2007

Transkript

2007
AVRUPA ÜNĠVERSĠTELER HENTBOL ġAMPĠYONASI
3-8 TEMMUZ 2007 POLONYA / LODZ
3-8 Temmuz 2007 tarihleri arasında Plonya’nın Lodz kentinde yapılan Avrupa Üniversiteler Hentbol
ġampiyonasına Gazi Üniversitesi katılmıĢtır. 14 ülke üniversite takımının katıldığı şampiyonada
Gazi Üniversitesi Erkek takımı 3. olmuştur
GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ HENTBOL ERKEK MĠLLĠ TAKIMI
KAFĠLE LĠSTESĠ
Prof.Dr.Süleyman PAMPAL
Prof.Dr.Ömer Faruk ÇOLAK
Prof.Dr.YaĢar SEVĠM
Yrd.Doç.Dr.Serdar ELER
Öğr.Gör.Mahire SEVĠM
Mesut AKGÜN
Uzm.Erol ĠLHAN
Cemal BAYRAKCI
Evren Ozan KURBAN
Veysel ALKIġ
Enis KAHYA
Recep KIRDAL
Göksel YÜNEL
Okan YALÇINER
ġenol BOYAR
Ümit KIRKAYAK
Ġbrahim ÜÇDAĞ
Mehmet Cem GÜLSÜN
Ömer SAVAġ
Özkan BAġLAMA
Mert GÜVEN
Kafile BaĢkanı
Ġdareci
Teknik Direktör
Antrenör
Antrenör
Antrenör / Masör
Basın MüĢaviri ve Maç Analizi
Sporcu
Sporcu
Sporcu
Sporcu
Sporcu
Sporcu
Sporcu
Sporcu
Sporcu
Sporcu
Sporcu
Sporcu
Sporcu
Sporcu
SONUÇLAR :
ERKEKLER :
1. Belarusian State University (BEYAZ RUSYA)
2. University of Minho (PORTEKİZ)
3. Gazi University (TÜRKİYE)
4. AWF Warszawa (POLONYA)
5. University of Nis (SIRBİSTAN)
6. German Sports University Cologne (ALMANYA)
7. Alicante University (İSPANYA)
8. Åbo Akademi University (FİNLANDİYA)
9. INSA Lyon (FRANSA)
10. State University of Physical Education and Sport (MOLDOVA)
11.University of Eindhoven (HOLLANDA)
12.University of Cyprus (GUNEY KIBRIS)
13.University of Rijeka (HIRVATİSTAN)
14.AWF Katowice (POLONYA)
WOMEN :
1. Friedrich-Alexander Universitat Erlangen-Nürnberg (ALMANYA)
2. Koszalin University of Technology (POLONYA)
3. Belarusian State University of Physical Culture (BEYAZ RUSYA)
4. AWF Warszawa (POLONYA)
5. University of Porto (PORTEKİZ)
6. UFR Staps Lyon 1 (FRANSA)