Prof. Dr. Bilge Günsel Arş. Gör. Korhan Tanç 23 Kasım

Transkript

Prof. Dr. Bilge Günsel Arş. Gör. Korhan Tanç 23 Kasım
Prof. Dr. Bilge Günsel
Arş. Gör. Korhan Tanç
23 Kasım 2009
TEL 351 ANALOG HABERLEŞME
2. Yıliçi Ödevi
3 Aralık 2009, saat 9.30’a kadar teslim ediniz!!!
1. Şekil 1 de görülen sistemin girişine x c (t )  x (t )Cos 2f c t çift yan band genlik
modülasyonlu işaret uygulanmaktadır.
a. y (t ) yi yazınız.
b. Bu sistemin ÇYB demodülatörü olarak kullanılabilmesi, dolayısıyla
çıkışında iletilen bilgi işareti x (t ) nin elde edilebilmesi için, kullanılması
gereken alçak geçiren süzgecin karakteristiğini belirleyiniz.
2. x(t ) ses işareti, f a  f  f b frekans aralığında birim genlikli, dışında sıfır
genlikli sınırlı bandlı bir işaret olsun. Bu işaret iletilmeden önce güvenlik amacı
ile Şekil 2 deki gibi bir karmaşıklaştırıcıdan (scrambler) geçirilmektedir. Yüksek
ve alçak geçiren süzgeçlerin her ikisinin de kesim frekansları f c dir ve
f c  f b koşulu sağlanmaktadır.
a. Karmaşıklaştırıcı çıkışı s (t ) yi yazınız ve frekans spektrumunu çiziniz.
b. Şekilde verilen karmaşıklaştırıcının alıcı tarafta da bulunması durumunda,
girişine uygulanacak s (t ) işaretinden orijinal ses işareti x(t ) nin tekrar
elde edilebilmesi için demodülatör devresi olarak kullanılabilir mi?
Açıklayınız.
3. Aşağıda Şekil 3’de görülen blok çizelgeyi göz önüne alınız.
a. x1 (t ) , x 2 (t ) ve xc (t ) nin zaman uzayı gösterimlerini yazınız.
b. M ( f ) ’in aşağıdaki Şekil 4 deki gibi verilmesi durumunda X c ( f ) ’i
bulunuz (w<< f 0 ).
c. b) de bulduğunuz sonuca bakarak, Şekil 3’de görülen sistemin bir genlik
modülatörü olarak kullanılıp kullanılamayacağını, nedenlerini belirterek,
açıklayınız.
a (.)  b(.) 2
+
xc (t )
+
Cos 2f c t
AGS
_
_
+
y(t)
a (.)  b(.) 2
Şekil 1
2
f
Cos 2 f c t 


kesim
 fc
f
Cos 2 ( f c


f ) t 
b 
kesim
Şekil 2
Şekil 3
Puanlama: 1- a) 15, b) 15
2- a) 15, b) 15
3- a) 10, b) 15, c) 15
Şekil 4
 fc

Benzer belgeler