MEVLİD KANDİLİ Muhterem Müslümanlar! Allah cc

Transkript

MEVLİD KANDİLİ Muhterem Müslümanlar! Allah cc
TOKYO CAM İİ CUM A HUTBESİ
MEVLİD KANDİLİ
18 Aralık 2015
Muhterem Müslümanlar!
Allah c.c. dünya hayatı başladığı ilk
andan itibaren kulları ile arasındaki irtibatı
sağlamak
için
çeşitli
dönemlerde
Peygamberler
göndermiştir.
Bütün
Peygamberler gibi Hz. Muhammed (s.a.v.) de
Allah’ın emir ve yasaklarını kullara duyurmak
ve
onlara
doğru
yolu
göstermekle
görevlendirilmiş hidayet
elçisidir.
Aziz Müminler!
Kur’an-ı
Kerim
“Peygamber size ne
verdiyse onu alın,
size ne yasakladıysa
ondan da kaçının” 1 ,
“De
ki
Allah’ı
seviyorsanız
bana
tabi olun ki Allah da sizi sevsin,
günahlarınızı bağışlasın” 2 ayetleriyle
peygambere tam bir teslimiyeti emretmiştir.
Öte yandan, yine Kur’an “Peygamberin
emrine karşı hareket edenler, başlarına
bir bela gelmesinden yahut kendilerine
acıklı
azap
isabet
etmesinden
3
sakınsınlar” ayetiyle, ona tabii olmamanın
tehlikeli sonuçlar doğuracağına dair ikazda
bulunmuştur.
Değerli Kardeşlerim!
Kâinatın efendisi Muhammed Mustafa
(sav): “Kim benim sünnetimden (yaşam
tarzımdan) yüz çevirirse benden değildir.” 4
buyurarak, onun sünnetine tâbi olmanın bir
lüks veya tercih meselesi değil, müslüman
olmanın bir gereği olduğunu ifade etmiştir.
Zira sünnet Hz. Peygamberin, Allah’ın
emirlerine uygun hareket etmek maksadıyla
yaşadığı hayat, gittiği yol demektir. Bir
1
2
3
4
Haşr 59/7.
Al-i İmran 3/31
An-Nûr, 63.
Buhari, Nikâh 1; Müslim, Nikâh 5.
anlamda
sünnet,
Kur’an’ın
ifadesiyle
5
“Âlemlere Rahmet” , “Üsve-i hasene (en
güzel örnek)” 6 , “Büyük ahlak sahibi” 7 ,
“Müminlere düşkün ve onların sıkıntıya
uğraması kendisine çok ağır gelen”8 bir
elçi olan Muhammed Mustafa (S.A.V.)’in
ortaya koymuş olduğu yaşam şeklidir. Ne var
ki, O’nun örnek alınması, yalın bir taklit ve
sünnetinin belirli şekillere
hapsedilmesi
şekliyle
değil; bütün yönleriyle
tanınması,
insanlığın
huzur ve mutluluğu için
yaptığı
çağrının
hayatımıza yansıtılması
ile mümkündür.
Muhterem Müminler!
Muhammed
Mustafa
(sav)’in sünneti seniyesi, toplumları zulmün,
karanlığın ve cehaletin bataklığından adalet,
marifet ve saadetin zirvesine çıkarmıştır.
O’nun sevgisi, aşkı ve nuru büyük
medeniyetlerin ve güzelliklerin menbâ-ı ve
temeli olmuştur. Fakat, insanlık o güneşten
uzaklaştığı için gün be gün karanlık artmakta,
zulüm, gözyaşı, mazlumların feryadı her tarafı
kaplamakta, bütün dünya maddi ve manevi
buhranlarla sarsılmaktadır.
Önümüzdeki
Salı
günü
idrak
edeceğimiz
Mevlid
Kandili’nin,
Peygamberimizin ve O’nun mesajının yeniden
anlaşılıp başlara taç edilmesine vesile olmasını
diler, İslam âlemine ve insanlığa hayırlar
getirmesini yüce Allah’tan niyaz ederim.
5
6
7
8
Enbiya 21/107.
Ahzâb 33/21.
Kalem 68/4.
Tevbe 9/128.
www.tokyocamii.org