-babası. Ercüment Ekrem Talu. n46/47, 31.sayfa.
14. Balkanlarda yolculuk. Kenneth Matthews. n90, 8, 1949.
15. Bir otomobil fabrikasında. Şevket Rado. n146, 11, 1954.
16. Cumhuriyet Türkiyesinde münakale ve muhabere işleri. R.S. n34, 10, 1943.
17. Les cents ans d'automobile. Violette D. n241, 30, Şubat 1962.
18. Devlet ulaştırma araçları ve turizm. Muhlis Ete, n6/285, 2, Mayıs 1966.
19. Egede yolcu kesafeti. N. Silahdaroğlu. n224, 14, Eylül 1960.
20. Gittikçe artan taşıt kazalarının sebepleri. H. Turgut. n161, 10
21. İstanbul'da kütle ulaşımı. Kemal Kutlu, n42/321, 3, 1974.
22. İstanbul'da ulaşım ve kuruluşları. Atilla Alpöge. n42/321, 11, 1974.
23. İstanbul'un yolları. Abidin Daver. n93, 8, Ekim 1949.
24. İstanbul'da yol davası. Abidin Daver. n94-95, 8, 1949.
25. İstanbul'da metroya lüzum var mı, yok mu? Kayhan Sağlamer. n170, 18,1956.
26. İstanbul'un yolları. Baha Çalt. n188, 18, 1957.
27. İtalyan Otomobil Sanayii. Nuri Özbalkan. n204, 19, 1959.
28. İstanbul'da ilk otomobiller. H. A. Şanda....
29. İstanbul'da münakale buhranının sebepleri. Kemal Aygün. n32, 20, 1943.
30. Karayollarında ulaştırma disiplini. Tevfik Taylan. n128, 13.
31. Kırk yıl önce İstanbul'da bir otomobil yarışı. Dr. İlhami Masar. n40/319, 16, 1973.
32. Lüks otomobil. Selçuk Çandarlı. n144, 18, 1954.
33. Milli demiryolları idaresinin kuruluşu. H.S. Durukal. n89, 6, 1949.
34. Motorlu Nakil Vasıtaları ve Seyrüseferimiz. Muzaffer Atilla. n118,19, 1951.
35. Motorlu Vasıtalar ve Kazalar. Mail Özyolcu. n133, 8, 1953.
36. Milli demiryollarının iç turizm hareketinin yaratılmasında ve inkişafındaki rolü. H. S. Durukal. n144, 3, 1954
37. Milletlerarası münakale mevzuları. H. S. Durukal, n192, 11, 1958.
38. Motorlu vasıtalarda marka tahdidi. Asım Us. n206, 14, 1959.
39. Motorlü turizm çağı. Vedat Nedim Tör, n254, 14, 1963.
40. Otomobil kazalarını önleyici tedbirler, Rıdvan Tezel. n85, 18, 1949.
41. Otomobil kazaları, n141, 8, 1953.
42. Otomobil ile Avrupa seyahati, Ahmed Şükrü Emed. n144, 19, 1954.
43. Otomobille İstanbul'dan İtalya'ya. n148, 20, 1954.
44. Otomobile dair. Prof. Sulhi. n149, 13.
45. Otomobil, Hamid Varoğlu, n162, 15, 1955.
46. Otomobille Avrupada bir lamelif, Vala Nureddin . n162, 16, 1955.
2
47. Otomobil sanayiindeki buhran, n294, 29.
48. Otomobil Türkiye'ye nasıl girdi, Münif Mustafa. n205, 8.
49. Otomobil imal ve istimalindeki cihanşümul terakki. Jean Pupiel, n216/ 217, 14, 1960.
50. Otomobil ithalatı. Dr. Fazlı Ayverdi. n218, 19, 1960.
51. Otomobil ile seyahati bilmek. Gisele d'Assaly. Mart 1961, 16. sayfa.
52. Otomobil ile ilk yolculuklar. Dr. İlhami Masar. n315/36, 18, 1972.
53. Öldürücü otomobil, n185, 18, 1957.
54. Paris otomobil sergisi. Habib Edib-Törehan. n106, 13, 1950.
55. Routes de Turguie. F. J.Costelnan. n2, 11, 1931.
56. Automobile Française. James G. Fevrier. n92, 32, 1949.
57. Seyrüsefer işleri. Cemaleddin Bildik, n92, 12, 1949.
58. Simplon-Orient Expresi tarihe karışıyor. Sadettin Özil. n240, 18, 1962.
59. Şehrin yol ihtiyacını halk dileklerinin tanzim etmesi lâzım. V.Birson, n91, 11, 1949.
60. Şehirlerin münakale davası. Münim Mustafa. n182, 12, 1957.
61. Şehir trafiğinin tanziminde mühendisin mevkii. İsmail İşmen. n189, 12. 1957.
62. Şehirde çalışan şoförler. Asım Us. n207, 14, 1959.
63. Turizm ve yol ihtiyacı. Şükrü Ali. n8, 15, 1933.
64. Trakya'da Otomobil-Demiryolu rekabeti. Muzaffer Atik. n93, 11, 1949.
65. Trafik kanunu ve seyrüsefer nizamı. Feridun Ergin. n159, 5, 1953.
66. Trafik işlerimiz. Safaeddin Karanakçı. n151, 11.
67. Türkiye'de trafik kazaları hakkında bazı düşünceler. Celal Kosova. n151, 17.
68. Trafik meseleleri. Dr. Feridun Ergin. n163, 15, 1955.
69. Turizm gelişmesini otomobil klüplerine borçludur. n196, 19, 1958
70. Taksi ve dolmuşlar. Emin Erkul Seyitoglu. n203, 12, 1958.
71. Trafik kazaları, Burhan Felek, n203, 14, 1958.
72. Trafik kazaları, Asım Us, n208/209, 15.
73. Transit roads through Turkey. n214, 29, 1959.
74. Trafik kazalarını önleyici tedbirler. Dr. Hakkı Ayrı. n231, 10, 1961.
75. Türkiye'de otomobilli turistin muhtırası. Mary Ottin. n248, 13, 1962.
76. Tarihte otomobil yarışları. Arhan Apak. n45/324, 14, 1975.
77. Yollarımız. Falih Rıfkı Atay. n22/115, 6, 1939.
78. Yollarımız. Abbas Parmaksızoğlu. n66, 19, Temmuz 1947.
79. Yollar ve milyonlar. n67, 20, 1947.
80. Yol şebekemiz. C.B. n77/78, 12, 1948.
81. Yol davamız hızla yürüyor. M. Şevki Yazman. n105, 20, 1950.
82. Yollar iç turizmi inkişaf ettiriyor. Muzaffer Kayar, n120, 22, 1952.
83. Yolcu. Falih Rıfkı Atay.. n165-166, 6, 1955.
84. Yol ve cadde. Prof. S. E. Siyavuşgil. n194, 7, 1958.
85. Yol estetiği. n201, 5, 1958.
86. Yarının otomobili. Nejat Arıkan. n204, 18, 1959.
87. Yol adabı. n214, 13, 1959.
3