Pi Makina a contruit 12 centrales de béton en Algerié

Transkript

Pi Makina a contruit 12 centrales de béton en Algerié
1
Hakkımızda
About Us
ERG Grup şirketler bünyesindeki Pİ MAKİNA, ilk beton santralini (360m3/saat kapasiteli) 1972 yılında üretmiştir. Bu beton santrali ile
diğer imalatını yaptığı iş ve inşaat makinaları; ERG İnşaat’ın yapımını üstlendiği karayolu inşaatları, hava alanları ve baraj projeleri için
kullanılmıştır. Yarım asırdır ağır iş ve inşaat makinaları ile sanayi tesisleri üreterek bu konuda uzman bir kuruluş olduğunu ispat etmiş,
dünya üzerinde birçok ülkeye makinalar kurup, yaptığı ihracatlarla da dünya pazarında önemli bir pay sahibi olmuştur.
Büyük müteahhitlik, madencilik ve yatırımcı kamu kuruluşları ile silahlı kuvvetlere de yaptığı makinalarla uzun yıllar başarılı hizmetler
vermekte olan PİMAKİNA’nın önemi ve gücü, her geçen gün müşterileri tarafından da daha fazla takdir edilmektedir.Pİ MAKİNA,
inşaat firmalarının ihtiyaçları olan tüm sabit ve hareketli makinaları Avrupa ile aynı kalitede ham malzeme, hidrolik ve elektrik ürünleri
kullanarak üretmektedir.
Pİ MAKİNA, üretim portföyünü inşaat makinalarından kırma eleme ve yıkama tesisleri, beton santralleri, beton pompaları ve kule
vinçler ile geliştirmiş ve pekiştirmiş olup; iş makinalarından da özellikle lastik tekerlekli yükleyiciler ile her geçen gün zenginleştirmiştir.
Know-How ve projelendirmesi tamamen Pİ MAKİNA’ya ait olan tüm bu makinalar, yarım asırdır üstün kalitesi, örgün servis ağı,
kusursuz satış sonrası hizmetiyle tüm dünyada kullanılmaktadır.
1972
2
2015
PI MAKINA, subsidiary of ERG Group companies, manufactured its first concrete batching plant (360m3/h capacity) in 1972. This
concrete batching plant with other heavy duty machinery and construction equipment has been used in highway, airport and dam
construction projects which were contracted by ERG Construction Company. The company has proved its capability by manufacturing
heavy work and construction machineries and industrial facilities for half of century. It has gained a prominent place in the world market
by exporting and installing its machineries all around the world.
The importance and capability of PI MAKINA, which has been successfully serving to powerful contractors, mining and investor
public companies and armed forces for years with machineries it manufactured have been appreciated more and more by its clients
day by day. PI MAKINA manufactures all stationary and mobile machineries required by construction companies, in European quality,
by using raw material, hydraulic and electrical equipments and parts.
PI MAKINA has enriched and consolidated its product portfolio with construction machineries, stone crushers and washers, concrete
batch plants, concrete pumps and tower cranes, and especially with rubber wheeled loaders.
All these machineries fully designed and manufactured by PI MAKINA are in the service of the world for half of century with their high
qualities and flawless operating performance as being supported by very well organized service network.
1985
3
contents
içindekiler
[email protected]
NEWS FROM Pİ MAKİNA
Pİ MAKİNADAN HABERLER
8
CONCRETE BATCHING PLANT NEWS
BETON SANTRALİ HABERLERİ
PRECAST CONCRETE
PLANTS NEWS
PARKE TAŞI PREKAST
BETON SANTRALLERİ HABERLERİ
18
14
PROJECT NEWS
PROJE HABERLERİ
TOWER CRANE NEWS
KULE VİNÇ HABERLERİ
30
5
26
HEAVY DUTY MACHINE NEWS
cezay�r
14 Nisan 2014 / PAZARTESİ
İŞ MAKİNASI HABERLERİ
ülke
19
P� Mak�na, Cezay�r’de son �k�
yılda 12 beton santral� kurdu
F
PI MAKINA IN PRESS
BASINDA Pİ MAKİNA
36
�rmalarının 70’�
aşkın ülkeye
�hracat yaptığını
ve bugüne kadar 15
b�nden fazla tes�s
kurulumunu gerçekleşt�rd�ğ�n�
bel�rten P� Mak�na Satış ve
Pazarlama D�rektörü Mustafa
Kılıç, Cezay�r’�n kend�ler� �ç�n
ana pazarlardan b�r� olduğunu
söyled�. Yalnızca son �k� yılda
Cezay�r’de 12 beton santral�
kurduklarını b�ld�ren Kılıç,
“Ülke, son dönemde global pazar
üret�c�ler� �ç�n çek�m merkez�
hal�ne geld�. Cezay�r’de bay�l�k
anlamında da b�r yapılanmamız
mevcut” ded�. Kılıç, kule v�nçler
ve beton pompaları da tem�n
ett�kler�n� bel�rterek, Cezay�r
f�rmalarına 60 metreküp mob�l
beton santral� tem�n�nde �lk
sıralarda yer aldıklarını b�ld�rd�.
İş ve inşaat makineleri üretimi ve pazarlaması alanında yüzde 100 yerli sermaye ile faaliyet gösteren Pi Makina,
Cezayir'de toplam 12 adet beton santralinin kurulumunu tamamladı. ERG İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
bünyesinde faaliyete başladıkları 1972
yılından bu yana yurtiçi ve yurtdışında gerek üretim gerekse proje bazında
markalaşma süreçlerini tamamladıklarını söyleyen Pi Makina Satış ve Pazarlama Direktörü Mustafa Kılıç, “Kurulduğumuz dönemde sektörümüz tecrübe ve
yerli ürün sıkıntısı çekiyordu. Bu doğrultuda ERG İnşaat, kendi projeleri dışında farklı büyük müteahhitlik firmalarının da beton santrali ve benzer ekipman
ihtiyacını karşılamak adına Pi Makina
markası ile sektöre adım atmış oldu” diye konuştu.
Pi Makina olarak 70’i aşkın ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ve günümüze kadar 15 bin’den fazla tesis kurulumu
gerçekleştirdiklerine de dikkat çeken Kılıç, bu pazarlar içinde Cezayir’in önemine de değindi. Cezayir’in Pi Makina’nın
ana pazarlarından biri olduğunu sözlerine ekleyen Kılıç, “Yalnızca son iki yılda
Cezayir’de 12 beton santrali kurduk. Bunun yanı sıra kule vinçler ve beton pompaları da temin ediyoruz. SARL Aslan
Cons. Co firmasına Cezayir’in farklı bölgelerinde altı adet beton santrali kurduk.
Yine Cezayir’in yerel firmalarına özellikle 60 metreküp mobil beton santrali te-
Ankara Ofis / Ankara Office : Çankaya Caddesi No: 26 Çankaya - Ankara
Fabrika - Merkez / Factory - Head Office : G.O.P Mah. 79/1 Sok. No:6 PK: 10 - 11 06831 Gölbaşı - Ankara
T: ( +90 312 ) 484 08 00 F: ( +90 312 ) 484 14 36
İstanbul Ofis / İstanbul Office : Esentepe Mah.Büyükdere Cad. No:199 Levent - İstanbul
T: ( +90 212 ) 280 31 92-57-93-90 F: ( +90 212 ) 280 31 84
4
« Pi Makina » a cont
12 centrales de béton
Algérie
mini konusunda ilk sıralarda yer alıyor”
ifadesini kullandı. Cezayir’in sürekli gelişen ve büyüyen bir pazar olduğunu belirten Kılıç, “Ülke, son dönemde global
pazar üreticileri için çekim merkezi haline geldi. Cezayir’de bayilik anlamında
da bir yapılanmamız mevcut. Pazara hem
daha yakın olmak hem de gerekli desteği
yerinde vermek adına bu konunun önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.
“Pazar koşullarına göre
üret�m kapas�tes�n� artırab�l�yoruz"
Beton santralinde yılda 100 adedin üzerinde üretim gerçekleştirebilecek yapıda olduklarına dikkat çeken Mustafa Kılıç, kule vinç ve beton pompası için bu rakamın yılda 40 adede çıktığını bildirdi.
Pazar koşullarına göre kapasite artırımı
gerçekleştirebileceklerine değinen Kılıç, “Türkiye’nin neredeyse her şehrinde
beton santrali, beton pompası, kule vinç
ve kırma eleme tesislerimiz kullanılıyor.
Türkiye’de aynı anda her ürün bir şehirde olmasa bile mutlak surette bir Pİ Makina ürünü o şehre girmiştir. Dünyada
Afrika Kıtası, Ortadoğu, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde Pi Makina
markalaşmıştır. Özellikle Cezayir, Mısır,
Yemen, Suriye, Irak, Libya, Arabistan,
Kazakistan, Türkmenistan gibi ülkeler
yıllardır Pi Makina ürünlerine aşinadır.
Yine Körfez Ülkeleri, Rusya, Avrupa’da
da hatırı sayılır bir markalaşma ve ürün
bilinirliği mevcut” bilgisini verdi.
P� Mak�na; Afr�ka Kıtası,
Ortadoğu, Bağımsız
Devletler Topluluğu
ülkeler�nde markalaşmış
durumda. P� Mak�na ürünler�
özell�kle Cezay�r, Mısır,
Yemen, Sur�ye, Irak, L�bya,
Arab�stan, Kazak�stan,
Türkmen�stan g�b� ülkelerde
b�l�n�yor.
La société « Pİ Makina Limited Şirketi »,
ursuit son activité dans le secteur des mach
travail et de construction, a terminé la constr
de 12 centrales de béton en tout, en Algérie.
La société « Pİ Makina » réalise des exp
ons dans plus de 70 pays et, jusqu’au jour p
elle a terminé plus de 15 mille installations,
là les paroles de Monsieur Mustafa Klç, Dir
des Ventes et du Marketing de la société « Pİ
na» et il aussi insisté sur l’importance que r
marché algérien parmi tous ce marchés. Mo
Klç a précisé que l’Algérie est un des prin
marchés avec lesquels « Pİ Makina » travai
a dit : « Rien que pendant des deux dernières
nous avons crée 12 centrales de béton en A
Nous leur avons aussi procuré des grues à
des pompes à béton.
Nous avons crée pour la rme ARL SLAN
CO 6 centrales de bétons, dans différentes r
de l’Algérie. Nous sommes parmi les pr
pays à fournier aux rmes locales algéri
des centrales mobiles de béton de 60 m3. L’A
représente un marché qui se développe et g
continuellement. Ces derniers temps c’es
nu un centre d’attraction pour les producteu
marchés globaux. Nous avons aussi une succ
en Algérie car nous sommes convaincus qu’i
te d’être près de ce marché pour pouvoir lui
sur place toute l’assistance requise.»
PI MAKINA HAS
OPENED
İSTANBUL OFFICE
Pİ MAKİNA İSTANBUL
OFİSİNİ AÇTI
Başkent Ankara merkezli olan Pİ MAKİNA İstanbul’ daki
etkinliğini artırarak yeni ofisini İstanbul Avrupa yakasında
hizmete açtı.
Yurtiçi ve yurtdışında gün geçtikçe daha fazla atılımda
bulunan Pİ MAKİNA İstanbul pazarındaki hakimiyetini
sürdürmekle birlikte ofis yüzünü de değiştirerek müşterilerine
daha iyi hizmet vermeyi hedefliyor. İş hayatının kalbi olan
Levent’te bulunan ofis, modern yapısı ile çalışanlarına ve
müşterilere kolaylık sağlamayı hedefliyor.
PI MAKINA, which is a company with its head office in Ankara,
has opened its new office on the European side of Istanbul, thus
further increasing its operational effectiveness in Istanbul.
Carrying out more drives both locally and internationally
recently, PI MAKINA aims at providing its customers with better
services by revamping its office while it maintains its dominant
position in Istanbul market. The office, which is situated at Levent,
an elite district described as the heart of the business community,
pursues the objective of providing both its employees and customers
with further convenience thanks to its modern structure.
MOTIVATION DINNER FOR
COMPANY EMPLOYEES
ŞİRKET ÇALIŞANLARINA
MORAL YEMEĞİ
Pİ MAKİNA Yönetiminden çalışanlarına teşekkür ve
motivasyon yemeği. Bünyesinde 600’den fazla çalışanı
barındıran Pİ MAKİNA, 40 yılı aşkın süredir verdikleri
emek ve yaptıkları katkılar için ERG Şirketler grubunun
sahip olduğu ATLI OTEL’ de bir yemek düzenledi. YÖN.
KUR.BAŞ. Prof. Dr. Vural ERBİLGİN’in de katıldığı yemekte
yönetim adına konuşan YÖN.KUR.BAŞ.YARD Engin
GÜNDOĞDU “Çalışanlar arasındaki iletişimi güçlendirmek ve
iş motivasyonunu arttırmak amacıyla bu tip organizasyonları
geleneksel hale getirmek istediklerini” belirtti.
Gratitude and motivation dinner by PI MAKINA management
for employees. Employing over 600 persons under its corporate
umbrella, PI MAKINA has organized a dinner for its employees
for their invaluable efforts and contributions to the corporate
activities for a period of more than 40 years at HOTEL ATLI,
which is owned by ERG Group of Companies. Chairman of the
Board Prof. Dr. Vural ERBILGIN was also present at the dinner
at which Vice Chairman Engin GUNDOGDU delivered a speech
for and on behalf of the Chairman of the Board, stating: “We
want to make a tradition to hold this type of organizations in
order to strengthen the communication among the employees and
enhancing motivation”.
5
PI MAKINA ACCELERATES
R&D WORKS
Pİ MAKİNA AR-GE ÇALIŞMALARINA HIZ VERDI
Pi Makina yenilikçi teknolojiler ilkesini benimseyerek Ar-Ge departmanına her geçen
yıl daha fazla yatırım yapmaktadır. Bünyesindeki makina mühendisleri, endüstriyel
tasarımcılar, teknik ressamlar pazarlama uzmanlarıyla beraber gelişen teknoloji ışığında
sürekli olarak makinaları geliştirmektedir. Türkiye’de üretici anlamında birçok ilki Türk
sanayine ve sektörüne kazandıran Pİ MAKİNA bu konuda öncü olmaya her geçen gün
devam etmektedir.
Yapılan araştırma ve gelişmelerin başlangıç noktası müşteri şikayetleri ve istekleridir.
Her veri kayıt altına alınarak bir veritabanı oluşturulur. Gerekli analizler hızlıca yapılarak
(testler, kalite kontrolleri ve laboratuar incelemeleri) üzerinde hassasiyetle eğilerek, kısa
zamanda çözüme ve iyileştirmeye yönelik adımlar atılır. Yapılan iyileştirmeler her yeni
çıkacak makina üzerinde de hızlıca değiştirilerek, bir sonraki üretimin kusursuzlaştırılması
ilke edinilmiştir. Böylece verim süreci her geçen gün geliştirilmektedir. Tüm bunların
sonucunda günümüz koşullarına ayak uyduran, teknolojiyi içine sindirmiş, üst düzey
kalitede ürünler ortaya çıkmaktadır.
Yeni ürünler de kusursuza yakın bir noktada piyasaya sürülür. Son yıllarda ARGE alanında ülkemizin önde gelen üniversiteleriyle iş birliği içinde olan Pİ MAKİNA;
makinaların mukavamet, titreşim, gürültü, mekanik tasarım ve hidrolik alanlarında
birçok yeni proje üzerinde çalışmaktadır ve fabrikasını bu analizleri yapabilen bir ortam
halinde yeniden dizayn etmektedir.
Pi Makina invests more in the R&D department each passing year by adopting the principle
of innovative technologies. It continues to develop machinery constantly under the light of
advancing technology in cooperation with the mechanical engineers, industrial designers,
technical draftsmen and marketing experts within the company. PI MAKINA which has
brought many firsts to the Turkish industry and sector in terms of being a manufacturer in
Turkey keeps on being the pioneer day by day.
The starting point of our researches and developments is the customer complaints and
requests. Each data is recorded and a database is created. Necessary analyses are made
rapidly (tests, quality controls and laboratory investigations), addressed with care, steps are
taken for solution and improvement as soon as possible. Improvements made are rapidly
changed on each new machine to be manufactured and making the next manufacturing
perfect is adopted as a principle. Thus, productivity process is increased day by day. As a
result of the abovementioned issues, products which comply with today’s conditions, the
technology and are top quality are manufactured.
New products are launched as almost perfect. PI MAKINA which is in cooperation with
the universities leading in the R&D field of our country in recent years has been working
on many projects related to strength, vibration, noise, mechanical design and hydraulic of
machinery and redesigning its plant to carry out these analyses.
6
7
SHIPMENT AND INSTALLATION OF PI MOBILE
CONCRETE PLANTS ALL OVER THE WORLD
IS BEING CONTINUED
DÜNYA’NIN DÖRT BiR YANINA Pi MOBiL BETON SANTRALLERiNiN
SEVKi VE KURULUMU SÜRÜYOR
TÜRKMENİSTAN AK KENAR firması AŞKABAT bölgesi
için temin ettiği 60m3 mobil santralini devreye aldı. Ortadoğu
ve Afrika kıtasında açılımını sürdüren Pİ MAKİNA, Etopya’ya
AFRO TSION CONSTRUCTION PLC firmasına kurduğu
60m3 mobil beton santrali ile de kıtalar arasında yolculuğuna
devam etti. Yemen’in en büyük müteahhitlerinden, büyük
projeler ustası diye anılan WECANDO CO. firması da yine Pİ
MAKİNA mobil beton santralini tercih eden bir diğer büyük
isim oldu. Umman’dan AL GharbiaCO. Cezayir’den SARL
CDT firmaları da aynı mobil santralleri satın aldı. Pİ MAKİNA
MOBİL BETON SANTRALLERİ dünyada hızla yayılmaya
devam ediyor.
AK KENAR, a company in Turkmenistan, has started up a
60 m3 capacity mobile concrete plant procured for the Ashgabat
region. Maintaining its expansion to the Middle East and African
continent, PI MAKINA, successfully continues its intercontinental
journey thanks to its most recent delivery of a 60 m3 mobile
concrete plant to AFRO TSION CONSTRUCTION PLC, a
company in Ethiopia. Another major company, WECANDO CO.,
which is one of the top ranking contractors in Jordan and enjoys
reputation as a master of big projects, figures high on the roster of
international companies preferring PI MAKINA mobile concrete
plants. Al Gharbia Co of Oman and SARL CDT of Algeria have
also bought such mobile plants from our company. PI MAKINA
mobile concrete plants continue extending all over the world
rapidly.
Pi 60 M
Pi 100 M
Pi 100 MB
Pi 120 MB
8
AL WATTER/AL HORRIA ASSEMBLED 2x100 m3
MOBILE CONCRETE PLANTS AND STARTED TO
PRODUCE CONCRETE IN TRIPOLI
AL WATTER AL HORRIA 2x100 m3 MOBiL SANTRALiNi
TRABLUS’TA BETON ÜRETiMiNE GEÇİRDi
AL WATTER-AL HORRIA firması Libya Misurata şehrine
ikiz mobil beton santrali kurdu. Farklı projelerde konut
yapımında kullanılacak santraller, buradan başka şehirlere de
taşınacak. Kolay kurulup, sökülen ve çok kısa zamanda yer
değişimi sağlanan mobil beton santralleri 4 x 20m3 kapasiteli
büyük bunkeri, tek çekici ile transferi ve sıfır beton-kurulum
maliyeti ile dünyanın her noktasında birçok farklı projede
kullanılmaya devam ediyor.
AL WATTER AL HORRIA COMPANY has installed a twin
mobile concrete plant in the City of Misurata, Libya. The plants to
be used in housing construction under different projects across the
country, will also be relocated to other cities in order to respond to
contractual obligations. Mobile concrete plants area quite easy to
be installed and uninstalled, allowing relocations in a very short
period of time; their large bunkers individually having capacity of
4 x 20 m3 may be towed by a single towing truck; thanks to this
highly affordable relocation and zero installation costs, our plants
continue being used in many different projects across the world
successfully.
BEST TRADING - AL WATAN START UP
CONCRETE PLANTS
BEST TRADING-AL WATAN LİBYA’DAKİ BETON SANTRALLERİNİ
DEVREYE ALDI
AL WATAN firması Libya’ da zor koşullara rağmen Bengazi ve
Tripoli şehirlerinde 100m3 saat kapasiteli ikiz santraller kurdu.
Hazır beton tesisi ve blok üretiminde kullanılacak santraller her
zaman olduğu gibi Pİ MAKİNA’nın üstün kalitesiyle üretildi ve
devreye alındı.
AL WATAN COMPANY has managed to install twin concrete
plants with capacity of 100 m3 per hour in the Cities of Benghazi
and Tripoli in Libya despite the difficult circumstances prevailing
in the country. The plants which are to be used in the ready concrete
facility as well as in block production have been manufactured
and started up through superior PI MAKINA quality.
9
BIG MOVE IN THE TUNISIAN MARKET
TUNUS PAZARINDA BÜYÜK HAMLE
DEALERSHIP AGREEMENT CONCLUDED WITH
LOUKIL, ONE OF THE GIANTS IN TUNISIA
TUNUS’UN EN BÜYÜKLERİNDEN LOUKIL
İLE BAYİLİK ANLAŞMASI YAPILDI
Pİ MAKİNA son dönemlerindeki ataklarına Tunus ile devam
etti. Daha önce RETEL CO. firmasına kurduğu üç adet beton
santrali ile pazara hızlı bir giriş yapan firma, süreç içerisinde
ülkedeki yapılanmasını da tamamladı. Bölgenin en önemli
firmalarında biri olan sektörün en eskilerinden LOUKIL ile
bayilik sözleşmesi imzaladı. Artık Tunus pazarında müşteri
memnuniyetini artırmak ve anında müdahalelerde bulunmak
amaçlı altyapısı kuvvetli , konusunuda uzmanı bir firma ile
çalışılmakta.
PI MAKINA successfully maintains its drives overseas, with
the recent push into Tunisia. The company, which achieved
rapid penetration of the market thanks to three concrete plants
it has installed for RETEL CO before, has now completed its
organization in the country as part of the current process. It
has signed a dealership contract with LOUKIL, which is one of
the leading companies in the region and regarded as one of the
oldest figures in the industry. So, our company now cooperates
with a company highly specialized in the industry, which has
robust foundation, in order to enhance customer satisfaction
and provide prompt responses to customers in the Tunisian
market.
THREE CONCRETE PLANTS
INSTALLED IN TUNISIA IN
THE LAST 6 MONTHS
TUNUS’A SON 6 AY İÇERİSİNDE
ÜÇ SANTRAL KURULDU
Pİ MAKİNA Tunus’un önde gelen firmalarından RETEL CONS. CO’nun
üç ayrı lokasyondaki projelerine üç adet beton santrali kurdu. Saatte 60m3
kapasiteli sabit beton santrallerinin tümü son 6 ay içerisinde kuruldu. Farklı
dönemlerde siparişleri verilen santrallerden de anlaşılacağı üzere Pİ MAKİNA
aynı firmaların farklı projelerinde müşteri memnuniyetinden dolayı devamlı
tercih edilen bir marka oldu. Aynı müşteride devamlılık yaratmayı verdiği
hizmet ve beton santrali kalitesi ile sürdüren Pİ MAKİNA Kuzay Afrika
ülkelerindeki etkinliğini günden güne artırıyor.
PI MAKINA has installed three concrete plants at the jobsites of different
projects carried out by RETEL CONS. CO, which is one of the leading companies
in Tunisia. All of the stationary concrete plants each having capacity of 60 m3 per
hour have been installed in the last 6 months. PI MAKINA has become a brand
steadily preferred thanks to the customer satisfaction in the different projects of
the same company. PI MAKINA steadily increases its effectiveness in the Northern
African countries by maintaining creative high service standards and high quality
concrete plants.
10
GUMUSTAS, ONE OF THE STRONGEST
READY MIX CONCRETE COMPANIES IN
ISTANBUL, STARTS UP CONCRETE PLANT
İSTANBUL’ UN GÜÇLÜ HAZIR BETON FİRMALARINDAN
GÜMÜŞTAŞ SANTRALİ DEVREYE ALINDI
İstanbul’un sayılı firmalarından GÜMÜŞTAŞ BETON 100m3
mobil beton santralini geçtiğimiz günlerde devreye aldı. Pİ
MAKİNA olarak HAN BETON, MARKA BETON, YAŞMAK
İNŞAAT, MARMARA MÜHENDİSLİK, İBERİA İNŞAAT gibi
firmalardan sonra bu güçlü firmaya da beton santrali temin
edildi. Dünyanın her yerinde sıklıkla tercih edilen Pİ MOBİL
BETON SANTRALLERİ İstanbul’un merkezinde bir kez daha
yerini al.
GUMUSTAS CONCRETE, which is one of the leading
companies in its industry of operation in Istanbul, has started up
its 100 m3 mobile concrete plant recently. This strong company
is just one of the leading companies in PI MAKINA roster of
customers, which, among others, includes HAN CONCRETE,
MARKA CONCRETE, YASMAK CONS., MARMARA ENG.
and IBERIA CONS. PI MAKINA CONCRETE PLANTS which
are frequently preferred all over the world have thus demonstrated
their robust existence in downtown Istanbul once again.
WHY PI MAKINA CONCRETE
BATCHING PLANTS ?
After
sa
supp les
ort
Satı
ty Pr
oduc
tion
ry
deliv
e
Tesl
im
at
Yer
li
Rapid
Suitable for any types of climatic conditions
Long operating life
Equipped with models meeting latest technologies
Comfortable cabin and air conditioner
Remote access thanks to advanced automation
Short-Installation and start up in a short period of time
Quali
Kalit
e
Üret li
im
Hızlı
Her türlü iklim koşuluna uygun
Uzun ömürlü
Son model teknolojiyle donatılmış
Konforlu kabin ve klima
İleri otomasyon sayesinde uzaktan erişim
Kısa zamanda kurulum ve devreye alma
ş So
Dest nrası
ek
NEDEN Pİ MAKİNA
BETON SANTRALLERİ ?
İma
lat
Lo
nuf cal
act
urin
g
Ma
11
[email protected]
PI MAKINA UNDERGOES
RESTRUCTURING IN OMAN
Pİ MAKİNA UMMAN’DA DA YAPILANMAYA GİTTİ
Dünyanın önemli ülkelerinde bayilik sistemini
uygulamaya geçiren ve başarılı olan Pİ MAKİNA
Arabistan, Kuveyt, Mısır gibi ülkelerden sonra
Umman’da da bölgenin en büyüğü BAHWAN
GROUP ile bayilik anlaşmasına vardı. Hızlı bir
şekilde pazara giriş yapan ve santrallerini yüklemeye
başlayan Pİ MAKİNA pazardan payını almaya
ve yükseltmeye devam ediyor. Dünyanın birçok
ülkesine hizmet götüren, anında müdahele yaklaşımı
ve yerinde servis ile rakiplerinden hep bir adım
önde olan firma, müşteri memnuniyetini her daim
ön planda tutmaktadır. Körfezin potansiyeli yüksek
ülkesinde pazara hizmetini sürdürmektedir.
PI MAKINA, which has introduced a dealership
system in the major countries of the world and become
quite successful with it, has most recently clinched a
dealership agreement with BAHWAN GROUP, one
of the giants in the region; this follows similar deals
in several countries such as the Saudi Arabia, Kuwait
and Egypt. Having rapid penetration of the market
and starting to supply and install concrete plants at
the same tempo, PI MAKİNA presently continues
claiming a substantial share of the market and
growing further. The company, which delivers services
to a large number of companies throughout the world
and is always one step ahead of its competitors thanks
to its approach of prompt response and intervention
and local servicing capabilities, attaches top priority
to customer satisfaction all the time. At present, it
continues its marketing services in this country in the
Gulf region, which has high potential.
12
13
ADVANTAGES OF PI PRECAST CONCRETE PLANTS
Pİ PREKAST BETON SANTRALLERİ
Özel tasarım planet mikserlerle birlikte betonda istenildiği gibi tam homojenlik temin edilmesi.
Özel tasarım planet mikserler sayesinde uzun ömürlü kullanım.
Planet mikserlerin kullanımı ile farklı slumplarda beton üretimi, kuru karışım hazırlanma kolaylığı.
Parke taşı, bordür taşı, blok yapımı, büz ve boru üretiminde 100% performans.
Blok makinaları, boru Makinaları ve parke taşı tesisleri İle tam adaptasyon, tam otomatik ve kolay entegre olma özelliği.
Parke taşı tesisleri ile kova ve yürüme rayı bağlantısı ile yüksek verimlilik ve sürekli üretim.
Aynı şasede çift mikser kullanımı sayesinde ince ve kalın harcın çok pratik bir şekilde hazırlanıp parke taşı tesisi ile entegre çalışması.
Çift mikserli tesisler sayesinde saatlik beton üretim kapasitesinin artırılma imkanı.
0.5+1m3, 0.5+2m3 Planet mikserli tesislerde tam otomasyonlu her türlü harcın karılmasına imkan verme özelliği
Özel toz boya sistemi ile ince&kalın harçlarda farklı renklerde beton üretimi, bordür, parke ve kaldırım taşı üretimi
Yüksek kapasiteli mikserlerde çift çıkış imkanı ile hem parke taşı tesisinine hem de hazır beton transmikserine boşaltım imkanı
Tesislerde hazır beton ve parke taşı tesisine beton üretiminin sağlanması.
Ensuring full homogeneity in concrete thanks to the specially designed planet mixers.
Long operating life thanks to the specially designed planet mixers.
Concrete production in different slumps and convenience of preparing dry mixes thanks to use of planet mixers.
100 % performance in production of floor tiles, border stones, block production and concrete pipe and pipe production.
Features of full automation and full automation and easy integration with the block machines, pipe machines and precast facilities.
Higher efficiency and continuous production thanks to the bucket and traveling rail connection with the floor stone facilities.
Preparation of fine-coarse mortar in a very practical manner and integrated operation with the floor stone facility thanks to use
of the dual mixers on the same chassis.
Capability of increasing the hourly concrete production capacity thanks to the dual mixer facilities.
Capability of allowing any types of mortar to be mixed at the facilities with 0.5 + 1 m3 and 0.5 + 2 m3 planet mixers at full automation.
Concrete production, border, floor tile and sidewalk stone production in different colors with fine and course mortars by means of special
powder painting system.
Capability of unloading into both precast facility and trans-mixer thanks to the dual outlet means at the high capacity mixers.
Ensuring ready concrete production in the facilities as well as concrete production to the floor stone facility .
14
USAGE AREA OF PI PRECAST
CONCRETE PLANTS
Pİ PREKAST BETON SANTRALLERİ
KULLANIM ALANI
Her tür betonu üretebilme kabiliyetine sahip ikiz tip santraller, özellikle farklı slumplardaki betonlarda,
macun kıvamında veya daha kuru karışımlarda idealdir. Özel projelerde özel betonların dışında (parke,
bordür taşı, kaldırım taşı, boru, büz vs) hazır beton tesislerinde de yüksek verimle çalışabilen yüksek
performanslı tesislerdir. Özellikle hazır beton üretiminde normal şartlarda kullanılan tek milli ve çift milli
mikserlere göre kısa zamanda homojenliğe erişen beton üretme kabiliyetleri sebebiyle tercih nedeni olurlar.
Dik milli mikserli beton santralleri aynı anda hem parke taşını besleme hem de transmikserlere standart
beton verebilme özellikleri ile çift amaçlı kullanılan esnek beton santralleridir. Bu santrallerde kullanılan dik
milli planet mikserli mukavemeti yüksek mikser sayesinde amaca uygun, yüksek kalite beton üretilebilir.
0.5,1,2m3 planet mikserli tesisler ve bunların çift mikserli konfigürasyonları ve parke taşı tesislerine
hemakuplesi, hem devreye alınması hemde ortak üretime geçirilmesi özellikleri, parke taşı-precast
tesislerinin vazgeçilmez beton santrali ve besleyici sistemi haline getirmiştir.
The twin type plants having the capability of producing any types of concrete are ideal particularly for such
concretes in different slumps as well as for such mixes which have paste viscosity or are drier. They are high
performance facilities which are capable of operating in ready concrete facilities at higher efficiency except for
particular concretes in particular projects (floor tiling, border stones, sidewalk stones, pipes, concrete pipes,
etc.). In particular, they are preferred thanks to their capability of producing concrete reaching homogeneity
in a much shorter period of time as compared to the single shaft and dual shaft mixers which are used in
ready concrete production under normal conditions.
The vertically shafted mixer concrete plants are such flexible concrete plants which are used for dual
purposes thanks to their features of both feeding the floor tiling line and providing standard concrete to the
trans-mixers at the same time. High quality concrete meeting relevant purposes may be produced thanks to
the highly resistant mixer with vertical shaft planet mixer used. The planet mixers of 0.5 m3, 1 m3 and 2
m3 and their dual mix configurations as well as their features for coupling with the floor tiling facilities and
commissioning thereof including their features for joint production make them an indispensible concrete
plant and supply system for the floor tiling - precast facilities.
15
FIRST AND ONLY CONTACT FOR
PAVING STONE - PRECAST
CONCRETE PLANTS
PARKE TAŞI - PREKAST BETON SANTRALLERİNDE
İLK VE TEK ADRES
16
RECENT REFERENCES OF PI MAKINA
PRECAST CONCRETE PLANTS
Pİ MAKİNA PREKAST BETON
SANTRALLERİ SON REFERANSLARI
PPP CO
ACETLER KOYUNCU İNŞAAT
ALEX MAKİNA
AMASYA BELEDİYESİ - TEZGÜLLER
ARSENAL LLC
BETAŞ ÇEVRE İNŞAAT
DANTA PREFABRİK
DIJLA PRECAST
DOĞAN ATA İNŞAAT
ENART İNŞAAT
ERBIMS
GENÇ BERAT
GÜNDÜZ BETON
KAMTAŞ BETON
LİMAS BETON
OKUMUŞ BETON
ÖZATEŞ İNŞAAT
ÖZYÖRÜKOĞLU REHAB GROUP
RETEL
SARL EST BETON
SER-TAŞ YAPI İNŞAAT MAD.
SINIR BETON
SPA SOPREC
SYM MADENCİLİK (ÖZSARILAR)
TELLİLER İNŞAAT
TEMBO TILES
TRABZON BELEDİYESİ
TUĞBA İNŞAAT
TUĞRUL BETON
TÜRKANLAR
ZUHAL BETON
ARABIAN ENGINEERING
AFFCO
BYM YAPI
ELKO ELEKTRİK
GÜLEKER İNŞAAT
HMF MERMER
EL BETON
USING PROSPEROUS GENERAL CONT.
Egypt
Turkey
Turkey
Turkey
Russia Turkey
Turkey
Turkey
Iraq
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Iraq
Tunusia
Algeria
Turkey
Turkey
Algeria
Turkey
Turkey
Tanzania
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Oman Yemen
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Turkey
Iraq
Alexandra
Konya
Russia Amasya
Samara
Kayseri
Bursa
Denizli
Baghdad
Erzurum Bursa
Erzincan Bingöl
Adıyaman
K.Maraş
K.Maraş
K.Maraş
Bingöl
Afyon
Arbil
Bizerte
Alger
Şırnak
Gaziantep
Chelef
Kırşehir
Yozgat
Dar Es Salaam
Trabzon
Sivas
Diyarbakır
Erzurum
Konya
Oman
Yemen
Şanlıurfa
Ankara
Adana
Afyon
K.Maraş
Iraq
Pİ 30-120BP
Pİ 30-120BP
Pİ 70BK
Pİ 37-70BP
Pİ 70BK
Pİ 70S
Pİ 70BPK
Pİ 30BP-120BP
Pİ 120BP
Pİ 70BPK
Pİ 30BP-120BP
Pİ 37-70B
Pİ 70BPK
Pİ 120B
Pİ 70BP
Pİ 37BT-70BBP
Pİ 70BT
Pİ 120B
Pİ 70BPK
Pİ 37BK
Pİ 30-120 BP
Pİ 70BT
Pİ 37BK
Pİ 70BK
Pİ 70BK
Pİ 30BP-120BP
Pİ 37-120BP
Pİ 30BP-120BP
Pİ 70BK
Pİ 70B
Pİ 70BK
Pİ 70BK
Pİ 70BT
Pİ 30-60BP
Pİ 37BK
Pi 70BK
Pİ 37BK
Pİ 37BK
Pİ 30-60BP
Pİ 30-60BP
Pİ 30-60BP
17
FROM THE EXPERT IN PRECAST
CONCRETE PLANTS
PREkAST BETON SANTRALLERİNİN UZMANINDAN
Prekast beton santralleri konusunda uzmanlaşan Pİ MAKİNA son yıllarda kurduğu tesislere bir yenisini daha ekledi. Ankara’
da geçtiğimiz yıllarda da beton santralleri kuran Pİ MAKİNA, ELKO ELEKTRİK tarafından trafo üretimi için kurulan tesise temin
ettiği beton santrali ile trafo gövdelerinin özel betonlarının imal edilmesini sağladı. Özel beton üretimine uygun beton santrallerinin
değişmez markası Ankara’nın merkezinde kurduğu beton santrali ile sektöre hizmet etmeye devam ediyor.
PI MAKINA, which is specialized in the field of precast concrete plants, has added yet
another name to the list of plants installed by it in the recent years. Having installed
concrete plants in Ankara in the recent years, PI MAKINA has ensured manufacturing
of special concretes for transformer booths with the concrete plant it has supplied to
the facility built by ELKO ELECTRIC for production of transformers. The brand which
has become a regular supplier of concrete plants matching special concrete production
presently continues serving the industry with the concrete plant it has just installed in
downtown Ankara.
DANTA PREFABRIK, ONE OF THE
TOP RANKERS IN DENIZLI,
INSTALLED 2 UNITS PI MAKINA
PLANTS AT ITS JOB SITE.
DENİZLİ’NİN EN BÜYÜKLERİNDEN DANTA
PREFABRİK 2 ADET Pİ MAKİNA SANTRALİNİ
SAHASINA KURDU
Denizli’nin en büyük parke taşı, prefabrik, hazır beton, mermer üreticilerinden DANTA
PREFABRİK sanayi bölgesindeki çok geniş bir alana yayılan üretim tesislerine hali
hazırda varolan ilk Pİ SANTRALİ’nin akabinde 2 adet daha saatte 100m3 beton üreten
özel parke taşı tesisi kurdu. Çok profesyonel, entegre olmuş, tüm hatları eksiksiz iç içe
geçmiş bir tesis örneği ortaya çıktı. PREKAST BETON SANTRALERİ’nin yaratıcısı Pİ
MAKİNA Türkiye’nin ve dünyanın farklı ülkelerinde parke taşı tesislerine tam entegre
beton temini sağlayan beton santrallerini işletmeye almaya devam ediyor.
DANTA PREFABRİK, which is one of the top rankers in its field of operation in Denizli,
has installed two more special floor tiling plants producing 100 m3 of concrete per hour;
this follows the first PI CONCRETE PLANT which presently operates at the company’s
production facilities extending across a vast area in the organized industrial zone. They
serve as a perfect model which is highly professional, fully integrated and automated having
all the lines in a complete condition. PI MAKINA, which is the creator of the PRECAST
CONCRETE PLANTS, presently continues commissioning concrete plants, which supply
concrete to the floor tiling facilities in Turkey as well as in different countries of the world
in a fully integrated manner.
18
CONCRETE PLANTS WITH DOUBLE MIXER ON
THE SAME CHASSIS
AYNI ŞASEDE ÇİFT MİKSERLİ BETON SANTRALLERİ
Son beş yıldır Pİ MAKİNA önderliğinde özellikle yurtiçi pazarında yaygınlaşan ÇİFT MİKSERLİ PRECAST Pİ BETON
SANTRALLERİ tercih sebebi olmayı sürdürüyor. 0.5+1m3 ve 0.5+2m3 ya da farklı kombinasyonlarda ince ve kalın harç için ayrı ayrı
beton üretimine uygun, parke taşı tesislerine akuple çalışan ve yürüme yolu ray hattı-kova sistemi ile direk betonu parke kilit taşı
tesislerine aktardığı gibi, diğer yandan da farklı bir çıkışla hazır beton üretip transmikser besleyen Pİ MAKİNA ÇİFT MİKSERLİ
BETON SANTRALLERİ Türkiye’de farklı noktaları kuruluyor. Son olarak BURSA ENART , KIRŞEHİR SYM MADENCİLİKÖZSARILAR, DANTE PREFABRİK firmalarına 0.5+2m3 olarak montajı yapıldı.
DOUBLE MIXER PRECAST PI CONCRETE PLANTS, which have considerably become widespread particularly in the local market
under the leadership of Pİ MAKİNA in the last five years, continues being preferred at present. These plants are highly suitable for
individual concrete production in volumes of 0.5 + 1 m3 and 0.5 + 2 m3 or in different combinations for fine and coarse mortars; they
are able to operate coupled with the floor tiling plants and directly transfer concrete to the floor tiling plants via the walkway rail line bucket system and at the same time, they are also capable of producing ready concrete via a different output and providing supplies to
the trans-mixer on the other hand; thanks to these unique features, PI MAKINA DOUBLE MIXER CONCRETE PLANTS are installed
at different points throughout Turkey. Most recently, these plants having capacity of 0.5 + 2 m3 have been delivered to BURSA ENART,
KIRSEHIR SYM MINING - OZSARILAR and DANTE PREFABRIK and their installation has been successfully completed.
19
POLAT CONS. CO, ONE OF THE TOP
RANKING ROAD CONTRACTORS IN
TURKEY, USES PI CONCRETE PLANTS
TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK YOL MÜTEAHHİTLERİNDEN
POLAT YOL YAPI Pİ BETON SANTRALLERİNİ KULLANIYOR
Azerbaycan, Irak ve Türkiye’nin farklı şehirlerinde projeler
yürüten POLAT YOL YAPI Kastamonu, Bakü, Erbil ve
farklı 2 şantiyesinde daha 5 adet beton santrali kurdu. 100m3
mobil, 100m3 sabit, 35m3 kompakt beton santrallerini tercih
eden firma, projelerinin büyüklüğü ve farklılıklarına göre
3 ay içerisinde 5 adet beton santrali alımı gerçekleştirdi.
2014 yılı ilk 6 ayında projelerinde bu santralleri kullanmaya
başlayan POLAT YOL YAPI kendisine kendi gibi güçlü bir
partner seçti.
Pİ MAKİNA Türkiye’ nin önde gelen inşaat firmalarının
yurtiçi ve yurtdışında yürüttüğü prestijli projelere beton
santralleri tedariğini hızla devam ettirmekle kalmıyor, bu
firmalara bölgesel satış sonrası desteklerle de projelerinin
sıkıntısız yürümesini sağlıyor.
20
POLAT CONS.CO. which currently carries out a number of projects
in different cities of Azerbaijan, Iraq and Turkey, has installed 5 more
concrete plants at its job sites in Kastamonu, Baku, Erbil and two
other cities. The company which has preferred concrete plants which
have capacities of 100 m3, 100 m3 and 35 m3 in the mobile, stationary
and compact versions, respectively, has achieved procurement of 5
concrete plants in a period of 3 months depending on the sizes and
differences of the projects. Starting to use these plants in its projects in
the first 6 months of 2014, POLAT CONS.CO. has chosen a powerful
partner matching its strength and caliber.
PI MAKINA rapidly continues supplying concrete plants to the
prestigious projects carried out by Turkey’s leading construction
companies both locally and internationally; at the same time, it
also ensures that their projects are carried out smoothly without
interruption by providing after sales services to these companies on
a regional basis.
DERINER CONCRETE’S CRUSHING AND
SCREENING PLANT SUPPLIED BY PI MAKINA
DERİNER BETON’UN KIRMA ELEME TESİSİ Pİ MAKİNA
Artvin’de kurulan Pİ KIRMA ELEME TESİSİ modern
kırıcılarıyla hizmete açıldı. Dik milii ve konik kırıcıların da yer
aldığı saatte 100 ton kapasiteli tesis sert granit kırmak amaçlı
kuruldu.
Türkiye’nin ilk kırma eleme tesisi üreticilerinden birisi olan Pİ
MAKİNA teknolojik ve günümüze uygun geliştirilmiş tesisleri
ile konkasör konusunda da uzman olduğunu göstermektedir.
Geçtiğimiz yıllarda Kuzey Afrika’dan Kazakistan’a, dünyanın
dört bir yanına kırma eleme tesisi kuran Pi Makina, özellikle yeni
kırıcı modelleri ve komple kırma eleme tesisi ekipmanlarıyla
dünya pazarında ilerlemesini sürdürmektedir.
The CRUSHING AND SCREENING PLANT which has been
installed in Artvin has just been put into service. The facility
having capacity of 100 tons per hour, which also incorporates
vertical shaft and conical crushers, has been installed for the
purpose of crushing rigid granite.
PI MAKINA, which is one of Turkey’s first crushing and
sieving plant manufacturers, demonstrates its specialization
in the field of crushing plants by means of the plants it has
developed in compliance with technological advances and
current requirements.
PI MAKINA, which has installed crushing and sieving plants
all over the world extending from North Africa to Kazakhstan
in the recent years, successfully continues its advancement in
the world market with its new models of crushers and turn key
crushing and sieving plants.
21
22
23
KOZA CONS. CO. USES PI MAKINA
CONCRETE PUMPS AND CONCRETE
PLANTS AT ADANA KOZAN YAMANLI DAM
KOZA İNŞAAT ADANA KOZAN YAMANLI BARAJI’NDA Pİ BETON
POMPALARI VE BETON SANTRALİNİ KULLANIYOR
Türkiye’nin önde gelen firmalarında KOZA İNŞAAT
Adana’da yapımı süren baraj inşaatında 2 adet Pİ 100M3
MOBİL BETON SANTRALİ’ni kullanıyor. 2 ayrı noktada
yüksek kapasitede beton döken mobil beton santrallerinden
birisi 100m3 copfact tip tek şaşe beton santrsali olup diğeri
de yine 100m3 saat kapasiteli grand tipi ayrı şave ve bunker
üzerinde modernleştirilmiş yeni tip beton santralidir.
Aynı şantiyede 47m beton pompasını da kullanan firma,
Pİ MAKİNA’nın ayrıcalıklarını yaşamaktadır.Hem santral
kullanımında hem de beton pompasında Pİ MAKİNA’yı tercih
eden firma geçtiğimiz yıllarda da 60m3 Pİ mobil santrali ile bir
HES projesini tamamlamıştı.
24
KOZA CONS. CO, one of Turkey’s leading companies, uses 2
units of PI 100 m3 mobile concrete plants at the dam construction
which is under way in Adana. One of the mobile concrete plants
which cast concrete at a higher capacity at 2 individual points is a
100 m3 compact type single chassis concrete plant as the other is
a grand type concrete plants, which again has capacity of 100 m3
per hour modernized on a separate chassis and bunker.
The company which also uses a 47m concrete pump at the
same jobsite at the same time enjoys the privileges offered by PI
MAKINA. Preferring PI MAKINA for both concrete plants and
concrete pumps, the company successfully completed construction
of a Hydro-electric Power Plant with a 60 m3 PI Mobile Concrete
Plant in the recent years.
DISTINCTIVE PROPERTIES OF
PI CONCRETE PUMPS
Pi BETON POMPALARI ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ
ANA ŞASE / CHASSIS UNIT
Bom sac kalınlığı / Boom sheet thickness = HARDOX 700
HİDROLİK BİRİMİ / HIDRAULIC UNITS
Pompa tahrik dişli ünitesi - Power Take off tail shaft = OMSI (İTALYA)
Yağ soğutucu - PTO Oil cooler = EMMEGI (İTALYA)
MOTORLAR / ENGINES
Mikser motoru, Kule dönüş hidrolik motoru - Mixer engine, Tower slewing hydraulic engine = SAM HYRAULIC (İTALYA)
FiLTRELER / FILTERS
Basınç filtresi - Pressure filter = REXTROTH ( ALMANYA )
Kule dönüş filtresi - Tower slewing filter = HYDAC ( ALMANYA )
HİDROLİK YAĞ SOĞUTUCU / HIDRAULIC OIL COOLER = EMMEGI ( İTALYA )
POMPALAR / PUMPS
Ana hidrolik pompa, Bom pompası - Hyraulic main pump, Boom Pump = REXTROTH ( ALMANYA )
Tandem pompası - Tandem Pump = REXTROTH ( ALMANYA )
HİDROLİK VALFLERİ / HIDRAULIC VALVES
Ana ve Koni kontrol, Güvenlik valfleri - Main control valve, Cone control valve, Safety valve = REXTROTH (ALMANYA)
Ön arka kontrol / Mixer valfleri - Front stand control valve, Mixer valve, Back stand control valve = GALTECH (İTALYA)
Bom kontrol valfleri / Piston kilit valfleri - Boom control valve, Piston loking valves = HAWE HYDRAULIC (ALMANYA)
Ayak açma ayar valfi, Ayak kilit kontrol - Stand opening adjust valve, Stand locking = OLEOSTAR (İTALYA)
ELEKTİRİK ÜNİTESİ / ELECTRIC UNIT
Uzaktan Kumanda Sistemi - Remote Control System = HAWE HYDRAULIC (ALMANYA)
Otomatik Yağlama - Automatic Oiling = LINCOLN (ABD)
25
3 UNITS PI TOWER CRANES RISE UP
IN DOWNTOWN ANKARA
ANKARA’NIN EN MERKEZİ YERİNDE ÜÇ
ADET Pİ KULE VİNÇ BİRDEN YÜKSELDİ
Pİ KULE VİNÇLER’ ler İstanbul’ da olduğu gibi diğer bir çok büyük şehrin merkezlerindeki önemli şantiyelerinde dün olduğu
gibi bugün de yükselmeye devam etmektedir. İSTANBUL’ un eski ve köklü müteahhitlerinden FENERBAHÇE ESKİ BAŞKANI SN
TAHSİN KAYA’ nın kuruculuğunu yaptığı KAYALAR İNŞAAT (TKY) Ankara’da yer alan ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI
yeni binasının yapımında kullanılmak üzere kurdurduğu 3 adet Pİ KULE VİNCİ kullanmaya başladı. Geniş bir araziye yayılan
şantiye bölgesi Eskişehir Yolu’nun hemen yanında olup Ankara’nın en merkezi yerindedir. 10 ton kapasiteli PİKULE140 kule vinçleri
modern teknolojisi ile projenin vazgeçilmez bir parçası olmuştur.
26
PI TOWER CRANES presently continue rising up at major job sites in many other major cities of the country as they do in Istanbul.
KAYALAR CONS. (TKY) founded by Mr. Tahsin Kaya who once served as President of the football team, FENERBAHCE, has started
using 3 units of PI TOWER CRANES installed near the new building of the Ministry of Forestry and Hydraulic Works located in
Ankara; he is one of the oldest and leading contractors in Istanbul. The job site zone extending across vast land is situated immediately
adjacent to Eskisehir Highway and therefore, in a central spot of Ankara. The 10 ton capacity PI KULE140 tower cranes have become
an indispensible and essential part of the project thanks to the modern technology used.
27
PI TOWER CRANES CONTINUES
TO BECOME WIDESPREAD
THROUGHOUT TURKEY
Pi KULE VİNÇLERİ TÜRKİYE’DE
YAYGINLAŞMAYA DEVAM EDİYOR
2014 yılı içerisinde kele vinç konusunda hem üretimini hem
de yaygınlığını artıran Pİ MAKİNA Anadolu’nun da farklı
şehirlerinde Pİ KULE VİNÇLERİ montajıyla aından sıkça
söz ettirdi. Son dönemde SAMSUN’da ÇİFTLER İNŞAAT,
KONYA’da ALÖZ İNŞAAT, KAYSERİ’de DİYMAR İNŞAAT,
ANKARA’da DIA HOLDING-IC firmalarına farklı tiplerde kule
vinçler kurdu. 5 ton, 10 ton kapasiteli kule vinçler yanında, DIA
HOLDING’e kurduğu mobil çekilir tip PİKULE 41 modeli de
hayli ilgi gördü. Kule vinç konusunda ciddi bir yatırım yapan Pİ
MAKİNA Türkmenistan’dan Irak’a, Cezayir’den farklı ülkelere
kule vinç ihracatına hız veriyor.
28
PI MAKINA, which has increased both its production and
scope of availability over the issue of tower cranes in 2014, has
enjoyed much public attention thanks to recent installation of
PI TOWER CRANES in different cities throughout the country.
Most recently, it has supplied and installed various types of
tower cranes for a number of customers, particularly CIFTLER
CONS. in Samsun, ALOZ CONS. in Konya, DIYMAR CONS. in
Kayseri and DIA HOLDING - IC in Ankara. Besides the tower
cranes having capacities of 5 tons and 10 tons, PIKULE Model 41
which is a mobile towable type supplied to and installed for DIA
HOLDING has particularly attracted much attention. Having
made substantial investment in the field of tower cranes, PI
MAKINA currently focuses on efforts to increase exports of tower
cranes to different countries ranging from Turkmenistan to Iraq
and Algeria.
IMPORTANT FEATURES OF Pİ TOWER CRANES
Pİ KULE VİNÇ ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ
WHY PI TOWER CRANES?
NEDEN Pİ KULE VİNÇLERİ?
Motor - Bezzosi ( İTALYA )
Otosmasyon Mitsubishi ( JAPON )
SA 2.5 Normu kumlama sistemi
Verilen yüksekliğe göre halat ve kablolar
Motor - Bezzosi ( İTALYA )
Kaldırma ve şaryo motorunda elektrikli ve mekanik fren
Automation by Mitsubishi ( JAPANESE )
( HIZLANMA VE YAVAŞLAMA : ELEKTRİK KONTROLÜ )
Sanding system with SA 2.5 Norm
Şaryo halatı - WARRİNGTON tip minumum 10 kat güvenlik faktörlü
Ropes and cables according to the height, given
Dönüş grubu - 3 vitesli çift motorlu ( 2x4 kw) 0.9 rp / dakika
Electric and mechanical brake in Raising and carriage motor
Redüktör - Brevini ( ITALY )
(ACCELERATION
AND DECELERATION: ELECTRICAL CONTROL)
Elektrik panosu Mitsubishi PLC ve Inverter
Carriage cable – WARRINGTON type, with minimum 10 times of safety factor
Kanca Halatı - 10 güvenlik faktörlü Nuflex çelik halat
Rotation Group - with 3 speeds, double motors ( 2 x 4 kw) 0.9 rpm / minute
Komple bom ve mastlar üç kat astar ve epoksi boya
Redüktör - Brevini ( ITALY )
Kanca kaldırış grubu - 5 vitesli 25kw 40hp invertör kontrollü
Electrical Panel Mitsubishi PLC and Inverter
Bağlantı elemanları ve civatalar geomed kaplı
Hook Cable - Nuflex steel rope with 10 times of safety factor
Kule dönüş hızı 3 kademe
Complete boom and masts are painted with 3 coats of primer and finish coat is epoxy a
Şaryo Grubu - 3 vitesli invertör kontrollü
Hook raising group – with 5 speed 25 kw 40 hp inverter controlled
Mast elemanları - 8 civatalı kutu profil
Linkage elements and bolts are coated with geomed
Gms ( Global Monitory System )
Tower turning speed: 3 stage
EC uygunluk belgesi
Carriage Group – with 3 speed inverter controlled
ST - 52 Çelik yumuşaklık değeri
Mast elements – box profile w/ 8 bolts
A4 normlarında üretim
Gms ( Global Monitory System )
Dişli Leonessa ( İTALYA )
EC certificate of conformity
Limitleme Switchleri
ST - 52 Steel ductility value
Production in A 4 norms
Gear - Leonessa ( İTALYA )
EN 10200 -10 Sıcak Şekillendirilmiş profil
Limiting Switches
yüksek mast mukavemeti çatlama ve kırılmaya karşı yüksek direnç
EN 10200 -10 hot formed profile
high mass strength, high resistance against to fracture and breaking
29
PI MAKINA
HEAVY DUTY MACHINES
Pİ MAKİNA İŞ MAKİNALARI
30
PI MAKINA TO CONTINUE INVESTING IN
CONSTRUCTION MACHINES IN 2015
Pi MAKiNA 2015 YILINDA DA İŞ MAKINALARINA
ÖZEL YATIRIMLAR YAPIYOR
İş ve inşaat makinaları alanında Türkiye’nin öncü firmalarından olan ve “100% Yerli üretim” sloganıyla yola çıkan Pi Makina, uzun
yıllardır geliştirdiği teknolojik altyapı ve arge projelerinin ardından 2015 yılında da yeni yatırımlarla büyüyecek. Geçtiğimiz yıllarda
Kazıcı yükleyicilerden, mini yükleyicilere, greyderden ekskavatörlere birçok ürün grubu imal eden Pi Makina 2015 ile beraber sadece
iş makinaları imalatı için yeni üretim tesislerini hizmete sokmayı planlıyor. Özellikle bekolu yükleyici grubunun üretimine hız verecek
olan fabrikalarda, sayısı 50 yi aşan mühendis ve çok sayıda Ar-ge Personeli de bu büyük girişime katkıda bulunacak.
PI MAKINA, which is one of the pioneering companies in the areas of
construction machines in Turkey and uses “100 % local production” as a slogan,
is set for further growth thanks to new investments in 2015 as well following the
technological infrastructure and R & D projects it has been developing for many
years. PI MAKINA, which manufactured many groups of products ranging
from the excavator loaders to mini loaders, graders and excavators in the past
years, plans to put into service new production facilities solely for manufacture
of construction machines starting in 2015. At the factories which will accelerate
production of the group of backhoe loaders In particular, engineers and R & D
staff whose number exceeds 50 will make contributions to this big initiative.
31
TUNISIAN DEALER LOUKIL ENTERS
MARKET WITH 3 UNITS OF PI BACKHOE
TUNUS BAYİSİ LOUKIL 3 ADET Pİ BEKO
LOADERS
LOADER İLE PAZARA GİRİŞ YAPTI
İş makinaları konusunda da yatırımlarını ve çalışmalarını
sürdüren Pİ MAKİNA Kuzey Afrika’nın özellikle beko loder
sınıfında merkezi haline gelmiş dünyanın bir çok üreticisinin
satış ağı kurduğu Tunus’a LUKOIL firması aracılığıyla 3 adet
beko loder sevk etti. Pazara giriş yapan Pİ MAKİNA ülkeye
ihracaatına devam edecektir. Pİ BEKO LODERLERİ üstün
performansı, yakıt ekonomosi, ergonomik yapısı ve konforuyla
pazarda kısa zamanda dikkat çekti.
32
Continuing its investments and works in the field of
construction machines, PI MAKINA shipped 3 units of backhoe
loaders to Tunisia via a local company, LOUKIL; Tunisia is a
country in the North Africa, which has become a center in the
class of backhoe loaders In particular, and where many producers
in the world. Having made an entry into the market, PI MAKINA
will continue exporting to the country. PI BACKHOE LOADERS
have managed to attract interest in the local market thanks
to their superior performance, fuel conservation, ergonomic
structure and comfort in a short time.
PI MAKINA DISPLAYED ITS NEW PRODUCTS
AT LOCAL AND NATIONAL FAIRS
Pİ MAKİNA YENİ ÜRÜNLERİNİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI
FUARLARDA SERGİLEDİ
Yıl içinde yurt içi ve yurt dışında farklı fuar organizasyonlarına katılan Pİ MAKİNA, marka bilinirliğini bu tip atılımlarla arttırmaya
yönelmiştir.Dünyanın dört bir yanından müşterilere kapılarını açan fuarlarda Pİ MAKİNA tüm ürünleriyle ziyaretçilerin ilgi odağı
olmuştur.Sergilenen ürünler arasında 60 m3 ve 100m3 saat kapasiteli beton santralleri, 37,47m beton pompaları, kırıcılar ve 5,10
tonluk kule vinçler de yer almıştır. İş makinaları grubunda da yükleyiciler, kazıcı yükleyiciler, ekskavatörler, silindir ve finişerler, kendi
kendini yükleyen mini damperli kamyonlar yine fuarlarda yerini almıstır. Pi Makina yurtiçinde olduğu gibi dünyanın bir çok farkjlı
ülkesinde de ziyaretçileriyle buluşmuştur.
BETON ‘14
ANKOMAK ‘14
PI MAKINA, which participated in different fairs organized both locally and internationally in the course of the year, now aims at
enhancing its brand publicity by means of such initiatives. Welcoming customers from around the world at the fairs, PI MAKINA was
the focus of interest by visitors thanks to its entire range of products. The products displayed included concrete plants having capacities of
60 m3 and 100 m3, concrete pumps of 37 and 47 m, crushers and tower cranes of 5 and 10 tons. In the group of construction machines,
loaders, excavator loaders, excavators, rollers, finishers and self loading mini dump trucks were displayed at the fairs. Thus, PI MAKINA
met visitors in many different countries in the world as was the case locally.
33
PI MAKINA
SIGNATURE ON
FIRST LOCAL
DRILLING
PLATFORM
İLK YERLİ SONDAJ KULESİNDE
Pİ MAKİNA İMZASI
Pi Makina, yabancı üretim markaların yarı fiyatına derin petrol
sondaj kulesi üretmeyi başardı.TPAO’nun da kullanacağı kuleye
yurtdışından da bir çok talep geldi. Geçtiğimiz günlerde Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Pi Makina tarafından
yapılan derin petrol sondaj kulesini inceledi. Petrol, doğalgaz ve
jeotermal sondajlarının yerli imkanlarla yapılabilmesiyle alakalı
önemli bir dönüm noktasında olduklarını aktaran Yıldız, “Nasıl
yerli aracımızı yapmakla alakalı bir seferberlik ilan edildi, enerji
sektörünün yerli aracı burada yapılmıştır” dedi.
İlk siparişi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO)
vereceğini belirten Yıldız, arama faaliyetlerinin arttığı bir ortamda
yerli ekipman üretiminin, sektöre ve cari açığın azaltılmasına
çok ciddi bir katkı olduğunu vurguladı. Türkiye’de son 11 yılda
2.3 milyon metre sondaj yapıldığını, bunların bir çoğunun ithal
imkanlarla gerçekleştirildiğini belirten Yıldız, şöyle dedi: “Yerli
sondaj platformunu da yapacağımızı söylemiştim. Bu kabiliyet
tersanecilerimizde de var. Bunun maliyeti 1 milyar dolar civarında
olacak. Yeter ki denizlerdeki arama faaliyetlerinden bir sonuç
alalım.” Bakan Yıldız, bir soru üzerine, “TPAO’nun yaklaşık 23
sondaj kulesi var. Yerli üretimimiz öncelikle TPAO kullanacaktır.
Özel sektör temsilcilerine de tavsiyede bulunuyorum” dedi.
ERG İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Vural
Erbilgin de derin petrol sondaj kulesine ilişkin bilgi verdi. Kulenin
7 bin metreye kadar sondaj yapabildiğini ifade eden Erbilgin,
platformun en önemli özelliğinin otomatik olması olduğunu
söyledi. Erbilgin, başka sistemlerde sondaj yapıldıkça boruların
işçilerin yardımıyla indirilip toplandığını, bu kulede bu işlemlerin
otomatik olarak yapıldığını anlattı.
Kule tasarımının yüzde 100’ünün kendilerine ait olduğunu
belirten Erbilgin, bu tarz bir kulenin 40-50 milyon dolara ithal
edilebileceğini, yerli üretimde maliyetin yarı yarıya azaldığını
bildirdi. Erbilgin, kulenin yurt içinde kullanıldığını, yurt dışından
da talepler olduğunu kaydetti. Erbilgin, kulenin yüzde 90’nın yerli
ekipmanlarla yapıldığı, bazı hidrolik sistemlerin İtalya’dan tedarik
edildiğini belirtti.
34
PI MAKINA has become successful with local manufacture of
deep oil boring rigs for a price half that of the foreign production
brands. There were many requests from abroad for production of
the rig to be used by TPAO (Turkish Petroleum Industry Inc.).
Recently, Minister of Energy and Natural Resources Taner Yıldız
examined the deep oil boring rig manufactured by PI MAKINA.
Stating that they are at an important point in connection with the
capability of carrying out oil, natural gas and geo - thermal boring
operations by means of local means, Yıldız said: “The local vehicle
for the energy sector has just been manufactured here as is the
case for the mobilization which was declared to produce our local
vehicles”.
Noting that initial order would be placed by TPAO (Turkish
Petroleum Industry Inc.), Yıldız underlined that local equipment
production was a very substantial contribution to the industry
and reduction of current accounts deficit. Pointing out that in the
last 11 years, 2.3 million meters of boring was carried out and that
such boring was mostly realized by means of imported equipment,
Yıldız said: “I had said back in the past that one day we would be
able to produce local boring rigs. This capability is also possessed
by our shipyard operators. This would cost about 1 million Dollars.
It is worth financing for the sake of being able to obtain results
from offshore exploration activities.” In response to a question,
Minister Yıldız said: “TPAO has about 23 boring rigs. TPAO will
use our local production in the first place. I strongly advise private
sector representatives to use that production.”
Vural Erbilgin, Board of Directors President of ERG İnşaat ve
Ticaret Sanayi AŞ, provided information in connection with thei
deep oil boring rig.
Stating that the rig was capable of carrying out boring up to 7
thousand meters, Erbilgin said that automation was the most
important feature of the rig. Erbilgin explained that in other
systems, pipes had to be lowered down with the assistance
of workers parallel to boring whereas these operations were
automatically carried out on this rig.
Saying that the design of the rig was totally realized by them on
a 100 per cent basis, Erbilgin pointed out that this type of rig could
be imported for 40 - 50 million Dollars and that however, costs
were reduced by half thanks to local production. Erbilgin said that
the rig was locally used and that however, they received foreign
requests for production. Erbilgin stated that 90 % of the rig was
produced with local equipment as some hydraulic systems were
procured from Italy.
35
PI MAKINA EXPORTS OCCUPY AN EXTENSIVE PLACE
IN DUNYA NEWSPAPER’S SAUDI ARABIA, IRAQ AND
ALGERIA ISSUE
DÜNYA GAZETESİ’NİN SUUDİ ARABİSTAN, IRAK VE CEZAYİR DOSYALARINDA
Pİ MAKİNA İHRACATI GENİŞ YER ALDI.
IRAK / IRAQ
Pi Makina to offer direct service in Iraq
Pi Makina, Irak’ta doğrudan servis hizmeti verecek
36
Pi Makina a contruit 12 centrales
de
béton Cezay�r’
en Algerié
P� Mak�na,
de son �k�
cezay�r
14 Nisan 2014 / PAZARTESİ
ülke
19
yılda
12 beton
santral�
kurdu
Pi
Makina
Cezayir’de
son iki yılda
12 beton santrali kurdu
CEZAYİR
ALGERIA
F
�rmalarının 70’�
aşkın ülkeye
�hracat yaptığını
ve bugüne kadar 15
b�nden fazla tes�s
kurulumunu gerçekleşt�rd�ğ�n�
bel�rten P� Mak�na Satış ve
Pazarlama D�rektörü Mustafa
Kılıç, Cezay�r’�n kend�ler� �ç�n
ana pazarlardan b�r� olduğunu
söyled�. Yalnızca son �k� yılda
Cezay�r’de 12 beton santral�
kurduklarını b�ld�ren Kılıç,
“Ülke, son dönemde global pazar
üret�c�ler� �ç�n çek�m merkez�
hal�ne geld�. Cezay�r’de bay�l�k
anlamında da b�r yapılanmamız
mevcut” ded�. Kılıç, kule v�nçler
ve beton pompaları da tem�n
ett�kler�n� bel�rterek, Cezay�r
f�rmalarına 60 metreküp mob�l
beton santral� tem�n�nde �lk
sıralarda yer aldıklarını b�ld�rd�.
İş ve inşaat makineleri üretimi ve pazarlaması alanında yüzde 100 yerli sermaye ile faaliyet gösteren Pi Makina,
Cezayir'de toplam 12 adet beton santralinin kurulumunu tamamladı. ERG İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
bünyesinde faaliyete başladıkları 1972
yılından bu yana yurtiçi ve yurtdışında gerek üretim gerekse proje bazında
markalaşma süreçlerini tamamladıklarını söyleyen Pi Makina Satış ve Pazarlama Direktörü Mustafa Kılıç, “Kurulduğumuz dönemde sektörümüz tecrübe ve
yerli ürün sıkıntısı çekiyordu. Bu doğrultuda ERG İnşaat, kendi projeleri dışında farklı büyük müteahhitlik firmalarının da beton santrali ve benzer ekipman
ihtiyacını karşılamak adına Pi Makina
markası ile sektöre adım atmış oldu” diye konuştu.
Pi Makina olarak 70’i aşkın ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ve günümüze kadar 15 bin’den fazla tesis kurulumu
gerçekleştirdiklerine de dikkat çeken Kılıç, bu pazarlar içinde Cezayir’in önemine de değindi. Cezayir’in Pi Makina’nın
ana pazarlarından biri olduğunu sözlerine ekleyen Kılıç, “Yalnızca son iki yılda
Cezayir’de 12 beton santrali kurduk. Bunun yanı sıra kule vinçler ve beton pompaları da temin ediyoruz. SARL Aslan
Cons. Co firmasına Cezayir’in farklı bölgelerinde altı adet beton santrali kurduk.
Yine Cezayir’in yerel firmalarına özellikle 60 metreküp mobil beton santrali te-
« Pi Makina » a contruit
12 centrales de béton en
Algérie
mini konusunda ilk sıralarda yer alıyor”
ifadesini kullandı. Cezayir’in sürekli gelişen ve büyüyen bir pazar olduğunu belirten Kılıç, “Ülke, son dönemde global
pazar üreticileri için çekim merkezi haline geldi. Cezayir’de bayilik anlamında
da bir yapılanmamız mevcut. Pazara hem
daha yakın olmak hem de gerekli desteği
yerinde vermek adına bu konunun önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.
“Pazar koşullarına göre
üret�m kapas�tes�n� artırab�l�yoruz"
Beton santralinde yılda 100 adedin üzerinde üretim gerçekleştirebilecek yapıda olduklarına dikkat çeken Mustafa Kılıç, kule vinç ve beton pompası için bu rakamın yılda 40 adede çıktığını bildirdi.
Pazar koşullarına göre kapasite artırımı
gerçekleştirebileceklerine değinen Kılıç, “Türkiye’nin neredeyse her şehrinde
beton santrali, beton pompası, kule vinç
ve kırma eleme tesislerimiz kullanılıyor.
Türkiye’de aynı anda her ürün bir şehirde olmasa bile mutlak surette bir Pİ Makina ürünü o şehre girmiştir. Dünyada
Afrika Kıtası, Ortadoğu, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde Pi Makina
markalaşmıştır. Özellikle Cezayir, Mısır,
Yemen, Suriye, Irak, Libya, Arabistan,
Kazakistan, Türkmenistan gibi ülkeler
yıllardır Pi Makina ürünlerine aşinadır.
Yine Körfez Ülkeleri, Rusya, Avrupa’da
da hatırı sayılır bir markalaşma ve ürün
bilinirliği mevcut” bilgisini verdi.
P� Mak�na; Afr�ka Kıtası,
Ortadoğu, Bağımsız
Devletler Topluluğu
ülkeler�nde markalaşmış
durumda. P� Mak�na ürünler�
özell�kle Cezay�r, Mısır,
Yemen, Sur�ye, Irak, L�bya,
Arab�stan, Kazak�stan,
Türkmen�stan g�b� ülkelerde
b�l�n�yor.
La société « Pİ Makina Limited Şirketi », qui poursuit son activité dans le secteur des machines de
travail et de construction, a terminé la construction
de 12 centrales de béton en tout, en Algérie.
La société « Pİ Makina » réalise des exportations dans plus de 70 pays et, jusqu’au jour présent,
elle a terminé plus de 15 mille installations, ce sont
là les paroles de Monsieur Mustafa Klç, Directeur
des Ventes et du Marketing de la société « Pİ Makina» et il aussi insisté sur l’importance que revêt le
marché algérien parmi tous ce marchés. Monsieur
Klç a précisé que l’Algérie est un des principaux
marchés avec lesquels « Pİ Makina » travaille et il
a dit : « Rien que pendant des deux dernières années
nous avons crée 12 centrales de béton en Algérie.
Nous leur avons aussi procuré des grues à tour et
des pompes à béton.
Nous avons crée pour la rme ARL SLAN CONS.
CO 6 centrales de bétons, dans différentes régions
de l’Algérie. Nous sommes parmi les premiers
pays à fournier aux rmes locales algériennes,
des centrales mobiles de béton de 60 m3. L’Algérie
représente un marché qui se développe et grandit
continuellement. Ces derniers temps c’est devenu un centre d’attraction pour les producteurs des
marchés globaux. Nous avons aussi une succursale
en Algérie car nous sommes convaincus qu’il est jute d’être près de ce marché pour pouvoir lui fournir
sur place toute l’assistance requise.»
10
S.ARABİSTAN
S.ARABIA
ülke
suud� arab�stan
24 Nisan 2014 / PERŞEMBE
P�
Mak�na,
Pi Makina
willSuud�
expand
with Kuwaitidpartner
Arab�stan’
a
in Saudi Arabia
Kuveytl� ortağıyla
Pi Makina Suudi Arabistan’da
büyüyecek
Kuveytli ortağıyla büyüyecek
M
ısır’ın yanı sıra Suud� Arab�stan ve Kuveyt pazarında
da c�dd� b�r yapılanma �ç�ne g�rd�kler�ne d�kkat çeken
P� Mak�na Satış ve Pazarlama D�rektörü Mustafa
Kılıç, bu ülkeler�n yanı sıra Cezay�r, Azerbaycan,
Irak, L�bya ve Afr�ka Kıtası'nda yapılanma �ç�nde
olduklarını aktardı. Kılıç, “Bu yapılanmalarla b�rl�kte müşter�ler�n
sorunlarına anında müdahale edeb�lecek hale gelmek �lk hedef�m�z.
Satış ek�b�n�n de konuya daha fazla hak�m olmasıyla, Suud�
Arab�stan'da pazarın güçlü oyuncularından olan Kuveytl� Gulf
Group �le beraber �lerlemey� hedefl�yoruz. Onların tecrübeler�nden
faydalanarak daha hızlı b�r şek�lde yayılmayı sağlayacağımızı
düşünüyoruz” şekl�nde konuştu. Kılıç, ülken�n kend�ler� �ç�n öneml�
b�r pazar olduğunu söyled�.
Türkiye’nin önde gelen inşaat şirketlerinden ERG İnşaat’ın alt üstlenicisi olarak 1972’de kurulan Pi Makina, ERG İnşaat ile birlikte çok sayıda baraj ve havaalanı
projesini hayata geçirdi. ERG’in üstlendiği
projelerde çelik konstrüksiyon ihtiyacının
karşılanması için kurulan Pi Makina, zaman içinde beton santrali, beton pompası,
kırma eleme tesisleri gibi makinelerin üretimine yönelmeye başladı.
Bugün 75’ten fazla ülkeye ihracat yaptıkları bilgisini veren Pi Makina Satış ve Pazarlama Direktörü Mustafa Kılıç, “Beton
santralinin yanı sıra yine ithal edilen beton
pompası, kırma eleme tesisleri, kule, vinç
gibi ürünlerde de yine sektörde liderlik pozisyonu görevini üstlendik. Yurtiçindeki
bu makinelerin alımına ve pazarın büyüklüğüne karşılık gelecek şekilde üretimine
soyunduk. Örneğin, beton pompası konusu çok önemli. Alman ve İtalyan ürünlerin ağırlıklı bulunduğu sektöre Çin malları da sektöre girmeye başladı. Kule vinç
pazarında da benzer bir durum yaşanıyor”
dedi. Mısır’ın yanı sıra Suudi Arabistan
ve Kuveyt pazarında da ciddi bir yapılanma içine girdiklerine dikkat çeken Kılıç,
Cezayir’de bir yapılanmalarının olduğunu
söyledi. Azerbaycan, Irak, Afrika Kıtası ve
Libya'da bir yapılanma içinde olduklarını
açıklayan Kılıç, “Bu kapsamda dünyanın
birçok ülkesinde yapılanmalar tamamlandı. Bu yapılanmalarla birlikte müşterilerin
sorunlarına anında müdahale edebilecek
hale gelmek ilk hedefimiz. Satış ekibinin
de konuya daha fazla hakim olmasıyla, pazarın güçlü oyuncularından olan Kuveytli
Gulf Group ile beraber ilerlemeyi hedefliyoruz. Onların tecrübelerinden faydalanarak daha hızlı bir şekilde yayılmayı sağlayacağımızı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
“Suud� Arab�stan c�dd� potans�yel �çer�yor”
Suudi Arabistan’ın ciddi potansiyel taşıyan bir pazar olduğunu vurgulayan Mustafa Kılıç, pazarın her geçen gün büyüdüğüne dikkat çekti. Günümüzde Riyad bölgesinin bir doygunluğa ulaşmak üzere
olduğunu dile getiren Kılıç, “Cidde, Mekke,
Medine’ye baktığınızda geniş bir coğrafya
ve içeride sıkı bir yapılanmanız olması gerekiyor. Hem satıcı hem de bir üretici olarak, aynı anda Türkiye’den yetişebilmeniz
çok güç. Gulf Group ile bu işin üstesinde gelebilirsiniz. Bu ülkede üretici olarak pazara
doğrudan müdahale etmeniz belli bir süre
mümkün olabilir. Ama pazarda potansiyel
belki yılda göndereceğiniz makine sayısını
25’den 50’ye yükseltmenize gerektirecek
bir duruma gelebilir. Biz bağımsız olarak
Türkiye’den yıllarca teminini yaptık ama
son aşamada Kuveyt kökenli bir firma ile
bayilik anlaşması yaptık. Kuveyt merkez
olmak üzere Suudi Arabistan ve Körfez’in
diğer ülkelerinde aynı yapılanmayı sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı. Birlikte hareket edecekleri Kuveytli firmanın Suudi Arabistan’da ciddi bir yapılanması olduğunu belirten Kılıç, ekiplerini firmaya
entegre edeceklerini aktardı. Bu yıl içinde
Körfez’in diğer ülkelerinde de bu Kuveytli
ortaklarıyla beraber ilerleyeceklerini anlatan Kılıç, Suudi Arabistan yatırımını tercih
etmelerinin en önemli sebebinin ülkenin
ciddi bir petrol altyapısına ve gelirine sahip olması olduğunu söyledi. Bu potansiyelin ülke içinde kullanılması gerektiğini ifade eden Kılıç, “Ülkede sanayileşme çok az
düzeyde ve dışarıdan sürekli makine girişi
gerekiyor. Çünkü şehirleşme yapılmamış.
Her taraf çöl ve herhangi bir altyapısı yok.
Bunların organize edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu hizmetlerin hepsini dışarıdan
alması şart” dedi.
“Üret�m�n yüzde 35'�n� Arab�stan
ve Irak’a satmamız gerek�yor”
Suudi Arabistan’a yatırım olanakları açısından en uygun ülkenin Türkiye olduğunu dile getiren Mustafa Kılıç, Türkiye’nin
bünyesinde hem müteahhitlik hem de
makine anlamında ciddi üreticiler barındırdığını kaydetti. Hedeflerinin ilerleyen
yıllarda sadece Suudi Arabistan ve Irak’a
yıllık 40 tane beton santrali satmak olduğunu söyleyen Kılıç, “Yine hedef olarak
yıllık üretim kapasitesinin yüzde 35’ini
Arabistan ve Irak pazarına vermemiz gerekiyor. Şu an bunun yüzde 10-15’ini gerçekleştiriyoruz. Ancak bunu düzenli bir
şekilde pazara oturtmamız gerekiyor. Yani Suudi Arabistan için 20, Irak için 20 beton santrali olarak düşünebiliriz. Beton
pompasında da yılda 10 adet Irak, 15 adet
Suudi Arabistan olarak düşünmemiz lazım. 2013 yılında toplam 20 milyon dolarlık hedefi gerçekleştirdik ve üzerine de
çıktık. Bu yıl içinde yüzde 25 'lik artışla bu
rakamın üzerine çıkacağımızı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
Pi Makina will expand with Kuwaiti partner in Saudi Arabia
Pi Makina, founded in 1972 as the sub-contractor
or ERG İnşaat, which is one of the leading
construction companies of Turkey, realized many
dam and airport projects with ERG İnşaat.
Established for the purpose of meeting the need
for steel construction in projects undertaken by
ERG, Pi Makina turned its face in time to the
production of machines such as concrete batch
plant, concrete pump, breaking and screening
plant.
The Sales Marketing Director Mustafa Klç, who
pointed out that they used imported products at
the rst stage, noted that they started to produce
the imported machines themselves in line with the
demand of other partners within the consortium
for projects undertaken. Klç paraphrased the
production demands of Turkish contractors at
that time as follows: “As Turkish contractors, we
need to use these machines. Instead of we buying
these machines from countries like Germany or
Italy, you should produce them, so we can buy
domestic product and give support to you.”
37
GRATITUDE BY CUSTOMERS FOR PI MAKINA
38
MÜŞTERİLERDEN Pİ MAKİNA’YA TEŞEKKÜR
39
Ankara Ofis / Ankara Office : Çankaya Caddesi No: 26 Çankaya - Ankara
Fabrika - Merkez / Factory - Head Office : G.O.P Mah. 79/1 Sok. No:6 PK: 10 - 11 06831 Gölbaşı - Ankara
T: ( +90 312 ) 484 08 00
F: ( +90 312 ) 484 14 36
İstanbul Ofis / İstanbul Office : Esentepe Mah.Büyükdere Cad. No:199 Levent - İstanbul
T: ( +90 212 ) 280 31 92-57-93-90 F: ( +90 212 ) 280 31 84
40
[email protected] www.pimakina.com.tr

Benzer belgeler