meslek içi eğitim projesi

Yorumlar

Transkript

meslek içi eğitim projesi
Bu hibe projesi ABGS koordinasyonunda
Türkiye Barolar Birliği tarafından yürütülmektedir
This Project is implemented by Union of Turkish Bar
Associations with the coordiation by
Secretariat General for EU Affairs
Bu proje Avrupa Birliği Tarafından
Fonlanmaktadır
This project is funded by the
European Union
Avrupa Baroları ve
Hukuk Kuruluşları Konseyi
Türkiye Barolar Birliği
Fransa Barolar Birliği
İngiltere ve Galler Barosu
24 Ekim 2009 Cumartesi Günü
Gerçekleştirilecek Kapanış
Konferansımız ve Kokteylde
Sizleri de Aramızda Görmekten
Mutluluk Duyarız.
Wir sprechen für ýhr Recht.
MESLEK İÇİ
EĞİTİM PROJESİ
Hukuk Eğitimi Yoluyla
Barolar Arasındaki Sivil Diyalogun
Geliştirilmesi Projesi
DIE ÖSTERREICHISCHEN
RECHTSANWÄLTE
Avusturya Barolar Birliği
İspanya Barolar Birliği
İtalya Barolar Birliği
Türkiye Barolar Birliği’nin koordinatörlüğünde; Avrupa
Baroları ve Hukuk Kuruluşları Konseyi (CCBE), Fransa
Barolar Birliği, İngiltere ve Galler Barosu’nun ortaklıkları
ve Avusturya Barolar Birliği, İspanya Barolar Birliği, İtalya
Barolar Federasyonu, Polonya Barolar Birliği’nin katılımları
ile yürütülen bu proje Avrupa Birliği Tarafından Finanse
Edilmektedir.
(TR0604.01-02/043)
Polonya Barolar Birliği
“Bu broşür Avrupa Birliği’nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
Broşürün içeriğinden Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı sorumlu olup Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.”
Hukuk Eğitimi Yolu İle Barolar Arasındaki
Sivil Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi
Kapanış Konferansı Programı
Tarih: 24 Ekim 2009
Saat : 08.30 - 18.30
Yer : Türkiye Barolar Birliği Konferans Salonu
Oturum Başkanı : Rupert WOLFF CCBE Eski Başkanı ve
Avusturya Barolar Birliği Başkan Yardımcısı
Konferans Dilleri : İngilizce-Türkçe / Türkçe-İngilizce /
Fransızca-Türkçe / Türkçe-Fransızca
08:30 - 09:00
Kayıt İşlemleri
09:00 - 09:20
Açılış Konuşmaları
Derya YEŞİLADALI T.B.B. CCBE Temsilcisi
Deren Doğan YAVUZ Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
Rupert WOLFF
CCBE Eski Başkanı
Linda LEE
İngiltere ve Galler Barosu Başkan Yard.
Özdemir ÖZOK
Türkiye Barolar Birliği Başkanı
09:20 - 09:30
Sivil Toplum Diyaloğu Projesi Hakkında Bilgiler
Murat YALKIN
Projeye Genel Bakış
Rupert WOLFF
CCBE’nin Yapısı ve Projedeki Rolü
AB ve Türkiye arasındaki Sivil Toplum
Diyaloğu’nun Geliştirilmesi Projesi
Promotion of Civil Society Dialogue
Between EU and Turkey
Birinci Oturum: ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ
Eş Oturum Başkanları: Julian Lonbay; Musa Toprak Türk Sisteminin Özetlenmesi
Bu proje Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
tarafından koordine edilmektedir
This project is coordination by Secretariat
General for EU Affairs
Bu programın sözleşme makamı
Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir
The contract authority of this programme
is Centrall Finance and Contracts Unit
Proje Partnerletinin Türk Sistemi Hakkında Görüşleri
Proje Partnerlerinin Görüşleri
Franz Markus NESTLAvusturya
Aldo BULGARELLI CCBE
Florence LEGRAND Fransa
Franz Marcus Nestl Avusturya
Roberto SORCINELLI İtalya
Maria Slazak
Polonya
Polonya, İspanya ve İngilterede Üniversite Eğitimi
Marta Isern İspanya
Maria SLAZAK Polonya
İngiltere, İtalya ve Fransa’da Meslek İçi Eğitim
Marta ISERN
İspanya
Mickaël LAURANS İngiltere ve Galler
Mickaël LAURANS İngiltere ve Galler
Aldo BULGARELLI İtalya
Tartışma
Marc JOBERT
Fransa
Tartışma
11:15 - 11:30
15:30 - 15:45
Çay-Kahve Arası
Çay-Kahve Arası
11:30 - 13:00
İkinci Oturum: STAJ EĞİTİMİ
15:45 - 16:15
Eş Oturum Başkanları: Marc Jobert; Serkan CENGİZ Dördüncü Oturum: EĞİTİM DVD’LERİNİN VE UZMANLAR
Serkan CENGİZ
RAPORUNUN İNCELENMESİ
Türk Sisteminin Özetlenmesi
Proje Partnerletinin Türk Sistemi Hakkında Görüşleri
Eş Başkanlar: Julian Lonbay; Marc JOBERT
Agata ADAMZYCK Polonya
Eğitim DVD’lerinin İncelenmesi
Marta ISERN
Marc JOBERT
İspanya
Fransa
Mickaël LAURANS İngiltere ve Galler
Uzmanlar Raporunun İncelenmesi
Avusturya, İtalya ve Fransa’da Staj Eğitimi
Julian LONBAY
Benedict SAUPE
CCBE
Avusturya
Florence LEGRAND Fransa
16:15 - 17:00
Aldo BULGARELLI İtalya
Açık Oturum
Tartışma
Görüşlerin Alınması
Eş Oturum Başkanları: Maria Slazak, Berkem Ertem
13:00 - 14:00
Yemek Arası
17:00 - 17:30
Plaket Töreni
14:00 - 15:30
09:30 - 11:15
Musa TOPRAK
Promoting Civil Dialogue
in Bars Through Legal Education
Üçüncü Oturum: MESLEK İÇİ EĞİTİM
17:30 - 19:00
Eş Oturum Başkanları: Aldo Bulgarelli, Göktan KOÇYILDIRIM
Kapanış Kokteyli
Göktan KOÇYILDIRIM Türk Sisteminin Özetlenmesi

Benzer belgeler