İndir - Borusan Makina ve Güç Sistemleri

Transkript

İndir - Borusan Makina ve Güç Sistemleri
CAT MAGAZINE
SAYI 3 2011 WWW.CAT.COM
ITTEREN, HOLLANDA
NEHRE YER AÇMAK
CAT İŞ MAKİNALARI SELE KARŞI YENİ
SAVUNMA HATLARI YARATIYOR
YIKIMLAR DAHA DA BASİTLEŞİYOR
PROFİL: ÜRÜN MÜDÜRÜ BOB DE LANGE
<
Home
>
Değerli iş ortağımız,
2011’in son üç ayına girdiğimiz dönemde pazarın canlı ve büyüme
eğilimli oluşu bizim işlerimize de yansıyor. Bu olumlu tablo, yılı
hedeflerimize ulaşmış olarak tamamlayacağımıza işaret ediyor. Ama
bununla yetinmiyor, iş süreçlerimizi daha da mükemmelleştirmek
için önümüze her an yeni görevler koyuyoruz.
Bu çerçevede Borusan Makina’nın bu yılki odağı ‘Müşteri Odaklı
Dönüşüm’ oldu. Yapılanmamızı, iş süreçlerimizi, hedeflerimizi,
temel stratejilerimizi ve rekabet modellerimizi müşteri üzerine kurgulayan, tüm
operasyonlarımızda onları öne çıkarmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdik. Müşteri
Odaklılığının büyük özen ve gayret gerektiren evrimsel bir süreç olduğu inancıyla tüm iş
süreçlerimizi müşterilerimizin beklentilerine göre yeniden değerlendirdik.
Bu bağlamda, müşterilerimizin beklentilerini karşılamaya ve aşmaya yönelik, tüm
Temas Noktalarımızda iyileştirilmiş hizmet kalitesini sağlamak amacıyla devreye
almayı planladığımız ‘Müşteri Tecrübesi Yönetimi’nin çalışmalarına başladık. ‘Müşteri
İlişkileri Yönetimi’ni tekrar ele alarak gerekli organizasyonel değişiklikleri yaptık. Çağrı
Merkezimizi yenileyerek de müşterilerimizin bize daha kolay ve hızlı ulaşmasını, görüş ve
taleplerini kolaylıkla bildirebilmelerini sağladık.
Borusan Makina olarak hem müşterilerimize, hem de iş ortaklarımıza değer katmaya
yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.
2011 yılını en başarılı şekilde tamamlayacağımıza inanıyor, müşterilerimiz ve iş
ortaklarımıza iyi çalışmalar diliyoruz.
Saygılarımla,
NEHRE YER AÇMAK
Cat iş makinaları sele karşı yeni
savunma hatları oluşturuyor
Murat Erkmen
Borusan Makina ve Güç Sistemleri
İcra Kurulu Üyesi, İş Makinaları Direktörü
GELECEĞE GÜVENİ YENİLEMEK
Liberya’da enerji üretimi için biyokütle
NEHRE YER AÇMAK
Cat iş makinaları sele karşı yeni savunma hatları yaratıyor
4
GİRİŞİMCİNİN BAKIŞ AÇISI
Profil: Ürün müdürü Bob de Lange
10
YIKIMLAR DAHA DA BASİTLEŞİYOR
Cat iş makinaları güç ve güvenliği ekliyor
GİRİŞİMCİNİN BAKIŞ AÇISI
Profil: ürün müdürü Bob de Lange
14
BAKIM TAVSİYELERİ
Kazıcı koruyucu ürünler
19
GELECEĞE GÜVENİ YENİLEMEK
Liberya’da enerji üretimi için biyokütle
20
YIKIMLAR DAHA DA BASİTLEŞİYOR
Cat iş makinaları güç ve güvenliği artırıyor
Yukarıda gördükleriniz Cat Magazine’nin bu sayısında yer alan konulardan sadece birkaçı – içinde çok daha fazla sayıda haber ver görüş yer alıyor. Bir sonraki sayıda görmek istediğiniz başka konular varsa,
[email protected] adresinden yayımcılarımız ile temasa geçebilirsiniz.
YAYIMCI Jenny Strömbom, Caterpillar S.A.R.L. BAŞ EDİTÖR Agnes Schroeter, Caterpillar S.A.R.L BAYİ KOORDİNASYONU Anneloes de Jong BAŞ YAZAR Nick Carding SANAT YÖNETMENİ Ron Strik FOTOĞRAFLAR Peter Verver
KONSEPT & GERÇEKLEŞTİRME Caterpillar S.A.R.L. için Centigrade www.centigrade.com BORUSAN MAKINA VE GÜÇ SISTEMLERI İRTIBAT [email protected]
Cat Magazine, Avrupa, Afrika, Ortadoğu ve BDT’deki Caterpillar temsilcileri tarafından senede üç defa dağıtılmaktadır. Yazılarınızı lütfen Cat Magazine, Caterpillar S.A.R.L., 76 Route de Frontenex, PO BOX 6000, 1211 Geneva 6, Switzerland
adresine gönderin. [email protected] Tüm hakları saklıdır. ©2011 Caterpillar.
<
Home
3
CAT İŞ MAKİNALARI HOLLANDA’DA İŞ BAŞINDA
NEHRE
YER AÇMAK
4
Home
>
Hollanda’nın Maastricht şehrinin kuzeyinde
bulunan Maas Nehri Hollanda ile Belçika arasındaki
sınırı belirliyor. Nehir kıyısında yaklaşık 40 km
uzunluğundaki bir kısımda halen Grensmaas projesi
yürütülüyor. Selden korunma, doğal alan yaratma
ve çakıl çıkarma: bunlar, Grensmaas projesinin üç
hedefini oluşturuyor. Elbette, Cat iş makinaları da
başrolü oynamak üzere buradaki yerini alıyor.
Selden korunma projesini üstlenen şirketlerin
oluşturduğu Grensmaas Konsorsiyumu’nun ofisinin
yakınlarında, Hollandalı müteahhitlik şirketi Van Oord’un
bölge müdürü Hein Ruiter, uzaktan görünen Itteren
köyüne işaret ediyor. “Örneğin 1993 yılında,” diyor,
“ardından 1995’te ve sonraki yıllarda, orada yaşayan
insanlar kabaran nehir sularının evlerini basışını çaresizce
izlediler. Sadece 48 saat içinde su iki buçuk metre
yükselirken, insanlar da evlerinde bir metreye kadar
çıkan sulara teslim oldular. Her seferinde de, nehrin
yakınında bulunan alçak bölgelerdeki diğer binlerce
insan ile birlikte, o köy sakinlerinin de tahliye edilmesi
<
gerekti. Bizim bugün burada olmamızın sebebi de bu;
bunun bir daha asla tekrarlanmamasını sağlamak.”
Bu, iddialı bir hedef olsa da aslında hikayenin sadece
bir kısmını oluşturuyor. Projenin bununla bağlantılı
ikinci amacını da Maas Nehri’nin Hollanda tarafında
kalan kıyısında, Maastricht’in hemen kuzeyindeki
Borgharen’den başlayıp nehrin 40 km kadar aşağısında
bulunan Roosteren köyüne kadar uzanan kısmı
boyunca 800 hektarlık yeni doğal alanlar yaratılması
oluşturuyor. “Aslında her şey tam olarak yerli yerine
oturuyor,” diyor Hein. “Ne de olsa, aslında av kuşları
ve diğer vahşi yaşam için doğal bir sığınak oluşturan
geniş açık su sahaları haline gelecek devasa kaçış
alanları sağlayarak nehre daha fazla yer açmış
oluyoruz. Çiftlik hayvanları için kullanılabilecek otlak
araziler ile birlikte, tüm halkın tadını çıkaracağı bir
tabiatı koruma alanı yaratmak amacıyla bunu daha
da genişletmekten daha iyi bir çözüm olabilir mi?”
Devamı
Home
5
Werkzaamheden op de locatie
omvatten het verwijderen en
verplaatsen van een
3 meter dikke deklaag.
HEIN DE RUITER
Regiomanager met aannemer Van
Oord: “In 1995 steeg het water in
de woningen tot 1 meter hoogte.”
EVERT HOF RECHTS
Hoofduitvoerder van Boskalis
Het klinkt als een kostbare onderneming en voor
een dergelijk project zou normaliter een aanzienlijke
overheidssubsidie nodig zijn. Maar dat is hierbij niet het
geval. Dankzij de geologie van het gebied financiert
dit project zichzelf. Tijdens de laatste ijstijd werden
gigantische hoeveelheden grind van de Vogezen
en de Ardennen verplaatst, die zich afzetten op een
gemiddelde diepte van ca. acht meter op wat nu de
locatie van het Grensmaas-project is. Het afgraven
van 53 miljoen ton zand en grind (toutvenant), is van
integraal belang voor de uitvoering van het project
Grensmaas. De verkoop hiervan voor toepassingen in de
bouw en de civiele techniek is de ideale manier om te
voorzien in de totale kosten van het project Grensmaas.
De verkoop hiervan voor toepassingen in de bouw en
de civiele techniek is de ideale manier om te voorzien
in de totale kosten van het project Grensmaas.
SAMENWERKING IS DE SLEUTEL
Het staat buiten kijf dat bij een dergelijk grootschalig
project, goede samenwerking van het grootste belang
is. De uitvoering van het Grensmaasproject is in veel
opzichten bijzonder. Het is de omvangrijkste publiekprivate samenwerking tot nu toe in Nederland. Het
Consortium Grensmaas zorgt voor de complete
uitvoering, van engineering en vergunningaanvragen
tot aan oplevering toe. De overheid kijkt toe op de
naleving van de afspraken uit 2005. Daarbij gaat het
om de provincie Limburg en de ministeries van LNV
en Verkeer en Waterstaat. Namens die overheden
ziet Rijkswaterstaat Maaswerken erop toe dat het
Consortium zich aan de contractuele afspraken houdt.
Het Consortium Grensmaas zelf bestaat uit een
combinatie van grindbedrijven, aannemers en
‘Natuurmonumenten’, de grootste Nederlandse
natuurbeschermingsorganisatie. Al bij de eerste
planningsactiviteiten in het midden van de jaren ‘90,
6
was er voortdurend intensief overleg met de plaatselijke
bevolking, om instemming met de werkzaamheden
te verzekeren. Lokale overheden, landeigenaren,
nutsbedrijven en tal van andere lokale organisaties zijn
ook nauw betrokken geweest bij de onderhandelingen,
die duurden van 1995 tot de aanvang van de
werkzaamheden in 2008. In totaal moesten er maar liefst
1800 afzonderlijke vergunningen worden verkregen.
De aannemers zijn Van den Biggelaar Aannemingsbedrijf
B.V., Van Oord Nederland B.V. en Boskalis B.V.
Gezamenlijk vormen zij de combinatie ‘Regenboog’
en alle drie hebben zij gekozen voor het gebruik van
Cat machines, die worden geleverd en onderhouden
door Pon Equipment, de Nederlandse Cat-dealer. De
“Ik krijg meer gedaan in de beschikbare
tijd dan voorheen mogelijk was.”
Farrid Arramach, Cat 385C LRE machinist
dealer is de voornaamste leverancier van materieel
voor het project, en levert nieuwe, gebruikte en
gehuurde machines, evenals gereedschap, motoren,
onderdelen en service. Momenteel zijn er ongeveer
40 Cat machines aan het werk, met inbegrip van D6
bulldozers, hydraulische graafmachines van de types
345C, 365C en 385C LRE en achttien gelede dumptrucks.
Het totale project bestaat uit elf afzonderlijke locaties
langs de Maas. Drie van deze locaties zijn momenteel
in uitvoering, waarvan twee de zuidelijk gelegen
locaties Borgharen en Itteren zijn. Deze locaties zijn
verbonden door middel van een 2,5 km lange werkweg.
In verband met de noodzakelijke infrastructuur
voor materiaaltransport moest op beide locaties
eerst een brug worden gebouwd, een werkweg
Home
>
ana yol için kısmi bir tali yol inşa edilmesi oluşturuyordu.
Bu faaliyetler, malzemelerin nakledilmesi için ihtiyaç
duyulan altyapının sağlanması için gerekliydi. Bugün
halen burada istihdam edilen 100 civarında işçi, üç
metrelik üst toprak tabakasını kaldırdıktan sonra,
ardından da bunun altındaki çakılı kazarak çıkarıyor.
“Haftada toplam yaklaşık 110.000 m3 hacminde üst toprak
tabakası ile doğal çakılı kaldırıyoruz,” diyor Boskalis’in
baş formeni Evert Hof. Üst toprak tabakası önceden
kazılmış olan alanlara taşınırken, çakıl taşı/kum karışımı
ise, 80 hektarlık Itteren şantiyesindeki 220.000 tonluk
stok sahasına götürülüyor. İşleme tesisleri, bu geçici
depodan taşıma bantları ile besleniyor. Elektrikle çalışan
işleme tesisleri,doğal çakılı ayırıyor, gerekiyorsa, kırıyor
ve çakıl ve sınai kum olarak sınıflandırıyor. Bunların
tümü, 250 metre genişliğe ve 500 metre uzunluğa
sahip geçici limanda meydana geliyor. Doğru sınıf ürün
elde edildikten sonra, mavnalara yüklenerek yakındaki
Juliana Kanalı yoluyla daha da ileriye naklediliyor.
ÖZGÜN SORUNLAR, ORİJİNAL ÇÖZÜMLER
Borgharen ve Itteren’deki çalışmaların tek özgün yanı
bu liman değil. Maas Nehri burada Hollanda ile Belçika
arasında sınırı belirlediğinden, siyasi sebeplerden ötürü,
burada ikisi GPS sistemleri ile donatılmış, dört adet özel
konfigürasyona sahip Cat 385 hidrolik kazıcı kullanılıyor.
Bundan yıllar önce, iki ülke arasındaki sınırın nehrin en
derin noktasından, yani su yüzeyinin yaklaşık 8 metre
altından geçmesi konusunda anlaşmaya varmışlardı.
Dolayısıyla, nehir boyunca dip tarama veya kazı
işlemlerinin bu derinliği aşmaması gerekiyor, zira bu, iki
ülke arasındaki sınırın da değişmesi anlamına gelir ki,
bu düşünülemez bir konu. Peki, çakıl taşının azami hız
ve etkinlikle istenen derinliğe kadar kazılması (ve bunun
aşılmaması) en iyi hangi şekilde gerçekleştirilebilirdi?
<
Cevap, Hollanda Cat Temsilcisi PON’un Cat Orijinal
Ekipman Üreticisi (OEM) çözümleri ile işbirliği içinde
çalışarak bu proje için özel olarak geliştirdiği iki adet
Cat 385C ile geldi. Bu iş makinaları, 21,5 metrelik bir
bom ve stiğin yanı sıra 5,5 m3 hacimli özel amaçlı bir
kova ile modifiye edildi. İş makinalarından ikisine
yerleştirilen GPS de su altında istenen derinliğe kadar
kazı yapılmasının güvence altına alınmasını sağlamak
amacıyla ihtiyaç duyulan bom/stik yerleşiminin
doğruluğunu mümkün kılıyor. Toplam iş makinası
ağırlığı ise, 103 ton olduğundan, nehrin kıyısına yakın
çalışılırken iş sırasında stabilitenin sağlanması için iş
makinasının yerleşiminin doğru olması gerekiyor.
Şantiyedeki 40 iş makinalık
Cat filosunun parçası olan D6
paletli dozerler iş başında.
Ağustos 2010’dan bu yana 385C LRE’ler ile çalışan
iş makinası operatörü Farrid Arramach’a göre, iş
makinasının 6x6 metrelik arazi şeklinin burada büyük
faydası dokunuyor. Yine PON’un bu operasyon için
özel olarak geliştirdiği, elektronik olarak kontrol edilen
çift kumanda kolunun doğruluğu ve hassasiyetinin
de yine çok yardımcı olduğunu belirtiyor. “Hepsi bir
araya geldiğinde,” diyor, “bu çalışmak için çok iyi bir
iş makinası. Derinde kazı yapmak için daha fazla güç
sağlıyor ve hem makina hem de ben haftanın beş
günü, günde ortalama 11 saat çalıştığımızdan, bunun
çalışması gerçekten rahat bir iş makinası olmasının
da çok büyük faydasını görüyoruz. Kısacası, bana
verilen zaman içinde 385C buraya gelmeden önce
mümkün olandan çok daha fazla iş yapabiliyorum ve
bunu yaparken de kendimi güvende hissediyorum.”
ENDİŞESİZ BİR GELECEK
Peki projenin 2023 yılında tamamlanmasının ardından,
tüm bu çabaların sonucunda ortaya ne çıkacak? “İlk
olarak,” diyor Hein Ruiter, “bizim bir zamanlar burada
çalışmış olduğumuzun farkına bile varamayacaksınız. Tüm
alan tamamiyle doğal bir görünüm kazanacak şekilde
restore edilecek; zaten bu, projenin de vazgeçilmez bir
>>
Cat 385C MH hakkında daha fazla bilgi için:
www.borusanmakina.com
Devamı
Home
7
koşulunu oluşturuyor. Göreceğiniz şey, bundan sonraki
kuşakların kullanabileceği, insanların gelip keyfini
sürebilecekleri, açık su, doğal bir nehir kıyısı ortamı
ve bununla ilişkili mera olacak. Ayrıca, elbette, bir de
asıl faydası var. Yaşanan sellerin çok uzun bir geçmişe
dayandığı bir bölgede, tehdidin kendisi de tarih olacak
ve bunun sonucunda yüz binlerce Hollanda vatandaşı da
bu endişe olmaksızın yaşamlarına devam edebilecek.”
PON tarafından modifiye
edilen Cat 385C MH; operatör
güvenliği ve yüksek çalışma
oranının eşsiz bir bileşimi.
PON’UN MODİFİYE ETTİĞİ 385C MH
TEKNİK ÖZELLİKLER
Ağırlık: 103.000 Kg
Erişim: Özel kovası ile 21,5 m
Kova: HH-6-180-230HK,
hacim 5588 litre
Derinlik (kaldırma
silindirlerinin pin pozisyonuna
bağlı olarak): Orijinal PT2
pin pozisyonunda 12,8m, PT2
pin pozisyonunda 9,4m.
Azami kaldırma özellikleri:
Her iki pin pozisyonunda da,
stabilite ile sınırlı olmak üzere stik
burnunda, 19,5 metrede 11,5 ton
(ISO 10567’ye göre ölçülmüştür)
Kabin merdiven yüksekliği:
Zemin düzeyinden kabin
zeminine 3,8 metre
Güç: 1800 rpm’de 390 kW
Yürüyüş Takımı tipi: 900mm
çift tırnaklı pabuçlar
8
PON’UN MODİFİYE ETTİĞİ 385C MH SİPARİŞ ÜZERİNE VERİMLİLİK
Tam olarak doğru Cat iş makinasını sunmak için
müşterileri ile yakın temas halinde çalışmak Hollanda Cat
temsilcisi PON için bir alışkanlık. Ancak, Aralık 2009’da,
Grensmaas Konsorsiyumu kendileri ile temasa geçtiğinde,
istisnai bir talebi karşılamak için PON standartlarına göre
dahi istisnai bir çözüm bulmalarının gerektiği açıktı.
Pon ekskavatörler ürün uzmanı Bas van Velsen hikayenin
devamını şöyle anlatıyor: “Müteahhitler bize üretkenlik,
saatlik yakıt kullanımı, kazı derinliği, kaldırma yüksekliği
ve malzeme taşıma mesafeleri bakımlarından çok
spesifik —ve zorlu— taleplerle geldiler. Elbette, ilk adım
söz konusu gereksinimleri karşılayan bir iş makinası
için Cat ürün portföyüne bakmaktır. Bu durumda,
söz konusu gereksinimlerin tümünü karşılayan bir iş
makinası yoktu. Bunları karşılamaya en çok yaklaşanı
Cat 385C MH idi ve 6x6 metrelik ayak izi ve özel bom
eklenmesi ile, makinayı gereken işi yapmasına imkan
verecek özel tasarımlı bom, stik, ilişkili hidrolik sistem
ve kova ile donatabilmemiz gerektiğini biliyorduk.”
“Bom ve stik,” diyor Bas, “yerel bir tedarikçi tarafından,
bizim verdiğimiz spesifikasyonlar doğrultusunda
imal edilirken, büyütülmüş sonda hidrolik silindilerin
de pakete dahil olduğu, tüm modifikasyonların
mühendisliği tarafımızdan yapıldı. İlgili tüm ISO
gereksinimlerini karşıladığımız gibi, iki farklı çalışma
ortamı opsiyonunu sağlamak için alternatif bir kaldırma
silindiri plasmanı dahi hesaba kattık; dolayısıyla,
iş makinası kendi uygulama yelpazesi içindeki çok
yönlülüğü daha da artırılmış oldu. Ayrıca, üretkenlik
gereksinimi karşılamak üzere tasarım ve üretimi özel
olarak yapılan, 5,5 m3 hacimli bir kovamız da vardı.
Tüm işi tamamlamamız yaklaşık sekiz ayımızı aldı,” diye
ekliyor. “Bu, mühendisliği yüzde 100 Pon tarafından,
yüzde 100 Cat parçaları ile yapılmış bir iş ve bize
büyük bir gurur veriyor. Ayrıca, daha şimdiden diğer
potansiyel müşterilerin ilgisi ile karşılaştık.” ■
Kapsamlı tasarım, Caterpillar’ın OEM bölümü ile
işbirliği içinde gerçekleştirilirken tamamiyle yeni bir
bom ve stik de dahil olmak üzere, son tasarımda,
yüzde 96 oranında Cat parçaları kullanıldı. Bu, ihtiyaç
duyulduğunda hızlı, güvenilir yedek parça tedariğinin
sağlanması açısından da önemli bir özellik (ki
bugüne kadar henüz bunlara hiç ihtiyaç olmadı).
Home
>
444 1 228
%(./('¼ò¼1¼='(1)$=/$6,
d$ò5,0(5.(=¼0¼='(
%RUXVDQ0DNLQDYH*o6LVWHPOHULdDóUÔ0HUNH]LPL]LUQYHKL]PHWOHULPL]KDNNÔQGDNL
KHUWUOELOJLYHSD\ODõÔPLoLQDUD\DELOLUVLQL]$UWDQKL]PHWNDOLWHPL]YHSURIHV\RQHO
HNLELPL]VD\HVLQGHLKWL\DFÔQÔ]RODQo|]PHGDKDKÔ]OÔYHNROD\FDXODõDELOLUVLQL]
<
Home
>
CAT ORTA BOY LASTİKLİ
YÜKLEYİCİLER BÖLGESEL ÜRÜN
MÜDÜRÜ BOB DE LANGE İLE
KONUŞUYORUZ
GİRİŞİMCİNİN BAKIŞ
AÇISI
Bob de Lange, Orta Boy Lastikli Yükleyiciler bölgesel
ürün müdürlüğü görevine geçen yılın Eylül ayında
getirildi. İşin aslı, Caterpillar’ın Avrupa, Afrika ve
Ortadoğu (EAME) bölgesindeki altı bölgesel ürün
müdürü görevlerinin tümü de sadece iki buçuk yıl önce
oluşturuldu. Peki neden bu pozisyon yaratıldı, neleri
kapsıyor ve Cat müşterilerine ne gibi faydalar sağlıyor?
Bob sorumuza gülümseyerek karşılık veriyor. “Aslında,
her şey olması gerektiği gibi gitse, benim de yapacak
hiçbir işim olmayacağı söylendiğini çok duydum,” diyor.
“Ancak gerçekte, sorunları gidermekten daha fazlasını
içine alıyor; çok daha fazlasını. Uygulamada, işin en basit
tanımı, bölgesel ürün müdürü olarak, orta boy lastikli
yükleyici yelpazemiz ile ilişkili bölgedeki tüm faaliyetlerin
kordinasyonunu sağlamaktan sorumluyum. 950, 962,
966, 972 ve 980 lastikli yükleyiciler bu kapsama giriyor.
‘Tüm faaliyetler’ ile de, tasarım, geliştirme, maliyet, kalite,
üretim, pazarlama, satış da dahil, A’dan Z’ye her şeyi
kastediyorum. Satın alma, tasarım, üretim ve diğerlerinin
de içinde bulunduğu şirket içindeki çeşitli bölümler
haliyle yoğun biçimde kendi sorumluluk alanlarına
odaklanıyorlar. Bu karmaşık bireysel örgütler matrisi
içinde merkezde duran ve başından sonuna kadar orta
10
boy lastikli yükleyiciler işinin tümüne odaklanan tek kişi
benim. Girişimci bakış açısı ile bakmak benim işim.”
Pozisyonun neden yaratıldığını görmek için, diye
belirtiyor Bob, geriye dönüp daha önce neler yaşandığına
bakmanız gerekiyor. “Daha önceden, bölgesel ürün
müdürlerimiz ve küresel ürün müdürlerimiz vardı —ki
dışarıdan bakıldığında bu gayet mantıklydı, zira ne de
olsa, biz global ölçekte faaliyet gösteren bir şirketiz.
Ancak, tek bir insanın o ölçekte etkili bir iş çıkarmasının
ne kadar zor olduğunu siz de takdir edersiniz. Bir örnekle
“Globalden bölgesele”
anlatmam gerekirse, benim alanım olan orta boy lastikli
yükleyicilere baktığınızda, sadece üretim tarafında
global ölçekte altı üretim tesisi bulunuyor. Bunların
tümüyle, bu rolün diğer tüm yönlerini dahil etmeden
dahi, sürekli olarak etkin bir irtibat halinde olmak zor.”
Bunun sonucunda da, şirkette gerçekleştirilen son büyük
yeniden yapılanmada, müdürlerin globalden ziyade
bölgesel ölçekte çalışabilmesini sağlamak amacıyla
bu konuda değişikliğe gidildi. Amaç, müşterilerimizin
Home
>
ihtiyaçlarına bundan önce mümkün olduğundan çok
daha yakın şekilde odaklanmak ve şirket için daha fazla
sorumluluğu teşvik etmekti. Dolayısıyla, artık tüm EAME
temel faaliyetleri için bölge müdürlerimiz bulunuyor.
“Caterpillar gibi büyük bir şirkette,” diyor Bob, “daima
içeriden ziyade dışarıya bakıyor olmalıyız ve bunun
daima olmasını sağlamak da benim işimin çok önemli
bir parçası. Ben,orta boy lastikli yükleyiciler ile ilgili
olarak müşterinin sesini dinlemek ve söylenenlerin
şirketin her kademesinde duyulmasını ve düzgün
şekilde dinlenmesini sağlamak üzere buradayım.”
Bunun sonucunda da, her ne kadar Bob Cenevre’de
yaşıyor olsa da zamanının çoğunluğunu seyahat ederek
geçiriyor. Yollarda geçen zamanının büyük bölümünü
“Müşterinin sesini dinlemek
için buradayım.”
de, Avrupa’daki müşterilere gidecek ,orta boy lastikli
yükleyicilerin üretildiği Belçika’nın Gosselies şehrindeki
üretim tesisinde ve EAME bölgesindeki müşterilere
ve CAT temsilcilerine yaptığı ziyaretlere harcıyor.
“Müşteri etkinliklerinden tutun da Cat iş makinalarının
rakiplerimizin iş makinaları ile yan yana rekabet ettiği
testlere kadar çok çeşitli faaliyetlere katılıyorum.
Temsilci satış eğitimi, sergileri ve her türlü müşteri
etkinliğinde yer alıyorum. Bu, çok yorucu bir program
olabiliyor,” diye ekliyor. “Ancak müşterilerimizin
ihtiyaç ve endişelerini tam olarak anlamamızı ve
dışarıda pazardaki koşullar değişip gelişirken bunları
karşılamaya devam etmemizi sağlamak için gereken
her şeyi yaptığımızdan emin olmak zorundayım.”
Devamı
<
Home
11
Bob de Lange, bugüne kadarki kariyerinin
tamamını Caterpillar’da çalışarak geçirmiş,
kendini tek bir şirkete adayan biri.
“Ben doğma büyüme Anversli bir Belçikalıyım,” diyor.
“Liseye orada gittikten sonra, yine Belçika’da ardından
da Amerika Birleşik Devletleri’nde mühendislik alanında
master derecesi aldım. Sonrasında Fransa’da MBA yaptım.
Bunun için gerçekleştirdiğim son proje beni Texas
eyaletinin Houston şehrine götürdüyse de, Caterpillar
ile yapacağım bir iş görüşmesi için erken geldim. İşi
bana teklif ettiler ve o zamandan beri de buradayım.”
HİÇ FARKLI BİR KURULUŞA GEÇİŞ YAPMAYI İSTEDİ Mİ?
“Hayır, asla,” diye cevaplıyor kesin bir şekilde. “Ben halen
Caterpillar’da çalışmaktan mutluyum. Gerek deneyim
gerekse çalıştığım ve yaşadığım yerler açısından yoğun
bir çeşitlilik sunuyor. Tek bir şirkette çalışmış olmama
rağmen, sürekli bir şirketten diğerine geçiş yapan lise
arkadaşlarıma kıyasla çok daha fazla fırsatım oldu.”
“Burası çok iyi organize olmuş bir şirket,” diye ekliyor.
“Caterpillar çalışanlarını motive edip gelişimlerini
sağlıyor. Kaydettikleri ilermeyi yakından izliyor ve
iş kariyer planlamasına geldiğinde olaya daha uzun
“Bu iş için 17 yıl süren bir
eğitimden geçtim.”
vadeli bakıyorlar. Ayrıca, bu yolda elde ettiğiniz
deneyimin doğru şekilde değerlendirilmesini de
sağlıyorlar. Benim durumunda, buna hem lastikli
yükleyiciler ile ilgili hem de Londra, Kopenhag, Münih
ve Roma’daki Cat temsilcileri ve onların bölgelerindeki
müşterileri ile yakın temasta bulunduğum rollerdeki
deneyimlerimde elde ettiğim rolleri kapsıyor. Elbette,
Caterpillar’ın Amerika Birleşik Devletleri’ndeki
global şirket merkezinde de zaman geçirdim. Aslına
bakarsanız, şu anda bulunduğum görev için on yedi
yıl süren bir eğitimden geçtiğimi söyleyebilirsiniz.”
başta daha da yüksek çok yönlülük, daha fazla
yakıt verimliliği, daha da yüksek işletim kolaylığı, ek
sürdürülebilirlik ve iş makinalarımıza yeni teknolojilerin
entegrasyonu gibi gitgide daha çok özellik ekleniyor.”
“Size birkaç örnek vereyim. Sürdürülebilir üretim
konusunda çok iyi bir gelişim gösteriyoruz. Halihazırda,
yeni iş makinalarımızın imalatında yüzde 25 oranında
geri dönüştürülmüş malzeme kullanıyoruz ve yeni
966K’nın imalatında kullanılan tüm malzemelerin en
az yüzde 97’sinin geri dönüştürülebilir olacağını hesap
ediyoruz. Bu, doğru yönde atılan büyük bir adım. 980K’ya
baktığımızda, yükü algılayan hidrolik ve yeni bir tür tork
dönüştürücüsü ekleniyor ve bunların her ikisi de yakıt
kullanımını azaltırken çalışma oranlarını da artırıyor. K
Serisi’ni halen piyasadaki en iyi lastikli yükleyici haline
getiren de işte bu tür geliştirmeler. Cat iş makinalarının
sektörün en önünde tutmamızda bizlere yardımcı olan
bununla ilgili başka iyileştirmeler de var. Örneğin, son
olarak, yeni bir sürekli değişken şanzımanı tanıttık.
Temsilci cephesinde ise, ilişkili şantiye iş makinasının
sağlığının izlenmesi ve korunmasında müşterilere
yardımcı olmada giderek daha da önemli hale gelecek.
Yakında, bu üretkenliğin izlenmesini de içereceğinde,
temsilciler müşterilere doğru yerde doğru iş makinalarını
bulundurmalarını sağlamakta yardımcı olabilecekler.”
“Tüm bunlar, sektörün ilerlediği yöne, yani kısaca
iş makinası verimliliğinin artırılması, daha düşük
yakıt kullanımı, daha yüksek sürdürülebilirlik ve
asgari işletim maliyetlerine, işaret ediyor.”
“Benim şu anda oynadığım role gelince,” diye ekliyor,
“bunda radikal bir değişiklik olacağını sanmıyorum.
Elbette, müşterilerimizin gereksinimleri değişip arttıkça,
sahip olduğu ağırlıkta değişimlere şahit olacağız. Ne de
olsa, bu pozisyon bunu gerçekleştirmek için oluşturuldu.
Benim için —ki aynısının yine bölgesel ürün müdürlüğü
görevinde bulunan diğer beş meslektaşım için de geçerli
olduğuna eminim— müşterilerin sesinin duyulmasını
ve ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlıyor olmamız, bunu
bugüne kadar sahip olduğum en iyi iş haline getiriyor.” ■
YARINA KESKİN BİR BAKIŞ
Peki ya gelecek? İş makinası gelişimi, piyasa
geliştirme ve kendisinin şu anda sahip olduğu
bölgesel ürün müdürü rolünün yönü konularında
Bob de Lange ne gibi değişiklikler öngörüyor?
“Cat orta boy lastikli yükleyiciler—ve muhtemelen
daha diğer birçok Cat ekipmanı— açısından gelecek,
en azından orta vadede belirginlik kazanıyor. Sektör
lideri olarak Cat’in ne yönde ilerlediğini görmek için
sadece yeni K Serisi iş makinalarımızın lansmanına
bakmanız yeterli. Dayanıklılık, kalite, zorlu koşullarda
üstün performans gibi geleneksel Cat değerleri, tüm
gücüyle varlığını sürdürüyor. Ancak bu karışıma,
12
Home
>
>>
Cat Orta Boy Lastikli Yükleyici ürün yelpazesi hakkında daha fazla bilgi için:
www.borusanmakina.com
13
Home
<
YIKIMLAR DAHA DA
BASİTLEŞİYOR
Zorlu koşullar altında çalıştığınızda, güç ve güvenlik
en büyük önceliğiniz olmak zorunda. Belçikalı
müteahhitlik şirketi Aclagro için, yeterli nitelikleri
sadece Cat D ve DL hidrolik ekskavatörler karşılıyor.
Merkezi Ghent şehrinde bulunan Belçikalı müteahhitlik
şirketi Aclagro, yıkım işinin hiç de yabancısı değil. 1970
yılında kurulan şirketin faaliyetleri genel olarak yıkım
işlerine odaklanmıştı. Ancak, sonraki yıllarda, şirketin
büyümesiyle birlikte, genişleyen faaliyet yelpazesine
diğer birçok operasyonun yanı sıra, demiryolu ve yol
inşaatı, toprak temizleme, yeraltı sularının arıtılması ve
geri dönüşüm ile atık elleçleme de dahil oldu. Şirketin
artan çeşitlendirme çalışmalarının arkasında yatan
gerekçe, bunun müşterilere ‘her şeyi tek bir yerden
temin etme,’ birbiri ile alakalı bir dizi faaliyet için tek
bir kaynaktan yararlanma imkanını vermesiydi.
Meyvelerini gayet iyi bir şekilde veren bu strateji, şirkete
Belçika ekonomisinin ulusal, devlet ve özel kesimlerinden
müşteri çekti. Tüm bunların sonucunda, bugün 320’yi
aşkın insanı istihdam eden şirket, 75 ekskavatörün
yanı sra, lastik tekerlekli yükleyiciler, 25 kamyon ve
150 kamyonetten oluşan bir araç filosu da işletiyor.
Belçika’nın dört bir yanından Aclargo’nun yıkım alanındaki
uzmanlığına olan talebin de beslediği bu istikrarlı
büyüme sayesinde, 2008 yılında, yıkım işleri içinde ayrı
bir departman kurulması yönünde karar alındı. Bugün
itibariyle istihdam ettiği 40 kişi ile Belçika’nın her yerinden
yılda küçüklü büyüklü 30 ila 40 kadar iş alan departman
14
son zamanlarda artık Fransa’nın kuzeyinden de talep
görmeye başladı. 2010 yılından bu yana da Cat hidrolik
ekskavatörler departmanın yetenekleri ve üretkenliğinin
artırılmasında öncü bir rol oynuyor. Halen, bir 330DL,
345DL ve 336D’yi çeşitli şantiyelerinde kullanan Aclargo,
iki diğer 336D ekskavatörün siparişini de vermiş bile.
ÇETİN İŞ, ÇETİN İŞ MAKİNALARI GEREKTİRİR
Bu yılın başlarında, Cat Magazine ekibi Aclargo
malzemeler müdürü Jurgen Van Moldergem ile,
şirketin Belçika Posta İdaresi için şehrin merkez tren
istasyonundaki bir yıkım projesi ile uğraştığı Belçika’nın
Kortrijk şehrinde görüştü. Kendisi, Aclagro’nun şirketin
diğer markalardan ekskavatörlerini yeni Cat iş makinaları
ile değiştirmeye başlama kararının nedenlerini anlattı.
“Biz zor bir iş yapıyoruz,” diyor, etrafında sürüp giden
hummalı çalışmayı kastederek. “Örneğin, bu şantiyede,
eski bir bina ile birlikte metal bir müştemilatı önce
söküyor, ardından da yıkıyoruz. Ardından da zemini
yeni bir binanın inşası için hazırlayacağız. Alan dar
olduğundan, işi yapmak için şantiyede sadece iki iş
makinamız, önümüzde de bu işi tamamlamak için
sadece bir ayımız var. Bu ise, işini yaparken hiç bişeyden
kaçınmadan, sert, güvenilir ve bilhassa yıkım işinin
üstesinden gelmek amacıyla yapılmış iş makinalarını
kullanabilmemiz gerektiği anlamına geliyor. Diğer
markalardan ekskavatörlerimizin mükemmelin çok daha
altında olduğunu gördük; ağır işin üstesinden bizim
istediğimiz verimlilikte gelmelerini sağlayacak güce sahip
değillerdi. Dolayısıyla, biz de alternatif arayışına çıktık.”
Home
>
>>
Cat Ultra Yüksek Yıkım Hidrolik Ekskavatörleri hakkında daha fazla bilgi için:
www.borusanmakina.com
Bu arayış onları Belçikalı Cat temsilcisi Bergerat
Monnoyeur’a götürdü. Temsilci, aralarında, kirliliğin
bulunduğu ortamlarda çalışmak için özel filtreleme
sistemine sahip basınçlı kabinlerin de bulunduğu çeşitli
özellikleri ile, ağır yıkım uygulamaları için biçilmiş kaftan
olan Cat hidrolik ekskavatör yelpazesinin, en zorlu işler
için dahi gerek duyulan tüm gücü, güvenilirliği ve çok
yönlülüğü sağladığını göstermekte pek de zorlanmadı.
kavuşturuldu ve artık operatörler Cat iş makinaları
ile çalışmaktan büyük bir heyecan duyuyorlar.”
“Cat iş makinalarının bize daha fazlasını sunduğu hemen
belirginlik kazandı” diyor Jurgen. Daha güçlü olmak üzere
imal edilmişler ve sahip oldukları fazladan güç sayesinde
de saat başına daha fazla iş yapabiliyoruz, ki bu da daha
önce kullandığımız iş makinaları ile kıyaslandığında,
hem zamandan hem de paradan tasarruf etmemiz
anlamına geliyor. Bilhassa iş makinalarının çekiçleme gibi
Dolayısıyla, Cat iş makinalarının performans siciline
bakıldığında, Aclagro’nun eski filolarından daha
fazla iş makinasını gelecek yıllarda Cat modelleri ile
değiştirme ihtimali nedir? Jurgen Van Moldergem bu
öneriye gülümseyerek yanıt veriyor. “Performansları
beklentilerimizi fazlasıyla karşılıyor,” diyor. “Yerel Cat
temsilcimizin kapsamlı desteğine sahip oldukları gibi,
operatörlerimizin layık olduğu güvenlik düzeylerini
de sunuyorlar. Yani sizce ne yapacağız?” ■
“Fazladan güç sayesinde saat başına
daha fazla iş yapabiliyoruz.”
“Ancak sağladıkları en büyük fayda,” diye ısrar ediyor
Christophe, “baştan sahip oldukları güvenlik olsa gerek.
Bir ay kadar önce, Cat hidrolik ekskavatörlerimizden
biriyle bir kaza yaşadık. Güçlendirilmiş kabin
sayesinde operatör çizik dahi almadan çıktı.
uzmanlaşmış işlerde rol aldığı durumlarda, akıllı bom
teknolojileri de bir avantaj haline geliyor. Elbette bir de,”
diye ekliyor, “temsilcinin uzatılmış garanti ve Müşteri
Destek Anlaşması’ndan faydalanıyoruz, ki bu da bakım ve
tamirat işleri ile Bergerat Monnoyeur ilgilenirken bizim
de elimizdeki işe odaklanmaya fırsat bulmamızı sağlıyor.”
HER ŞEYDEN ÖNCE GÜVENLİK
Yine şantiyede bulunan Aclagro iş planlama şefi ve
eski operatör Christophe Gevaert de burada devreye
girerek kendi gözlemlerini aktarmaya başlıyor: “Cat iş
makinaları ile, örneğin, kesme takımları kullanırken
hiçbir hidrolik basınç sorunu ile karşılaşmıyoruz. Diğer
ekskavatörlerimizde, bu tarz bir takımı optimum
şekilde kullanmak için yeterli güç bulunmuyor.
Operatörlerimiz de bundan gayet memnun. Başlangıçta,
kontrollere ve ayarlara aşina olmamanın getirdiği bazı
sorunlarla karşılaştılar. Ancak tüm bu sorunlar, Bergerat
Monnoyeur personelinin yardımıyla hızla çözüme
<
Home
15
Home
>
<
Home
Home
>
BAKIM TAVSİYELERİ
KAZICI KORUYUCU ÜRÜNLER
Caterpillar’ı özel bir ekipman üreticisi yapan,
kendi iş makinası modellerimiz ve kovalarımız
için yıpranmayı önleyici ürünlerin ve Kazıcı
Koruyucu Ürünler’in (KKÜ) tasarım, üretim
ve satışını yapmamızdır. Nitekim, bugün
piyasada bulunan en yaygın birinci sınıf Kazıcı
Koruyucu Ürün yelpazesini yine biz üretiyoruz.
1. GÜNLÜK GÖRSEL KONTROL
4. HAFTALIK
±BUMBLMBSÚSOFţJOEÚOHàMOPLUBMBS
UFTQJUQBSÎBMBS‘
WFIJESPMJLÚSOFţJO
IPSUVNMBSIPSUVNCBţMBOU‘MBS‘
TJMJOEJSMFSWFCBţMBOU‘MBS
LPOUSPMà
5àNBMFUJUFNJ[MFZJOWFWFOVNBSBM‘
BE‘NMBS‘UFLSBSMBZ‘O0ZOBNBMBSBLBSſ‘
LPOUSPMÚSOFţJOEÚOHàMOPLUBMBS
NJMZBUBLMBS‘
:FOJQBSÎBMBSBWFZB
LBM‘OM‘ţBL‘ZBTMBBſ‘ONBLPOUSPMà
ÚSOFţJOD‘WBUBCBţMBOU‘M‘Bţ‘[C‘ÎBţ‘
LFOBSMBSVÎMBSBſ‘ONBQBSÎBMBS‘
KOVA AŞINMA KORUMA ÜRÜNLERİ VE KKÜ
YÖNETİMİ ÖNEMLİDİR:
tŒZJZÚOFUJMFOZ‘QSBONBQBLFUJ,,Ã
CJMFſFOMFSJTBEFDFLPWBO‘[‘FSLFO
Z‘QSBONBZBLBSſ‘LPSVNB[BZO‘
[BNBOEBJſNBLJOBO‘[‘OàSFULFOMJLWF
QFSGPSNBOT‘O‘EBHFMJſUJSFDFţJOEFOIFS
TBBUEBIBGB[MBIBGSJZBUZBQBCJMJSTJOJ[
t%PţSV,,ÃEà[HàOſFLJMEFZÚOFUJMEJţJOEF
JſNBLJOBT‘WFCJMFſFOÚNSàOàEFV[BUBCJMJS
#VJſUBL‘N‘O‘OTFSUNBM[FNFMFSFEBIBLPMBZ
OàGV[FEFSFLJſNBLJOBT‘O‘OZBQ‘MBS‘WFÚOFNMJ
CJMFſFOMFSJOFJMFUJMFOſPLZàLMFSJOWFEJţFS
HFSJMJNMFSJB[BMUNBT‘OEBOLBZOBLMBO‘S
t,,ÃOà[àZÚOFUFSFLZBL‘UUàLFUJNJOJ[J
B[BMUBCJMJSTJOJ[#VEBJſMFUJNNBMJZFUMFSJOJ
BſBţ‘ÎFLFSWFNPUPSÚNSàOàV[BU‘S
t,BQTBNM‘CJS,,ÃZÚOFUJNQSPHSBN‘Jſ
NBLJOBT‘O‘OÚODFEFOQMBOMBONBN‘ſſFLJMEF
BU‘MLBMNBT‘SJTLJOJEFB[BMUBCJMJS#VJTFJſ
CBſ‘OEBEBIBV[VOTàSFHFÎJSFSFLEBIB
àSFULFOWFLBSM‘ÎBM‘ſNBLBOMBN‘OBHFMJS
2. ELLE GÜNLÜK KONTROL
,JMJUMFSÚSOFţJOJſNBLJOBT‘QJOMFSJ
LPWBQJOMFSJ
WFD‘WBUBMBSÚSOFţJO
CSBLFUMFSD‘WBUBCBţMBOU‘M‘Bţ‘[C‘ÎBţ‘
5. GENEL OLARAK
0QFSBTZPOWF#BL‘N&M,JUBC‘OB
BſJOBPMVO(àOMàLÎBM‘ſNBMBS‘O‘[
T‘SBT‘OEBEBCBL‘NBÚ[FOHÚTUFSJO
3. GÜNLÜK SAYAÇ KONTROLÜ
#BL‘NÚSOFţJOZBţ
t4POPMBSBL,,ÃNBMJZFUMFSJCJSJſNBLJOBT‘O‘O
ÚNSàCPZVODBHFSÎFLUFOZàLTFLEà[FZMFSF
VMBſBCJMJS6ZHVMBNBO‘[BHÚSFÚNàSCPZV
,B[‘D‘,PSVZVDVÃSàOMFSFZBQU‘ţ‘O‘[ZBU‘S‘N
JſNBLJOBO‘[‘OPSJKJOBMBM‘NmZBU‘O‘BſBCJMJS
4‘SBMBOBOCFſBE‘N[BNBOJÎJOEFVZHVO
CBL‘NJMFFLUBNJSNBMJZFUMFSJOJOÚOàOF
HFÎNFOJ[FZBSE‘ND‘PMBDBLU‘S
<
Home
19
GELECEĞE GÜVENİ
YENİLEMEK
Batı Afrika ülkesi Liberya’da Buchanan Yenilenebilir
Enerji Grubu, gerek ülkenin kronikleşmiş elektrik
sıkıntısının üstesinden gelmek, gerekse de Avrupalı
elektrik üreticilerine yaptığı satışlarla gelir yaratmak
için artık kullanılmayan kauçuk ağaçlarından elde
edilen biyokütleyi dönüştürüyor. Bir zamanlar
ülkenin önemli gelir kaynaklarından biri olan kauçuk
çiftliklerinde yeniden ekim yapmaya da yoğunlaşmış
durumdalar. Liberya’daki operasyonlarının vazgeçilmez
bir parçasını da Cat ekipmanları oluşturuyor.
“Sökülen her ağaç başına en az bir
yeni kauçuk ağacı fidanı dikiliyor.”
Tarihi olarak, kauçuk üretimi Liberya ekonomisinin
temel direklerinden biri haline gelmiştir. Ne var
ki, 11 yıl boyunca sürdükten sonra ancak 2003
yılında sona eren ülkedeki iç savaş, geride bakımsız
kalmış ve artık istenmeyen ağaçlar ile harabe haline
gelmiş binlerce hektarlık kauçuk çiftliği bıraktı.
2004 yılında Liberya’da iş fırsatları peşinde koşarken
tanışan şirketin kurucuları, lif levha yapımında ve
mobilya üretiminde kullanılan kauçuk odununun
20
global bir piyasası olduğunu ve odunun yakıt olarak
kullanıldığı enerji üretiminde gelişen bir pazar
olduğunun farkına vardılar. Bugün Liberya’da yaşayan
3 milyondan fazla kişinin yaşamını kayda değer ölçüde
iyileştirmeyi hedefleyen şirketin ardında yatan fikrin
kıvılcımını da Liberya’nın artık kullanılmayan kauçuk
ağaçlarından biyokütle elde etme imkanı oldu.
2007 yılının sonuna gelindiğinde, şirket 2006 yılında
başta Liberya olmak üzere, sağlık, eğitim ve çevrenin
iyileştirilmesi için bir vakıf kuran Kanadalı girişimci ve
hayırsever John McCall MacBain’in dikkatini çekti. John
McCall MacBain, Liberya’da faaliyet gösterdiği şehrin adını
almış olan Buchanan Yenilenebilir Enerji şirketini Nisan
2008’de satın alarak projeyi yerel ölçekte enerji üretiminde
biyokütle kullanımını da içerecek şekilde genişletti.
Fosil yakıtlarından kaynaklanan gaz salımlarını
azaltmak için biyokütleye cesur bir yatırım yapan
İsveçli enerji şirketi Vattenfall ile 2010 yılında kurulan
Home
>
Kauçuk çiftliğinden toplanan odun,
Buchanan’a nakledilmeyi bekliyor.
ortaklık, şirketin biyokütle üretim işi ile sosyal ve
çevresel misyonunu daha da güçlendirdi.
ekim yapılması ile de uğraşıyor. Sökülen her verimsiz
ağaç başına en az bir yeni kauçuk ağacı fidanı dikiliyor.
Bugün, Buchanan Yenilenebilir Enerji Grubu Liberya’da
Buchanan Yenilenebilir Yakıt ve Buchanan Yenilenebilir
Güç olmak üzere iki temel iş kolu ile faaliyet gösteriyor.
PROJENİN MERKEZİNDE CAT VAR
Cat ekipmanları, gerek Buchanan limanındaki kıyma
tesisine nakledilmek üzere ağaçların kaldırılarak
yüklenmesi için çiftliklerde çalışarak gerekse de
arazileri temizleyerek yeniden ekim için hazırlayarak
bu süreçte kayda değer bir rol oynuyor. Limanda,
kerestelerin boşaltılması, odunların istiflenmesi
ve devasa kıyma makinalarının beslenmesi ve
kıyılmış parçaların istifleme konveyörlerine
yüklenmesinde yine Cat ekipmanı kullanılıyor.
Enerji grubu, ülkenin başkenti Monrovia’ya yaklaşık
50 kilometre uzaklıkta bulunan Kakata yakınlarında
yakıt olarak talaş kullanılacağı bir enerji santrali kuruyor.
Santralin 36 megawattlık kapasitesi, şimdiye kadar
sadece dokuz megawatt ile idare etmek zorunda
kalmış olan Monrovia’nın sakinlerine sunulan enerji
tedariğinde hatrı sayılır bir iyileşme anlamına geliyor.
Buchanan Yenilenebilir Yakıt ise, kauçuk üreticileri ile
birlikte çalışarak artık verimliliğini kaybetmiş ağaçları
kesip kaldırıyor ve kauçuk odununu elektrik enerjisi
üretiminde kullanılmak üzere talaş haline getiriyor.
Grup, aynı zamanda, ülkenin kauçuk endüstrisinin
yeniden canlandırılması amacıyla çiftliklerde yeniden
<
Buchanan’ın filo ve tedarik müdürü Paul Leas, Cat’in
oynadığı roldeki artışı şöyle açıklıyor: “Cat ekipmanlarının
kullanımı, projenin başlangıcına dayanıyor. 2007 ve 2008
yıllarında, şirket Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik
Krallık’tan aralarında dokuz ekskavatör (Cat 345B, 330C’ler
Devamı
Home
21
Kıyılarak talaş haline
getirilen kauçuk odunu
Buchanan limanında.
ve bir 320C), on dört kütük itici (3 Cat 545 ve 11 Cat 525B),
altı dozer (D10, D8,7 ve D6R’ler) ve üç greyderin
(12H, 140H ve 140G) de bulunduğu ve birçoğu halen
kullanılmakta olan ikinci el Cat ekipmanı filosu satın aldı.
Ancak, 2010 yılının başında şirkete katıldığımda, diğer
markalardan bir dizi ekipman da kullanılıyordu ve bu
karışım pek de anlamlı değildi. Gerek iş makinalarının
işletilmesinde gerekse ürün desteğinde verimliliğin
sağlanması için, standardizasyona gitmemiz gerekiyordu.
Cat elbette bariz seçimdi. İyi tasarlanmış, iyi yapılmış
ve burada içinde çalıştığımız zorlu koşullara uygun.
Ayrıca en iyi yedek parça desteğine sahip olduğu
gibi, dünyann her yerinde de en iyi ikinci el değerini
sunuyor. Bunlar bilhassa yedek parça desteğinin kritik
önemde olduğu Afrika için çok değerli özellikler.
“Geçen yıl 95.000 ton olan
ihracatımızı bu yıl yaklaşık
390.000 tona çıkartıyoruz.”
Cat iş makinaları yıkılan
kauçuk ağaçlarını Buchanan’a
nakledilmek üzere yüklüyor.
22
“Dolayısıyla, şirketimiz —beraberinde de yeni iş
makinalarına duyulan ihtiyaç— büyüdükçe, yüzümüzü
Cat’e döndük. Nitekim, ilk görevlerimden biri, yerel
Cat temsilcimiz JA Delmas ile bir tedarik ve destek
paketinin pazarlığını yapmak oldu. Bunun sonucunda
da, iki yeni D6T dozer, iki yeni 545C kütük itici ve bir
573 ağaç kesici istifleyiciyi —Afrika’daki ilk kauçuk
tekerlekli ağaç kesici istifleyici— şimdiden teslim aldık.
Ayrıca, limandaki işler için iki yeni Cat 320DFM kütük
yükleyici ile kütük çatalları ve bir adet 8 m3 hacimli
talaş kovası bulunan bir 966H da teslim aldık.”
BUGÜN VE GELECEK İÇİN FAYDALAR
Peki gerek Buchanan Yenilenebilir Enerji Grubu’nun
kendisi, gerekse şirketin faaliyetlerinden fayda görmeyi
uman Liberya halkı için gelecek neler vaat ediyor?
Buchanan Yenilenebilir Enerji’den Alexandra Bailie bunun
ipuçlarını veriyor. “Mesleki eğitime büyük bir ağırlık
verdik,” diyor. “Bunun sonucunda da şirkette hepsi bizim
tarafımızdan eğitilmiş 600 Liberya vatandaşı çalışıyor.
Bütün iş makinalarımızı da onlar kullanıyorlar. Bunun yanı
sıra, geçen yıl metodolojimizi kısmen en son ortağımız
İsveçli enerji üreticisi Vattenfall sayesinde önemli ölçüde
iyileştirdik. Avrupa’da sahip oldukları enerji santrallerinin
40’ından fazlası tamamiyle ya da kısmen, artık aralarında
bizim talaşlarımızın da bulunduğu, biyokütle ile çalışıyor,
dolayısıyla bilgi birikimimize ve yeteneklerimize yaptıkları
önemli katkının yanı sıra, önemli bir de müşterimizler.
“Geçen yıl 95.000 ton olan ihracatımızı bu yıl yaklaşık
390.000 tona çıkartıyoruz. Ayrıca, yaptığımız çalışmalara
göre, ülkede 259.000 hektar arazi üzerinde bulunan
kauçuk ağaçlarının yüzde 60 ila 75’inin üretkenliğini
yitirdiğini gösteriyor, ki bu da genişlemek için önümüzde
epey bir alan olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla,
gelecek hem Buchanan Yenilenebilir Enerji hem de,
daha da önemlisi, Liberya’nın kauçuk çiftçileri ve
nüfusun geneli için çok daha parlak görünüyor. ■
Buchanan tarafından işletilen ekipmanların tümü, yoğun
bir şekilde işletiliyor. Sadece gündüz saatleri çalışan bir
ağaç kesici istifleyici, yılda 3000 saat çalışmış olacakken,
limanda yükleme ve boşaltma için kullanılan ekipman ise
yılda 4000 ila 6000 saat arası çalışmış olacak. “Bu ise, üç
ile dört yıl arası öngörülen bir değişim döngüsü anlamına
geliyor,” diyor Paul. “Henüz satmayı planlamıyoruz,
ancak eski ekipmanlar yorgun hale geliyor. Dolayısıyla,
Cat ikinci el satış değeri ve pazarlanabilirliği artık çok
yakında bizim için olumlu bir etken haline gelecek.”
>>
Cat ormancılık ekipmanı yelpazesi hakkında daha fazla bilgi için:
www.borusanmakina.com
Home
>
<
Home
>
<
Home

Benzer belgeler

İndir - Borusan Makina ve Güç Sistemleri

İndir - Borusan Makina ve Güç Sistemleri YAYINCI: Jenny Strömbom, Caterpillar S.A.R.L. BAŞ EDİTÖR: Simone Peter, Caterpillar S.A.R.L. PROJE YÖNETİCİSİ: Karm Saggu TEMSİLCİ KOORDİNASYONU: Hoi-Yan Liu BAŞ YAZAR: William Ward KATKIDA BULUNAN...

Detaylı

İndir - Borusan Makina ve Güç Sistemleri

İndir - Borusan Makina ve Güç Sistemleri YAYIMCI Jenny Strömbom, Caterpillar S.A.R.L. BAŞ EDİTÖR Agnes Schroeter, Caterpillar S.A.R.L BAYİ KOORDİNASYONU Anneloes de Jong BAŞ YAZAR Nick Carding SANAT YÖNETMENİ Ron Strik FOTOĞRAFLAR Peter V...

Detaylı

İndir - Borusan Makina ve Güç Sistemleri

İndir - Borusan Makina ve Güç Sistemleri Yukarıda gördükleriniz Cat Magazine’nin bu sayısında yer alan konulardan sadece birkaçı – içinde çok daha fazla sayıda haber ver görüş yer alıyor. Bir sonraki sayıda görmek istediğiniz başka konula...

Detaylı

İndir - Borusan Makina ve Güç Sistemleri

İndir - Borusan Makina ve Güç Sistemleri Yukarıda Cat Magazine’nin bu sayısındaki haberlerden birkaçı yer almaktadır. Bir sonraki sayıda görmek istediğiniz ilave konular varsa, lütfen [email protected] adresinden bizimle iletişime geçiniz.

Detaylı

İndir - Borusan Makina ve Güç Sistemleri

İndir - Borusan Makina ve Güç Sistemleri Yukarıda gördükleriniz Cat Magazine’nin bu sayısında yer alan konulardan sadece birkaçı – içinde çok daha fazla sayıda haber ver görüş yer alıyor. Bir sonraki sayıda görmek istediğiniz başka konula...

Detaylı

İndir - Borusan Makina ve Güç Sistemleri

İndir - Borusan Makina ve Güç Sistemleri Yukarıda gördükleriniz Cat Magazine’nin bu sayısında yer alan konulardan sadece birkaçı – içinde çok daha fazla sayıda haber ver görüş yer alıyor. Bir sonraki sayıda görmek istediğiniz başka konula...

Detaylı

İndir - Borusan Makina ve Güç Sistemleri

İndir - Borusan Makina ve Güç Sistemleri Yukarıda gördükleriniz Cat Magazine’nin bu sayısında yer alan konulardan sadece birkaçı – içinde çok daha fazla sayıda haber ver görüş yer alıyor. Bir sonraki sayıda görmek istediğiniz başka konula...

Detaylı

İndir - Borusan Makina ve Güç Sistemleri

İndir - Borusan Makina ve Güç Sistemleri Yukarıda gördükleriniz Cat Magazine’nin bu sayısında yer alan konulardan sadece birkaçı – içinde çok daha fazla sayıda haber ver görüş yer alıyor. Bir sonraki sayıda görmek istediğiniz başka konula...

Detaylı