özel balkanlar ilköğretim okulu 2011

Transkript

özel balkanlar ilköğretim okulu 2011
ÖZEL BALKANLAR İLKÖĞRETİM OKULU
2011 – 2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
2. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ
EKİM AYI VELİ BÜLTENİ
Ekim ayı süresince öncelikli olarak, öğrencilerin 1.sınıfta öğrenmiş olduğu
bir takım cümle yapılarının çeşitli aktiviteler ve oyunlarla tekrarları yapılmıştır.
Verilen ödevlerle bu tekrarın yazılı olarakta pekişmesi sağlanacaktır. Bu yıl
işleyeceğimiz üniteler ile paralel olarak yazı çalışmalarımıza ağırlık verilmiştir.
Bu cümle yapıları:
What’s your name?
My name is …/ I’m…
Nice to meet you. / Me too.
How are you?
I’m fine. Thanks. And you?
How old are you?
I’m ….. years old.
What’s your favourite colour?
My favourite colour is…….
What’s your favourite food?
My favourite food is….
- Kitabımızın 2. Ünitesi olan The Treehouse” konusu işlenmiştir. 2. Ünitemiz
işlenirken öğrencilerimizden ev ile ilgili bir proje yapmaları istenecektir.
Kitabımıza ek olarak kelime dağarcıklarının gelişmesi açısından ekstra
kelimeler de derslerimizde işlenmiştir. Bu ünitede aşağıda belirtilen konular
ve kelimeler işlenmiştir.
- Furniture and house vocabulary: sofa, table, box, cushion, cupboard, shelf,
chair, rug, bed, window, picture, mirror, vase, door, sink, washing machine,
shower,dish washer,bath,wardrobe,coffee table,curtains,toilet,fridge,wall.
- Prepositions: in, on, under, next to, in front of, behind
- Is she/he under/in/on the chair?
- Where is he?
Where is she?
SONGS
1
Hey ho, this is my treehouse,
Hey ho, have a look and see!
I’ve got a bed and a table and a shelf and a cupboard,
A rug and a cushion and an old wooden chair.
Hey ho, this is my treehouse,
Hey ho, have a look and see!
2
Big books, small books,
Books on the shelf!
Books are fun,
Books can help!
Books about animals,
Books about stars,
Boooks full of stories,
Books full of cars.
Books
Books
Books
Books
about children,
about birds,
full of pictures,
full of words.
Big books, small books,
Look on the shelf,
Books are fun,
Books can help!
Bunların yanı sıra sınıf içi komutlar tekrar edilmiştir. Pekiştirilmesi için
sürekli olarak derslerimizde kullanılacaktır. Bunlar;
Be quiet.
Listen to me.
Listen carefully.
May I drink water?
May I go to toilet?
Raise your hand.
Open your books. / Close your books.
Open the door. /Close the door.
Sit down. /Stand up.
Come in.
Line up.

Benzer belgeler

özel yakacık balkanlar ġlköğretġm okulu 2011

özel yakacık balkanlar ġlköğretġm okulu 2011 işlenirken öğrencilerimizden ev ile ilgili bir proje yapmaları istenecektir. Kitabımıza ek olarak kelime dağarcıklarının gelişmesi açısından ekstra kelimeler de derslerimizde işlenmiştir. Bu ünited...

Detaylı