Özgeçmiş - Atılım Üniversitesi | Mimarlık Bölümü

Transkript

Özgeçmiş - Atılım Üniversitesi | Mimarlık Bölümü
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Filiz Bal Koçyiğit
Doğum Tarihi: 08.09.1961
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Bölüm/Program
MİMARLIK
Y. Lisans
Doktora/S.Yeterlik/
Tıpta Uzmanlık
Doc. / Prof.
Yıl
19xx
İÇ MİMARLIK
Üniversite
ORTA
DOĞU
TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
19xx
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
19xx
Xxxxxxxxxx
19xx
Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı :
Metro İstasyonlarında İç Mekanın Biçimlenmesi ve Tasarımını Etkileyen Faktörler
Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Azzem Aydınöz (Hacettepe Üniversitesi)
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve
Danışman(lar)ı : Metro İstasyonları Mezanin Katında Gürültü Kaynaklarının Araştırılması
ve Çözümlenmesi.
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Mutbul Kayılı (Gazi Üniv.)
Görevler:
Görev Unvanı
Görev Yeri
Yrd. Doç.
TMMOB
eğitimcisi
Teknik Uzman
(Denetim)
Yrd. Doç.
Yar.Doç.
Dergi
Hakemliği
Dergi
Hakemliği
Yrd. Doç.
Atılım Üniversitesi
Çevre Mühendisleri Odası Akustik eğitim uzmanı (Çevre
Bakanlığı kabulü) Eğitmen
TURKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) Teknik Akustik
Uzmanı
Atılım Üniversitesi (Yarı zamanlı)
Karabük Üniversitesi
Journal of Acta Acustica united with Acustica (AAA-D-1300018)
Journal of Building and Environment (BAE-D-12-00841)
2013 2012 - …..
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / Mühendislik
Fakültesi / Makine Mühendisliği Bölümü M. Öğretim Üyesi
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, GST ve Mimarlık Fak.
2005 - 2008
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
Çankaya Üniversitesi / Mimarlık Mühendislik Fakültesi
2004 - 2007
2001 - 2003
EGO Genel Müdürlüğü ANKARAY ve Ankara Metosu
Projeleri
Koçyiğit İnşaat, Elektrik, Tasarım, Turizm, Sanayi, Tic. Ltd.
Şti
1989-2001
Bölüm Bşk. V.
Yar.Doç.
Öğretim
Görevlisi
Mimar/
Blm. Şefi
Teknik Uzman
Yıl
2000 - --2011 - 2013
2008- 2011
2013 - …
2012 - …
2007-2009
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : (Danışman, ikinci danışman ve Jüri Üyesi)
1. Atılım Üniversitesi, Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümü; Feyyaz Ataç
“Kütüphanelerde aydınlatma kriterleri: Orta doğu teknik üniversitesi
kütüphanesinin okuma salonlarının incelenmesi.” (Tez danışmanı ; Haziran 2013
son jüri)
2. Karabük Üniversitesi, Mimarlık Bölümü; Şule Kılıç “Farklı anlayışlarla uygulanan
ilköğretim binalarının aydınlatma açısından değerlendirilmesi; Kastamonu
Gazipaşa ve Merkez İlköğretim İlköğretim Okulu.” 2010. (Tez Danışmanı)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Ayşin S. Karakurt – Critical Analysis and Evaluation
of Hospital Main Entrances According to Design and Performance Criteria in the
Case of Turkey”. 2002.(İkinci Danışman ve jüri üyesi)
4. Orta Doğu Teknik Üniversitesi: Gökhan Aksoy- “The Building Performance of the
Metro Station Buildings Entrance” 2002. (Jüri Üyesi)
3.
5. Atılım Üniversitesi, GSTF Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümü; “Metro İstasyonlarında
gürültü kontrolü için heykel ve rölieflerin kullanımı”, Anıl Öztürk. (Yeni başlayan
tez)
6. “Eğitim yapılarında akustik konforun sağlanması için alınabilecek önlemler” Can
Yerli (Yeni başlayan tez)
Projelerde Yaptığı Görevler :
Yurt dışı
çalışmaları;





Yurt içi çalışmaları;







3-5 Mayıs 2014 tarihli, Acoustical Society of America’nın 167.
Workshop’una abstract gönderildi (Rhod Iseland’da) kabul edildi.
2-6 Aralık 2013 tarihli Acoustical Society of America’nın 166.
Workshop’una katılım kabulü (San Francisco’da, kabul edildi.)
Kanada’da Carleton Üniversitesi ile Atılım Üniversitesi arasında “Bileteral
Agreement” amaçlı ön görüşme.
Hacettepe Güzel Sanatlar Bölümü’nün Hollanda’da Expo 93 standının
açılması ve Belçika, Lüksenburg, Almanya araştırma.
Prof. Dr. Charles Polony’nin davetlisi olarak Macaristan, Avusturya,
Almanya ve Yugoslavya’da teknik araştırma.
Yunanistan, Fransa (Paris ağırlıklı). (Mimarlar Odası grubu çalışması)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Misafir ÖğrtimÜyeliği) DOSAP
Projesi Yöneticiliği
İngiltere, Prof. Dr. Nicholas Wilkinson tarafından yönetilen New
Castle Upon Tyne’da yüksek Lisans çalışması olarak “Lower
Income Mass Housing –Squatters” konu üzerine sürdüren proje
çalışmasının Türkiye grubunda öğrenci olarak.
TURKAK Türk Akreditasyon Kurumu Akustik Uzmanlığı
Ankara Metrosu ve Ankara Hafif Raylı Sistem Projesi Mimar,
Tasarımcı, Kontrol, Geçici ve Kesin Kabul Üyesi.
ANKARAY Ankara Hafif Raylı Sistem. Mimar, Tasarımcı, Kontrol,
Geçici ve Kesin Kabul Üyesi EGO Gen. Md. UPRSD Bşk. Metro
Sistemi Güvenlik ve Emniyet sistemleri projeleri tasarım, test ve
uygulama.
Ankara Metro Sistemi; Mimar, Tasarımcı, Kontrol, Geçici ve
Kesin Kabul Üyesi EGO Gen. Md. UPRSD Bşk. Metro Sistemi
Güvenlik ve Emniyet sistemleri projeleri tasarım, test ve
uygulama.


Metro - ANKARAY Ankara Hafif Raylı Sistem ortak istasyonu,
Mimar, Tasarımcı, Kontrol, Geçici ve Kesin Kabul Üyesi EGO
Gen. Md. UPRSD Bşk. Metro Sistemi Güvenlik ve Emniyet
sistemleri projeleri tasarım, test ve uygulama.
EGO’da Metro şartnamesinin tercüme çalışmaları; EGO adına
simültane tercümanlık.
İdari Görevler :





Koçyiğit İnşaat, Elektrik, Tasarım, Turizm, Sanayi, Tic. Ltd. Şti Gn. Mdr. Yrd.
Karabük Üniversitesi Safranbolu GST Fakültesi Dekan vekilliği (kısa dönem)
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mimarlık Bölüm Bşk. V.
EGO Gen. Md. UPRSD Bşk. Metro Sistemi Güvenlik ve Emniyet Servis Sorumlusu.
ODTÜ Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği / Genel Sekreterlik.

ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik Sosyal Tesisleri inşaatı Yönetim Kurulu adına
sorumluluğu ve kontrolü

Ankara Bölgesi Metro İstasyonları Acil Durum Koordinatörlüğü

Mimarlar Odası Özel Etkinlikler Komisyon Bşk.

Ankara Bölgesi Metro İstasyonları Acil Durum Koordinatörlüğü

Ankara Metro İstasyonları Estetik Komisyonu Üyeliği (Mimar Ragıp Buluç ile birlikte)

Yapı Dünyası Yayın Kurulu Üyeliği

ODTÜ Mez. Der. Dergisi Yayın Kurulu Başkanlığı (Dernek Yönetim Kurulu adına) ve üyeliği
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
ASA: Acoustical Society of America (No: 256)
IIAV: The International Institute of Acoustics and Vibration (No: 1172)
TAKDER: Türk Akustik Derneği (No: 77)
Ankara Akustik Derneği (kuruluş çalışmaları bitmemiştir)
AMMOB: Ankara Mimarlar ve Mühendisler Odası
Ödüller :



Başbakanlık Türkiye Sakatlar Konfederasyonu; Kanun Hükmünde Kararname
çıkarılışında katkı nedeni ile “Teşekkürname ve Plaket”
ANKARAY katkı nedeni ile “Teşekkürname ve Plaket”
Metro Projesinde katkı nedeni ile “Teşekkürname ve Plaket”
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa,
yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):
Akademik
Yıl
2009-2010
Dönem
Güz
Dersin Adı
MIM 305 Mimari Proje 5
MIM 119 Mimari Anlatım Teknikleri
MIM 714 Mimari Akustik
MIM 797 Yüksek Lisans Seminer
Haftalık
Saati
4
4
1
0
4
2
2
3
Öğren
ci
Sayısı
35
51
3
3
İlkbahar
2010 (kabul )
Güz
2010
Yaz
okulu
Akademik
Yıl
Dönem
2011
Bahar
2012
Güz
2012
2013
2013
Bahar
Güz
Bahar
Yüksek Lisans Tez DAnışmanlığı
KABUSEM Akustik
MIM 406 Mimari Proje VIII
MIM 305 Mimari Proje V
MIM 204 Mimari Proje IV
MIM 436 Işık Ses ve Sahne Tasarımı
MIM 348 Fiziksel Çevre Denetimi II
MIM 712 Mimari Akustik (Yüks. Lis.)
MIM 798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı
MIM 799 Yüks. Lis. Tez Çalışması
Yüksek Lisans Tez DAnışmanlığı
MIM 712 (İngilizce) ARCHITECTURAL
ACOUSTICS
KABÜSEM Akustik
Dersin Adı
İÇT 308 Aydınlatma A
İÇT 308 Aydınlatma B
MMR 303 Fiziksel çevre denetimi
(Aydınlatma, nem, havalandırma, …)
İÇT 211 İnce Yapı
İÇT 111 Teknik Resim
MMR 304 Fiziksel çevre denetimi
(Akustik ve yangıngüvenliği)
İÇT 212 İnce Yapı
İÇT 112 Teknik Resim
MMR 303 Fiziksel çevre denetimi
(Aydınlatma, nem, havalandırma, …)
İÇT 211 İnce Yapı
İÇT 111 Teknik Resim
MMR 643 Yapı Akustiği kuramı 1
MMR 632 Yapı bilimleri alıştayı
MMR 304 Fiziksel çevre denetimi
(Akustik ve yangıngüvenliği)
İÇT 212 İnce Yapı
İÇT 111 Teknik Resim
İÇT 112 Teknik Resim
MMR 582 Ses ve Işık Tasarımı
MMR 644 Yapı Akustiği kuramı 2
4
4
4
2
2
3
2
2
4
4
4
0
0
0
0
0
3
0
18
6
28
5
24
3
1
1
15
Haftalık
Saati
1
1
2
2
2
2
Öğren
ci
Sayısı
30
30
15
2
0
2
2
4
2
52
58
15
2
0
2
2
4
2
52
58
15
2
0
1
0
2
2
4
2
3
2
52
58
6
1
15
2
0
0
0
1
2
4
4
3
2
52
35
44
37
4
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde (SCI, SCI-Expanded, AHCI kapsamında)
yayımlanan yayın bekleyen ve katkıd bulundukları makaleler :
A1. “Noise factors in Turkish healtycare facilities:A survey from several hospitls in Turkey and
their comparison to a hospital in the United States.” ODTÜ Mimarlik Fakültesi Dergisi.
DOI: 10.4305/METU.JFA.2012.2.16, Aralık 2012, p.350-370.
A2.
“A Comparative Study of acoustic properties of renovated historic school buildings with
new school buildings.” ODTÜ Mimarlik Fakültesi Dergisi. DOI: 10.4305/METU.JFA.,
2013, p.350-370, DOI: 10.4305./METU.JFA. “istenilen düzeltme hakemde”
A3. “First Two Metros Ready in Ankara” Sayı .25..Aug.1995, Sayfa; 1,2 , Railway Gazete , EGO
Genel Md. Görevlendirmesi üzerine kurum adına yazdı.
A4. “Squatters in Turkey, case study from Ankara” JOHI (Journal of Open House International) Lower
Income Mass Housing, University of New Castle Upon Tyne, 1988, Ass. Prof. Dr. Nicholas Wilkinson
(Journal of Open House International editörü ile)
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler ve bildir özetleri :
B01. “Evaluation
of acoustic diversity of religious buildings; case study from churches and
mosques in Turkey,” Acoustical Society of America 167. Meeting 2014 USA Rhode
Iseland.
B02. “An approach for estimating noise induced hearing loss because of indoor
environment noise factors in healthcare facilities.” Acoustical Society of America 167.
Meeting 2014 USA Rhode Iseland.
B03. “Acoustics in the partial deaf student school music Classrooms”, June 29 – July 4, 2008, Paris,
France. Acoustics’08 Paris. The Journal of Acoustical Society of America. /Full paper.
B04. IISV (International Institute of Sound and Vibration), St. Petersburg, Russia, ICSV 11 kongre
makalesi. “Factor Effect of Frequency Band for Noise Control; Case Study From Kızılay”, 4-7
Temmuz 2004./ full paper.
B05. “An approach for estimating noise induced hearing loss because of indoor and outdoor
environment noise factors in healthcare facilities” Acoustical Society of America 166.
Meeting 2013 USA, San Francisco (A)
B06. “Predıctıng the acoustıcs of hıstorıc Istanbul Tunnel: Sımulatıon, calculatıon methods and
geometrıcal detaıls.” June 29 – July 4, 2008, Paris, France. A. The Journal of Acoustical
Society of America (A).
B07. “Acoustical drawbacks at one type project for education buildings” The Journal of
Acoustical Society of America.Volume 128, Issue 4, pp. 2296-2296 (2010); (A).
B08. “Sound control in mass transit stations: With case study from Central Anatolia The Journal of
Acoustical Society of America. Volume 128, Issue 4, pp. 2296-2296 (2010); (A).
B09. ICE (Int. Con. Of Ergonomics) Kuala Lumpur Malaysia. “Sound Ergonomics in Hospital (Case
Study Between Doctors and Nurses in Safranbolu National Hospitals)”, December 3 – 5 2007, Kuala
Lumpur, Malaysia. / (A).
B10. IISV (International Institute of Sound and Vibration), Stockholm, Sweeden, kongre makalesi,
ICSV 10. “Noise Control in Metro Stations – Case Study from Turkey”, No: 377, 3-6 Temmuz
2003, (A).
C. Yazılan Üniversitelerce Basılan ulusal ve uluslararası kitaplar veya kitaplarda
bölümler :
C1.
“A Comparative Study of acoustic properties of renovated historic school buildings with
new school buildings.” Atılım Üniversitesi Basımı 2014. /Tek yazar
D. Ulusal ve Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan ve yayında bulunan
makaleler :
D1. “Railway vibrations transmitted through the ground and the effect of vibraions on building case
study from Ankara” Vol.13 Issue 2' 2010. “JESTECH (TECHNOLOGY)” Elsevier B.V.
D2.
“Acoustics In The Under Teenaged Student’ Music Classrooms” Vol 13 (2) 107 – 117 (2010)
“JESTECH (TECHNOLOGY)” Elsevier B.V.
D3. “Analysis of frequency band factor for sound ergonomics in three different types of special
buildings” 12(4), 245-257 (2009) “JESTECH (TECHNOLOGY)” Elsevier B.V.
D4. “Türkiye’de Gürültü Kirliliğinin Önlenmesi (Ankara’da ses ve akustik çalışmaları)”, “MÜHENDİS
VE MAKİNE (TMMOB Makine Müh. Odası ). Sayı 449, Sayfa; 34-35.
“Acoustic properties in renovated historical buildings and comparison with new
buildings in Turkey” Gazi Üniversitesi Journal of Science. (hakemde)
D5.
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. TAKDER / TAS (Turk Akustik Derneği) 9. National Congress. „Comparison oft he two music
schools which built ne wand old systems“ 342-352. 26-27 Mayıs 2011 ODTÜ
E2. TAKDER / TAS (Turk Akustik Derneği) 7. National Congress. “Frekans Bant Analizleri İle Metro
İstasyonlarındaki Gürültünün Değerlendirmesi “ Congress at Capadocia, 26-28 Ekim2004 Kapadkya.
E3. TAKDER /TAS (Turkish Acoustical Society) 6.Ulusal Kongre bildirisi Kaş. “ Metro istasyonlarında
gürültü kontrolü” 26-28 Ekim 2002, Kaş
F. Diğer yayınlar :
1
Yapı Tasarım Dergisi
“Metro İstasyonlarında Gürültü Kontrolü” , Eylül 2004.
2
Mimarlar Odası Bülteni, Ankara
Mimarlar Odası.
“ Mimarlığı Anlatmak” , Mart 2005
3
YALITIM Dergisi
“Hastanelerde Gürültü Kontrolü” 2005
4
Yapı Dünyası Dergisi, Yapı Endüstri . “Mimarlığı Anlatmak” ,17.10.2005
Merkezi
5
Türk-İnşa (Aylık Mesleki Bilim
Teknik ve Haber D.)
“Dünyanın üçüncü yer altı toplu taşım sistemi Türkiye’de” Sayı; 164,
1996, Sayfa; 23-26.
6
YALITIM
7
Yapı Dünyası (Aylık Mesleki Bilim
Teknik ve Haber D.)
“Metronun çevreye gürültü etkisi ve Ray hattının sebep olduğu zemin
titreşim ve gürültüsünün etkileri.” Sayı 6, Sayfa 23-25.
“Dünyanın üçüncü yer altı toplutaşım sistemi” Sayı 2, 1996, Sayfa 2327.
8
Yapı Dünyası (Aylık Mesleki Bilim
Teknik ve Haber Derg.)
Dünyanın 3. yer altı metrosu; “Tünel”in 120 yılı. Sayı; 4 1996, Sayfa
50 – 54.
9
Yapı Dünyası (A.M.B.T.H.D.)
“Metro ve Şehir Yapısı Üzerindeki etkileri ” Sayı 6, 1996, Sayfa 15-25.
10 Yapı Dünyası (A.M.B.T.H.D.)
“ Günümüz Metro İstasyonları.” Sayı 9, Aralık 1996, Sayfa 15-25.
11 Yapı Dünyası (A.M.B.T.H.D.)
“Yer altı İstasyonlarında Aydınlatma” Sayı 13, 1997, Sayfa 26 –33.
12 Yapı Dünyası (A.M.B.T.H.D.)
16 Yapı Dünyası (A.M.B.T.H.D.)
“Yer altı İstasyonunun İç Mekan Tasarımını Etkileyen Faktörler.” Sayı
14, 1997, Sayfa 17 – 19
“Yer altı İstasyonlarında Isıtma, Havalandırma ve Nem ile ilgili
sorunlar.” Sayı 15, 1997, Sayfa 38 – 43.
“Metro İstasyonlarında Tasarımı Etkileyen Diğer Faktörler.” Sayı 17,
1997, Sayfa 50 – 51.
“İstasyon Tasarımında Fonksiyonlar ve Ekipmanların Yerleşimi.” Sayı
21, 1997, Sayfa 15-25
“ İç Mekan Malzemeleri ve estetiği.” Sayı 22, Ocak 1998, Sayfa 15-25
17 Yapı Dünyası (A.M.B.T.H.D.)
“Metro’da Güvenlik.” Sayı 23, Şubat 1998, Sayfa 40
18 Yapı Dünyası (A.M.B.T.H.D.)
“Ray hattının sebep olduğu zemin titreşim ve gürültüsünün etkileri.”
Sayı; 28, 1998. Sayfa; 38-41.
“Günden Güne Kaybettiklerimiz 1 (Dünyanın üçüncü yer altı
toplutaşım sistemi Türkiye’de)”Sayı 48, 1995,Sayfa 18-19.
“Günden Güne Kaybettiklerimiz 2 (Dünyanın üçüncü yer altı
toplutaşım sistemi İstanbul’da), ”Sayı 49, 1996, Sayfa 20-21.
“Türkiye’de Gürültü Kirliliğinin Önemi (Ankara’da Ses ve Akustik
Çalışmaları, Gürültü Kirliliği) Sayı 50, 1996, Sayfa 14.
“Tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan”Sayı 56, 1996, Sayfa
18-19.
“İş Hayatındaki en büyük hile DÜRÜSTLÜKTÜR, (RÖPORTAJ)” Sayı
63, 1997, Sayfa 8-9
13 Yapı Dünyası (A.M.B.T.H.D.)
14 Yapı Dünyası (A.M.B.T.H.D.)
15 Yapı Dünyası (A.M.B.T.H.D.)
19 ODTÜ’lüler Bülteni
20 ODTÜ’lüler Bülteni
21 ODTÜ’lüler Bülteni
22 ODTÜ’lüler Bülteni
23 ODTÜ’lüler Bülteni

Benzer belgeler