Untitled - German Films

Yorumlar

Transkript

Untitled - German Films
Yayınlayanlar Herausgeber
Goethe-Institut, German Films
Proje Koordinatörleri Projektkoordination
Engin Ertan, Fügen Uğur, Maike Schantz
Proje Asistanları Projektassistenz
Özlem Kaymak Hoş, Emel Öztürk, Özlem Günerli
kinotr.org
KinotrAlmanFilmleriTurkiyede
kino2016tr
goethe.de/istanbul
goethe.de/ankara
goethe.de/izmir
german-films.de
film.iksv.org
filmfestankara.org.tr
eskfilmfest.com
kinO 2016-AlmAn
Fİlmlerİ Türkİye’De
kinO 2016-DeUTSche
Filme in Der Türkei
German Films ve Goethe-Institut,
Kino 2015’in gördüğü büyük ilginin
ardından, 2016’da da en yeni ve
öne çıkan Alman filmlerinden
örnekleri Türkiye’nin beş büyük
kentinde seyirciyle buluşturuyor.
İstanbul, Ankara, Eskişehir, İzmir
ve Diyarbakır’da gerçekleştirilecek
gösterimlerde, uzun metrajlı sinema
filmlerinin yanısıra kısa filmler ve
belgeseller de yer alıyor. Büyük
bölümü uluslararası festivallerde
gösterilen bu filmlerin pek çoğu
çeşitli ödüller de kazandı.
Gösterimler, 7-17 Nisan tarihleri
arasında 35. İstanbul Film
Festivali çerçevesinde başlayacak
ve Ankara’da 28 Nisan - 8 Mayıs
tarihleri arasında gerçekleştirilecek
27. Uluslararası Ankara Film
Festivali’nde devam edecek. İşbirliği
yaptığımız festivaller arasına bu yıl
Uluslararası Eskişehir Film Festivali
de (6-14 Mayıs) eklendi. Kino 2016
sonbaharda da İzmir ve Diyarbakır’da
devam edecek. Gösterimlere
yönetmen ve oyuncular da
katılacak ve izleyicilerin sorularını
yanıtlayacak.
Son yıllarda Alman sinemasının
Türkiye’de festivallerde olduğu kadar
sinemalarda ve televizyonlarda da
yer almasını sevinçle karşılıyor ve
bu ilginin giderek artmasını ümit
ediyoruz. Amacımız Kino 2016 ile bu
yönde bir katkıda bulunmak.
mArieTTe
riSSenbeek
German Films
Dr. chriSTiAn
lüFFe
Goethe-Institut Istanbul
Programın hazırlanması sırasında
gösterdikleri yakın ilgi ve işbirliği
için başta İstanbul Film Festivali,
Ankara Uluslararası Film Festivali ve
Uluslararası Eskişehir Film Festivali
olmak üzere emeği geçen herkese
içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Kino 2016’da yer alan filmleri keyifle
izlemenizi ve iz bırakacak sinema
deneyimleri yaşamanızı diliyoruz.
German Films und das GoetheInstitut freuen sich, Ihnen auch 2016
die Vielfalt des neuen deutschen
Films vorzustellen. Ermutigt durch
den Erfolg von Kino 2015 zeigen wir
diesmal in fünf Großstädten der Türkei,
Istanbul, Ankara, Eskişehir, Izmir
und Diyarbakır neueste erfolgreiche
Filmproduktionen. Dies sind in erster
Linie Spielfilme, aber auch einzelne
Kurz- und Dokumentarfilme sind im
Programm vertreten. Viele davon
wurden bereits auf internationalen
Filmfestivals ausgezeichnet und haben
diverse Preise bekommen.
Die Vorführungen beginnen im
Zeitraum vom 7.-17. April im Rahmen
des 35. Istanbul Film Festivals, gefolgt
von Ankara, wo die Filme im Rahmen
des 27. Internationalen Ankara Film
Festivals (28. April - 8. Mai) gezeigt
werden. Neu ist die Zusammenarbeit
mit dem Internationalen Eskisehir Film
Festival (6.-14. Mai). Im Herbst folgen
dann mit Izmir und Diyarbakır die
letzten beiden Städte des Programms.
Zahlreiche Gäste, Regisseure
und Schauspieler werden die
Veranstaltungen begleiten und dem
Publikum Rede und Antwort stehen.
Wir freuen uns sehr darüber, dass
deutsche Filme in den letzten Jahren
viel stärker in Festivals in der Türkei
vertreten sind und auch öfter in Kinos
und im Fernsehen laufen. Unsere
Hoffnung ist, dass dieses Interesse
auch in Zukunft wachsen wird. Mit Kino
2016 möchten wir dazu einen Beitrag
leisten.
Unser besonderer Dank gilt den
Internationalen Filmfestivals in
Istanbul, Ankara und Eskişehir für ihre
große Kooperationsbereitschaft bei
der Vorbereitung des Programms.
Wir wünschen uns sehr, dass Sie alle
die Wochen des deutschen Films in
der Türkei genießen und inspirierende
Kinoerlebnisse haben.
1
AlmAn Fİlmlerİ Türkİye’De
DeUTSche Filme in Der Türkei
k
k
i
i
n
n
O
O
2
2
0
0
1
1
6
6
Filmografi Filmografie
AnSiZin AUF einmAl
Karsten’in evindeki parti bittiğinde
bir kişi dışında tüm misafirler dağılır.
Anna isimli bu gizemli kadının
aklından geçenleri çözemeyen
Karsten, beklenmedik bir olay
sonrasında, yolunda giden kusursuz
hayatını altüst edecek bir karar
alır. Karsten’in bir anlık zaafı; genç
adamın ailesiyle, arkadaşlarıyla
ve sevgilisiyle ilişkisini, hatta
parlak iş hayatını olumsuz şekilde
etkileyecek bir trajediye yol açar. Bu
küçük kasabadaki insan ilişkilerine
gitgide güvensizlik hâkim olurken,
Karsten’in hayal kırıklığı da yerini
öfkeye bırakır. Adaletin ikiyüzlülükle
yer değiştirdiği bir toplumda
Karsten de artık bambaşka birisine
dönüşmüştür. Aslı Özge’nin Almanca
çektiği ilk film olan Ansızın, iyi ile
kötünün belirsizliği ve toplumsal
ikiyüzlülük üzerine şaşırtıcı bir öykü
anlatıyor.
4
Nach einer Party in Karstens
Wohnung gehen alle nach Hause,
nur Anna bleibt. Karsten fühlt sich
von der mysteriösen jungen Frau
angezogen. Ein unvorhergesehenes
Ereignis und ein Moment der
Schwäche verändern alles, Karsten
verliert die Kontrolle über sein
wohlgeordnetes Leben in einer
deutschen Kleinstadt. Spannungen
in der Familie und im Freundeskreis
folgen; der Versuch, so weiterzuleben,
als wäre nichts passiert, scheitert.
Aus Enttäuschung erwachsen Wut
und Unrecht, das Unheil nimmt
seinen Lauf, und als er meint, sein
Leben wieder im Griff zu haben, ist er
ein anderer geworden. Auf Einmal ist
der erste Spielfilm von Asli Özge in
deutscher Sprache. Der Film erzählt
eine überraschende Geschichte und
zeigt dabei die fließenden Grenzen
von Gut und Böse.
2016 berlİn
UlUSlArArASi Fİlm
F e ST İ vA l İ l A b e l e U r O PA
cİnemAS öZel mAnSİyOn
berlinAle 2016 lAbel
e U r O PA c i n e m A S
lObenDe erWähnUnG
A l m A n yA , h O l l A n D A , F r A n S A
DeUTSchlAnD, nieDerlAnDe,
FrAnkreich
2 0 1 6 , 1 1 2 ’, r e n k l İ FA r b e
DcP
bİr Fİlm İşbİrlİğİyle
in ZUSAmmenArbeiT miT
bir Film
OyUncUlAr DArSTeller
SebASTiAn hülk
JUliA JenTSch
hAnnS ZiSchler
lUiSe heyer
yöneTmen reGie
ASli öZGe
AlmAncA
Türkçe ve İnGİlİZce
A lT yA Z i l i
DeUTSch
TürkiSche UnD enGliSche
UnTerTiTel
2000 Capital C (Kısa metraj Kurzfilm)
2003 Biraz Nisan Ein bisschen April (TV)
2005 Hesperos’un Çömezleri
Hesperos’ Apprentices
2009 Köprüdekiler Men on the Bridge
2013 Hayatboyu Lifelong
2016 Ansızın Auf Einmal
İstanbul doğumlu Aslı Özge,
Marmara Üniversitesi Sinema-TV
Bölümü’nü bitirdikten sonra kısa
metraj filmlerle yönetmenliğe
başladı. İlk uzun metrajlı sinema
filmi Köprüdekiler ile İstanbul,
Ankara ve Adana film festivallerinde
En İyi Film ödülünü kazandı.
Film, Locarno ve Toronto film
festivallerinin ardından uluslararası
alanda kırkın üzerinde film
festivalinde gösterildi. İkinci uzun
metrajlı filmi Hayatboyu ise dünya
galasını Berlin Film Festivali’nde
gerçekleştirdikten sonra Özge’ye
İstanbul Film Festivali Ulusal
Yarışma’da En İyi Yönetmen
ödülünü getirdi. Ansızın, 2000
yılından bu yana Berlin’de de
yaşayan Özge’nin üçüncü uzun
metrajı ve aynı zamanda Almanca
çektigi ilk sinema filmidir.
ASli
öZGe
Geboren in Istanbul, lebt seit
2000 auch in Berlin. Nach ihrem
Studienabschluss an der Film- &
TV-Akademie der MarmaraUniversität drehte sie Kurzfilme
und einen Dokumentarfilm. Ihr
Kinodebüt Men on the Bridge
feierte 2009 seine internationale
Premiere in Locarno und wurde
in den Filmfestivals in Istanbul,
Ankara und Adana gezeigt. Der
Film wurde mit vielen Preisen
ausgezeichnet. Ihr zweiter
Spielfilm Hayatboyu (Lifelong)
lief 2013 im Berlinale Panorama
und gewann im nationalen
Wettbewerb des Istanbul Film
Festivals den Preis für beste
Regie. Auf Einmal ist ihr erster
deutschsprachiger Kinofilm.
5
K
K
ı
ı
n
n
o
o
2
2
0
0
1
1
6
6
Bi r N e f e s E i n A t e m
Elena ve Tessa birbirinden çok farklı
hayatlar süren iki kadındır ama
kader onları birleştirir. Ekonomik
kriz nedeniyle ülkesi Yunanistan’da
kendisine parlak bir gelecek
görmeyen Elena, Frankfurt’a
yerleşmeye karar verir. Burada
çalışma izni almak için sağlık
kontrolüne girdiğindeyse hamile
olduğunu öğrenir. Kürtaj için gerekli
parayı acilen toplamak amacıyla
üst orta sınıftan bir ailenin yanında
bebek bakıcılığı yapmaya başlar.
Bebeğin annesi Tessa ise sınıfsal
açıdan sahip olduğu refaha rağmen,
bir anne olarak evde ve bir kadın olan
işyerinde kendisine biçilen roller
nedeniyle sürekli stres altındadır.
Beklenmedik bir olay, Tessa’yı
Elena’nın şehrine, Atina’ya doğru
yola çıkartır. Christian Zübert, bu iki
kadının yolculuklarını anlatırken,
günümüz Avrupa’sının ekonomik ve
siyasi bir portresini de çıkartıyor.
6
Seçilmiş Filmografi
Ausgewählte Filmografie
F İ LM A R T I İ ş b İ r l İ ğ İ y l e
Das Leben von Tessa aus Frankfurt
I n Z usa m m e n a r b e i t m i t
und das von Elena aus Athen könnte
F ILM A R T I
unterschiedlicher kaum sein, aber das
Schicksal führt sie zusammen. Elena
sieht wegen der Wirtschaftskrise
keine Zukunft in ihrer Heimat
Griechenland und entscheidet sich,
nach Frankfurt zu gehen. Während
der Routineuntersuchung für die
Arbeitserlaubnis erfährt sie, dass sie
schwanger ist. Für die Abtreibung
braucht sie dringend Geld und bewirbt
sich bei einer Familie aus der oberen
Mittelschicht als Kindermädchen. Die
Mutter des Babys, Tessa lebt zwar in
guten Verhältnissen, aber wegen ihrer
Rolle als Mutter zu Hause und als Frau an
ihrem Arbeitsplatz ist sie in ständigem
Stress. Als eine unerwartete Tragödie
passiert, macht sich Tessa auf den Weg
nach Athen, in Elenas Stadt. Während
Christian Zübert die Reisen dieser zwei
Frauen erzählt, zeichnet er auch ein
politisches und wirtschaftliches Portrait
des Europas unserer Tage.
A l m a n ya , Y U N A N İ S TA N
D e uts c h l a n d , G r i e c h e n l a n d
2 0 1 5 , 1 0 1 ’, R e n k l İ Fa r b e
DCP
Yönetmen Regie
C h r i st i a n Z ü b e r t
O y u n c u l a r D a r st e l l e r
Jördis Triebel
C h a r a Mata G i a n n atou
B e n ja m i n S ad l e r
A posto l i s T ots i k as
A l m a n c a , Yu n a n c a v e
İ n gi l iz c e
T ü r k ç e v e İ n gi l iz c e
a l t y azı l ı
D e uts c h , G r i e c h i s c h u n d
Englisch
Türkische und englische
Untertitel
2001 Lammbock
2005 Der Schatz der weißen Falken
2008 Hardcover
2011 Dreiviertelmond
2014 Hin und weg
2015 Bir Nefes Ein Atem
1973 yılında Würzburg’da
doğdu. Alman filolojisi alanında
eğitim aldıktan sonra sinemaya
geçmeye karar verdi. 2001
yılında yazıp yönettiği ilk uzun
metrajlı filmi Lammbock ile
ticari ve eleştirel anlamda
başarılı oldu. 2011 yılında
Dreiviertelmond isimli filmiyle
Bavyera Film Ödülleri’nde
En İyi Senaryo dalında ödüle
layık görüldü. Bir Nefes yazıp
yönettiği altıncı uzun metrajlı
sinema filmdir.
CHRI S T I A N
Z ÜBER T
Christian Zübert ist 1973 in
Würzburg geboren. Nach seinem
Germanisikstudium beschloss
er, im Filmbereich zu arbeiten.
Sein erster Spielfilm Lammbock
fand Anklang sowohl beim
Kinopublikum als auch bei den
Kritikern. 2011 bekam er mit
seinem Film Dreiviertelmond
den bayerischen Filmpreis für
das beste Drehbuch. Ein Atem
ist sein sechster Spielfilm.
7
2 4 Hafta
K
ı
ı
n
n
o
o
2
2
0
0
1
1
6
6
Seçilmiş Filmografi
Ausgewählte Filmografie
24 Wochen
Popüler bir komedyen olan Astrid
ikinci çocuğuna hamiledir. Hem
eşi hem de menajeri olan Markus
ve dokuz yaşındaki kızları bu
mutlu aileye katılacak yeni ferdi
heyecanla beklemektedir. Ancak
bir kontrolde Astrid ve Markus’un
hayalleri altüst olur. Doğacak
çocuklarının Down sendromlu
olduğunu öğrenince, bebeği
dünyaya getirmek veya aldırmak
konusunda kararsızlık yaşarlar.
Önceleri bu sorunun altından
kalkabileceklerini düşünseler ve
bebeği dünyaya getirmeye karar
verseler de ikinci bir kötü haberle
kendilerini yine ikilemde bulurlar.
Anne Zohra Berrached, bu etkileyici
dramda kürtaj konusuna farklı bir
perspektiften yaklaşıyor. Başroldeki
Julia Jentsch ise unutulmayacak bir
performans sergiliyor.
8
K
Astrid ist eine beliebte Kabarettistin.
Ihr Mann Markus managt sie. Die
beiden sind ein eingespieltes
Team, haben eine neunjährige
Tochter und erwarten gerade
ihr zweites Kind. Aber eine
Schwangerschaftsuntersuchung
bringt sie durcheinander. Ihr Baby
wird mit Down-Syndrom zur Welt
kommen. Zunächst stellen sie sich
mit großem Optimismus einer
Herausforderung, die sie nicht
einschätzen können. Aber nach
einer zweiten schlechten Nachricht
stehen sie erneut vor einem
Dilemma. Astrid erkennt, dass die
Entscheidung, die ihr aller Leben
betrifft, nur von ihr allein getroffen
werden kann. In dieser bewegenden
Drama nähert sich Anne Zohra
Berrached zum Thema Abtreibung
aus einer unterschiedlichen
Perspektive. Julia Jentsch
glänzt mit einer hervorragenden
Performance als Astrid.
2016 Berlin
U l us l a r a r ası F i l m
F e sti v a l i A l m a n S a n at
S i n e m a l a r ı Bi r l i ğ i
Öd ü l ü
Berlinale 2016 Preis
d e r G i l d e d e uts c h e r
F i l m k u n stt h e at e r
F İ LM A R T I İ ş b İ r l İ ğ İ y l e
I n Z usa m m e n a r b e i t m i t
F ILM A R T I
A l m a n y a D e uts c h l a n d
2 0 1 6 , 1 0 2 ’, R e n k l İ Fa r b e
DCP
Yönetmen Regie
Anne Zohra Berrached
O y u n c u l a r D a r st e l l e r
J u l i a J e n ts c h
Bja r n e M ä d e l
J o h a n n a G astdo r f
Emilia Pieske
Almanca
T ÜRKÇE VE İ N G İ L İ Z CE
a l t y azı l ı
D e uts c h
Türkische und englische
Untertitel
2012 Heilige & Hure (Kısa metraj
Kurzfilm)
2012 Hunde wie wir (Kısa metraj Kurzfilm)
2013 İki Anne Zwei Mütter
2013 Die rechte Hand (Kısa metraj
Kurzfilm)
2016 24 Hafta 24 Wochen
1982 yılında Erfurt’da dünyaya
geldi. Sosyal pedagoji alanında
eğitim aldıktan sonra iki
yıl boyunca Londra’da
tiyatro pedagogu olarak
çalıştı. Ardından Berlin’de
Hansatheater ve Ballhaus
Ost’da reji asistanlığı yaptı.
2009’da Baden-Württemberg
Film Akademisi’nde yönetmenlik
eğitimi almaya başladı. Bu
süreçte çektiği kısa metraj
filmler Alman televizyonlarında
gösterildi, uluslararası
festivallere katıldı ve ödüller
kazandı. İlk uzun metrajlı
filmi İki Anne Berlinale’de
Perspektive Deutsches Kino
bölümünde gösterildi. Bu yıl
Berlinale’de Altın Ayı ödülü
için yarışan 24 Hafta ikinci uzun
metrajlı filmidir.
A NNE Z O HR A
BERR A CHE D
Anne Zohra Berrached wurde
1982 in Erfurt geboren. Nach
einer Ausbildung im Bereich
Sozialpädagogik arbeitete
sie als Theaterpädagogin in
London. Danach arbeitete
sie als Regieassistentin beim
Hansatheater und Ballhaus
Ost in Berlin. 2009 begann sie
an der Filmakademie BadenWürttemberg ihr Regie-Studium.
Ihre Kurzfilme wurden in
verschiedenen Fernsehkanälen
gezeigt. Sie beteiligte sich an
internationalen Festivals und
gewann mehrere Preise. Ihr
erster Spielfilm, Zwei Mütter
lief 2013 auf der Berlinale
(Perspektive Deutsches Kino).
24 Wochen lief 2016 auf der
Berlinale im Wettbewerb.
9
k
k
i
i
n
n
O
O
2
2
0
0
1
1
6
6
Seçilmiş Filmografi
Ausgewählte Filmografie
ben ve kAminSki ich UnD kAminSki
Manuel Kaminski, zamanında
Matisse’in öğrencisi ve Picasso’nun
arkadaşı olarak sanat dünyasına
girmiş ve görme yetisini kaybetmeye
başlayınca “kör ressam” lakabıyla
ünlenmiştir. Modern sanat tarihinin
ilginç efsanelerinden Kaminski, uzun
zamandır insan içine çıkmamaktadır.
Hatta onun çoktan öldüğünü
sananlar bile vardır. Başına buyruk
ve fırsatçı gazeteci Sebastian Zöllner
ise Kaminski’nin münzevi hayatı
sürdüğü İsviçre Alpleri’ndeki evin
adresine ulaşır. Niyeti Kaminski ve
yakınlarının güvenini kazanıp, bir
biyografi yazmak için izin almak ama
kitabında yaşlı adamın sırlarını ifşa
ederek sansasyon yaratmaktır. Fakat
Zöllner beklenmedik şekilde kendisini
bu efsane ressamla bir yolculukta
bulur. Yönetmen Wolfgang Becker ve
oyuncu Daniel Brühl, Elveda Lenin!’den
12 yıl sonra tekrar bir aradalar. Onlara
Avrupa sinemasının pek çok ünlü ismi
irili ufaklı rollerde eşlik ediyor.
10
Manuel Kaminski, Schüler von Matisse
und Freund von Picasso, erlangte
als „blinder Maler“ Berühmtheit. Der
legendäre, aber fast vergessene Maler
hat sich seit einiger Zeit nicht mehr
in der Öffentlichkeit gezeigt. Einige
glauben sogar, daß er schon
tot sei. Der skrupellose und ehrgeizige
Kunstjournalist Sebastian Zöllner
spürt ihn auf und macht sich auf
den Weg zu dem entlegenen Chalet
hoch oben in den Alpen, wo der
greise Künstler zurückgezogen
und von Vertrauten abgeschirmt
lebt. Er dringt in Kaminskis Haus,
Leben und Vergangenheit ein und
nimmt ihn kurzerhand mit auf eine
halsbrecherische und irrwitzige
Reise. Wolfgang Becker und Daniel
Brühl kommen in diesem Film 12
Jahre nach Goodbye Lenin! wieder
zusammen. Viele berühmte Namen
des europäischen Kinos begleiten
sie in vielen kleineren und größeren
Rollen.
FA b U l A F İ l m S
İşbİrlİğİyle
in ZUSAmmenArbeiT miT
FA b U l A F i l m S
A l m A n yA , b e l ç İ k A
DeUTSchlAnD, belGien
2015, 124’,
r e n k l İ & S İ yA h - b e yA Z
FA r b e & S c h WA r Z -W e i S S
DcP
yöneTmen reGie
WOlFGAnG becker
OyUncUlAr DArSTeller
DAniel brühl
JeSPer chriSTenSen
AmirA cASAr
GerAlDine chAPlin
JörDiS Triebel
AlmAncA, FrAnSiZcA ve
İnGİlİZce
Türkçe ve İnGİlİZce
A lT yA Z i l i
DeUTSch, FrAnZöSiSch
UnD enGliSch
TürkiSche UnD enGliSche
UnTerTiTel
1986 Schmetterlinge
1992 Kinderspiele
1997 Das Leben ist eine Baustelle
2003 Elveda Lenin! Good Bye Lenin!
2015 Ben ve Kaminski Ich und Kaminski
1954 yılında Hemer’de doğdu. Freie
Universität Berlin’de Alman Dili
ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve
Edebiyatı ve Tarih bölümlerinde
eğitim aldı. 1980 yılında bir ses
stüdyosunda çalışmaya başladı
ve hemen ardından Alman Film
ve Televizyon Akademisi’ne
(dffb) yazıldı. 1986 yılında çektiği
mezuniyet filmi Schmetterlinge iki
yıl sonra Locarno Film Festivali’ne
seçildi ve En İyi Film ödülünü
kazandı. 1994 yılında Tom Tykwer,
Dani Levy ve Stefan Arndt ile
X Filme yapım şirketini kurdu.
2003 yılında Elveda Lenin! ile hem
Almanya’da hem de dış ülkelerde
büyük bir ticari ve eleştirel başarı
kazandı. Ben ve Kaminski beşinci
uzun metrajlı filmidir.
WOlFGAnG
becker
Wolfgang Becker wurde 1954
in Hemer geboren. Studierte
zunächst Germanistik, Geschichte
und Amerikanistik an der Freien
Universität Berlin. Arbeitete
1980 in einem Tonstudio und
wechselte an die Deutsche Filmund Fernsehakademie Berlin
(dffb). Erntete gleich mit seinem
Abschlussfilm Schmetterlinge
international Anerkennung.
Der Film gewann den Goldenen
Leoparden beim Filmfestival von
Locarno. Mit den Regisseuren
Tom Tykwer, Dani Levy und
dem Produzenten Stefan
Arndt gründete Becker 1994 die
Filmproduktionsfirma X Filme.
Mit Good Bye Lenin! gelang ihm
2003 ein Publikumserfolg. Ich und
Kaminski ist sein fünfter Spielfim.
11
K
K
ı
ı
n
n
o
o
2
2
0
0
1
1
6
6
Seçilmiş Filmografi
Ausgewählte Filmografie
Va h ş i W i l d
Ania içine kapanık genç bir kadındır.
Ev ve iş arasında geçen hayatının
tekdüze ritmi günün birinde parkta
karşılaştığı kurtla sarsılır. Bu vahşi
hayvanla bakışlarının kesiştiği andan
itibaren Ania da değişmeye başlar.
Giderek çevresinden uzaklaşır
ve kurdu takıntı haline getirir. En
sonunda hayvanı yakalayıp evine
hapseder. Böylece Ania ve kurt
arasında başka kimsenin anlam
veremeyeceği bir ilişki başlar. Artık
genç kadın toplum kurallarını
unutmuştur ve sadece içgüdülerine
kulak verir. Bu modern toplum
eleştirisi şoke edici ve kışkırtıcı
olduğu kadar zarif ve erotik de...
Şahane müzikler ve stilize sahneler
eşliğinde Ania ile beraber siz de
vahşi yönünüzü keşfedeceksiniz.
12
Ania ist eine schüchterne junge Frau,
die ein zurückgezogenes Leben in
einer Plattenbausiedlung führt und
einen eintönigen Job in einer IT-Firma
hat. Eines Tages trifft Ania auf ihrem
Heimweg auf einen streunenden Wolf.
Von dem Moment an, wo ihr Blick
sich mit dem des wilden Tieres trifft,
ändert sie sich. Sie kapselt sich von
ihrem Umfeld ab und ist von dem Wolf
besessen. Schließlich beschließt
sie, das Tier zu fangen. Sie betäubt
ihn und sperrt ihn in ihre eigene
Wohnung. Zwischen Anja und dem
Tier entwickelt sich eine Beziehung,
die alle gesellschaftlichen Normen
sprengt. Anja beginnt, ihre Instinkte
frei auszuleben. Diese moderne
Gesellschaftskritik ist schockierend
und provozierend, zugleich
aber elegant und erotisch. Mit
wunderbarer Musik im Hintergrund,
begleitet von stilistischen Szenen
werden auch die Zuschauer das
Wilde, das in ihnen steckt, entdecken.
B İ R F İ LM İ ş b İ r l İ ğ İ y l e
I n Z usa m m e n a r b e i t m i t
b ı r fı l m
A l m a n y a D e uts c h l a n d ,
2 0 1 6 , 9 7 ’, R e n k l İ Fa r b e
DCP
2001 Jeans
2007 Yürek Karanlık Bir Ormandır
Das Herz ist ein dunkler Wald
2016 Vahşi Wild
Yönetmen Regie
N i c o l e tt e K r e b i tz
O y u n c u l a r D a r st e l l e r
L i l i t h S ta n g e n b e r g
Georg Friedrich
S as k i a Ros e n da h l
S i l k e Bod e n b e n d e r
Almanca
T ü r k ç e v e İ n gi l iz c e
a l t y azı l ı
D e uts c h
Türkische und englische
Untertitel
NIC O LE T T E
KREBI T Z
1971 yılında Berlin’de doğdu.
13 yaşındayken Sigi, der
Straßenfeger isimli filmde
rol aldı. Bale eğitimini
tamamladıktan sonra, FritzKirchhoff-Schauspielschule’de
oyunculuk eğitimi aldı. 90lı
yıllar boyunca gerek sinema
gerekse televizyon yapımlarında
oyunculuk yaptı. 2001 yılında
Jeans isimli uzun metrajlı
sinema filmiyle yönetmenliğe
başladı. Hem oyuncu hem de
yönetmen olarak kazandığı
pek çok ödül bulunmaktadır.
Vahşi üçüncü uzun metrajlı
sinema filmidir.
Nicolette Krebitz wurde 1971 in
Berlin geboren. Mit 13 Jahren
spielte sie in dem Film Sigi,
der Straßenfeger. Nach ihrer
Ballettausbildung begann sie
ihre Ausbildung an der FritzKirchhoff-Schauspielschule
in Berlin. Noch während
dieser Zeit wurde sie für Film
und Fernsehen engagiert.
Mit Jeans, einer Szene- und
WG-Komödie, legte Krebitz
2001 in Hof ihr Regiedebüt vor.
Sowohl als Schauspielerin als
auch als Regisseurin gewann
sie mehrere Preise. Wild ist ihr
dritter Spielfilm.
13
K
K
ı
ı
n
n
o
o
2
2
0
0
1
1
6
6
Filmografi Filmografie
Ba b a m Ba b a i
90’lı yıllarda Kosova... Kosova
Savaşı’nın çıkmasından önce,
gerginliğin yüksek olduğu
günlerdeyiz. Hayatını oğlu
Nuri’yle beraber sigara satarak
kazanan Gesim, her şeyi geride
bırakıp ülkeden kaçmayı
düşünüyor. Henüz 10 yaşındaki
Nuri ise annesini kaybettikten
sonra bir de babasız kalmaktan
korkuyor. Çocuk babasının
Almanya’ya kaçmayı planladığını
biliyor ve bir şekilde bu plana
dâhil olmakta kararlı. Ancak
Nuri’nin bir kaza geçirip
hastaneye kaldırılmasını fırsat
bilen Gesim ortadan kayboluyor.
Eve döndüğünde babasının
gittiğini gören Nuri ise gözünü
karartıp, yasadışı yollarla da
olsa Almanya’ya girmek üzere
evden kaçıyor. Geçtiğimiz yıl
Kosova’nın Oscar adayı olan
Babam; dürüst, sert ve etkileyici
bir baba/oğul hikâyesi.
14
Kosovo in den 90er Jahren: Das Land
befindet sich noch nicht im Krieg und
ein Vater-Sohn-Gespann hält sich über
Wasser, indem es Zigaretten verkauft.
Doch Papa Gesim, der seine Vergangenheit
um jeden Preis hinter sich lassen will,
beschließt, ohne seinen Sohn Nori nach
Deutschland zu fliehen. Als Nori alles
daran setzt, dies zu verhindern, kommt
es zu einem Unfall – der Zehnjährige
muss ins Krankenhaus. Gesim nutzt die
Gelegenheit kurzerhand, um heimlich
zu verschwinden und seinen Fluchtplan
endlich in die Tat umzusetzen. Bei seiner
Entlassung aus dem Krankenhaus fasst
der zurückgelassene Nori daraufhin
wutentbrannt den Entschluss, seinem
Vater zu folgen. Völlig auf sich allein
gestellt, begibt er sich auf eine ebenso
beschwerliche wie gefährliche Reise nach
Deutschland… Babai erzählt eine ehrliche,
harte und beeindruckende Vater-Sohn
Geschichte. Der Film wurde 2015 für den
Kosovo ins Rennen beim Oscar um den
besten nicht englischsprachigen Film
geschickt.
2 0 1 5 Ka r l o v y Va r y
U l us l a r a r ası F i l m
F e sti v a l i E n İ y i Y ö n e t m e n
Ka r l o v y Va r y
I n t e r n at i o n a l F i l m
F e st i v a l 2 0 1 5 B e st e R e g i e
2 0 1 5 M ü n i h F i l m F e sti v a l i
En İyi Yönetmen, En İyi
Senaryo, En İyi Erkek
O y u n c u ( Va l Ma l o k u v e
A S T RI T K A B A S HI )
F i l m f e st M ü n c h e n 2 0 1 5 ,
Förderpreis Neues
D e uts c h e s K i n o f ü r R e g i e ,
D r e h b u c h u n d S c h ausp i e l
( V A l Ma l o k u u n d A st r i t
Ka b as h i )
F İ LM A R T I İ ş b İ r l İ ğ İ y l e
I n Z usa m m e n a r b e i t m i t
F ILM A R T I
A l m a n y a , Koso v a , Ma k e do n y a
Cu m h u r i y e ti , F r a n sa
D e uts c h l a n d , Koso v o ,
Maz e do n i e n , F r a n k r e i c h
2 0 1 5 , 1 0 4 ’, R e n k l i Fa r b e D C P
Yönetmen Regie
V i sa r Mo r i n a
O y u n c u l a r D a r st e l l e r
Va l Ma l o k u
A st r i t Ka b as h i
A d r i a n a Matos h i
Enver Petrovci
2008 Sirenen (Kısa metraj
Kurzfilm)
2010 Der Schübling (Kısa metraj
Kurzfilm)
2013 Von Hunden und Tapeten
(Kısa metraj Kurzfilm)
2015 Babam Babai
1979’da Priştine’de doğdu. 2009
yılında Köln Medya Sanatları
Akademisi’nden mezun oldu.
Kısa metrajlı filmleri uluslararası
festivallerde gösterildi ve ödüller
kazandı. Babam ilk uzun
metrajlı filmidir.
VI S A R
M O RIN A
1979 in Pristina geboren. Er
studierte an der Kunsthochschule
in Köln audiovisuelle Medien.
Seine Kurzfilme wurden auf
internationalen Festivals gezeigt
und haben viele Preise gewonnen.
Babai ist sein erster Spielfilm.
A r n a v ut ç a , A l m a n c a , S ı r p ç a
v e İ n gi l iz c e
T ü r k ç e v e İ n gi l iz c e
a l t y azı l ı
A l b a n i s c h , D e uts c h ,
Serbisch und Englisch
Türkische und englische
Untertitel
15
K
K
ı
ı
n
n
o
o
2
2
0
0
1
1
6
6
Seçilmiş Filmografi
Ausgewählte Filmografie
Happ y Hou r
40lı yaşlarındaki HC karısı
tarafından terk edilince depresyona
girer ve moral almak için en yakın
arkadaşları Nic ve Wolfgang’dan
yardım ister. Bu yardım çağırısına
arkadaşları şöyle bir teklifle karşılık
verir: İrlanda’da kısa bir tatil HC’nin
kafasını dağıtmasına yardımcı
olacaktır. Böylece Wolfgang’ın
İrlanda’nın kırsalındaki tatil evine
doğru yola çıkarlar. Görünürde
Wolfgang ve Nic’in sosyal hayatı
HC’den daha renklidir. Özellikle de
kadınlarla ilişkileri konusunda çok
daha başarılı gibi gözükmektedirler.
Bu nedenle ikisi de HC’ye sürekli
akıl verirler, zaman zaman onu
incitmek pahasına... Ancak bu tatil
sadece HC’nin değil, hepsinin kendi
zayıflıkları ile yüzleşmesi için bir
araç olur. Erkek egolarının tersyüz
edildiği bu sevimli komedi, oyuncu
performanslarıyla ayrıca keyifli bir
hal alıyor.
16
HCs Frau hat ihn verlassen. Er ist
am Boden zerstört, Mitte vierzig und
hat nichts außer ein paar Pfunde zu
viel und seine beiden Jugendfreunde
Wolfgang und Nic. Wolfgang hat die
Lösung: HC muss sofort mit ihnen
nach Irland in den Kurzurlaub fahren!
So machen sie sich auf den Weg in
ein kleines Dorf in Irland, wo sich
die Ferienwohnung von Wolfgang
befindet. Auf den ersten Blick ist das
soziale Leben von Wolfgang und Nic
viel aufregender. Vor allen Dingen bei
Frauen scheinen die beiden richtig
Erfolg zu haben. Deshalb glauben sie,
HC ständig belehren zu müssen, auch
wenn sie ihn dabei verletzen. Aber
dieser Urlaub führt dazu, daß alle
drei Männer sich ihren Schwächen
bewußt werden. Happy Hour ist eine
sympathische Komödie, die MännerEgos auf unterhaltsame Weise auf
den Kopf stellt.
2 0 1 5 M ü n i h F i l m F e sti v a l i
E n İ y i F i l m Öd ü l ü
F i l m f e st M ü n c h e n 2 0 1 5
Förderpreis Neues
D e uts c h e s K i n o - B e st e
P r odu k t i o n
A l m a n y a , İ r l a n da
D e uts c h l a n d , I r l a n d
2 0 1 5 , 9 5 ’, R e n k l İ Fa r b e
DCP
2003 Bilim Kurgu Science Ficton
2009 Die Liebe der Kinder
2014 Worst Case Scenario
2015 Happy Hour
FRANZ
MÜLLER
Yönetmen Regie
Franz Müller
O y u n c u l a r D a r st e l l e r
Alexander Hörbe
M e h dI N e b b ou
Simon Licht
S usa n S wa n to n
C h r i st i n e D e ad y
A l m a n c a , İ N G İ L İ Z CE
T ÜRKÇE VE İ N G İ L İ Z CE
a l t y azı l ı
D e uts c h , EN G LI S CH
T ÜRKI S CHE U N D EN G LI S CHE
Untertitel
1965 yılında Mosbach’da
dünyaya geldi. 1988-1994 yılları
arasında Düsseldorf Sanat
Akademisi’nde Güzel Sanatlar
bölümünde okudu. Aynı okulda
sibernetik eğitimi alarak
öğrencilik hayatına devam
etti. 2002 yılında Köln Medya
Sanatları Akademisi’nde lisans
üstü eğitimini tamamladı.
Öğrencilik yıllarında Köln’deki
Filmclub 813 sinemasında
film programları hazırladı.
Kısa filmler sonrasında 2003
yılında ilk uzun metrajlı filmi
Bilim Kurgu’yu yönetti. 2005
yılından bu yana sinema dergisi
Revolver’de editör olarak
görev almaktadır. Happy Hour
dördüncü uzun metrajlı filmdir.
Franz Müller wurde 1965 in
Mosbach im Odenwald geboren.
Von 1988 bis 1994 studierte
er in Düsseldorf Freie Kunst,
von 1993 bis 1996 Kybernetik.
Danach war er als Autor und
Regisseur tätig und machte
seit 1999 Kinoprogrammarbeit
im Filmclub 813 in Köln. 2001
schloss Franz Müller ein
Postgraduiertenstudium an der
Kunsthochschule für Medien
in Köln ab. Nach mehreren
Kurzfilmen kam 2003 sein erster
Spielfilm Science Ficton. Seit
2005 ist er Redakteur bei der
Filmzeitschrift “Revolver”.
Happy Hour ist sein vierter
Spielfilm.
17
K
K
ı
ı
n
n
o
o
2
2
0
0
1
1
6
6
Seçilmiş Filmografi
Ausgewählte Filmografie
Ö l ü m c ü l y a l a n l a r W IR M O N S T ER
Paul ve Christine boşanmış
bir çifttir. Ergenlik çağındaki
kızları Sarah bu ayrılığı bir türlü
kabullenememiştir ve giderek
iletişim kurulması daha zor birisine
dönüşmektedir. Fakat ne Paul
ne de Christine, kızlarının içine
düştüğü bunalımın sonuçlarını
kestiremez. Sarah’nın en yakın
arkadaşı Charlie kayıptır ve bütün
ipuçlarının işaret ettiği o korkunç
ihtimali kızları da kabul etmektedir:
Sarah, kıskançlık nedeniyle çıkan
bir kavga sırasında Charlie’nin
ölümüne neden olmuştur. Paul ve
Christine buna inanmakta zorluk
çekseler de hem kızlarının hem de
kendilerinin geleceğini düşünerek
cinayeti örtbas etmeye çalışırlar.
Sebastian Ko’nun yönettiği bu
soğukkanlı gerilim filmi orta sınıf
ahlak değerlerini tersyüz ederken,
hikâyesindeki sürpriz gelişmelerle
izleyiciyi sürekli şaşırtıyor.
18
Paul und Christine sind geschieden.
Ihre pubertäre Tochter Sarah konnte
diese Trennung nicht akzeptieren
und sie kapselt sich immer mehr
ab. Weder Paul noch Christine
können die Folgen der Krise ihrer
Tochter einschätzen. Charlie, die
beste Freundin von Sarah wird
vermisst und alle Indizien zeigen
in eine schreckliche Richtung:
Sarah hat Charlie in einem Streit
wegen Eifersucht in eine Talsperre
geschubst. Ihre Tochter und sich
selbst schützend vertuschen Paul und
Christine die Tat, und die gemeinsame
Schuld zwingt die Familie wieder
zusammen. Aus ihrem Bündnis aus
Lügen und tödlichen Intrigen gibt es
für alle kein Entrinnen. Sebastian Kos
Thriller enthält viele überraschende
Momente und stellt gleichzeitig
moralische Werte der Mittelschicht
in Frage.
F İ LM A R T I İ ş b İ r l İ ğ İ y l e
I n Z usa m m e n a r b e i t m i t
F ILM A R T I
A l m a n y a D e uts c h l a n d
2 0 1 5 , 9 2 ’, R e n k l i Fa r b e
DCP
Yönetmen Regie
S EB A S T I A N K O
O y u n c u l a r D a r st e l l e r
MEH D I NEBB O U
U LRIKE C . T S CH A RRE
J A NIN A F A U T Z
M A RIE BEN D I G
A LM A NC A
T ÜRKÇE VE İ N G İ L İ Z CE
A L T Y A Z ILI
D E U T S CH
T ÜRKI S CHE U N D EN G LI S CHE
U N T ER T I T EL
2001 Resonance (Kısa metraj Kurzfilm)
2003 Baden Baden (Kısa metraj Kurzfilm)
2006 Schonzeit (Kısa metraj Kurzfilm)
2006 Ladybug
2015 Ölümcül Yalanlar Wir Monster
1971 yılında Walsrode’de dünyaya
geldi. Köln’de tiyatro, sinema
ve televizyon alanında eğitim
aldı. Mezun olduktan sonra film
endüstrisi içerisinde farklı işlerde
çalıştı. Aynı zamanda WDR’de
çeşitli radyo oyunlarında yönetmen
yardımcılığı yaptı. 1999 yılında
yönetmenlik eğitimi almak üzere
Potsdam’da Konrad Wolf Sinema
ve Televizyon Akademisi’ne kabul
edildi. Bir yandan kısa filmler
yönetirken, gazetecilik ve film
eleştirmenliği de yaptı. 2008 yılından
bu yana düzenli olarak WDR
1Live’da film eleştirmeni olarak
program hazırlamaktadır. Ölümcül
Yalanlar ilk uzun metrajlı sinema
filmidir.
S EB A S T I A N
KO
Sebastian Ko wurde 1971 in
Walsrode geboren. Er studierte
in Köln Theater-, Film- und
Fernsehwissenschaft. Nach
erfolgreichem Abschluss
übernahm er diverse Jobs
quer durch alle Filmgewerke.
Er begann parallel mit
Regieassistenzen für WDRHörspiele. 1999 entschied er
sich für ein Regiestudium an
der Hochschule für Film und
Fernsehen Konrad Wolf in
Potsdam. Seit 2008 ist Sebastian
Ko fester Filmkritiker für
WDR 1Live und diverse andere
Radiosender. Wir Monster ist sein
erster abendfüllender Spielfilm.
19
AlmAn Fİlmlerİ Türkİye’De
DeUTSche Filme in Der Türkei
kiSA Fİlmler kUrZFilme
H e r Ş e y Yo l u n a G i r e c e k
Sekiz yaşındaki Lea’nın anne ve
babası ayrılmıştır. Babası Simon,
beraber geçirecekleri hafta sonu
için Lea’yı evden alır. Sıradan bir
baba kız buluşması gibi başlayan
bu gün giderek garip bir hâl alır. Lea
bir şeylerin yolunda gitmediğini
hissetmektedir.
K
ı
ı
n
n
o
o
2
2
0
0
1
1
6
6
Seçilmiş Filmografi
Ausgewählte Filmografie
A l l e s w i r d gut
Die Eltern der achtjährigen Lea sind
getrennt. An einem Wochenende
holt sein Vater Simon Lea ab. Es ist
eigentlich alles wie immer. Doch nach
und nach beschleicht Lea das Gefühl,
dass diesmal irgendwas nicht stimmt.
2 0 1 6 A k ad e m i Öd ü l l e r i
E n İ y i Kısa F i l m da l ı n da
O s c a r ada y ı
No m i n i e r u n g 8 8 . A c ad e m y
A wa r ds 2 0 1 6 i n d e r
Kat e go r i e “ B e st e r
Ku r zf i l m ”
2 0 1 6 A v ustu r y a F i l m
Öd ü l l e r i E n İ y i Kısa F i l m
Öst e r r e i c h i s c h e r
F i l m p r e i s , 2 0 1 6 – „ B e st e r
Ku r zf i l m “
2 0 1 5 Ö ğ r e n c i A k ad e m i
Öd ü l l e r i E n İ y i Ya b a n c ı
F i l m B r o n z Mada l y a
S tud e n t A c ad e m y
A wa r ds , 2 0 1 5 –
S T U D EN T EN - O S C A R
IN BR O N Z E , BE S T ER
F REM D S P R A CHI G ER F ILM
2 0 1 5 Ca n n e s F i l m
F e sti v a l i Rai l d ’ o r
Öd ü l ü
54. Semaine de la
C r i t i q u e , Ca n n e s 2 0 1 5 –
Ra i l d ’ O r A wa r d
22
K
A l m a n y a , A v ustu r y a
D e uts c h l a n d , Öst e r r e i c h
2 0 1 5 , 3 0 ’, R e n k l İ Fa r b e
HD
Yönetmen Regie
P at r i c k Vo l l r at h
O y u n c u l a r D a r st e l l e r
S i m o n S c h wa r z
Julia Pointner
Ma r i o n Rott e n h of e r
Daniel Keberle
Almanca
T ÜRKÇE VE İ N G İ L İ Z CE
a l t y azı l ı
D e uts c h
T ÜRKI S CHE U N D EN G LI S CHE
Untertitel
2010 C’est la Wien (Kısa metraj Kurzfilm)
2010 Sleeping Perv Is World-Famous for 5
Minutes (Kısa metraj Kurzfilm)
2013 Ketchup Kid (Kısa metraj Kurzfilm)
2014 Die Jacke (Kısa metraj Kurzfilm)
2015 Her Şey Yoluna Girecek Alles wird gut
(Kısa metraj Kurzfilm)
1985 yılında Almanya’da
dünyaya geldi. Münih’te ARRI
Film ve Televizyon’da staj yaptı.
Film ve video alanında kurgucu
olarak çalışırken, 2008 yılında
Viyana Film Akademisi’ne kabul
edildi. Burada yönetmenlik
eğitimi alırken ders aldığı kişiler
arasında Michael Haneke de
vardı. 2015’te eğitimini onur
derecesiyle tamamladı. Kısa
metrajları ve reklam filmleri ile
pek çok ödül kazandı.
P A T RICK
V O LLR A T H
Patrick Vollrath wurde 1985
in einem kleinen Dorf in der
Mitte Deutschlands geboren.
Er machte eine Ausbildung
zum Film- und Videoeditor bei
ARRI Film & TV in München
und arbeitete zuerst als Cutter.
Ab 2008 studierte er Regie an
der Wiener Filmakademie in der
Klasse von Michael Haneke. 2015
schloss er sein Filmstudium mit
Auszeichnung ab. Mit seinen
filmischen Arbeiten gewann er
bereits diverse Preise und war
auf Kurzfilmfestivals in aller
Welt vertreten.
23
K
K
ı
ı
n
n
o
o
2
2
0
0
1
1
6
6
Filmografi Filmografie
KÜVE T D IE B A D E W A NNE
Üç yetişkin erkek bir küvetin başında
toplanmıştır. Bu üç erkek kardeş,
annelerine orijinal bir doğum günü
hediyesi vermek için çocukluklarının
geçtiği evde tekrar bir araya
gelmiştir. Küvetin içine girerek
geçmişteki bir anıyı tekrar yaşamaya
çalışırlar.
24
Drei erwachsene Männer haben sich
um eine Badewanne versammelt. Die
drei Brüder sind in dem Haus, in dem
sie ihre Kindheit verbracht haben,
zusammengekommen. Sie wollen ein
originelles Geschenk für Ihre Mutter
machen indem sie ein altes Foto
nachstellen.
2016 Clermont-Ferrand
U l us l a r a r ası Kısa F i l m
F e sti v a l i U l us l a r a r ası
Ya r ı ş m a J ü r i Öz e l Öd ü l ü
2 0 1 6 CLERM O N T - F ERR A N D
S H O R T F ILM F E S T IV A L
S P ECI A L J U RY P RI Z E
2 0 1 6 La n ds h ut Kısa F i l m
F e sti v a l i E n İ y i Ko m e di
F i l m i Öd ü l ü
2 0 1 6 L A N D S H U T ER
K U R Z F ILM F E S T IV A L
BE S T E K O MÖ D IE
A l m a n y a , A v ustu r y a
D e uts c h l a n d , Öst e r r e i c h
2 0 1 5 , 1 3 ’, R e n k l İ Fa r b e
HD
2012 Kinderleicht (Kısa metraj Kurzfilm)
2014 The Outcasts (Kısa metraj
Kurzfilm)
2014 Schleierhaft (Kısa metraj Kurzfilm)
2015 Küvet Die Badewanne
(Kısa metraj Kurzfilm)
Yönetmen Regie
T IM ELLRICH
O y u n c u l a r D a r st e l l e r
S i m o n J a r i tz
Ra i n e r W ö ss
S t e fa n P o h l
Almanca
T ÜRKÇE VE İ N G İ L İ Z CE
a l t y azı l ı
D e uts c h
T ÜRKI S CHE U N D EN G LI S CHE
Untertitel
Almanya’da dünyaya gelen Tim
Ellrich, küçük yaşlardan itibaren
sinemaya ilgi duymaktaydı.
İlk gençlik yıllarında bir
sinemada çalışmaya başladı ve
bunu profesyonel yapımlarda
üstlendiği stajyer görevleri
takip etti. Bir süre sonra sinema
eğitimi almaya karar verdi ve
Viyana’ya taşındı. Sinema,
tiyatro ve iletişim bilimleri
alanındaki eğitimini onur
derecesiyle tamamladıktan
sonra Baden-Württemberg
Film Akademisi’ne başvurdu.
Halen burada eğitimine devam
etmektedir. Kısa filmleri çeşitli
uluslararası festivallere davet
edilmiş ve ödüller kazanmıştır.
T IM
ELLRICH
1989 geboren, interessierte
sich Tim Ellrich von sehr
jungen Jahren an fürs Kino.
Als Teenager arbeitete er in
einem Kino, machte später
Praktika bei professionellen
Filmproduktionen. Als er sich
entschied, Film zu studieren,
zog er nach Wien. Nach seinem
erfolgreichen Studium im
Bereich Film, Theater und
Kommunikationswissenschaften
bewarb er sich an der
Filmakademie BadenWürttemberg. Heute setzt
er dort sein Studium fort und
wird mit seinen Kurzfilmen zu
internationalen Filmfestivals
eingeladen. Seine Filme haben
mehrere Preise gewonnen.
25
K
K
ı
ı
n
n
o
o
2
2
0
0
1
1
6
6
Seçilmiş Filmografi
Ausgewählte Filmografie
S ada k at F i d e l i t y
Aslı bir hastanede radyoloji
bölümünde asistan olarak
çalışmaktadır. Bir gün polisten
kaçan eylemciler hastaneye
sığınırlar. Aslı eylemcilerden genç
bir erkeği muayene odasında saklar
ve kaçmasına yardım eder. Ertesi
gün polis Aslı’nın kapısında belirir ve
kadını sorgular. Aslı eylemci çocuğu
polisten korumak isterken, kocası da
ele vermesi için ona baskı yapar.
Aslı arbeitet in einem Krankenhaus
als Röntgenassistentin. Eines Tages
verhilft sie einem von der Polizei
gesuchten Demonstranten zur
Flucht. Am nächsten Tag kommt die
Polizei zu ihr nach Hause und fordert
sie auf, mit den offiziellen Stellen
zu kooperieren. Aslı weigert sich, ihr
Mann stellt sich aber gegen sie. Die
Situation eskaliert.
2 0 1 5 Ö ğ r e n c i A k ad e m i
Öd ü l l e r i E n İ y i Ya b a n c ı
F i l m A l tı n Mada l y a
S tud e n t A c ad e m y
A wa r ds , 2 0 1 5 –
S T U D EN T EN - O S C A R
IN G O L D , BE S T ER
F REM D S P R A CHI G ER F ILM
2 0 1 5 Ma x O p h ü l s
F e sti v a l i E n İ y i Kısa F i l m
Ma x O p h ü l s P r e i s 2 0 1 5
f ü r B e st e n Ku r zf i l m
A l m a n ya , T ü r k i y e
D e uts c h l a n d , T ü r k e i
2 0 1 4 , 2 5 ’, R e n k l İ Fa r b e
HD
İlker
Çata k
Yönetmen Regie
İ l k e r Çata k
O y u n c u l a r D a r st e l l e r
S a n e m Ög e
Öz e r A r s l a n
Ba r ı ş G ö n e n e n
Ömer Alp
T ÜRKÇE
İ N G İ L İ Z CE a l t y azı l ı
T ÜRKI S CHE
EN G LI S CHE U n t e r t i t e l
26
2008 Ayda (Kısa metraj Kurzfilm)
2013 Alte Schule (Kısa metraj Kurzfilm)
2014 Wo wir sind (Kısa metraj Kurzfilm)
2014 Sadakat Fidelity (Kısa metraj Kurzfilm)
1984 yılında Berlin’de dünyaya
geldi. İstanbul’da büyüdü
ama sinema okumak için
Almanya’ya döndü. Önce
Berlin’de yönetmenlik eğitimi
aldı, daha sonra da Hamburg
Medya Akademisi’nde yüksek
lisans yaptı. Kısa filmlerin yanı
sıra reklam filmleri de yönetti.
2014 yılında Wo wir sind, 2015
yılındaysa Sadakat ile iki yıl üst
üste Max Ophüls Festivali’nde
En İyi Kısa Film ödülünü
kazandı.
Ilker Çatak wurde 1984 in
Berlin geboren. Später lebte
er in Istanbul, studierte dann
Film- und Fernsehregie in
Berlin. Seinen Master machte
er in Filmregie an der Hamburg
Media School. Der 2014 von ihm
inszenierte Kurzfilm Wo wir sind
wurde mit dem Kurzfilmpreis
der Murnau-Stiftung und
dem Max-Ophüls-Preis
ausgezeichnet und war unter
den zehn Finalisten für den
Student Academy Award 2014.
Auch Sadakat/Fidelity wurde
2015 mit dem Max Ophüls-Preis
ausgezeichnet.
27
Hafta içi
gündüz
seansları
Arda Yaman • 22 • Web Tasarımcı
8TL
film.iksv.org
iksv
iksvöncü
öncüsponsor
sponsor
film2016_instyle.indd 1
istanbulfilmfestivali
iletişim
iletişim
iksv
iksv
resmi
resmi
sponsorlar
sponsorlar
taşıyıcı
taşıyıcı
ist_filmfest
istfilmfest
konaklama
konaklama
29/03/16 12:13
Goethe-Institut Istanbul
Yeni Çarşı Cad. No:32
Beyoğlu - Istanbul
Tel: +90 212 249 20 09
Goethe-Institut Ankara
Atatürk Bulvarı No:131
Bakanlıklar - Ankara
Tel.: +90 312 471 41 41
Goethe-Institut Izmir
Mithatpaşa Cad. No:907/2
Göztepe - Izmir
Tel : +90 232 489 56 87

Benzer belgeler