ALÇAK GÖNÜLLÜLÜK - ALTINDAĞ

Transkript

ALÇAK GÖNÜLLÜLÜK - ALTINDAĞ
Etkinliğin adı: ALÇAK GÖNÜLLÜLÜK (TEVAZU)
Uygulama tarihi: Mart 2015
Uygulama Süreci: Gerçek Erdem öyküsü sınıfta okunur. Öğrencilere öykünün ana fikri sorulur ve cevaplar
sınıfta paylaşılır. Daha sonra öğretmen aşağıda yazılan alçak gönüllülük ile ilgiyi yazıyı sınıfla paylaşarak
Alçak gönüllülüğün anlamını ve önemini vurgular ve etkinliği sonlandırır.
Alçak gönüllülük; tam anlamıyla kibir ve gururun karşıtıdır. Yaptıklarıyla büyüklenmemek, kendini
diğer insanlarla bir ve aynı düzeyde görmektir. Alçak gönüllülük, yetersizlik, korkaklık ve güvensizlik değildir.
İnsanın kendini küçük görerek alçaltması da değildir. İnsanın kendi değerlerini, yeteneklerini, olumlu ve
olumsuz yanlarını iyice bilerek kendini olduğundan başka türlü görmemesi ve göstermeye kalkışmamasıdır.
Alçak gönüllülük insanlara saygı duymaktır. Gösterişe değil öze önem vermektir. İnsanın gerçekten
alçak gönüllü olabilmesi için hem kendine hem de diğer insanlara karşı dürüst olması gerekir. Alçak gönüllü
olmak, insanlarla doğal bir biçimde insani ilişkiler içinde olmak, sahip olduğu mevki veya elinde bulundurduğu
imkânlar nedeniyle kendini diğer insanlardan üstün görmemek demektir. Alçakgönüllü olmaya tevazu;
alçakgönüllü insanlara da mütevazı denir.
Alçak gönüllü kişinin bazı özellikleri; sınırlarını bilmek, her şeyde iyi olamayacağını kabul etmek, kendi
hatalarını tanımak, sahip olduklarından memnun olmak, hata yaptığında hatasını kabul etmek, kendini
övmekten kaçınmak, her şeyi kendine mal etmemek, başkalarına müteşekkir olmak, kendini başkalarıyla
karşılaştırmamak, öğrenmeye açık olmak ve başkalarına yardım etmektir.
Bir insan, çok üstün yeteneklere sahip olabilir ama hiçbir ayrıcalık, insana kibirlenme hakkını vermez.
Çünkü kibir, insana değil, şeytana yakışır. İblis’i Allah’ın rahmetinden uzaklaştıran ve şeytan olmasına neden
olan duygu da kibirdi. Bu konuda yüce Peygamberimiz (s.a.v.) bir Hadis-i Şeriflerinde “Kalbinde hardal tanesi
kadar kibir olan bir kimse cennete giremez” diye buyurmuştur.
Kibir ne kadar çirkin ve insana yakışmayan bir davranışsa, alçakgönüllü pozları takınmak, “tevazu
satmak” kendini hor ve hakir göstermek de o kadar kötü ve çirkin bir davranıştır. Müslüman, davranışlarında
doğal ve içtenlikli olmalıdır. Mevlana’nın dediği gibi:
“Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede gece gibi ol, tevazuda
toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.”
GERÇEK ERDEM
Bundan yıllarca önce, karşılaştığı herkesi sevip, herkesi bağışlamaya muktedir olan bir adam yaşarmış. Bu
huyu nedeniyle, Allah ona bir melek göndermiş.
- Allah, seni ziyaret etmemi buyurdu. Senin şimdiye kadar yaptığın iyilikleri ödüllendirmek istiyor. Dileğin ne
olursa olsun yerine getirilecek. Tedavi etme yetisine sahip olmak ister misin?
- Katiyen istemem, diye yanıtlamış adam. Hangi hastanın tedavi edileceğini bir tek Allah bilir.
- Peki ya günahkarları, doğru yola, Allah yoluna sevk etmeye ne dersin?
- Bu, senin gibi meleklerin üstesinden geleceği bir iş. Ben, her kim tarafından olursa olsun, ilah haline getirilmek,
hep örnek olarak gösterilmek istemiyorum.
- Sana mucize yaratabilecek bir güç kazandırmadan Allah katına geri dönemem. Eğer sen kendin seçemiyorsan
verilenlerden birini seçmek zorunda kalacaksın.
Adam azıcık düşündükten sonra cevap vermiş:
- Peki, iyiliğin benim aracılığımla yapılmasını diliyorum ama bunu hiç kimse anlamasın, ben bile anlamayayım ki
övüngenlik edip de günaha girmeyeyim.
Ve melek mucizeyi yaratmış. Adamın yüzüne güneş vurduğunda, gölgesi hastaları sağlıklarına kavuşturmaya
başlamış. Böylece o nereden geçerse oradaki hastalar sağlıklarına kavuşmuş, kurak topraklar bereketlenmiş ve dertli
insanlar derman bulmuşlar.
Adam, yıllar boyunca dünyayı bir uçtan bir uca gezmiş ve yüzünü güneşe döndüğünde, gölgesi hep onun
ardında kaldığından, kendi yarattığı mucizelerden asla haberi olmamış. Böylece kendi erdeminin hiç farkına
varmadan sükûnet içinde yaşayıp ölmüş.
Halim Şaşmaz İlkokulu
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Servisi