Eğitim Bilimleri - Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yorumlar

Transkript

Eğitim Bilimleri - Sosyal Bilimler Enstitüsü
KOÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
2015-2016 BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI
EYTPE DOKTORA 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ DERSLERİ
Pazartesi
Salı
Çarşamba
08:00-08:50
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
12:00-12:50
13:00-13:50
14:00-14:50
15:00-15:50
16:00-16:50
Sos. Bil. Nitel Araştırma Yöntemleri
Doç. Dr. Şöheyda GÖKTÜRK
EBTO1
Eğitimde Proje Geliştirme
Doç. Dr. Şöheyda GÖKTÜRK
EBTO1
Eğitimsel Liderlik Yönetsel Etkililik
Doç. Dr. Soner POLAT
EBTO1
Eğitim Yön. Bilinçdışı Mitos Boyutu
Prof. Dr. Nuray OAKLEY
EBTO1
Yönet. Biyog. Yakl.
Eğitimde Örgüt Metaforları
Prof. Dr. Nuray OAKLEY Doç. Dr. Asiye TOKER GÖKÇE
Z07
EBTO2
Yükseköğretimin Yönetimi
Doç. Dr. Asiye TOKER GÖKÇE
Z07
EYTPE TEZLİ YÜKSEK LİSANS
08:00-08:50
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
12:00-12:50
13:00-13:50
14:00-14:50
15:00-15:50
16:00-16:50
17:00-17:50
18:00-18:50
19:00-19:50
20:00-20:50
21:00-21:50
22:00-22:50
Eğitim İstatistiği
Yrd. Doç. Dr. Fatih KEZER
ÖEO
Eğitim Ekonomisi ve Planlaması
Eğt. Değişimin Yönetimi
Doç. Dr. Asiye TOKER GÖKÇE
Prof. Dr. Nuray OAKLEY
D-4
Z07
Okul Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. Tuğba KONAKLI
D-4
Eğt. Yön. Liderlik Davranışı
Doç. Dr. Soner POLAT
D-4
Eğitim Politikası ve Reformu
Doç. Dr. Şöheyda GÖKTÜRK
İBTO
Eğt. Yön. Liderlik Dav.
Doç. Dr. Soner POLAT
EBTO2
EYTPE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
Eğitim Politikası ve Reformu
Doç. Dr. Şöheyda GÖKTÜRK
D-4
Kadın Lider Yetiştirme
Prof. Dr. Nuray OAKLEY
D-4
Varoluşçu Eğitim ve Değerleri
Prof. Dr. Nuray SUNGUR OAKLEY
EBTO1
Eğt. Yön. Yeni Yakl.
Yrd. Doç. Dr. Tuğba KONAKLI
EBTO1
Eğitim Sisteminin Yönetsel Sorunları
Doç. Dr. Asiye TOKER GÖKÇE
D-4
Perşembe
KOÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
2015-2016 BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI
Pazartesi
08:00-08:50
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
12:00-12:50
13:00-13:50
14:00-14:50
15:00-15:50
16:00-16:50
Salı
Çarşamba
POST MODERNİZM VE KÜRESELLEŞME
YRD. DOÇ. DR.HAKAN TURAN
EBTO2
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
DOÇ. DR. ZEYNEL KABLAN
D-18
PROGRAM GELİŞTİRME
YRD. DOÇ. DR. İSMET ŞAHİN
D-19
ZEKA VE ÖĞRENME
DOÇ. DR. BELGİN ÖZAYDINLI
EBTO2
Perşembe
KOÜ S OS YAL BİLİMLER ENS TİTÜS Ü
EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
2015-2016 BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI
08:00-08:50
09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-11:50
12:00-12:50
13:00-13:50
14:00-14:50
15:00-15:50
16:00-16:50
Pazartesi
Eğitimde İstatistik I
Yrd. Doç. Dr. Fatih KEZER
ÖEO
Bilimsel Arş. Yönt.
Prof. Dr. Satılmış TEKİNDAL
EBTO2
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
S alı
Çarşamba
Psikolojik Ölçmenin Temelleri
Yrd. Doç. Dr. Fatih KEZER
ÖEO
Program Geliştirme ve Öğretim
Doç. Dr. Aynur KOLBURAN GEÇER
İBTO
Perşembe

Benzer belgeler

2014-2015 güz dönemi uçak teknolojisi 1.sınıf ders programı

2014-2015 güz dönemi uçak teknolojisi 1.sınıf ders programı 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ UÇAK TEKNOLOJİSİ 1.SINIF DERS PROGRAMI Saat/Gün

Detaylı

90°XOMX 1204 90° APKT 1003

90°XOMX 1204 90° APKT 1003 7DUDPD%DüO×ODU× Face Mill Tec hnica l solition for quality

Detaylı

No Öğrenci No Student No İsim Name Soyisim Surname Sınav

No Öğrenci No Student No İsim Name Soyisim Surname Sınav CİHAT SALİH BUĞRA OĞULHAN KEREM YASİN FIRAT MUHAMMED ZİYA BURAKCAN BERKAY KEMAL JEMAL SAİP OĞUZER KEMAL KAAN ÖZER BESTE CANBERK BÜŞRA METE BETÜL HÜMA HÜSEYİN CEYDA SERKAN ŞÜKRÜ ERDEM NİLAY TAYFUN B...

Detaylı