BD 448. GET EVEN MORE.

Yorumlar

Transkript

BD 448. GET EVEN MORE.
BD 448.
GET EVEN MORE.
—
TR
Get even more.
Daha fazla üretim
Ekonomik üretim, maliyetleri azaltmak ve
kaliteden ödün vermemek. BD 448
başarınızın üç sacayağını bir paydada
buluşturuyor.
En yüksek verimlilikte materyal kullanımıyla
daha fazla ekonomik verimlilik sağlar. Aynı
zamanda bilinen yüksek iplik ve bobin
kalitesinden kâr edersiniz. Bunu da eşsiz
teknolojisiyle daha az personel kullanımı,
azaltılmış enerji tüketimi ve en yüksek
randımanla sağlar.
Rotor iplik eğirmede yeni kârlılık boyutunu
keşfedin.
BD 448
Daha az enerji
Daha az makine duruşu
Daha az personel
Daha az hammadde
Daha fazla kalite
BD 448
Seri donanım
5
6
4
1
7
3
2
1 Optik ve akustik
sinyalizasyon sistemi
5 Ne 1 / Nm 1,7’ye kadar kalın iplikler
Sayfa 12
Sayfa 15
2
Emiş sistemi
Sayfa 09
6
8
E-cam iplik kılavuzu
Sayfa 15
9
Sayfa 09
Zamandan tasarruf sağlayan tasarım
Sayfa 11
3
4
Bütünleşik enerji konsepti
7
10
448 iğ
Sayfa 07
8 Optimize edilmiş
Burmaster BM 2 +
Sayfa 16
9
Eğirme kutusu NSB 38
Sayfa 16
10
İplik bağlama otomasyonu JSI
Sayfa 07
11
Optimize edilmiş yazılım
11
Sayfa 13
12
12
13
Merkezi ayarlama
Sayfa 13
13
IDS Intelligent Drive System
Sayfa 13
BD 448
BD 448
Opsiyonlar
14
15
16
14
Bobin kaldırma
15
Konik çapraz bobinler
Sayfa 20
16
Parafinleyici
17
Corolab Q
20
Sayfa 17
18 Fancynation fantezi iplik
sistemi
Sayfa 17
20
çıcı silindir devir sayısı
A
merkezi ayarı
19
17
Sayfa 13
18
19
BD 448
Otomatik süzgeç temizleme
Sayfa 12
BD 448
Get even more
Verimliliği artırın ����������������������������������������� 6
En iyi alan kullanımı ��������������������������������������������������������������� 7
İplik bağlama otomasyonu JSI ��������������������������������������������� 7
Kaynak tasarrufu yapın ����������������������������� 8
Enerji verimliliği için birleşik konsept ����������������������������������� 9
Daha az makine duruşu,
daha az personel ������������������������������������� 10
Optimize edilmiş personel kullanımı ����������������������������������� 11
Otomatik süzgeç temizleme ������������������������������������������������ 12
Intelligent Drive System IDS ������������������������������������������������ 13
Daha iyi bobinler,
daha iyi iplikler ����������������������������������������� 14
Yazılım kontrollü iplik kılavuzu ��������������������������������������������� 15
Lider eğirme kutusu teknolojisi ������������������������������������������� 16
Corolab Q ile iplik kontrolü �������������������������������������������������� 17
Made by Schlafhorst ������������������������������� 18
Tam uygun kârlılık ����������������������������������������������������������������� 19
Know-how elinizin altında ���������������������������������������������������� 19
BD 448
Verimliliği artırın
—
ff 448 iğ ile sınıfının en uzun rotor iplik eğirme makinesi
ff %13’e kadar daha fazla iplik
ff Joint Spinning In senkron iplik bağlama ile en hızlı iplik bağlama teknolojisi
6
BD 448
Otomatikman daha kârlı
En iyi alan kullanımı
İplik bağlama otomasyonu JSI
Metrekare başına daha fazla iğ
Hızlanma: %90 daha hızlı
BD 448 ile en yüksek üretkenlikle kâr edin: 448 iğin hepsinde 165
m/dak maksimum sağma hızları. Son derece dar yapıdaki iğler sayesinde metrekare başına maksimum sayıda iğ ile üretim yaparsınız
- bu sayede mevcut alanınızı en iyi şekilde değerlendirirsiniz.
Sınıfındaki başka hiçbir rotor iplik eğirme makinesi
Joint Spinning In (JSI) teknolojisine sahip BD
448’den daha çabuk hızlanamaz. İki operatörlü
geleneksel iplik bağlama uygulamasına kıyasla BD
448 ile personel bağımlılığınızı azaltırsınız, çünkü
Joint Spinning In otomatik çalışmaktadır. 448 iğin
hepsindeki dijital kontrollü senkron iplik bağlama
sistemi size yüzde 95 oranında iplik bağlama güvencesini garanti eder. Yani: Makine 448 iğle bile
10 dakikadan kısa bir sürede tam devrine ulaşır.
JSI sayesinde makineniz – örneğin bir elektrik kesintisinden sonra – yüzde 90 daha hızlı bir şekilde
tam kapasiteye ulaşır.
Maksimum üretimde 1 saat daha hızlı
Joint Spinning In JSI
2 operatörle konvansiyonel kalkış
Dakika
BD 448
20
40
60
80
7
Kaynak tasarrufu yapın
—
ff Yüzde 10’a kadar daha az enerji maliyeti
ff İyileştirilmiş motorlar
ff EVA ile mükemmel hava ve vakum yönetimi
8
BD 448
İyileştirilmiş enerji bilançosu
Enerji verimliliği için birleşik konsept
Yenilikçi detay çözümler %10’a kadar enerji tasarrufu
sağlar
Emiş sistemi ve rotor motoru bir rotor iplik eğirme makinesindeki en
büyük enerji tüketicileri arasında sayılır. Bu nedenle Schlafhorst bunlar
için yeni, daha verimli konstrüksiyon çözümleri geliştirmiştir. Başarı:
BD 448, akıllıca iyileştirilmiş tahrik ve kontrol teknolojisiyle enerji tüketimini önceki BD nesillerine kıyasla %10’a kadar azaltmıştır.
EVA – her zamankinden daha iyi
Tasarruflu, elektronik kontrollü vakum sistemi EVA
da iyileştirilmiştir: Otomatik, elektronik kontrollü
süzgeç temizleme sistemi sayesinde sistemin vakumu daha az sıklıkla kontrol etmesi gerekir. Bu
tedbir enerji tasarrufunun artmasına katkıda bulunur.
Vakum optimizasyonlu eğirme kutusu
Rotor gövdesinde daha verimli bir yalıtım kullanılmıştır. Vakumdaki
dalgalanmalar ve kayıplar daha da azaltılmıştır.
BD 448
9
Daha az personel, daha az makine duruşu
—
ff Daha uzun makineler sayesinde optimum personel kullanımı
ff Eğirme kutusu NSB 38’de kullanıcı dostu tasarım
ff Daha uzun temizlik aralıkları
ff Daha fazla bilgi içeren hızlı yönetim yazılımı
ff Daha hızlı parti değişimi
10
BD 448
İplik eğirme maliyetlerinizi böyle azaltırsınız
Optimize edilmiş personel kullanımı
Zamandan tasarruf sağlayan
tasarım
Personel ihtiyacınızı azaltın
Zaman kazanın – daha iyi planlayın
Makine ne kadar uzun olursa, personelinizi o kadar verimli bir şekilde görevlendirebilirsiniz. Toplama bölgesi veya emiş sistemi gibi
başlıca faaliyet yürütülen yerler BD 448’de 448’e kadar iğe “hizmet”
vermektedir. Bu sayede iğ başına operasyon ihtiyacı azalır. Sadece
uzunluktan yola çıkılacak olursa, personel masraflarınızı, örneğin
416 iğe sahip bir makineyle kıyaslandığında %7’ye kadar düşürebilirsiniz.
BD 448’in yeni tasarımı kullanım ve bakımı personeliniz için olabildiğince kolaylaştırmaktadır. BD
448’in tüm kumanda elemanları göze çarpan sarı
renkte tasarlanmıştır, böylece – daha hızlı operasyon için – ilk bakışta fark edilebilirler. Eğirme elemanları da sorunsuzca erişilebilir ve hızla değiştirilebilir şekilde tasarlanmıştır. Sizin avantajınız:
Makine duruş süreleri kısaltılır, makine kullanım
oranı optimize edilir. Üstelik personeliniz daha
fazla iğe servis verebilir.
%7’ye kadar daha az personel maliyeti
Nm 34 / Ne 20
Nm 17 / Ne 10
Nm 10 / Ne 7
Personel maliyeti, %
90
92
94
96
98
100
■ BD 448 (448 iğ)
■ BD 416 (416 iğ)
BD 448
11
Daha hızlı bakım, daha az temizlik
Otomatik süzgeç temizleme
Yenilikçi sinyalizasyon sistemi
Temizlik ihtiyacını yarıya indirin
Hızlı tepki, daha fazla üretim
Emiş sistemi bölgesinde süzgecin temizlenmesi
için gerekli personel ihtiyacı sıklıkla ciddi boyutlara
ulaşır. Hammadde ve iplik türüne göre bu alanda,
makine başına yılda yaklaşık 750 iş saati harcanabilir. BD 448 böyle değildir. Süzgece entegre edilmiş bir sürgü düzenli aralıklarla, otomatik olarak
süzgeçteki kirleri uzaklaştırır. Makine operatörünün, şimdiye dek olduğu gibi süzgeci elle temizlemek yerine, yalnızca toplama haznesindeki telefi
boşaltması gerekir. Böylece süzgeç temizliği için
harcanan emek yarıya iner.
İğlerden birinde üretim durduğunda, bu duruşun nedeninin hızla bulunması önemlidir. BD 448, üretim kesintilerinde, kesinti nedeninin
hızla bulunması ve daha fazla üretimin mümkün olması için optik ve
akustik sinyallerle operatörü aktif bir şekilde destekler.
Yeni merkezi uyarı lambası ve bir alarm düdüğü gerekli eylemleri belirgin ve hassas bir şekilde haber verir: Mesela filtre kamaralarının temizlenmesi gerektiğinde veya sevk bandı bobinlerle dolduğunda.
Uzaktan görülebilen LED lambalar bobinlerin dolduğunu veya iplik
kopuşlarını işaret eder. Özellikle uzun makinelerde bunun yararı yadsınamaz.
%50’ye kadar daha az temizlik
Otomatik süzgeç
temizleme
Elle süzgeç
temizleme
Yıl/makine
başına saat
200
400
600
800
Saat olarak süzgeç temizleme ihtiyacı / yıl ve makine bazında
12
BD 448
Bir düğmeyle güce ulaşın
Intelligent Drive System IDS
Yeni yazılım
Makine çalışırken hızlı parti değişimi
High-speed ve yeni işlevler
Intelligent Drive System (IDS) sizi daha hızlı ve daha bağımsız kılar.
Çeşitli hammaddeler ve iplik numaraları için kendini kanıtlamış hazır
ayarlar parti değişimini hızlandırır ve kolaylaştırır. Açıcı silindirlerin ve
rotorların devir sayısından çekim ve iplik bükümüne, iplik eğirme vakumundan toz emilmesine kadar, ayarlamaların hepsi merkezi veri
giriş ekranı üzerinden yapılır. İplik numarası değişiklikleri artık dişli
değiştirilmesini gerektirmez. Çalışanlarınız ayarların ve bilgilerin hepsine en fazla üç tıklamayla ulaşabilirler. Kolay anlaşılır piktogramlar
menülerde gezinmeyi olağanüstü hızlandırır.
BD 448’in yeni yazılım nesli gözle görülür şekilde
daha hızlı ve daha güçlüdür. Çünkü vakit nakittir –
BD 448 ile her şeyi daha çabuk görürsünüz ve işler devam ederken optimize edebilirsiniz. BD
448’in ekranı artık her iğe ait bireysel bilgileri de
gösteriyor – mesela bobin değişimi veya iğ randımanı gibi – böylece iplik eğirme prosesinin ve makine verimliliğinin optimizasyonu daha da ileri taşınabiliyor.
BD 448
13
Daha iyi bobinler, daha iyi iplikler
—
ff E-Cam ile elektronik kontrollü yapı sayesinde daha iyi bobinler
ff Ne 1 / Nm 1,7 iplik numarasına kadar kalın iplikler
ff Daha iyi iplik bağlama
ff Etkili iplik kontrolü için Corolab Q
ff 448’e kadar iğ için entegre Fancynation fantezi iplik teknolojisi
14
BD 448
Her iplik numara aralığında ısmarlama bobinler
Yazılım kontrollü iplik kılavuzu
Tüm iplik numaraları
Daha iyi bobinler – tek düğmeye basarak
Sınıfında Ne 1 (NM 1,7) iplik numarasına
kadar çalışabilen tek makine
Elektronik kontrollü iplik kılavuzu E-Cam ile tek düğmeye basarak
gereksinimlerinize tam uygun çapraz bobinler üretirsiniz. Çünkü iplik
kılavuzundaki kaliteyi belirleyici ayarlamaları şimdi BD 448’in merkezi kumanda paneli üzerinden yaparsınız. Bundan böyle çapraz
açısı, desen bozma, bobin sarım boyu ve çekim hızı oranı bir merkezde ve sizin kontrolünüzde. E-Cam bu şekilde size en üst düzey
performans ve hassasiyet sunar. Diğer bir kalite teminatı: Optimize
edilmiş amortisörlü bobin sarma aparatı. Bobin yoğunluğunu iyileştirir ve böylece BD 448’i viskoz iplikler ve sentetik elyaftan elde edilen
iplikler için ideal hale getirir.
BD 448 tüm iplik numaralarında çalışır – ve size esneklik konusunda tamamen yeni serbestliklerin
önünü açar. Kendi sınıfında, Ne 1 (Nm 1,7) iplik numarasına kadar olan iplikleri bile alışıldık kalitede
üretmenize imkan tanıyan tek makinedir.
Üstelik bunun için donanım değişikliği yapmanıza
gerek yok. Tek yapmanız gereken normal bir parti
değişimini uygulamak ve kalın ipliklerin gereksinimlerine uygun birkaç bileşeni ve eğirme elemanları
makineye eklemek.
Tüm iplik numaraları bir makinede
Mümkün olan rotor
devir sayısı
Optimum rotor
devir sayısı
Rotor devir sayısı d/dak
Nm
1,7 – 5,1/ Nm 6,8 – 68 / Ne 4 – 40
Ne 1– 3
40.000
80.000 120.000
■ BD 448
■ Diğer rotor iplik eğirme makineleri
BD 448
15
Daha fazla kalite için yön belirleyici teknolojiler
Lider eğirme kutusu teknolojisi
Optimize edilmiş iplik bağlama
Aerodinamik optimizasyonlu eğirme kutusu
En son nesil iplik bağlama teknolojisi
İyileştirilen eğirme kutusu NSB 38 optimize edilmiş
yeni bir conta takımıyla donatılmıştır. İlk eğirme kutusundan 448’inci eğirme kutusuna kadar sabit
eğirme vakumunu garanti eder. Hava ileten bileşenlerin hepsi optimum elyaf yönlendirmeyi ve kaliteyi sağlamak için düzenlenmiştir. Merkezkaç kuvveti ve hava akımları optimum düzeyde birlikte etki
eder. BD 448’in hava sisteminin bütünü ayrıca EVA
desteğiyle elektronik olarak yönetilir. Sonuç: Yüksek iplik eğirme stabilitesi ve yüksek verimlilikte,
değişmeyen kalitede iplik değerleri elde edersiniz –
örneğin çok kısa elyaflı pamuk türleri veya düşük
kalite tarak altı elyaf gibi işlenmesi zor olan hammaddelerin eğrilmesinde bile.
BD 448 ile iplik bağlama – yün ve yün benzeri elyafta bile yüksek derecede tekrarlanabilirliğe sahip yüksek başarı oranı demektir. Bunu,
dijital kontrollü SDSI teknolojisiyle (Single Drive Sliver Intake Technology) Burmaster BM 2+ mümkün kılar. Seramik kılavuz beslemesinin
tasarımı ve yüzey geometrisi bir kez daha optimize edilmiştir. Böylece
daha iyi iplik bağlama için daha iyi elyaf şeridi beslemesi elde edilmiştir. Üstelik hiçbir basınçlı hava ihtiyacı olmadan.
16
BD 448
Corolab Q ile iplik kontrolü
Fancynation fantezi iplik sistemi
3’lü etkiyle kalite teminatı
Fantezi iplikler: entegre ve verimli
Corolab Q ile piyasanın sunabileceği en iyi kalite denetim sistemlerinden birine sahip olursunuz. Onun güçlü teknolojisi ipliklerinizi yalnız eğirirken kontrol etmez. İplik bağlamada “duran iplik uçlarını” da
ayrıntılı şekilde inceler ve böylece iplik bağlamadaki kalitenizi, üstelik
tüm iğlerdeki toplu iplik bağlama sistemi Joint Spinning In’de bile
garanti eder. Bunun ötesinde Corolab Q elyaf şeridi numarasının sizin ayarlarınıza tam uygun olup olmadığını da denetler.
Ödünsüz kalite – fantezi iplik üretiminde bile. BD
448 makinenizin entegre Fancynation sisteminde
100’e kadar fantezi iplik formülünü ve 100’e kadar
partiyi dijital olarak kaydedebilirsiniz. Elektronik
kontrollü Single Drive Sliver Intake (SDSI) programlanan efekti her iğde bireysel olarak, mutlak kesin
bir iplik sarımıyla uygular. Hatta bir iplik kopuşundan sonra bile doğru düzende eğirmeye devam
eder. Step motorunun geri alma özelliği olağanüstü
etkileyici efektleri mümkün kılar. Üstelik bunların
hepsi aynı sınıftan herhangi bir fantezi iplik teknolojisiyle yapılabileceğinden daha yüksek verimlilikle –
her iğde dakikada 150 m maksimum verimlilikle –
yapılır.
BD 448
17
Made by Schlafhorst
—
ff Rotor iplik eğirmede pazar ve yeniliklerin lideri
ff Üç milyondan fazla satılmış BD iği
ff Rotor iplik eğirmede daha fazla kârlılığın uzmanı
ff Daha yüksek enerji verimliliği, daha yüksek hammadde esnekliği ve akıllı
otomasyon sunan teknoloji çözümleri
ff Dünya çapında bilinen servis kalitesi
18
BD 448
Başarınız için iş ortağınız
Tam uygun kârlılık
Know-how elinizin altında
Verimli iplikhane çözümleri
Bilgimizi paylaşıyoruz
Dünya çapında üç milyondan fazla satılan BD iği durumu açık ve net
bir şekilde gösteriyor. Rotor iplik eğirmede pazar lideri Schlafhorst
size çağınızın sorunları – hammaddelerin ve kaynakların verimli kullanımı, tam istenen kalitede daha fazla verimlilik, tüm pazar segmentlerinde mantıklı otomasyon, optimum katma değer garanti eden ve takip eden işleme aşamalı için ideal temelleri sunan iplik ve bobin
kalitesi – için yön belirleyici teknolojiler sunuyor.
Dünyanın her yerinde bulunan teknoloji merkezleriyle servis ve teknoloji alanında lider şirketlerden
biri ve rotor iplik eğirme alanındaki bir numara olan
Schlafhorst’un bilgi birikiminden yararlanın. Neredeyse her türlü uygulama için gereksinimlerinize
tam uygun çözümlerle pazara hızla tepki verebilirsiniz.
Bizden, ister şahsen ve doğrudan, isterse de çalışan işletmeniz için destekleyici materyaller aracılığıyla olsun, işlerinizi hızla ileriye taşıyacak yanıtları
ve danışmanlığı alabilirsiniz. Sadece bize sormanız
yeterli.
BD 448
19
Teknik Ayrıntılar BD 448
Makine tipi
Schlafhorst rotor iplik eğirme makinesi
BD 448, 32 – 448 iğli
–– Yarı otomatik iplik bağlama teknolojisi
Burmaster BM 2+
–– Seksiyon başına 16 iğli seksiyonel yapı
–– İğler arası aralık 210 mm
Teknolojik veriler
Hammaddeler
Doğal ve sentetik elyaflar ve bunların karışımları,
elyaf uzunluğu 60 mm’ye kadar
İplik numara aralığı
588 – 15 tex/Nm 1,7 – 67/Ne 1 – 40
Besleme şeridi
7,0 – 2,5 ktex/Nm 0,14 – Nm 0,40/
Ne 0,08 – Ne 0,24
Çekim
40 – 350 kat (IDS)
Ana makine
–– IDS Intelligent Drive System. İplik bağlama
parametreleri, rotor devir sayısı, eğirme vakumu,
toz emişi, açıcı silindir devir sayısı *, sağma
hızları kademesiz olarak ayarlanabilir
–– Operatör bilgilendirme için her iğde iki renkli LED
–– Çapraz bobinlerin götürülmesi için taşıma bandı
–– Merkezi yağlama denetimi
–– Operatöre yardımcı 3 renkli sinyal lambası
Eğirme kutusu NSB 38
–– SDSI Single Drive Sliver Intake, tek motorlu
tahrik edilen ve geri alma özellikli elyaf şeridi
besleme, besleme hızı 0,04–13 m/dak
–– Rotorlar ve açıcı silindirler direkt yataklamalıdır
Eğirme araçları “Value Line”
Rotorlar
–– Mevcut kaplamalar:
–– D = Elmas kaplama
DN = Nikel elmas kaplama
BD = Borid ve elmas kaplama (3d kaplama)
–– Rotor çapları 32 – 76 mm
–– Rotor devir sayıları 15.000 – 120.000 d/dak
Açıcı silindirler
–– Mevcut kaplamalar:
DN = Nikel elmas kaplama
(3d kaplama)
–– Çeşitli diş geometrileri
20
Naveller
–– Seramik elemanlar düz, çentikli, spiral navel
–– Çelik naveller düz, kalın iplikler için çentikli
Temizleme elemanları
–– Opsiyonel olarak, eğirme kutusundaki hava
sisteminin optimizasyonu için hava iletim kamlı
temizleme elemanları
Bobin sarma aparatı
Çapraz bobin formatları
–– 300 mm, 4,2 kg ağırlığa kadar silindirik çapraz
bobinler
–– 2° ilâ 280 mm, 3,8 kg ağırlığa kadar konik
çapraz bobinler *
–– 4°20’ ilâ 280 mm, 3,5 kg ağırlığa kadar konik
çapraz bobinler *
Masura boyutları silindirik düz/kıvrık
kenarlı
–– Ø 50 x 170 mm, Ø 54 x 170 mm,
Ø 40/50 x 170 mm, Ø 44/54 x 170 mm
Masura boyutları konik düz/kıvrık kenarlı
–– 2° Ø 44/65 x 170 mm, Ø 54/65 x 170 mm
–– 4°20‘ Ø 33/59 x 170 mm, Ø 28/59 x 170 mm
Çapraz açısı
–– 30° – 40°
–– Takım gerektirmeyen kolay, elektronik ayarlama
Burmaster BM 2+
–– Elyaf koruma için geri alma özellikli, elektronik
kontrollü elyaf şeridi besleme SDSI Single Drive
Sliver Intake
–– Corolab Q ile dijital optik iplik bağlama kontrolü *
Joint Spinning In
–– Elektronik kontrollü toplu iplik bağlama,
örn. elektrik kesintisinden sonra
–– Digitale optische Anspinnprüfung mit
Corolab Q *
Emiş sistemi
–– Elektronik kontrollü, sabit eğirme vakumu ve
elektronik kontrollü toz emişi için EVA Electronic
Vacuum Adjustment
–– İplik artıkları, telefler ve elyaflar iki bölmeli sistem
içinde ayrı bir şekilde toplanır
–– Süzgeç sıyırıcı ile otomatik olarak temizlenir *
Kumanda ekranı
–– Tüm iplik eğirme ve iplik bağlama parametreleri,
eğirme vakumu, toz emişi, sağma hızı
ayarlanabilir
–– Piktogramlar ile grafik destek
–– Veri toplama ve değerlendirme
–– Bakım aralıklarını görüntüleme
–– Ekrandan bilgi görüntüleme
Corolab Q Digital Technology *
Sağma hızları
Makine boyuna bağlı olarak:
–– Silindirik:
32 ilâ 320 iğ: 180 m/dak’ya kadar
336 ilâ 448 iğ: 165 m/dak’ya kadar
–– Konik:
165 m/dak’ya kadar
–– Fancynation ile 150 m/dak’ya kadar
–– Her iğde iplik çapı farklılıklarının ve iplik bağlama
kalitesinin tespit edilmesi için Corolab Q dijital
sensörler
–– Corolab ekranı üzerinden parametre girişi
İplik kılavuzu boyu
–– Silindirik veya konik: 150 mm
–– Sarım boyu 0 – 4 mm arasında kademesiz
olarak ayarlanabilir
–– İplik kılavuzu hareketinin periyodik değişiminden
dolayı desen bozulması
Eğirme kovaları **
Parafinleme sistemi *
–– Parafin rulosu merkezi tahriklidir
Mekanik bobin kaldırma *
–– Kontrollü mekanik bobin kaldırma
İplik uzunluğuna ulaşıldığında durdurma
–– Tanımlanmış iplik uzunluğuna sahip çapraz
bobinlerin üretilmesi için uzunluk ölçme sistemi
Gezer temizleyici *
–– İğlere hava üfleme/temizlik ve uçuşan elyaf emişi
için gezer temizleyici
Yuvarlak kovalar için kova boyutları:
–– Çap
9“, 10“, 12“, 14“, 16“
–– Yükseklik
36“ ilâ 42“
Fancynation fantezi iplik sistemi *
–– Tek motorlu elyaf şeridi besleme SDSI Single
Drive Sliver Intake, yönetim yazılımı,
–– Kumanda terminali üzerinden ayarlama
–– Etkileyici efektler için geri alma özelliği
–– İplik bağlamada düzen kontrolü
–– 100 efekt dosyası için bütünleşik bellek
* Opsiyonel
** Makinenin standart donanımına dâhil değildir
BD 448
İğler
Seksiyonlar
Yer gereksinimi
kovalar hariç m²
Yer gereksinimi
Yer gereksinimi
Uzunluk L1
14 inç kovalarla m² 16 inç kovalarla m² mm
32
2
9,89
11,30
13,55
8.245
48
3
12,03
13,73
16,48
10.025
64
4
14,17
16,17
19,41
11.805
80
5
16,30
18,61
22,33
13.585
96
6
18,44
21,05
25,26
15.365
112
7
20,57
23,49
28,19
17.145
128
8
22,71
25,93
31,11
18.925
144
9
24,85
28,37
34,04
20.705
160
10
26,98
30,80
36,97
22.485
176
11
29,12
33,24
39,89
24.265
192
12
31,25
35,68
42,82
26.045
208
13
33,39
38,12
45,74
27.825
224
14
35,53
40,56
48,67
29.605
240
15
37,66
43,00
51,60
31.385
256
16
39,80
45,44
54,52
33.165
272
17
41,93
47,87
57,45
34.945
288
18
44,07
50,31
60,38
36.725
304
19
46,21
52,75
63,30
38.505
320
20
48,34
55,19
66,23
40.285
336
21
50,48
57,63
69,15
42.065
352
22
52,61
60,07
72,08
43.845
368
23
54,75
62,51
75,01
45.625
384
24
56,89
64,94
77,93
47.405
400
25
59,02
67,38
80,86
49.185
416
26
61,16
69,82
83,79
50.965
432
27
63,29
72,26
86,72
52.745
448
28
65,42
74,70
89,65
54.525
L1
1780
2475
1200
1780
1780
1780
2210
İklimlendirme
Air-conditioningünitesi
box.
Schlafhorst’un kalite yönetim
sistemi EN ISO 9001’in taleplerine
uygundur.
BD 448
Makine
seksiyonları
Machine
sections.
Tahrik
ünitesi
Drive box.
Bu Prospektüs hakkında
Araştırma ve geliştirmeler durmak bilmiyor. Bu, BD rotor iplik eğirme makinelerine
ilişkin bazı veri veya yorumun teknik ilerleme sonucunda geçerliliğini yitirmiş olabileceği anlamına gelebilir. Şekiller bilgilendirme amacıyla seçilmiş olup, standart sevkiyat/teslimat programının kapsamına dahil olmayan özel donanımları içerebilirler.
21
161-641.133/Schlafhorst/ROT/14-02/BD448/2TR
Schlafhorst
Zweigniederlassung der
Saurer Germany GmbH & Co. KG
Carlstrasse 60
D-52531 Übach-Palenberg
Germany
T +49 24 51 905 1000
F +49 24 51 905 19 1001
[email protected]
www.saurer.com

Benzer belgeler