Turk_kimligi_23.2.13_æ - Prof. Dr. Ahmet SALTIK

Transkript

Turk_kimligi_23.2.13_æ - Prof. Dr. Ahmet SALTIK
TÜRK
KİMLİĞİ
Prof. Dr. rer. Nat. D. Ali Ercan
23 Şubat 2013, BCP Genel Merkezi
Birey = kimlik (identification) + kişilik (personality)
Kimlik, bireyi tanıtıcı, ayırt edici, nesnel, fiziksel özellikler
Kişilik, bireyi tanımlayıcı öbür karakteristik özellikler bütünü
KİMLİK
KİŞİLİK
15100015250
Adı, Soyadı, Babası, Anası,
doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyeti,
görünümü, göz rengi, deri rengi,
kan grubu, parmak izi.. FENOTİP
Duygu ve düşünceleri, zevkleri,
Zevkleri,
dini,
inançları,
felsefesi
yaşam
, dini,
anlayışı,
inançları, hayat
alışkanlıkları,
moral
anlayışı,
değerleri,
alışkanlıkları, moral değerleri,
felsefesi…
Birey = kimlik (identification) + kişilik (personality)
Kimlik, bireyi tanıtıcı, ayırt edici, nesnel, fiziksel özellikler
Kişilik, bireyi tanımlayıcı öbür karakteristik özellikler bütünü
(Hüviyet)
KİMLİK
DİL, ULUS
Adı, Soyadı, Babası, Anası,
doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyeti,
görünümü, göz rengi, cilt rengi,
kan grubu, parmak izi.. FENOTİP
KİŞİLİK
(Şahsiyet)
Duygu ve düşünceleri, zevkleri,
dini, inançları, yaşam anlayışı,
alışkanlıkları, moral değerleri,
Felsefesi…
DİL-ULUS İLİNTİSİ
Русский
Français
English
Deutsch
Italiano
:
:
:
:
:
Rus, Rusça
Fransız, Fransızca
İngiliz, İngilizce
Alman, Almanca
İtalyan, İtalyanca
“ Türk demek Türkçe demektir ;
Ne mutlu ‘Türküm’ diyene ! ”
M. Kemal Atatürk , 1933
Angela Merkel: Ich bin Deutsche (Ben Alman’ım)
Silvio Berlusconi: Io sono Italiano (Ben İtalyan’ım)
Vladimir V. Putin: Я Русский (Ben Rus’um)
François Hollande: Je suis Français (Ben Fransızım)
David Cameron : I am English (Ben İngilizim)
Recep Tayyip Erdoğan:
“…Bu süreçte kimse bizim karşımıza Kürtlükle, Türklükle çıkmasın.
Biz her türlü milliyetçiliği, ayaklarının altına almış bir iktidarız...”
(Biz Türk değiliz..)
DÜNYADA İNANÇ KATEGORİLERİ
1. GNOSTİKLER
TEİSTLER (%70-75): Tanrı, (Allah, God, Dieu…) Evreni ve Dünyayı
yaratmıştır. Peygamberler O’nun elçisidir. Kutsal Kitaplar
Tanrı’nın buyruklarıdır.
DEİSTLER (%10-15) : Evrenin bir Yaratıcısı vardır;
ancak dinlerin söyledikleri boş hurafelerdir.
ATEİSTLER (%8-10): Tanrı yoktur; Tanrı kavramı bir
yanılsamadır. Peygamberler şarlatan, Kutsal kitaplar düzmecedir.
______________
2. AGNOSTİKLER (% 2-5) : Varlığının ve nesnelliğinin bilinemezliği
kesin olan “Tanrı bilimin ilgi alanında bir kavram değildir.”
“Benim dinim Evrene olan hayranlığım, ibadetim de onu araştırmaktır.”
Albert EINSTEIN
Her dallanmada mevcut genetik
potansiyelin 0,999 kadarı korunuyor. 
İnsanlar arası genetik farklılık % 1’den
daha büyük değil.
Modern insanın atası homo-sapienslerin
Afrika’dan dünyaya yayılış yolları
Öntürkler 40-50 bin yıl önce Ötüken’de
(Ergenekon efsanesi)
MÖ 200 – MS 1400
60
Alan ~ 10 milyon km2
Nüfus ~ 5 milyon
Ordu ~200 bin
Bilge 684-734
Mete MÖ 234-174
Temür 1336-1405
Cengiz 1167-1227
40
20
40
60
80
100
120
140
TÜRK OGUZ BEGELERİ, BUDUN EŞİDİN !
ÜZE TENGRİ BASMASAR, ASRA YİR TELİNMESER
TÜRK BUDUN İLİNİN, TÖRÜNÜN KİM ARTATIR.
ORHUN ANITLARI
Wilhelm Ludwig P. Thomsen
1842-1927
Wilhelm Radloff
1837-1918
ANADOLU TARİHİ
Taş devri : 200 000 – 6 000
Bakır Çağı (Chalcolitic age)
Hattiler 2500 – 2000
Akatlar 2400 – 2150
Assurlar 1950 – 1750
Kizzuwatna 1650 – 1450
Hititler 1680 – 1220
Göbekli tepe (11 bin yıl)
Tunç Çağı
Ionya 1300 – 700
Hitit 1200 – 800
Frigya 1200 – 700
Troya 3000 – 700
smyrna
HİTİT KRALLIĞI
1680-1220 1200-800
ASUR KRALLIĞI
850 – 650
Demir Çağı
Lidya 685 – 547
Ahamenid 559 – 331
İskender 334 –301
Seloykitler (Selçuk) 305 – 64
Pontus 302 – 64
Attalya, Pergamon 282 – 129
Armenia 190 – 428
Roma 509 – 330 (MS)
ROMA İMPARATORLUĞU
MÖ 500 - MS 330
Ionia
Lydia
Orta Çağ
Bizans 330 – 1453
Danişmendler 1071–1178
Anadolu Selçukluları 1077–1307
Artuklar 1101 – 1409
Karamanlılar 1270 – 1487
İlhanlılar 1256 – 1355
Osmanlı : 1453 – 1922
Türkiye Cumhuriyeti 1923 - …..
OSMANLI İMPARATORLUĞU
1300 – 1922
3 Büyük İmparatorluk, 7 büyük krallık, ve
düzinelerle beyliklerin tarih sahnesi olan
Anadolu’nun 5 bin yıllık Kronolojisi
Saltuk
Artuk
Frigya
Lidya
HATTİ LER
2500 2000
HİTİT XX LER
1500
1000
Asur
500
Sel
çuk
R O M A
M
OSMANLI
T
C
B İ Z A N S
500
1000
1500 2000
‘TÜRKMEN’LERİN ANADOLU’YA GELİŞİ
MS 900 - 1200
ÇANDAR
OSMAN
AKKOYUNLU
ERDENE
SALTUK
AYDIN
KARAKOYUNLU
KARAMAN
ARTUK
milyar
7
DÜNYA NÜFUSU
6
5
4
3
2
1
M
500
1000
1500
2000
11
9
20
2
5
23
5
10
TÜRKİYE HALKI (N)
TÜRKMENLER ANADOLU YERLİ HALKI
<p>=0,15
+
0,15 N
0,85 N
N
MS 900-1200 arasında Anadolu’ya gelen 200-300 bin
dolayındaki Türkmen, o zamanlar Anadolu’da yaşamakta olan
1,5-2,0 milyon dolayındaki yerli halkla son bin yıllık dönemde
genetik-kültürel anlamda karışmışlar ve
Türkiye halkını oluşturmuşlardır.. (%10-20)
ANADOLU GERÇEĞİ
 ( ) 0,2 .0,8
n= 15
x=7
n
x
n
n-x
< 0,01
• İnsan tipolojisini kabaca belirleyen genetik özellikler
n=100’ün üzerindedir. (n=15 ve p=0,2 alalım)
• Bir popülasyonun daha büyük bir popülasyonla yeterince
uzun süreli (40-50 kuşak) karışımından sonra başlangıçtaki
tipik özelliklerin yarısından çoğunu koruyabilen bireylerin
oranı binde birden çok küçük olur.
• Başlangıçtaki özelliklerin tümünün korunması olasılığı ise
yaklaşık sıfırdır. (0,2 < 4 x 10 )
15
-11
ANADOLU GERÇEĞİ
% 90
GEN HAVUZUNDAKİ SAKLI GENLER
Türkiye’de nüfusun % 4‘ü mavi gözlüdür.
Kendisi kara gözlü olduğu halde “Mavi Göz geni” taşıyan
bireylerin oranı nedir?
K+m=1
(K+m) . (K+m) = 1
KK + 2Km + mm = 1
Mavi göz geni m çekinik, Kara Göz geni K baskın. Mavi göz hem anadan
hem de babadan m-geni alındığında (mm) ortaya çıkabiliyor.
mm = 0,04 ise m = 0,20 olur;
K = 1- 0,20 = 0,80’dir. KK = 0,64 olur. 2 Km = 1- 0,64 - 0,04 = 0,32
Dolayısıyla kara gözlü bireyler arasında mavi göz genlerini
taşıyanların oranı 0,32/(0,32+0,64) = 1/3’tür.
TÜRKİYE’DE KAN GRUPLARI
BİNYILDIZ, P. ve C. Büyükyüksel (1979)
“Türkiye'de Kan Grupları Dağılımı”
Tıp Fakültesi Mecmuası. İstanbul. 42,166-175.
N=201317 A=0,4333
B=0,1612
AB=0,0754
O=0,3301
Rh(+)=0,8961
ERGÜN, A. ve S. Yardımcı (1993)
“Türkiye Genelinde Kan Grupları ve Rh Faktörünün Dağılımı”
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 46 (3), 527-533.
N=288469
A=0,4462 B=0,1545
AB=0,0769
ORTALAMA DEĞERLER
Rh+= 0,8887 A=0,4398
pozitif
0,3909
negatif
0,0489
O=0,3224
B=0,1579
0,1403
0,0176
Rh(+)=0,8813
AB=0,0762
0,0677
0,0085
O=0,3262
0,2899
0,0363
Kan
Grupları
0+
0-
Dünya
%
36,4
4,3
Türkiye
%
29,0
3,6
Orijin
bin yıl
100 -
A+
A-
28,3
3,5
39,1
4,9
25 - 30
B+
B-
20,6
1,4
14,0
1,8
10 - 15
5,1
0,5
6,8
0,9
AB +
AB -
1-2 *
-1 Türkiye’de AB kan grubunun dünya ortalamasının üstünde oluşu,
Anadolu’daki insan genetik yapısının, özellikle son 1-2 bin yıl
içinde, farklı birçok kavimlerin karışımından oluştuğunun
bir göstergesidir.
-2 Rh+ oranı
Türkiye’de 0,89 Avrupa’da 0,84 ve Asya’da 0,99
0,89 ≈ 1/3 x 0,99 + 2/3 x 0,84 
Anadolu insanı Genetik bakımdan yaklaşık
1/3 oranında Asyalı, 2/3 oranında Avrupalı
kavimlerin karışımıdır
SONUÇ :
1.
Şu anda 83+ milyon nüfusumuzun en az % 90‘ının “genetik
orijinalite” sinden söz edilemez… Anadolu’da hemen hiç kimse
kendisinin ‘kan bağı anlamda’ şu veya bu etnik gruba dahil olduğunu
söyleyemez…
2.
Her şeye karşın etnik-kültürel kalıntılara bağlı olduğunu düşünen ve
kendilerini şu veya bu biçimde, Arap, Kürt, Laz, Çerkez, Türkmen,
Boşnak, Pomak, Yörük, Tatar, Rum, Roman vs. biçiminde
betimleyen yurttaşlarımızın tümü Anayasa ve Yasalar karşısında
Türkiye Cumhuriyetinin eşit ve özgür yurttaşlarıdır.
3.
“Türk” kavramı, bir etnik kümenin, bir halkın adı değil,
varsayılan tüm halk kesimlerini, (etnisiteleri ?) kapsayan
üst kimlik olarak bir milletin adıdır.
TÜRK ULUSU
Türkiye Cumhuriyetini kuran
Türkiye halkına Türk milleti denir.
Mustafa Kemal ATATÜRK
DİKKAT !
1- Türk halkı değil ! Çünkü Türk bir ulusun adıdır. Atatürk
10. Yıl Söylevi’nde 13 kez “millet” kavramı kullanmıştır.
2- Türkiye halkları da değil ! Çünkü, Türkiye’de halklar yoktur.
“halklara Özgürlük” bölücü sol slogan olarak emperyalizme hizmet
etti. Gerçekte son 6 bin yıllık dönemde genetik ve kültürel karışım
sonucu oluşmuş özgün (nev’i sahsına münhasır) bir toplum vardır..
Etnisiteler artık sosyo-kültürel hatıralardır..
“Türklük”, bir ırka ait olma
ve kan sorunu değil,
bir millete mensup olma
ve kültür sorunudur. æ
T.C. ANAYASASI
I. Türk vatandaşlığı
MADDE 66- Türk Devletine vatandaşlık bağı ile
bağlı olan herkes “Türk”tür.
ALEVİLER
ve
TÜRK KİMLİĞİ
Ali Ercan
Hacı Bektaş Kültür ve Eğitim Derneği
Ulusal Eğitim Derneği
Ankara, 2011
ANADOLU ALEVİLİĞİ-1
MS 8. - 10. yüzyıllarda Tefrike (Divriği) bölgesinde
yaşayan, Bizans egemenliğine
hep karşı durmuş olan “hak dostları”
Asya’dan gelen Türkmenlerle kaynaşarak
Anadolu Aleviliğinin ilk tohumlarını attılar.
Alevilik bu anlamda (İslam + Şamanizm) ve
(Anadolu + Asya) kaynaşımı, kendine özgü
insancıl bir dünya görüşü, kozmik bir inanç sistemi
olarak gelişimini sürdürdü..
Türkiye’de Alevî / Bektaşî dağılımı
tefrike
Türkiye’de nüfusun %15 - %20 kadarı
Alevi-Bektaşi inancında insanlardır.
ANADOLU ALEVİLİĞİ-2
ALEVİLİK bir şii inanış biçimi değildir.
İslam coğrafyasında yalnızca Anadolu’ya özgü
bir nitelik taşır.
Alevilik, (insanı, ağacı, suyu, dağı, ormanı,
kurdu, kuşu ile) tüm evreni kutsal sayan
ve İslam inancının ögeleriyle de birleşerek
zenginleşmiş; eski Türk şaman geleneklerinin
devamı sayılabilecek bir inanç sistemi,
bir yaşam biçimidir.
ANADOLU ALEVİLİĞİ-3
Kutsal tören “CEM” ayinindeki “SEMAH”
bu anlayışın en önemli göstergesidir.
* Semah, “Yaratan ve Yaratılan aynı şeyin
iki ayrı görünümüdür” anlayışıyla
Evrensel uyumun simgelendiği bir ibadettir...
* Semahtaki hareketler, Hak’tan alıp Halka veren,
varlığını “hiçlik aynası”nda gören
bir anlayışı ifade eder…
ANADOLU ALEVİLİĞİ-4
Bir başka deyişle semah, evrensel
bir felsefenin, 3 bin yıllık bir inancın
simgeleşmiş ibadet biçimidir..
Kadın /erkek birlikte yapılan Semah,
eşitlikçi bir anlayışı ve adil paylaşım
kültürünü de yansıtır..
HAŞA Kİ, SEMAH BİR
OYUNCAK DEĞİLDİR.
O BİR AŞK HALİDİR,
SALINCAK DEĞİLDİR.
HÜNKÂR HACI BEKTAŞ VELİ
SEMAH
MUSTAFA KEMAL’İN HACIBEKTAŞ ZİYARETİ
23.12.1919
Erzurum ve Sivas Kongresi’nin ardından
Ankara’ya gitmeden önce Hacı Bektaş bucağında
Horasan’lı büyük düşünür (Sufi) Hacı Bektaş
Veli’nin (1213 - 1270) türbesini ziyaret eder.
Mustafa Kemal’i, Bektaşi lideri
Cemalettin Çelebi karşılar.
O tarihlerde Anadolu’da yaşayan Alevî Cemaati’nin
2-3 milyon arasında olduğu kestiriliyor.
Cemalettin Çelebi ve ileri gelenlere
Mustafa Kemal açıklamalarda bulunur..
MUSTAFA KEMAL’İN HACIBEKTAŞ ZİYARETİ
23.12.1919
* Kurtuluş Savaşı’nı yapmak zorundayız.
Savaşı kesinlikle kazanacağız.
* Padişahlık ve halifelik kalkacak.
* Din, Dil, Mezhep ve tarikat ayrıcalığı
olmadan, egemenlik milletindir..
Halk yönetenleri seçecek. (Demokrasi)
* Kadın - erkek eşitliği sağlanacak.
MUSTAFA KEMAL’İN HACIBEKTAŞ ZİYARETİ
23.12.1919
Cemalettin Çelebi, Mustafa Kemal’e :
“Paşa hazretleri, cesaretli ve öngörülü yönetiminizde
Türk Milleti’nin düşmanı kahredeceğine inancım
sonsuz. Ulu Tanrı’nın milletimize bağışlayacağı
zaferden sonra Cumhuriyet ilanını da
düşünüyor musunuz?”
Mustafa Kemal Paşa heyecan ve dikkatle
Cemalettin Çelebi’nin gözlerine bakıyor, O’nun
elini tutup yavaş, fakat kararlı bir ses tonuyla :
“0 mutlu günün ilanına kadar aramızda kalmak
şartıyla söylüyorum Çelebi hazretleri,
Evet, Cumhuriyet’i ilan edeceğim.”
Bugün, bu coğrafyada Türkçe konuşan bir Türk ulusu
varsa, bunu büyük oranda sazlarıyla, sözleriyle
Türk dilini ve kültürünü yüzyıllardır
canlı tutan Alevi, Bektaşi, Kızılbaş Türkmenlere
borçluyuz..
ALEVİLER , Türkiye Cumhuriyetinin temel harcıdır.
Cumhuriyet onlarsız olmaz,
Onlar da Cumhuriyetsiz yaşayamazlar…
İşte bu nedenle Türkiye Cumhuriyetini tahrip etmek
ve yıkmak isteyenlerin hedefinde Aleviler vardır…
Ve bu nedenle Aleviler üzerinde ayrıştırıcı oyunlar
oynanıyor…
Hacı Bektaş Veli’den
Özdeyişler
• Çalışan insan kötülük düşünmez.
• Çalışmadan geçinenler, bizden değildir.
• Daima iyiyi, güzeli, doğruyu bulmak için
okuyun ve okutun.
• Bir olalım, iri olalım, diri olalım.
• Ara, bul; araştırmak açık bir sınavdır.
• Ârifler hem arıdır, hem arıtıcı.
• Karşısındaki insanın iyi olmasını isteyen,
önce kendisi iyi olmalıdır.
• Elden gelen her iyiliği, herkese yapın.
• Eline, diline, beline sahip ol.
• En büyük kerâmet çalışmaktır.
• Mürüvvet hoş görmek ve affetmektir.
• Kimsenin ayıbını arama, kendi ayıbını görür ol.
• Nefsine ağır geleni başkasına tatbik etme.
• Yolumuz; ilim, irfân ve insanlık sevgisi üzerine
kurulmuştur. Sevgi ve merhamet insanlık vasfıdır.
• Hiçbir milleti ve insanı ayıplamayınız.
• Hükümdar ancak adaleti ile başarılı olur.
• Bilim, gerçeğe giden yolları aydınlatan ışıktır.
• En yüce servet, bilimdir.
Bilimin yolunda gitmeyenin sonu karanlıktır.
• Bilimi ve bilgiyi yüce tutan hiçbir zaman küçülmez,
alçalmaz.
• Kadınlarınızı okutunuz,
kadınları okumayan millet yükselemez.
• İncinsen de, incitme!
• İnsanın olgunluğu, davranışlarının doğruluğundadır.
• İnsanın temeli güzel ahlâk;
ahlâkın özü bilgi; bilginin özü akıldır.
Oturduğun yeri pâk et,
Kazandığın lokmayı hak et.
Devletli odur ki; cehli sile,
Gafletten uyanıp kendin bile.
Hararet nârda’dır, sac’da değildir,
Kerâmet sendedir, tâc’da değildir.
Her ne arar isen, kendinde ara,
Kudüs’te, Mekke’de, Hâc’da değildir.
Teşekkürler..æ
[email protected]
Bir adam kötü yoldan kazandığı para ile bir inek alır. Neden sonra,
yaptıklarından pişman olur ve hiç olmazsa iyi birşey yapmış olmak için
ineği Hacı Bektaş Veli'nin dergâhına kurban olarak bağışlamak ister.
O zamanlar dergâhlar aynı zamanda aşevi işlevi görüyordu. Hacı
Bektaş Veli adamı dinledikten sonra “helal değildir” diye bu kurbanı
geri çevirir.
Bunun üzerine adam Mevlevi dergâhına gider ve aynı durumu
Mevlâna'ya anlatır. Mevlana hediyeyi kabul eder. Adam aynı şeyi Hacı
Bektaş Veli'ye de anlattığını ama onun bunu kabul etmediğini söyler ve
Mevlâna'ya bunun sebebini sorar. Mevlâna şöyle der:
-Biz bir karga isek Hacı Bektaş Veli bir şahin gibidir; öyle her leşe
konmaz. O yüzden senin bu hediyeni biz kabul ederiz, ama o kabul
etmeyebilir.
Adam üşenmez kalkar Hacı Bektaş dergâhına gider ve Hacı Bektaş
Veli'ye, Mevlâna'nın kurbanı kabul ettiğini söyleyip bunun sebebini bir
de Hacı Bektaş Veli'ye sorar. Hacı Bektaş da şöyle der:
- Bizim gönlümüz bir su birikintisi ise, Mevlâna'nın gönlü
okyanus gibidir. Bu yüzden, bir damlayla bizim gönlümüz kirlenebilir
ama onun engin gönlü kirlenmez. Bu nedende dolayı o senin hediyeni
kabul etmiştir.

Benzer belgeler