3. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarı

Transkript

3. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarı
3. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler
Kongre ve Fuarı
Kongre ve Fuar Sonuç Raporu
www.icsgistanbul.com
Türkiye Cumhuriyeti
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
29 - 30 Nisan 2015
Haliç Kongre Merkezi, İstanbul
“Approved Event”
BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE
BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.
Düzenleyen
“Dünyayı Saran, Organizasyona Işık Tutan Vizyon”
www.hhbexpo.com.tr
KONGRE ve FUAR SONUÇ RAPORU
İÇİNDEKİLER
Basın Bülteni
3
ICSG İSTANBUL 2015 Yürütme Kurulu Üyeleri 5
ICSG İSTANBUL 2015 Bilim Kurulu Üyeleri
7
ICSG İSTANBUL 2015 Danışma Kurulu Üyeleri 8
Kongreye Hazırlık Süreci
10
Önemli Veriler
11
Destekleyen Kuruluşlar ve Dernekler
12
Kongre Hakkında
13
Katılımcı Profilleri
15
Ürün ve Hizmet Grubu
15
Sektörel Bazlı Katılımcı Profili
16
Yurtdışı Katılımcı Ülkeler
17
Katılımcı Profil Yüzdesi
17
Sponsorlar18-19
Medya Sponsorları
20
Stant Kuran Firmalar
21
Konu Başlıkları
22-23
ICSG İSTANBUL 2015
Bildiriler, Paneller ve Seminerler
24
Kongreden Kazanımlar
27
ICSG İstanbul 2015 Katılımcı Görüşleri
28
Teşekkür Yazısı
29
2
KONGRE ve FUAR SONUÇ RAPORU
BASIN BÜLTENİ
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve UGETAM’ın
(İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik Sanayi ve Ticaret AŞ.)
himayesinde Turkcell,Vodafone, TRT ve Sabah Gazetesi ana sponsorluklarında düzenlenen
“3. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarı” bu yıl 29-30 Nisan 2015 tarihlerinde,
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Sayın Taner Yıldız başta olmak üzere, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve
Teknoloji Komisyonu Başkanı Sayın İbrahim Halil Mazıcıoğlu, İstanbul Valisi Sayın Vasip
Şahin, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Sayın Mustafa Yılmaz ve birçok üst
düzey bürokratların katılımlarıyla, HHB EXPO Fuar Şirketi tarafından, İstanbul Haliç Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
İlkinin açılışını 9 Mayıs 2013 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın
dönemin Başbakanı sıfatıyla onurlandırdıkları “Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre
ve Fuarı ” (ICSG İstanbul 2013), 3. yılında (ICSG İstanbul 2015), dünya fuar listesine girmiş olup,
binlerce uzmanın ve akademisyenin katılımıyla uluslararası platformda, ülkemizin tanıtımına
olumlu katkı sağlayan kongre ve fuar olma yolunda ilerlemektedir.
Açılış konuşmaları
ICSG İstanbul 2015 Kongre ve Fuarı Başkanı, Prof. Dr. Ümit Doğay ARINÇ; İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreteri, Dr. Hayri BARAÇLI; T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı,
Mustafa YILMAZ; T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Taner YILDIZ ve T.C. Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı, Fikri IŞIK tarafından gerçekleştirilmiştir.
Akıllı Şebekelere Geçiş, Türkiye genelinde Elektrik Kesintisi ile önem kazandı.
31 Mart 2015 tarihinde Türkiye’de yaşanan genel elektrik kesintisi şebeke işletmeciliğinde
bilişim teknolojilerinin kullanımının zorunluluk oldugunu gosterdi. Ülkemizde akıllı
şebekelerin, elektrik şebekeleri ile bağlantılarını, gündeme getirmek ve farkındalık oluşturmak
üzere “Akıllı Şebekeler ve Türkiye Elektrik Şebekesinin Mevcut Durumu ve Geleceği” konularını
içeren oturumlar, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, TEDAŞ, TEİAŞ, EÜAŞ, TETAŞ ve
ELDER başta olmak üzere özel sektör, kamu, kurum ve kuruluşların üst yetkililerinin verdikleri
bilgiler ışığında “3. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarı”nda gündeme geldi.
Dünyadaki seçkin konuşmacılar bu Kongre’de yer aldı.
Beyaz Saray Enerji Danışmanı Sayın John McDonald, IEEE PES Türkiye Başkanı Sayın Prof. Dr.
Ömer USTA, ICSG İstanbul 2015 Kongre ve Fuarında Keynote Speaker olarak yer almıştır.
Amerika Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) Direktörü Leocadia I. ZAK, Almanya Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Uluslararası İlişkiler Yazışma Yönetmeliği Bölüm Başkanı
Dr. Annegret GROEBEL, Uluslararası G3 PLC Birliği Genel Sekreteri Marc DELANDRE, Barselona
Şehir Konseyi Direktörü Josep Ramon FERRER , Belçika Fotovoltaik Endüstrisi Derneği Başkanı
James WATSON, Hollanda Açık Akıllı Şebekeler Genel Müdürü Mark OSSEL, Arap Ülkeleri
Yenilebilir Enerji Komisyonu Başkanı Mohammed Al TA’ANI, Danimarka Üniversitesi Enerji
Enformatik öğretim üyesi Prof. Bo Norregaard gibi uluslararası konuşmacılar ICSG İstanbul
2015’te yer aldı.
ICSG İstanbul 2015 boyunca ikili iş görüşmeleri ve ticari anlaşmalar yanında dünyada ve
Türkiye’deki enerji sektörünün önemli konu başlıkları İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde
ele alınmış olup oturumlarda hükümet düzeyindeki heyetlerden, uluslararası şirketlerin
3. ULUSLARARASI İSTANBUL
AKILLI ŞEBEKELER KONGRE
VE FUARI; DÜNYA FUAR
LİSTESİNE GİRMİŞ OLUP,
BİNLERCE UZMANIN
VE AKADEMİSYENİN
KATILIMIYLA ULUSLARARASI
PLATFORMDA, ÜLKEMİZİN
TANITIMINA OLUMLU
KATKI SAĞLAYAN KONGRE
VE FUAR OLMA YOLUNDA
İLERLEMEKTEDİR.
3
KONGRE ve FUAR SONUÇ RAPORU
üst düzey yöneticileri yer alarak gündemdeki önemli konuları değerlendirdiler. 6 salonda
gerçekleşen bu oturumlarda, katılımcılar, enerji sektörünün önemli konu başlıklarında
güncel bilgi edinme ve sunumlara ulaşma imkânı buldu.
Hükümet heyetleri ICSG İstanbul 2015’de
ICSG İstanbul 2015 için, Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya, Hollanda, Kanada, Danimarka,
İtalya, İspanya, CIS Ülkeleri, Orta ve Doğu Afrika, Güney Amerika ve Orta doğu ülkelerinden
hükümet ve bürokrat düzeyinde heyetler fuara katılarak, ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Söz
konusu ikili görüşmeler fuara katılan şirketlere, yabancı şirketlerle iş birliklerini artırma imkânı
sundu. Fuar T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmekte olup, T.C. Ekonomi Bakanlığı
tarafından “Alım Heyeti” organize edildi.
Fuar alanında 150 yerel ve uluslararası markalar stant açmakta olup, ikili görüşmeler ile
firmaların bir araya gelmesi sağlandı.
Ödüller
Lisansüstü Öğrencisi En iyi Bildiri Ödülü, Genç Araştırmacı En İyi Bildiri Ödülü, Lisans Öğrencisi
En İyi Bildiri Ödülleri ICSG İstanbul 2015’de sahiplerini buldu.
1 Temmuz 2014 tarihi itibari ile, ICSG İstanbul 2015 Bilim Kurulu tarafından, bildiriler için
hazırlıklara başlanmıs ve ilgili komiteler oluşturulmuştur. Bilimsel Kalite ve tanınırlık için IEEEPES Teknik sponsorluğu alınmış olup, yazı formatı, seçim değerlendirme ve puanlama ile,
bilim etiği ve intihal hususları esas alınarak, IEEE-PES formatında bildiriler alınmıştır.
Her bir bildiri için, alanında uzman 5’er adet öğretim üyelerinden oluşan komiteler eşliğinde,
değerlendirmeler yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda toplam gelen tam metin
bildiri sayısı 67 olup, bunların içinden 47 adet bildiri değerlendirmeye alınmıştır. Yapılan
değerlendirmeler sonucunda, 3 kategoride 1. 2. ve 3.’ler seçilerek ödülleri taktim edilmiştir.
29-30 Nisan 2015 tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezinde gerçekleşen , “3. Uluslararası
İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarı”na; bu yıl kamu kurumları, uluslararası metroloji
ve standardizasyon kuruluşları, uluslararası akıllı şebekelerin STK’ları, elektrik, su ve gaz
sayacı üretici ve ithalatçı firmaları, elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketleri, organize sanayi
bölgeleri, belediyeler, uygunluk değerlendirme kuruluşları, otomasyon firmaları, muayene,
deney ve kalibrasyon kuruluşları, Ar-Ge firmaları, enerji üretim/iletim/dağıtım firmaları,
GSM operatörleri, akıllı bina firmaları ve yazılım firmaları ile ilgili yurt içi ve yurt dışı sektör
temsilcilerinden oluşan binlerce uzman ve akademisyenle birlikte 50’nin üzerinde ülkeden
5000 sektör temsilcisi katıldı.
ICSG İstanbul 2016, 20 -21 Nisan 2016 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezinde gerçekleşecektir.
Prof. Dr. Ümit Doğay ARINÇ, ICSG İstanbul 2015 Kongre ve Fuarı Başkanı
Prof. Dr. Ali Yılmaz ÇAMURCU, ICSG İstanbul 2015 Bilim Kurulu Başkanı
ICSG İSTANBUL 2016
20-21 NISAN 2016
TARİHLERİNDE HALİÇ
KONGRE MERKEZİNDE
GERÇEKLEŞECEKTİR.
4
KONGRE ve FUAR SONUÇ RAPORU
ICSG İSTANBUL 2015 YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ
ADI - SOYADI
KURULUŞ
ÜNVAN
Prof. Dr.Ümit Doğay ARINÇ
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ REKTÖR YARDIMCISI
BAŞKAN
Alparslan BAYRAKTAR
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU (EPDK) KURUL ÜYESİ
ÜYE
Dr. Vedat GÜN
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU (EPDK)BAŞKAN YARDIMCISI
ÜYE
Ahmet OCAK
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU (EPDK)BAŞKAN YARDIMCISI
ÜYE
Hasan KÖKTAŞ
TÜRKİYE ENERJİ VAKFI BAŞKANI
BAŞKAN
YARDIMCISI
Prof. Dr. Necip CAMUŞCU
TC. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI, METROLOJİ VE
STANDARDİZASYON GENEL MÜDÜRÜ
BAŞKAN
YARDIMCISI
Dr. Zafer DEMİRCAN
T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI,
ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ
BAŞKAN
YARDIMCISI
Mustafa KOÇ
T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI,
HABERLEŞME GENEL MÜDÜRÜ
ÜYE
Mehmet ERTÜRK
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU (EPDK)
TARİFELER DAİRESİ BAŞKANI
ÜYE
Fatih DÖNMEZ
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU (EPDK) ESKİ KURULU ÜYESİ
ÜYE
Kemal YILDIR
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ) GENEL MÜDÜRÜ
ÜYE
Mükremin ÇEPNİ
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ (TEDAŞ) GENEL MÜDÜRÜ ÜYE
Özcan ALTINDAĞ
TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT AŞ (TETAŞ) GENEL
MÜDÜR YARDIMCISI
ÜYE
Prof.Dr. Ali Yılmaz ÇAMURCU FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
ÜYE
Ata CEYLAN
İSTANBUL SANAYİ ODASI, YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ÜYE
Abdulkadir ONGUN
TÜRKİYE ELEKTİRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
YEDEK ÜYE
Güven KARAÇUHA
DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
ÜYE
Serkan KELEŞER
UGETAM GENEL MÜDÜRÜ
ÜYE
Süreyya Yücel ÖZDEN
DEİK, ENERJİ İŞ KONSEYİ BAŞKANI
ÜYE
5
KONGRE ve FUAR SONUÇ RAPORU
Mariye Umay AKKAYA
TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ (TSE) YAZILIM TEST
VE BELGELENDİRME DAİRE BAŞKANI
ÜYE
Dr. Erkan DANACI
TÜBİTAK UME KURUMSAL GELİŞİM BİRİMLERİ SORUMLUSU
ÜYE
Uğur YÜKSEL
ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİ DERNEĞİ (ELDER) GENEL SEKRETERİ
ÜYE
Yakup USLU
ELEKTRİK SAYAÇ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ ( ESUDER ) BAŞKAN
ÜYE
Cem ÖNAL
TÜRKİYE DOĞAL GAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ DERNEĞİ
( GAZBİR ) DERNEK MÜDÜRÜ
ÜYE
Şinasi GÖLBAŞI
TÜRKİYE DOĞAL GAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ DERNEĞİ
( GAZBİR ) DOĞALGAZ TOPTAN TİCARET OPERASYON MÜDÜRÜ
YEDEK ÜYE
Dündar ÖZDEMİR
TURKCELL, M2M ÜRÜNLERİ MÜDÜRÜ
ÜYE
Ebru ÖZGÜÇ
VODAFONE, KURUMSAL PAZARLAMA MÜDÜRÜ
ÜYE
Şule DADAK DAYANGAÇ
HHB – EXPO GENEL MÜDÜRÜ
ÜYE
6
KONGRE ve FUAR SONUÇ RAPORU
ICSG İSTANBUL 2015 BİLİM KURULU ÜYELERİ
ADI - SOYADI
KURULUŞ
ÜNVAN
Prof. Dr. Ali Yılmaz ÇAMURCU
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
BAŞKAN
Dr. Erkan DANACI
TUBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü
BAŞKAN YARDIMCISI
Prof. Dr. Avni MORGÜL
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
ÜYE
Prof. Dr. Halit PASTACI
Haliç Üniversitesi
ÜYE
Prof. Dr. İlhan KOCAARSLAN
İstanbul Üniversitesi
ÜYE
Prof. Dr. Cengiz TAPLAMACIOĞLU
Gazi Üniversitesi
ÜYE
Prof. Dr. Tülay YILDIRIM
Yıldız Teknik Üniversitesi
ÜYE
Prof. Dr. Celal KOCATPE
Yıldız Teknik Üniversitesi
ÜYE
Prof. Dr. Muğdeşem TANRIÖVEN
Yıldız Teknik Üniversitesi
ÜYE
Prof. Dr. Ahmet AKBAŞ
Yalova Üniversitesi
ÜYE
Doç. Dr. Bülent ORAL
Marmara Üniversitesi
ÜYE
Doç. Dr. Aydın ÇETİN
Gazi Üniversitesi
ÜYE
Yrd. Doç. Dr. Ali NİZAM
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
ÜYE
Fatih YILDIZ
İSKİ
ÜYE
Mark OSSEL
OSGP (Açık Akıllı Şebekeler Prokolü Kuruluşu)
ÜYE
Prof.Dr. Ronnie BELMANS
Leuven Katolik Üniversitesi, Belçika Energyville CEO
ÜYE
Dr. Cevat ÖZARPA
İGDAŞ
ÜYE
7
KONGRE ve FUAR SONUÇ RAPORU
ICSG İSTANBUL 2015 DANIŞMA KURULU ÜYELERİ
ADI - SOYADI
KURULUŞ
ÜNVAN
Dr. Mustafa ÇETİNTAŞ
TÜBİTAK UME ENSTİTÜ MÜDÜRÜ (V.)
BAŞKAN
Nail OLPAK
MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (MUSİAD), GENEL BAŞKAN
ÜYE
Hakan SAYHAN
NORA ELEKTRONİK, ÜRETİM MÜDÜRÜ
ÜYE
Abdullah TANCAN
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU (EPDK) KURUL ÜYESİ
ÜYE
Dr. Murat GİDİŞ
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ( EPDK) GRUP BAŞKANI
ÜYE
Bilal ÖĞÜNLÜ
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU (EPDK) ENERJİ UZMANI
ÜYE
Bilal TEK
BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI,
SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, SANAYİ POLİTİKALARI DAİRE BAŞKANI
ÜYE
Serdar ÇETİNKAYA
ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ, ABD TİCARET MÜSTEŞARLIĞI,
TİCARET MÜSTEŞAR YARDIMCISI
ÜYE
H.İbrahim ÇETİN
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU (TURKAK) GENEL SEKRETER VEKİLİ
ÜYE
Serkan GERÇEK
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ (TEDAŞ)
ÖLÇÜM SİSTEMLERİ MÜDÜRÜ
ÜYE
Dr. Topel GÜL
TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ (TSE) MUAYENE
GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANI
ÜYE
Onur Koray YENİGÜRBÜZ
TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ (TSE) NİTELİKLİ YAPILAR
ve ÖZEL PROJELER MÜDÜRÜ
ÜYE
Bilal ASLAN
İSTANBUL GAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ (İGDAŞ) GENEL MÜDÜRÜ
ÜYE
Dr. Dursun Atilla ALTAY
İSKİ GENEL MÜDÜRÜ
ÜYE
Ersan AKDENİZ
TUBİTAK MAM ENERJİ ENSTİTÜSÜ ARAŞTIRMA UZMANI
ÜYE
Sadullah ÖZCAN
BİLGİ TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM KURUMU BİLİŞİM UZMANI
ÜYE
Yalcın KIROGLU
LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİM DERNEĞİ BAŞKANI
ÜYE
Frank KAISER
ALMAN -TURK TICARET VE SANAYI ODASI GENEL
MÜDÜR YARDIMCISI PAZAR ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRÜ
ÜYE
Hakan IRGIT
ACCENTURE ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR SEKTÖR LİDERİ
ÜYE
Şeyma YAVUZ
DELOITTE PAZARLAMA ve ETKİNLİK MÜDÜRÜ
ÜYE
Bülent OZAN
ERNST&YOUNG ENERJİ SEKTÖRÜ HİZMETLERİ DİREKTÖRÜ
ÜYE
Halil TEKŞAL
VODAFONE M2M VE MESAJLAŞMA ÜRÜNLERİ KIDEMLİ MÜDÜRÜ
ÜYE
Zekai YILDIZ
METLAB, GENEL MÜDÜR
ÜYE
Tolga ALTUNTAŞ
Şafak DURAN
VODAFONE M2M VE MESAJLAŞMA ÜRÜNLERİ
KIDEMLİ MÜDÜR YARDIMCISI
ECA- ELSEL A.Ş GENEL MÜDÜRÜ
ÜYE
H. Uran TİRYAKİOĞLU
ENTES GENEL MÜDÜRÜ
ÜYE
Barış ARIKAN
GE DİGİTAL ENERJİ SATIŞ MÜDÜRÜ
ÜYE
ÜYE
8
KONGRE ve FUAR SONUÇ RAPORU
Fatih ÇAPAR
GEST GENEL MÜDÜRÜ
ÜYE
Yunus Emre AKDOĞAN
KCETAŞ COĞRAFİBİLGİ SİSTEMLERİ ŞEFİ
ÜYE
Ari TOROSOĞLU
KÖHLER AR-GE MÜDÜRÜ
ÜYE
Oğuz TARAN
TARAN ELEKTRONİK CEO’SU
ÜYE
Hakan ÖZKAN
LUNA KURUMSAL PAZARLAMA ve İHRACAT DİREKTÖRÜ
ÜYE
Savaş Erol UZUN
NETAS MAKİNALAR ARASI İLETİŞİM, İŞ ve
ALT YAPI ÇÖZÜMLERİ MÜDÜRÜ
ÜYE
Gökhan İŞBİTİREN
SCHNEIDER ADMS İŞ GELİŞTİRME MÜHENDİSİ
ÜYE
Mete TAŞPINAR
SIEMENS ENERJİ YÖNETİM SİSTEMLERİ SATIŞ ve
PAZARLAMA SORUMLUSU
ÜYE
Onur AYDEMİR
TÜRK TELEKOM, ENERJİ SEKTÖRÜ İŞ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ
ÜYE
Sinan COŞKUN
ELTEMTEK GENEL MÜDÜRÜ
ÜYE
Cem GÜRPINAR
NATEK GENEL MÜDÜRÜ
ÜYE
Salih TÜREDİ
VHS GENEL MÜDÜRÜ
ÜYE
Engin BALIKÇI
FUJITSU TÜRKİYE ve ORTA DOĞU MÜDÜRÜ
ÜYE
Mehmet GÖKDUMAN
VAVEN ŞİRKET KOORDİNATÖRÜ
ÜYE
İbrahim SÜNNEY
VIKO YÖNETİCİ
ÜYE
Emin EROL
VIKO, AKILLI ŞEBEKELER DİREKTÖRÜ
ÜYE
Kadir ERDOĞAN
AKTİF ENERJİ KURUCU ORTAK
ÜYE
İsrafil DİLMEÇ
BAŞARI MOBILE, OPERASYON&SERVİSLER DİREKTÖRÜ
ÜYE
Fatih ÖKTEN
AVEA, PROJE YÖNETİCİSİ
ÜYE
Göksel PERKİN
AVEA, KURUMSAL SATIŞ MÜDÜRÜ
ÜYE
Faith ORAL
ASELSAN, AKILLI ŞEBEKE & ENERJİ VE
GÜÇ YÖNETİM SİSTEMLERİ PROGRAM MÜDÜRÜ
ÜYE
Cahit NAKIBOĞLU
OSB ÜST KURULUŞU BAŞKANI
ÜYE
Özlem TİBET
ERICSSON GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
ÜYE
Belgin ÇAĞLAR
ERICSSON TÜRKİYE PAZARLAMA SORUMLUSU
ÜYE
“ICSG İSTANBUL 2015 Kongre ve Fuarını destekleyen
Yürütme Kurulumuza, Bilim Kurulumuza ve Danışma Kurulumuza
Teşekkür Ederiz”
9
KONGRE ve FUAR SONUÇ RAPORU
1.HAZIRLIK TOPLANTISI 22.08.2014 / İstanbul
UGETAM ev sahipliğinde, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü ve T.C. Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürüğü ve Yürütme Kurulu’nun katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.
2.HAZIRLIK TOPLANTISI 26.09.2014 / İstanbul
2. Yürütme Kurulu ve 1. Genel Kurul Toplantısı TUBİTAK UME ev sahipliğinde ilgili kamu kurumları (T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, UGETAM, EPDK, TEDAŞ, TEİAŞ, TUBİTAK, ELDER, GAZBİR, DEİK, TENVA) ve katılımcı
firmaların katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
3.HAZIRLIK TOPLANTISI 23.10.2014 / Ankara
HHB Expo’nun ev sahipliğinde Yürütme Kurulu Üyelerinin (T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı, UGETAM, EPDK, TEDAŞ, TEİAŞ, TUBİTAK, ELDER, GAZBİR, DEİK, TENVA) katılımıyla ASİAD, Ankara’da gerçekleştirilmiştir.
ICSG İSTANBUL 2015 TANITIM LANSMANI 17.12.2014 / Ankara
Limak Ambassadore Oteli- Ankara’da T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner YILDIZ ve ilgili Kamu Kurumları, Yürütme
Kurulu, Danışma Kurulu, Bilim Kurulu, Katılımcı Firmalar, Diplomatik Misyon Şefleri’nin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Tanıtım
lansmanı akabinde ICSG İstanbul 2015 Yürütme Kurulu toplantısı düzenlenmiştir.
5.PROGRAM KOMİTESİ TOPLANTISI 24.12.2014 / Ankara
TENVA (Türkiye Enerji Vakfı)’nın ev sahipliğinde T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK,
ELDER, GAZBİR, DEİK, TURKCELL ve VODAFONE’un katılımıyla Ankara’da gerçekleştirilmiştir.
6.HAZIRLIK TOPLANTISI 30.01.2015 / İstanbul
Vodafone’un ev sahipliğinde Yürütme Kurulu Üyelerinin (T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı, UGETAM, EPDK, TEDAŞ, TEİAŞ, TUBİTAK, ELDER, GAZBİR, DEİK, TENVA) katılımıyla Vodafone Maslak Plaza, İstanbul’da
gerçekleştirilmiştir.
7.HAZIRLIK TOPLANTISI 06.03.2015 / İstanbul
Turkcell’in ev sahipliğinde Yürütme Kurulu Üyelerinin (T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı, UGETAM, EPDK, TEDAŞ, TEİAŞ, TUBİTAK, ELDER, GAZBİR, DEİK, TENVA) katılımıyla Turkcell Deneyim Merkezi, İstanbul’da
gerçekleştirilmiştir.
8.HAZIRLIK TOPLANTISI 04.04.2015 / İstanbul
Vodafone’un ev sahipliğinde Yürütme Kurulu Üyelerinin (T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı, UGETAM, EPDK, TEDAŞ, TEİAŞ, TUBİTAK, ELDER, GAZBİR, DEİK, TENVA), Bilim Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerinin katılımıyla
Vodafone Maslak Plaza, İstanbul’da Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir.
10
KONGRE ve FUAR SONUÇ RAPORU
KONGRE TARİHLERİ
29-30 Nisan 2015
KONGRE YERİ
Haliç Kongre Merkezi
TOPLAM ALAN
6500 m2
KATILIMCI SAYISI
KATILIMCI ÜLKE SAYISI
5000 kişi
50+
STANT SAYISI
DESTEKLEYEN KURUM VE KURULUŞLAR
150
55
11
KONGRE ve FUAR SONUÇ RAPORU
DESTEKLEYEN KURUM, KURULUŞ VE ÜNİVERSİTELER
Türkiye Cumhuriyeti
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
T.C. Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı
İSTANBUL
SANAYİ ODASI
İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DESTEKLEYEN STK’LAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Türkiye Enerji Vakfı (TENVA)
Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER)
Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR)
Organize Sanayi Bölgeleri Derneği (OSBDER)
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)
Doğal Gaz ve Enerji Eğitim Belgelendirme Denetim ve
Teknolojik Hizmetler (GAZ-MER)
Ölçüm Sanayicileri ve İşadamları Birliği Derneği (ÖLÇÜBİR)
Ankara Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD)
Elektrik Sayaç Üreticileri Derneği (ESUDER)
Elektrik Üreticileri Derneği (EUD)
Enerji Yönetimi Derneği (EYODER)
Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD)
Türkiye Elektrik Sanayi Birliği (TESAB)
Elektromekanik Sanayicileri Derneği (EMSAD)
Enerji Ekonomisi Derneği (EED)
Lisanssız Elektrik Üretim Derneği (Lİ-DER)
Enerji Gazetecileri Derneği (EGAD)
Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu ( GÜNDER )
Uluslararası Özel Etkinlikler Derneği ( ISES )
DLMS Kullanıcıları Derneğiİ (DLMS)
Avrupa Fotovoltaik Endüstrisi Derneği ( EPIA )
Akıllı Şebekeler Protokolü Derneği (OSGP)
Arabistan Yenilenebilir Enerji Komisyonu (AREC)
12
KONGRE ve FUAR SONUÇ RAPORU
ICSG İSTANBUL 2015 KONGRESİ
5 Konferans Salonu
35 Oturum
50+ Bildiri
150+ Sunum
FİKRİ IŞIK
T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI
TANER YILDIZ
T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI
13
KONGRE ve FUAR SONUÇ RAPORU
AKILLI ŞEBEKE SİSTEMLERİNE GEÇİŞ, CEO PANELİ
PROF. DR. ÜMİT DOĞAY ARINÇ
ICSG İSTANBUL 2015 KONGRE BAŞKANI
MUSTAFA YILMAZ
EPDK BAŞKANI
DR. HAYRİ BARAÇLI
İBB GENEL SEKRETERİ
KEYNOTE SPEAKER
JOHN MCDONALD
BEYAZ SARAY ENERJİ DANIŞMANI
KEYNOTE SPEAKER
PROF. DR. ÖMER USTA
IEEE TÜRKİYE BAŞKANI
14
KONGRE ve FUAR SONUÇ RAPORU
Katılımcı Profili
• Denetleyici / Düzenleyici Kamu Kurumları
• Faturalama/Müşteri Hizmetleri Firmaları
• Avrupa Birliği Yöneticileri
• IT Güvenlik Firmaları
• Uluslararası Metroloji ve Standardizasyon Kuruluş Temsilcileri
• İletişim / Veri Transfer Firmaları
• Uluslararası Akıllı Şebeke Dernekleri
• Modem Üreticileri
• Elektrik, Su ve Gaz Sayaç Üretici ve İthalatçıları
• Okuma / Faturalandırma Firmaları
• Transformatör Üretici ve İthalatçıları
• Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları
• Akıllı Şehir ve Bina Firmaları
• Organize Sanayi Bölge Temsilcileri
• Ar-Ge Firmaları
• Otomasyon Firmaları
• Coğrafi Bilgi Sistemi Firmaları
• Proje Yöneticileri
• STK’lar
• Su İdareleri
• Elektronik Firmaları
• Tamir ve Ayar İstasyonu Yöneticileri
• Enerji Danışmanlık ve Yönetim Firmaları
• Telekomünikasyon Firmaları
• Enerji Depolama / UPS Firmaları
• Muayene, Deney ve Kalibrasyon Kuruluşları
• Enerji Üretim / İletim / Dağıtım Firmaları
• Üniversiteler
• Yenilenebilir Enerji (Güneş Enerjisi, Rüzgâr Enerjisi) Firmaları
• Yazılım Firmaları
• Gaz Dağıtım Şirketleri
• GSM Operatörleri
Ürün ve Hizmet Grubu
• Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları ve Ekipmanları
• Enerji Depolama Birimleri & UPS
• Sayaç Tamir ve Ayar Masaları ile Ekipmanları
• Elektrik İletim ve Dağıtım Ürünleri Yazılım (Software)
• Transformatörler
• Otomasyon Yazılımları
• Otomatik Sayaç Okuma (AMR) Sistemleri
• Ana Kontrol Merkezi Yazılımları (AKM)
• İleri Ölçüm Altyapısı (AMI) Sistemleri
• Veri Tabanı Yazılımları
• M2M Haberleşme Çözümleri
• Makine Gömülü Yazılımları (Firmware)
• Modemler
• Müşteri Hizmetleri Yönetimi Yazılımları
• Haberleşme Modülleri (PLC, PSTN, RF, GSM / GPRS)
• Güvenlik (Firewall - Veri Güvenliği) Yazılımları
• El Terminalleri
• GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi-Harita Üzerinden Görsel Gösterim)
Yazılımları
• Konsantratörler (Veri Toplama Üniteleri) • Yenilenebilir Enerji (Güneş Enerjisi, Rüzgâr Enerjisi)
Kaynaklarının Akıllı Şebeke Sistemine Entegrasyon Ürünleri
• Akıllı Ev ve Bina Otomasyon Yazılımları
• Akıllı Ulaşım Şebekeleri ve Sistemleri
• LED Üreticileri
15
% 45
% 75
% 50
% 50
Akıllı Ağ Şirketleri
% 60
Medya
Kamu Kurumları
% 100
Dernekler ve Birlikler
Belediyeler
Doğalgaz Depolama
Şirketleri
Doğalgaz Dağıtım Şirketleri
Doğalgaz İletim Şirketleri
% 100 % 100
Perakende Satış Lisanslı Elektrik Şirketleri
% 95
Elektrik Dağıtım Lisanslı Organize Sanayi Bölgeleri
Elektrik Üretim Şirketleri
Elektrik Dağıtım Şirketleri
Elektrik İletim Şirketleri
GSM Operatörleri
% 100 % 100
Sayaç Otomasyon Firmaları
Yazılım Firmaları
Akıllı Sayaç İmalatçı Firmalar
Akıllı Sayaç İthalatçı Firmalar
Akıllı Şebeke
Güvenlik Firmaları
KONGRE ve FUAR SONUÇ RAPORU
Sektörel Bazlı Katılımcı Profili
% 95
% 100 % 100
% 90
% 75
% 70
% 55
% 50
16
KONGRE ve FUAR SONUÇ RAPORU
Yurtdışı Katılımcı Ülkeler
Katılımcı Profil Yüzdesi
% 60
Yerli Katılımcı
% 60
Yabancı Katılımcı % 40
Yabancı Katılımcı
Yerli Katılımcı
% 40
1ABD
2BELÇİKA
3 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
4ALMANYA
5ARABİSTAN
6AZERBEYCAN
7BULGARİSTAN
8 ÇEK CUMHURİYETİ
9ÇİN
10DANİMARKA
11FRANSA
12GÜRCİSTAN
13HIRVATİSTAN
14HİNDİSTAN
15HOLLANDA
16İNGİLTERE
17İSPANYA
18İRLANDA
19İSVEÇ
20İSVİÇRE
21İTALYA
22JAPONYA
23KANADA
24KKTC
25KORE
26NORVEÇ
27MACARİSTAN
28ÖZBEKİSTAN
29ROMANYA
30RUSYA
31 SLOVENYA
32IRAK
33TAYVAN
34TÜRKİYE
35TÜRKMENİSTAN
36UKRAYNA
37ÜRDÜN
38YUNANİSTAN
17
KONGRE ve FUAR SONUÇ RAPORU
Elmas Sponsorlar
Ulusal Basın Sponsorları
Titanyum Sponsor
Platin Sponsorlar
Altın Sponsor
Gümüş Sponsorlar
Bronz Sponsorlar
18
KONGRE ve FUAR SONUÇ RAPORU
Gala Yemeği Sponsoru
Hub & Business Lounge Sponsoru
Yaka Kartı Sponsoru
Temsilci Çantaları Sponsoru
Genç Bilim Adamı En İyi Bildiri Ödülü Sponsoru
Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencisi Birincilik Ödülü Sponsoru
Liderler Zirvesi Sponsorları
19
KONGRE ve FUAR SONUÇ RAPORU
ICSG 2015 İSTANBUL ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER
KONGRE VE FUARI MEDYA SPONSORLARI
TRT
TRT HD
SABAH GAZETESİ
AKILLI BİNAM
AKILLI ŞEBEKELER
BEST 13 /
ELECTROTECH
BİLİM ŞENLİĞİ
BİLİM TEKNİK
CANALE ENERGIA
ELECTRİCİTY
ELEKTRİK HABER
ENERJİ DERGİSİ
ENERJİ GAZETESİ
ENERJİ IQ
ENERJİ
PANAROMA
ENERJİ PETROL
GAZ
ENERJİ PRESS
ENERJİK
ENERJİPORT
ENGERATI
EPC MENA
ESNA
GAS&POWER
GAZBİR
HABER 24
IPSO ALLIANCE
KAYNAK ELEKTRİK
DERGİSİ
KONTROL KALEMİ
OXFORD
BUSINESS GROUP
REVOLVE
MAGAZINE
ST ELEKTRİK TELEKOM
DÜNYASI DERGİSİ
20
KONGRE ve FUAR SONUÇ RAPORU
3. ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE FUARI
STANT KURAN FİRMALAR
AKILLI BİNAM
AKTIF ENERJİ
AKTIF GROUP
APPLIED MATERIALS
AQVILA SOFTWARE
ASELSAN
ATMEL CORPORATION
AVUSTURYA TUV
BAŞARSOFT
BAŞOĞLU KABLO
BEST DERGİSİ
BIMETRI
BLUSKY ELECTRONICS
BOTAŞ
THE BUSINESS YEAR
CIXI SANYANG ELECTRONICS CO.,LTD
CYIENT
THE DANISH MINISTRY OF HIGHER
EDUCATION AND SCIENCE
DNV GL - ENERGY
ELDAŞ
ELDER (ELECTRICITY DISTRIBUTION
SERVICES ASSOCIATION TURKEY )
ELECTRICITY DERGİSİ
ELEKTROMED
ELSTER
ELTEMTEK
ELTRESIS
ENERGOMONITOR
ENERJİ DERGİSİ
ENERJİ IQ
EPDK (ENERGY MARKET REGULATORY
AUTHORITY - EMRA OF TURKEY)
WORLD ENERGY REGULATORY FORUM WFER 2015
ENERGY ASSOCIATION OF EXPERTS
EPIA (THE EUROPEAN PHOTOVOLTAIC
INDUSTRY ASSOCIATION )
ERICSSON
ESKA VALVE
EUTEK
FATIH SULTAN MEHMET VAKIF UNIVERSITY
FUJITSU
GE
GEOMATICS
GEOMETRIA
GEST - DIEHL METERING
GÜNEYDOĞU GALVANİZ
HACETTEPE UNIVERSITY TECHNOPOLIS
HAVELSAN
IEEE
INDIA SMART GRID FORUM
INFOPARK
INFOTECH
KAMSTRUP
KAYNAK ELEKTRİK
KÖHLER
LINKWELL
LUNA
MAKEL
DATAKOM
METLAB
MOBIT BILISIM
NANO ENERJİ
NARSİS
NETAŞ
NODE
NINGBO SANXING ELECTRIC CO.,LTD
ORACLE
OSGP (THE OPEN SMART GRID PROTOCOL)
PETROTURK
ICSG İSTANBUL 2015 POSTER PROCEEDINGS
SABAH
SAYAÇ ÇÖZÜM
SECURE METERS LTD
SIEMENS
SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS
STATÜGAZ
TARAN - LANDIS GYR
TEİAŞ (TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION
COMPANY)
TELEKOM DUNYASI
TENVA (TURKISH ENERGY FOUNDATION)
ENERJİ PANORAMA
TETAŞ (TURKISH ELECTRICITY TRADING AND
CONTRACTING COMPANY)
TUBITAK UME
TURKAK (TURKISH ACCREDITATION
AGENCY)
TURKCELL
UGETAM
ULUSOY ELEKTRİK
VAVEN
VHS
VIKO-PANASONIC
VODAFONE
YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY
TECHNOPARK
YONCA BİLİŞİM
21
KONGRE ve FUAR SONUÇ RAPORU
ICSG 2015 KONU BAŞLIKLARI
Akıllı Şebeke Stratejileri, Planlama ve Kalite
- Akıllı Şebekelere İlişkin Ulusal ve Uluslararası Mevzuat
- Akıllı Şebekeler için Politikalar, Planlama Pazarlama ve Ekonomi
- Akıllı Şebeke Standartları
- Akıllı Şebekelerde Enerji/Güç Kalitesinin Temini
- Akıllı Şebekeler ve Maliyetleri
- Akıllı Şebekeler ve Sistemleri İçin Araştırma ve Geliştirme İhtiyaçları
Sosyo Ekonomik Açıdan Akıllı Şebekeler
- Akıllı Şebekelerin Kalkınmaya Etkisi
- Akıllı Sistem Ekonomisi
- Akıllı Şebekelerin Çevreye Katkısı
Akıllı Şebeke Sistemleri ve Mimarileri
- Akıllı Elektrik Şebekeleri ve Sistemleri
- Akıllı Su ve Atık Su Şebekeleri ve Sistemleri
- Akıllı Gaz Şebekeleri ve Sistemleri
- Akıllı Ulaşım Şebekeleri ve Sistemleri
- Akıllı Isı Şebekeleri ve Sistemleri
- Akıllı Şebeke, Mikro Şebeke, Süper Şebeke Mimarileri
- Şebeke Modelleme, Simülasyon, Optimizasyon
- Mikro Şebekeler Tasarım, Deneme Platformları, Dağıtım ve Otomasyon
- Yeni Nesil Akıllı Sayaçlar, Gelişmiş Ölçüm Alt Yapısı, Enstrümasyon ve Kontrol
• Elektrik Sayaçları
• Gaz Sayaçları
• Isı Sayaçları
• Su Sayaçları
Enerji Yönetim ve İzleme Sistemleri
- Enerji Yönetim Sistemleri ve Enerji İzleme
- Güç Tüketimini Azaltmak İçin Sanallaştırma
- Sanal Güç Santralları
- Akıllı Şebekeler ve Akıllı Ortamlar İçin Büyük Veri Uygulamaları ve Veri Yönetim Teknikleri
- Talep Tarafı Yönetimi
- Talep İzleme ve Enerji Verimli Sistemler
Akıllı Şebekelerde Enerji Üretim ve Depolama Sistemleri
- Mikro Şebekelerde, Yenilenebilir Enerji, Rüzgar, Güneş, Yakıt Hücreleri ve Dağıtık Üretim, Mikro Üretim
- Enerji Depolama Teknolojileri ve Sistemleri
22
KONGRE ve FUAR SONUÇ RAPORU
Enerji Tüketimi Tahmin Teknikleri ve Algoritmalar
- Verimli Enerji Tüketimi İçin Optimizasyon Teknikleri
- Enerji Verimliliği İçin Kısa Vadeli Yük Tahmin Algoritmalari
- Akıllı Şebekeler ve Akıllı Ortamlar İçin Makine Öğrenmesi ve Veri Madenciliği Teknikleri
Akıllı Şebeke Ağları ve İletişim Teknikleri
- Akıllı Ortamlarda Nesnelerin / Her Şeyin İnterneti
- Akıllı ortamlarda Nesnelerin / Her Şeyin WEB’i
- Akıllı Şebekelerde Bulut Bilişim Uygulamaları
- Akıllı Ortamlarda Sosyal Ağlar
Akıllı Şebekelerin Korunması, Arızası, Onarımı ve Bakımı
- Akıllı Şebekelerde Siber ve Fiziksel Güvenlik
- Akıllı Şebekelerde Etik ve Bilgi Mahremiyeti
- Koruma, Arıza İzleme ve Öngörücü Bakım
- Akıllı Şebeke Test ve Değerlendirme Teknolojileri
- Akıllı Şebekeler İçin Akıllı Malzemeler
- Akıllı Şebeke Koruma, Güvenilirlik ve Bakımı
Akıllı Şebekelerin İhtiyaç Duyduğu Kaynakların
Yönetimi
- Akıllı Şebekeler ve Sistemleri Eğitimi
- Akıllı Şebekeler İçin İnsan Kaynağının Yetiştirilmesi
Akıllı Şehirler için Yenilikçi Uygulamalar ve Örnek
Çalışmalar
- Akıllı Şebekelerde Adli Bilişim
- Akıllı Binalar ve Uygulamaları
- Akıllı Kentler, Geleceğin Şehirleri, Dijital Şehirler, Toplumlar
- Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Trafik Yönetimi
Akıllı Şebekeler ve Enerji Hasatı
- Akıllı Şebeke İzlemek İçin Enerji Hasatı
- Akıllı Şebeke İletişim İçin Enerji Hasatı
- Elektronik Cihazlar İçin Enerji Hasatı ve Saklama
- Akıllı Malzemeler Kullanılarak Enerji Hasatı
23
KONGRE ve FUAR SONUÇ RAPORU
ICSG İSTANBUL 2015 BİLDİRİLER, PANELLER ve SEMİNERLER
Bilimsel kalite ve tanınırlık için IEEE-PES Teknik Sponsorluğu (IEEE Smart Grids)alınmış olup; yazım formatı, seçim değerlendirme
ve puanlama, bilim etiği ve intihal IEEE PES formatında yapılmıştır. Genç Araştırmacı En İyi Bildiri Ödülü, Lisansüstü Öğrencisi En
İyi Bildiri Ödülü ve Lisans Öğrencisi En İyi Bildiri Ödülü olarak üç ana başlıkta değerlendirilmişlerdir. Gönderilen 85 genişletilmiş
bildiri özetinden 47 bildiri sunum yapılmak üzere kabul edilmiş olup, 12 bildiri posteri olmuştur. Bildiriler 13 hakem tarafından
değerlendirilmiştir.
Akıllı Şebeke Sistemleri ve Mimarileri, Enerji Yönetim ve İzleme Sistemleri, Akıllı Şebeke Sistemleri ve Mimarileri, Akıllı Şebeke Ağları
ve İletişim Teknikleri, Akıllı Şehirler için Yenilikçi Uygulamalar ve Örnek Çalışmalar, Enerji Tüketimi Tahmin Teknikleri ve Algoritmalar,
Akıllı Şebeke Sistemleri ve Mimarileri, Enerji Yönetim ve İzleme Sistemleri, Enerji Yönetim ve İzleme Sistemleri olmak üzere 9
oturumda toplam 35 bildiri sunumunun yanı sıra 12 poster sunum gerçekleşmiştir.
BİLDİRİ ÖDÜLLERİ
Genç Bilim Adamı En İyi 1. Bildiri
Yusuf Biçer, Cevat Özarpa ve Y.Erhan Böke
Economic Analyses of PV Certification for Smart Grids and Benefits of Domestic Institutions
Genç Bilim Adamı En İyi 2. Bildiri
Cemal Keleş, Barış Baykant Alagöz ve Asım Kaygusuz
A Note On Demand Side Load Management by Maximum Power Limited Load Shedding Algorithm For Smart Grids
Genç Bilim Adamı En İyi 3. Bildiri
Cemal Keleş
A Note On Demand Side Load Management by Maximum Power Limited Load Shedding Algorithm For Smart Grids​
Doktora-Yüksek Lisans Öğrencisi En İyi 1. Bildiri
Mustafa Alparslan Zehir ve Mustafa Bağrıyanık
Smart Energy Aggregation Network (SEAN): An Advanced Management System for Using Distributed Energy Resources in Virtual
Power Plant Applications
Doktora-Yüksek Lisans Öğrencisi En İyi 2. Bildiri
Yusuf Debbağ ve Ercan Nurcan Yilmaz
Internet Based Monitoring and Control of a Wind Turbine via PLC
ICSG İSTANBUL 2015 ÖDÜL TÖRENİ
24
KONGRE ve FUAR SONUÇ RAPORU
Doktora-Yüksek Lisans Öğrencisi En İyi 3. Bildiri
Serdar Özbüber ve Mustafa Bağrıyanık
A Smart Grid Integration Platform Developed for Monitoring and Management of Energy Systems
Lisans Öğrencisi En İyi 1. Bildiri
Oğuzhan Oktay Büyük and Yusuf Korkmaz
A Mobile Application System to Manage Electricity Consumption
Lisans Öğrencisi En İyi 2. Bildiri
Kübra Pehlivanoğlu ve Yılser Devrim
Analysis of a Photovoltaic-Elecrolyzer-High Temperature PEM Fuel Cell Hybrid System for Micro-Cogeneration Application
Lisans Öğrencisi En İyi 3. Bildiri
Can Berk Saner, Yiğit Çakır and Gökhan İşbitiren
Fider Otomasyonu ve Tekrar Kapamalı Kesicilerin Uygulama Alanları ve Örnekleri
Yusufhan Ceknaz
Standardization For Smart Grid Systems
ICSG İSTANBUL 2015 SEMİNERLERİ
1.
Dr. Annegret GROEBEL; Almanya Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Uluslararası İlişkiler, Yazışma Yönetmeliği Bölüm
Başkanı
Seminer Konusu: Uluslararası Şebeke Bağlantıları
2.
Frank ELEFSEN; Danimarka Teknoloji Enstitüsü, Teknoloji Bölüm Başkanı
Johanne Mose ENTWISTLE; Alexandra Enstitüsü, Sürdürülebilir Adaptasyon Dalı Laboratuvar Müdürü
Prof. Bo Nørregaard JORGENSEN; Güney Danimarka Üniversitesi, Enerji Enformatik Merkezi Başkanı
Lea LOHSE; Danimarka Teknik Üniversitesi, Elektrik ve Enerji Merkezi İnovasyon Müdürü
Poul Rask NIELSEN; Frederikshavn Belediyesi, Enerji Şehri Başkanı
Claus MOLLER; Siemens, Danimarka Enerji Sektörü Bölüm Başkanı
Rene JENSEN; Kamstrup, Bölge Satış Müdürü
Seminer Konusu: Akıllı Şebekelerde Danimarka Uzmanlığı: Araştırma Inovasyon ve Uygulamalar Açısından Süreçteki Tüm
Oyuncuların Rolü
PROF. DR. ALİ YILMAZ ÇAMURCU
ICSG İSTANBUL 2015 BİLİM KURULU BAŞKANI
25
KONGRE ve FUAR SONUÇ RAPORU
3.
Dr. James WATSON; Belçika Fotovoltaik Endüstrisi Derneği (EPIA) CEO
Seminer Konusu: Solar VBM: Türkiye İçin Yeni Bir Fırsat
4.
Leocadia I. ZAK; Amerika Ticaret ve Kalkınma Ajansı, (USTDA) Direktörü
Praveer SINHA; Tata Power Delhi Distribution Limited, CEO
Uğur YÜKSEL; Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder), Genel Sekreter
Nand RAMCHANDANI; OSIsoft, Hükümet İşleri Başkanı
Naji NAJJAR; IBM, Orta Doğu ve Afrika Enerji ve Kamu Hizmetleri Lideri
Seminer Konusu: Verimliliğin Talep Yönetimiyle Artırılması
5.
Mohammed Al TA’ANI; Arap Yenilenebilir Enerji Komisyonu (AREC), Genel Müdürü
Seminer Konusu: Arap Ülkelerinde Enerji Verimliliği Stratejisi ve Akıllı Şebeke Pazarının Önemi
6.
Mark OSSEL; Hollanda Açık Akıllı Şebekeler Federasyonu (OSGP), Genel Müdür
Seminer Konusu: Akıllı Ölçümleme ve Şebekeler için OSGP Protokolüne Dayalı Geleceğe Yönelik Planlama
7.
Oğuzhan UZUNKAYA; Hacettepe Teknokent, Danışman
Seminer Konusu: Tüm Ölçeklerdeki Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Orta ve Alçak Gerilim Dağıtım Şebekelerinin Entegrasyonu
8.
İrfan DOĞAN; Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), Performans Yönetimi Daire Başkanı
Seminer Konusu: Mesleki Eğitim
9.
Prof. Dr. Tülay YILDIRIM, Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Burcu ERKMEN, Yıldız Teknik Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Bülent BOLAT, Yıldız Teknik Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Nihan KAHRAMAN, Yıldız Teknik Üniversitesi
Seminer Konusu: ISTKA destekli “Yıldız Teknik Üniversitesi Siber Güvenlik ve Biyometrik Araştırmalar Danışmanlık ve Test
Merkezi” Tanıtımı
ICSG İSTANBUL 2015 ÖDÜL TÖRENİ
26
KONGRE ve FUAR SONUÇ RAPORU
Kongreden Sağlanan Kazanımlar
Ülkemizin 2023 vizyonu çerçevesinde akıllı şebeke stratejisi belirlenmesinde ve yol haritası oluşturulmasında öncülük etmiştir.
Tüm paydaşları bir araya getirerek akıllı şebeke konusundaki gelişmeler hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulunma imkânı
sunmuştur.
Firmalara kendi ürünlerini stant alanında tanıtma fırsatı vermiştir.
Dünyada uygulanan akıllı şebeke projeleri hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlayarak ülkemizde de benzer projelerin yapılması
için fikir vermiştir.
Akıllı şebeke sistemlerine geçişte karşılaşılabilecek problemlerin tartışılmasını ve çözüm önerileri getirilmesini sağlamıştır.
Enerjideki kayıp ve kaçak oranını düşürmek için dağıtım şirketleri ve idarelere yol göstermiştir.
Ülkemizdeki mevcut sayaçların akıllı sayaçlar ile değişimi konusunu gündeme getirmiştir.
Enerjinin petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlar yerine rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmesi hususunu
gündeme getirmiştir.
Üreticilerimizin ilgili alanlarda Ar-Ge çalışması yaparak katma değeri yüksek ürünler üretmelerini teşvik etmiştir.
Mevcut şebekelerin akıllı hale getirilmesi için çalışmalara başlanılması konusunda yol gösterici olmuştur.
Türkiye’yi geleceğin enerji alt yapısına hazırlamıştır.
27
KONGRE ve FUAR SONUÇ RAPORU
ICSG İSTANBUL 2015 KATILIMCI GÖRÜŞLERİ
ICSG İstanbul 2015 Kongre ve Fuarı CYIENT olarak bizler için tam bir başarı oldu.
Mevcut ortaklarımıza bir araya gelip, ilişkimizi güçlendirmenin yanı sıra gelecekte başarılı ortaklıklara
dönüşmesini ve Türkiye pazarında CYIENT olarak konumumuzu güçlendirmesini arzuladığımız yeni kişilerle
tanışıp bir araya gelme fırsatımız da oldu.
PAULINA KASHTANAVA
CYIENT, Pazarlama Müdürü
Türkiye’nin Akıllı Şebeke Teknolojilerine ilişkin yeniliklerini, ülkenin bu yönde yaptığı çalışmaları görmekten
memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim. Yakın zamanda Hindistan – Türkiye işbirliğini ve sektördeki en in
iyi uygulamaların paylaşıldığını görmek için sabırsızlanıyorum. Ek olarak, Uluslararası Akıllı Şebekeler Kongre
ve Fuarında “Hindistan Heyeti” ne ev sahipliği yaptığı için Türkiye Hükümetine şükranlarımı sunarım.
BN SHARMA
Hindistan Enerji Bakanlığı, Joint Secretary
ICSG dünyanın dört bir yanından Akıllı Şebeke uzmanlarını bir araya getiren çok iyi bir organizasyondur.
Teknoloji şirketleri için büyük bir iş fırsatı olan Akıllı Şebekelere vermiş olduğu önemden dolayı Türkiye
Hükümeti’ne tebriklerimi iletmek isterim. Akıllı Şebeke yolculuğunda Türkiye – Hindistan yakın işbirliğini
görmek için sabırsızlanıyoruz.
REJI KUMAR PILLAI
Hindistan Akıllı Şebekeler Forumu, Başkan
ICSG İstanbul 2015 Kongre ve Fuarına katılım üst düzeyde olmakla birlikte, katılımcı sayısı fazlaydı. Fuar
ziyaretleri esnasında birçok katılımcı bizimle konuşmak için standımızda durdular.
Oturumlar çok yüksek düzeyde ve bilgilendiriciydi. Bizim yer aldığımız panel çok güzel yönetildi ve
konuşmacımız diğer konuşmacılarla etkileşimde bulunma imkanı buldu.
Hub Programında yer aldığımız oturumda katılım yüksekti.
ALESSANDRA BESANA
Oracle Utilities, EMEA Pazarlama ve Halkla İlişkiler Müdürü
3. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarına katılmak ve sizlerle çalışmak büyük bir zevkti. Çok
başarılı bir organizasyon oldu, seneye görüşmek dileğiyle.
IULIANA CALIN
Kanada Akıllı Şebekeler, Direktör
28
KONGRE ve FUAR SONUÇ RAPORU
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanımız Sayın Fikri Işık ve
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanımız Sayın Taner Yıldız
katılımlarıyla gerçekleştirilen
3. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarı’nı (ICSG İstanbul 2015)
destekleyen ana sponsorlarımız
UGETAM, Turkcell, Vodafone, Sabah ve TRT başta olmak üzere tüm
sponsorlarımıza, kamu kurumlarımıza, derneklerimize,
konuşmacılarımıza ve kongre katılımcılarımıza
Teşekkür Ederiz
4. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler
Kongre ve Fuarı’na geri sayım başladı.
20-21 Nisan 2016 tarihinde
Haliç Kongre Merkezi’nde görüşmek dileğiyle…
29

Benzer belgeler