Service Description Template (global)

Transkript

Service Description Template (global)
Servis Açıklaması
Dell Hızlı Danışma Hizmetleri
Giriş
Dell Hızlı Danışma Hizmetleri (“Hizmet” veya “Hizmetler”), sonuçları maksimize etmek için Hızlı Yöntem
kullanarak proje desteği sağlamada esnek, zamana dayalı bir model sunar. Teklifiniz, sipariş formunuz veya
karşılıklı kabul ettiğiniz diğer form ya da fatura veya sipariş kabulü (uygun biçimde, “Sipariş Formu”) hizmetlerin
adını ve satın aldığınız kullanılabilir hizmet seçeneklerini içerir. Servis sözleşmelerinizin bir kopyasını
isteme konusunda daha fazla yardımı için Dell Teknik Destek birimine veya satış temsilcinize başvurun.
Servis Açıklaması
Servis aşağıdakileri içerir:





Hızlı Proje Yönetimi Metodolojisini kullanarak, uygulanabilir proje bazlı becerilere sahip bir Dell
Teknik Danışmandan (“Teknik Danışman”) zamana dayalı proje desteği. Tüm Hizmet projeleri,
projenin dinamik biçimde ayarlanabilmesi için günlük kontrol noktalarını ve hedef belirlemeyi
kullanan bir Hızlı Yöntem içerir
Size destek olması için ilgili becerilere sahip Teknik Danışmanlar. Teknik Danışmanların tipik
becerileri Tablo 1'de listelenmiştir
Sabit bir süre için sabit bir fiyat; tüm masrafları içerir. Sabit süre 5 gündür ve gerekli olduğunda,
Teknik Danışmanın Müşteri sahasına gidiş süresini de kapsar
Minimum 5 günlük sabit süreye yapılacak uzatmalar ek ücrete tabidir
Tüm uygulamalar sahada gerçekleştirilir
Bu Hizmeti tamamladığınızda, Dell tamamlanan tüm görevleri gözden geçirmek ve sonraki adımlar
konusunda tavsiyelerde bulunmak için bir proje kapanış toplantısı düzenleyecektir.
Bir Dell temsilcisi bu Hizmetin zaman planını hazırlamak için Müşteri ile bağlantıya geçecektir. Planlama,
mevcut kaynaklar üzerinde karşılıklı mutabakatı esas alacak ve Servisin başlamasından önce en az on
işgünü hazırlık süresi bırakılacaktır. Dell satış ekibi ile proje yöneticisi üzerinden başka şekilde bir anlaşmaya
gidilmedikçe, bu Hizmet Pazartesi – Cuma günleri arasında, Müşterinin yerel zamanıyla normal Dell çalışma
saatleri içerisinde (eyalet, bölge veya ülke çapındaki tatiller hariç) sağlanacaktır.
Servis Stok Kodları
Bkz. Ek A
1 Dell Hızlı Danışma Hizmetleri | v1.0 | 4 Eylül 2012
Kilit Hizmet Adımları
Planlama ve Hedef Belirleme
1. Teknik gereklilikler / mimari bilgilerini Müşteriden alıp Müşteriyle birlikte gözden geçirme
2. Yaklaşık 2 saatlik bir hedef toplantısı düzenleme ve önceliklendirilmiş hedefler ve günlük görev
planını kararlaştırarak Sprint Birikmiş İş Hedef Planına kaydetme
3. Sprint Birikmiş İş Hedef Planına karşı yürütme ve Dell Sprint İzleme Raporuna kaydetme; bu tür
yürütme ve kayıt işlemlerinin bu Hizmetin sabit süresi içinde kalması ve sabit kapsamlı teslimatlar
içermemesi halinde
Günlük Gözden Geçirme Toplantıları ve Görev Yürütme
1. Müşteriyle veya Müşteri tarafından belirlenmiş bir temsilciyle ilerlemeleri gözden geçirmek ve
hedef ve öncelikleri netleştirmek için günlük gözden geçirme toplantıları
2. Sprint Birikmiş İş Hedef Planına karşı yürütme ve Dell Sprint İzleme Aracına kaydetme
Proje Sonlandırma
1. Teknik Danışman, Müşteriye gerçekleştirilen Hizmetleri ve tamamlanmış işleri gösteren
bir rapor sunacaktır.
Teknik Danışman Becerileri
 Dell Teknik Danışmanları belirli bir teknik alanda 3-5 yıllık deneyime veya ona eşdeğer
becerilere sahiptir.
 İstenen becerileri uygulama öncesinde iki haftaya kadar Dell proje koordinatörü aracılığıyla
dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Proje koordinatörü, gerektiği durumlarda her türlü proje
uzatması veya netleştirilmesi gereken ek sorunlar için ana Dell irtibat noktanız olan kişidir.
 Aşağıda, bir Dell Hızlı Danışma Hizmetleri uygulamasında tipik olarak bekleyeceğiniz teknoloji
becerilerinin kısa açıklaması yer almaktadır.
Tablo-1 – Tipik Dell Hızlı Danışma Becerileri
Sunulan Hizmet
Server
Virtualization
için Dell Hızlı
Danışma Hizmeti
Dell Hızlı Danışmanın Tipik Yetenekleri
VMWare/Hyper-V Teknoloji Becerileri:

Sanallaştırma teknolojilerinde geniş bilgi. Geniş ölçekli sunucu/depolama/
sanallaştırma projelerini yönetme deneyimi

VMware ESX, ESXi, Microsoft Hyper-V R2 ve System Center Virtual Machine
Manager 2008 R2 yapılandırması, mimarisi ve yerleşimi konusunda, sanal makine
yapılandırmasını ve şablonlarını da içeren kapsamlı bilgi

Yüksek sanal makine kullanılabilirliği için üstlenme küme hizmeti

Port/geçiş yardımı ve genel sistem yönetimi sağlama ve gerektiğinde ürün özelliklerini
ve işlev taleplerini yürütme
İlgili Microsoft Teknolojisi Becerileri:

Microsoft Windows Server işletim sistemleri (örn. 2008 R2)

Yapılandırma sunucusu teknolojileriyle ilgili kapsamlı bilgi: Active Directory, DNS,
DHCP, Exchange, IIS, SQL Server
İlgili Ağ Oluşturma Becerileri:

Ağ sistemleri (örn. Cisco yönlendiriciler ve düğmeler), yük dengeleme, güvenlik
duvarları, LAN, WAN ve yüksek kullanılabilirlik, kapsamlı TCP/IP, SNMP, DNS,
LDAP ve WINS bilgisi

SAN tabanlı ağ depolaması, SAN Yapılandırması LUN tasarımıyla ilgili kapsamlı bilgi
2 Dell Hızlı Danışma Hizmetleri | v1.0 | 4 Eylül 2012
Microsoft Active
Directory
için Dell Hızlı
Danışma Hizmeti
Microsoft
Exchange
için Dell Hızlı
Danışma Hizmeti
Microsoft Lync
için Dell Hızlı
Danışma Hizmeti
Microsoft Active Directory Becerileri:

Active Directory ve Windows uygulamalarıyla ilgili deneyim – görüntüleme, GPO,
OU ve WAS Uygulaması ve dosya erişimi yönetimi

Port/geçiş yardımı ve genel sistem yönetimi sağlama ve gerektiğinde ürün özelliklerini
ve işlev taleplerini yürütme
İlgili Microsoft Teknolojisi Becerileri:

Microsoft Windows NT Etki Alanları, dosya erişimi yönetimi

Dosya ve yazdırma hizmetleri
İlgili Ağ Oluşturma Becerileri:

Yıkım onarımı da dahil SAN yapılandırması ve yönetimi

DHCP, DNS ve WINS dahil TCP/IP

IIS, HTML, XML, HTTP, HTTPS ve FTP'yi de kapsayan internet teknolojileri
Microsoft Exchange Becerileri:

Microsoft Exchange 2003, 2007 veya 2010 ve Microsoft Exchange kümeleme

Sunucu sanallaştırma deneyimi – fiziksel sunucudan sanal sunucuya geçiş –
Exchange 2003, 2007 veya 2010

Active Directory, GPO, OU ve WAS Yönetimi ve dosya erişimi yönetimi

Port/geçiş yardımı ve genel sistem yönetimi sağlama ve gerektiğinde ürün özelliklerini
ve işlev taleplerini yürütme
İlgili Microsoft Teknolojisi Becerileri:

Microsoft Windows NT Etki Alanları
İlgili Ağ Oluşturma Becerileri:

Eşleme, maskeleme ve Exchange sunucuları için depolama birimlerini algılama,
SAN Yapılandırması ve LUN tasarımı, iSCSI depolama yapılandırması

DHCP, DNS ve WINS dahil TCP/IP
Microsoft Lync Becerileri:

Microsoft Lync Server ve Office Communications Server ile ilgili deneyim– kurulum,
yapılandırma ve sorun giderme; çoklu dağıtım senaryolarındaki tüm iş yükleri

Microsoft Lync Server ve Office Communications Server tasarımı ve mimarisiyle ilgili
engin bir kavrayış

Geleneksel telefon kavramlarına dair engin bir kavrayış (Voice Over Internet Protocol
(VOIP) ve Lync Server ile Office Communications Server ile bağlantılı diğer çekirdek
ağ hizmetleri

Microsoft Active Directory, OU, GPO ve UAC

Port/geçiş yardımı ve genel sistem yönetimi sağlama ve gerektiğinde ürün özelliklerini
ve işlev taleplerini yürütme
İlgili Microsoft Teknolojisi Becerileri:

Microsoft Windows NT Etki Alanları, dosya erişimi yönetimi
İlgili Ağ Oluşturma Becerileri:

DHCP, DNS ve WINS güvenlik duvarları, yönlendirme ve güvenlik de dahil TCP/IP ağları
3 Dell Hızlı Danışma Hizmetleri | v1.0 | 4 Eylül 2012
Microsoft
SharePoint
için Dell Hızlı
Danışma Hizmeti
Microsoft
Windows 7 ve
Applications
Packaging için
Dell Hızlı
Danışma Hizmeti
Microsoft Sistem
Merkezi
Yapılandırma
Yöneticisi için
Dell Hızlı
Danışma Hizmeti
Microsoft SharePoint Server Becerileri:

Microsoft SharePoint Server, Microsoft SharePoint Hizmetleri, Microsoft SharePoint
2007-2010, Microsoft SQL Server 2000-2005 ve SharePoint Farm oluşturmayı içeren
kapsamlı bilgi

Performance Point, Excel Hizmetleri ve Visio Hizmetleri de dahil olmak üzere BI
Hizmetleri deneyimi

İşbirliği portalları, şirket arama, şirket içerik yönetimi, iş süreçleri ve formları, iş zekası
konularında kapsamlı bilgi

Port/geçiş yardımı ve genel sistem yönetimi sağlama ve gerektiğinde ürün özelliklerini
ve işlev taleplerini yürütme
İlgili Microsoft Teknolojisi Becerileri:

Microsoft Active Directory, GPO, UAC

Microsoft Windows NT Etki Alanları, dosya erişimi yönetimi
İlgili Web Ağ Oluşturma Becerileri:

TCP/IP, DHCP, DNS ve WINS dahil TCP/IP ağları

Web teknolojileri – IIS 6,0, Güvenlik, SOA, Distributed Computing, HTML, CSS, XSL,
XST, JavaScript, XML, .ASP ve .NET
Microsoft Windows 7 ve Application Packaging Teknolojisi Becerileri:

Windows 7, Vista, XP İşletim Sistemlerinin idaresi, yapılandırması ve uygulanması
konusunda deneyim

Uygulama bağımlılığının tanımlanması ve yönetiminde, MSI formatında uygulama
paketlemesi ve uygulama uyumluluk testleri konusunda deneyim

Görüntü şablonu geliştirme, görüntü geliştirme & en iyi uygulamalar (örn. Ghost),
görüntü yama yönetimi/testi ve uygulaması, görüntü çekirdek uygulama yürütme deneyimi

WMI, ADSI, VBScript ve toplu dosyalar da dahil komut dosyası oluşturma
konusunda deneyim
İlgili Microsoft Teknolojisi Becerileri:

Microsoft Active Directory, GPO, UAC,

Microsoft Windows NT Etki Alanları, dosya erişimi yönetimi
İlgili Web ve Ağ Oluşturma Becerileri:

TCP/IP, DHCP, DNS ve WINS dahil TCP/IP ağları

Web teknolojileri – IIS 6,0, Güvenlik, SOA, Distributed Computing, HTML, CSS, XSL,
XST, JavaScript, XML, .ASP ve .NET
Microsoft Sistem Merkezi Yapılandırma Yöneticisi Becerileri:

Microsoft Sistem Merkezi Yapılandırma Yöneticisine (SCCM) dair kapsamlı bilgi

Uygulama yamaları da dahil çoklu alan ve uzak mimarileri tasarlama, yürütme ve yönetme

Microsoft Windows 7, XP veya Vista görüntü tasarımı ve kaydıyla ilgili uzman bilgisi

Uygulama yamaları – komut dosyası oluşturma, test, yönetim ve dağıtım

.NET, .COM+, .ASP ve Java dahil şirket uygulama mimarileri hakkında bilgi

Genel sistem yönetimi gerçekleştirme becerisi ve gerektiğinde ürün özellikleri ve işlev
taleplerini yürütme
İlgili Microsoft Teknolojisi Becerileri:

Microsoft Windows NT etki alanları, Group Policy, UAC, Microsoft Server

Microsoft Active Directory, Novell dizini, Powershell and Microsoft SQL Server
İlgili Web ve Ağ Oluşturma Becerileri:

DHCP, DNS ve WINS dahil TCP/IP ağları

IIS, HTML, XML, HTTP, HTTPS ve FTP de dahil internet teknolojileri
4 Dell Hızlı Danışma Hizmetleri | v1.0 | 4 Eylül 2012
Microsoft
Dynamics CRM
için Dell Hızlı
Danışma
Microsoft SQL
Sunucusu için
Dell Hızlı
Danışma:
Tüm Dell Hızlı
Danışma
Hizmetleri
Uygulamaları
Microsoft Dynamics CRM Becerileri:

Microsoft Dynamics CRM kurulum ve yüklemesine dair proje deneyimi

Gerekliliklerin bir araya getirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarının anlaşılması konusunda deneyim

Çekirdek CRM (Satış, Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri) iş süreçleri bilgisi

Son kullanıcı gereklilik formlarına dayanarak Microsoft Dynamics CRM özelleştirmesi

Microsoft Dynamics CRM veri geçişleri konusunda deneyim

Microsoft Dynamics CRM Son Kullanıcı ve Yönetici Eğitimi konusunda deneyim

İstendiğinde ürün özelliklerini ve işlev taleplerini yürütebilme
İlgili Microsoft Teknolojisi Becerileri:

Microsoft Windows NT etki alanları ve dosya erişimi yönetimi
İlgili Web ve Ağ Oluşturma Becerileri:

DHCP, DNS ve WINS, güvenlik duvarları, yönlendirme ve güvenlik de dahil TCP/IP ağları
Microsoft SQL Server Becerileri:

Microsoft SQL Server veritabanı yönetimi (DBA) deneyimi; SQL Server 2008 veya üzeri
deneyimi (veritabanı izleme, bakım ve yedekleme ve kurtarma dahil)

SQL Sunucusunun işlevleri, özellikleri ve avantajlarına dair bilgi (Yalnız veritabanı platformuSQL Server Analiz Hizmetleri, Raporlama Hizmetleri veya Entegrasyon Hizmetlerini içermez)

Veritabanı tasarımı ve veritabanı güvenliği bilgisi (yöntem ve teknikler)

SQL Server platformu kurulum, yapılandırma ve yükseltme yolları ve prosedürleri
hakkında bilgi

Veritabanı performans ayarlaması hakkında bilgi ve beceriler

İstendiğinde ürün özelliklerini ve işlev taleplerini yürütebilme
İlgili Microsoft Teknolojisi Becerileri:

Microsoft Windows NT etki alanları ve dosya erişimi yönetimi
İlgili Web ve Ağ Oluşturma Becerileri:

DHCP, DNS ve WINS, güvenlik duvarları, yönlendirme ve güvenlik de dahil TCP/IP ağları
Sorun Çözme Becerileri:

Olağanüstü müşteri hizmetleri, sorun çözme becerileri ve bir ekibin parçası olarak ya da
bağımsız çalışabilme yeteneği. Danışmanlarımız, BT çözümlerini uygularken bir aciliyet
duydusu içindedirler

Üst makama taşıma da dahil olmak üzere sorunların zamanında ve yüksek kalite ile
analizi, iletilmesi ve çözümü
Varsayımlar


Müşteri tarafından alan teknik gereklilikleri / mimarisi ile ilgili sağlanan tüm bilgiler somut
olarak doğrudur.
5 günlük sabit süre art arda gelen iş günlerini kapsar.
Hizmete Özgü İstisnalar



Bu Hizmet sabit teslimat kapsamını içermez.
Sağlanan Hizmetler sadece ve özel olarak Müşteri için oluşturulmuş fikri mülkiyetin
geliştirilmesini kapsamaz.
Danışmanlar sabit bir süre için belirli becerilerle donatılmıştır ve kararlaştırılan hedef planlarına
yönelik çalışmak için zamanlarını en iyi şekilde kullanmak üzere Hızlı Yöntemi kullanırlar.
Gerçekleştirilmesi Dell'in bu sabit sürenin ötesinde çalışmasını gerektiren her türlü faaliyet veya
hizmet bu Servis Açıklamasının kapsamı dışındadır.
5 Dell Hızlı Danışma Hizmetleri | v1.0 | 4 Eylül 2012


Bu Servis Açıklamasının hükümleri, Müşteriye Sözleşmenin şartlarında sağlanan garantilere ilave
başka garantiler sunmaz.
Dell'in, Servisleri sağlamanın Dell veya Dell'in Servis sağlayıcıları için makul olmayan bir risk
yarattığına veya Servislerin kapsamının aşıldığına karar vermesi durumunda, Servisleri sağlamayı
reddedebilir. Dell, kendi kontrolünün dışındaki nedenlerle oluşan performans hatalarından veya
gecikmelerinden sorumlu olmayacaktır.
Müşterinin Sorumlulukları







Müşteri, teslimat süresinde Dell danışmanına ilgili konum da dikkate alınarak gerekli tüm ortamlar
için erişim sağlayacaktır.
Müşteri tüm planlama ve gözden geçirme oturumlarında hazır bulunmalı veya Müşteri tarafından
belirlenmiş bir temsilci sağlamalıdır.
Müşteri, Teknik Danışmanın yeterli katılım (hedef belirleme de dahil) olmaksızın Müşterinin
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışamayacağını veya Hizmeti gerçekleştiremeyeceğini
kabul eder. Müşteri yukarıda belirtilenlere göre yeterli işbirliği yapmazsa, Dell Hizmetin
gerçekleştirilmemesiyle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez ve Müşteri para iadesi talep edemez.
Müşteri, sahip olduğu lisanslı yazılım, donanım, sistemler, yer alan veriler ve bu Hizmetlerin
sağlanması amacıyla orada bulunan tüm donanım ve yazılım bileşenlerinin (birlikte “Desteklenen
Ürünler”) hem Müşteri hem de Dell tarafından erişimi ve kullanımına dair izin alınacağını garanti
ve temsil eder. Müşteri bu izni almamışsa, Dell'den bu Servisleri gerçekleştirmesini istemeden
önce masrafını kendisi karşılamak kaydıyla bu izni almak Müşterinin sorumluluğundadır.
Müşteri, Dell'in telefondaki analistiyle ve alandaki teknisyenleriyle işbirliği yapmayı ve talimatlarını
izlemeyi kabul eder. Tecrübeler, kullanıcı ve analist ya da teknisyenle yakın işbirliği sonucunda
çoğu sistem sorunlarının ve hatalarının giderilebildiğini göstermiştir.
Hizmetler sahada performansı gerektirirse, Müşteri tesisine ve Desteklenen Ürünlere (geniş
çalışma alanı, elektrik ve yerel bir telefon hattı dahil) (Dell'den ücret talep edilmeksizin) serbest,
güvenli ve yeterli erişim sağlayacaktır. Sistem bu öğeleri içermiyorsa, bir monitör veya ekran,
bir fare (veya işaret aygıtı) ve klavye de (Dell'den ücret talep edilmeksizin) sağlanmalıdır.
Bu Servis'in verilmesinden önce ve verilmesi sırasında, Müşteri'nin, sorundan etkilenen tüm
sistemlerde varolan tüm verilerin, yazılımların ve programların eksiksiz yedeğini alması önemle
tavsiye edilir. Müşteri, olası arızalar, değişiklikler veya veri kaybına karşılık etkilenen tüm
sistemlerde saklanan verilerin yedek kopyalarını periyodik olarak almalıdır. DELL ŞUNLARLA
İLGİLİ HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEZ:
o
GİZLİ, TESCİLLİ VEYA KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ;
o
KAYIP VEYA BOZUK VERİ, PROGRAM VEYA YAZILIM;
o
HASARLI VEYA KAYIP ÇIKARILABİLİR ORTAM;
o
BİR SİSTEM VEYA AĞIN KULLANIM KAYBI;
o
VE/VEYA DELL YA DA ÜÇÜNCÜ TARAF BİR HİZMET SAĞLAYICININ İHMALİ DE
DAHİL, HER TÜRLÜ HAREKET VEYA ATLAMALAR.
Dell, herhangi bir program veya verinin restorasyonundan veya tekrar kurulumundan sorumlu değildir.

Bu servisler, Dell'in, kendisi tarafından üretilmemiş donanım veya yazılımlara erişmesini gerektirebilir.
Dell veya üreticinin dışındaki herhangi bir kişi donanım ya da yazılım üzerinde çalışırsa, bazı
üreticilerin garantileri geçersiz olabilir. Dell'in Servis işlemlerinin bu garantileri etkilememesini
sağlamak müşterinin sorumluluğundadır ve eğer etkilerse, Müşteri sonucu kabul edecektir. Dell,
üçüncü taraf garantiler veya Servislerin bu garantiler üzerinde oluşabilecek etkileri konusunda
sorumluluk almaz.
6 Dell Hızlı Danışma Hizmetleri | v1.0 | 4 Eylül 2012
Çeşitli
A. Zaman Planının Yenilenmesi ve Süre Bitimi. Bu Servis için randevu alındıktan sonra, programdaki tüm
değişiklikler planlanan tarihten en az 8 takvim günü önce yapılmalıdır. Müşteri bu servisi zamanlama
tarihinden 7 gün veya daha kısa süre önce yeniden zamanlarsa, servislerin fiyatının %25'ini geçmemek
kaydıyla bir yeniden zamanlama ücreti alınır. Müşteri, serviste yapılacak her türlü yeniden zamanlama
işleminin Servisin başlamasından en az 8 gün önce onaylanması gerektiğini kabul eder. İlgili kanunlar
başka türlü gerektirmedikçe, bu Servisi sipariş tarihinizden itibaren on iki (12) aylık süre içinde bir kez
kullanabilirsiniz ve bu süreden sonra, Müşteri Servisi kullanmasa dahi Dell Servisi gerçekleştirmiş
kabul edilecektir.
B. Servisin Kapsamına Dair Ticari Olarak Makul Limitler. Dell, Servisi sağlamasının Dell veya
Servis sağlayıcıları için kabul edilemez bir risk oluşturacağına veya bunun kapsam dışı olduğuna
kanaat getirirse, Servisi sağlamayı reddedebilir. Dell, Müşterinin bu Servis Açıklaması kapsamındaki
sorumluluklarını yerine getirmemesi de dahil kendi kontrolü dışındaki bir nedenle servisin
gerçekleştirilememesi veya gecikmesinden sorumlu olmayacaktır. Servisin kapsamı, yalnız Desteklenen
Ürünün tasarlandığı kullanımlara genişletilebilir.
C. İsteğe Bağlı Servisler. İsteğe bağlı servisler (gerektiğinde servis, kurulum, danışmanlık, yönetilen,
profesyonel destek veya eğitim servisleri dahil) Dell'den satın alınabilir ve Müşterinin bulunduğu yere
göre değişebilir. İsteğe bağlı servisler, Dell ile ayrı bir sözleşme gerektirebilir. Bu tür bir sözleşmenin
olmaması halinde, isteğe bağlı servisler bu Servis Açıklaması uyarınca sağlanır.
D. Atama. Dell, bu Servisi ve/veya Servis Tanımını yetkili üçüncü taraf servis sağlayıcılara atayabilir.
E. İptal. Dell, bu Servisi, Servis süresi içinde aşağıdaki nedenlerden biriyle iptal edebilir:
 Müşterinin bu Servisin toplam ücretini fatura şartlarına uygun olarak ödememesi;
 Müşteri; yardımcı olan analist veya yerinde servis teknisyenine kötü amaçlı ve/veya tehdit
içerecek biçimde davranması ya da kendisiyle işbirliği yapmasını reddetmesi veya;
 Müşterinin, bu Servis Tanımında belirtilen tüm şart ve koşullara bağlı kalamaması.
Dell bu Servisi iptal ederse, Müşterinin faturada belirtilen adresine yazılı bir Müşteri bildirimi
gönderecektir. Bildirim iptal nedenini ve iptalin geçerli olacağı tarihi içerecektir; bu tarih, Dell'in iptal
bildirimini Müşteriye gönderdiği tarihten on (10) gün önce olamaz (eyalet yasaları sözleşmeye göre
farklılık göstermeyen başka iptal koşulları ileri sürmedikçe). Dell bu servisi bu madde çerçevesinde
iptal ederse, Müşteri Dell'e yapılan veya yapılması gereken ödemeleri geri alma hakkına sahip olmaz.
F. Coğrafi Sınırlamalar ve Yer Değiştirme. Bu Servis, Müşterinin faturasında sevkiyat adresi olarak
belirtilen yere sağlanacaktır. Bu Servis tüm bölgelerde mevcut değildir. Servis seçenekleri bölgeye
göre değişir ve bazı seçenekler Müşterinin bulunduğu yerde sunulmayabilir; bu nedenle bu ayrıntılar
için satış temsilcinizle görüşün.
7 Dell Hızlı Danışma Hizmetleri | v1.0 | 4 Eylül 2012
Hüküm ve Koşullar
Bu Servis Açıklaması, müşteri olarak siz (“siz” veya “Müşteri”) ile bu Servisin satışına ilişkin faturanızda
belirtilen Dell tüzel kişiliği arasında geçerlidir. Bu Servis Müşterinin Dell ile imzaladığı ve Servisin satışını
yetkilendiren ayrı ana hizmet sözleşmesi uyarınca sunulmaktadır. Böyle bir sözleşmenin olmaması halinde,
bu Servis Müşterinin bulunduğu yere bağlı olarak Dell'in Ticari Satış Hükümleri veya Dell'in standart Müşteri
Ana Hizmet Sözleşmesine (uygun biçimde “Sözleşme”) tabi olacaktır. Lütfen Sözleşmenizin bulunabileceği
Müşteri konumuna ilişkin URL için aşağıdaki tabloya bakın. Taraflar, bu çevrimiçi hükümleri okuduklarını ve
kabul ettiklerini beyan ederler. Müşteri ayrıca Servisi yenilediğinde, değiştirdiğinde, uzattığında veya ilk
belirlenen sürenin ötesinde kullanmaya devam ettiğinde, Servisin www.dell.com/servicecontracts
adresinde incelenebilecek geçerli Servis Açıklamasına tabi olacağını kabul eder.
Servisler için siparişinizi verdiğinizde, Servisleri veya bunlarla ilişkili yazılımı kullandığınızda ya da
alışverişinizle bağlantılı olarak Dell.com web sitesinde veya Dell yazılımı arabiriminde “Kabul Ediyorum”
düğmesini tıkladığınızda veya kutusunu işaretlediğinizde, bu Servis Açıklamasının ve buraya referans
olarak eklenen anlaşmaların sizi bağladığını kabul etmiş olursunuz. Bu Servis Açıklaması'nda temsil
ettiğiniz ve imza yetkisine sahip olduğunuz bir şirket veya bir tüzel kişi adına yer alıyorsanız, bu durumda
“siz” ya da “Müşteri” söz konusu tüzel kişiyi ifade eder. Bu Servis Açıklamasını almanın yanı sıra, belirli
ülkelerdeki Müşterilerin imzalanmış bir Satınalma Anlaşması yapmaları gerekebilir.
Dell Hizmetleri Alımınıza Uygun Şartlar ve Hükümler
Müşterinin Konumu
Dell Hizmetlerini Doğrudan Dell'den
Satın Alan Müşteriler
Dell Hizmetlerini Yetkili bir Dell Satıcısından
Alan Müşteriler
Amerika Birleşik
Devletleri
www.dell.com/CTS
www.dell.com/CTS
Kanada
www.dell.ca/terms (İngilizce)
www.dell.ca/conditions (Fransız-Kanada)
www.dell.ca/terms (İngilizce)
www.dell.ca/conditions (Fransız-Kanada)
Latin Amerika &
Karayip Ülkeleri
Yerel www.dell.com ülkeye özel web sitesi
veya www.dell.com/ServiceContracts.*
Yerel www.dell.com ülkeye özel web sitesi veya
www.dell.com/ServiceContracts.*
Asya Pasifik, Japonya
Ticari Bölgeleri
Yerel www.dell.com ülkeye özel web sitesi
veya www.dell.com/ServiceContracts.*
Yerel www.dell.com ülkeye özel web sitesi veya
www.dell.com/ServiceContracts.*
Avrupa, Orta Doğu, &
Afrika Ticari Bölgeleri
Yerel www.dell.com ülkeye özel web sitesi.*
Servis Açıklaması veya satıcınızdan alabileceğiniz diğer
Dell servis belgeleri siz ve Dell arasında bir sözleşme
oluşturmaz; ancak sadece satıcınızdan aldığınız Servisin
içeriğini, Servisin alıcısı olarak sizin yükümlülüklerinizi
ve bu Servisin sınırlarını ve kısıtlamalarını açıklar.
Bunun sonucunda, bu Servis Açıklamasında ve herhangi
başka Dell servis belgelerinde “Müşteri”ye yapılacak tüm
göndermeler, bu bağlamda sizi belirtmektedir ve Dell'e
yapılacak tüm göndermeler ise yalnız satıcınız adına Servisi
sağlayan servis sağlayıcısı olarak kabul edilecektir. Burada
açıklanan Servisle ilgili olarak Dell ile sözleşmeli direkt bir
ilişkiniz olmayacaktır. Şüpheleri ortadan kaldırmak için,
yapısı itibariyle yalnız doğrudan alıcı ve satıcı için geçerli
ödeme şartları veya başka sözleşme koşulları sizin için
geçerli olmayacak ve bunlar sizinle satıcı arasında
kararlaştırıldığı şekilde olacaktır.
* Müşteriler yerel www.dell.com web sitesine bulundukları yerde İnternet erişimi olan bir bilgisayardan www.dell.com adresine
giderek veya aşağıdaki adreste Dell'in “Bir Bölge/Ülke Seç” web sitesindeki seçeneklerden birini belirleyerek erişebilirler:
http://www.dell.com/content/public/choosecountry.aspx?c=us&l=en&s=gen.
8 Dell Hızlı Danışma Hizmetleri | v1.0 | 4 Eylül 2012
Ek A
Dell Hızlı Danışma Hizmetleri Stok Kodları
ABD/Kanada Stok Kodları
Stok Kodu
Stok Kodu Tanımı
968-4103
968-4104
968-4105
968-4106
968-4107
968-4108
968-4109
968-4110
968-4111
Server Virtualization (Hyper-V & VMware) için ICS Hızlı Danışma Hizmeti
Microsoft Active Directory ve Server için ICS Hızlı Danışma
Microsoft Exchange ve Active Directory için ICS Hızlı Danışma
Microsoft Lync ve Active Directory için ICS Hızlı Danışma
Microsoft SharePoint ve Active Directory için ICS Hızlı Danışma
Microsoft Windows 7/Apps Packaging için ICS Hızlı Danışma
Microsoft System Center (SCCM ve AD) için ICS Hızlı Danışma
Microsoft Dynamics CRM için ICS Hızlı Danışma
Microsoft SQL Sunucusu için ICS Hızlı Danışma
9 Dell Hızlı Danışma Hizmetleri | v1.0 | 4 Eylül 2012
İş Ortağı
GICS
GICS
GICS
GICS
GICS
GICS
GICS
GICS
GICS

Benzer belgeler