Etkinlik kitapçığı - Notre Dame de Sion

Yorumlar

Transkript

Etkinlik kitapçığı - Notre Dame de Sion
Kadınlar ve Manzaralar
Leonardo da Vinci
Etkinlik kitapçığı
Sergi
08.12.2011  
22.01.2012
La Galerie
Notre Dame de Sion Fransız Lisesi
Cumhuriyet Caddesi 127 Harbiye 34373 İstanbul
Tel : (0212) 219 16 97 www.nds.k12.tr
Kadınlar ve Manzaralar
Leonardo da Vinci
Etkinlik kitapçığı
Metinler : Fany Daguenet
Çeviri : Gülüş Arsoy
Metin düzenleme : Hande Yumak - Suzan Sevgi - Ece Sutra - Nadine Şenkür
Grafik tasarım : Christine Duquenne
Leonardo da Vinci’nin
Biyografisi
Leonardo da Vinci’nin panoda yazılı olan özgeçmişini dikkatlice okuyup soruları yanıtlayınız.
1. Leonardo da Vinci hangi yılda doğmuştur?
...................................................................................................................................
2. Annesinin soyadı neden bilinmemektedir?
...................................................................................................................................
3. Leonardo da Vinci, Floransa’da hangi sanatçının yanında eğitim almıştır ?
...................................................................................................................................
4. Yağlıboya resim ve heykelden sonra, Leonardo hangi alanda eğitim almıştır?
...................................................................................................................................
5. Fransız ordusu Milano’yu hangi yılda ele geçirmiştir? Bu durumda Leonardo da Vinci ne yapmıştır?
...................................................................................................................................
6. Milano kimin sayesinde kurtulmuştur? Bu durumda Leonardo da Vinci’nin yaklaşımı ne olmuştur?
...................................................................................................................................
7. Fransa’ya Rönesans’ı getiren, Leonardo da Vinci’nin son koruyucusu olan kralın adı nedir?
...................................................................................................................................
5
Yağlıboya resimde
türler
1 Yağlıboya resimde, beş tür vardır.
Aşağıdaki beş tabloyu inceleyerek hangi türe ait olduklarını belirlemeye çalışınız.
6
a Natürmort
b Manzara
c Tarih, din ve mitoloji konulu
resimler
d Portre
e Günlük yaşamdan
görüntüler
2 Rönesans’tan çok sonra, XVII. yüzyılda, Kraliyet Resim ve Heykel Akademisi, en asil olandan
en az makbul olana resim türlerinin sıralamasını yapmıştır.
Bu sıralamayı bulabilmek için, hangi türün diğer türleri de kapsadığını bulabilir misiniz ?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
3 Bu sergide yer alan iki resim türünü bulunuz ve başlıklarını söyleyiniz.
7
Sanat
teknikleri
Ön çalışma : Sözlükten aşağıdaki terimlerin anlamlarını bulunuz :
Üçgen Kompozisyon .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Soğuk ve sıcak .............................................................................................................................
renkler .............................................................................................................................
8
Düzlemlerin .............................................................................................................................
sıralanması .............................................................................................................................
Ufuk Çizgisi .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Kompozisyon Çizgileri .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Perspektif ve .............................................................................................................................
Atmosfer (hava) .............................................................................................................................
perspektifi
Sfumato .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
İşte Azize Anna, Madonna ve Çocuk (İsa)ile Kuzu tablosu.
Anlamlarını bulduğunuz sanat tekniklerinden hangilerinin bu tabloda yer aldığını belirleyebilir
misiniz ?
9
Mona Lisa tablosunun
tarihçesi
Ressam, 47 yaşında başladığı ünlü tablosunu çok sayıda yolculuk yapmasına rağmen bir daha
yanından ayırmayacaktır. Bu nedenle, Mona Lisa’nın geçtiği yollar, yaratıcısının biyografisine
ulaşmamızı sağlamaktadır.
Mona Lisa tablosunun tarihçesini anlatınız.
Sanat Tarihçisi Vasari, En Ünlü Ressam, Heykeltraş Ve Mimarların Hayatı (1568) adlı eserinde,
Mona Lisa’yı över.
10
Leonardo da Vinci’nin ölümünde (1519), Mona Lisa tablosu 1. François’nın Fontainebleau’daki
koleksiyonuna dahil olur.
Tablo, XX. yüzyılın başında çalınır. İki yıl sonra İtalya’nın Floransa kentinde ortaya çıkacaktır.
Medyanın çok önem verdiği bu olaydan sonra tablo, artık bilinen ününe kavuşmuştur.
1505 yılında Leonardo kendisini bilime vermiştir ve özellikle kuşların uçuşunu inceleyerek Kuşların
uçuşuna dair Kodeks adlı eserini kaleme alır.
Ressam, 1506 yılında, Charles d’Amboise’ın koruması altına girmek üzere Milano’ya taşınır.
Tablo, 1793’te, o zamanlar ‘’Museum central des arts’’adını taşıyan Louvre koleksiyonuna dahil olur.
Eylül 1513’te Leonardo da Vinci, Papa 10. Leon’un kardeşi, zengin ve güçlü Medicis ailesinin
üyesi olan Guiliano de’Medici için çalışmak üzere Roma’ya gider ve 1516’ya kadar orada kalır.
Bir Floransalı olan Francesco di Bartolomeo di Zanobi del Giocondo, 1503 yılında, Leonardo da Vinci’den
eşinin portresini yapmasını ister. Ressam, bu çalışmayı 1506’ya kadar yoğun bir şekilde sürdürecektir.
1516’da, onun yeni bilim sanat koruyucusu olan Fransa kralı 1. François’nın kendisini davet ettiği
Ambroise Şatosu yakınındaki Cloux Sarayı’na taşınır ve çalışmalarını Fransa’da sürdürür. 64 yaşına
gelmiş olan Leonardo da Vinci, Alp Dağlarını katır sırtında aşarken yanında üç önemli tablosunu
da taşımaktadır : Vaftizci Aziz Yahya; Azize Anna, Madonna ve Çocuk (İsa)ile Kuzu ile birlikte ve La
Joconde (Mona Lisa).
Théophile Gautier ile Baudelaire’in de dahil olduğu Romantikler, Mona Lisa’yı savunur ve överler.
Portredeki model artık bir çeşit “ideal kadın’’ olmuştur.
11
Bir Başyapıt ve
Çağrışımları
Ressamla Mona Lisa taklitleri arasında ilgi kuralım. Hangi unsurlar, eserle bu eserden
esinlenmiş tablolar arasında bağ kurmana yardımcı oluyor?
12
1
2
3
1
2
3
4
13
5
1 Tom Maniaci
2 Basquiat
3 Fernand Léger
4
5
4 Marcel Duchamps
5 Fernando Boterot
Bir
betimleme
Aşağıda önerilen sözcükleri kullanarak sergide tablolardan birini betimleyiniz ve arkadaşlarınıza
okutarak hangi tabloyu tasvir ettiğinizi bulmalarını isteyiniz.
Yüz Ön cepheden (görünüm) ; dörtte üç dönük (görünüm) ; profilden (görünüm)
Bakış izli/kaçak, (gözlerini)kaçıran, ısrarlı, yumuşak, mağrur, rahatlatıcı, sinsi, cezbedici, uzak, muzip, « kaçamak »
Kaşlar yay biçiminde, iyi çizilmiş, gür/ birbirine karışmış, düz, üçgen
Saçlar lüleli, dalgalı, parlak, düz, kıvırcık, yumuşak
Ağız etli, ince, tebessüm eden, üzgün, küskün, ince/küçük
14
Burun kartalı andıran, basık, kalkık, kısa ve yassı, kızarık, kemerli, düz
Çene kare, uzun, yuvarlak, geriye doğru, gamzeli
İfade şaşırmış, endişeli, hayal kuran, alaycı, sevimli, inatçı, sinsi, ciddi, gururlu, küçümseyici, üzgün, içe
dönük, sessiz, duyarlı, kaba, saldırgan, iddialı, ikiyüzlü
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Rönesans’taki
«Mesenler»
Rönesans’ın sanatçıları ve bilimcileri “mesen” denilen zengin bilim ve sanat koruyucularının
hizmetine girerlerdi. Bu “koruyucu” kişiler çoğu zaman kendi ünlerini pekiştirmek için tablo ve
eser siparişi verirlerdi.
Leonardo da Vinci’nin birkaç «mesen»i olmuş, bu nedenle de sanatçı, çok yer değiştirmiştir.
1. Mesen sözcüğünün anlamını sözlükten arayıp, bulunuz.
.....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Günümüzde mesenler var mıdır ?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
3. Bir sanatçı açısından, bir koruyucusu olmasının iyi ve kötü tarafları nelerdir ?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
15
Serginin Raporu
Sergideki resimleri ve verilen bilgileri inceleyerek aşağıdaki tabloyu tamamlayınız .
16
Tablonun adı
Boyutları
Yapıldığı tarih
Kullanılan zemin
Bulunduğu kent
Görülebileceği müze
Tablonun adı
Boyutları
Yapıldığı tarih
Kullanılan zemin
Bulunduğu kent
Görülebileceği müze
17
Sergi raporu
Soruları yanıtlayınız.
1. Sergi hangi salonda düzenlenmektedir ?
...................................................................................................................................
2. Hangi sanatçının resimleri sergilenmektedir ?
...................................................................................................................................
3. Serginin adı nedir ?
18
...................................................................................................................................
4. Serginin konusu nedir ?
...................................................................................................................................
5. Bir serginin gerçekleşmesi için görev alan meslek gruplarından birini ve görevini söyleyiniz.
...................................................................................................................................
6. Sergilenen eserler asıllarının birebir kopyası mıdır ? (boyutları, çerçeveleri ...) ?
...................................................................................................................................
7. Sizce, bu değişiklikler ne içindir ve ne vurgulanmak istenmektedir?
...................................................................................................................................
İzlenimlerim...
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
19

Benzer belgeler